Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

perjantai 6. toukokuuta 2011

Hyvä kristitty ja pyörremyrsky, osa 2

Tuli mieleeni edellisestä tekstistä ja videosta seuraavaa:


Se heijastaa erästä yhteiskuntamme ongelmaa. Miehen myötätunto ja ajatukset olivat  kohdallaan, mutta ne eivät löydä nyky-yhteiskunnassa riittävää toiminnallista käyttöä ja yhteisöllisiä yhteistyömahdollisuuksia. Jos mies olisi mennyt auttamaan pyörremyrskyn riepottelemia loukkaantuneita, häntä olisi voitu syyttää vääränlaisesta asiantuntemattomasta auttamisesta. Vääränlainen tai puutteellinen auttaminen voi pitää paikkansa, mutta se pitää paikkansa sen takia, että länsimaisissa yhteiskunnissa ihmiset koulutetaan alusta alkaen monella tavalla avuttomiksi ja kyvyttömiksi. Heidät koulutetaan hätä- tai ongelmatilanteissa lähinnä muistamaan miltä organisaatiolta pitää kutsua apua, ja kutsumaan apua ja odottamaan sitä toimettomina. Näin heidät rajataan suurten monimutkaisten organisaatioiden monopolireviirien ulkopuolelle, niistä ja niiden palveluista ja tuotteista riippuvaisiksi. Kun ihmisten sosiaaliset tunteet ja vaistot eivät saa riittävää käyttöä käytännön elämän eri tilanteissa, suurin osa ihmisistä atomisoituu, tulee ylenmäärin itsekkäiksi ja itsekeskeisiksi, välinpitämättömiksi yhteisöstään ja etnisestä ryhmästään; tavoiltaan, ajattelultaan ja käyttäytymiseltään dekadenteiksi; jne. Nekin, joilla on voimakas taipumus välittää tai jotka muuten kykenevät esteistä huolimatta välittämään toisista ihmisistä, jäävät käytännöllisten sosiaalisten kanavien ja yhteyksien puutteessa yksin tyhjän päälle positiivisen ajattelunsa ja suhtautumisensa kanssa. Valtion ja monien suuryritysten palveluja ja tuotteita perustellaan sillä, että niiden tuottaminen on muista ihmisistä ja yhteisöistä (usein abstraktista ja epätodellisesta globaalista yhteisöstä) välittämistä, mutta paradoksaalisesti ne nimenomaan tuhoavat sen.


Alkeellisia ensiapukursseja toki annetaan, mutta nekin ovat vapaaehtoisia.


Videossa mies rukoili ja kuvasi, mutta jos hän olisi kasvanut todellisessa yhteisössä, hän olisi saanut osana normaalia kasvatusta ja koulutusta riittävät taidot auttaa tehokkaasti monenlaisissa hätä- ja ongelmatilanteissa. Hän olisi rukoillut nopeasti ja ajanut autolla auttamaan yhteisönsä loukkaantuneita ihmisiä. 

Ei kommentteja:

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto