Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

maanantai 6. kesäkuuta 2011

Koulutuksen tarkoituksellinen heikentäminen

Liberaalin eliitin omin sanoin.

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iFlvkwXCQco

10 kommenttia:

LS kirjoitti...

Hyvä video vaikka tiesin videon pääteesit jo entuudestaan.

Tuossa videossa lainattiin John Taylor Gattoa. Hänen kirjoituksiaan on LewRockwell.com:issa (Lew Rockwell on Ludwig von Mises Instituten Founder & Chairman). Gattolta suosittelisin esimerkiksi tätä artikkelia: The Public School Nightmare

Innovators and creative geniuses cannot be reared in schools. They are precisely the men who defy what the school has taught them.
- Ludwig von Mises, Human Action

It is a miracle that curiosity survives formal education.
- Albert Einstein

Under the United States Constitution, the federal government has no authority to hold states "accountable" for their education performance. In the free society envisioned by the founders, schools are held accountable to parents, not federal bureucrats.
- Ron Paul

Valkea kirjoitti...

Kiitos, perehdyn. Vastaan huomenna, tai tarkemmin sanottuna tänään.

Oletko muuten lukenut tätä professori Bruce Charltonin mini-kirjaa:

http://thestoryofscience.blogspot.com/

Anonyymi kirjoitti...

Huono video vaikka tiesin videon pääteesit jo entuudestaan.

Ne vain eivät oikeastaan pidä paikkaansa.

Kaikesta tasapäistämisestä huolimatta peruskoulu ei estä jokaista sukupolvea tuottamasta tarvittavaa määrää filosofeja, oppineita, tiedemiehiä, asianajajia, kirjailijoita ja kulttuuri-ihmisiä. Ihmisten luovuus ei sammu koulussa. Ei se sammunut Einsteinillakaan, joka kieltämättä oli poikkeusyksilö.

Poikkeusyksilö ei tietenkään oman kokemuksensa rajoittuneisuuden vuoksi kykene näkemään peruskoulun oivallisuutta. Se mikä yhdelle on vain joukko hukkaan heitettyjä vuosia, on enemmistölle jotain aivan muuta. Suurin osa väestöstä oppii koulussa niitä tietoja ja taitoja, joita kansalaiselta edellytetään.

Esimerkiksi lukutaito on välttämättömyys. On myös hyvä, että kaikilla ihmisillä on edes alkeellinen käsitys ns. tieteellisestä maailmankuvasta sekä historiasta. Ilman peruskoulua suurin osa porukasta olisi vielä pahemmin kuutamolla kuin nyt.

Koulussa opitaan toki myös kuria, joka on esimerkiksi työelämässä usein välttämättömyys. Luonnostaan ihmiset eivät toimi esimerkiksi aikataulujen mukaan, joten on vain hyvä että lapset pienestä pitäen sosiaalistetaan niihin. Mitä siitäkin nyt tulisi, jos junat kulkisivat miten sattuu? Ilman kurinalaista koulua ei ole kurinalaisia veturinkuljettajia. Teollisen yhteiskunnan oma luonnottomuus vaatii lasten voimakasta indoktrinointia.

Mutta kun Foucaultin hengessä lopulta tajuaa, että koulussa opetetaan muutakin kuin tietosisältöjä, kyvykäs lapsi tajuaa samalla myös sen, että tietosisältöjen omaksumiselle ei ole koulun opetussuunnitelman asettamaa ylärajaa. Itse tajusin tämän täysin tosin vasta yliopistossa, jossa sitten olen veronmaksajien rahoilla opiskellut ylimääräistä yli tutkintovaatimusten.

On täysin itsestään selvää ettei muodollista koulua voida mitoittaa poikkeusyksilöiden tarpeille. Nykyään on kuitenkin monenlaisia erikoisluokkia, jonne lapsen voi laittaa taipumustensa mukaisesti.

Itse kävin yläasteella matematiikkaluokan ja myöhemmin jatkoin matematiikka painotteisessa lukiossa, joka tosin otti turhat luulot omasta erikoislaatuisuudesta hyvin nopeasti pois.

LS kirjoitti...

@Valkea,

Oletko muuten lukenut tätä professori Bruce Charltonin mini-kirjaa

En ole, mutta lupaan tutustua.

-------------------

Pahoittelen tätä linkkitulvaa, mutta koulutukseen liittyen: On mielekkäämpiäkin tapoja järjestää koulutusta - Montessorin Metodi.
Stephan Kinsella - Montessori, Peace, and Libertarianism

@Sammalkieli,

Esimerkiksi lukutaito on välttämättömyys.

Even though the literacy rate in Massachusetts was 98 percent, and in neighboring Connecticut, 99.8 percent, the assembled businessmen agreed the present system of schooling

Koulussa opitaan toki myös kuria, joka on esimerkiksi työelämässä usein välttämättömyys. Luonnostaan ihmiset eivät toimi esimerkiksi aikataulujen mukaan, joten on vain hyvä että lapset pienestä pitäen sosiaalistetaan niihin. Mitä siitäkin nyt tulisi, jos junat kulkisivat miten sattuu? Ilman kurinalaista koulua ei ole kurinalaisia veturinkuljettajia.

No kulkivatko junat miten sattui ennen oppivelvollisuutta ja julkisia kouluja?

Ilman peruskoulua suurin osa porukasta olisi vielä pahemmin kuutamolla kuin nyt.

Minä en vastusta koulujen olemassaoloa.

On täysin itsestään selvää ettei muodollista koulua voida mitoittaa poikkeusyksilöiden tarpeille.

Mitä enemmän lapsilla ja heidän vanhemmillaan on vapautta valita koulutuksen suhteen sitä parempi.

----------
Nyt soi: This Will Destroy You - Quiet

Valkea kirjoitti...

Gatton artikkeliin ei ole paljoa lisättävää, eikä juurikaan pois otettavaa.

Sammalkieli näyttää reagoivan refleksiivisesti, koska sosialismi on mainittu, ja siten sulkee asian hahmottamisen kokonaisuuden mielestään; kyse ei ole yksinomaan erityislahjakkaiden opiskelumahdollisuuksista, vaan koko koulutuksesta.

Osin päällekkäisiä:

1) Vaikka ottaisimme huomioon älykkyysosamääräjakauman asettamat rajoitukset, koulu ei kasvata oppilaista ajattelijoita ja pohdiskelijoita, ts. ei anna niitä ajattelun välineitä, joilla oppilaat voivat omassa älyllisessä ja toiminnallisessa kontekstissaan toimia luovasti, oma-aloitteisesti ja ei-kaavamaisesti. Koulu kasvattaa tekemään kaiken käskystä, myös luovan toiminnan; noudattamaan kaavoja; painottamaan enemmän muistamista kuin ymmärtämistä; sopeutumaan ajattelematta ja kyseenalaistamatta yhteiskunnan pieniksi viipaloituihin valmiisiin funktioihin; jne.

2) Koulutuksen tarkoituksena on kasvattaa ihmisistä kyvyttömiä hallitsemaan elämässä ja työssä tarvittavia kokonaisuuksia, ts. ihmiset kasvatetaan riippuvaisiksi systeemistä, sen suurista organisaatioista ja niiden pieniksi pilkotuista tehtävistä. Pilkotut tehtävät ovat suhteellisen vähän taitoa vaativia ja kaavamaisia (deskilled), joten kukin työntekijä voidaan helposti korvata uusilla. Manageriluokan on helpompaa suunnitella, valvoa ja ohjata pilkottuja tehtäväkokonaisuuksia, yleensä erilaisin tieteellisin välinein. Työntekijät ovat tällöin työnantajabyrokratioiden armoilla, sekä yksityisten että julkisten, ja manageriluokka voi tavalla tai toisella ottaa suuremman osan työntekijöiden tuottamasta lisäarvosta haltuunsa ja saa enemmän valtaa. Viimeksi mainitut ovat perinteisesti olleet manageribyrokraattiluokan tärkeimmät syyt deskill -strategioiden käyttöönottoon, ei tuottavuus tai tehokkuus. Managerit ottavat mieluummin systeemiä kuihduttamalla, lyhytnäköisesti (myös omalta kannaltaan lyhytnäköisesti) ja siinä työskentelevien ihmisten kustannuksella suuremman palan pienestä kakusta, kuin pienemmän palan suuresta kakusta. Tämän luulisi sosialistina kiinnostavan sinua, mutta byrokraatti- ja yliopistososialistithan eivät ole koskaan oikeasti välittäneet työntekijöistä, MOT.

3) Julkisen koulutuksen saaneet pystyvät joissain tapauksissa olemaan luovia systeemin sisäisten funktioiden ajattelussa, mutta he ovat lähes aina de facto kyvyttömiä metatason ajatteluun ja luovuuteen, ts. he eivät pysty luomaan vaihtoehtoisia systeemejä, eivätkä useimmiten ole edes tietoisia siitä, että tälläinen mahdollisuus on olemassa. Nykyiset näennäiset "vaihtoehdot" janalla sosialistibyrokratia - kapitalistibyrokratia on tarkoitettu pitämään kansalaisten valinnat aina byrokraattivaihtoehtojen sisällä.

Valkea kirjoitti...

LS, tänne saa aina linkittää asia-artikkeleja, ja kevyempiäkin linkkejä, kuten musiikkia, kunhan musiikki ei ole anti-kristillistä tai erityisen siivotonta esim. kielenkäytöltään. Tämä on, vaikka se ei välttämättä aina tule ensimmäisenä mieleen, kristitty blogi.

Blogin yläosassa havaittava kuva esittää vertauskuvallisesti vaikeissa ja mystisissä oloissa selviytyvää kristillistä yhteisöä/ seurakuntaa.

Valkea kirjoitti...

Luin Montessori-artikkelin. Siinä oli paljon kiinnostavaa ja Montessorin koulutusmetodit vaikuttavat olevan järkeviä, ainoastaan "children of the world" ja ehdoton "world peace" -asenne vaikuttivat epärealistisilta.

LS kirjoitti...

Tämä on, vaikka se ei välttämättä aina tule ensimmäisenä mieleen, kristitty blogi.

Kristinuskoon liittyy kaksi oleellista asiaa: Älä varasta (verotus) ja älä aloita väkivaltaa toista kohtaan (NAP). Tarjoan sinulle moraalisen ja eettisen pähkinän purtavaksi:

Vapauden Filosofia

George Ought to Help

LS, tänne saa aina linkittää asia-artikkeleja, ja kevyempiäkin linkkejä, kuten musiikkia

Itävaltalaista musiikkia:

"Fear the Boom and Bust" a Hayek vs. Keynes Rap Anthem

Fight of the Century: Keynes vs. Hayek Round Two

Valkea kirjoitti...

Kristinusko on paljon monimutkaisempaa kuin raamattua ummikkona lukeva voisi kuvitella, mukaanlukien sen moraalisäännökset. Kristitty ei ole automaattisesti velvoitettu pidättäytymään ensimmäisenä aloitetusta väkivallasta oman yhteisön tai yhteiskunnan ulkopuolisia vastaan. Esim. Bysantin ortodoksikristityt käyttivät joskus ennaltaehkäisevää väkivaltaa sellaisia uhkaavia armeijoita vastaan, joiden hyökkäys oli vain ajan kysymys. Kristittyjen perinteinen ajattelutapa ja moraalikäsitys perustuvat surulliselle ja traagiselle elämänkatsomukselle, johon kuuluvat kaikenlaiset brutaalit asiat ja tapahtumat väistämättömänä osana, myös väkivallan käyttö. Täytyy myös muistaa, että yhden ryhmän puolittainenkin pasifismi yllyttää ja kannustaa toisia ryhmiä väkivaltaan.

Näillä varauksilla kannatan kyllä rauhaa aina kun se on mahdollista. Esim. Usan globaaliin vallantavoitteluun liittyvät nykyiset sodat eivät ole pelkästään turhia, vaan vaikeita kansainvälisiä ongelmia aiheuttavia.

Verotukseen suhtaudun kyllä yleisesti kielteisesti, mutta mielestäni on tärkeää vastustaa verotusta esittämällä käytännöllisiä vaihtoehtoja nykyisille valtiorakenteille, jotta ihmiset eivät yhtäkkiä joudu tyhjän päälle. Kun ihmiset on ensin tehty riippuvaisiksi nykyisistä rakenteista, on epärealistista odottaa ihmisten luopuvan vapaaehtoisesti niistä.

Ps. Muistutan, että ihminen on erittäin voimakkaasti sosiaalipsykologinen olento. Jos yksilöllisyyttä ja individualismia ihannoidaan ja suositaan, ja yhteiskunta järjestetään niiden mukaiseksi, se johtaa väistämättä jonkin sortin kollektivismiin, yleensä nimenomaan erityisen haitalliseen valtiokollektivismiin. Paras turva kollektivismia vastaan ovat erilaiset yhteisöt.

LS kirjoitti...

Täytyy myös muistaa, että yhden ryhmän puolittainenkin pasifismi yllyttää ja kannustaa toisia ryhmiä väkivaltaan.

On yleinen väärinkäsitys luulla NAP:ia pasifismiksi. Itsepuolustus on tottakai sallittua - niin yksilötasolla kuin yhteisötasollakin.

Jos yksilöllisyyttä ja individualismia ihannoidaan ja suositaan

Libertarismi on täysin yhteensopiva yhteisöllisyyden kanssa.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto