Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

keskiviikko 19. lokakuuta 2011

Pohdintoja Jumalasta erääseen kommenttiin liittyen

Kristinuskoa ja raamattua ei voi tarkastella normaalein tieteellisin kriteerein, koska ne ovat suurelta osin tieteen ulkopuolella. Kristityt ja muut raamatun henkilöt elivät tuhansia vuosia sitten, ja luonnollisesti heidän maailmankuvansa ja "tieteellis-tekninen" tasonsa oli meidän vastaavia kehittymättömämpi. Raamatussa käytetään paljon vertauskuvia ja monia selkeiltäkin vaikuttavia asioita ei voi ymmärtää kuin alkuperäisessä yhteiskunnallisessa ja sosiaalisessa kontekstissa. Omana aikanaan raamattu oli "teknis-tieteellisesti" paljon aikaansa edellä, esim. Joosefin tarinassa (Moos. 1. kirja) kerrotaan siitä miten perinnöllinen älykkyys voittaa kaikkien vastoinkäymisten jälkeenkin yleisesti vallalla olleen sosiaalisesti konstruoidun esikoisoikeus-perintöjärjestyksen. Joosef pyrkii myös manipuloimaan vuohiensa ja lampaidensa perinnöllisiä ominaisuuksia luonnonkemikaaleilla, ja valinta- ja pariuttamiskeinoilla (Moos. 1. kirja; 30:25-43).

Raamatun henkilöiden tulkinta Jumalasta, Jumalan ilmoituksesta ja raamatussa kuvatuista tapahtumista on puutteellinen, mutta se ei vähennä ilmoituksen ja Jumalan arvoa. Meidän tulkintamme Jumalasta, vaikka se on joissain suhteissa kehittyneempi (monissa suhteissa se on heikompi) on silti käytännössä yhtä puutteellinen kuin heidänkin. Tätä voisi etäisesti verrata muurahaisten käsitykseen ihmisistä. Eivät ne tajua ihmisiä kuin vain hyvin vähän, virheellisesti ja puutteellisesti. Jos muurahaisten ymmärrys omassa kontekstissaan sattuu kehittymään paljonkin, eivät ne silti tajua ihmisiä juuri sen enempää kuin aiemminkaan. Samalla tavalla lähes kaikki meidänkin tieteemme ja teknologiamme muuttuu aikojen kuluessa naurettavan alkeelliseksi, mutta korkealle edistyneiden kristittyjen (joita on nykyisin erittäin vähän) sanoma Jumalasta on validi myös tulevaisuudessa, samalla tavalla kuin raamatun profeettojen sanoma on meille ja tuleville sukupolville voimassa.

Jos Jumala, jota sinä ehkä teknisessä mielessä nimittäisit superälykkääksi olennoksi, haluaa tehdä jotain mikä on meidän kannaltamme ihmeellistä ja joka rikkoo luonnontieteen lakeja, se on varmasti helppoa, samalla tavalla kuin me paljon lievemmällä erolla voimme tehdä ihmeitä esim. Amazonin sademetsissä vielä paikoin tavattavien kivikautisten heimojen mielestä.

Tieteen ja tekniikan kohdistaminen johonkin on sen alistamista halutun manipuloinnin kohteeksi tai vähimmilläänkin tämän prosessin käynnistämistä. Vaikka meidän kaltaisemme Jumalaan verrattuna mitättömät olennot heiluttelevat käsissään omasta mielestään edistyneitä laitteita, ei voi odottaa, että Jumala sallisi Itsensä (jos ei muuta niin periaatteellisista syistä) olevan meidän tieteellisten tutkimustemme ja "manipulointiemme" kohde. Tämä on yksi useista loogisista syistä, joiden takia liian radikaalien erojen älylliset olennot eivät voi olla suorassa kosketuksessa (muuta kuin harvoin ja valituissa vahvemman osapuolen määräämissä tilanteissa) toistensa kanssa.

Tiede koostuu mm. tutkimuksista ja teorioista. Normaalisti teoriat ovat perustaltaan tukevasti kiinni tutkimuksissa ja poistuvat suhteellisen vähän niiden ulkopuolelle. Jumalasta puhuminen tieteellisessä mielessä on luottavaista astumista kokonaan tai suurelta osin (aiheesta riippuen) tutkimusten ulkopuolelle, sinne missä liikutaan todennäköisyyksien, arvailujen, loogisen päättelyn, epätietoisuuden, sattumien, virheiden ja onnistumisten, sumean logiikan ja yllätyksien maailmassa.

Osalla ihmisistä on parempi kyky, ts. taipumus, hengellisyyteen kuin toisilla ihmisillä. Heidän velvollisuutenaan on parhaansa mukaan auttaa niitä, joilla taipumus hengellisyyteen on heikompi.

Ei kommentteja:

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto