Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

tiistai 25. lokakuuta 2011

Pohdintoja Jumalasta, osa 2 (edit)

 Tämä kirjoitus on vastaus joihinkin yleisiin ateistien kommentteihin ja jatkoa seuraavalle kirjoitukselle:

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.com/2011/10/pohdintoja-jumalasta-eraaseen.html

Pyydän ateisteja suodattamaan mielessään tästä tekstistä ja linkitetyistä teksteistä kaiken uskonnolliseksi ja puolueelliseksi katsomanne tiedon, jotta saatte niistä neutraaliksi katsomanne tiedon.

http://www.godandscience.org/apologetics/designun.html

http://www.godandscience.org/apologetics/quotes.html

http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmo_03.htm#FO

Jos uskomme tieteeksi sen mistä voimme tehdä havaintoja ja tutkimuksia, eli tähän aiheeseen liittyen kaukoputkilla ja muilla havaintovälineillä havaittavan avaruuden, joudumme myöntämään, että todisteet viittaavat useiden osatekijöiden erittäin tarkkaan älylliseen suunnitteluun. Jos taas hyväksymme matemaattisen sadunkerronnan avaruuden ulkopuolisista todellisuuksista, joita on teoreettisesti kehitelty monia (ristiriidat ja keskinäinen poissulkevuus) ja joista emme voi tehdä suoria havaintoja (uskonasia), meidän on hyväksyttävä niin valtavat avaruuksien, tilan, materian, ajan ja vaihtoehtojen määrät (multiversumi, inflaatioteoria jne.), että superälykkään olennon kehittymiselle on selvästi nollaa suurempi todennäköisyys, jonka suuruutta emme pysty määrittelemään. Jos multiavaruus/ multiversumi -teoria pitää paikkansa, avaruuksia on todennäköisesti paljon enemmän kuin havaitsemassamme avaruudessa atomeja, 10 potenssiin 83. Vaikka teorian mukaan suurin osa avaruuksista on elinkelvottomia tai ne luhistuvat nopeasti takaisin lähtöpisteeseensä, elinkelpoisia avaruuksia on silti niin valtava määrä, että superälykkään olennon kehittymiselle jossain niistä on pitkien aikojen kuluessa hyvät mahdollisuudet. En väitä, että juuri tämä on Jumalan alkuperä tai että ihmiset pystyisivät omista lähtökohdistaan kuvittelemaan sen mitä on kaukaisimpien havaintojemme tai aikaperspektiivimme ulkopuolella, mutta Jumalan (superälykäs olento ateistisessa kontekstissa) todennäköisyys nousee silti niistä tieteellisistä tutkimuksista ja teorioista, jotka ateistit hyväksyvät, ja joihin he uskovat ja luottavat. Tämä synnyttää ateismiin sisäisen ristiriidan. Ateistien omien tieteellisten uskomusten perusteella vähin rehellinen ja älyllisesti looginen mihin he voivat uskoa, on Jumalan todennäköisyys ja jonkinlainen agnostisismi.

Tämä on looginen lähtökohta keskusteluille.

Ateisteille on tavallista vedota psykologiaan, esim. (suora lainaus):

"Ihmisellä on synnynnäinen luonnollinen tarve uskoa asioihin ja se selittyy ihmisaivojen toiminnalla. Ihmisen on helpompi hyväksyä asioita yliluonnolliseksi (jos se on omassa maailmankuvassa "looginen selitys"), kuin että asia jäisi aivoille "selittämättömäksi". Esimerkiksi muistitesteissä, joissa testataan epäloogisten tarinoiden muistamista käy niin, että mitä kauemmin aikaa kuluu, niin sitä enemmän unohtuneilla asioilla on taipumus korvautua omasta mielestä loogisilla tapahtumilla."

Ihminen on äärimmäisen huono sisäistämään omaan maailmankuvaansa nähden epäloogisia uusia asioita, koska vanhat ajatukset ovat usein tiiviisti verkostoituneet ristiin niin, ettei vain yhden asian muuttaminen riitä, vaan epäloogisen asian sisäistäminen vaatisi romuttamaan ison osan maailmankuvaa."

Ehkäpä "äärimmäisen huono" on liian jyrkästi sanottu. Lisäksi ihmisillä on usein paljon keskenään ristiriitaisia ajatuksia. Toisaalta jatkuvuuden ja sitoutumisen psykologinen periaate; maailmankuvaan liittyvät statukselliset ja taloudelliset intressit; maailmankuvaan liittyvä sosiaalinen paine ja konformismi; kotikasvatuksen vaikutus; auktoriteettien vaikutus jne. selittävät suurimman osan maailmankuvan muuttamisen vaikeudesta. Mutta jatketaan.

Yliluonnollisuudesta kirjoitin aiemmin seuraavasti:

"Jos Jumala, jota sinä ehkä teknisessä mielessä nimittäisit superälykkääksi olennoksi, haluaa tehdä jotain mikä on meidän kannaltamme ihmeellistä ja joka rikkoo luonnontieteen lakeja, se on helppoa, samalla tavalla kuin me paljon lievemmällä erolla voimme tehdä ihmeitä ja yliluonnollisia asioita esim. Amazonin sademetsissä vielä paikoin tavattavien kivikautisten heimojen mielestä." Kyse ei siten ole halusta selittää selittämätöntä yliluonnollisella, vaan sen myöntämistä, että meitä kyvykkäämpi superälykäs olento näyttää meistä luonnostaan yliluonnolliselta. Superälykäs olento pystyy selittämään itse itsensä ja oman toimintansa, joten hän ei ole itselleen yliluonnollinen.

Toisaalta voimme havaita, että ateistin esittämät psykologiset periaatteet sopivat yhtä hyvin ateismin, tieteen, tai minkä tahansa ideologian tai maailmankuvan ylläpitämiseen. Esim. ateisti kirjoitti väittelyssä keskenään epäloogisia, ristiriitaisia ja virheellisiä väitteitä, mutta muistaa myöhemmin kirjoittaneensa pelkästään loogisia, oikeita ja paikkansapitäviä väitteitä. Kaikki ihmisten ajattelu koostuu heuristisista ja/tai puolueellisista prosesseista, joten kaikki mitä ihmiset ovat koskaan sanoneet tai kirjoittaneet voidaan kumota vetoamalla johonkin psykologiseen yksinkertaistukseen ja/tai puolueellisuuteen, joita on runsaasti valittavana. Kumoutuuko nyt kaikki ihmisten ajattelu pelkkinä psykologisina yksinkertaistavina ja johonkin suuntaan puolueellisina prosesseina? Ateistit pyrkivät psykologiaan vetoamalla kumoamaan kristittyjen argumentteja ennenkuin väittely on alkanut, ja voittamaan väittelyn ennenkuin se on alkanut, vaikka kaikki sellaiset argumentit voidaan kääntää sataprosenttisesti heitä itseään vastaan. Ehkäpä ateistit pyrkivät voittamaan nyrkkeilyottelutkin käymällä sanomassa tuomarille tyrmänneensä vastustajan ennenkuin ottelu on alkanut.

Mutta autetaan ateisteja vetämällä psykologian säkistä uskontospesifinen esimerkki. On esim. esitetty, että ihmisillä on taipumus uskoa elolliseen tai muuten aktiiviseen tekijään, joka on tuntemattomien tai vielä selitystä vailla olevien ilmiöiden takana. Ihmisen on täytynyt evoluutionsa aikana varoa petoja ja myrkyllisiä otuksia, hyökkääviä rosvoja ja vihollisia, kivi- ja lumivyöryjä, ja muita yllättäviä, nopeita ja potentiaalisesti vaarallisia tekijöitä. Jos hämärässä lähellä jokin puska kahahtaa ja liikahtaa, ihmisen on usein parempi vaistomaisesti erehtyä pitämään sitä jonkin pahantahtoisen olennon tai pahaenteisen tapahtuman merkkinä, jotta hän osaa olla varuillaan ja valmiina toimintaan potentiaalisen uhkan takia, kuin että hän vaistomaisesti ajattelisi, että ei siellä mitään ole, se on vain tuuli. Tästä ihmiset ovat sitten teorian mukaan siirtyneet animismiin, jossa kaikenlaisten luonnonilmiöiden ja objektien takana on tekijöitä ja näkymättömiä henkiä. Ihmisille on siten kehittynyt sisäsyntyinen "jumalvaisto".  Lapset esimerkiksi alkavat usein spontaanisti ilman mitään uskonnollista opetusta uskomaan Jumalaa muistuttavaan olentoon tai olentoihin, ja he saattavat liittää niitä moniin asioihin, esimerkiksi piirtämiinsä tarinoihin ja niiden selityksiin. Jumalvaisto on johtanut animismiin ja siitä ihmiset ovat sitten siirtyneet kehittyneempiin uskontoihin.

Sivuutamme tällä kertaa sen, että historiallinen evoluutioteoria on metafyysinen teoria, jolle ei ole suoria todisteita. Se on parhaimmillaan hyödyllinen ajattelun tuki, kehystarina tai -kertomus, mutta emme voi tietää mitä todella on tapahtunut menneinä aikoina. Lähdetään kuitenkin siitä, että se on ainakin monilta osin totta, mutta toisaalta se voi jättää monia elementtejä ja vaikutuksia huomioimatta tai sisältää karkeitakin virheitä.

Evoluutioteoriaan mukaan genetiikan synnyttämän fenotyyppin aikaisemmalle hyödylliselle tekijälle voi tulla uutta hyödyllistä käyttöä (esim. silmät ovat muodostuneet aivokudoksen uudesta käytöstä), jollekin aikaisemmin neutraalille tekijälle voi tulla uutta hyödyllistä käyttöä (esim. erään solujen pintareseptorin neutraali mutaatio estää aids-virusta kiinnittymästä solun pintaan ja ruiskuttamasta perintötekijöitään solun sisälle, ts. mutaatio tekee immuuniksi aidsille) tai jollekin (aikaisemmin) haitalliselle mutaatiolle tulee uutta hyödyllistä käyttöä (esim. sirppisoluanemia suojaa malariaa vastaan). Tai sitten minkäläinen tahansa ominaisuus voi muuttua mutaation kautta negatiiviseksi tai neutraaliksi, myös neutraali neutraaliksi ja negatiivinen negatiiviseksi. Mutaatioiden hyödyllisyyden määrittävät elinympäristössä tapahtuvat henkiinjäämis-, valikoitumis- ja lisääntymisprosessit. Elinympäristö ja siinä kohdattavat tekijät voivat muuttua, jolloin minkä tahansa vanhan ominaisuuden neutraalius, haitallisuus tai hyödyllisyys voi muuttua toiseksi.

Uskonnoista on ihmisen evoluutiossa ollut hyötyä monin tavoin. Mutta "jumalvaiston" alkuperä (olipa se millainen tahansa) ja mahdollinen kehityskulku ei kerro mitään niistä kohteista, joihin se suuntautuu, kuten ateistit olettavat; samalla tavalla kuin se, että ihmiselle on kehittynyt näkökyky ja ihmisellä on näkökyky ei itsessään kerro sitä ovatko nähdyt asiat hallusinaatioita (sisäsyntyisiä); illuusioita (sisä- ja ulkosyntyisiä); toden tarkkaa toistamista; virheellisiä, mutta hyödyllisiä; vai virheellisiä ja haitallisia. Se on erikseen määritettävä. Itse näen asian niin, että ihmisen jumalorientaatio on kehittynyt ihmisten älyllisten, sosiaalisten ja muiden kykyjen mukaisesti, ja se on tarkentunut ajan mittaan. Animismi oli välivaihe jossain määrin eläimellisemmästä elämänmuodosta nykyihmisen elämänmuotoon. Jumala varmasti ottaa huomioon ihmisten kulloisetkin kyvyt ja mahdollisuudet, ja antaa anteeksi niistä seuraavia virheitä, samalla tavalla kuin meille annetaan anteeksi meidän jumalorientaatiossamme väistämättä olevat virheet ja puutteellisuudet. Kirjoitinkin aiemmin eräässä toisessa yhteydessä:

"Keskiajan kristityillä olikin järkevä näkemys esim. kohtaamistaan animisteista. Animistit eivät olleet täysin väärässä, vaan he pyrkivät omista lähtökohdistaan parhaansa mukaan kohti Jumalaa, vaikka orientaatio olikin puutteellinen. Jumala saattaa hyvinkin hyväksyä animistien palvontamenot, jos ne täyttävät jotkin riittävät Jumalan ehdot, ovat vilpittömiä, ja heillä ei ole tietoa paremmasta."

Toisaalta voisi pohtia sitä, miksi jumalorientaatio nousee niin vastustamattomasti ja universaalisti ihmisistä; ihmisten elämästä ja siitä mitä ihmiset tekevät, mukaanlukien tiede (esim. yllä Jumalan todennäköisyyden nouseminen kristittyjen ja ateistien tekemästä tieteestä; näillä ei tietysti puhtaassa tieteessä pitäisi olla mitään eroa). Miksi meidän  maailmamme, ja me ja meidän elämämme ovat sellaisia? Miksi niinkin erilaisista uskonnoista on ollut niin universaalisti hyötyä monille erilaisille ihmisille? Näitä on tietysti monin tavoin jälkikäteen selitelty, ja osa selityksistä on varmasti oikeassakin, mutta kysyn tätä metatason kysymyksenä. Emmekö voisi kuvitella sellaista  maailmaa, jossa ateismi nousee vastustamattomasti ja universaalisti sen olennoista, heidän variaatioistaan, elämästään, toiminnastaan ja tieteellisistä havainnoistaan, ja jossa uskonto on kyvytön ja aina katoamaan taipuvainen poikkeus, ts. käänteisen maailman suhteessa meidän maailmaamme? Tai jossa uskonnot ja ateismi ovat suhteellisen tasavahvoja ja aaltoilevat puolelta toiselle? Tai jossa uskonnoilla ei ole sellaista musertavaa kykyä palata kerta toisensa jälkeen takaisin, kun ne on kerran saatu jostain juurittua pois, kuten meidän maailmassamme? Tai jossa ateismismi tuottaa yhtä paljon variaatioita, ja kulttuurillista, sosiaalista, yhteisöllistä, sivistyksellistä ja sivilisaatioiden potentiaalia? Onko jokin superälykäs olento suunnitellut avaruuden sellaiseksi, että älykkäiden olentojen ajatukset, tunteet ja vaistot orientoituvat lisääntyvästi kohti Jumalaa noustaessa eläimelliseltä tasolta vähittäin ihmistä vastaavalle tasolle, ja jossa hyödyt kasaantuvat aina lopulta uskonnoille? Jne. Eikö tämä ole jälleen yksi potentiaalinen lisäviite Jumalan olemassaolon puolesta?

Joskus minua hämmästyttää ateistien kirjaimellisuus ja kapea ajattelu suhteessa tieteeseen. Kuvitelkaamme kuvitteellineen  tietokoneruuduilla tapahtuva keskustelu minun ja ateistisella tavalla ajattelevan välillä koskien autoja (yhden auton katselu on metafora tieteestä):

Ateisti: "Minä näen auton. Auto pystyy liikkumaan."

Valkea: "Oikeassa olet. Autoja on varmasti paljon. Mitenköhän autojen liikenne on järjestetty? Kuka niitä omistaa? Mitä yhteiskunnallisia yhteisvaikutuksia autoilla on? Mitä hyötyjä ja haittoja niistä on? Miten ihmiset suhtautuvat autoihin ja hankkivat niitä? Kuka niitä tuottaa ja millä lailla? Miten tuotanto on järjestetty? Jne.

Ateisti: Minä näen vain yhden auton, siinä on kuusi ikkunaa, kori, neljä rengasta ja useita lamppuja. Se liikkuu aina välillä.

Valkea: No kyllä, noinhan se on. Voisimme pohtia myös sitä miten auto liikkuu, mikä on sen voimanlähde? Auton liikkuessa se tärisee vähän. Siellä on varmastikin jokin liikettä tuottava moniosainen koneisto, joka tuottaa tärinän. Mistä materiaaleista koneisto on tehty? Emme kyllä tästä näe sisälle, mutta on syytä olettaa, että auton liikkumisnopeutta ja suuntaa säädellään sisältä tai ulkoa kauko-ohjauksella. Kuinka nopeasti ja millaisessa maastossa auto pystyy kulkemaan? Kuinka paljon auto pystyy kuljettamaan tavaraa? Minusta nimittäin nuo hahlot vaikuttavat sellaisilta, että kori aukeaa edestä, takaa ja keskiosasta useista kohdin, ja tuonne sisälle mahtuu myös tavaraa. Jne.

Ateisti: Tuo on pelkkää lapsellista mielikuvitusta, josta pitäisi aikuistuessa kasvaa pois. Silmät näyttävät meille miten asiat ovat ja tuo kaikki muu on sinun satuiluasi.

Valkea: Olet oikeassa silmien suhteen lähtökohtana, mutta meidän olisi yhdistettävä se kaikkeen muuhun silmillä nähtyyn tietoon, ja kaikkeen muuhun muilla keinoin hankittuun ja käytettävissä olevaan tietoon, ja käytettävä päättelyä, logiikkaa, yhdistely- ja erottelukykyä, ja johtopäätöksiä. Pelkästään silmilläkin näkee auton jo niin monista erilaisista näkökulmista, että on valikoitava niitä ja yhdistettävä tiedot synteesiksi. Jne.

Ateisti: Ei ole mitään muuta kuin mitä silmät tässä meille näyttävät. Siihen minä uskon, enkä mihinkään muuhun. Silmät ovat minun auktoriteettini. Silmistä on meille paljon hyötyä. Minä näen auton ja sen kori on nähtävästi maalattua peltiä. Tuosta on lähtenyt vähän maalia pois, ja pelti näkyy.

Valkea: Hyvä huomio tuosta pellistä. Mutta mehän kuulemme ja haistamme auton, ja tunnemme sen värinän jaloissamme. Kun menemme niin lähelle kuin pääsemme, olen aistivinani siitä hehkuvan hiukan lämpöäkin tuolta etupuolelta. Olisiko voimanlähde siellä? Isäni näki nuorena miehenä monta autoa ja kertoi minulle niistä paljon tarinoita. Käytän hänenkin informaatiota tässä päättelyssä.

Ateisti: Nuo muut aistit ovat pelkkiä aistiharhoja, ja niitä pystytään nykyään tuottamaan aivojen elektromagneettisella ärsytyksellä. Kaikki meitä ennen eläneittein ihmisten tiedot ovat vääriä, pelkkää kehittymättömien ja alkeellisten ihmisten höpinää. Menneisyydessä tapahtuneella, havaitulla, tehdyllä ja ajatellulla ei ole mitään merkitystä, elleivät nykyajan ihmiset ole suodattaneet, muuttaneet ja manipuloineet sitä meidän ajattelutapaamme ja kriteereitämme vastaavaksi. Vain juuri nyt elävien näkevien ihmisten tiedot ovat arvokkaita, merkityksellisiä ja oikeassa. Olemme menossa kohti näkemisen loistavaa tulevaisuutta.

Tässä on sinulle kovaa tilastodataa näkemisestä.

Valkea: Elektromagneettisella ärsytyksellä pystytään tuottamaan myös valheellisia näköhavaintoja, mutta et sinä silti näkökykyäsi ja todellisuutta vääräksi kritisoi. Isälläni oli ehkä hiukan huonompi näkökyky kuin meillä, eikä hänellä ollut kaikkia niitä analyysin keinoja käytettävissä mitä meillä on, mutta hän oli vakavamielinen, älykäs ja rehellinen mies, eikä hänellä ollut minkäänlaista taipumusta höpinöintiin. Sinun loistava tulevaisuutesi on muuten pelkkää mielikuvituksen tuotetta. Ei siitä ole minkäänlaisia näköhavaintoja ja silti sinä uskot sellaiseen. Täytyy pystyä tulkitsemaan ja analysoimaan sitä millä keinoin tilastot on tuotettu, ja mitä ne merkitsevät sellaisenaan tai laajemmassa kontekstissa.

Jne.

***

Miksi superälykäs olento/ Jumala ei voi olla suorassa yhteydessä ihmisiin? Jumalan konkreettisen, käsinkosketeltavan ja/tai suoraan aisteilla tai instrumenteilla havaittavan läsnäolon puute on usein ateismin perustana. Kirjaan muutaman  loogisen syyn, jotka todennäköisesti vaikuttavat asiaan ja joiden takia liian radikaalien erojen älylliset olennot eivät voi olla suorassa yhteydessä toistensa kanssa muuta kuin harvoin, säädellyissä ja valituissa vahvemman osapuolen määräämissä tilanteissa.

1) Tieteen ja tekniikan kohdistaminen johonkin on sen alistamista halutun manipuloinnin kohteeksi tai vähimmilläänkin tämän prosessin käynnistämistä. Vaikka meidän kaltaisemme Jumalaan verrattuna mitättömät olennot heiluttelevat käsissään omasta mielestään edistyneitä laitteita, ei voi odottaa, että Jumala sallisi Itsensä (jos ei muuta niin periaatteellisista syistä) olevan meidän tieteellisten tutkimustemme ja "manipulointiemme" kohde.

2) Jumala pystyy antamaan ihmisille kaiken mitä ihmiset haluavat ja tarvitsevat, ja sellaisenkin, mitä he eivät osaa edes kuvitella. Jumala voi poistaa kaikki sairaudet ja ongelmat, ja antaa ikuisen elämän ja kaiken hyvän. Jos Jumala tekisi niin, se johtaisi ihmisen täydelliseen rappioon, avuttomuuteen ja kyvyttömyyteen, jossa ihmiset vain makaavat tekemättä mitään; kaikki tarvittava ja hyvä virtaa suoraan Jumalalta. Ihmisten kaikki pyrkimykset, tavoitteet, toiminta, oma-aloitteisuus, kehitys jne., ts. oikeastaan koko ihmisten elämä ja sen uusintaminen ja merkitys loppuvat.

3) Jos Jumala on läsnäoleva, mutta kieltäytyy antamasta ihmisille mitään, ihmiset katkeroituvat salaa tai joskus avoimestikin, jälkimmäisessä tapauksessa erityisesti kaiken menettäneinä: "Mikset Sinä hyvä Jumala parantanut lastani syövästä vaikka olisit pystynyt?, Miksi sallit tällaisen rikollisuuden jatkua, vaikka voisit sen halutessasi välittömästi ja täysin lopettaa?, Miksi hyväksyt tällaisen tuskan hänelle, vaikka voisit sen poistaa?,  "Mikset Sinä auta kodittomia?, "Koko perheeni kuoli onnettomuudessa, missä sinä olit silloin hyvä Jumala?", "Mikset luo maailmastamme paratiisia kaikille?, jne. Kaikki ihmisten toiveet, työ, elämä ja toiminta kuitenkin suuntautuisivat kohti Jumalaa, koska hän on potentiaalisesti kaiken antaja ja kaiken tekijä, viimeistään jossain myöhemmässä vaiheessa. Ihmiset pyrkisivät tarkkailemaan Jumalaa tai Jumalan toimintaa, sikäli kuin tällainen on mahdollista, ja manipuloimaan Jumalaa tekemään edes jotain heille. Kaikki ihmisten organisaatiot ja hierarkiat perustuisivat siihen kuinka paljon ihmiset uskovat eri henkilöiden pystyvän manipuloimaan Jumalaa (vaikka manipulointikyky on harhaluulo), ja huijarit ja hyväksikäyttäjät eläisivät kulta-aikaa vallassa ja ylellisyydessä. Kaikenlainen taikausko kukoistaisi ja korvaisi järkevät pyrkimykset. Jos jonkin ihmisen kuviteltaisiin saaneen yhtäkkiä Jumalalta jotain enemmän kuin muut, hän lentäisi suoraan kaikkien hierarkioiden huipulle, vaikka hän olisi tomppeli ja ihmisenä kelvoton. Ihmisten elämä muuttuisi jatkuvien yksiulotteisten toiveiden, tavoitteiden ja pyyntöjen, sekä salatun katkeruuden, tuskan, ja passiivis-agressiivisen epäsuoran ja avuttoman "kapinan" sekoitukseksi. Normaali ja järkevä elämä olisi mahdotonta.

4) "Jumala pystyy varmastikin säätelemään antamaansa niin, että se on ihmisille hyvä ja sopivasti. Jumala voi antaa sopivasti ja oikeudenmukaisesti hyvää ja rangaistuksia, ei liikaa eikä liian vähän." Mutta tällainen imisi kaiken mitä ihmisissä on kuin musta aukko, koko heidän elämänsä, kaiken työn, kaikki instituutiot, kaiken sosiaalisen, jne. Kaikki muu menettäisi täysin merkityksensä, ja ihmiset kilpailisivat kuin jatkuvassa sotatilassa Jumalan suosiosta ja hyvän antamisesta, ja tekisivät kaikkensa, jotta muihin kilpailijoihin kohdistettaisiin rangaistuksia, esteitä tai että he jäisivät ilman hyvää. Jumalan liian voimakas magneettinen vaikutus repisi ihmiset ja kaiken heidän elämänsä kappaleiksi.

5) "Jumala pystyy muuttamaan ihmiset sellaiseksi, että ihmiset osaavat elää kutakuinkin järkevää ja normaalia elämää Jumalan läsnäollessa." Jumala pystyisi kyllä tekemään sen, mutta se tarkoittaisi radikaalia muutosta ihmisissä. Ihmisten vapaa tahto ja oma ajattelu sellaisina kuin ne nyt ovat täytyisi lopettaa. Ihmiset toteuttaisivat orjamaisesti Jumalan tahtoa. Tämä on ihmisen kaltaiselle kyvyttömälle ja ymmärtämättömälle olennolle ainoa keino elää Jumalan läheisyydessä Jumalan haluamalla tavalla. Sinänsä tällainen orjuus ei ole paha asia, koska Jumala tietää aina ihmisiä paremmin mitä täytyy ja kannattaa tehdä, mutta se kumoaisi ihmisten alkuperäisen tarkoituksen, Jumalan luomistyön alkuperäisen merkityksen ja ihmisten vapaan tahdon. Jumalalla on varmasti hyvät syynsä siihen, että hän teki niinkuin teki, eikä hänellä ole tarvetta korjata luomistyötään jälkikäteen tältä osin, ellei hän sitten katso, että ihmiset ovat niin pahasti epäonnistuneet, että hän lopettaa meidän osaltamme projektin kokonaan.

Kristityn elämä on elämään liittyvien monien tekijöiden symbioottista tasapainottamista ja orientaatiota Jumalaa kohti, sekä valikointia kuolemanjälkeistä elämää varten. Tällainen moniulotteinen normaali ihmiselämä kaikkine puolineen on mahdollista vain kun Jumala/ superälykäs olento on ihmisiä kohtaan hyväntahtoinen. Osa tätä hyväntahtoisuutta on se, että Hän pysyy riittävän etäällä. Ihmiset orientoituvat Jumalaa kohti hartailla pyynnöillään ja rukouksilla, sekä kristillisillä pyrkimyksillään ja toiminnallaan.

Ps. On väärin redusoida Jumalan ominaisuudet pelkäksi superälykkyydeksi, mutta tällaisessa suurelta osin ateisteille suunnatussa kommentoinnissa se on lienee sopiva yksinkertaistus.

***

Probability of God arises from atheists' own thoughts.

Atheists, whether scientists or not, accept the thinking of scientists and our surrounding realities, so:

1. We know intelligence exists and large differences in intelligence between species. Intelligence has increased considerably during the existence of life on earth.

2. Atheists define god as a superintelligence.

There might be some tipping point, after which intelligence increases irresistibly and fast to the level of superintelligence, resembling a material object approaching then passing the speed of light. It's at least apparent mass increases very fast and the further acceleration becomes increasingly difficult, but if it can be accelerated past the speed of light, the velocity of the object starts to increase automatically, to gain energy from the environment. The object would have to be special or somehow insulated to withstand this, because normal object would lose it's electromagnetic field and fall apart in such a situation. Another closer example to our reality is the tipping point in the spread of epidemics. Small differences in various factors can create a fast spreading epidemic or extinguish it.

Or there is just the normal intermittent development to superintelligence level.

3. Many science fiction writers, many of them with scientific background, have imagined people at some point reaching superintelligence, and thus supercapability and superquality level. Some scientists, especially physicists, have speculated with these ideas. These have been accepted by all kinds of atheists as normal and reasonable thoughts, that could be the ultimate goal and destiny of humankind. In my atheist period, when I talked about these ideas to other atheists, they were accepted by all of them, and the reception ranged from accepting neutrality to enthusiastic embrace.

4. To explain our universe, physicists use various explanations that go beyond our universe (imaginations, story telling in modern form, without any concrete scientific evidence, although it is possible they are true), or they accept our universe as defined by observations and studies of scientists. In the latter case fine tuning of many factors are so precise, that intelligent design is a plausible explanation.

Explanations that go beyond our universe include huge numbers of multiple universes; repeatedly expanding and contracting universes; inflatonary universe of which our visible universe is but a microscopic part; the original energy sea giving rise to universes and to which all dying universes sink again; universe arising from absolute nothing (yes, even this); etc., and some combination of these.

5. Scientists admit that beyond our universe and in relation to our universe there can be things that are beyond our capabilities and possibilities of comprehension.

We are tied to our material and energy surroundings and extrapolations made out of them. If something radically different exists outside or in relation to our universe, it might be impossible for us to even imagine it. With this I don't refer to the differences between universes in multiverse; or to differences between our reality and the original energy field; which are radical, but at least at some level possible to imagine and understand.

***

So, at the same time atheists accept the development of god to be normal (if it is man developing to the god level); they accept such enormous timescales, and number universes and realities that they make the development of god/God somewhere at some previous point likely; but they deny the possibility of god/God. Their thinking is self-contradictory, confused, self-deceptive and dishonest. In their thoughts god is already true, but they are fearful of something outside themselves that would correspond to it in the real world.

If we would ask them, "Do you admit that the probability of God in rational analysis is at least 1%?", they would deny this, because nothing would then prevent this probability rising to 49%, 51%, 99% or 99,9999999999999999999999999999%. They are already very uncomfortable with the 1%. Their denial becomes absolute and irrational.

I don't claim in absolute way anything about the origin of God, but I sense it might be beyond our capabilities and possibilities to deduct or imagine it, because of the limitations inherent in our universe (the nature of matter, energy, geometry and dimensions; or if you wish, all this can be reduced to pure geometry).

It is possible that God meant that we someday reach the level of god in our development and perhaps then are ready to communicate with God in a concrete way in this world. But we will still honor our Father, God, always.

1 kommentti:

Valkea kirjoitti...

Edit on sitä, että lisäsin englanninkielisen kirjoitukseni artikkelin loppuosaan.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto