Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

tiistai 1. toukokuuta 2012

Emotionaalista propagandaa uskonnoista

Takkirauta -blogin Ironmistress on jälleen purkanut myrskyisiä (ja myrkyllisiä) tunteitaan uskonnoista, ja säestää kirjoitustaan tieteellisellä nollatutkimuksella. Tutkimus kannattaa lukea, koska se sisältää melko itsestäänselviä asioita, jotka ovat pohjana kommentilleni. En ole lainkaan varma, että kenenkään kannattaa lukea Ironmistressin kirjoitusta, mutta laitan kuitenkin linkin siihen:

http://medicalxpress.com/news/2012-04-highly-religious-people-compassion-non-believers.html

http://takkirauta.blogspot.com/2012/05/fariseukset-ennen-ja-nyt.html

Ei-uskonnollisten tai miedosti uskonnollisten ihmisten muiden ihmisten auttamisen perustana ovat myötätunnon ja säälin tunteet, ja muiden ihmisten osaan eläytymisen tunteet. Tunteet ovat vaihtelevia, lyhytkestoisia ja usein epäluotettavia. Auttaminen on siten hajaantunutta, helposti ulkopuolisten ärsykkeiden ja manipuloijien manipuloitavissa, ja ailahtelevaa ja lyhytjänteistä. Auttamisen kohde unohtuu helposti (uudet median ärsykkeet, työ/ opiskelu, sosiaaliset tapahtumat jne. kiinnittävät huomion muualle; asia vain unohtuu spontaanisti ajan kuluessa; kyllästyminen suuntaa huomion muualle; jne). Pro-sosiaalinen tunne voi myös muuttua vastakkaiseksi monien tekijöiden vaikutuksesta (kyllästyminen, suuttuminen johonkin auttamisen yksityiskohtaan, stressi, mielialojen vaihtelut, sosiaaliset ristiriidat, lievät psyykkiset ongelmat, jne).

 Uskonnollisten/ yhteisöllisten ihmisten auttaminen perustuu enemmän moraaliseen velvollisuuteen, uskonnolliseen oppiin, yhteisölliseen identiteettiin ja arvostukseen yhteisön sisällä, ja suhteellisesti vähemmän tunteisiin. Nämä toimivat tasaisesti ja luotettavasti; synnyttävät sitkeämpää, kestävämpää ja perusteellisempaa auttamista; auttaminen kohdistuu tiiviimmin ja tehokkaammin rajattuihin kohteisiin; ne ovat vähemmän satunnaisten/ kaoottisten ärsykkeiden ja manipuloijien hallittavissa; niihin vaikuttavat vähemmän tunteissa, mielialoissa, huomion suuntautumisessa, kognitiivisissa prosesseissa ja mielen informaatiosisällöissä tapahtuvat muutokset; jne.

Jälkimmäinen synnyttää siten laadullisesti ja määrällisesti parempaa auttamista.

Liberaaleille tutkijoille (esim. artikkelissa mainittu Robb Willer) ensimmäinen vaihtoehto on kuitenkin parempi, koska jos auttaminen perustuu ensisijaisesti tunteille, se on helpommin liberaalien tiedemiesten, auktoriteettien ja median manipuloitavissa, ja siten helpommin heidän hallittavissaan. Psykologia on mielen manipuloinnin tiedettä, ja sen tekijät kannattavat ja suosivat useimmiten niitä vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat suurimman vallan manipuloijille, heille itselleen. Tämä puolueellisuus on monien sukupolvien kuluessa niin iskostunut psykologian tutkimukseen; lähtö- ja taustaoletuksiin, metodeihin ja prosesseihin; ja puolueellisuuden lähtökohdat ovat niin hämärtyneitä historiaan, että puolueellisuuden ei usein edes tarvitse olla tietoista. Psykologit vain elävät ja noudattavat heidän työ- ja elinympäristössään annettua liberaalia "todellisuutta" ja tuottavat sen mukaista tiedettä.

11 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Ironmistress on valehtelija ja provokaattori. Ei noita juttuja kannata ottaa vakavasti, akka valehtelee suvereenisti ihan mistä aiheesta tahansa.

Ei siis kannata lukea "oppivaisin mielin" edes luonnontiedettä käsitteleviä Ironmistressin kirjoituksia, kun mahdollisesti nekään eivät perustu mihinkään.

IDA kirjoitti...

""Overall, we find that for less religious people, the strength of their emotional connection to another person is critical to whether they will help that person or not," said UC Berkeley social psychologist Robb Willer, a co-author of the study. "The more religious, on the other hand, may ground their generosity less in emotion, and more in other factors such as doctrine, a communal identity, or reputational concerns.""

Niin. Tuohan todistaa vain siitä, että uskonnolliset ihmiset auttavat myös heitä joita - ja joiden tekoja - kohtaan he eivät tunne suurta myötätuntoa.

Katolinen kirkko on maailman suurin hyväntekeväisyysjärjestö. Mikäli se auttaisi vain puhdassydämisiä buddhalaisia ;) se voisi lopettaa sosiaalisen työn ja keskittyä liturgiaan.

Valkea kirjoitti...

Niin, kristinuskossa pelastus liittyy kiinteästi mm. muiden auttamiseen.

Tiedemies kirjoitti...

Hei,
luen blogiasi harvakseltaan. Mielestäni tässä kirjoituksessa oli ansiota.

Myönnän kyllä, että minun on toisinaan vaikea nähdä yhteiskuntateoriasi mielekkäitä osia, koska teksteissäsi korostuu olettamus liberaalista eliitistä joka pyrkii kontrolloimaan yhteiskuntaa ja ihmisiä. Esimerkiksi huomiosi psykologiasta ja esimerkiksi tilastojen käytöstä ovat toisinaan varsin kummallisia.

Tästäkin huolimatta havaintosi ovat tarkkanäköisiä.

Tuon tässä esiin yhden "teorian", joka on rinnakkainen, ehkä osin ristiriitainenkin, tämän sinun tekstisi kannalta, ja se liittyy eräänlaiseen "tunteiden sosiologiaan", jonka eräs T.Perkola joskus esitti. Se voidaan typistää niin, että "vain kauniilla ihmisillä on tunteita".

Tämä viittaa siis siihen, että tunne on etupäässä performanssi jolla yksilö pyrkii ektraktoimaan resursseja yhteisöltä. Sen evolutiivinen tausta on siinä, että ihmisen on vaikea valehdella, jos hän ei itse usko valheeseensa. Voimakas tunne on ikäänkuin valhe, jonka ihmisen limbinen järjestelmä kertoo ylemmille aivokerroksille, jotta tämä käyttäytyisi "irrationaalisesti" jos tästä on hyötyä. Ihminen, jolla on jotain, mitä muut haluavat, on oikukas ja tunteikas, ja tämän kiukuttelua ja vaatimuksia siedetään.

Teoriasi voisi saada näkökulmaa tästä, koska manipulointi voi tapahtua antamalla ihmisille ylisuuren käsityksen "oikeuksistaan" jne, ja voi olla osin paikallaan analysoida "liberaalia" yhteiskuntaa tällaisen mekanismin päästämisestä valloilleen.

Itse en tähän usko, so. en pidä tällaista teoriaa kovin selitysvoimaisena, mutta kun nyt kerran rakentelet tällaisia sinänsä mielenkiintoisia hypoteeseja, niin tästä voi olla hyötyä.

Muilta osin kritiikkisi tutkimusta kohtaan on mielestäni asiallista.

Vasarahammer kirjoitti...

Takkiraudan blogissa sisältöä tulee tiheään, joten tietty toisto ja tietynlaiset ajatusluutumat kuuluvat asiaan.

Itse olen ymmärtänyt, että kristinuskossa usko on ensin ja teot vasta sitten. Ilman uskoa ei ole tekoja ja ilman uskoa teot valuvat hiekkaan.

Itse asiassa Valkean kirjoituksesta käy ilmi selitys, miksi näin on.

IDA kirjoitti...

T. Perkoilan ajatuksessa on järkeä. Ennen tosin erotettiin tunteet ja tunteellisuus. Jälkimmäinen oli tunteiden liioittelevaakin ilmaisemista. Voisi ajatella, että tuo teoria koskee enemmän sitä, kuin varsinaisia tunteita. Tai ehkä tämä on liian itsestään selvää.

Valkea kirjoitti...

Kommentoin pitkästi, mutta Blogger söi kommenttini. Tyydyn siten vain lyhyesti toteamaan seuraavaa:

Nim. tiedemies,

Ihmisten psykologia on kummallista ja ei-intuitiivista, joten siihen liittyvä kommentointi on myös kummallista.

T. Perkola käsittelee eräitä tunteiden erikoistapauksia, jotka liittyvät erityisesti tiettyihin persoonallisuustyyppeihin ja persoonallisuuspiirteisiin. Toki kaikilla ihmisillä on tunteet.

Tunteet värittävät kaikkea ihmisten toimintaa, ajattelua, havainnointia, muistamista ja huomion suuntaamista. Tunteet motivoivat (käynnistävät ja pitävät yllä) toimintaa ja ajattelua; suuntaavat toimintaa; estävät tai rajoittavat joitakin toimintoja; auttavat tekemään päätöksiä; auttavat tulkitsemaan tilanteita, tapahtumia ja merkityksiä; signaloivat mielentiloja ja vaikuttavat muiden ihmisten mielentiloihin ja toimintoihin; suojelevat ja puolustavat; liittävät ihmisiä sosiaalisesti yhteen ja erottavat toisistaan; korostavat ja painottavat (tehostavat) huomion suuntaamista ja muistamista; luovat sosiaalisia identiteettejä, pidempikestoisia mielialoja ja persoonallisuuksia; toimivat yhtenä moraalin perusteista määrittelemällä hyvää ja pahaa; vaikuttavat sosiaalisten statuksien muodostumiseen; jne.

Olet oikeassa siinä, että liberaali eliitti on antanut itselleen liikaa oikeuksia, jolloin default-toimintona he päätyvät alhaisimman tason valtapsykologiseen tilaan, josta seuraa välinpitämättömyyttä, manipulointia ja vallan väärinkäyttöä. Eliitin vapauttaminen tuhansien vuosien aikana hyväksi havaituista traditionaalisista rajoitteista ei luo vapautta, vaan anarkotyranniaa:

http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_T._Francis#Anarcho-tyranny

Ja yhteiskunta polarisoituu jatkuvasti lisää:

http://www.amazon.com/Coming-Apart-State-America-1960-2010/dp/0307453421

Kirjoitan tästä myöhemmin lisää.

Vasarahammer, juuri noin.

Tiedemies kirjoitti...

Olet oikeassa siinä, että liberaali eliitti on antanut itselleen liikaa oikeuksia, jolloin default-toimintona he päätyvät alhaisimman tason valtapsykologiseen tilaan, josta seuraa välinpitämättömyyttä, manipulointia ja vallan väärinkäyttöä.

En viitannut tähän, vaan siihen, että luomalla yhteiskunnan jossa ihmisistä iso osa on positiivisten vapauksien (sosiaaliturva jne) kautta vapaa erilaisista velvotteista ja hänen ei tarvitse välittömässä ympäristössään ottaa huomioon muita, ihmisille luodaan illuusio siitä, että muut ovat hänelle velkaa.

Näin rumillekin ihmisille syntyy "tunteita", eli kaikki alkavat ikäänkuin kiukutella.

Toisin kuin tässä tai yleensä Valkean kirjoituksissa, en edelleenkään kykene näkemään taustalla mitään ulkopuolista valta- tai manipulaatiopyrkimystä. Pikemminkin kyse on emergenssistä, eli periaatetasolla intuitiivisesti hyvää tarkoittavilla toimenpiteillä on luotu peliteoreettisesti kestämättömiä rakenteita, jotka ovat korvanneet perinteisempiä. Sinänsä tässä ei ole sen paremmin mitään hyvää kuin pahaakaan, on vain ei-toivottuja ja toivottuja seurauksia.

Konservatiivinen (tässä ei haukkumasanana) käsitys traditioista ei ole minusta niinkään väärä tai huono kuin puutteellinen. On totta, että traditionaalisissa valtasuhteissa ja instituutioissa on paljon tarkoituksenmukaisuutta, ja on totta, että niiden itsetarkoituksellinen "repiminen" on monesti ollut haitallista.

Se, missä tässä mennään mielestäni pieleen on käsitys jonka mukaan olisi olemassa jokin liberaali suunnitelma tai liberaali pyrkimys, joka tähtäisi johonkin ihmisten kontrolloimiseen. Kontrollipyrkimyksiä kyllä tietenkin esiintyy, mutta todellisuus on minusta jopa jossain määrin pelottavampi ja ahdistavampi, eli että todellisuudessa kaikki on vain levällään eikä juuri kenelläkään ole mitään hajua siitä, miten homma toimii.

Jos yritän oikein kovasti pinnistää tätä esittämääsi konservatiivista näkökulmaa ymmärtääkseni, niin voin havaita että erilaiset liberaalit pyrkimykset, ollen keskenään jopa ristiriitaisia ja koordinoimattomia, tuottavat jotain anarkotyrannian tapaista, ei siksi että se olisi tarkoitus tai suunnitalma, vaan päinvastoin siksi että mitään suunnitelmaa, ideologiaa, yhteiskuntafilosofiaa tms, ei yksinkertaisesti edes ole.

Valkea kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...

"En viitannut tähän, vaan siihen, että luomalla yhteiskunnan jossa ihmisistä iso osa on positiivisten vapauksien (sosiaaliturva jne) kautta vapaa erilaisista velvotteista ja hänen ei tarvitse välittömässä ympäristössään ottaa huomioon muita, ihmisille luodaan illuusio siitä, että muut ovat hänelle velkaa."

Onhan sitä myös kaikenlaisia kuponginleikkaajia, jotka ovat negatiivisten vapauksien kautta vapaita velvoitteista. Miksi positiiviset vapaudet ovat ongelma ja miksi et mainitse negatiivisia vapauksia, jos yksilötasolla lopputulos on sama: Velvoitteista vapaa yksilö, jonka ei tarvitse ahertaa.

"Välitön ympäristö" on vähän huono sanavalinta. Ainakin itse miellän välittömäksi ympäristöksi kodin ja perheen, ja tässä välittömässä ympäristössä on otettava muut huomioon, vaikka kuinka tukirahoilla eläisikin.

Julkisessa tilassa muut ihmiset otetaan käsittääkseni huomioon siten, että noudatetaan normaaleja käyttäytymissääntöjä ja lainsäädäntöä. Tässäkään tuskin on eroa ahertavien ja joutilaiden välillä.

Siis vaikka kapitalisteja vihaankin, en usko että he käyttäytyisivät jotenkin muita ihmisiä huonommin.

Valkea kirjoitti...

Nim. tiedemies,

Kyseessä on monimutkainen asia, ja sopivasti erilaisia tekijöitä painottamalla saa halutessaan vahvistettua omat ennakkokäsityksensä. Sen takia olen pyrkinyt tarkastelemaan asiaa holistisesti. On totta, että liberaali eliitti on politiikkansa ja ajatusmaailmansa suhteen naivia ja vihjeetöntä. Kun se kohtaa oman politiikkansa lopputulokset käytännössä, se ei tiedä miten toimia, ja joutuu siten helposti surman suuhun tai pahoinpidellyiksi. Lisäksi sen korjaava jälkireaktio on heikko ja tehoton.

Seuraavassa artikkelissa kaksi liberaalia valkoista toimittajaa kohtaa liberaalin politiikan seuraukset (huomatkaa myös artikkelin jälkeiset asiaa valaisevat kommentit):

http://www.amnation.com/vfr/archives/022329.html

Lisäksi tiedon, tuotannon, hallinnoinnin ja tieteen sirpaloituminen ei usein mahdollista niiden parissa työskenteleville selkeää kokonaiskuvaa tilanteesta, eikä useinkaan riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa edes omaan toiminta-alueeseensa (byrokratian tai muun suuren organisaation rattaan täytyy tehdä se mitä ympäröivä koneisto määrää).

Ongelmat ovat kuitenkin selkeästi kaikkien näkyvissä ja tiedossa (siitä huolimatta, että media salailee ja vääristelee totuutta), mutta ongelmia ei de facto pyritä korjaamaan. Kaikki tietävät, että itä-Helsinki, ja Turun, Oulun ja Tampereen tietyt alueet ovat slummiutumassa, mutta siitä huolimatta maahanmuuttoa lisätään. Ranskassa on n. 800 lähes autonomista, väkivaltaista ja laittomuuden tilassa elävää maahanmuuttaja-aluetta (banlieu), mutta sille ei tehdä mitään ja maahanmuutto vain jatkuu. Yhdessä maahanmuuttajien korkeamman syntyvyyden kanssa tilanne pahenee yhteiskunnallisessa aikaskaalassa nopeasti. Myös Englannissa, Hollannissa, Belgiassa, Ruotsissa, Yhdysvalloissa, Norjassa jne. tilanne huononee nopeasti. Suomalaiset näkevät muualta maailmasta mihin maahanmuutto johtaa, suomalaiset näkevät oman tulevaisuutensa, mutta asialle ei tehdä mitään. Asialle eivät tee mitään ne organisaatioiden hierarkioiden ylätasoilla ja keskitasoilla olevat, jotka voisivat vaikuttaa siihen. Pauli Vahtera kertoo lisää:

http://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2012/04/24/kiihottaminen-maahanmuuton-lisaamiseksi/

Ongelmien huomiotta ja korjaamatta jättäminen, ja niiden tietoinen pahentaminen indikoivat pahaa tahtoa.

Tästä voimme päätellä, että itsekeskeisyys, ala- ja keskiluokan (tai yleisemmin kantaväestöjen) halveksunta, välinpitämättömyys ja itsekkyys luovat pahan tahdon, joka johtaa vallan väärinkäyttöön.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto