Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

lauantai 19. toukokuuta 2012

Neljä psykologista manipulointikeinoa (edit)

Nim. tiedemies aliarvioi edellisen kirjoituksen kommenteissa todennäköisesti psykologiaan liittyvän tiedonpuutteen takia niitä manipulointikeinoja, joilla meihin pyritään vaikuttamaan, joten nostetaan kommenttini kirjoitukseksi:

Sinä aliarvioit nykyisin käytössä olevia manipulointikeinoja, koska toisaalta monet niistä ovat sinulle näkymättömiä, etkä pysty huomaamaan niiden vaikutusta itsessäsi, ja toisaalta ne ovat niin sulautuneet kaikkialle nykyisessä todellisuudessamme, että ne ovat osa "normaalia" todellisuuttamme, ympäristöämme ja taustaamme.

Kaksi pientä esimerkkiä. Jos esittelen jonkin henkilön seuraavilla tavoilla: 1) Ahkera, osaava, sosiaalinen, kokenut, impulsiivinen, pisteliäs ja hiukan huolimaton. 2) Hiukan huolimaton, pisteliäs, impulsiivinen, kokenut, sosiaalinen, osaava ja ahkera; kummassakin on samat ominaisuudet käänteisessä järjestyksessä, mutta kohdasta 1) ihmiset saavat paremman kuvan esitellystä henkilöstä, koska ihmiset muodostavat ensimmäisten sanojen perusteella automaattisen ja alitajuntaisen/ tiedostamattoman psykologisen kaavion (schema), jonka kautta he tulkitsevat jälkeenpäin tulevia sanoja/ informaatiota (primacy effect).

TV-mainosten tai muiden visuaalisten mainosten alkuun voidaan liittää yhden kuvan verran yksinkertaista informaatiota, jota katsoja ei ehdi tajuta tietoisesti, mutta rekisteröi ja prosessoi sen automaattisesti ja alitajuntaisesti (tai riippuen siitä kuinka monta millisekuntia kuvaa näytetään, tajuaa kuvan tietoisesti vain vaillinaisesti, esim. kuvassa olevaa henkilöä ei pystytä tietoisesti tunnistamaan, nähdään vain jokin varjo, non-deskriptiivinen objekti tai hahmon piirteet. Lisäksi liian pitkään näkyvää kuvaa voidaan peittää pois tietoisuudesta välittömästi perään tulevalla muulla informaatiolla [masking]). Kuvan (sana, kuva, symboli tms.) emotionaalinen sisältö värittää jälkeenpäin tulevaa informaatiota emotionaalisesti samaan suuntaan, ja katsoja ei huomaa tätä efektiä, eikä pysty vaikuttamaan siihen. Esim. rotta sanan väläyttäminen värittää jälkeenpäin tulevaa informaatiota negatiiviseen, inhottavaan ja epämiellyttävään suuntaan, ja vauva sanan väläyttäminen värittää jälkeenpäin tulevaa informaatiota positiiviseen, hellään, miellyttävään, hyväksyvään, auttavaan ja altruistiseen suuntaan. Väläytetyllä sanalla voi olla erilaista emotionaalista merkitystä eri ihmisille, esim. liberaali ja konservatiivi sanat herättävät erilaista tunnevärittyneisyyttä eri ihmisissä.

Sanotaan, että jokin mainostaja on tehnyt vetoavan, emotionaalisen ja tehokkaan mainoksen. Se ei kuitenkaan usein itsessään riitä, koska mainoksen efekti on saatava käynnistettyä ihmisten mielissä myöhemmin juuri oikeaan aikaan kun henkilö on tekemässä ostoksia kaupassa. Mainoksen katsomisen ja sopivassa kaupassa asioimisen välillä ihminen ehtii ajatella ja tuntea usein tuhansia asioita, ja mainoksiakin on vaikka kuinka paljon vetämässä ihmisen huomiota milloin mihinkin suuntaan. Siksi mainostajalle on tärkeää upottaa mainokseen jokin voimakkaasti mieleen iskostuva symboli, johon tuote ja mainos yhdistyy ihmisten mielissä (Duracell pupu, Mercedes Benzin logo, jokin iskulause, mieleenpainuva kuva lapsesta, jne.) Kaupassa symboli laitetaan näkyvästi joko tuotteiden yhteyteen tai itse tuotteeseen. Symbolin näkeminen käynnistää mainoksen muistamisprosessin, joka käynnistää myös mainoksen herättämät tunteet ja mielikuvat.

Tunteet voidaan jakaa koostuviksi esim. kahden akselin tekijöistä kiihtymystila alhainen - korkea ja miellyttävyys/epämiellyttävyys alhainen - korkea. Uupumustila on vähäinen kiihtymys - ja neutraali miellyttävyys. Surullisuus ja depressio (ei-halvaannuttava depressio) ovat melko vähäinen kiihtymys ja melko korkea epämiellyttävyys. Tyytyväisyys ja rauhallisuus ovat melko vähäinen kiihtymys ja melko korkea miellyttävyys. Inho on neutraali kiihtymys ja korkea epämiellyttävyys. Onnellisuus on neutraali kiihtymys ja korkea miellyttävyys. Pelko ja viha ovat melko korkea tai korkea kiihtymys ja melko korkea tai korkea epämiellyttävyys. Ilahtuneisuus ja positiivinen energinen mieliala ovat melko korkea (tai korkea esim. hypomania-tyyppisissä tiloissa) kiihtymys ja melko korkea (tai korkea kuten edellä) miellyttävyys. Yllättyneisyys on korkea kiihtymys ja neutraali miellyttävyys. Jne. Kun ihmisen kiihtymystila on korkea, se häiritsee ja heikentää hänen kognitiivisiä prosessejaan, ja siten rationaalista ajattelua, lisää turvautumista heuristisiin, yksinkertaistaviin prosesseihin ja kapeuttaa huomiota keskeisiin tai periferaalisiin ärsykkeisiin riippuen niiden informaatioarvosta. Tätä voidaan käyttää hyväksi mainostamisessa lisäämällä ensin katsojan kiihtymystilaa ja sen jälkeen näyttämällä sopivaa yksinkertaistettua informaatiota, esim. kiihtymystila lisää luottamusta auktoriteetteihin, lisää luottamusta katsotun mainoksen sisältöön ja viestiin, lisää luottamusta sosiaalisen konformismiin (kaikki käyttävät tätä tuotetta jne), jne. Tunnesisällön ja informaation järjestys, ajoitus ja laatu ovat siten tärkeitä psykologisessa manipuloinnissa.

Jne. Näitä on toki paljon lisää.

11 kommenttia:

Tiedemies kirjoitti...

Olettamuksesi oli ilmeisesti, etten ollut tietoinen tämänkaltaisten manipulointikeinojen olemassaolosta, mutta tämä oletus on väärä. Olen niistä hyvinkin tietoinen. En kiistä, etteikö näillä saataisi aikaan esimerkiksi lapsissa ja nuorissa, sekä heikon "medialukutaidon" ihmisissä joskus (satunnaisesti, ohimenevästi) voimakkaitakin reaktioita. Kehystäminen ja priming toimivat mielikuvissa niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat halukkaita tai valmiita ottamaan vastaan viestiä, esimerkiksi lastenohjelmien väliin laitettavissa mainoksissa tämä toimii todella hyvin.

Mutta kokemukseni mukaan lapset ja aikuisetkin on erittäin helppo "rokottaa" tällaisia manipulointikeinoja vastaan melko yksinkertaisilla keinoilla. Yksi on se, mitä teet, eli tuoda esiin menetelmän toimintaperiaate. Omien motiivien tietoinen tarkastelu yleensä paljastaa sekunnin murto-osassa oman mielihalun tai mielikuvan. Lapset oppivat taas helposti yksinkertaisen heuristiikan: heille ei tarvitse kuin opettaa (kun he ovat riittävän kypsiä), että mainoksentekijä haluaa että ihmiset ostavat tuotteen ja että tämä on mainoksen tarkoitus. Siksi siihen on syytä suhtautua samalla epäluulolla kuin esimerkiksi aikuiseen joka tarjoaa karkkia.

Se, mitä tarkoitin kun sanoit että yliarvioit näiden merkitystä ei kuitenkaan liity näiden keinojen välittömään tehoon, joka voi olla melko suurikin melko suureen osaan ihmisiä, vaan tämäntyyppisten keinojen kykyyn ohjailla ihmisiä muissa kuin aivan triviaaleissa asioissa. On lopulta melko yhdentekevää, mitä saippuamerkkiä tai puhelinta ihmiset käyttävät, jos niiden olennainen funktio on sama. Kilpailu tällaisista asiakkaista on toki minustakin usein irvokasta ja banaalia, ja siihen käytetään mielestäni epätarkoituksenmukaisia määriä inhimillisiä resursseja.

Sensijaan tällaisen psykologisen manipuloinnin poliittinen merkitys on melko varmasti vähäinen. Joudun tässä kuitenkin tunnustamaan, että esimerkiksi median poliittisen agendan paljastaminen on ollut yksi esimerkiksi Jussi Halla-ahon ja hänen hengenheimolaistensa merkittävä saavutus. Se on tuonut ihmisten tietoisuuteen sen, että tämäntyyppisiä kikkoja todella käytetään myös esimerkiksi uutisoinnissa. Ihmisten toiminta ja kulttuuri on pitkälti itseään korjaavaa tässä suhteessa.

Perustavanlaatuinen ongelma, joka teoriassa hallitsevan eliitin yhteisestä sanattomasta sopimuksesta huijata kansalaisia piilee, on että tällaisen eliitin kyky puuttua ja manipuloida on melko rajallinen, ja se olisi tästä syystä melko helppo paljastaa. Pidän todennäköisempänä, että sinä yliarvioit tällaisen projektin taustavoimien suunnitelmallisuutta ja tarkoituksellisuutta, kuin että minä aliarvioisin sitä, mutta voi olla myös että todellisuus on jossain siinä välissä.

Esimerkiksi verkostovaikutus tai "sopulivaikutus", 80-lukulaista termiä käyttääkseni, on erittäin vahva selittäjä näennäisen suunnitelmallisuuden aikaansaajana. Verkostovaikutus syntyy siitä, että ihmiset käyttävät yksinkertaisehkoa heuristiikkaa, joka tunnetaan nimellä preferentiaalinen valinta: jokin ilmiö, uskomus, jne, on todennäköisesti sitä hyödyllisempi, mitä yleisemmin jaettu se on. Tämä niin yksinkertainen mekanismi (tai sen puute) kykenee selittämään aivan käsittämättömän vahvasti tiettyjä ilmiöitä.

Otan esimerkiksi sen, miten eräs nimeltämainitsematon verkkokirjoittaja uskoo, että nuorilla naisilla on jonkinlainen salaliitto, jonka tarkoituksena on sortaa miehiä, valita näistä voittajat ja aiheuttaa lopuille kärsimystä. Todellisuudessa vain vähäinen preferentiaalinen valinta kumppaninvalinnassa naisilla ja sen puuttuminen miehillä, johtaa siihen että miesten kysyntä naisten parissa on potenssijakautunut ja naisten normaalijakautunut. Tämän implikaatiot jakauman päissä ovat valtaisat, ja jo yksin tämä riittää selittämään sen, miksi kaikissa ominaisuuksissa juuri miesten kohdalla hajonta on suurempi kuin naisilla.

Edustuksellisessa demokratiassa preferentiaalisella valinnalla on aivan valtava rooli.

Valkea kirjoitti...

Nim. tiedemies,

Psykologisessa manipuloinnissa useimmiten tärkeämpää kuin yksi iso vaikutus ovat lukuisat pienet vaikutukset. Massojen ohjailussa pienet toistuvat ohjailut ovat lopulta tärkeimpiä. Vaikka tiedän paljon enemmän psykologisesta manipuloinnista kuin keskivertokansalainen, en ole itsekään immuuni sille. Esimerkiksi minulla on ollut periaatteena suosia Nokian kännyköitä niin kauan kuin Nokialla on merkittävää työllistämisvaikutusta Suomessa ja Nokian kännykät ovat riittävän hyviä tarpeisiini hinta-laatu suhteeltaan (Tämä, ainakin vielä tätä kirjoitettaessa, siitä huolimatta, että en pidä Nokian ylisuuresta byrokraattisesta organisaatiorakenteesta. Se on vähentänyt suuntautumistani Nokian kännyköihin). Kuitenkin pidemmän ajan kuluessa minulle on kehittynyt voimakas kilpaileva preferenssi Samsungin kännyköihin, enkä kaikilta osin itsekään tiedä mistä se on tullut. On tietysti myös mahdollista, että olen valinnut moniakin tuotteita tiedostamatta mistä valinta on syntynyt, vaikka se on ollut toistuvan mainostamisen vaikutusta. Keskivertokansalaisen vaikutusmahdollisuudet vastaavissa tilanteissa ovat vähäiset.

Mainostaminen ei usein pyri dramaattiseen muutokseen äärilaidasta toiseen. Jos henkilöä ei ollenkaan kiinnosta jokin tuote ja hänellä ei ole minkäänlaista aikomusta ostaa sitä, mainosten vaikutusmahdollisuudet ainakin lyhyellä tähtäimellä ovat rajalliset. Mainokset pyrkivät paremminkin madaltamaan kynnyksiä, luomaan kaikenlaista pientä positiivisuutta tuotteeseen liittyen, laukaisemaan ärsykkeitä, vahvistamaan hiukan olemassa olevia haluja ja tarpeita, tarjoamaan usein keinotekoista helpotusta negatiivisiin tunteisiin, suuntaamaan ihmisessä luonnostaan olevia tarpeita ja taipumuksia enemmän tuotteita kohti, jne. Ja yhteisvaikutuksena, kuten tarjoamassasi esimerkissä, pienillä vaikutuksilla on laajassa mittakaavassa suuri vaikutus.

Kyse ei ole siitä, että valinta kahden tuotteen välillä itsessään olisi merkittävä, vaan mainonnan kokonaisvaikutuksesta, joka keskittää lähes kaiken inhimillisen toiminnan ja ajattelun kulutukseen ultimaattisena päämääränä, tekee siitä vaihtoehdotonta ja käyttää sitä kaiken merkityksen mittarina menestyksestä ihmisyyteen.

Kun tähän lisätään poliittinen, koulutuksellinen, valtiollinen ja yleensä liberaaliin zeitgeistiin liittyvä psykologinen manipulointi, se tekee yhteiskunnasta synkän, piilodiktatuurin tai piilototalitarismin, jossa ihmiset on eliitin ohjailemina alennettu uudestaan tiedottomien eläinten tasolle kilpailemaan ja "tappelemaan" materianpaloista nihilistisessä merkityksettömyydessä, nykyaikaisen teknologian kylmissä kulisseissa.

***

Huomautan, että pohjimmiltaan teoriani liberaalin eliitin toiminnasta ei ole psykologinen, vaikka monenlaiset psykologiset tekijät vaikuttavat heidän toimintaansa (kuten kaikkiin ryhmiin ja joukkoihin), sosiaalinen konformismi, statuksen tavoittelu, auktoriteetit, (osin) tiettyjen taipumusten samankaltaisuudesta johtuva samankaltaisuuden suosiminen, jne. Liberaalilla eliitillä on kaikenlaisia liberaalin ideologian mukaisia tavoitteita, päämääriä ja haaveita, kuten Helsingin muuttaminen "metropoliksi" imemällä tänne vielä satojatuhansia ihmisiä pääasiassa humanitaarisella maahanmuutolla. Perussuomalaiset vastustavat tällaisia hankkeita, joten se synnyttää liberaalissa eliitissä pahantahtoisuutta ja kollektiivista suunnitelmallisuutta perussuomalaisten vastustamisessa. Toimintaa ei tarvitse kovin paljon koordinoida, koska kaikki jakavat saman ideologian ja tunnistavat sen perusteella vastustajat. Ne liberaalit, jotka eivät jostain syystä tunnista, niitä liberaalit mediat, tiedotus, sosiaalinen kanssakäyminen, Facebook ja sähköpostiringit auttavat tunnistamaan. Tämä on aivan arkipäiväinen ja normaali selitys, eikä siihen liity mitään mystistä tai erikoista.

Miltton Friidman kirjoitti...

Kun tähän lisätään poliittinen, koulutuksellinen, valtiollinen ja yleensä liberaaliin zeitgeistiin liittyvä psykologinen manipulointi, se tekee yhteiskunnasta synkän, piilodiktatuurin tai piilototalitarismin, jossa ihmiset on eliitin ohjailemina alennettu uudestaan tiedottomien eläinten tasolle kilpailemaan ja "tappelemaan" materianpaloista nihilistisessä merkityksettömyydessä, nykyaikaisen teknologian kylmissä kulisseissa.

Olisiko hyvä tiivistelmä tästä se, että käytännössä tänäpäivänä kaikkiin low-skilled ja semi-skilled ammatteihin on enemmän tulijoita kuin on paikkoja.

Saman aikaa kaikenlainen järjestelmästä riippumaton yhteisö-tason järjestäytyminen on tehty mahdollisimman vaikeaksi - niin käytännöllisesti (säädökset, verotus) kuin psykologisesti (halveksuminen mediassa jne.).

Siten ihminen joutuu oletusarvoisesti aina valitsemaan toisesta isosta organisaatiosta jomman kumman toimeentuloaan varten: julkisen sektorin tai yksityisen sektorin. Minkäänlaista välimuotoa ei ole tässä välissä.

Siten ihminen elää palvellakseen aina jomman kumman suuren organisaation korruptoitunutta johtoa ja alaisia. Suomessa ihmisen työstä riistetään minimissäänkin vähintään 1/3 veroihin.

Valkea kirjoitti...

Miltton,

työmarkkinaosa on suunnilleen noin, mutta nihilistinen maailmankatsomus ulottuu kaikille elämänalueille, ja liberaali eliittikin on sen läpitunkema. Sillä vain on paremmat ja puhtaammat kulissit. Eliitin utooppiset ja epärealistiset projektit hahmottuvat nihilismin kautta. Kun millään ei ole juuri mitään merkitystä, ja kaikki on suhteellista, voi ihan hyvin alkaa rakentamaan epärealistisia, haitallisia ja riskintäyteisiä pilvilinnoja maan päälle, muiden rahoilla, elinympäristöllä, tulevaisuudella ja turvallisuudella pelaten. Samalla byrokraattien joukko kasvaa ja heidän tulonsa suurenevat. Ainoa mikä ei ole suhteellista (ts. on pysyvää) ovat sisäiset impulssit, ja ne kehottavat itsekkyyteen omien etujen suhteen, turvaamaan ne. Näin Ruotsissa, Suomi seuraa perässä:

http://www.youtube.com/watch?v=wRnP-XzB_U0

Valkea kirjoitti...

... Ja yhteisöt, juuri noin.

Valkea kirjoitti...

Lisättäköön vielä, että yhteisöt eivät ole sidottuja mihinkään tiettyyn osaamistasoon tai tulotasoon, vaan niitä voivat muodostaa kaikenlaiset ihmiset, ja yhteisöt voivat vaihdella hutteriittityyppisistä tiiviistä yhteisöistä Yhdysvaltain pikkukaupunkiyhteisöjen tyyppisiin väljempiin. Oleellista on vain se, että jäsenten täytyy tiiviimmissä yhteisöissä olla keskimäärin melko samantasoisia älykkyys- ja osaamistasoltaan. Kun niitä joskus perustetaan, todennäköisimpiä perustajia ovat käytännölliset, kekseliäät ja monitaitoiset insinöörityypit, joilla on kuitenkin samalla sosiaalista silmää. Vähäisimmän normaaliälykkyyden rajoissa oleva kansanosa ei pysty niitä perustamaan, koska se ei hallitse tarvittavia tietoja ja taitoja. Keskivertoälykkyydellä varustetut monitaitoiset mekaanikkotyypit pystyvät perustamaan niitä ihan hyvin. Kaikista rikkain eliitti ei perusta yhteisöjä, mutta eipä se osallistu mihinkään muuhunkaan, joka liittyy jollain tavalla normaaliin elämään.

Valkea kirjoitti...

... Eikä yhteisöjen perustaminen ole sidottu elämän- tai työllisyystilanteeseen, vaikka on se on tietysti todennäköisempää silloin kun ulkopuolisia velvoitteita ja sitoumuksia ei ole.

Miltton Friidman kirjoitti...

Näin Ruotsissa, Suomi seuraa perässä:

http://www.youtube.com/watch?v=wRnP-XzB_U0


Kiitos linkistä! On varmasti materiaalia, jota YLE:ltä ei tulisi ulos nykyagendalla.

Panee miettimään miksi konservatiivit, kuten PerSut ovat yllättäen ihan hyvä vaihtoehto, jota äänestää.

Se, seuraako Suomi perässä, on auki. Hyvä ratkaisu ongelmaan olisi Jytky 2, PerSujen pääsy hallitukseen ja ainakin 1/3-2/5 osuus Eduskuntapaikoista, mieluummin enemmänkin. Sitten vähän stoppia sosiaaliperusteiselle maahanmuutolle.

Toinen huomionarvoinen seikka videossa oli se, että muslimimielenosoittajat ja vasemmisto ovat "hyvää pataa" keskenään. Tämän tietysti ymmärtää, onhan vallitseva poliittinen järjestelmä arabimaailmassa ns. arabisosialismi.

Muutenkin vasemmistolaiset tuntuvat haalivan maahanmuuttajia Ruotsiin, koska maahanmuuttajat todennäköisesti äänestävät vasemmistoa.

Valkea kirjoitti...

Toivotaan Jytky kakkosta, ja tässähän sitä omalta osaltaan valmistellaan.

Anonyymi kirjoitti...

Teologian tohtori ja dosentti Juha Ahvio on kertonut siitä että vasemmistolaiset veljeilevät islamin kanssa ja että mistä siinä on kysymys. Patmoksen sivuilla on linkki:
Mikä yhdistää radikaali-islamia ja äärivasemmistoa?

Valkea: tämä ei ehkä liity viestin aiheeseen mutta huomasitko kun tässä jokin aika sitten lähetin pari sähköpostia?

Valkea kirjoitti...

Vieras,

kiitos linkistä. Vastaan lähipäivien aikana.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto