Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

keskiviikko 9. toukokuuta 2012

Sammalkieli R.I.P.

Sosialistisesta vallankumouksesta on nyt tullut vain Tomin ja Sammalkielen välinen:

http://sammalkieli.blogspot.com/

Varautukaa strategisiin juoksukaljahyökkäyksiin eri puolilla Suomea.

14 kommenttia:

Tomi kirjoitti...

En ole kutsuttu käyttäjä. Toisekseen en harrasta juoksukaljoja. Kolmanneksi en kannata vallankumousta (ainakaan vielä).
Olen aina ollut demokratian kannalla.

Olen paremminkin pragmaatikko kuin idealisti.

Miltton Friidman kirjoitti...

Siwan myyjät, varokaa varastelevaa sosialistia!

Anonyymi kirjoitti...

Kysymyksessä on vain taktisen tason vetäytyminen, joka on suoraa seurausta vallankumousprosessin tendenssinomaisesta kehityskulusta.

Teoreettisia rintamalinjoja on tiivistettävä ja uudelleenorganisoitava, jotta revisionistiset ja opportunistiset diskursiiviset virtaukset saadaan joko eliminoitua tai kuriin, eli osaksi laajempaa mutta argumentatiivisesti yhtenäistä vallankumouksen metadiskurssia.

Toveri Stalinin sanoin tarvitsemme nyt vallankumoukselle ja sosialismin rakentamiselle välttämätöntä itsekritiikkiä.

Valkea kirjoitti...

No, Sammalkielen internetkuolema on siis väliaikainen ja hän herää kohta henkiin kuin Frankenstein ikään, Stalinin, Leninin ja kulttuurimarxistien henkisesti tukemana

Tomi kirjoitti...

Valkea, eikö parempi vertailukohta henkiin heräämiselle olisi Jeesus.
Se taru on tunnetuin.

Miltton Friidman kirjoitti...

Vain kommarit ovat noin kieroja.

Valkea kirjoitti...

No mutta kun Sammalkieli on niin kaukana Jeesuksesta, ja Frankenstein sopii paremmin Stalinin ja Leninin joukkoon.

Anonyymi kirjoitti...

Tarvitsen vallankumouksen tukijoukoksi porvariston ideologien kehittelemiä mörkö-hahmoja? Nyt ihan oikeasti: kulttuurimarxismista puhuminen viittaa siihen, että ko. henkilö on ns. aivan pihalla ja sijoittuu samaan pellekategoriaan esimerkiksi Ironmistressin kanssa.

Kulttuurimarxisteista puhuminen on aina vähintään epätarkkaa puhetta ja yleensä se on vielä muutenkin virheellistä, jos siihen sekoittuu jokin ajatus salaliitosta tai hegemoniasta.

Usein konservatiivien taholta parjattu yliopistokin on läpeensä porvarillinen instituutio. Olen suureksi onnekseni nyt viimeisen vuoden aikana saanut noukittua kirjaston poistomyynnistä useita 70-luvulla kirjoitettuja yhteiskuntatieteellisiä tutkimuksia. Niissä on sentään vähän yritystä ja vallankumouksen tekemisen meininkiä, paradigmanakin on monessa työssä juuri marxilaisuus. Enää ei vastaavaa tehdä.

Tilasin muuten netistä kotiini julisteen, johon on kuvattu useita reaalisosialismin keskeisiä vaikuttajia. Stalin komeilee etualalla, mutta myös Marx on päässyt mukaan bileisiin. Aion laittaa seinälle, jos joku porvariston edustaja tulee käymään.

Ja kyllä Jeesuskin meidän sosialistien leiriin sopii. Jeesus saarnasi sosialistisen yhteisöelämän puolesta ja hyökkäsi voimakkaasti talouselämää vastaan. Jeesus vastusti rahan valtaa ja vaati esimerkiksi rikkaita jakamaan omaisuutensa pois.

Hyvä esimerkki on myös rahanvaihtajien pöytien kaataminen. Evankeliumit kuitenkin syystä tai toisesta vaikenevat siitä, kuinka moni loukkaantui tai kuoli tässä varhaisessa iskussa pääomaa vastaan.

Konservatiivien sairain temppu onkin siinä, että sosiaalista vallankumousta saarnanneesta Jeesuksesta on tehty riistojärjestelmän pyhittäjä. Kristityt esimerkiksi sitoutuvat valheelliseen pasifismiin, jonka ainoana tarkoituksena on mahdollistaa yhteiskunnassa vallitseva rakenteellinen väkivalta ja riisto.

Näin kristinusko on jo lähtökohtaisesti degeneroitunut luokkavaltaa ja riistoa palvelevaksi ideologiaksi. Onneksi 1900-luvulla on tapahtunut tiettyjen teologien parissa hieman edistystä.

Tämä on tarpeen jo senkin vuoksi, että valheellinen tie saattaa viedä helvetin liekkehin. Joten jo mieskohtaisen pelastuksen näkökulmasta voi olla lähes välttämätöntä lukea rinnan sekä Raamattua että Pääomaa.

Juoksukaljojen tuomitseminen tässä pankkien hallitsemassa maailmassa on pelkkää farisealaisuutta.

Totta tosiaan, minulla on täysi oikeus viedä siwasta kaljaa aina kun siltä tuntuu.

Palaan tähän aiheeseen ehkä laajemmin blogini puolella muutaman viikon kuluttua.

Valkea kirjoitti...

Sammalkieli,

1. Jeesuksen aika maan päällä oli poikkeuksellista aikaa, jolloin hänen seuraajiensa ei tarvinnut Jeesuksen vaikutuksen takia huolehtia toimeentulostaan, huomisesta, turvallisuudestaan, työstä, rahasta jne. Luukas 9:10-17; 12:22-34.

2. Jeesuksen ja hänen seuraajien tavoitteet olivat taivasten valtakunnassa, ja siihen liittyvän yhteistoiminnan ja lähetystyön perustamisessa, eivät maan päällä, esim. Luukas 12:30-34; Markus 4:30-34. Siten talous ja talousjärjestelmä olivat Jeesukselle toissijaisia ja melko merkityksettömiä asioita; Matteus 17:24-27; Matteus 22:15-22.

3. Kun Jeesuksen aika tuli lähteä, kaikki muuttui taas tavalliseksi maailmanjärjestykseksi, ja nyt seurakunnan ja seurakunnan jäsenten täytyi taas huolehtia toimeentulostaan, huomisesta ja turvallisuudestaan normaalisti; Luukas 22:35-36.

4. Jeesus karkotti rahanlainaajat siksi, että he toimivat temppelissä, ja häpäisivät siten pyhää toimintaa, ei siksi, että he osallistuivat yksityiseen taloudelliseen toimintaan. Jeesuksellahan olisi ollut runsaasti tilaisuuksia häätää ja ruoskia paikallisten basaarien ja torien yrittäjiä, mutta hän ei sitä tehnyt.

Miltton Friidman kirjoitti...

On sinäänsä mielenkiintoista, että sekä oikeisto että vasemmisto perustelee aatettaan kristinuskolla.

Tässä esimerkiksi kapitalismia puoltavaa tulkintaa Raamatusta:

The Bible mandates free market capitalism. It is anti-socialist. The proof is here: 10,000 pages of exposition, verse by verse. Free.

Myöskin vasemmiston piirissä on kristillisiä suuntauksia ns. vasemmistokristillisyys (christian left) ja Latinalaisesta Amerikasta peräisin oleva "Vapautuksen teologia", jonka paavi Johannes Paavali II on tuominnut marxilaisena.

---

Kuitenkin minkä takia sitten "kristitty" vasemmisto ja oikeisto eivät tee sopua keskenään, kuten Raamattu vaatii? Minkä takia ne elävät erossa, vaikka Raamatun mukaan kaikkien kristittyjen pitää olla yhtä?

Miltton Friidman kirjoitti...

Näin kristinusko on jo lähtökohtaisesti degeneroitunut luokkavaltaa ja riistoa palvelevaksi ideologiaksi.

Olen osittain samaa mieltä tämän kanssa. Köyhää parjataan ja syyllistetään, mutta rikkaat saavat pitää rahansa.

Valkea kirjoitti...

Miltton: "Kuitenkin minkä takia sitten "kristitty" vasemmisto ja oikeisto eivät tee sopua keskenään, kuten Raamattu vaatii? Minkä takia ne elävät erossa, vaikka Raamatun mukaan kaikkien kristittyjen pitää olla yhtä?"

- Raamatun mukaan kristityt ovat yhtä Jeesuksessa Kristuksessa ja Jumalassa. Se on yhteys orientaatiossa Jumalaa kohti, ja se ei tarkoita, että kristityt olisivat yhtä kaikessa maallisessa toiminnassa ja maallisissa yhteisöissä.

"Köyhää parjataan ja syyllistetään, mutta rikkaat saavat pitää rahansa."

- Raamatussa köyhää ei parjata ja syyllistetä, ja rikkaita velvoitetaan hyväntekeväisyyteen ja auttamiseen huonompisosaisia kohtaan henkilökohtaisena velvollisuutena, jonka Jumala sitten tuomitsee oikeudenmukaisesti. Sosiaalivaltio taas suurimmalta osin tuhoaa hyväntekeväisyyden ja auttamisen, henkilökohtaisen velvollisuuden ja edellisiin liittyvän moraalin.

Sosialistit ajattelevat, että kun uskonnollisilla yhteisöillä on Raamatun mukaan mahdollisuus vapaa-ehtoisesti valita yhteisön *sisäinen* "sosialismi" taloudellisen toiminnan muodoksi, se tarkoittaa, että Raamattu tukee ajatusta sosialistisesta valtiosta. Mutta sisäisen "sosialismin" uskonnolliset yhteisöt toimivat ulkoisesti usein kuin tehokkaat yritykset ja osallistuvat markkinatalouteen, esim. hutteriitit ja monet munkkien yhteisöt ympäri maailman, esim. Kreikassa miljardiluokan liiketoimintaa pyörittävät ortodoksimunkit. Taloudellisesti niitä voidaan siis pitää yrityksien *sisäisen* toiminnan järjestäymisen muotoina, ei yhteiskunnan, valtion ja markkinoiden järjestämisen muotona. On täysin maallisiakin yrityksiä, joiden sisäinen yhteistoiminta muistuttaa "sosialismia", mutta ei niidenkään toiminnan katsota edustavan sosialistista järjestelmää ja ideologiaa. Uskonnolliset "sosialistiset" yhteisöt ovat ainoita toimivia sosialismin muotoja, ja ironia on suuri, kun sitä vertaa maalliseen tai ateistiseen sosialisti-ideologiaan. Voidaan myös havaita, että sosialisteille ja vallankumuoksellisille sosialisteille ei koskaan riitä se, että heillä on vapaa mahdollisuus perustaa haluamillaan sosialistisilla tai muilla periaatteilla toimivia yhteisöjä, yrityksiä ja muita yhteistoiminnan muotoja. He yrittävät pakottaa yhden systeemin kaikille, määräämään lähes kaikesta.

***

Mielenkiintoinen linkki Raamatun talousnäkemyksistä.

Valkea kirjoitti...

Tomi, tämä on kristitty sivusto, eikä Jeesus ole täällä "Julle".

Mikään ei estä tutkimasta maailmaa. Jos Jumala haluaa vaikuttaa maailmaan siten, että me emme voi sitä havaita, me emme silloin (itsestäänselvästi) pysty tutkimaan em. vaikutusta. Vaikutus sulautuu taustaan. Jos Jumala haluaa tehdä jotakin julkisesti, kaikki tulevat tietämään sen tutkimattakin.

Ateistina voit ymmärtää tilanteen paremmin, kun ajattelet Jumalaa superälykkäänä olentona (vaikka se on Jumalan redusointia), joka pystyy meidän näkökulmastamme yliluonnollisiin asioihin.

Valkea kirjoitti...

Sammalkieli: "Juoksukaljojen tuomitseminen tässä pankkien hallitsemassa maailmassa on pelkkää farisealaisuutta.

Totta tosiaan, minulla on täysi oikeus viedä siwasta kaljaa aina kun siltä tuntuu."

- Maailmassa on aina pahantekijöitä ja "pahantekijöitä". Kun käytät niitä perustelemaan pahantekoasi, annat aina itsellesi oikeuden tehdä mitä tahansa rikoksia. Se onkin näkynyt blogisi teksteistä; juoksukaljat ovat vain lievin itsellesi hahmottelema rikoksenteko-oikeus.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto