Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

maanantai 7. toukokuuta 2012

Todellisuusvuoto

Nim. tiedemies: "Abstraktiovuoto terminä on peräisin softan kehityksestä  ja viittaa tilanteeseen, jossa abstraktion tarjoamat käsitteet eivät onnistu tosiasiassa piilottamaan rajapinnan alle toiminnan todellista monimutkaisuutta,  joten abstraktion käyttäjän on pakko ottaa huomioon "konepellin alla" tapahtuvia asioita. Tämä toimii hieman käsitettä venyttäen mitä tahansa abstraktia mallia sovellettaessa. Abstraktio yrittää piilottaa jonkin ilmiön yksityiskohdat, mutta piilotettujen yksityiskohtien ominaisuudet palaavatkin kummittelemaan kun abstaktiota yritetään käyttää johonkin."

Kehitin abstraktiovuoto termin pohjalta uuden termin: todellisuusvuoto. Se tarkoittaa seuraavaa:

Liberaalin eliitin jäsenet on koulutettu asioita mielessään käsitellessään siirtymään automaattisesti reaalimaailmasta abstraktioihin, usein liberaalin ideologian värittämiin abstraktioihin. Siten heidän suhteensa reaalimaailmaan on vääristynyt ja vaillinainen. He elävät useimmiten rotupuhtailla tai lähes rotupuhtailla alueilla, joissa on valikoituneita maahanmuuttajia; suurelta osin samanmielisten ympäröimänä; ja he hakeutuvat toistensa seuraan. Heidän työpaikoillaan, sikäli kuin ideologiset asiat ovat esillä, liberaali ideologia on useimmiten vallitseva. Heidän sosiaalinen ympäristönsä ja sosiaaliset seurapiirinsä ovat suurimmalta osin liberaaleja/ vihervasemmistolaisia. He elävät liberaaleissa henkisesti eristäytyneissä kuplissa, suljetuissa kaikukammioissa, joissa samat liberaalit teemat toistuvat kerta toisensa jälkeen. Heidän normaaleissa ympäristöissään ei ole sellaisia häiriötekijöitä, ongelmia, uhkia ja vaaroja, jotka rikkoisivat heidän satumaailmansa.  He luottavat suurimmalta osin median poliittisesti korrekteihin valheisiin, mutta osin vaistomaisesti tajuavat, että maahanmuuttaja-alueille ei kannata muuttaa ja lapsia ei kannata lähettää maahanmuuttajakouluihin.

Mutta joskus todellisuus voi vuotaa abstraktioista rakennetun liberaalin kuplan sisään. Maahanmuuttajajengi voi pahoinpidellä tai raiskata herkkäuskoisen ja luottavaisen liberaalin. Byrokratialta, jossa liberaali on töissä, voi loppua rahat kun eletään lainarahalla ja tuhlataan verovaroja liberaalin vallan valheisiin. Talous voi romahtaa. Perussuomalaisten vaalivoitot rikkovat muiden puolueiden liberaalin konsensuksen ja aiheuttavat liberaaleille ahdistusta. Maahanmuuton myötä työn ja yhteiskunnallisen toiminnan standardit laskevat. Liberaali saattaa joutua esim. sairaalassa todennäköisemmin hoitovirheen kohteeksi. Kun liberaali joutuu maahanmuuttajan tekemän rikoksen kohteeksi, hän joutuu huomaamaan, että liberaalit muutokset ja liberaali ideologia ovat heikentäneet poliisin mahdollisuuksia puuttua rikoksiin. Poliittisesti korrekti media salaa asian tai painaa sen villaisella. Oikeuslaitos antaa rikollisille lyhyitä tuomioita, ja maahanmuuttajarikollisille vielä lyhyempiä. Liberaali uhri joutuu huomaamaan, että muut liberaalit jättävät hänet susien raadeltavaksi. Jos hän kertoo tilanteestaan julkisesti  ja jättää kuvauksesta pois poliittisesti korrektin suodatuksen ja sokeroinnin, muut liberaalit raatelevat hänet itse. Liberaalia järkyttää se kuinka helposti muut liberaalit uhraavat hänet ja kääntyvät häntä vastaan, vaikka oikeudenmukaisuuden ja liberaalien välisen lojaalisuuden mukaan heidän pitäisi olla hänen puolellaan.

Jne.

Yksittäisten liberaalien reaktiot todellisuusvuotoihin ja oppiminen todellisuusvuodoista on heikkoa ja laimeaa. Mutta toisaalta toistuvat todellisuusvuodot kuluttavat liberaaleja, hankaavat liberaalia kuplaa rikki ja istuttavat sitkeitä järjen siemeniä epäotolliseen maaperään.

48 kommenttia:

Miltton Friidman kirjoitti...

He luottavat suurimmalta osin median poliittisesti korrekteihin valheisiin, mutta osin vaistomaisesti tajuavat, että maahanmuuttaja-alueille ei kannata muuttaa ja lapsia ei kannata lähettää maahanmuuttajakouluihin.

Liberaali eliitti ei koskaan elä itse niinkuin opettaa.

Todellisuudessa liberaali eliitti on itse rasistinen, elitistinen, syrjivä, kaksinaismoralistinen jne.

Liberaalia eliittiä kuvaa hyvin Neuvostoliiton eliitin, nomenklaturan, elintavat. Eliitille oli omat koulut, kaupat ja ravintolat.

Samalla tapaa esim. Brysselissä on EU-henkilöstön lapsille omat koulut, joissa ryhmäkoot ovat rajoitettu 12-15 lapseen.

Samaan aikaan "normaalilapset" käyvät koulua puolta suuremmissa, 25-30 lapsen luokissa.

Tiedemies kirjoitti...

Käsittelet sanaa "abstraktio" ikäänkuin se olisi jotain negatiivista. Kuitenkin, abstraktio on kvasimäärällinen parametri; eri käsitteet ovat toisiinsa erilaisissa abstrakteissa suhteissa, jotkut käsitteet ovat abstraktimpia kuin toiset ja osa käsitteistä on rinnakkaisia abstraktioita, mutta jokainen käsite on abstraktio.

Ihmisen ajattelu perustuu abstraktioihin, ihminen ei kykene ajattelemaan "oikeasti konkreettisesti", so. jokainen todellisena ja konkreettisena pitämämme käsite on aina ns reifikaatio. Kaikki yritykset ymmärtää ympäröivää maailmaa perustuvat siis abstraktioihin.

Tietysti on niin, että abstraktiot ovat eri tavalla tarkoituksenmukaisia. Kuvaamasi "liberaali eliitti" jäsenineen varmastikin argumenttisi mukaan operoi siis epätarkoituksenmukaisilla abstraktioilla.

Epäilen ettet tunne asiaa niin hyvin kuin annat ymmärtää. Esimerkiksi kirjoitit yhdessä kirjoituksessasi miten Tampereella jotkut alueet ovat slummiutumassa. Olen kuitenkin asunut Tampereella koko ikäni, mukaanlukien kahdella kaikkein pahamaineisimmalla alueella, toisessa niistä 70-80-luvun taitteen paikkeilla syntyneestä ikäluokasta arviolta 30 prosenttia kärsi vakavasta huumeongelmasta, erilaisia jengitappeluita esiintyi yleisesti 90-luvun alkupuolella jne. Kasvoissani on näkyviä arpia noista ajoista.

Kuvittelet että byrokratia ja maahanmuutto ovat jotenkin tuoneet uusia ongelmia, joita ei olisi ollut vaikkapa 90-luvulla, kun maahanmuuttajia oli muutamia satoja. Olet väärässä. Muutama koulutoverini kuoli huumeisiin ja väkivaltaan, ja pari teki itsemurhan, koska he eivät sopeutuneet yhteiskuntaan. Maahanmuuttoon liittyvät ongelmat ovat mitättömiä näiden asioiden rinnalla.

Voi olla, että kyse on "liberaalin eliitin" metkuista, että "liberaali eliitti" oli syypää noiden nuorten ongelmiin. Siitä en sano mitään.

Valkea kirjoitti...

Nim. tiedemies,

Sekoitat keskenään heuristiikan ja abstraktiot. Kaikki ihmisen ajattelu koostuu heuristiikoista, mutta heuristiikat voivat olla konkreettisia tai abstrakteja, monilla tavoilla. Viittaan abstraktioiden käyttämisellä siihen, että esim. konkreettisista tilastoista ja todellisista tapahtumista siirrytää välittömästi ideologisiin abstraktioihin kansainvälisyydestä, universaaleista tavoitteista, poliittisesti korrekteihin visioihin suvaitsevaisuudesta. Ts. häivytetään reaalitodellisuus, ja konkreettiset ihmiset ja heidän ongelmansa ja kärsimyksensä liberaaleja psykologisesti miellyttävien ja heidän poliittisia ideologioitaan ylläpitävien abstraktioiden alle. Tätä voi tietysti tehdä monella tavalla, esim. jos esitetään tilasto tietystä ongelmiin liittyvästä aiheesta, sen merkitys ja oikeutus pyritään hukuttamaan muiden, asiaan liittymättömien tai niihin vain etäisesti liittyvien runsaiden tilastojen alle. Tiede tukee näkemyksiäni. Ne joilla on enemmän valtaa, ajattelevat abstraktimmin suurilla konkreettisesta todellisuudesta irrallisilla visioilla (Smith and Trope, 2006)(Guinote, 2007b)(Milligen, Magee, Lam and Menezes, 2008)(Trope and Lieberman, 2003) Valta vähentää perspektiivin ottamista muiden kannalta, emotionaalisia reaktioita muiden kärsimyksiin ja hätään, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä myötätuntoa, ja lisää self-centered biasia, ts. se lisää muista välinpitämätöntä itsekkyyttä. (Galinsky et. al. 2006)(Lammers, Gordjin and Otten 2008)(van Kleef et. al. 2008)(Kipnis, 1972) Valta lisää muiden ihmisten näkemistä instrumentaalisesti, välineinä omissa tavoitteissaan. (Gruenfeld et. al. 2008)(Overbeck and Park, 2006)

En väheksy sinun kokemuksiasi 1990-luvulta. On todennäköistä, että mainitsemasi alueet ovat kuuluneet Suomen huonoimpien joukkoon siihen aikaan. Toisaalta arvioidessasi niiden merkitystä suhteessa nykyisen maahanmuuttotilanteeseen niitä vääristää mm. my side bias, availability bias (weighted remembering of emotionally marked stimuli), anchoring effect ja irrational primacy effect. En usko, että 30% kyseisten alueiden väestöstä oli vakava huumeongelma, ellei sille ole jotain konkreettisia todisteita. Tuo arvio kuulostaa tyypilliseltä sosiologien liioittelulta.

Jatkuu ...

Valkea kirjoitti...

Osa 2.

Mitä tulee näkymyksiisi maahanmuuttajarikollisuudesta ja maahanmuuttajien aiheuttamista ongelmista, tilastot ja muuttuva todellisuus kertovat muuta. Esim. muslimien osuus on 12% Ranskan väestöstä, mutta 62% vankiloiden asukkaista. He siis tekevät muuhun väestöön nähden n. 12 kertaa enemmän vakavia rikoksia, joista annetaan vankilatuomioita, siitä huolimatta, että 88% muuta väestöä kuuluu muita korkean rikollisuusasteen omaavia maahanmuuttajaryhmiä. Tietyt etniset ryhmät ovat vastaavalla tavalla yliedustettuina rikostilastoissa Pohjoismaissa, mukaanlukien Suomessa (vrt. esim äskettäin julkaistut osittain kaunistellut raiskaustilastot Suomesta [Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset laskettiin tilastoissa suomalaisten joukkoon, joka vääristi suomalaisten osuutta ylöspäin]. Siitä huolimatta tietyt maahanmuuttajaryhmät olivat moninkertaisesti tai monikymmenkertaisesti yliedustettuina tilastoissa). Tämä on reaalinen lähtökohta, jonka hyvin tiedät, kun säännöllisesti vierailet maahanmuuttokriittisillä sivuilla. Lisäksi rikollisuus on vain yksi monista maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista (sosiaalinen koheesio [esim. Bowling Alone -tutkimus]; kielelliset ongelmat; kulttuuri- ja standardiongelmat; identiteettien ja samaistumisten törmäykset ja yhteensopimattomuus; etninen kilpailu; jne.) Osoittaa ehkä jonkinlaista bad faith -keskustelua, että väität maahanmuutto-ongelmien olevan mitättömiä 1990-luvun Tampereeseen verrattuna. Huomautan, että tällä sivustolla toistuva bad faith -keskustelu verifioitavissa olevista tosiasioista on epäasiallista (ts. tahallista vääristelyä tosiasioista, jotka ovat keskustelijan tiedossa, muiden keskustelijoiden "torpedoimiseksi"), ja voi johtaa viestien poistamiseen. Saat toki väittää, että korkeampi maahanmuuttajarikollisuus ja suuremmat maahanmuuttajaongelmat ovat merkityksettömiä, mutta on suotavaa, että otat tunnetut tosiasiat lähtökohdiksi.

Valkea kirjoitti...

Miltton,

juuri noin.

Tosin, kuten muissa yhteyksissä olen sanonut, rasismi sanan merkitys tulisi aina purkaa auki, tai vaihtoehtoisesti sitä ei pitäisi hyväksyä ollenkaan.

Valkea kirjoitti...

Tosin on myönnettävä, että viranomaisten nykyinen tilastovääristely ja salailu viittaa siihen, että tulevaisuudessa julkisuuteen annettavat tilastot voivat muuttua kokonaan valheiksi, mielikuvituksen tuotteiksi, jotka valmistetaan tukemaan kulloisiakin liberaalien tavoitteita. Siten "verifioitava todellisuus" on jo nyt laitettava lainausmerkkeihin, ja on vaikea sanoa, kannattaako ja voiko niiden perusteella velvoittaa keskustelijoilta mitään.

Sikäli kuin olisi tai on jonkinlainen verifioitava perustodellisuus, voisi edellyttää lukijoiden noudattavan sitä, jotta keskustelun taso säilyy. Muussa tapauksessa keskustelijat voisivat jatkuvasti kiusata muita "kuu on juustoa" ja "meret ovat limonaadia" -tyyppisillä väitteillä. Omilla sivuillaan he saavat tietenkin sanoa mitä haluavat.

Tiedemies kirjoitti...

Esittämäni 30% ei perustu virallisiin tilastoihin vaan havaintoihin. Vuosina 77--81 synteiden koululuokissa oli keskimäärin 12-14 poikaa mainitsemassani lähiössä. Näistä ikäluokista noin 2-5 poikaa jokaiselta luokalta päätyi huumeongelmaiseksi. Nuoria poikia oli tässä ikähaarukassa 90-luvun puolivälin tienoilla ko. lähiössä alle 100, huumeiden kanssa pläräsi näistä noin puolet, ja tästä porukasta ehkä 2/3 jäi pysyvästi päihdeongelmaisiksi. 30% ei siis ole väestöstä, vaan tietystä ikäryhmästä tiettynä, kieltämättä hyvin ongelmallisena aikana (90-luvun lama iski näiden perheiden vanhempiin, työttömyys oli yleistä ko. alueilla)

En millään tapaa kiistä maahanmuuttajarikollisuutta. Mutta näiden lähiöiden ongelmat eivät ole maahanmuuttajista yksin johtuvia. Maahanmuuttajien gravitoituminen näille alueille on oire siitä, että maahanmuuttajat eivät sopeudu yhteiskuntaan, ja tästä en ole eri mieltä. Sopeutumattomuus ei kuitenkaan johdu pelkästään maahanmuutosta, vaan kantaväestön parissa on endeemistä ongelmakäyttäytymistä.

Pidän uskottavampana että yhteiskunnassa on prosesseja, jotka tuottavat tai vahvistavat tällaista ja muuta ongelmakäyttäytymistä, ja että maahanmuuttajilla riskit ovat suuremmat. Mitä nämä prosessit ovat, en käy arvailemaan, jätän sen muille. Mutta ne ovat olemassa maahanmuutosta riippumatta, siitä olen varma. Maahanmuuttoa voi toki vastustaa tällä argumentilla, ja argumentti, jonka mukaan postuloimasi "liberaali eliitti", mikä se sitten onkaan, aktiivisesti kieltää tällaisten prosessien olemassaolon, on varmaan ihan validi.

Tiedemies kirjoitti...

Mitä tulee sanojen "abstraktio" tai "heuristiikka" sisältöön, käytät sanoja eri tavalla kuin minä, koska käytät erilaista operationaalista suhdetta yhteiskuntaan.

Oma suhteesi on konservatiivinen, eli reifikoitunut. Myönnän, etten aina ymmärrä mistä puhut, ja epäilen että syy on siinä, että otat monia sellaisia asioita annettuina, valmiina rakenteina, joita minä pidän komposiitteina ja löyhästi toisiinsa liittyvinä klustereina, eräänlaisina hyvin epäselvinä abstraktioina. Esimerkiksi sanan "yhteisö" merkitys on sinulle paljon tarkkarajaisempi ja se tarkoittaa sinulle jotain hyvin "konkreettista" ja stereotyyppistä. Tämä ei ole kritiikkiä; käyttämäsi kieli ei mielestäni ole "väärin" tai "huonoa", vaan se on erilaista. Tämä erilainen käyttö kuitenkin vaikeuttaa kommunikaatiota. Lisäksi tulkitset vihamielisyytenä ja hyökkäävänä sen, mitä minä yleensä pidän pelkkänä melko ystävällismielisenä "piruiluna". Voi olla että tulkitsen väärin, koska tulkitsen esimerkiksi nimimerkin MF-tekstiä hyvin samaan tapaan kuin omaani, vaikka siinä onkin hieman erilainen lataus.

Kun sanon että kaikki ajattelu perustuu abstraktioon, tarkoitan että informaatiota pakataan käsitteisiin, jotka eivät aina "reunoiltaan" ole tarkkarajaisia. Arkielämän tasolla "konkreettiset" asiat ovat suhteellisen ongelmattomia, enkä yritä nyt problematisoida niitä, mutta heti kun alamme puhumaan ihmisten vuorovaikutuksen, ihmisjoukkojen toiminnan jne. kaltaisista asioista, ne ovat aina hyvin abstrakteja ja hyvin erikoisella tavalla "vuotavia", eli niiden käyttökelpoisuus ja tarkoituksenmukaisuus joutuu aina kovalle koetukselle.

Esimerkkinä tästä on vaikkapa käyttämäsi liberaalin eliitin käsite, jota venytät minusta itsekin tilanteista toiseen. Välistä annat ymmärtää että se tarkoittaa hyvin kapeaa valtakeskittymää, välistä näyttää siltä että se pitää sisällään peruskoulunopettajat ja taksikuskitkin (otan nämä esimerkeiksi, koska vanhavasemmistolaisten silmissä molemmat ovat ns. pahoja porvareita)

Keskeinen pointtini on, että keskittyessäsi tiettyihin abstraktioihin, et joko ole aina kovin huolellinen (mitä pidän todennäköisempänä selityksenä) tai sitten olet tarkoituksella epärehellinen (en usko tähän). Itse pyrin erottelemaan kirjoitusteni sävyssä sen, onko kyse vakavasta keskustelusta vai tarkoituksellisesta kärjistyksestä. Sinun tekstistäsi en osaa tätä erottelua tehdä. En sano tätä syytöksenä, vaan toivon ymmärrystä kommenteilleni, joiden tarkoitus ei ole haastaa riitaa.

Miltton Friidman kirjoitti...

Tosin on myönnettävä, että viranomaisten nykyinen tilastovääristely ja salailu viittaa siihen, että tulevaisuudessa julkisuuteen annettavat tilastot voivat muuttua kokonaan valheiksi, mielikuvituksen tuotteiksi, jotka valmistetaan tukemaan kulloisiakin liberaalien tavoitteita.

On käynyt minullakin mielessä. Millä tapaa esim. viranomaisten julkaisemat tilastot ja tiedot ovat verifioitavissa?

Ovatko ne ylipäätänsä verifioitavissa? Siis jos yksittäinen kansalainen haluaa nähdä vaikka raiskaustilastoiden pohjamateriaalina käytetyn datan, niin saako hän nähdä sen?

Valkea kirjoitti...

Mainittakoon vielä yksi: Maahanmuuttajien työllisyysaste on keskimäärin selvästi alhaisempi kuin länsimaisten (mukaanlukien Suomi) kantaväestöjen ja sosiaalituen varassa eläviä on paljon enemmän. Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Saksassa tehtyjen tutkimusten mukaan tilanne 3-4 maahanmuuttajasukupolvissa on huonompi kuin alkuperäisissä maahan muuttaneissa 1-2 sukupolvissa. Tilanne siis pahenee ajan myötä. Lisäksi koulutustaso 3-4 sukupolvissa on alhaisempi ja jengiytyminen ja muu rikollisuuteen liittyvä käyttäytyminen yleisempää. Tämä siitä huolimatta, että 3-4 sukupolvet puhuvat maan kieltä äidinkielenään, ovat käyneet kohdemaan koulutusjärjestelmän läpi alusta johonkin lopettamispisteeseen saakka, ja he tuntevat, maan tavat, kulttuurin, prosessit ja käytännöt samalla tavalla kuin kantaväestö, ja siten selvästi paremmin kuin 1-2 sukupolvi.

Maahanmuutto ei siis ratkaise mitään länsimaiden väitettyjä ongelmia, kasvattaa vain maahanmuuttoon liittyviä byrokratioita ja lisää yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ongelmia.

***

Ei se ole reifikaatio, ja tiedän kyllä mitä abstraktio tarkoittaa, ja tiedän, että *periaatteessa* kaikki ajattelu koostuu abstraktioista. Mutta älyllisesti hedelmällisemmin pyrin tekemään eron heuristisen realismin ja heurististen abstraktioiden välille. Heuristinen realistinen ajattelu pyrkii heijastamaan todellisuutta suoraan ja parhaan kykynsä mukaan (heuristiikan takia aina väistämättä vaillinaisesti ja puutteellisesti), ja pyrkii usein, silloin kun se on mahdollista, ottamaan huomioon todellisuuden rikkauden ja monipuolisuuden. Ihminen ei ole pelkkä abstrakti numero tilastoissa, vaan konkreettinen henkilö, jolla on elämänhistoria, toiveita, tarpeita, huolia, pelkoja, tavoitteita, ongelmia, sosiaalisia suhteita, perhe, lapset, jne. Heuristiset abstraktiot taas pyrkivät aina rakentamaan jonkin abstraktion todellisuuden ja heuristisen ajattelun välille (tai vaihtoehtoisesti voimme pitää sitä kaksinkertaisena abstraktiona; heuristinen abstraktio + esim. abstrakti ideologinen malli) ja useimmiten yksinkertaistamaan todellisuuden formaaleihin mekaanisiin ja ei-inhimillisiin malleihin tai mikä pahempaa, käyttämään inhimillistä retoriikkaa valekaapuna, mutta todellisuudessa taustalla oleva abstrakti malli ja sen vaatimukset ovat ratkaiseva. Jälkimmäisestä esimerkkinä sosialisti-intellektuellien usein inhimilliseltä kuulostava retoriikka, joka on todellisuudessa aina alisteinen sosialistisen abstraktin ideologian ja valtatavoitteiden alle, ja siten johtaa toteutuessaan diktatuureihin ja tyrannioihin.

Jatkuu ...

Valkea kirjoitti...

Osa 2.

Kyse on siis pienen alueen (pienempi kuin kaupunginosa) muutamista ikäluokista. Tämä on jo itsessään täysin toinen tilanne kuin esim. nykyinen itä-Helsinki, jossa kokonaiset kaupunginosat pikkuhiljaa slummiutuvat, kuten Helsingin virkamiehetkin ovat joutuneet toteamaan. Mutta ehdotan kaikille lukijoille, jotka ovat lopettaneet koulunsa > 5 vuotta sitten, että he listaavat koulunsa oman ikäluokkansa jäsenistä 100 henkilön etu- ja sukunimet ja sitten listaavat heidän koulun jälkeiset tapahtumansa (esim. perheellinen X lasta/ perheetön, naimisissa/ avoliitossa/ eronnut/ naimaton, töissä X/ työtön, elämänhallinta kunnossa/ alkoholisoitunut/ huumeidenkäyttäjä, jne. Ennustan, että se onnistuu vain erittäin harvoilta tai ei keneltäkään. Ihminen pystyy ideaalisissa oloissa tuntemaan hyvin n. 100-150 ihmistä, jos elää tiiviissä yhteisöissä kuten hutteriitit, joissa yhteisön jäsenet ovat koko ajan toistensa kanssa tekemisissä. Se, että henkilö nykyisessä lähes pelkästään atomisoituneessa, ja liikkuvuuteen ja muuttamiseen perustuvassa yhteiskunnassa pystyisi tekemään tilastollisia analyysejä sadan oppilaan koulun jälkeisistä tapahtumista on erittäin epätodennäköistä. Nykyisessä yhteiskunnassa ideaalitapauksessa henkilö X tuntee n. 20 henkilöä hyvin, jos on sosiaalinen ja kyseiset 20 henkilöä asuvat samalla alueella, lähellä, käyvät suurelta osin samassa työpaikassa, ja joilla on pääasiassa samat harrastukset.

***

Eliittiin voidaan laskea kuuluvaksi tiedotusvälineiden (merkittävät) toimittajat; talouselmän suurimmat vaikuttajat; politiikan suurimmat vaikuttajat; intellektuellit, jotka tuottavat ideologista informaatiota nykyisen systeemin uusintamiseksi (myös monet "konservatiivi"- ja sosialisti-intellektuellit tuottavat sellaista); vaikutusvaltaiset virkamiehet; jne. Joku tutkija laski, että Suomessa on n. 5000 liberaaliin eliittiin kuuluvaa henkilöä, mutta ei sitä mielestäni tarvitse määritellä tarkkarajaisesti, jo pelkästään sen takia, että eliitti on elävä ja muuttuva kokonaisuus, josta poistuu ja johon liittyy uusia jäseniä iän, aktiivisuuden, työuran, sattumien, vaalien jne. perusteella. Lisäksi eliitti käsitettä voidaan laajentaa esim. sellaisiin henkilöihin, jotka eivät periaatteessa kuulu eliittiin, mutta liittyvät omalla aktiivisuudellaan, tietyllä vähimmäismäärällä älykkyyttä ja kykyjä, suotuisilla tapahtumilla (ja ehkä median nosteella) liberaalin systeemin vaikuttajiksi.

Valkea kirjoitti...

Miltton: "Millä tapaa esim. viranomaisten julkaisemat tilastot ja tiedot ovat verifioitavissa?"

Jos viranomaiset tietoisesti ja päättäväisesti väärentävät ja salaavat tilastoja alusta saakka, siihen on ainakin lyhyellä tähtäimellä vaikea puuttua mitenkään. Jossain vaiheessa todellisuuden ja tilastojen välinen vastaamattomuus käy kuitenkin kestämättömäksi. Prime example Neuvostoliitto, jossa vastaamattomuus kävi selväksi monille jo alusta saakka, ja kaikille viimeistään parinkymmenen vuoden kuluttua.

Miltton: "Ovatko ne ylipäätänsä verifioitavissa? Siis jos yksittäinen kansalainen haluaa nähdä vaikka raiskaustilastoiden pohjamateriaalina käytetyn datan, niin saako hän nähdä sen?"

Ei tietääkseni, mutta en ole tästä täysin varma. Voisiko sen saada virallisella hakemuksella? Olemme todennäköisesti jo tällä hetkelläkin virkamiehiin luottamisen varassa.

Valkea kirjoitti...

Lisäys.

En pidä nim. tiedemiehen väitettä siitä, että on yhteiskunnallisia prosesseja, jotka tuottavat maahanmuuttajien ongelmakäyttäytymisen, pätevänä. Lisäksi tällaisilla väitteillä yritetään useimmiten sälyttää syy maahanmuuttajien käyttäytymisestä ja toiminnan tuloksista kantaväestön niskoille. Maahanmuuttajat tuottavat, etenkin suurempina keskittyminä, kopion lähtömaidensa tilanteesta. Siten mustien rikollisuus ja koulumenestys Yhdysvalloissa muistuttaa Afrikan vastaavia; Kaliforniaan alunperin muuttaneet meksikolaiset muuttavat muualle Usaan, koska meksikolaisten asuinalueet Kaliforniassa ovat heidän mukaansa kuin Meksiko; lähi-idän muslimit tuovat mukanaan kaikkialle Eurooppaan oman konfliktihakuisuutensa, väkivaltansa ja kiihkoilunsa, joka on tuttua lähi-idästä; jne. Toisaalta itä-aasialaiset menestyvät liberaalien olettamasta "rakenteellisesta rasismista" huolimatta samalla tavalla hyvin länsimaissa kuin omissa kotimaissaan.

Valkea kirjoitti...

... Eri etnisten ryhmien psykologiset taipumukset ja keskimääräiset älykkyysosamäärät aiheuttavat sen, että maahanmuuttajaryhmistä ainoastaan eurooppalaiset ja itä-aasialaiset pystyvät pitämään yllä länsimaiden korkean teknologian yhteiskunnan standardeja ja toimintaa. Muilla etnisillä ryhmillä keskimääräinen ÄO on vaihtelevassa määrin vähäisempää kuin eurooppalaisilla ja psykologiset taipumukset ovat dysfunktionaalisempia.

Tiedemies kirjoitti...

Tunnut ymmärtävän sen, mitä sanon, kovin konkreettisesti, joten tarkennan. Korostan, etten minäkään pidä selityksiä "kantaväestön rasismista" jne syistä maahanmuuttajien ongelmiin uskottavina.

Esimerkkinä prosessista voi olla seuraavanlainen yksinkertainen takaisinkytkentä: perheessä toinen tai molemmat vanhemmista nostavat etupäässä sosiaaliturvaa eivätkä tee työtä. Lapset kasvavat tällaisessa ympäristössä ja oppivat, että sosiaaliturva on ihan normaali elämisen rahoittamisen muoto. Ehkä kaikki lapset eivät, mutta tällaisessa ympäristössä kasvaneen lapsen todennäköisyys ajautua sosiaaliturvan varaan itse aikuisena, on suurempi kuin vanhempien (joiden kohdalla tämä saattoi olla epäonnea tms sattumaa) ja koska puoliso yleensä omaa jollakin tapaa hieman samankaltaisen taustan, seuraava sukupolvi kasvaa aina hieman suuremmalla todennäköisyydellä ympäristössä jossa vanhemmat elävät sosiaaliturvan varassa.

Korostan, että tämä on vain karkea ja sinun kielelläsi hyvin abstrakti esimerkki.

On ilmeistä, että maahanmuuttajat ovat erityisen alttiita tällaiselle takaisinkytkennälle. Ensimmäinen syy on se, että 1. polven maahanmuuttajilla saattaa olla keskimäärin suurempi todennäköisyys joutua työttömiksi. Heillä saattaa olla kulttuurillisista syistä korkeampi syntyvyys. Lisäksi heidän lapsillaan on todennäköisemmin kapeammin samastumisen kohteita, esimerkiksi naapurin työssäkäyvän miehen kokeminen positiivisena mallina on epätodennäköisempää, koska naapurit ovat muutenkin erilaisia: heillä on erilaiset tavat kuin kotona, he pukeutuvat eri tavoin ja näyttävät erilaisilta.

On siis monia erilaisia mekanismeja, jotka altistavat juuri maahanmuuttajia niille periaatteessa samoille prosesseille, jotka ajavat myös kantaväestöä ns huonoille tavoille. Tätä, ja vain tätä tarkoitin sillä mitä sanoin.

Jos olet tästä eri mieltä, niin olisin kiinnostunut mikä tässä on mielestäsi pielessä. Toki se on vain yksi näkökulma asiaan, ja kovin "abstrakti", mutta kun tämänkaltaisia mekanismeja on paljon, se ei voi olla vaikuttamatta.

Toki suhtaudun epäillen ja negatiivisesti yrityksiin "hallita" yhteiskuntaa niin, että kaikkiin näihin prosesseihin voitaisiin saada poliittisella tavalla korjaus, joten voi olla että poliittisesti tarkoituksenmukaisin toimenpide on maahanmuuton rajoittaminen. En oikeastaan kiistele tästä. On kuitenkin olemassa yhteiskuntia, joissa mainittu maahanmuuttajien syrjäytyminen ei ole niin suuri ongelma. Syitä on todennäköisesti hyvin hyvin paljon.

Valkea kirjoitti...

Ok, olemme sitten melko lähellä näkemyksissämme tässä asiassa.

Massiivinen maahanmuutto ei tietojeni perusteella ole ollut missään onnistunutta. Maahanmuutossa on pystytty välttämään ongelmia lähinnä kolmella tavalla ja niiden yhdistelmillä:

a) Maahanmuuttajat ovat lähes samanlaisia kuin kantaväestö, esim. korealaiset Japanissa. Siinäkin on ollut omat ongelmansa, mutta huomattavasti vähemmän kuin esim. niiden lähi-idän muslimien kanssa (joita on Japanissa paljon vähemmän kuin korealaisia), jotka ovat päässeet muuttamaan Japaniin.

b) Maahanmuutto on pientä, eikä sitä jatketa liian pitkään. (jolloin maahanmuuttajien määrä kasvaisi ajan myötä massiiviseksi).

c) Maahanmuuttajille ei anneta kansalaisuutta, eikä kansalaisoikeuksia, ja he tekevät määräaikaisen sopimuksen, jonka loppuessa he lähtevät pois.

Usein sanotaan, että Kanadan maahanmuutto on esimerkki onnistuneesta maahanmuutosta (osittain sen takia, että se on tässä suhteessa tuntematon), mutta sielläkin rikollisuus ja ongelmat ovat lisääntyneet selvästi. Esimerkiksi ei-kuolemaan johtavaa vakavaa väkivaltaa siellä on enemmän kuin Usassa. Kanadassa maahanmuuttajista suuri osa on itä-aasialaisia, joka on helpottanut tilannetta, mutta heitäkin on niin paljon, että he ovat suurelta osin eristäytyneet/ ghettoutuneet omille asuinalueilleen, ja he eivät toimi ja kommunikoi koherentisti ja toimivasti muun yhteiskunnan kanssa. He elävät niissä kuin valtioina valtiossa.

Usa, Ruotsi, Englanti, Ranska ja Hollanti ovat maahanmuuton kanssa yrittäneet käyttää kaikkia, usein tiedemiesten ja tutkijoiden suunnittelemia, keinoja maahanmuuttajien "kotouttamiseksi" ja "integroimiseksi", mutta mikään ei toimi kokonaisuutena. Jos ja kun maahanmuuttajat ovat motivoituneita tai (psykologisesti) taipuvaisia toimimaan toisella tavalla kuin yhteiskunnalliset vaikutus-, koulutus-, insentiivi-, rangaistus- ja manipulointikeinot edellyttävät, mitään ei ole tehtävissä. Em. keinot kun perustuvat itsestäänselvästi siihen, että niitä seurataan, noudatetaan tai totellaan. Saman motivoituneen ja psykologisesti taipuvaisen omien tapojen, käytäntöjen ja keinojen käytön olen havainnut laajalti myös Suomessa maahanmuuttajien keskuudessa.

Miltton Friidman kirjoitti...

Olisiko nykyisenkaltaisen maahanmuuton ongelma nimenomaan siinä, että se on sosiaalista ja subventoitua?

Ja tietty se, että sitä käytetään kulttuuri-marxististen tavoitteiden edistämiseen.

Valkea kirjoitti...

Kyse on valtiosta, kunnista ja yritysten tavoitteista, joilla on negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Perusongelmana on se, että liberaalissa yhteiskunnassa erityisesti suuret organisaatiot näkevät ihmiset neutraaleina yksikköinä ja heidän toimintansa rajattuina, siisteinä ja suunniteltuina transaktioina. Maahanmuuttajat ovat kuitenkin paljon muutakin, kun tarkastellaan ongelmia ja potentiaalisia ongelmia (jotka on otettava huomioon); negatiivisia psykologisia taipumuksia, biologis-kulttuurillisia valloittajia, kollektiivis-uskonnollisia kiihkoilijoita, epäyhteensopivia käytäntöjä ja kommunikointia, sosiaalietujen saalistajia, jne., jotka alkavat pikkuhiljaa jauhaa yhteiskunnan toimivuutta ja yhteistoimintaa hajalle.

Tiedemies kirjoitti...

Koska kysyntä ja tarjonta toimivat, on mielestäni ilmeistä, että sosiaaliturvan tms tarjoaminen maahanmuuttajille ja samanaikainen melko vapaamuotoinen maahanmuutto, synnyttää sellaista maahanmuuttoa, jota motivoi sosiaaliturvan "saalistaminen". Se että tästä asiasta tarvitsee joissain piireissä edes keskustella, saati sitten että sen ilmeisyys kiistetään, on mielestäni aina ollut käsittämätöntä.

Toisin kuin ns. maahanmuuttokriittinen diskurssi usein esittää, en näe tässä oikeastaan mitään sen kummempaa hallinnollista ongelmaa kuin ylläesitetyssä osin viitataan: rajoitetaan maahanmuuttajien oikeutta sosiaaliturvaan. Esimerkiksi niin, että maahanmuuttajien sosiaaliturva toteutetaan sosiaalivakuutuksella. Toinen vaihtoehto on työlupakäytäntö, joka johtaa oleskeluluvan välittömään (3kk tms) keskeytymiseen jos työsuhde katkeaa. En suosi näitä malleja, eli sitä että ihminen häädetään maasta jos tämä ei "tienaa tarpeeksi"; ansiotaso ei ole ongelma jos ihminen elättää itse itsensä ja osallistuu yhteiskuntaan.

Se, mitä pidän kyllä vahingollisena noin ylipäätään on toimeentulotuen kaltainen mekanismi. Yllä mainitsemanani "prosessina" toimeentulotuki on kaikkein viheliäisin mitä tiedän. Se poistaa esimerkiksi kaikki mahdollisuudet yhteisön järjestämään strukturoituun auttamiseen. Esimerkki: eräs sukulaiseni nosti toimeentulotukea. Päätimme perheen kesken auttaa häntä ja laitoimme hänen pankkitililleen (hän asui toisella paikkakunnalla) pienehkön summan (pari-kolmesataa euroa) joulun alla, jotta tämä voisi matkustaa katsomaan sukulaisia ja halutessaan esimerkiksi hankkia jotain pieniä lahjoja sukulaislapsille jne, jotta hänen ei tarvitsisi jäädä paitsi yhteisistä kokemuksista.

Sosiaalitoimi vähensi tämän summan 110-prosenttisesti hänen seuraavasta toimeentulotuestaan.

Viittaan tällä siis siihen, että toimeentulotuki hyvin kirjaimellisesti tuhoaa yhteisöllisen auttamisen, ei vain "korvaamalla" sitä, vaan niin, että se rankaisee siitä yhteisöä rahallisesti. On selvää, että tällaisessa tilanteessa erityisesti maahanmuuttajat ovat erittäin alttiita tälle. Se lisäksi opettaa heille nopeasti, että asioita ei pidä hoitaa yhteiskunnan varsinaisen systeemin puitteissa, se nakertaa luottamusta instituutioihin ja kannustaa esimerkiksi veronkiertoon tms. Ottaen huomioon, että monet tulevat alueilta, joissa luottamus virallisiin instituutioihin on jo valmiiksi alhainen, on selvää että tämä tuhoaa ne vähäisetkin luottamuksen rippeet joita näillä ihmisillä voisi olla.

Näitä mekanismeja on lukuisia, ja korostan, että ne eivät koske pelkästään maahanmuuttajia. Maahanmuuttajat ovat niille erityisen alttiita, ja mitä enemmän olen asiaa havainnoinut, sitä vakuuttuneemmaksi olen tullut, että sosiaaliturva on nimenomaan se ongelmien lähde.

Valkea kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Valkea kirjoitti...

Olen samaa mieltä sosiaalituesta nim. tiedemiehen kanssa. Esim. kansalaispalkka vähentäisi suuren määrän byrokratiaa ja byrokratiakustannuksia, poistaisi kannustinloukkuja ja olisi vaivattomampaa kansalaisille.

Loppuun laitan videohaastattelun, jossa kerrotaan etnisestä kilpailusta. Libanon oli aiemmin enemmistöltään kristitty maa, mutta muslimien maahanmuutto ja suurempi syntyvyys muutti sen muslimienemmistöiseksi. Talouden ulkopuolella on paljon merkittäviä toiminnan motiiveja, joihin voi vaikuttaa vain vähän tai ei ollenkaan taloudellisin keinoin.

http://www.dailymotion.com/video/x6jkiw_christian-life-in-lebanon-under-isl_news

Anonyymi kirjoitti...

Sosiaaliturvaan voisi soveltaa myös samaa ajatusta kuin Michel Foucaultilla on vankilajärjestelmään teoksessa Tarkkailla ja rangaista. Sosiaaliturva todella toimii, koska sen tehtävänä ei olekaan kannustaa tms., vaan tuottaa passiivista roskaväkeä regiimin tarpeisiin.

Miltton Friidman kirjoitti...

@ Valkea

Saanen huomauttaa, että Tiedemies on poliittiselta suuntaukseltaan vasemmistolainen tai vähintäänkin anti-oikeistolainen.

Tiedemieshän työskentelee julkisen yliopistojärjestelmän piirissä, joten kenen leipää syö sen lauluja laulaa.

Tiedemies kirjoitti...

Milton, mielestäsi vasemmistolaisuutta on se, että rikaskin rosvo on rosvo. Oikeisto koostuu rikollisista, on käytännössä aina koostunut.

En ole kapitalismin tai markkinatalouden vastustaja, jos sitä yrität sanoa. Sensijaan vastustan rosvoamista täysin riippumatta kuka sitä tekee ja mistä syystä.

Valkea kirjoitti...

Olen seurannut nim. tiedemiehen kirjoituksia vuosia. Hän aloitti vihreistä, mutta on aikojen kuluessa siirtynyt enemmän markkinatalouden suuntaan. Hän on kuitenkin samalla kulttuuri- ja sosiaaliliberaali, joka johtaa käytännössä suuren redistribuution sekatalouteen, erityisesti kun nykyisten yhteiskuntien toiminnan lähtökohtana ja hallitsevassa asemassa ovat suuret organisaatiot. Hänellä on siis ristiriitoja kannattamissaan asioissa, enkä tiedä miten hän itse selittäisi nämä ristiriidat.

Kokonaisuutena hän on järkevöitynyt huomattavasti lähtökohtiin nähden.

Tämä on objektiivinen arvioni.

Valkea kirjoitti...

Sammalkieli: "Sosiaaliturva todella toimii, koska sen tehtävänä ei olekaan kannustaa tms., vaan tuottaa passiivista roskaväkeä regiimin tarpeisiin."

- Niinpä.

Tiedemies kirjoitti...

En tiedä mihin ristiriitoihin viittaat, joten en osaa kommentoida suoraan. Ainoa ristiriita jonka näen, on ideaalien ja käytännössä toteuttamiskelpoisten toimenpiteiden välillä. Olen toki "sosiaaliliberaali" siinä merkityksessä, että ideaalilla en pidä mielekkäänä, että valtion tapainen organisaatio kieltää ihmisiltä asioita, jotka eivät suoraan puutu toisten oikeuksiin. En esimerkiksi pidä mielekkäänä, että valtion kaltainen organisaatio ottaa kantaa homoliittoihin tms, vaan katson että homoseksuaaleille kuuluvat valtion tasolla samat oikeudet kuin heteroseksuaaleillekin.

En ole kuitenkaan "arvoliberaali" jos sillä tarkoitetaan henkilökohtaisessa elämässäni noudattamiani arvoja. Minusta tuntuu, että näet usein esimerkiksi ristiriidan siinä, että "liberaali" vaikkapa kannattaa eri etnisten ryhmien tasapuolisia kansalaisoikeuksia, samalla kuitenkin pitäytyessään yksityiselämässään paljolti oman etnisen ryhmänsä parissa. Tässä ei kuitenkaan ole mitään ristiriitaa ainakaan omalla kohdallani. Katson että ihmisillä on oikeus (tiettyyn rajaan asti) organisoitua itse omilla ehdoillaan.

Kun sanon "tiettyyn rajaan asti" katson kuitenkin että on esimerkiksi mielekästä täysin säälittä murskata ja hajoittaa sellaiset "yhteisöt" kuten lahkot tai kultit joiden parissa vaikkapa harjoitetaan lasten hyväksikäyttöä tms, puututaan selvästi ihmisten perusoikeuksiin.

Valkea kirjoitti...

Nim. tiedemies,

Sosiaali- ja kulttuuriliberalismi on kasvavien byrokratioiden tienraivaaja, samoin kuin velalla elävän kulutusyhteiskunnan. Valtion "neutraalius" homojen oikeuksissa on vain yksi monista sanallisista huijauksista, joita liberaali yhteiskunta käyttää. Yhteiskunnallisissa asioissa ei ole neutraaliutta, on vain puolueellisuutta johonkin suuntaan. Esim. Usassa pelkästään homojen sekulaarit avioliitto-oikeudet suovat homopareille n. 250 etuisuutta ja oikeutta, jotka he saavat byrokratioilta. Se kasvattaa byrokratioita, tulonsiirtoja ja sosiaalivaltiota. Kun tähän lisätään kaikki muut homoihin liittyvät byrokratiat; valtion rahoittamat ja byrokraattisesti ohjailemat ngo:t, syrjintäbyrokratiat, homotutkimus, homovalistus-organisaatiot, homonäkökulmien liittäminen opetukseen ja opetusmateriaaleihin, homotapaukset oikeusprosesseissa, jne., voimme todeta, että "homojen oikeudet" ovat yksi niistä keinoista, joilla byrokratiat laajentavat itseään. Kustannukset "homojen oikeuksista" ovat suuret. Liberaalissa yhteiskunnassa tämä kulkee käsi kädessä kaiken homoihin liittyvän kaupallistamisen kanssa, ja toisaalta sen kanssa, että homoja, "homojen oikeuksia" ja homonäkökulmaa pyritään tunkemaan pakolla joka paikkaan; kirkkohäihin, kouluihin, lastentarhoihin (esim. Ruotsi ja Englanti), televisio- ja radio-ohjelmiin, jne.

Homot eivät tarvitse nykyisiä massiivisia byrokraattisia oikeuksia, heille riittää se, valtio jättää heidät riittävästi omiin oloihinsa, elämään omaa elämäänsä (valtion rajoitetut oikeudet ja toiminnot).

Nim, tiedemies, en ole huomannut, että sinä olisit vaatinut "ateistien murskaamista täysin säälittä, koska heidän parissaan harjoitetaan lasten hyväksikäyttöä". Lasten hyväksikäyttöä harjoitetaan keskimäärin enemmän sekulaarien ateistien keskuudessa kuin esim. kristillisissä yhteisöissä, joissa kestävä ja hyvä perhe-elämä on keskeisellä sijalla. Yksittäisiä lasten hyväksikäyttötapauksia toki on kaikkialla ja niihin voidaan ja pitää puuttua normaaleilla laillisilla keinoilla. Jos joku näistä tapauksista tapahtuu yhteisössä, se ei tarkoita, että se olisi tekosyy hajottaa yhteisö. Tällaisia tekosyitä yhteisöjen hajottamiseksi voi halutessaan kehittää paljonkin, koska kaikissa laajemmissa ihmiskokonaisuuksissa ilmenee tilastollisesti ongelmia, joita voidaan käyttää tekosyinä valtion vallan laajentamiselle ja muiden itsemääräämisoikeuden, ja kokoontumis- ja yhdistymisvapauden vähentämiseksi.

Jatkuu ...

Valkea kirjoitti...

Osa 2.

Kaikkein törkeintä, kuvottavinta ja moraalittominta liberaalissa eliitissä on se, että he pitävät yllä maahanmuuttopolitiikkaa ja ohjaavat sen kantaväestön alaluokan asuinalueille. Alaluokka ei pysty vastustamaan liberaalin eliitin maahanmuuttopolitiikkaa, eikä alaluokka pysty muuttamaan paremmille alueille turvaan, joten se joutuu elämään slummiutuvilla kasvavan väkivallan alueilla, joissa kaikki standardit arkipäivän kanssakäymisestä koulunkäyntiin ja sairaanhoitoon heikkenevät. Lisäksi alaluokka joutuu kilpailemaan täysimääräisesti pimeän kehitysmaapalkoilla työskentelevän halpatyövoiman kanssa, kun sen toimeentulo oli alunperinkin heikko. Samanaikaisesti liberaali eliitti, joka elää rauhallisilla, hyvillä ja täysin tai lähes rotupuhtailla alueilla, demonisoi ja halveksii alaluokkaa, ja syyttää sitä oikeudessa, politiikassa ja mediassa siitä, että se kertoo omasta tilanteestaan, ja huomioi ne maahanmuuttajiin liittyvät vaarat, joita heidän ympäristössään on. Lisäksi media salaa ja vääristelee sitä maahanmuuttajiin liittyvää tietoa, joka on alaluokalle tärkeää arkipäivän turvallisuuden kannalta.

Hemmoteltu, ylimielinen, ja turvattu yläluokka polkee (usein välikäsiensä ja palkollistensa avulla) köyhän, turvattoman ja heikon alaluokan jalkoihinsa ja lopuksi sylkee halveksivasti sen kasvoille. "Jos teillä ei ole leipää ja teillä on nälkä, syökää kakkua, jos teitä tapetaan, pahoinpidellään ja raiskataan, niin olkaa kiltimpiä ja suvaitsevaisempia!"

Tämä synnyttää sen vihan, joka lopulta tuhoaa liberaalit yhteiskunnat. Lisäksi ongelmat eivät tule jäämään pelkästään alaluokan kannettavaksi, vaan ne leviävät yhä suuremmassa määrin keskiluokan ja koko yhteiskunnan ongelmiksi.

Miltton Friidman kirjoitti...

Katson että ihmisillä on oikeus (tiettyyn rajaan asti) organisoitua itse omilla ehdoillaan.

Kun sanon "tiettyyn rajaan asti" katson kuitenkin että on esimerkiksi mielekästä täysin säälittä murskata ja hajoittaa sellaiset "yhteisöt" kuten lahkot tai kultit joiden parissa vaikkapa harjoitetaan lasten hyväksikäyttöä tms, puututaan selvästi ihmisten perusoikeuksiin.


Miksi kokonainen lahko pitäisi hävittää yhden tai vaikkapa useamman hyväksikäyttötapauksen vuoksi, jos hyväksikäyttö ei ole lahkossa sen yleisempää?

Miltton Friidman kirjoitti...

Homot eivät tarvitse nykyisiä massiivisia byrokraattisia oikeuksia, heille riittää se, valtio jättää heidät riittävästi omiin oloihinsa, elämään omaa elämäänsä (valtion rajoitetut oikeudet ja toiminnot).

Oletko tietoinen ns. kulttuuri-marxismista? Siinä ideana on antaa valtaa vähemmistöille (homot, vammaiset, etniset vähemmistöt), ja ottaa sitä pois enemmistöltä (heterot, "normaalit ihmiset", kantaväestö).

Mielestäni homojen läsnäolon keinotekoinen lisäys yhteiskunnassa täyttää kulttuuri-marxismin tunnusmerkit.

Youtubesta olen katsonut esim. em. videon aihepiiristä:

CULTURAL MARXISM: The Corruption of America

Tässä myös lyhyt tiivistelmä kulttuurimarxismista:

FRANKFURTIN KOULUKUNNAN KULTTUURIMARXISMI JA SEN YHTEYS SUOMALAISEEN KULTTUURIIN

Siinä missä ns. reaalikommunismi pysähtyi NL:n hajoamiseen, on kulttuurimarxismi jäänyt edelleen henkiin ja vaikuttaa yhä tänäpäivänä yhteiskunnassamme.

Tiedemies kirjoitti...

Tämä tulkinta esimerkiksi homoista on mielestäni jossain määrin paranoidia. Ymmärrän huolen byrokratiasta, mutta homojen osalla kyse on yhteiskunnallisesti mitättömän pienestä siivusta byrokratiaa. Itseasiassa byrokratiaa voisi jopa karsia neutraalimmalla suhtautumisella.

Joku toimeentulotuki tai , jos nyt oletamme että tulkintasi maahanmuutosta on oikea, maahanmuutto, ovat aivan eri kertaluokan ongelmia, vaikka argumenttisi byrokratian leviämisestä olisi oikea.

Kun puhuin lahkoista, tarkoitin jotain Daavidin oksan tai näiden Hale-Bobb itsemurhakulttien kaltaisista sekopäistä, en esimerkiksi lestadiolaisuudesta. (tunnen lestadiolaisia aika monta, he osallistuvat yhteiskuntaan ja ovat ystävällisiä ja hyviä naapureita)

Tiedemies kirjoitti...

Ateistit ovat sivumennen sanoen ilmiömäisen kehnoja perustamaan yhteisöjä.

Valkea kirjoitti...

Nim. tiedemies,

Suunnilleen keskustelun tällaisissa vaiheissa sinun kommenteissasi alkaa olla ad hominemin makua, kuten yllä "paranoidi" sanan käyttö. Ei siis vaihtoehtoisesti liioittelua, kohtuutonta, ylenmääräistä tms. kuvaavaa, ja vähemmän henkilökohtaista. Julkaisin kommentin, jotta se toimii esimerkkinä tälle mitä sanon, mutta tulevaisuudessa todennäköisesti poistan ad hominem kommentit suoraan, ellei minulla ole jotain erityistä syytä julkaista niitä.

Mutta asiaan.

Kun kirjoitin homoihin liittyvien byrokratiatoimintojen suurista kustannuksista, se ei tietenkään tarkoita suhteessa esim. kaikkeen muuhun byrokratiaan, vaan suhteessa homojen pieneen määrään ja siihen, että kustannukset tulevat suurelta osin kaikkien normaalien kansalaisille tulevien byrokratia- ja sosiaalivaltiokustannusten päälle erikoisoikeuksina. Laajentuvasta homoagendasta, jota pyritään pakottamaan muille kansalaisille ja organisaatioille, on haittaa. Lisäksi avioliittoperheet tulisi pitää kulttuurillisessa erityisasemassa suhteessa sinkkuihin (olivatpa he heteroja tai homoja), avopareihin ja homopareihin.

Tämän takia homoihin liittyvän byrokratian karsimisen pitäisi olla ensisijaisten säästökohteiden joukossa.

Toisaalta tuota samaa argumenttia jota käytit, voidaan käyttää siten, että mitään byrokratiaa ei voi karsia. Valitaan vain jokin sopivasti paloiteltu osa ja verrataan sitä johonkin suurempaan kokonaisuuteen, jonka kustannukset ovat paljon suuremmat, ja sitten todetaan, että tämän pienen osan kustannukset ovat niin pienet verrattuina suurempaan kokonaisuuteen, että siitä ei ole kustannuksia juuri ollenkaan ja siten sitä ei saa eikä pidä karsia. No, byrokratiat koostuvat lukemattomista pienistä paloista, ja juuri niitä on karsittava kun karsitaan.

Ps. edellinen selittää osittain myös sen vihreiden parissa yleisen uskomuksen, ettei byrokratioista ja sosiaalivaltiosta ole juuri mitään kustannuksia. Toinen tärkeä tekijä on se, että muiden lompakosta tuleva raha ei tunnu kustannukselta. Muitakin selittäviä tekijöitä on.

Valkea kirjoitti...

... Ateisteilla on omat järjestönsä ja yhteistoimintansa.

Valkea kirjoitti...

Miltton,

katsoin videon. Hyvää ja minulle tuttua perustietoa.

Kali Yugan kirjoitus on tiedoiltaan kattavampi, ja olen lukenut sen aiemmin. Linkitän sen todennäköisesti tulevaisuudessa kirjoitukseeni omilla kommenteillani varustettuna. Harmi, että tekstin oikoluku on hiukan puutteellinen.

Anonyymi kirjoitti...

Valkea,

En tiedä onko sinulla muodollista yhteiskuntatieteellistä koulutusta vai ei, mutta voin näin toverillisesti ja kristillisen veljeyden hengessä sanoa, että Kali Yugan mainittu artikkeli on puhdasta paskaa. Koko tuo väsynyt "kulttuurimarxismi" -läppä on pelkkä Internetissä elävä "tornihuhu".

Kirjoitat usein asiantuntevasti ja viittaat oikeaan tutkimukseen, mutta salaliittoteoriat vievät uskottavuutta asiallisemmilta kirjoituksiltasi.

Miltton Friidman kirjoitti...

@ Valkea

Identifioit itsesi konservatiiviksi. Itse identifioin itseni libertaariksi.

Tässä keskustelua aiheesta:

Should Libertarians Be Conservatives?

Tiedemies kirjoitti...

Käytin sanaa "paranoidi" täysin vailla mitään tietoista loukkaamis- tms. tarkoitusta. Jälkikäteen katsoen se oli huono ilmaisu.

Tarkoituksenani oli ilmaista että mielestäni on ilmeistä, että homoseksuaalien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen esittäminen byrokratian laajentamispyrkimyksenä on kyllä melkoisen liioiteltua. Perusteluni tälle on, että suhteellinen byrokratian laajentumisvara on tällä saralla hyvin pieni, ja pikemminkin se että homoseksuaaleja varten on omanlaisensa säännöt, on omiaan ylläpitämään laajempaa byrokratiaa kuin nykyinen. Mielestäni aliarvioit nykyisin homoseksuaaleihin kohdistuvan implisiittisen kontrollin, kyttäämisen jne.

Olen pääsääntöisesti sitä mieltä, että kaikkea byrokratiaa tulee nimenomaan karsia tekemällä säännöistä ja prosesseista mahdollisimman yksinkertaisia - abstrakteja, jos niin haluat asian nähdä - ja "kasvottomia" eli mahdollisimman vähän erilaisia erityistilanteita huomioon ottavia.

Esimerkiksi pidän sosiaalityön erilaisia painotuksia (uhrinäkökulma, kantaaottamattomuus jne) vahingollisia nykyisessä järjestelmässä, jossa systeemin ns ilmeinen tarkoitus ja sitä tulkitsevien tahojen toiminta ovat räikeässä ristiriidassa.

Mielestäni eliitin roolin korostaminen on ylitulkintaa, vaikkakin byrokratiaa ohjailevat tahot ja todellisuus ovat kyllä ristiriidassa. Tästä en ole eri mieltä. Syynä ei kuitenkaan ole eliitin valtapyrkimys sinänsä, koska valtapyrkimystä esiintyy väistämättä ja aina. Todellinen syy on todennäköisesti ns. "kolme I:tä", eli inertia, tIetämättömyys (ignorance) ja ideologia.

Analyysisi osuu mielestäni (monilta osin) oikeaan siinä, että ideologiset valinnat joita ns liberaali eliitti tekee politiikassa, ovat irrallaan todellisuudesta, ja todellisuus pikemminkin suljetaan pois silmistä kuin tunnustetaan. Monesti tietämättömyys on siis itsetarkoituksellisesti ylläpidettyä. Tästä en ole eri mieltä, jos kohta olen sen motiiveista ja intresseistä eri mieltä. Koetan välttää sanan "paranoidi" käyttämistä jatkossa, se on vain ollut mielestäni kuvaava sana siiinä mielessä, että tämän ns eliitin toiminnan selittämiseksi ei tarvita mitään pahantahtoisia motiiveja, pelkkä tietämättömyys ja haluttomuus korjata näkemyksiä riittää.

Inertia taas liityy läheisesti byrokraattiseen itseintressiin. Kun meillä on jokin organisaatio, se pyrkii haalimaan resursseja jo ihan siitä syystä, että ne yksiköt ja haarat organisaatiosta, jotka tätä resurssien haalintaa harjoittavat, pikkuhiljaa kasvavat ja ne jotka eivät niin tee, eli pyrkivät järkevöitymään, kuihtuvat, niin resurssien kuin ihan vaikutuksenkin osalta. Ei ole kovin virheellistä verrata byrokratiaa syöpään.

Sen ymmärtämiseksi ei kuitenkaan vaadita sen kummempaa kuin että takaisinkytkennät ovat heikkoja (vaalit 4 vuoden välein, julkisen talouden ongelmat jne), ja se yleisinhimillinen piirre että ihminen on haluton muuttamaan näkemyksiään ellei jotain aivan radikaalia tapahdu. Olet kyllä oikeassa siinä, että esimerkiksi alueellinen segragaatio heikentää takaisinkytkentöjä, kun päättävässä asemassa olevat elävät erillään ruohonjuuritasosta, jossa ongelmat ilmenevät. En kuitenkaan pidä uskottavana selitystä, jonka mukaan tätä segrgaatiota tuotettaisiin tarkoituksella. Pikemminkin ns eliitin parissa on paljon sellaista pyrkimystä, jossa tämä segregaatio pyritään estämään.

Valkea kirjoitti...

Nim tiedemies: "Koetan välttää sanan "paranoidi" käyttämistä jatkossa, se on vain ollut mielestäni kuvaava sana siiinä mielessä, ..."

- Joten uitat sanan "paranoidi" mukaan epäsuorasti. Julkaisin kommenttisi, koska se toistaa niitä kaavoja, joita keskusteluissamme yleensä on, ja toimii siten tällä kertaa esimerkkinä vihjailevasta bad faith -keskustelusta, sen jälkeen kun suorista ad hominemeista on huomautettu.

Mutta asiaan.

Liberaalin eliitin suhtautumiseen on useita syitä, ja niiden koostumus ja painotus vaihtelee henkilöstä henkilöön. Kokonaisuutena käytän kuitenkin samaa teesiä; eliitti tietää ongelmista, mutta se ei tee niille mitään, päinvastoin, se lisää niitä tekijöitä, jotka aiheuttavat ongelmia. Maahanmuuttopolitiikka yleensä on tästä selvin esimerkki. Median erityistapaus on toinen. Media salaa aktiivisesti maahanmuuttajarikollisuuteen ja muihin maahanmuuttajaongelmiin liittyvää tietoa (poliittinen korrektius, etnopositiivinen paradigma); demonisoi ja syyttää niitä, jotka tuovat esiin totuudenmukaista tietoa; tietää salaamisellaan saattavansa erityisesti heikoimmassa asemassa olevan alaluokan lisääntyneelle vaaralle alttiiksi; ja kannattaa aktiivisesti maahanmuuttopolitiikkaa, jonka se tietää pahentavan salaamiaan ja tiedossaan olevia ongelmia alaluokalle ja keskiluokalle. Joten paha tahto ja tietoinen pahan tekeminen muille nousee suoraan liberaalin eliitin omista toimista. Meillä ei ole mitään syytä väitellä näin itsestäänselvistä asioista.

Siihen voi vielä kuvitella saman tilanteen toisinpäin: Alaluokka lähettämässä maahanmuuttoa yksipuolisesti turmelemaan yläluokan asuinalueita, elämää ja turvallisuutta. Pidättäytyisikö verbaalisesti lahjakas eliitti kuvailemasta tätä toimintaa pahaksi ja sen motiiveja pahaksi tahdoksi? (Vrt. tätä siihen, että he syyttävät ja demonisoivat jo nyt syyttömiä ja rehellisiä ihmisiä).

Meillä on eri filosofiset lähtökohdat. Sinä kannatat abstraktia kulttuurillista ja proseduraalista tasa-arvoa. Minä kannatan pyrkimystä konkreettisiin hyviin. Konkreettinen hyvä suosii hyviksi havaittuja vaihtoehtoja, ja ei suosi tai pyrkii joissain tapauksissa estämään huonoja vaihtoehtoja. Toimiva sosiaalinen elämä ja kulttuuri vaatii tällaisia erotteluja, ja ei siten voi olla abstraktin "neutraali".

Jatkuu ...

Valkea kirjoitti...

Osa 2.

Todellisuudessa abstrakti tasa-arvo ei ole tasa-arvoinen:

a) Se lisää valtion ja muiden suurten organisaatioiden epätasa-arvoista valtaa ylitse kaikkien muiden; hajottaa muita organisoituneita toimijoita; tekee kaikista riippuvaisia valtiosta ja muista suurista organisaatioista; ja antaa edellä mainittujen määritellä asiat, ideaalit, tavoitteet, toiminnot, ja jopa sanaston muiden puolesta. Sosiaalisen elämän ja järjestelyjen, ja sosiaalisten ryhmien hajottaminen ja muokkaaminen tasapaksuksi harmaaksi massaksi ("tasa-arvoiseksi") tekee siitä sopivampaa byrokratisille prosesseille ja edistää siten byrokratisoitumista. Atomisoidulla pinnallisten sosiaalisten suhteiden ihmisellä ei ole apua saadakseen muuta mahdollisuutta kuin kääntyä valtion puoleen.

b) Lisäksi valtiolla ja muilla suurilla organisaatioilla on omat poliittisena välineenään käyttämät ryhmänsä, joita ne pitävät erityisasemassa, antavat niille erityisoikeuksia ja tekevät niistä omien toimiensa laajennuksen tai toiminnan keihäänkärjen. Ihmisten väliset lukuisat pienet ja vaihtelevat epätasa-arvot, jotka laajassa mittakaavassa suurimmalta osin kumoavat toisensa, ovat kaikkien käytettävissä ja koituvat kaikkien hyödyksi, korvautuvat massiivisella valtion ja suurten organisaatioiden epätasa-arvolla. Tämä näkyy nykyisessä liberaalissa yhteiskunnassa mm. tuloerojen kasvuna, sosiaalisen eriarvoisuuden kasvuna, mahdollisuuksien eriarvoisuuden kasvuna, turvallisuuteen ja asuinalueisiin liittyvän eriarvoisuuden kasvuna, sairaanhoidon eriarvoisuuden kasvuna, sosiaalisen yhteistoiminnan erojen kasvuna (esim. paikallinen yhteistoiminta asukkaiden kesken ja muut yhteistyöjärjestelyt lähipiirissä), vaihtoehdottomuutena (nykyisille järjestelyille), jne.

Homot kuuluvat tällä hetkellä etuoikeutettuun liberaaliin sateenkaarikoalitioon (valtakoalitio), ja osana tätä järjestelyä liberaali eliitti ostaa homot laajentamalla heidän byrokraattisia etuisuuksiaan, lisäämällä heidän oikeuksiaan, suosimalla heitä ja antamalla heille kaikenlaisia valtion suoraan tai epäsuorasti kustantamia turhia tai aktiivisesti haitallisia virkoja ja toimia. Homot ovat usein keskinäisissä poliittisissa keskusteluissaan avoimia; heidän motiivinaan ovat valtiolta saavutetut edut ja muut tekijät ovat joko toissijaisia tai merkityksettömiä. Esim. avioliittomahdollisuus itsessään on homoille usein merkityksetön (ei vähiten homojen keskuudessa yleisen monisuhteisen tai sarjasuhteisen elämäntavan takia), mutta siihen liittyvät edut ja oikeudet toimivat homoliittojen kannattamisen motiivina.

Siten homobyrokratian vähentäminen on moninkertainen hyvä; se säästää byrokratiakustannuksia, se vähentää liberaalin eliitin tukahduttavaa ylivaltaa ja se vähentää niitä haitallisia vaikutuksia, joita homoagendan pakottamisesta muille kansalaisille ja organisaatioille on.

Valkea kirjoitti...

Miltton, olen aika kaukana republikaanisesta konservatiivista.

Valkea kirjoitti...

Sammalkieli, jos ja kun linkitän kulttuurimarxistiartikkelin, perustelen tarkemmin näkemyksiäni siitä. Voit sitten halutessasi kommentoida sitä.

Tiedemies kirjoitti...

Monilta osin näen sinänsä paljonkin pointtia siinä mitä kuvailet. Mutta minusta yliarvioit ns eliitin johdonmukaisuutta, aliarvioit inertian ja tietämättömyyden vaikutusta ja kuvailet prosessia tietoisemman suunnittelun tuloksena kuin on tarkoituksenmukaista.

Yliarvioit mielestäni myös homoseksuaalien merkitystä ja "etuoikeutettua" asemaa ja aliarvioit nykyjärjestelmän ja ennen kaikkea ennen nykyistä "homobuumia" vallinneen tilanteen tukaluutta homoille.

Tiedemies kirjoitti...

Sivumennen sanoen, en yrittänyt mitenkään yllä ujuttaa keskusteluun "paranoidia" patologisoivana sanana. Oletan, että tätäkään keskustelua ei seuraa juuri muut kuin ne, jotka sitä ovat tässä kommentoineet, enkä usko että kenellekään on omiaan syntymään sellainen käsitys että minä esittäisin jotain psykologista arviota kenestäkään henkilöstä.

Sana on huono koska sillä on tällainen patologisoiva konnotaatio, mutta jokin sana tarvitaan sille, että yliarvioidaan ilmiöiden takana olevaa suunnitelmallisuutta ja intentiota.

Olen havainnut, että konservatiiveilla, erityisesti uskonnollisilla sellaisilla, on - ainakin omasta näkökulmastani - voimakas taipumus yliarvioida jonkin ilmiön takana olevaa suunnitelmallisuutta ja aliarvioida mielivaltaisuuden ja kaoottisuuden roolia. Kaoottisuudestaan huolimatta monet prosessit tuottavat näennäistä järjestystä (erilaiset attraktorit) koska ihmisten toiminnassa on yllättäviä takaisinkytkentöjä. Tällaisille ilmiöille on vaikea löytää mitään koherentteja teorioita ja uskoisin että ihmisellä on luonnostaan kognitiivinen bias selittää asioita intentioiden kautta.

Uskon myös, että tämä bias on voimakkaampi uskonnollisuuteen taipuvaisilla ihmisillä, itseasiassa uskon että taustalla on pitkälti tarkalleen sama kognitiivinen moodi. En patologisoi tätä, ja pidän jopa jotenkin epämääräisellä tavalla varteenotettavana (jos kohta epätodennäköisenä) että itselläni ja kaltaisillani ateisteilla on mahdollisesti toisensuuntainen bias. Pidän tätä kuitenkin äärimmäisen epätodennäköisenä, pikemminkin uskon että jopa minulla on erittäin voimakas intentionaalisen selittämisen bias, ja että jopa minä selitän asioita liiaksi suunnitelmallisuuden kautta, so. on mahdollista että yliarvioin paitsi ihmisten toiminnan rationaalisuutta, myös ihan fysikaalisen todellisuuden säännönmukaisuutta, eli olen todennäköisesti, jos jotain, liian vähäisessä määrin "ateisti", vaikka varmuuteni tästä on hyvin suurta.

Valkea kirjoitti...

Nim. tiedemies,

Tilastojen mukaan näitä meidän keskusteluja lukevat monet muutkin kuin siihen osallistuvat. Lukijoiden määrä on ollut itsellenikin yllättävän korkea; melkein kuin kirjoittaisin artikkelin joka päivä.

Sinulla on selvä my side bias, joka ilmenee siinä, että vaadit omilta väitteiltäsi suhteellisen vähäisiä standardeja, logiikkaa ja todisteita. Vastapuolelta usein mikään määrä todisteita ja logiikkaa ei riitä, ja vaaditut standardit ovat ylittämättömän korkeita. Strategisena optimistina tunnet myös tiettyä ahdistusta (omien sanojesikin mukaan) siitä, että negatiivisia asioita tuodaan niin selkeästi esille. Mieluummin käsittelisit asioita neutraalisti, abstraktisti ja teknisesti. Se myös värittää näkemystäsi todellisuudesta; sinulla on taipumus pyrkiä etsimään neutraalimpeja ja miellyttävämpiä selityksiä realistisen todellisuuden kuvauksen kustannuksella. Mutta tästäkin on poikkeus; kun puhut "aivovammakonservatiiveista" ja "pellekonservatiiveista" (suoria lainauksia sinulta), hyvinkin negatiivinen bias on mielestäsi aiheellinen.

Tiedän sen, että eliitin toimintaan on muitakin selityksiä kuin pahantahtoisuus, mutta keskityn usein pahantahtoisuuteen, koska se on eliitin motiiveista vaarallisin ja haitallisin. Eliitin ajattelu on pohjimmiltaan heidän omien kirjoitustensa ja sanojensa mukaan melko yksinkertaista, kun siitä karsitaan korulauseet pois. Sen voisi tiivistää siihen mitä Timo Vihavaisen toimittajatuttu sanoi perussuomalaisista: "Ne (perussuomalaiset) haluaa valtaa, ja me ei anneta sitä niille." Tämä toimii myös eliitin valtaan liittyvänä motiivina pahantahtoisuudelle perussuomalaisia kohtaan (valtataistelu, vallan säilyttäminen itsellä), johon sitten keksitään ad hoc selityksiä ja rationalisointeja julkiseen kulutukseen. Eliitin näkemys on väärä, koska perussuomalaisten motiivina on puuttuminen vakaviin ongelmakohtiin ja uhkiin, ei vallantavoittelu. Perussuomalaiset ovat joutuneet lähtemään mukaan vallantavoitteluun juuri sen takia, että eliitti ei hoida velvollisuuksiaan Suomen kansalaisia kohtaan. Jos maahanmuutto pysäytetään ja virta kääntyy maastamuutoksi, perussuomalaiset kuihtuvat ajan myötä pois itsestään, kun käy selväksi, että kysymys on pysyvästä muutoksesta.

Jatkuu ...

Valkea kirjoitti...

Osa 2.

Minulla on realistinen kuva homojen roolista nykyisessä valtakuviossa ja homoista puhun sen takia, että sinä vedät heidät aina mukaan keskusteluun, kuten tässäkin keskustelussa (jääköön muiden pohdittavaksi miksi näin on). Homot ovat liberaalille eliitille vain työkalu ja väline, joka uhrataan myöhemmin monietnisyyden alttarille, kun heidän tehtävänsä on suoritettu, ja uudet realiteetit pakottavat eliittiä. Alku tästä on nähtävissä esimerkiksi Hollannissa, jossa muslimit ovat pahoinpidelleet ja tappaneet homoja niin paljon, että se toimi Pim Fortuyinille (homo) motiivina lähteä mukaan maahanmuuttokriittiseen politiikkaan. Jos kehitys jatkuu nykyisenä, jonain päivänä homoja tullaan teloittamaan Euroopassa säännöllisesti muslimien autonomisilla sharia-lain hallitsemilla alueilla, sharia-lain mukaisesti. Luonnollisesti homot menettävät myös asemansa valtakoalitiossa, koska monietnisyyden intressit ovat paljon pakottavampia kuin homojen intressit. Maahanmuuttokriittisissä liikkeissä on ihmisten keskimääräisiin oletuksiin nähden yllättävän paljon homoja, suurelta osin em. syistä. Osa homoista on myös luonnostaan konservatiiveja, eivätkä he pidä nykyisten homojärjestöjen politiikasta.

Mitä tulee homojen asemaan ennen 1970-luvun kulttuurivallankumousta, sen tukaluutta on liioiteltu. Homotutkimus (Lgbt-tutkimus) on kirjoittanut historiaa uusiksi, jotta se toimisi suurempana "oikeutuksena" homojen etuoikeutetulle asemalle ja byrokraattisille eduille valtakoalitiossa (etuoikeutettu "uhripositio").

Uskontoihin liittyviä väitteitäsi en viitsi kommentoida muuten kuin siten, että sinunkin rationaalisuutesi on peräisin kristityiltä filosofeilta ja tiedemiehiltä (esim. Thomas Aquinas, jonka rationaalisuus-filosofiaa ei ole vielä tänäkään päivänä ylitetty), tosin rationaalisuutesi on hiukan vääristynyttä.

Kun nyt käänsit keskustelun kokonaan henkilöön, ja minä vastasin, on aika päättää meidän välinen keskustelu. Lisäksi substanssissa alkaa olla liikaa toistoa. Au revoir.

Tiedemies kirjoitti...

Selvä. Pyrin jatkossa (toisissa aiheissa) välttämään toistoa. Tarkoitukseni ei ollut esittää niinkään henkilökohtaisuuksia vaan pikemminkin skannata niitä eroja joita käyttämissämme katsontatavoissa on. Olet varmastikin oikeassa neutraaliuspyrkimykseni osalta ainakin osin. Bias on aina luonteeltaan sellaista että siitä kärsivä ihminen pitää sitä neutraaliutena ja totuudenmukaisena.

Kiitän keskustelusta.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto