Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

torstai 26. heinäkuuta 2012

Läheisten ekolokeroiden ongelma

Isoisäni oli mm. metsästäjä. Hän sai useamman kerran saaliikseen soidin-aikana taistelevia urosmetsoja lähestymällä niitä eleettömästi, tarttumalla niitä räväkästi kaulasta ja laittamalla ne pussiin. Normaalisti metsot lähtisivät lentoon jo kauan ennen kuin ihminen olisi niiden lähellä. Taistelevat metsot näkevät lähestyvän ihmisen, reagoivat häneen ja kävelevät sivuttain kauemmas, mutta taistelu toisen metson kanssa on niin tärkeää, että ne eivät osassa tapauksista pysty lopettamaan sitä ja lähtemään karkuun. Metsojen ekolokerot ja reviirit ovat läheisiä ja päällekkäisiä, ja ne ovat siten usein suurimpia uhkia ja esteitä toistensa menestykselle ja lisääntymiselle.  Kova kilpailu metsourosten välillä voi siten syrjäyttää metsojen mielessä kaiken muun kilpailun siinä määrin, että ne eivät pysty enää reagoimaan riittävästi ulkopuolisiin uhkiin. Kova kilpailu yhdellä alueella saa muun kilpailun ja muut uhkat näyttämään siihen verrattuna lähes merkityksettömiltä.

Lukijat voivat ajatella, että metsot ovat aika typeriä. Mutta verrataan metsoja eurooppalaisiin ihmisiin, erityisesti liberaaliin eliittiin.

Liberaalin eliitin ja muun väestön ja erityisesti liberaalin eliitin ja työväestön välillä vallitsee kilpailutilanne. Sitä käsiteltiin jälkimmäisen osalta viimeksi tässä:

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2012/07/poliittinen-korrektius-luokkasodan.html

Maahanmuutto on etenkin rikkaimmalle eliitille keino saada haltuunsa suurempi osa kansakuntien varallisuudesta ja samalla hajottaa, heikentää ja disorganisoida muita luokkia, etenkin työväenluokkaa. Maahanmuutto ja siihen liittyvä poliittisesti korrekti ja etnopositivinen propaganda ovat yksi yläluokan käyttämä keinokokonaisuus luokkien välisessä kilpailussa. Eurooppalaisten kantaväestöjen luokkakilpailu keinoineen on sen verran kovaa, että selvistä merkeistä huolimatta kantaväestöt eivät pysty riittävällä tavalla havaitsemaan siitä aiheutuvia uhkia. Tämän kilpailun seurauksena monet länsimaat ovat muuttumassa ensin enemmistöltään ei-eurooppalaisiksi ja lopulta ei-eurooppalaisten hallitsemiksi, Yhdysvallat, Ranska, Ruotsi, Englanti ja Hollanti ensimmäisten joukossa. Tämä on verrannollista siihen, että isoisäni joka oli suurempi uhka metsoille kuin mitä kilpailevat metsot olivat toisilleen, tarttui metsoja kaulasta kiinni ja vei ne säkissä kotiin syötäväksi.

Metsot noudattavat muiden lintujen tavoin vaistomaisia, suurelta osin automaattisia "ohjelmia". Nämä vaistotoiminnot yhdessä metson ympäristössä olevien tekijöiden kanssa muodostavat metson toiminnan. Kun kaksi vaistotoimintoa joutuu ympäristössä olevien tekijöiden takia ristiriitaan keskenään, siihen metson vaistotoimintaan, jota se on parhaillaan suorittamassa tulee häiriöitä tai se keskeytyy, ja voimakkaampi vaistotoiminto voittaa. Ihmiselläkin on vaistotoimintoja ja ne voivat joutua ristiriitaan keskenään. Sen lisäksi ihmisellä on käytettävissään osittain vaistotoiminnoista itsenäinen (mutta silti suurelta osin vaistotoimintojen/ tunteiden hallitsema) rationaalisuus. Rationaalisuudella voi tarvittaessa keskeyttää vaistotoimintojen suorittamisen, säätää niitä tai vaihtaa ne johonkin toiseen toimintoon. Sanotaan esimerkiksi, että henkilö M kävelee nälissään kaupungin kaduilla, ja voimakas nälkä ohjaa hänet ostamaan suuren kolmoisnakki-lihapiirakan kaikilla mausteilla vastaantulevasta grillikioskista. M huomaa, että kioski ja myyjä näyttävät nuhruisilta, epähygieenisiltä. Selvästikään myyjälle puhtaus ei ole tärkeää. M saa lihapiirakan ja lähtee kävelemään läheiseen puistoon syödäkseen sen kivellä istuen. M huomaa mausteiden aromien seasta lievää hajua, joka kertoo, että lihapiirakka on ehkä jossain määrin pilaantunut, mutta M ei ole asiasta varma. Ruuan mahdollinen pilaantuneisuus herättää M:ssa hiukan inhon tunteita, mutta M:n nälkä voittaa inhon tunteet. M kuitenkin arvioi tilannetta rationaalisesti. Hän laskee mielessään yhteen epähygieenisen kioskin, epäilyttävän hajun ja muistot huonoihin grillikioskiruokiin liittyvistä ripuleista ja ruokamyrkytyksistä. Rationaalisen harkinnan ja lievän inhon tunteen yhteistuloksena M keskeyttää nälän ohjaaman toiminnan suorittamisen, heittää nakki-lihapiirakan roskalaatikkoon ja lähtee hakemaan syötävää toisaalta.

Metsoilla on käytössään lähinnä vain vaistomaisia toimintoja, mutta eurooppalaisilla on sen lisäksi käytössään rationaalisuus. Tästä huolimatta eurooppalaiset eivät pysty keskeyttämään typeriä toimintojaan ja korvaamaan niitä paremmilla. Kilpailevat metsot ovat siis suhteessa vähemmän typeriä kuin kilpailevat eurooppalaiset.

Kilpailevat metsot asettavat uhanalaiseksi vain itsensä, eivät muita metsoja. Kilpailevat eurooppalaiset asettavat kollektiivisesti uhanalaiseksi kokonaiset kantaväestöt. Kilpailevat metsot ovat siis suhteessa vähemmän typeriä kuin kilpailevat eurooppalaiset.

Kilpailevat metsot ovat typeriä vain soidin-aikana. Kilpailevat eurooppalaiset ovat typeriä vuoden kaikkina aikoina, jatkuvasti ja keskeytyksettä. Kilpailevat metsot ovat siis suhteessa vähemmän typeriä kuin kilpailevat eurooppalaiset.

3 - 0 metsojen hyväksi.

Suomalainen liberaali eliitti seuraa, imitoi ja noudattaa lähes sokeasti ja irrationaalisesti sitä mitä eurooppalainen liberaali eliitti tekee, vaatii tai käskee. Sokea toimiminen ja eteneminen tulevaisuuteen ovat suhteellisesti suurempaa typeryyttä kuin metsojen toiminta, ja ylimääräinen typeryys suhteessa muiden eurooppalaisten eliittien toimintaan.

Metsot 4 - suomalainen eliitti 0.

Kilpailevat metsot ovat siten suhteellisesti älykkäämpiä ja järkevämpiä kuin kilpailevat eurooppalaiset.

***

 Kun yhteiskunta käsitetään ja muodostetaan siltä perustalta, että se on ensisijaisesti luokkien kilpailua ja pyrkimystä dominoida toisiaan ilman avointa väkivaltaa ja pakottamista, ajaudutaan useimmiten manipulaatioyhteiskuntaan. Eliitti joutuu manipuloimaan sen takia, että se on pieni suhteessa muuhun väestöön. Sillä on de facto palveluksessaan selvästi suurin osa intellektuelleista, joiden älykkyyttä käytetään monimutkaisen ja mahdollisimman huomaamattoman manipulaation/ valheiden tuottamiseen ja siten voimasuhteiden tasaamiseen väestön suuren enemmistön kanssa. Muu väestö kilpailee joukkovoimalla ja yksinkertaisilla väitteillä, jotka pyritään runnomaan yhteiskunnalliseksi "totuudeksi" joukkovoimalla. Näiden ryhmien jäsenet tekevät vaihtelevia ja usein sumeita liittoja keskenään, ja auttavat toisiaan toisiaan kyvyillään ja resursseillaan, esim. intellektuellit, jotka johtavat työväenliikkeitä, mutta samalla kokevat kuuluvansa myös tai ensisijaisesti muuhun poliittiseen eliittiin.

Kuten raamatussa todetaan, juonittelija kietoutuu lopulta punomiinsa juoniin. Manipuloija yrittää aina pysyä vaihtelevassa määrin manipulointinsa yläpuolella ja säilyttää itsellään tiedon siitä mikä on oikeasti totta ja mikä ei, jotta hän ei tekisi manipulaatioihin uskomisesta väistämättä seuraavia virheitä. Mutta organisaatiot on valjastettu toimimaan siten, että ne toimivat kuin manipulaatiot olisivat totta, toimimaan manipulaatioiden mukaisilla säännöillä ja tuottamaan mapuloinnin mukaista tietoa. Koska nykyinen yhteiskunta toimii organisaatioiden varassa, totuus syrjäytyy, heikkenee, sumenee ja sitä on kierrossa kaikilla yhteiskunnan tasoilla vähemmän, myös eliitin tasolla. Lisäksi kun tieto hajautuu yhteiskunnassa yhä pienempiin ja rajoittuneempiin erikoisaloihin ja lukemattomiin organisaatioihin, eliitillä on parhaimmillaankin vain pieniä siivuja totuudesta.

Suuryrityksen tai valtion taloudesta päättävän organisaation johtajilla on keskivertoihmisiä enemmän yleistä ja sisäpiiritietoa talouden tilasta, mutta he ovat median valheellisten tai puutteellisten tarinoiden varassa lähes kaiken muun tiedon suhteen. Media on tiedoiltaan suurelta osin kansainvälisten uutistoimistojen ja esim. tieteentekijöiden ja intellektuellin varassa. Tieteentekijät ja intellektuellit tietävät useimmiten vain kapeiden erikoistumisalojen mukaisia tietoja, jotka nekin ovat usein vääristyneitä heidän organisaatioidensa vaatimusten mukaisiksi; poliittinen korrektius, etnopositiivisuus, feminismi, radikaali sosiaalinen konstruktio, liberaalit globaalit valtatavoitteet, tieteellisten ekolokeroiden laajentamisen mukaiset vääristymät (esim. melkein kaikkien ihmisten luokitteleminen psykologisesti virheellisesti siten, että he tarvitsevat psykiatrien hoitoa, lääkemääräyksiä tai ohjausta, ja siten luovat paljon työtilaisuuksia psykiatreille), jne. Valtava määrä kokonaisuutena hallitsematonta vääristynyttä ja valheellista informaatiota kiertää yhteiskuntaa kehissä lähteestä toiseen, ja rikkinäisen puhelimen efekti ja se, että ihmiset vakaasti kuvittelevat tietävänsä koska he ovat lukeneet lehdestä tms. jonkin asian pahentaa tilannetta. Manipuloijat sotkeutuvat näihin informaatiovirtoihin yhtä pahasti kuin muutkin ihmiset. Manipuloijat ovat lähes yhtä tietämättömiä ja usein monilta osin tietämättömämpiä kuin tavalliset ihmiset. Tavalliset ihmiset ovat useimmiten manipuloijia enemmän kosketuksissa todellisuuteen, joten he tietävät käytännön tasolla paremmin mitä arvoliberaalius, avioliittojen rapautuminen, maahanmuutto, standardien heikkeneminen, huumeidenkäyttö jne. saavat aikaan.

Pohjimmiltaan mikään ei ole muuttunut niistä ajoista kun Axel Oxenstierna totesi: "Poikaseni, kunpa tietäisit, miten vähällä järjellä tätä maailmaa hallitaan."

Muutama käytännön manipulointikeino esimerkkinä. On sivuseikka kuinka paljon tai vähän kahden ensimmäisen linkin keinoihin liittyy toimien suunnitelmallista koordinointia. Usein liberaalin eliitin jakama liberaali ideologia riittää koordinoimaan hyvinkin erilaisia toimia samaan suuntaan vaikuttaviksi:

http://orthosphere.org/2012/07/17/liberalisms-good-cop-bad-cop-team/

http://orthosphere.org/2012/07/25/the-bad-cop-strikes/

http://charltonteaching.blogspot.fi/2012/07/the-vital-importance-of-inferring.html

Näistä ongelmista tiedettiin jo raamatun aikana ja raamattu varoittaa niistä, Sananlaskujen kirja, 6: 12-19:

"Kelvoton se ihminen, läpeensä paha, joka kaikkialla kieroilee, joka iskee silmää, tönäisee jalkaa, antaa sormillaan salaisen merkin. Kavalasti hän punoo juoniaan, ehtimiseen hän on riitoja rakentamassa. Siksi hän saa äkillisen lopun, eikä apua tule. Kuutta asiaa Herra vihaa, seitsemää hän ei edessään siedä: ylpeitä silmiä, petollista kieltä, viattoman veren tahraamia käsiä, sydäntä joka punoo ilkeitä juonia, jalkoja, jotka rientävät rikoksen teille, väärää todistajaa ja vilpin puhujaa ja ihmistä joka yllyttää veljen veljeä vastaan."

Juutalaisessa vanhan testamentin kontekstissa veli viittaa tietysti myös veljeen, mutta erityisesti juutalaisiin. Lainauksen loppu voidaan siten kirjoittaa myös muotoon "... ja ihmistä joka yllyttää juutalaisia juutalaisia vastaan." tai meille relevanttiin muotoon käännettynä "... ja ihmistä joka yllyttää suomalaisia suomalaisia vastaan.

11 kommenttia:

Miltton Friidman kirjoitti...

Miten, Valkea, selität sen, että vaikka pidät itseäsi kristittynä, niin tekstisi ovat kuitenkin marxilaisesta luokkaperspektiivistä (luokkasota, luokkien välinen kilpailu) tai darwinistisesta perspektiivistä (ekolokerot, kantaväestö vs. muut) laadittuja?

Eikö kristityn tulisi luoda empaattista koheesiota yhteiskuntaan sen sijaan, että korostetaan em. eroja ja perspektiivejä?

Jukka kirjoitti...

Toisaalta oikeistoliberaalit (klassiset liberaalit) alentavat kansan koheesiota palkkahaitaria leventämällä. Eivät varmaankaan tietoisesti pyri tähän, mutta kuitenkin. Koheesion alentuminen on sivuvaikutus (ulkoisvaikutus) siitä, että parhaille työntekijöille annetaan kannustimeksi hyvä palkka, missä sinänsä ei tietysti ole mitään pahaa. Päinvastoin.

Mutta ulkoisvaikutus on kuitenkin selkeästi negatiivinen.

Valkea kirjoitti...

Miltton,

raamatussa puhutaan (ja kuvataan niitä) luokkien välisistä ristiriidoista ja kilpailusta, etnisestä sisäryhmämoraalista, etnisistä eturistiriidoista, etnisestä kilpailusta jne. On keinotekoista, että näille asioille pyritään antamaan marxilainen tai darwinistinen leima. Ensinnäkin ne pyrkivät oppisuuntina siihen, että ne ovat yksinomaisia tulkintakehyksiä, jotka sulkevat muut näkökulmat pois. Toisekseen ne pyrkivät tekemään osatotuudesta, ts. jostakin, joka kuvaa todellisuutta joiltain osin, absoluuttisia ja aina ensisijaisia totuuksia ja vaihtelevassa määrin "velvollisuuksia". Darwinistinen evoluutioteoria, joka ei ole tiedettä, vaan verifioimattomissa oleva vaihtelevassa määrin käyttökelpoinen narratiivi (esim. miljoonia vuosia sitten tapahtunutta ei voida tieteellisin kokein suoraan havainnoida, testata ja falsifioida; epävarmoja ja epätarkkoja epäsuoria päätelmiä voidaan tehdä esim. fossiileista) pyrkii esiintymään kaiken selittävänä "absoluuttisena totuutena". Marxilainen tutkimus, johon on sekoittunut vaihtelevassa määrin valheita, vääristelyä ja propagandaa, kuvaa joiltain osin todellisuutta, mutta pyrkii nostamaan tulkintakehyksensä, kuten marxilaisen luokkataistelun, marxilaisen feminismin, marxilaisen imperialistisen kansainvälisyyden, marxilaiset talousnäkemykset, marxilaiset historiakäsitykset, jne. absoluuttisiksi ja objektiivisiksi "totuuksiksi", jotka kaiken lisäksi "velvoittavat" ihmisiä ja toimivat heille "ohjaajana ja suunnannäyttäjänä tulevaisuuteen". Ja luonnollisesti syrjäyttävät muut näkemykset.

Osin sen takia, että niin suuri osa yhteiskunnallisesta tutkimuksesta ja kirjallisuudesta on sosialistista ja vähintäänkin marxilaiselta vivahtavaa (marxilaiset perusoletukset), yläluokka on sisäistynyt marxilaiset näkemykset luokkasodasta, ja toimii häikäilemättömästi niiden mukaan. Joskus kauan sitten yläluokka, eli aateliset olivat molemmin puolin velvoitetussa vastavuoroisessa suhteessa alempien luokkien kanssa. Vaikka aatelisten joukkoon mahtui monia ilkeitä ja pahoja henkilöitä, oli myös paljon aatelisia, jotka toimivat aatelisuuden ja kristillisyyden velvoitteiden mukaisesti. Nykyisen yläluokan ainoa tavoite on kahmia maksimaalisen paljon resursseja muiden kustannuksella. Muut otetaan huomioon vain silloin kun on pakko. Joten jälleen kerran ääripäät, marxilaiset vallankumousradikaalit ja yläluokka muistuttavat toisiaan.

Marxilaisen ja darwinistisen näkemyksen sekoitus pahentaa tilannetta edelleen. Neuvostoliiton poliittinen näkemys oli darwinilais-marxistinen.

Siten hylkään molemmat, ja valitsen tasapainoisemman ja järkevämmän kristillisen näkemyksen. Profeetat kritisoivat ja tuomitsivat pahuuden ja väärinteon, ja sanoivat totuuden niille, jotka sulkivat siltä silmänsä ja korvansa tai harhauttivat itseään valheellisilla toiveilla ja vakuutteluilla. Olen siis hyvässä seurassa. Profeettojen mukaan hyvän luominen vaatii aina ensin pahasta luopumista ja siitä kieltäytymistä.

Valkea kirjoitti...

Jukka,

minun on hivenen vaikea uskoa, että suurta vastakkainasettelua syntyisi parhaille työntekijöille maksetusta palkasta, jo senkin takia, että ihmiset useimmiten pitävät proseduraalisesti oikeudenmukaista eripalkkaisuutta oikeudenmukaisena.

Näkemys ja kokemus epäoikeudenmukaisuudesta syntyy erityisesti rikkaimmista liberaaleista, monimiljardööreista tai kansallisesti vastaavista rikkaista, jotka eivät ole luomassaan ja ohjaamassaan valtio-markkinataloudessa ansainneet omaisuuttaan.

Tiedemies kirjoitti...

Kyllä vanhavasemmistolaiseen eetokseen kuuluu, että tuottavuuden mukaiset palkkaerot ovat epäoikeudenmukaisuutta. Hyvin ja tehokkaasti työnsä tekevää pidetään lisäksi perseennuolijana ja petturina, joka saa muut näyttämään huonolta.

Valkea kirjoitti...

Nim. tiedemies,

tuo kuulostaa joko kateudelta, joka epäsuorasti myöntää kateuden kohteen paremmuuden ja hänen palkkansa proseduraalisen oikeudenmukaisuuden, tai sitten militanttien ammattiyhdistysten keinoilta, jossa kaikkien on työskenneltävä samaan hiljaiseen tahtiin ja tuotettava samaa laatua, jotta mahdollisimman vähällä työllä saadaan mahdollisimman paljon palkkaa. Ne, jotka rikkovat tätä järjestelyä vastaan, joutuvat sabotaasien, kiusanteon, ryhmästä ulossulkemisen, huonojen työtehtävien, negatiivisten työraporttien, avunannosta pidättäytymisen, jne. kohteeksi.

Ensimmäinen ei edistä koheesiota, ja jälkimmäinen edistää kyseenalaista koheesiota.

Tiedemies kirjoitti...

Kyllä. Tarkoitin yllä kommenttini huomioksi siitä, että työväenliike voi joskus vastustaa tuloeroja jotka ovat jotain ihan muuta kuin miljardöörien rent-seeking.

Matias F. kirjoitti...

"Eliitti joutuu manipuloimaan sen takia, että se on pieni suhteessa muuhun väestöön."

Sanoisin että nykyinen eliitti joutuu manipuloimaan (miksei sanoisi valehtelemaan?) sen takia, että se on noussut eliitiksi tasa-arvon, demokratian ja anti-autoritaarisuuden nimissä, joten se ei voi vain yhtäkkiä ilmoittaa olevansa uusi auktoriteetti, jolla on hallussaan jumalallinen ilmoitus.

Keskiajalla oli vain vähän aatelisia ja piispoja, mutta ei heidän sen takia ollut pakko valehdella saadakseen kansan uskomaan heidän hallitsemisensa oikeutukseen.

Valkea kirjoitti...

Tervehdys Matias F.,

Seuraavat kaksi lausetta kuuluvat yhteen:

"Kun yhteiskunta käsitetään ja muodostetaan siltä perustalta, että se on ensisijaisesti luokkien kilpailua ja pyrkimystä dominoida toisiaan ilman avointa väkivaltaa ja pakottamista, ajaudutaan useimmiten manipulaatioyhteiskuntaan. Eliitti joutuu manipuloimaan sen takia, että se on pieni suhteessa muuhun väestöön."

Siinä käsitellään siten eliitin toimintaa tiettyjen reunaehtojen vallitessa.

Käytän usein sanaa manipulaatio sen takia, että se on laajempi termi kuin valehteleminen. Se kattaa valehtelemisen lisäksi tietyistä asioista kertomatta jättämisen; yhteiskunnallisen ympäristön muokkaamisen siten, että se ohjaa ihmiset tiettyihin toimintamalleihin ja vähentää tai de facto estää muut toimintamallit; epäselvän informaation ja antamisen ymmärtää; mainostamisen, markkinoinnin ja PR:n tai vastaavan manipulaation, jossa pyritään kiihdyttämään ihmisten taipumuksia, ja ohjaamaan tai yhdistämään ne uusiin kohteisiin, tai joissain tapauksissa laimentamaan ihmisten psykologisiin taipumuksiin perustuvia reaktioita ja heikentämään niiden yhdistämistä tiettyihin kohteisiin; jne.

Matias F. kirjoitti...

Nykyinen eliitti ei mielestäni käsitä itseään luokkana eikä yhteiskunta ole erityisesti muodostunut selvien luokkien olemassaololle. Nykyistä eliittiä voi käsitellä luokkana, mutta se itse määrittää itsensä enemmänkin ideoiden ja käyttäytymisen perusteella, ja kuka tahansa voi periaatteessa päästä tähän eliittiin. Vanha vasemmisto (myös sosialidemokratia) ajatteli enemmän luokkapohjaisesti ja katsoi välttämättömäksi, että työväenluokka ottaa porvareilta haltuunsa valtion toteuttaakseen oman poliittiset tavoitteensa.

Nykyinen on vanhan vasemmiston syrjäyttäessään toteuttanut radikaalidemokraattista ohjelmaa, jossa perinnäiset auktoriteetit, pohjimmiltaan koko valtion arvovalta, torjutaan irrationaalisina ja otetaan yhteiskunnallisen päätöksenteon ideaaliksi erilaisia byrokraattis-terapeuttisia menettelyitä, eli sitä manipulaatiota.

Nykyinen hallitseva eliitti käyttää universaaleja kategorioita, puhuu ihmiskunnan nimissä ja puolustaa jonkinlaista maailmandemokratiaa, mutta ei se mielestäni johdu siitä, että se olisi ainoa tai paras keino torjua työväenluokan valta, vaan eliitin roolista osana amerikkalaista liberaalia imperiumia. Amerikkalainen propagandaylivalta ja globaalikapitalismin houkutus ovat olleet niin suuria, että valtiot ovat eliitin johdolla luopuneet itsemääräämisoikeudestaan saadakseen osallistua tähän maailmanyhteisöön.

Universaalilla imperiumilla puolestaan on oma logiikkansa, joka tuntuu vaativan kaikkien yksilön toisesta yksilöstä erottavien yhteiskunnallisten yms. tekijöiden hävittämistä. Hallitseva eliitti huolehtii siitä, että vallankumous jatkuu.

Valkea kirjoitti...

Matias F.,

jos haluaa tietää miten liberaali yhteiskunta toimii, täytyy ensin poisoppia suurin osan niistä tiedoista, joita liberaali yhteiskunta opettaa.

Liberaali eliitti ei ole osittainen meritokratia sen takia, että sillä olisi universaaleja humanistisia tms. arvoja, vaan sen takia, että:

a) se saa kerättyä itselleen mahdollisimman suuren osan kognitiivisista kyvyistä. Omilleen ja erilleen jätettynä he voisivat muodostaa kilpailevia valtakeskuksia liberaalille eliitille.

b) kun mahdollisimman suuri osa kognitiivisesta kyvyistä on kerätty toimimaan liberaalin eliitin hyväksi, liberaali eliitti pystyy käyttämään heitä tavoitteellisissa toimissaan ja maksimoimaan valtansa.

Kuka tahansa ei voi päästä eliittiin. Eliittiluokka on tavallaan puoliläpäisevän kalvon ympäröimä. Jokaisesta ikäluokasta vain tilastollisesti määritelty kognitiivinen osa voi päästä eliittiin. Tästä ovat poikkeuksena "positiivinen" syrjintä/ etniset, sukupuoliset (naisten) jne. kiintiöt/ etniset, sukupuoliset jne. erioikeudet ja niiden vaikutukset.

Tosin "eliittiin pääsykin" on suurimmalta osin illuusio, valhe. Jaossa on lähinnä vain paikkoja keskiluokkaan ja ylempään keskiluokkaan, ei yläluokkaan. Tiedemiehet, asiantuntijat yms. ovat usein pätkätöistä ja pienistä määrärahoista kilpailevia kilpailutettuja nappuloita, tai jos he kuuluvat siihen rajoitettuun joukkoon jolla on pysyvä virka, esim. professorin virka, he ovat vain ylempää keskiluokkaa tai keskiluokkaa.

Todellinen liberaali eliitti ja yläluokka on se, joka kilpailuttaa muita, jota ei kilpailuteta ja joka itse toimii suurena täysivaltaisena ja tasa-arvoisena yhteistyökumppanina tai kilpailijana suurimpien toimijoiden kanssa. Heillä on niin paljon rahaa/ valtaa (näiden raja alkaa hämärtyä yläluokassa), että heidän yhteistyönsä ja kilpailunsa tuottaa enemmän valtaa kuin rahaa. Lisäksi he ovat eristäneet itsensä muiden luokkien elämästä omaan erityiseen maailmaansa.

***

Liberaaliin systeemiin ei ole pelkästään yksittäistä syytä. Liberaali systeemi on laaja konstellaatio samaan suuntaan vaikuttavia syitä ja keinoja, mutta suurpankki-keskuspankkisysteemi hallitsee ja koordinoi liberaalia systeemiä raha- ja korkopolitiikalla. Damon Vrabel, Harvardin yliopistossa koulutuksensa saanut entinen Wall Streetin asiantuntija antaa pikakurssin siitä miten liberaali systeemi toimii:

http://www.youtube.com/watch?v=l37RhdFGVsM

http://www.youtube.com/watch?v=BGTBkNJ8ZWI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=a2VDC8UQ3c8&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=aIsheDSCBK0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=v6ixuhwwsFc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=EHF5BX0sv_4&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=irmcAecUJLM&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=QCxjqPgHgpA

http://www.youtube.com/watch?v=GkSLlICfdZg

Kaksi samaan aiheeseen liittyvää lisävideota:

http://www.youtube.com/watch?v=W1DchGc07TY

http://www.youtube.com/watch?v=ZYcIQvSAHZ8

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto