Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

maanantai 16. heinäkuuta 2012

Poliittinen korrektius luokkasodan välineenä

Colin Liddell, Tokiossa asuva toimittaja analysoi:

http://www.alternativeright.com/main/blogs/euro-centric/political-correctness-as-a-weapon-of-class-war/

3 kommenttia:

Kumitonttu kirjoitti...

Kiitos linkistä. Aivan erinomainen kirjoitus. En ollut asiaa ennen tuolta kannalta ajatellut, mutta perustelut ovat loogiset. Terry ei varmasti ole rasisti siinä mielessä kuin sana ymmärretään.

Jos vaadimme ns. "hyviä tapoja" oikeudelle osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, rajaamme monia elämänalueita ja niiden edustajia pois.

Työväenluokkaiset tavat kauhistuttavat, mutta yhtä rivoa käytöstä edustavat lutkamarssit ovat edistyksellisiä ja avaavat osallistujille etuoikeuksia yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Valkea kirjoitti...

Tervehdys Kumitonttu,

jos jatkamme loogisesti (ja lyhyesti) Liddellin analyysia, voimme todeta seuraavaa:

a) Kyseessä on kulttuurivallankumous, jossa vasemmisto- ja oikeistobyrokraatit ja -poliitikot muodostivat nykyisen liberaalin koalition.

b) Työväenluokka (harvinaiset radikaalit poissulkien) oli ennen kulttuurivallankumousta pääasiassa omillaan toimeentulevaa, säännöllisessä työssä käyvää, perheellisiä, ja perhearvot olivat heille tärkeitä, vapaamatkustajia ja vetelehtijöitä halveksittiin, moraali oli melko konservatiivinen, jne.

Kulttuurivallankumouksen jälkeen työväenluokka käy suurelta osin pätkätöissä tai muissa epäsäännöllisissä töissä ja on riippuvainen monista yhteiskunnan tuista, tai sitten vetelehtii kokonaan työttömyyskorvauksilla, sosiaaliavustuksilla, varhaiseläkkeellä tai muilla yhteiskunnan tuilla, tai sitten hankkii elantonsa rikoksilla. Parisuhteista on tullut häilyviä ja lyhyitä, sikäli kun niitä on. Alkoholin liikakäyttö ja huumeiden käyttö on yleistä. Tässä alaluokan nykyisin tyypillistä turmeltunutta elämää ja elämäntapaa Englannista, jota byrokraatit, valtiokapitalistit ja poliitikot ovat jo pitkään edistäneet:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1182373/Welcome-binge-Britain-Polish-photographer-documents-years-drunken-revelry-Cardiff.html

c) Maahanmuutto, ja siitä seuraavat seka-avioliitot, kulttuurierot, kantaväestön etninen puhdistus asuinalueiltaan ja kaikenlainen harmaa ja pimeä halpatyövoima on lyönyt työväenluokan hajalle (normaalisti verotettu länsimaisten normien mukaan elävä kantaväestön työväenluokka ei pysty kilpailemaan pimeästi nälkäpalkalla työskentelevien maahanmuuttajien kanssa), eikä se pysty yhteistoimintaan ja yhteisten tavoitteiden ajamiseen. Työväenluokan idealistiset byrokraatti- ja kosmopoliittijohtajat ovat aina olleet huonoja työväenluokan etujen ajamisessa, mutta nyt poliitikot ovat käytännössä kokonaan hylänneet työväenluokan etujen ajamisen. Työväenluokalle on tarjolla lähinnä vain Eu, valtio- ja kuntariippuvuuden (byrokraattiriippuvuuden) lisäämistä ajavia puolueita.

d) Varattomana tai vähävaraisina, epävarmuudessa elävinä, moraalittomina, vailla kunnollisia ja todellisia johtajia, ja hajalle lyötyinä, työväenluokka toimii lähinnä vero- ja ongelmataakkana ja runsaina työtilaisuuksina byrokraateille.

e) Suurin osa työväenluokan nykyisen tilanteen vastustuksesta on kanavoitu valheellisiin, liberaalin eliitin hallitsemiin ja ennalta itselleen sopiviksi määrittelemiin kanaviin. Niiltä osin kuin työväenluokan vastustus ei kanavoidu liberaalin eliitin mielen mukaan, se suurimmalta osin estetään poliittisella korrektiudella. Eli liberaali eliitti ajoi politiikallaan ja manipuloinnillaan työväenluokan huonoon ja tukalaan asemaan ja samalla estää poliittisella kanavoinnilla ja poliittisella korrektiudella työväenluokkaa vastustamasta huonoa tilannettaan.

Mitä Vasemmistoliiton poliitikot sanoisivat, jos heidät ensin työnnettäisiin politiikalla X slummeihin ja sen jälkeen käytännössä estettäisiin puhumasta ja kommunikoimasta X:stä, estettäisiin vastustamasta sitä? Näin Vasemmistoliitto muiden liberaalipuolueiden mukana tekee työväenluokalle. Ovathan he aina olleet roistoja, mutta tämä alleviivaa sitä vielä lisää.

f) Tämä avaa kuitenkin uusia poliittisia mahdollisuuksia. Yhä suurempi ja laajakirjoisempi osa kansasta huomaa miten haitallinen nykyinen liberaali byrokratiasysteemi heille on. Yrittäjät, työntekijät, veroihin kyllästyneet, libertaarit, entiset työväenpuolueiden poliitikot ja jäsenet, huolestuneet byrokraatit (Byrokratian paisuminen jakaa resurssit yhä laajemmalle, jolloin niiden riittävyys tulee uhatuksi. Byrokratiaa joudutaan rahoittamaan kestämättömällä velkaantumisella. Monien byrokraattien etu on se, että liiallista byrokratiaa karsitaan) jne. voivat löytää monia yhteisiä ja yhdistäviä poliittisia tavoitteita.

Valkea kirjoitti...

Lisäys.

Poliittinen korrektius toimii myös liberaalin eliitin monitasoisena ideologisena karsintamekanismina. Kaikki, jotka liittyvät liberaaliin eliittiin ja ovat sen jäseniä, käyvät joka päivä läpi "testin", jossa heidän täytyy puhua poliittisesti korrektisti ja olla puhumatta poliittisesti "epäkorrektisti". Liberaalin eliitin jäseniä on erotettu myös esim. henkilökohtaisissa keskusteluissa sanottujen sanojen takia, jotka on myöhemmin vuodettu julkisuuteen. Englannin poliisilaitos vaatii poliiseja ilmiantamaan työkaverinsa, jos he käyttävät vääriä sanoja tai puhuvat muuten poliittisesti epäkorrektisti. Lisäksi poliisilaitos suorittaa testejä ja haastatteluja, joissa pyritään saamaan selville poliisin tai poliisikokelaan epäkorrektius. Jos näiden kautta paljastuu poliisin "epäsopivuus", hänet erotetaan. Samalla tulevan ylimmän poliisipäällystön karsinta aloitetaan jo varhaisvaiheessa.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto