Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

torstai 9. elokuuta 2012

Ajatusten Vankila

Professori Bruce Charlton julkaisi kirjansa 'Thought Prison: The Fundamental Nature of Political Correctness' netissä. Suosittelen sitä kaikille, mutta erityisesti niille, jotka uskovat poliittiseen korrektiuteen, kulttuurinihilismiin, sosiaalisten konstruktioiden kaikkivoipaisuuteen ja/tai liberaaliin elämäntapaan. Osallistuin omalla pienellä panoksellani kirjan tekemiseen kommentoimalla Charltonin kirjoituksia ja oikolukemalla raakaversion tekstistä:
 

6 kommenttia:

Sammalkieli kirjoitti...

Valkea,

Otit viime viikolla minun blogissani puheeksi islamisaation. Vastasin kommentteihisi vasta pari päivää sitten. Olen periaatteessa samoilla linjoilla: Islamisaatio on uhka ja siihen pitäisi suhtautua vakavasti.

Mutta onko mitään varsinaisesti tehtävissä? Voiko kansalaisyhteiskunnan piirissä oikeasti vaikuttaa kehityksen suuntaan vai jääkö nykyisen kehityslinjan kritiikki parhaimmillaankin suunsoitoksi?

En mielelläni asuisi maassa, jossa tietyillä alueilla jokin muslimiporukka päättää mitä minä saan tehdä ja mitä en. Tämä on siis oma subjektiivinen mielipiteeni.

Objektiivisesti näyttäisi siltä, että esimerkiksi Perussuomalaisten keinot maahanmuuttokehityksen kyseenalaistamiseksi ovat melko vähäisiä. Tässä pätee taas Marxin oivallus siitä, että ihmiset kyllä tekevät historiaa, mutta eivät vapaasti vaan annetuissa olosuhteissa. Eli valtiolaivan kurssia on vaikea muuttaa vaikka pääsisikin kiinni valtaan.

Demografinen muutos on ihan mieletön, jos tarkastellaan muslimien määrän muutosta Suomessa esim. viimeisen 30 vuoden aikana. Pitää olla aika pösilö jos ajattelee, että tällä kehityksellä ei jatkuessaan olisi mitään diskurssien ulkopuolista vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Vaikutukset tulevat olemaan todellisina läsnä arjessa eivätkä vain tajunnassa.

Mutta mitä voidaan tehdä?

Valkea kirjoitti...

Sammalkieli,

1. Sinä olet ylpeä, ja niinpä kysyt neuvoa vain suodattimen läpi, joka ei jätä juuri mitään jäljelle. Ylpeyden kautta muut synnit pääsevät kuin avoimesta ovesta sisälle. Ylpeys saa sinut laittamaan sosialismin kristinuskon edelle, ja muokkaamaan jälkimmäistä edeltävän ehdoilla pseudo-kristillisyydeksi.

Esimerkkinä vaikkapa viimeisin kristillisyyttä käsittelevä kirjoituksesi, jossa pyrit tekemään kristinuskosta sosialistisen vallankumouksen välinettä. Toisaalta sinulle on jäänyt hämäräksi se, että toisen posken kääntäminen on vertauskuvallinen esitys yhteisön sisäiseen käyttöön tarkoitetusta yhteisön vahvistamisesta vastavuoroisuuden ylittävällä toiminnalla, joka on laupeutta ja hyväntekeväisyyttä, ja josta Jumala palkitsee. Jeesus tekee selvän eron vastavuoroisten pakanoiden ja vastavuoroisuuden ylittävään toimintaan velvoitettujen juutalaisten välille. Toisen posken kääntämisessä ei siis ole kyse universaalista käskystä, eikä sitä ole tarkoitus noudattaa aina ja automaattisesti edes yhteisön sisällä. Tässä periaate selitettynä:

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2012/03/yhteison-perusta.html

Luovu ylpeydestä ja laita kristinusko ensimmäiseksi. Kuuntele oppineiden neuvoja. Opi pyhiltä miehiltä.

2. Luovu sosialistisen vallankumouksen ajamisesta. Se on hajottavaa ja erityisen ongelmallista nykyisessä tilanteessa. Elämä (ja liberaali eliitti) jakaa joskus huonot kortit, joista tilannetta on lähdettävä parantamaan. Minäkin haluaisin ajatella ja kirjoittaa vain kristinuskoon, yhteisöihin ja psykologiaan liittyvistä aiheista, mutta minun täytyy nykyisen tilanteen takia pohtia yhteiskunnallisia systeemejä, byrokratiaa, valtaa, yhteiskunnallista laaja-alaista dynamiikkaa jne. Ideaalitilanteessa systeemi olisi niin vapaa ja toimiva, että minun ei tarvitsisi ajatella sitä ollenkaan. Jos sekatalous tämän täyttäisi, sekin sopisi minulle. Nyt lähtötilanne on se, että vajoamme yhä syvemmälle anarko-tyranniaan:

http://en.metapedia.org/wiki/Anarcho-tyranny

Liiallista byrokratiaa on pakko vähentää. Sillä ei ole mitään tekemistä poliittisen suuntautumisen kanssa.

Jatkuu ...

Valkea kirjoitti...

Osa 2.

3. N. kolmetoista vuotta sitten aloitettiin maahanmuuttokriittisyyden ajaminen. Monet ei-maahanmuuttokriitikot olivat silloin sitä mieltä, että on liian aikaista ajaa maahanmuuttokriittisyyttä tai että siihen ei ollut riittävästi aihetta. Totuus on, että sen ajaminen olisi pitänyt aloittaa kymmenen vuotta aiemmin. Ns. yleinen mielipide tietää vaivoin ja vaillinaisesti mitä pitää tehdä juuri nyt, ja tekemisen toteuttaminen on huonoa ja vajaata. Se ei pysty ennustamaan nenäänsä pidemmälle.

On todennäköistä tai vähintäänkin mahdollista, että maahanmuuttoa ja syvälle anarko-tyranniaan vajoamista ei pystytä estämään ajoissa ja riittävän suuressa määrin.

Tällä hetkellä yhteisöt ja yhteisöverkostot ovat yleiselle mielipiteelle tuntematon asia, mutta se on suomalaisten tulevaisuuden turva ja menestyksen avain kaikenlaisten tilanteiden varalle. Edistä yhteisöjen ja yhteisöverkostojen asiaa ja yhteiskunnallista vapautta. Yhteisöjen koko on optimaalisimmillaan n. 100 henkilöä/ yhteisö ja niiden täytyy olla riittävän tiiviitä, jotta tehokasta ja tuottavaa yhteistoimintaa voidaan luoda ja vapaamatkustajat voidaan karsia pois. Yhteisöjen on tärkeää luoda hyvät suhteet toisiin samanlaisiin yhteisöihin. Toisaalta niiden pitää muistuttaa suomalaisille tuttuja elämisen ja yhteisöllisyyden muotoja, esim. omakotitaloalueilla asuminen ja niissä tapahtuva yhteistoiminta, jotta kynnys yhteisöjen muodostamiseen ei ole liian suuri. Kasvata rajoja suomalaisten (yhteisöjen) ja maahanmuuttajien (yhteisöjen) välille. Edistä endogamiaa (kuten Esra 9-10); tee kielestä, pukeutumisesta, koulutuksesta, osaamisesta, kulttuurista jne. yhteensopimattomia ja erilaisia (nichet, reviirit, ekskluusio, differentioituminen, kalliit signaalit yhteisöjen sisällä ja niiden suhteissa ulkopuolisiin [vapaamatkustajaongelman ratkaisu], jne./ nämä ovat tavallaan koodeja, joiden yhteisvaikutusta ulkopuoliset eivät pysty läpäisemään); panosta eniten niihin asioihin, jotka ovat tärkeimpiä ja joissa suomalaisilla on suurin etu maahanmuuttajiin nähden; motivoi suomalaisia ja luo yhteishenkeä; edistä taloudellisen ja toiminnallisen yhteistyön, ja säännöllisen ja vakiintuneen kommunikaation syntymistä suomalaisten yhteisöjen sisälle ja välille; edistä yhteisöjen kykyä taloudelliseen omavaraisuuteen ja siihen, että ne toimivat tärkeillä ja riittävän monipuolisilla taloudellisilla aloilla; edistä etnisten ryhmien asumisen alueellista eriytymistä, mutta ei liian kauas, jotta yhteiskunnassa esiintyvä ulkopuolinen paine vahvistaa yhteisöjä; muista, että monien maahanmuuttajaryhmien kommunikaatio ulkopuolisille on suurelta osin manipulointia tai harhaanjohtavaa valehtelua; edistä sitä, että yhteisöjen jäsenet suosivat, tukevat ja auttavat paljon enemmän toisiaan kuin ulkopuolisia, ulkopuolisilta edellytetään aina tiukkaa vastavuoroisuutta; yhteisöjen ja yhteisöverkostojen jäsenet luottavat vain toisiinsa; edistä sosiaalisten turvaverkkojen syntymistä yhteisöjen sisälle; jne.

Ennenkaikkea, suosi kristillisten yhteisöjen syntymistä, sellaisten, jotka ovat kuin konservatiivisia seurakuntia.

Miltäpä näyttää? Kuvasin sinulle juuri menestyksen, säilymisen ja jopa eloonjäämisen avaimia monietnisessä ja monikulttuurisessa anarko-tyrannisessa yhteiskunnassa, jota liberaali eliitti meille ystävällisesti rakentaa.

Valkea kirjoitti...

http://www.youtube.com/watch?v=veHpPG-Wcy8&feature=relmfu

Valkea kirjoitti...

Lisäyksiä.

Kohdassa Matteus 5:46-47 Jeesus erottaa 'käännä toinen poski' -opetuksellaan sisäryhmän ulkoryhmästä, tässä tapauksessa vastavuoroisuuden ylittävät juutalaiset vastavuoroisuutta noudattavista pakanoista ja välimiehenä toimivista, omista ryhmistään erottautuneista publikaaneista. Kyseessä on siis sisäryhmäkäsky.

Puhuit myös oman elämäsi 50 vuoden tulevasta jaksosta, joka on uhattuna. Kristittyinä meidän on ajateltava pidemmälle, ikuisuutta, kaukaisimmista esi-isistä (heidän perintönsä velvoittaa meitä) kaukaisimpiin jälkeläisiimme, ja pyrittävä jättämään jälkeläisillemme mahdollisimman hyvä systeemi, yhteisöt (löyhät, tiiviit tai jotakin siltä väliltä) ja mahdollisuudet. Tämä ei tietenkään tarkoita, että me pyrkisimme hemmottelemaan heidät piloille, ja kasvattamaan heidät veltoiksi ja saamattomiksi, kuten nykyään on usein tapana. Päinvastoin, he tarvitsevat voimakkaan tahdon, päättäväisyyttä, taitoja, osaamista, tietoja, ongelmanratkaisukykyjä jne.

Valkea kirjoitti...

http://www.youtube.com/watch?v=dpN7Hwit3ew

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto