Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

torstai 23. elokuuta 2012

Kysymys Jumalasta ja todellisuudesta (edit)


Kaksi kommenttia eräässä Jumalaan liittyvässä keskustelussa:

Minä tunnen psykologiaan ja ns. uskontopsykologiaan liittyvät prosessit hyvin. Psykologiset prosessit eivät itsessään kerro meille mitään todellisuudesta suuntaan tai toiseen. Esim. aivojen näkö- ja kuuloalueita sähköisesti ärsyttämällä voidaan tuottaa valheellisia kuulo- ja näköhavaintoja. Sanotaan, että koehenkilö näki mehiläisiä ja kuuli mehiläisten surinaa. Tämä ei tarkoita, etteikö mehiläisiä olisi olemassa. Se ei myöskään tarkoita, että todellisuus olisi valheellinen, että todellisuutta ei ole olemassa. Se, että uskonnolliset rituaalit ja metodit tuottavat uskonnollisia kokemuksia, uskonnollisia psykologisia prosesseja, ei itsessään kerro suuntaan tai toiseen mitään Jumalan olemassaolosta tai vaikutuksesta. Ehkä Jumala tuotti uskonnollisen kokemuksen tai vaikutti siihen, ehkä se syntyi sisäsyntyisesti yhdessä aistihavaintojen kanssa. Kumpikin on mahdollista, eikä meille ole mahdollista erottaa näitä tieteellisesti toisistaan. Kun Jumala vaikuttaa ihmisiin in cognito, meillä ei ole ulkopuolisina tutkijoina ja havainnoijina mitään keinoa erottaa Jumalan vaikutusta satunnaisista tai maallisista prosesseista tieteellisen verifikaation keinoin. Jos Jumala halua tehdä itsensä konkreettisesti tiettäväksi ihmisten keskuudessa, se on niin totaalinen tapahtuma, että sen varmentamiseen ei tarvita tieteellistä verifikaatiota. Siten uskonnolliset psykologiset prosessit ovat irrelevantteja ja merkityksettömiä Jumalaan liittyvien kysymysten suhteen. Tämän takia uskonnolliset psykologiset prosessit kiinnostavat minua vain maallisina psykologisina ilmiöinä, eivät uskonnollisina kysymyksinä.

Sivumennen sanoen meillä ei ole mitään keinoa verifioida todellisuuden olemassaoloa tieteellisesti. Kaikki havainnot todellisuudesta perustuvat psykologisiin prosesseihin, representaatioihin. Emme voi siis sanoa suuntaan tai toiseen siitä, onko todellisuutta olemassa vai onko todellisuus vain psykologinen harha, virtuaalitodellisuus. Esim. monet fysiikan tutkijat ovat puhuneet siitä, että mitä pienempään mittakaavaan mennään, sitä enemmän todellisuutemme muistuttaa tietokonepelien todellisuutta, ja jotkut ovat esittäneet teorioita siitä, että elämme todellisuudessa jonkin superolennon luomassa ja tahtonsa mukaan säätelemässä virtuaalitodellisuudessa. Isossa mittakaavassa todellisuutemme on selkeärajainen, terävä ja monimuotoinen, pienempään mittakaavaan mennessä lisääntyvässä määrin karkea, rakeinen ja samanlaisena toistuva. Sama tapahtuu tietokonepelien kuvaa zoomatessa. Ehkäpä siis elämme Jumalan luomassa ultimaattisessa "tietokonepelissä". Meitä ja todellisuuttamme ei ole olemassa, on vain virtuaalisia psykologisia prosesseja, jotka kuvittelevat todellisuuden, kehonsa ja aistihavainnot. Voitko esim. olla varma, että henkilöhistoriasi on totta. Eilen sinun virtuaaliminälläsi oli täysin erilainen historia, tänään superolento vaihtoi sen toiseen, ja sinä uskot siihen yhtä kivenkovaan kuin edelliseenkin henkilöhistoriaasi. Tai tänään näit Jumalan, mutta Jumala pyyhki siihen liittyvän tiedon mielestäsi. Tai kristinusko on virtuaalitodellisuuden avain ikuisen elämän palkintoihin superolennon luona, jotka superolento antaa virtuaalihenkilöiden elinkaaren jälkeen.

Konkreettiseen todellisuuteen uskominenkin on siis uskoa, eikä pohjimmiltaan eroa Jumalaan uskomisesta.

Henkilökohtaisesti uskon sekä todellisuuteen, että Jumalaan.

***

Kun sanoin, että psykologiset prosessit eivät voi itsessään kertoa Jumalan olemassaolosta mitään, tarkoitin kaikkia prosesseja, terveitä tai sairaita. Prosessit viittaavat itseensä, ja Jumalan olemassaolo on näiden psykologisten prosessien ulkopuolinen asia.

Ortodoksikristinusko tuntee perinteisesti käsitteen 'Fool for Christ', jonka voisi kääntää vaikkapa 'Jumalan hullu'. Hän on henkilö, joka mielenterveysongelmistaan, ja usein erakkomaisesta ja epäsosiaalisesta käytöksestään huolimatta on pyhä mies ja pystyy puhumaan relevantteja ja järkeviä asioita kristityille ja muille ihmisille. Kristinusko noteeraa siis sekä henkisesti terveet, että mielenterveysongelmista kärsivät pyhät miehet ja tietää, että nämä toiset kärsivät mielenterveysongelmista, ja ottaa sen huomioon suodattaessaan heidän puheitaan. Ylivoimaisesti suurin osa kristinuskon pyhistä miehistä on ollut henkisesti terveitä.

Lue kirjoitusteni kaikki kohdat ja linkit, niin löydät myös mm. ateisteille ongelmallisen diktonomian supertarkasta maailmankaikkeuden säätämisestä (viittaa Jumalan olemassaoloon), ja jos sen haluaa kieltää multiversumin avulla (multiversumista ei kylläkään ole mitään todisteita, kyseessä on tavallaan tieteellinen sadunkerronta), törmää väistämättä superälykkään olennon evolutiivisen synnyn mahdollisuuteen jossakin multiavaruuden lukemattomissa elinkelpoisissa avaruuksissa. En tarkoita, että tämä on Jumalan alkuperä, tai että Jumala on täsmälleen = superälykäs olento. Tarkoitan, että ateistit eivät pääse fysiikan avulla eroon Jumalan tai superälykkään olennon mahdollisuudesta. On uskon kysymys kumpaan suuntaan tämän ratkaisee, ateismin vai kristinuskon. Agnostismi on ainoa tieteellisesti pätevä katsantokanta Jumalan olemassaoloon.

Minä olen ratkaisuni tehnyt. Tämä ei tietysti ole ainoa rationaalinen syy uskooni.

Viime kädessä noudatan Jeesuksen ohjeita.

Muut samaan aiheeseen liittyvät kommenttini. Pyydän ottamaan huomioon sen, että nämä kommentit ovat vastauksia erään ateistin negatiivisiin kommentteihin, tai vaihtoehtoisesti lukemaan kommentit edellä linkitetyltä sivulta:

Jumala on paljon älykkäämpi ja tietävämpi suhteessa meihin kuin me suhteessa hyttysiin. Jumala on suhteessa meihin enemmän kuin luonnonlait ja maailmankaikkeus, tietynlainen supertodellisuus. Jumala ei noudata mitään maallista logiikkaa, suvaitsevaisuutta tai eksklusiivisuutta; luokkayhteiskuntaa tai luokatonta(?) yhteiskuntaa; työväestöä tai porvareita; statuskilpailua; ihmisoikeuksien julistusta; maallisia lakeja; maallisia motivaatioita; maallista kärsimyksen tai hyvän olon logiikkaa; jne. Jumala ei ole sosialisti, libertaari, liberaali, porvari, vihreä, kolmannen tien kulkija, jne.

Jumala on.

Jumala noudattaa ylempää logiikkaa, eikä meidän ole mahdollista ymmärtää sitä kunnolla. Jumalan logiikka on kuitenkin hyvä, ja meille paras logiikka. Meidän tehtävänämme on luottaa siihen.

Me tiedämme Jumalan logiikasta pienen siivun; maanpäällisessä elämässä teoilla on seurauksia. Joko täällä rakennetaan huonoja seurauksia itsensä kanssa tai hyviä seurauksia rakentamalla yhteyttä Jumalaan.

.... Aurinko on. Sinä et voi sille mitään. Sinun on vain jollain tavalla sopeuduttava sen olemassaoloon ja seurauksiin. Jumala *on*, Jumala on paljon enemmän on kuin aurinko on on.

Voit väännellä käsiäsi tuskissasi auringolle; itkeä; nauraa; iloita auringosta; vältellä sitä; teeskennellä, että sitä ei ole olemassa; syyttää aurinkoa kaikesta pahasta; kiittää aurinkoa kaikesta hyvästä; pyrkiä käyttämään auringon säteitä hyväksesi; suojautua auringolta; olla suurimmalta osin tietämätön auringosta; nauttia auringosta; jne.

Joka tapauksessa Aurinko on. Jumala on paljon enemmän on kuin aurinko on on.

.... Voimme siten huomata, että ateismikin on ja voi olla vain (negatiivisessa) suhteessa Jumalaan, Jumalan kieltämisenä, epäsuorana Jumalan olemassaolon tunnustamisena, Jumalan olemassaolon mukaan suuntautuvana, Jumalasta poispäin kääntyvänä.

Kieltäessään Jumalan ateisti samanaikaisesti tunnustaa Jumalan olemassaolon ja vaikutuksen, sen, että Jumala *on*.

Kaikki mihin ihmiset koskevat, korruptoituu, myös uskonnot. Jumala itsessään on korruptoitumaton. Pyrkimys Jumalaa kohti ja Jumalyhteyteen (tai vaihtoehtoisesti aktiivinen pyrkimys poispäin Jumalasta) on silti ihmisille universaali ominaisuus. Jumala on kuin suuri magneetti joka asettaa kaikki rautahiukkaset linjaan itsensä kanssa, johonkin Jumalan mukaan määriteltyyn suhteeseen.

Ateismi on filosofisesti väistämättä pelokkuutta, itseensä käpertymistä, ja käsinkosketeltavaan ja välittömästi havaittavaan takertumista. Kaiken kierrättämistä tuttuun henkilökohtaiseen maailmaan ja lopulta omaan itseensä. Rohkeaa transendentaalista uskoon perustuvaa viimeistä askelta tai hyppyä ei pystytä suorittamaan. Henkilökohtainen tuttu maailma on kontrolloitavissa, säädeltävissä ja manipuloitavissa. Riskejä voidaan laskea ja hyöty-haitta suhteita arvioida kehitettyjen kaavojen mukaan. Jumala on hallitsematon, suurelta osin tuntematon, sellainen, jota ei voi manipuloida ja suorien havaintojemme ulkopuolella. Kalkyloituja riskianalyysejä ei voi Jumalasta tehdä, hyöty-haitta suhteita ei voi tarkasti arvioida.

Tästä seuraa ateismin pyrkimys aktiivisesti sulkea Jumala ulkopuolelle. Itseensä käpertymisen mahdollistamasta suuremmasta, joskin valheellisesta, kontrollin tunteesta, häiritsevien, hallitsemattomien ja pelottavien "ulkopuolisten" tekijöiden poissulkemisesta.

Voimme siten myös havaita miksi sivilisaatiot syntyvät vain uskontojen pohjalta, ja miksi sivilisaatioiden rappeutuessa (hedonismi, itsekeskeisyys, solipsismi, fyysinen ja psyykkinen velttous, jne.), heiketessä ja kuollessa ateismi ja muut maagiset taikauskot valtaavat alaa.

Mutta Jumala on silti aina jo täällä.

http://www.columbia.edu/cu/augustine/arch/lewis/abolition3.htm

Ateistien kanssa keskusteleminen on sikäli turhaa, että he kierrättävät kaiken lopulta ahtaaseen mieleensä. Se, että nykyajan filosofiassa epäillään todellisuutta (se on vain mielen representaatio, eikä meillä ole mahdollisuutta oikeasti tietää sitä mitä se on) on vain saman ajattelumallin hiukan äärimmäisempi muoto, viimeinen anti-transendentaalinen askel sisäänpäin, mielen sulkeutuessa lopullisesti kuin musta aukko itsensä ympärille. Ehkäpä tämä on tavallaan kognitiivis-emotionaalista regressiota alkuperäiseen käpertyneeseen sikiötilaan.

***

Muutama aiempi kirjoitukseni samasta aiheesta. Kirjoitukset ovat syntyneet keskusteluista julistavien ateistien kanssa, joten niiden kirjoitustyyli heijastaa paikoin sitä:

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2011/12/pohdintoja-jumalasta-osa-3.html

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2011/10/pohdintoja-jumalasta-osa-2.html

Muiden henkilöiden kirjoittama bonuskirjoitus:

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2011/10/hyvat-ja-kauniit-muodot-kaiken.html

1 kommentti:

Valkea kirjoitti...

Edit on lisäyksiä ja muutoksia tekstiin.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto