Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

perjantai 14. syyskuuta 2012

Kumitonttu ratsastaa kumijalkaisella hevosella

Ystävämme nim. Kumitonttu kirjoittaa blogissaan seuraavasti:

http://murphyssoninlaw.blogspot.fi/2012/09/miksi-ateisteja-valtellaan.html

Kommentoin ensin muutamia yksityiskohtia.

a) Ensimmäisessä pilakuvassa ateistit tarjoavat tyhjää esitettä, joka kuvastaa ateistien agendaa. Ateistien agenda ei kuitenkaan todellisuudessa ole tyhjä. Ateisteilta puuttuu positiivinen agenda, mutta heidän täytyy silti säännöllisesti pitää yllä jumalattomuuttaan jumalattomuuspalveluksilla, joten jumalattomuuspalveluksien lähes ainoaksi mahdolliseksi riittävän voimakkaaksi sisällöksi jää pyrkimys muiden ihmisten uskontojen rikkomiseen; negatiivinen, nihilistinen agenda. Tyhjyyttä kun ei voi palvella. Ihmisten mielissä on voimakas psykologinen taipumus valita jokin ei-neutraaleista, yleensä dikotomisista kantaa ottavista vaihtoehdoista. Samalla periaatteella ihmisten mielissä "tyhjä" tila ja agendattomuus pyrkii täyttymään sisällöillä ja agendoilla (no pun intended). Ihmiset pystyvät säilyttämään neutraaliuden ja tyhjyyden siihen pyrkiessään vain lyhyen aikaa, ja silloinkin se vaatii aktiivista ja psykologista energiaa kuluttavaa ylläpitämistä. Psykologinen neutraalius, tyhjä tila ja agendattomuus ovat olleet ihmisten historiallisissa elinympäristöissä (potentiaalisesti) vaarallisia psykologisia tiloja, koska ne voivat johtaa päättämättömyyteen, paikalleen jähmettymiseen, toimimattomuuteen ja motivaation puutteeseen ihmisen kannalta tärkeissä ja uhkaavissa tilanteissa. Siitä on syntynyt taipumus valita kantansa suuntaan tai toiseen ja taipumus omaksua aktiivisia agendoja staattisten ja tyhjien agendojen sijasta.

Lisäksi tietoisuus tyhjästä tilasta, puutteesta ja positiivisen agendan olemattomuudesta voi aiheuttaa ateisteille kateutta, katkeruutta ja vihaa kristittyjä ja kristittyjen positiivista agendaa kohtaan. Kateus on henkilö A:n surua, murhetta ja murehtimista siitä suhteellisesta ja implisiittisestä 'menetyksestä', jonka henkilö B:llä oleva positiivinen asia aiheuttaa. A kiistää suurelta osin tai kokonaan tämän surun, murheen ja 'menetyksen', ja kääntää sen mielessään joksikin B:n negatiivisuudeksi tai huonoudeksi, joka neutralisoi tai tärvelee B:n positiivisen asian psykologisella tasolla. Suru ja murhe muuttuvat mielessä vihaksi, inhoksi ja katkeruudeksi. A pyrkii todennäköisesti myös taistelemaan 'menetystä' vastaan käytännöllisellä tasolla (vähintäänkin sanallisesti esim. pahantahtoisilla juoruilla ja puheilla), poistamaan tai tärvelemään katkeruudella, vihalla ja siitä seuraavalla toiminnalla B:n positiivisen, surua, murhetta ja 'menetystä' aiheuttavan asian. A pyrkii tekemään surua ja murhetta korjaavaa surutyötä 'menetyksen' jälkeisellä negatiivisella agendalla. 'Menetystä' korjaavaa surutyötä voidaan tehdä positiivisemmilla tavoilla, joka alkaa sillä, että suru, murhe ja menetys myönnetään täysimääräisesti itselle, jotta aito korjaava, positiivinen ja rakentava surutyö voi alkaa.

b) Nim. Kumitonttu esitti Onion -pilalehden tekemän videon tieteellisenä tutkimuksena kristinuskosta. Voisimme pohtia sitä, onko kohdassa a) mainittu negatiivinen agenda ollut sen verran voimakas, onko tarve tuottaa jotain negatiivista tai vähättelevää informaatiota kristinuskosta sen verran voimakas, että nim. Kumitonttu on sokaistunut videon sisällölle?

c) Kirjoituksen päättää kristinuskoa demonisoiva pilapiirros, joka muistuttaa Neuvostoliiton yksityisyrittäjiä demonisoivia propagandistisia pilapiirroksia (esim. kuvan kristitty korvataan työläisellä, joka on porvarien valheilla ja propagandalla saatu uskomaan asemansa oikeudenmukaisuuteen ja hyvyyteen. Ylensyönyt, ahne, julma, orjuuttava, ylimielinen ja katala porvari nujertaa, näännyttää ja todennäköisesti tappaa työläisen kohtuuttoman ja epäoikeudenmukaisen taakan ja orjuuden alle). Pilapiirroksen tarjoaman implisiittisen ajattelumallin mukaan kristityn oma näkemys asemastaan ja tilastaan kristittynä neutraloidaan etukäteen, sitä ei tarvitse eikä pidä kuunnella, koska kristitty on (varmastikin) niin syvästi aivopesty, että hän ei voi arvioida ja analysoida omaa tilaansa, eikä hän voi enää edes havainnoida aisteillaan totuudenmukaisesti, niin vääristynyt hänen psykologiansa on.

Kiteytyykö pilapiirroksessa ateistien kristittyjä kohtaan tuntemat negatiiviset tunteet?

Siirrytään kirjoituksen varsinaiseen sisältöön.

Tutkimuksen mukaan Jumalan auktoriteetti muistuttaa psykologisesti poliisin tai muun viranomaisen auktoriteettia, ja poliisin tms. auktoriteetti voi jossain määrin korvata Jumalan auktoriteettia. Tällainen tutkimus on ns. nollatutkimus ja maalliseltakin kannalta rahanhukkaa. Sama raha olisi voitu käyttää paljon hyödyllisemmin melkein mihin tahansa muuhun tutkimukseen, esim. syöpätutkimukseen. Miksi?

Koska ihmisillä on yhdet aivot, ihmisillä ei ole mitään erillisiä aivoja Jumalalle. Siten kaikki auktoriteetit käynnistävät samoja auktoriteetteihin liittyviä aivoalueita. Kuitenkin, vaikka auktoriteetit olisivat lähes samanlaisia, koskaan ne eivät käynnistä täsmälleen samoja aivoalueita (makrotaso), täsmälleen samalla lailla (mikrotaso, erot yksittäisten aivosolujen aktivoitumisen tasolla). Koska Jumalaan ja uskontoon liittyy koko psykologinen kirjo, edellä mainittuja yhtäläisyyksiä voidaan etsiä loputtomasti ja rahaa voidaan kaataa loputtomasti pohjattomaan kaivoon. Ihmisen haltioituminen Grand Canyonin mahtavuudesta muistuttaa ihmisen haltioitumista ja hurmioitumista Jumalan edessä uskonnollisissa tilaisuuksissa. Ihmisen ilo lottovoitosta muistuttaa ihmisen iloa uskoon tulemisesta. Ihmisen luottamus omaan aviopuolisoon muistuttaa ihmisen luottamusta Jumalaan. Ihmisen lipsuminen tavoitteessaan ja sitten uudelleenkeskittyminen ja intensiivinen eteneminen kohti tavoitetta muistuttaa lipsumista kristilliseltä tieltä ja sitten palaamista kristilliselle tielle. Jne. Tällaisia yhtäläisyyksiä voidaan tietysti halutessaan löytää minkä tahansa toisiaan muistuttavan havainnoimisen, tuntemisen, ajattelemisen ja yleensäkin kaikenlaisten aivojen prosessien välille. Esim. suunnilleen samat värinäkemisen aivoalueet käynnistyvät katseltaessa punaisia tomaatteja, jotka täyttävät suuren laatikon ja katseltaessa punaiseksi maalattua seinää. Suunnilleen samat aivojen kipualueet käynnistyvät kun sormi jää puristimen väliin ja kuorma-auton renkaan alle. Eri mansikkalajit käynnistävät suunnilleen samat makuaistimuksiin liittyvät aivokeskukset. Jne. Jumala itsessään (tai vaihtoehtoisesti ateisteille kysymys superälykkään olennon olemassaolosta) on tietysti psykologisten prosessien ulkopuolinen asia.

Tärkeätä ovat ne erot, jotka voimme havaita käytännön elämästä. Kukaan ei poliisin (auktoriteetin) takia uhraa elämäänsä ja kestä kidutusta, mutta kristityt voivat uhrata elämänsä marttyyreina ja kestää kidutuksen Jumalan takia ja Jumalan avulla, kuten on tapahtunut paljon esimerkiksi Neuvostoliiton tyrannian aikana. Grand Canyon on mahtava paikka, mutta ei se ole kristityille juuri mitään verrattuna Jumalan mahtavuuteen.  Lottovoitto on ihan mukava asia, mutta se on kristityille merkityksetön asia verrattuna kuolemanjälkeiseen elämään ja pääsyyn Jumalan luokse. Maalliset asiat voivat psykologisesti jossain määrin jäljitellä Jumalaan liittyviä asioita, mutta ne eivät koskaan pysty korvaamaan, vastaamaan tai syrjäyttämään Jumalaa ja Jumalan kokonaisvaltaista vaikutusta, koko ihmisen psykologian kattavaa aluetta.

***

Näiden syiden takia arvelisin, että ystävämme nim. Kumitonttu ratsastaa ateismissaan kumijalkaisella hevosella. Hevosen jalat painuvat lyttyyn aaltoileviksi tolpiksi, taipuvat vinksin vonksin ja heiluvat holtittomasti kaikkiin suuntiin, joten etenemistä ei synny.  Ja siinä ihan helposti omasta toimestaan kaatuu mutaan. Kristittyinä rukoilemme hänen puolestaan.

***

Koska uskonnollisista kysymyksistä  useimmiten syntyy pitkiä ja toistavia keskusteluja, jotka päätyvät loppuessaan suunnilleen samoihin asetelmiin joista lähdettiin, kommentoinnin mahdollisuus tässä ketjussa on varattu vain nim. Kumitontulle. Hän voi halutessaan kirjoittaa yhden niin pitkän vastauksen kuin haluaa, johon minä vastaan.

5 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

Off-topic.

Tämä kappale on nähtävästi omistettu metallialalla työskenteleville naisille:

http://www.youtube.com/watch?v=EmAAaXI8riY&NR=1&feature=endscreen

Valkea kirjoitti...

http://www.youtube.com/watch?v=tGTW35jWh7A

Kumitonttu kirjoitti...

En tiedä hävisikö edellinen kommenttini bittiavaruuteen kun sitä ei ole julkaistu, joten kirjoitanpa kaiken varalta uuden.

Alkuun totean, ettei tarkoitukseni ollut pahoittaa mieltäsi. Minun käsitykseni huumorista on rujo ja pidän ironiasta enemmän kuin parodiasta. Minusta valtaapitäviä on pilkattava ja heidät on tehtävä naurunalaisiksi. Uskonto muiden ideologioiden tavoin ei saa nauttia mitään erityiskohtelua.

Sitten huomautan, että ensimmäinen kuva on ateisteja pilkkaava, ei uskovaisia, toisin kuin ilmeisesti ymmärsit. Sen takia ajattelin tasapainon vuoksi pilkata myös – en kristinuskoa vaan – pappisvaltaa. Erityisesti nyt kun pilakuvista ja provosoinnista on tullut arkipäivää, halusin osoittaa että kristityt kestävät uskoonsa kohdistuvaa pilkkaa kaikista suurista ideologioista parhaiten, paremmin kuin minkään muun uskonnon edustajat tai esimerkiksi sosialismin kannattajat.

Gorilla-videosta olet tehnyt myös mielestäni virheellisen tulkinnan. Joillain nisäkkäillä on huomattu jonkinasteinen ymmärrys kuolemasta. Tiedetään, että nisäkkäät kokevat tunteita, vaikka ne eivät – tietenkään – ymmärrä mitkä tekijät ovat tunteiden taustalla. Ihminen yleensä ymmärtää mutta ei aina. Jokainen on joskus kokenut olonsa epämiellyttäväksi, surulliseksi tai iloiseksi ilman mitään näkyvää syytä. Kuolemanpelko tai tunne kuolemasta ei siis ole yksin ihmisen etuoikeus vaan muutkin eläimet jollain tajunnan asteella sen kykenevät aistimaan, vaikka ne eivät ymmärräkään minkä merkityksen ihminen on antanut kuolemalle.

Väität että ateistit tuntevat ”negatiivisia tunteita kristittyjä kohtaan”. Väite on tietysti täysin absurdi, enkä olekaan ihan varma oletko tosissasi. Väitteeseesi on sisäänrakennettu esitys, että uskovaisilla olisi vastaavalla tavalla negatiivisia tunteita ateisteja kohtaan. Tämäkään ei voi pitää paikkaansa. Ateistit ja uskovaiset ovat tässä suhteessa aivan samanlaisia, mikä nyt on ihan maalaisjärjelläkin ymmärrettävä asia.

Minä esimerkiksi en tunne negatiivisia tunteita uskovaisia tai ateisteja kohtaan. On selvää, että uskovaisilla on sellaisia tapoja, jotka erottavat heidät ateisteista. Esimerkiksi islam on hyvin ihmisvihamielinen uskonto, mutta silti on muslimeita, jotka pitävät kaikkia ihmisiä keskenään tasa-arvoisina. Senpä tähden minä en koe negatiivisia tunteita muslimia kohtaan vaan koen negatiivisia tunteita SELLAISIA muslimeita kohtaan, jotka syyllistyvät ihmisvihamieliseen toimintaan.

Samalla tavalla on kristittyjä, jotka käyttäytyvät huonosti, mutta on myös kristittyjä, jotka ovat kuin tarinoiden vanhat viisaat miehet. Sen takia en koe mitään tunteita kristittyjäkään kohtaan – koen tunteita jonkun yksittäisen kristityn tekoja kohtaan. En sitä kohtaan, onko hän uskovainen vai ei. En pidä uskovaisia mitenkään erilaisina, enkä siten voi tietenkään kokea mitään (negatiivisia) tunteita heitä kohtaan.

Lopuksi totean sen, miten minä itse asennoidun uskontoihin: jos olet syntynyt Suomeen ja pidät kristinuskoa totena ja islamia epätotena niin ymmärrät, että jos olisit syntynyt Saudi-Arabiaan ajattelisit päinvastoin. Minun mielipiteeni on, että jotkut kaikista maailman noin 700 uskonnosta eivät ole tosia. En vain tiedä mitkä.

Kumitonttu kirjoitti...

Kristittyinä rukoilemme hänen puolestaan.

Et kylläkään ole ainoa joka rukoilee puolestani, ihan lähisuvussa tehdään samaa, joten osaan arvostaa elettäsi. Pidän sitä suuressa arvossa, ihan vilpittömästi sanottuna.

Valkea kirjoitti...

Kumitonttu,

Ok.

Eläimillä on yleisesti kuolemanpelko akuutisti uhkaavissa tilanteissa, ja jotkut eläimet surevat pitkään kuolleita lähisukulaisiaan tai lauman jäseniä, mutta millään eläimellä ei ole pysyvää ja selkeää tajua omasta kuolemastaan. Esim. norsut surevat lauman kuolleita poikasia, ja yrittävät auttaa ja "silittää" niitä, ja estävät raadonsyöjiä pääsemästä kuolleen kimppuun. Norsut saattavat palata viikkojenkin kuluttua kuolleen poikasen luokse poikaseen liittyvien muistojen ohjaamana (norsuilla on pitkä ja hyvä muisti). Jotkut simpanssit saattavat suremisen lisäksi kantaa kuollutta poikasta pitkään mukanaan ja jotkut saattavat jopa peitellä sitä lehdillä hylätessään sen, mutta tämä on hautaamisen sijasta paremminkin kuolleen poikasen suojaamista saalistajien näköhavainnoilta kuin se olisi vielä elävä.

Kristityt eivät ole pukemassa eläimille ihmisten vaatteita, vaan sosialistit ja liberaalit. Eläinoikeusliikkeet (erotuksena perinteisistä eläinsuojelujärjestöistä) tulevat poikkeuksetta heidän keskuudestaan. Esim. Espanjan sosialistit ovat jo myöntäneet laillisella tasolla apinoille ihmisoikeudet. Eivät he tietenkään välitä apinoista, kuten eivät ihmisistäkään, mutta apinoiden ihmisoikeudet mahdollistavat uusia tulonsiirtoprosesseja, joissa byrokratiat ovat hyötyjinä. On paljon helpompi vaatia apinoille ja eläimille kaikenlaisia byrokraattisia palveluja, ruokintaa; sairaanhoitopalveluja; eläinten asuinalueiden managerointiprojekteja; valtion rahoittamia ja manageroimia eläinoikeuksia ajavia "kansalais"järjestöjä; eläinten tulemista osaksi oikeusprosesseja, joissa sosialistit toimivat eläinten asianajajina ja "edun"valvojina; jne. kun eläimille on myönnetty joko ihmisoikeudet tai sitä vastaavat byrokratiapalvelu- ja resurssivaatimuksiin oikeuttavat eläinten oikeudet. Ihmisoikeudet ovat olleet valtava byrokratioita laajentava boosti, ja luonnollisesti sosialistit ja liberaalit haluavat uuden samanlaisen boostin eläinten (ihmis)oikeuksista. Eläinten ihmisoikeudet tai vastaavat oikeudet toimivat siis byrokratian ns. keihäänkärkiä. Söpöjä, pörröisiä ja siliteltäviä lemmikkejä ajattelevat kaupunkilaiset eläimistä ja luonnosta vieraantuneet ihmiset toimivat näiden liikkeiden hyödyllisinä idiootteina. Tiede, joka pyrkii esittämään eläimet valikoivasti ja vääristäen maksimaalisen inhimillisinä, tukee em. byrokratiaprosessia.

Traditionaalinen eläintensuojelu ja luonnonsuojelu voivat olla, projektin toteutustavasta ja toteuttajista riippuen, hyviä asioita, mutta ihmis- ja eläinoikeudet ovat aina negatiivisia asioita. Jälkimmäisiä tulisi kutsua joko byrokratioiden etuoikeuksiksi tai byrokratioiden vallan välineiksi.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto