Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

tiistai 13. marraskuuta 2012

Äärioikeistolainen Israel?

Vasemmistolaisissa ja äärivasemmistolaisissa narratiiveissa Israel kuvataan usein kiihkonationalistiseksi, rasistiseksi ja äärioikeistolaiseksi maaksi. Näistä nationalismi on sinänsä legitiimi termi, kiihkonationationalismia voidaan pitää legitiiminä siinä tapauksessa, että käytetään tasa-arvoisesti termiä kiihkovasemmistolaisuus; rasismi on käytännössä sisällyksetön, mutta silti mielikuvatasolla todellisuutta vääristelevä ja valikoiva puolueellinen sana, jota ei pitäisi käyttää sivistyneessä keskustelussa; ja äärioikeistolaisuudella vasemmistolaiset viittaavat lähes aina erilaisiin vasemmistosuuntauksiin, kyseessä on useimmiten asiat ylösalaisin kääntävä sana.

Ei ole tarvetta käsitellä vasemmistolaisten em. poliittisia kontrafaktuaalisia narratiiveja, mutta voisimme katsoa löytyykö niiden pohjalta siteeksi hiukan totta, jos poistamme narratiiveista niiden äärimmäisyyden. Israel aloitti juutalaisnationalistisena valtiona vuonna 1948, joka pyrki puolustamaan, suojelemaan ja auttamaan juutalaisia, ja tarjoamaan juutalaisille suurimmalta osin eksklusiivisen alueen/valtion. Miedosti nationalistinen valtio turvaa valtion rajat ja estää maahanmuuton. Miedosti nationalistinen valtio ei hukuta kansalaisiaan maahanmuuton alle, ei hylkää kansalaisiaan maahanmuuttajaslummeihin ja pitää yllä järjestyksenvalvontaa. Miedosti nationalistinen valtio suhtautuu positiivisesti kansalaisiinsa. Jos valtion olemassaolo hyväksytään, nämä ovat valtiolle luontevimmin sopivia pitkän tähtäimen yhteiskuntarauhaa, kehitystä ja menestystä ylläpitäviä tehtäviä.

Israel ei ole edes miedosti nationalistinen valtio. Vuoden 1948 juutalaisnationalistinen Israel on korruptoitunut henkisesti ja poliittisesti niin nopeasti ja täydellisesti, että se on nykyisin tyypillinen kansalaisilleen vihamielinen liberaali valtio, joka sallii ja edistää maahanmuuttoa, synnyttää maahanmuuttajaslummeja juutalaisten keskuuteen, ja ei pidä yllä asumisen ja asuinalueiden standardeja. Se jopa vaatii maahanmuuttajaslummeissa asuvia juutalaisia käyttämään liberaalia "poliittisesti korrektia" koodikieltä, jotta he voivat puhua ongelmistaan. Juutalaisperheet eivät pysty pitämään yllä asumisen, elämäntapojen, asuinalueiden ja työnteon standardeja, koska maahanmuuttajat ovat kyvyttömiä standardien ylläpitämiseen, ja toisaalta välinpitämättömiä, haluttomia ja/tai aktiivisen vihamielisiä standardien ylläpitämistä kohtaan. Seuraava dokumentti käsittelee tilannetta. Videon käynnistyttyä painakaa ruudulla olevasta cc-nappulasta suomenkielinen tekstitys toimintaan.

http://www.tv7.fi/vod/player/?program=24043

Kuten jo yli viisituhatta vuotta, yhteisöt ja yhteisöverkostot ovat juutalaisten ainoa todellinen ja luotettava turva.

***

Samanlainen henkinen korruptio etenee myös Suomessa ja se näkyy maahanmuuton lisäksi monilla muilla alueilla ja kaikissa kansankerroksissa:

http://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2012/11/13/kaikki-kusettavat/

Nykyisessä tilanteessa suomalaisen virkakoneiston suhteellinen korruptoitumattomuus johtajien hyvä veli -verkostoja lukuunottamatta on ongelma (Transparency International -tutkimukset). Kun virkakoneisto on omaksunut suomalaisille vihamielisen liberaalin agendan, korruptiossa on se hyvä puoli, että sillä voidaan hajottaa liberaalia virkakoneistoa de facto pienempiin osiin ja kääntää osien agendoja suomalaisille parempiin suuntiin tai vähimmilläänkin keskenään ristiriitaisiin suuntiin, jotka neutraloivat haitallisia agendoja. Samoin tässä poliittisessa ilmapiirissä ongelmallista se, että suomalainen virkakoneisto toimii suhteellisen yhtenäisesti, järjestelmällisesti ja tehokkaasti lakien, sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Itsevaltaiset ja omavaltaiset virkamiesjohtajat hajottaisivat virkakoneiston yhtenäistä agendaa keskenään ristiriitaisiin osiin, ja osa virkakoneistosta toimisi todennäköisesti myös suomalaisten puolesta.

***

Hat tip, nim. Vieras

1 kommentti:

Valkea kirjoitti...

http://www.youtube.com/watch?v=hqg96jIP_do

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto