Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

lauantai 10. marraskuuta 2012

Miten elää vihamielisessä ympäristössä?

Tämä kirjoitus on vastaus nim. Vasarahammerille edellisen kirjoituksen kommenttiosastossa.

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2012/11/aarivasemmiston-lonkeroita.html

On periaatteessa kahdenlaista propagandaa:

1) Sellaista, jossa "tiedot", johtopäätökset ja kokonaisuudet ovat valehdeltuja, vääristeltyjä ja virheellisia. Puhdasta propagandaa. Ruotsin Expo käyttää paljon tätä menetelmää. Luonnollisesti yhteistyö ja tuki medialta, valtiolta, virkamiehiltä ja poliittiselta eliitiltä helpottaa näiden valheiden ylläpitämistä, mutta ruotsindemokraatit ovat olleet liian passiivisia ja neutraaleja propagandan vastustamisessa. Passiivisuus ja neutraalius on käytännössä propagandan tukemista. Tällaisessa propagandassa on miedoimmillaankin painostamisen ja kiristämisen vivahde. Valtainstituutiot toimivat 'koulukiusaajina' ja 'koulukiusaajien' tukijoina.

2) Sellaista, jossa pintapuolisesti on aito tiedonintressi, ts. tiedot ovat tilanteesta ja propagandan laajuudesta riippuen 90-100% paikkansapitäviä, mutta niistä vedetyt johtopäätökset, niihin sovelletut logiikat ja niistä muodostetut kokonaisuudet ovat vääristeltyjä ja valheellisia. Tätä menetelmää käytetään kun halutaan esiintyä kaikille tahoille neutraalina ja puolueettomana tutkivana osapuolena. Tämäntyyppisellä valehtelulla on taipumus olla suostuttelevampaa ja se pysyy jonkin verran paremmin omilla jaloillaan pystyssä ilman valtainstituutioiden massiivista tukea.

Miten tällaiseen propagandaan pitäisi suhtautua, ja pitäisikö näihin kahteen lajityyppiin soveltaa erilaisia metodeja?

Niihin pitäisi suhtautua samalla tavalla, aggressiivisesti, negatiivisesti ja kielteisesti vastustajilta tulevana propagandana, johon sovelletaan analyysejä ja toimenpiteitä tämän perussuhtautumisen jälkeen, sen ohjaamana. Jokaista tällaista propagandaa pidetään suorana ja avoimena hyökkäyksenä. Vastustamisessa käytettävät metodit voivat olla tilanteiden ja tarpeiden mukaan aggressiivisia, suostuttelevia, ovelia, spektaakkelimaisia tai rauhallisia. Sinä Vasarahammer olet herrasmies, ja aina asiallinen ja kohtelias, ja niinpä pohdit nyt sitä onko edellä mainittu jonkinlainen heijastuma minun henkilökohtaisesta tunnemaailmastani ja suhtautumisestani. Ei, se perustuu sille, minkälaiset ryhmät ovat pystyneet vastustamaan kestävällä tavalla vihamielistä propagandaa ja elämään vihamielisissä ympäristöissä. Onko ympäristömme kommunikatiiviselta sisällöltään niin vihamielinen, että tämä on tarpeellista? Avointa vihamielisyyttäkin on instituutioiden ja niitä lähellä olevien kommunikaatiossa ja toiminnassa paljon, mutta vielä enemmän siinä on piiloaggressiivisuutta (covert-aggression; Simon, 2010). Koko systeemi kylpee piilo-aggressiivisuudessa ja perustuu sille, ja Expon propaganda on vain yksi esimerkki siitä. Lisäksi piilo-aggressiivisuudella on taipumus edeltää ja edistää avointa aggressiivisuutta ja väkivaltaa. Tämän takia em. suhtautuminen on aiheellista.

Monet ihmiset haluavat olla sensitiivisiä. He eivät halua sanoa kovia ja karkeita kommentteja tai esittää negatiivisia arvioita muista ihmisistä. He haluavat uskoa positiivisia asioita muista ihmisistä, eivätkä halua tuomita. He haluavat uskoa, että muilla ei oikeasti ole niitä pahoja ajatuksia ja tavoitteita, joita vaisto ja monissa tapauksissa silmätkin/korvatkin kertovat. He ovat taipuvaisia epäilemään ja syyttämään itseään, jos he sattuvat uskomaan sen mitä vaisto kertoo piilo-aggressiivisista ja vihamielisistä ihmisistä. He eivät halua rakentaa suojamuureja heikkouksiensa ja epävarmuutensa suojaksi tai vähentää niitä, koska heidän toiveikas mielikuvansa maailmasta on avoin, ystävällinen ja luottavainen. He ovat taipuvaisia selittämään piilo-aggressiivisten ja vihamielisten ihmisten käyttäytymistä, kommunikaatiota, manipulointia ja toimintaa parhain päin, keksimään selittäviä ja legitimoivia rationalisointeja, uskomaan, että ytimiä myöten paatunut ja kova manipuloija tai hyökkääjä on sisimmässään pelästynyt tai haavoittunut lapsi, tai itseään epäilevä ja epävarma. He eivät voi uskoa, että vihamielinen ihminen hyökkäisi ilman ulkoista selittävää ja ainakin jossain määrin oikeuttavaa syytä. Jos aggressiiviset hyökkääjät tai manipuloijat tekevät heille pahaa, he yrittävät kalvavasta tunteesta huolimatta unohtaa tapahtuman, ajatella että se oli täysin sattumanvarainen ja huonosta onnesta johtuva, ei toistuvasta ja ennustettavasta kuviosta johtuva, ja kieltävät itseltään johtopäätösten vetämisen asiasta, jotta he voisivat palata entiseen luottavaiseen ja hyväuskoiseen elämäntyyliinsä, samanhenkisten sosiaaliseen maailmaan. Heidän syyllisyydentunteensa ja epävarmuutensa ohjaavat antamaan periksi piilo-aggressiivisten ja vihamielisten ihmisten vaatimuksille, maksamaan korvauksia, sovittelemaan, neuvottelemaan ja tekemään korjaavaa vapaaehtoistyötä, vaikka he eivät olisi tehneet mitään väärin, eivätkä provosoineet. Kanssakäymisessä piilo-aggressiivisten ja vihamielisten kanssa he ovat aina ottavana osapuolena, ja kaikki heidän puolustukselliset tunteensa ja asenteensa, alkava oikeutettu viha, itseluottamus, itsemäärääminen, omien rajojen puolustaminen jne. kääntyvät vihamielisten henkilöiden aggressioista ja manipuloinneista heijastuksena takaisin ja muuttavat epävarmuudeksi, peloksi, riippuvuudeksi, henkilökohtaisten rajojen loukkauksiksi, alistuneisuudeksi, hyväksikäytöksi, jne.

Piilo-aggressiiviset ja vihamieliset ihmiset tarvitsevat em. sensitiivisiä, konformistisia, sosiaalisesti avoimen ja universaalin avuliaita, herkkäuskoisia ja luottavaisia, herkästi syyllisyydentuntoisia, universaalin stereotyyppiseen tasa-arvoon ja samanlaisuuteen uskovia, jne. ihmisiä. Heidän aggressionsa ja manipulaationsa eivät voisi toimia ilman niitä. On tehtävä siten rehellinen analyysi ensin omasta itsestä ja omasta ryhmästä, itsen ja oman ryhmän heikkouksista nykyisessä vihamielisessä ympäristössä, ja hyväksyttävä ja tehtävä ne vahvistavat muutokset, joihin logiikka viittaa.

***

Mitä tulee väkivaltaan, suomalaiset eivät alistu passiivisina väkivallan alle. Väkivaltaan vastataan väkivallalla.

1 kommentti:

Valkea kirjoitti...

Paksu-hmmm tytöt

http://www.youtube.com/watch?v=VEk_5DXRL5I

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto