Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

lauantai 1. joulukuuta 2012

Tasa-arvon noidankehät (edit)

Tasa-arvo tarkoittaa käytännössä mahdollisimman suurta tulosten, ajattelun, toiminnan, ryhmien, yhteisöjen, yritysten (valtiollisten, kollektiivisten tms. yritysten) samanlaisuutta. Tasa-arvoisessa systeemissä ihmiset eivät saa vapaasti kehittää itseään, yhteisöään tai yritystään, koska se johtaa eriarvoisuuteen. Tasa-arvoisen systeemin täytyy jatkuvasti jarruttaa ja estää ihmisiä, ja ottaa heiltä pois verotuksella ja muilla keinoin, jotta he eivät kehity liikaa suhteessa muihin. Tasa-arvoisen systeemin työllä ansaittu raha menettää suurelta osin arvonsa, koska sillä ei voi ostaa itselleen muita parempaa asemaa ja/tai sijoittaa sitä tuottavasti, koska nämä johtavat onnistuessaan tai toteutuessaan eriarvoisuuteen. Tasa-arvoinen systeemi on siten melko pysähtynyt, eikä sillä ole riittäviä keinoja kannustaa ihmisiä aktiivisuuteen, ja oman ja muiden tilanteen parantamiseen. Hyvästä ja kehittävästä toiminnasta palkitseminen, ja väärästä ja huonosta toiminnasta rankaiseminen rangaistuksilla tai insentiivien puuttumisella on kehittymään pyrkivän dynaamisen systeemin edellytys.

Koska tasa-arvoisessa systeemissä kehittyminen ja korkeampien asemien saavuttaminen on tukahdutettu useimmilla toiminnan muodoilla, vaihtoehdoiksi jäävät systeemin tarjoamat keinot. Tasa-arvoisessa systeemissä kilpailu sosiaalisesta statuksesta kiihtyy, koska mahdollisuuksia ja kanavia siihen on vain vähän ja kaikki sulloutuvat siten liian pieniin ja ahtaisiin väyliin. Tukahdutetut tarpeet korostuvat pakottaviksi ja intensiivisiksi ihmisten mielissä. Ihmiset alkavat kilpailla siitä kuka edistää työllään, toimillaan, lahjoituksillaan, vapaaehtoistyöllään jne. eniten systeemin sallimaa ja suosimaa tasa-arvoa. Tämä johtaa siihen, että systeemin tasa-arvo voimistuu, ja siten on taas vähemmän mahdollisuuksia parantaa itsensä ja ryhmänsä statusta muilla keinoin kuin edistämällä tasa-arvoa toimillaan, joten tasa-arvo voimistuu, on taas vähemmän mahdollisuuksia itsensä ja ryhmänsä kehittämiseen, jne.

Toinen noidankehä syntyy siitä, että tasa-arvoisessa systeemissä vikaa etsitään tasa-arvoideologian vaatimusten mukaan väärästä paikasta. Kun tasa-arvoinen systeemi epäonnistuu tehtävässään, sen johtajat päättelevät, että kansalaiset eivät ole tarpeeksi lojaaleja systeemille ja sen ideologialle, joten he kiihdyttävät ja lisäävät tasa-arvon soveltamista, jolloin syntyy lisää tasa-arvosta johtuvia epäonnistumisia, jolloin eliitti voimistaa tasa-arvoa, jne. Koska kaikki systeemissä ovat tasa-arvoisia ja maksimaalisen samanlaisia, kaikki ihmiset ovat helposti korvattavissa (toisin sanoen ihmiset ovat merkityksettömiä), ja siksi eliitti voi käyttää brutaaleja keinoja ihmisten tukahduttamiseen tai karsimiseen.

Kolmas noidankehä syntyy siitä, että ihmiset huomaavat, että he voivat voittaa tasa-arvoisessa systeemissä vain jos systeemi häviää. Ihmiset alkavat sabotoida systeemiä passiivisesti tai aktiivisesti. Eliitti reagoi näihin voimistamalla kovia otteitaan ja systeemin ideologiaa, joka synnyttää taas lisää passiivista ja aktiivista vastarintaa, jne.

Neljäs noidankehä syntyy siitä, että tasa-arvoisessa systeemissä lopputulos, tasa-arvo, on jo tiedossa, kyse on vain siitä millaisia keinoja sen saavuttamiseen käytetään. Tasa-arvoiselle systeemille keinot ovat siten tärkeämpiä kuin lopputulokset. Ihmiset on tuomittu päätymään ennaltatiedettävään lopputulokseen riippumatta siitä mitä he tekevät. Ihmiset vähentävät asioiden suunnittelua, pitkän tähtäimen suunnitelmiaan, varautumista riskeihin, motivoitunutta toimintaa, jne. Tästä seuraavat systeemin toiminnan heikennykset saavat eliitin vahvistamaan systeemin ideogiaa ja tasa-arvoa lisääviä keinoja, joka vähentää edelleen asioiden suunnittelua, pitkän tähtäimen suunnitelmia, varautumista riskeihin, motivoitunutta toimintaa, jne.

Näistä syntyy kierre, joka johtaa lopulta systeemin halvaantumiseen, ihmisten demoralisoitumiseen, systeemin sääntöjen systemaattiseen kiertämiseen ja välinpitämättömyyteen. Systeemi alkaa purkautua ja lopulta se hajoaa.

Hyvässä systeemissä syyn ja seurauksen kierteet ovat positiivisia ja systeemiä vahvistavia.

2 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

Edit on runsas tekstin lisäys kirjoituksen loppuun.

Valkea kirjoitti...

http://www.youtube.com/watch?v=60q6NB-WVhg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=tSIwVFxk0jA

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto