Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

tiistai 22. tammikuuta 2013

Lisää leikkauksia

Europarlamentaarikko Sampo Terhon säästöohjelma valtiontalouden tasapainottamiseksi, kesto n. 47 min (... mutta missä ovat leikkaukset maahanmuuttoteollisuuteen?):

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QBUM_ptd29c

***

Bonus; Vapaamuurarien vaikutusvalta Suomessa, MOT, kesto n. 28 min: 

http://areena.yle.fi/tv/1772018

11 kommenttia:

vieras kirjoitti...

Kun ollaan huonossa suhdannetilanteessa jossa tulot eivät riitä menoihin edes veronkorotusten avulla jolloin menoja on leikattava. En pidä leikkauksista, mutta jos niitä kuitenkin tehdään, niin olen Yrjöperskeleen blogissa luetellut ne mistä leikkaisin ekana. Näkyy täällä, täällä ja täällä.

Valkea kirjoitti...

Tervehdys Vieras,

ihan hyviä ehdotuksia. Sampo Terhon ehdotuksiin tekisin itse kolme korjausta. Maahanmuutto ensimmäisenä leikattavien listalle, ei ruoan arvonlisäveron korotusta ja eikä huononnuksia yksityisen sairaanhoidon korvattavuuteen. Maahanmuuttoa ei tarvitse tämän blogin lukijoille selittää tarkemmin. Kaksi jälkimmäistä selittyy sillä, että ruoka ja sairaanhoito ovat elämän perusasioita, joiden ympärille ihmiset ryhmittyvät puolustukseen. Ne tulisi jättää nykyisessä tilanteessa leikkauslistojen ulkopuolelle. Jos ja kun niitä joskus myöhemmin joudutaan leikkaamaan, niiden tulisi olla viimeisimpien leikattavien joukossa ja niitä tulisi leikata suhteessa vähemmän kuin muita sektoreita, sillä poikkeuksella, että sairaanhoidon ylätason byrokratiaa voidaan leikata jo nyt.

Tällä menetelmällä leikkauksille saadaan paremmin kansan tuki. Tämä olisi perussuomalaisille sopiva leikkauslista. Koska leikkaajina ovat hallituspuolueet, jää nähtäväksi mitä tulevat leikkaukset ovat ja kuinka suuressa määrin leikkaukset herättävät vastustusta kansalaisissa.

Valkea kirjoitti...

Lisättäköön vielä, että maahanmuuttosektorilta leikkaisin suoraan lähes kaiken. Siitä vapautuisi runsain mitoin varoja valtiontalouteen.

vieras kirjoitti...

Luulen että maahanmuuttopolitiikan saisi parempaan kuntoon jo pelkillä sosiaalipoliittisilla lainmuutoksilla.

Maahanmuuttosektoriin sisältyy myös maahanmuuttajajille maksetut tulonsiirrot ja palvelut. Maahanmuuttajien tulonsiirrot tulisi lopettaa kokonaan ja oikeutta julkisiin palveluihin tulisi rajoittaa nykyisestä.

Ehdotin Yrjöperskeleen blogissa sitä että pitäisi säätää laki jonka mukaan Suomen sosiaaliturva voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle. Ehdotin sitäkin että kunnallisia asuntoja tulisi myöntää vain Suomen kansalaisille. Mainitsin tämän täällä ja täällä.

Rikoksiin syyllistyneiden karkotus tulisi olla nopeampaa. Ennen maasta poistoa hänestä tulisi ottaa muistiin valokuvat, sormenjäljet, dna, hammaskartta, verinäyte sekä skannata verkkokalvo. Nämä siksi jos häneen törmätään uudestaan. Karkotettavalle henkilölle tulee määrätä maahantulokielto.

Väitetään että karkotusta ei voida toimeenpanna jos karkotettavan alkuperäinen kotimaa ei suostu ottamaan häntä vastaan. Tällöin tulee käyttää ensin porkkanaa eli tarjota sille maalle rahallinen korvaus tms. korvaus siitä että ottaa karkotettavan henkilön vastaan. Jos kyseinen maa ei suostu ottamaan henkilöä vastaan edes porkkanan avulla niin sitten tulee käyttää keppiä. Keppiä voidaan käyttää siten että uhataan leikata kehitysapua tai muuta taloudellista apua tai uhataan poistaa se kokonaan. Myös voidaan harkita viisumikieltoa tai maahantulokieltoa kaikille kyseisen maan kansalaisille. Keppiä käytettäisiin siihen asti kun maa suostuu ottamaan henkilön vastaan.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

joka vuosi Suomeen muuttaa ulkomaalaisia ja Suomesta muuttaa pois ulkomaalaisia. Ensi alkuun näiden kahden muuttoliikkeen suhde tulisi saada sellaiseksi, että Suomesta muuttaa nettona enemmän ulkomaalaisia pois kuin tänne tulee. Siinä luettelemasi keinot olisivat hyvä alku. Myös maahantulon ja jäämisen ehtoja ja prosesseja tulisi tiukentaa ja pidentää, erityisesti Euroopan ulkopuolisista maista tuleville.

Tiedemies kirjoitti...

Ensiksikin, pahoittelen että vastaan myöhäisessä vaiheessa, luen blogeja hyvin vähän koska olen töissä kovin kiireinen ja valmistaudun muuttamaan takaisin Suomeen.

Jos "maahanmuuttosektorin" kustannuksiksi lasketaan kaikki kulut (eikä siitä lainkaan vähennetä mitään hyötyjä) esimerkiksi byrokratiasta, tulonsiirroista (ml. asumistuet, lapsilisät jne) jne, ei silti päästä vuositasolla kuin joihinkin satoihin miljooniin. Ne luvut ovat toki sinänsä isoja, mutta vaikka siihen liittyvät menot kokonaan poistuisivat, ne olisivat vain häviävän pieni osuus budjettivajeesta.

Jos pitää paikkansa se, mitä olen kuullut väitettävän, eli että keskituloisesta maasta Suomeen muuttavalle työluvan saaminen on hankalampaa kuin turvapaikan saaminen sellaiselle joka tulee köyhästä tai sisällissodan runtelemasta maasta, niin tämä toki pitää ilman muuta muuttaa.

Muita näkökohtia tietenkin voidaan esittää ja korjata jos niin halutaan, mutta fiskaalisesti ilmiö on verraten pieni.

Suuret menot tulevat tulonsiirroista (ml. eläkkeet), terveydenhuollosta ja koulutuksesta, jos näitä ei remontoida, maahanmuuton kustannukset ovat nykyisellään pisara meressä.

Olen jyrkästi eri mieltä siitä, että Suomen maahanmuuton pitäisi olla nettona negatiivista. Asia josta on mielekästä keskustella on toki tiettyjen riskikulttuurien piiristä tulevien yksilöiden määrä, jonka nousu on ollut minunkin mielestäni liian rajua, mutta en näe yhtään mitään mieltä vaikeuttaa esimerkiksi suomalaisten ulkomaalaisten puolisoiden maahanmuuttoa. Minulla on tuttavapiirissäni useampiakin miehiä, joilla on ulkomaalainen vaimo, ja tunnen myös joitain naisia joilla näin on. Nopeasti mieleentulevien puolisoiden kotimaat ovat Saksa, Venäjä, Kiina, Yhdysvallat, Kanada ja Kenia. En näe yhtään mitään mieltä siinä, että näiden ihmisten elinkumppaneiden mahdollisuuksia elää Suomessa vaikeutettaisiin.

Näistä muuten ainoastaan ko. saksalainen on mies, muut ovat naisia. Kanadaan muuttanut suomalainen ystäväni oli puolisoineen kokenut, että suomalaiset viranomaiset olivat suhtatuneet hänen (valkoihoiseen kanadalaiseen) vaimoonsa hyvin negatiivisesti.

Ongelmana tässä on se, että kun puhutaan maahanmuuton kiristämisestä, se suomalaisessa politiikassa koskee aina lähestulkoon yksinomaan tällaisia tilanteita, ja niitä ihmisiä, joista ei yhteiskunnalle olisi minkäänlaista haittaa tai taakkaa. Koska politiikka käytännössä toimii näin, en voi hyväksyä tai olla samaa mieltä siitä, että positio "maahanmuuttopolitiikkaa tulisi kiristää" olisi mitenkään mielekäs.

Korostan siis, että se tarkoittaa käytännössä sitä, että yhteiskunnan kannalta harmittomat yksilöt, jotka eivät nauti erilaisten "suojeltujen vähemmistöjen" statusta, kärsivät kaikkein eniten. Heidän oikeuksiaan ja asemaansa ei kukaan puolusta, ja yleinen maahanmuuttovastaisuus ja politiikkaan kohdistuva kiristyspaine aiheuttavat haittaa yksinomaan näille ihmisille.

Valkea kirjoitti...

Nim. Tiedemies,

pari sataa miljoonaa, sanotaan nyt vaikkapa kolmesataa miljoonaa, perustuu alunperin Helsingin Sanomien arvioon, ja Helsingin Sanomat on perinteisesti ollut kaikissa maahanmuuttoon liittyvissä asioissa erittäin epäluotettava. Lukuun ei voi luottaa ollenkaan. Jaettuna maahanmuuttajien määrällä se tekee 1200 euroa/maahanmuuttaja. Kun mukaan lasketaan kaikki sosiaalikulut, asumisen kulut, pakolaiskeskukset, tulkit, erityisopettajat, kotoutumisen toimihenkilöt, diversiteettiä edistävät virkamiehet, maahanmuuton tutkijat, maahanmuuton neuvottelutoimikunnat, vähemmistövaltuutetun toimiston työntekijät, maahanmuuton oikeuskulut, ylimääräinen ns. normaali byrokratityö, lisääntyneen rikollisuuden kulut, alentuneet standardit työssä ja asuinalueilla, jne. ad infinitum., summa on varmuudella erittäin paljon suurempi.

Kun Suomessa on pyritty selvittämään maahanmuuton kuluja, maahanmuutosta vastaava ministeri Astrid Thors on kieltäytynyt. Se kuvaa hyvin tilannetta.

Tanska (sama määrä ihmisiä, samanlainen sosiaalivaltio ja lähes sama kokonaisveroprosentti) on selvittänyt maahanmuuton kuluja 2004, jolloin heidän maahanmuuttopolitiikkansa oli vielä yhtä leväperäinen kuin Suomen. Heidänkään laskelmansa ei kata läheskään kaikkia kuluja. Laskin maahanmuuttajien määrät muuttaen ja inflaatiokorjaten mitä vastaava Suomen maahanmuutto maksaa. Tulos:

n. 914 000 000 euroa. Summa on siis tässäkin vielä liian pieni.

Mutta katsantokannassasi on eräs pohjimmiltaan suurempi ongelma. Sinun ateistisen ja liberaalin näkemyksesi mukaan tärkein ja ainoa periaate on vähentää yksilöiden kärsimystä ja pahaa mieltä, ja lisätä hyvää mieltä. Sivilisaatiota ei pystytä pitämään yllä sillä periaatteella. Edes kärsimystä ei useimmiten pystytä vähentämään sillä periaatteella. Kärsimyksen vähentäminen yksiltä lisää kärsimystä toisille. Kristinuskon mukaan elämä on usein kärsimystä, ja kristinusko suo lohdutusta ja voimaa kestää kärsimyksen, sekä lupauksen kuoleman jälkeisestä elämästä. Kristinuskossa on normaalina odotuksena se, että minä ja sinä ja kaikki muut ihmiset kärsimme tavalla tai toisella elämämme aikana. Tässä ei ole mitään pelättävää an sich. Jeesuksen erittäin tuskallinen kuolema ristillä on kristinuskon tärkein lunastustapahtuma. Kristinusko on vapautus kärsimyksen orjuudesta. Kärsimys ei voi enää dominoida meitä ja sanella meille ehtojaan ja määräyksiään. Varmasti tiukka maahanmuuttopolitiikka tuottaa joillekin yksilöille pahaa mieltä ja ongelmia. Sellaista elämä on, sellaista sivilisaation ylläpitäminen on. Minulla on sukulainen, joka on naimisissa ulkomaalaisen kanssa. Hän on mukava ja ystävällinen aviomies. Tiukka maahanmuuttopolitiikka voi aiheuttaa hänelle ja sukulaiselleni ongelmia. Sellaista elämä on, sellaista sivilisaation ylläpitäminen on.

Valkea kirjoitti...

Lisäys,

ja jos yksilöiden kärsimyksen vähentäminen on tärkein päämäärä, sen määrä lisääntyy pitkällä tähtäimellä paljon.

Valkea kirjoitti...

Jos pystyt katsomaan tämän Singaporessa, tässä on hyvä esimerkki siitä mihin suuntaan olemme nykykurssilla menossa:

http://areena.yle.fi/tv/1779327

Tiedemies kirjoitti...

Mielestäni ymmärsit viestini sisällön vähän väärin.

Olen toki osin eri mieltä maahanmuuttokysymyksiin liittyvien ongelmien painopisteistä, mutta hyväksyn (vaikken suhtaudun tietyin varauksin) näkemyksen, jonka mukaan erityisesti afrikkalaisen ja lähi-idän maahanmuuton vaikutus on nettona negatiivinen, voimakkaastikin. En siis ole sitä mieltä, että täysin vapaa ja liberaali maahanmuutto on hyvä asia, ja olen samaa mieltä siitä, että näiden ihmisryhmien koon ei pitäisi kasvaa maassa suhteessa muuhun väestöön. Luulen että tämä näkemys on riittävän samanlainen, jotta voimme pitää sitä lähtökohtana jonka molemmat voimme jakaa.

Mutta, minun kommenttini jätti sanomatta sen, mitä yllä oli jo sitä ennen sanottu: Näen näiden ihmisryhmien maahanmuuton osalta etupäässä sosiaalipoliittisen ongelman, eli väärät kannustimet. Ilmaiset tai subventoidut asunnot, tulonsiirrot jne, houkuttelevat ihmisiä jotka eivät halua osallistua yhteiskunnan rakentamiseen.

Se, mikä minun viestini pointti oli, että kun esitetään laaja-alaisesti että "maahanmuuttoa tulisi kiristää", tämä ei lähtökohtaisesti koskaan tarkoita näiden ongelmaryhmien, eikä erityisesti niiden ryhmisen sisältä yhteiskunnan kannalta kaikkein epäedullisimpien aliryhmien maahanmuuton vaikeutumista tai maastamuuton lisääntymistä.

Kiristäminen rajalla ja maahanmuuttopolitiikan saralla vaikuttaa lähes yksinomaan niihin ihmisryhmiin, joiden kontribuutio yhteiskuntaan on nettona pikemminkin positiivinen. Kyseessä ei siis ola mikään ilmiö, jolla on hyötyjä ja kustannuksia, vaan toimenpide, jolla aiheutettaisiin etupäässä laajamittaisia haittoja, korjaamatta itse ongelmaa.

Itse ongelman keskiössä on, että systeemin muut osat tekevät maahanmuuton ja maassaoleskelun aivan liian helpoksi ja houkuttelevaksi juuri niille yksilöille ja ryhmille, joiden vaikutus yhteiskuntaan on nettona negatiivinen. Niillä, joilla on positiivista annettavaa, on yleensä vaihtoehtoja, he voivat poistua muihin maihin tai ryhtyä osaksi näitä negatiivisia ryhmittymiä, joiden saaminen maasta pois on olennaisesti vaikeampaa.

Oma näkemykseni on, että sensijaan että maahantulijoita aktiivisesti estetään osallistumasta työelämään, työelämään osallistumisesta pitäisi pikemminkin tehdä pitkäaikaisen maassaoleskelun edellytys. Sensijaan että sekaperheiden (joissa toinen osapuoli on suomalainen) tilannetta vaikeutetaan, pitäisi pikemminkin vaikeuttaa maahanmuuttajien endogamiaa ja yhteisönmuodostusta keskenään. Sensijaan että pyritään samaan ihmisiä sosiaaliturvan piiriin ja laajentamaan tukien, subventioiden ja verohelpotusten saajien piiriä jopa maan rajojen ulkopuolelle, pitäisi pyrkiä siihen, että nämä kohdistuvat niille jotka todella osallistuvat suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Olen vastustanut, ja tulen tällä perusteella vastustamaankin, sellaista politiikkaa, joka kohdistuu näennäiseen eli korkean tason mittariin, kuten maahantulijoiden määrään tms. Laadullisia mittareita pitäisi käyttää näiden sijaan.

Valkea kirjoitti...

Nim. Tiedemies,

ok, olemme monesta asiasta samaa mieltä.

Ihminen on paljon muutakin kuin työnsä, ja kollektiivisina entiteetteinä ihmiset muodostavat omanlaisiansa sosiaalisia todellisuuksia ja yhteiskuntia. Suuri määrä muita ihmisiä kuin suomalaisia muuttaa yhteiskuntaa toisenlaiseksi, ja huonompaan suuntaan. Suomen tulevaisuus on nähty niissä länsimaissa, joissa maahanmuutto on edennyt Suomea pidemmälle. Suomessa on jo nyt 250 000 tuhatta ulkomaalaista. Jos maahanmuuttajat pystyisivät tuottamaan jotain uutta mystistä hyvää, olisimme nähneet sen jo monimuotoisesti lukuisia kertoja. Talous, jota käytetään usein maahanmuuton perusteena, pyörii vieläkin laman pyörteissä tai vähintäänkin jälkimainingeissa, ja tuleville vuosille ennustetaan vain heikkoa taloutta. Huono kehitys, standardien heikkeneminen kaikkialla yhteiskunnassa, on selvästi havaittavissa Suomessa. Usa, jossa koulutettu maahanmuutto on muun maahanmuuton ohella laajamittaista, tuottaa paljon tiedettä, mutta suhteessa määrään ja käytettyihin resursseihin se on pysähtynyttä. Intialaiset insinöörit ovat halpoja palkata, mutta eivät pysty samaan kuin amerikkalaiset insinöörit. Amerikkalaisia insinöörejä makuutetaan työttöminä ja toimettomina. Jne.

Vdare raportoi arkistojensa kautta kaikki yksityiskohtaisesti:

http://www.vdare.com/

On tietysti mahdollista, että joillakin avainaloilla tarvitaan sellaista tieto-taitoa, jota Suomessa ei ole saatavilla. Maahanmuuton sijasta tällaiset tapaukset voidaan hoitaa esim. 5-10 vuoden työluvilla, jotka voidaan tarvittaessa uusia. Saamme tarvitsemamme työpanoksen, asiantuntija saa reilun korvauksen työstään, mutta viimeistään eläköityessään hän muuttaa kotimaahansa viettämään eläkepäiviä tai ehkä hoidettavaksi sairaalassa.

Mitä tulee maahanmuuttajien endogamiaan, se on legitiimi ja tuhansia vuosia käytössä testattu ja hyväksi havaittu kansainvälisyyden strategia. Sen harjoittamista ei pystytä estämään, enkä näe sellaisen yrittämiselle mitään tarvettakaan. Toivon, että myös suomalaiset alkavat noudattaa endogamiaa. Erilaisuus ja omaleimaisuus ovat rikkautta, ja ilman endogamiaa ne eivät säily.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto