Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

keskiviikko 4. syyskuuta 2013

Oikeudenmukainen maailma

Ihmisillä on taipumus vaistomaisesti nähdä muiden ihmisten kohtalot oikeudenmukaisina, ansaittuina ja asiaankuuluvina (Oikeudenmukainen maailma -bias). Esim: Koehenkilöt tutustetaan ensin kirjallisiin ja perusteellisiin kuvauksiin pintapuolisesti erilaisista, mutta pohjimmaltaan samanlaisista kuvitteellisista henkilöistä. Sen jälkeen ilmoitetaan, että puolia kuvitteellisista henkilöistä rangaistaan ja alennetaan statuksessa sattumanvaraisesti ja puolia palkitaan ja ylennetään statuksessa sattumanvaraisesti. Sen jälkeen koehenkilöitä pyydetään arvioimaan henkilöitä ihmisinä ja potentiaalisina yhteistyökumppaneina tai johtajina. Koehenkilöillä on taipumus nähdä kuvitteellisten henkilöiden uudet sosiaaliset asemat ansaittuina ja oikeudenmukaisina, ja koehenkilöt luokittelevat sattumanvaraisesti luokitellut huonommiksi ja paremmiksi uuden aseman mukaan.

Tämä taipumus pitää yllä status quota, mikä se sitten onkaan. Jos suurpankkiirit, psykopaatit/sosiopaatit tai huumeparonit pääsevät vallan huipulle, ihmisillä on taipumus nähdä se ansaittuna, oikeudenmukaisena ja hyvistä ominaisuuksista johtuvana sekä suoraan, että suhteessa hävinneisiin kilpailijoihin. Tämä vaikutus on riippumaton siitä kuinka kieroja, rikollisia, etukäteen järjestettyjä tai epäoikeudenmukaisia keinoja huipulle päässeet käyttivät.

Toisaalta paradoksaalisesti sama taipumus voi lisätä ei-eliittiin kuuluvien vihaa eliittiä kohtaan. Jos henkilö näkee eliittiin kuuluvien aseman ja toiminnan epäoikeudenmukaisena, ilman omia ansioita tai kykyjä saatuna, rikollisena, vääränä, epärehellisenä, epälegitiiminä jne., oikeudenmukainen maailma -bias luo kognitiivisen dissonanssin henkilön mieleen. Henkilö ei voi vähentää kognitiivista dissonanssia luomalla keskimääräisen näkemyksen ristiriitaisten elementtien välimaastoon, koska muuten hän laimentaa kriittistä asennettaan liikaa, ehkä lähes menettää sen. Hänen on korostettava, liioiteltava, voimistettava ja ehkä jopa keksittävä eliitin aseman rikollisuutta, epäoikeudenmukaisuutta, vääryyttä jne.; korostettava, liioiteltava ja voimistettava edelliseen liittyviä negatiivisia tunteita, kuten inhoa, vihaa, vastenmielisyyttä, tuohtumusta, katkeruutta jne.; ja minimoitava, vähäteltävä ja neutraloitava mielessään pyöriviä oikeudenmukainen maailma -taipumuksen synnyttämiä ajatuksia ja tunteita. Tämä voi osaltaan johtaa kaikenlaisiin ylilyönteihin, kuten mielikuvituksellisiin ja paranoidisiin salaliittoteorioihin; vihantäyteisiin ja katkeriin totalitaristisiin ja kollektiivisiin ideologioihin (esim. kommunismi); liian monen oman elämän negatiivisen tekijän selittämiseen eliitin negatiivisella toiminnalla, vaikka ne johtuvat omista toimista, puutteellisista kyvyistä ja tekemättä jättämisistä; jne.

Rehellisen ja totuudenmukaisen systeemin kritiikin on siten tasapainoilta kahden em. näkökulman välissä, kahden ääripään välissä.

1 kommentti:

Valkea kirjoitti...

http://www.youtube.com/watch?v=_d4Kj2u4VN8

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto