Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

lauantai 8. helmikuuta 2014

Totuus ilmastonmuutoksesta

"Kun puhutaan tulevaisuuden ilmastosta kukaan ei tiedä mistä siinä on kyse. Ei kukaan. Ei IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), eivätkä sen tiedemiehet, Ei Usan kansallinen tiedeakatemia, ei NRDC tai National Geographic, ei Yhdysvaltain kongressin johto, en minä etkä sinä, ja varmasti ei Albert Gore." - Patrick Frank, kemisti -

"Jos tämä olisi ihmisen aiheuttamaa lämpenemistä, sen olisi pitänyt alkaa suunnilleen 1940 ja nousta voimakkaasti ylöspäin toisen maailmansodan jälkeisen globaalin teollistumisen seurauksena. Niin ei tapahtunut. Lämpeneminen alkoi suunnilleen 1850. Lämpötila nousi jyrkästi vuodesta 1850 vuoteen 1870. Toinen jyrkkä nousu tapahtui vuodesta 1916 vuoteen 1940, ja sitten kun kasvihuonekaasut alkoivat tupruta tehtaiden piipuista, lämpötilat laskivat 35 vuoden ajan. Vuodesta 1976 vuoteen 1998 oli toinen lämpenemisen aalto, mutta viimeisen kahdeksan vuoden aikana lämpenemistä ei ole ollut. Siten meillä on ollut epäsäännöllistä lämpenemistä, joka alkoi niin aikaisin, että siitä ei voi syyttää ihmisiä." - Dennis Avery -

Ilmastonmuutoksesta on tullut mukava tekosyy kun muita ympäristöllisiä asioita täytyy käsitellä ... Jos me syytämme itseämme suhteettomasti ilmastonmuutoksen takia, meidän toimintamme on erilaista ... Meidän tulisi katsoa laajaa kokonaisuutta ja ottaa huomioon muita asioita ... On olemassa vakavia ympäristöongelmia, joihin täytyy puuttua, jotta voimme käsitellä tehokkaasti ilmastonmuutosta ... Ne ovat: metsien tuhoutuminen ja muuttuminen, meret, makean veden systeemit ja muut luonnolliset ympäristöt, luonnonvaraisten ruokakantojen liiallinen harvennus, biodiversiteetin menetys, liiallinen fossiilisten polttoaineiden hankkiminen, maaperän eroosio ja kehitysmaiden liikakansoitus. - Perry Ong, Biologisen Instituutin johtaja UP tiedeyliopistossa Filippiineillä -

"IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) on esiohjelmoitu tuottamaan raportteja, jotka tukevat hypoteesia ihmisten aiheuttamasta lämpenemisestä ja pyrkivät säätelemään kasvihuonekaasuja, kuten on kuviteltu Globaalissa Ilmastosopimuksessa ... IPCC:n vuoden 1990 yhteenveto jätti kokonaan huomiotta satelliittien tiedot, koska ne eivät osoittaneet lämpenemistä. Vuoden 1995 IPCC raportti oli huonomaineinen niiden merkittävien muutosten takia, joita tekstiin tehtiin sen jälkeen kun tiedemiehet olivat hyväksyneet sen - niiden tarkoituksena oli synnyttää vaikutelma ihmisten vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen. Vuoden 2001 IPCC raportti väitti 20. vuosisadan osoittavan 'poikkeuksellista lämpenemistä', joka perustui vääräksi osoitettuun jääkiekkomailakuvaajaan. Viimeisin IPCC raportti, joka julkaistiin vuonna 2007, aliarvioi täysin auringon toiminnan vaikutukset ilmastoon - ne todennäköisesti peittävät alleen ihmisten vaikutuksen." - Frederick Seitz, Yhdysvaltain Kansallisen Tiedeakatemian entinen presidentti -

"Pitkän ajanjakson kehityssuunta kertoo, että vuonna 2020 meille paistaa poikkeuksellisen matalaenergiainen aurinko. Ilmeisesti nämä ovat täsmälleen ne samat olosuhteet, jotka saivat aiemmin aikaiseksi pienen jääkauden. Tiede edistyy. Lisääntyvä tieteellisten tutkimusten kokoelma sanoo, että auringolla on todennäköisesti suurempi rooli. Jos sillä on, ilmaston lämpeneminen todennäköisesti loppuu, kuten on käynyt vuodesta 1998 saakka. Jos nykyinen auringonpilkkusykli ei käynnisty, silloin kylmeneminen, mahdollisesti nopea ja ankara kylmeneminen, saattaa alkaa. - Geoffrey Kearsley, maantieteilijä, Luonnon Tutkimusinstituutin johtaja -

"Kaikki lämpötila- ja säähavainnot osoittavat, että maapallo ei ole kasvihuone ja että todellisuudessa ei ole kasvihuonevaikutusta, joka pystyisi lämmittämään maapallon omalla lähettämällään energialla - 'globaalia lämpenemisvaikutusta'. Ilmakehällä tai ilman ilmakehää jokainen kappale menettää lämpöä, muuttuu väistämättä kylmemmäksi ... Olettamus luonnollisesta ja ihmisen aiheuttamasta kasvihuoneilmiöstä kuuluu kategoriaan 'tieteelliset virheet'. - Wolfgang P. Thuene, Saksan Sääpalvelun entinen analysoija ja sääennustaja -

"Ilmastonmuutostutkimusten data ei osoita, että ihmisten hiilivetyjen käyttö on vahingollista. Päinvastoin, on hyviä todisteita siitä, että lisääntynyt ilmakehän hiilidioksidi on ympäristölle hyödyksi ... Kioton ilmastonmuutossopimuksella olisi erittäin negatiivisia vaikutuksia kansojen teknologiaan kautta maailman, erityisesti niille, jotka pyrkivät tällä hetkellä nostamaan itseään pois köyhyydestä ja tarjoamaan mahdollisuuksia yli 4 miljardille ihmiselle teknologisesti alikehittyneissä maissa" - Frederick Seitz, Yhdysvaltain Kansallisen Tiedeinstituutin entinen presidentti -

"Jopa hiilidioksidin määrän kaksin- tai kolminkertaistamisella on vain vähän vaikutusta globaaliin lämpötilaan, koska vesihöyry ja vesi tiivistyneenä pilviksi hallitsevat maailmanlaajuista näyttämöä ja tulevat aina hallitsemaan." - Geoffrey G. Duffy, tiedemies Kemiallisen ja Materiaalisen Insinööritieteen osastolla Aucklandin Yliopistossa Uudessa-Seelannissa -

"Koska hiilidioksidi on jossain määrin liukenevaa veteen ja tulee takaisin maahan sateen mukana, luonto korjaa kaikki liiallisuudet, samalla tavalla kuin se tekee muiden liiallisten materiaalien kanssa, jotka tulevat tulivuorista ja metsäpaloista. Luonto kierrättää tehokkaasti kaiken, jota se pitää liiallisena." - Sherwood Thoele, analyyttinen kemisti ja matemaatikko -

"Oletus siitä, että viime vuosikymmenien globaali lämpeneminen on ihmisten aiheuttamaa, perustuu sellaisten ilmastomallien laskutoimitusten tuloksiin, joissa tärkeimpiä vaikutuksia ilmastoon ei ole otettu huomioon. Tärkein ilmaston muuttaja tulee auringon aktiivisuuden, planeettojen välisen magneettikenttien vahvuuden, kosmisen säteilyn intensiteetin, ja pilvipeitteiden välisestä vuorovaikutuksesta." - Gerhard Lobert, fyysikko -

"Ei ole olemassa vakuuttavaa tieteellistä todistusaineistoa siitä, että ihmisten vapauttama hiilidioksidi, metaani tai muut kasvihuonekaasut aiheuttavat nyt tai tulevaisuudessa maapallon ilmakehän katastrofaalista lämpenemistä ja häiriytymistä. Lisäksi on olemassa huomattavaa tieteellistä todistusaineistoa sen puolesta, että ilmakehän hiilidioksidi tuottaa monia hyödyllisiä vaikutuksia maan kasvi- ja eläinkunnalle." - Jon Hartzler, eläkkeelle jäänyt professori St. Cloudin Valtionyliopistosta -

"Hiilidioksidipäästöt eivät vaikuta mitenkään globaaliin lämpötilaan. Kaikki tiedemiehet tietävät tämän, mutta sen sanominen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Globaali lämpeneminen poliittisena välineenä pitää eurooppalaiset ohjaajan paikalla ja kehitysmaat kävelemässä paljain jaloin." - Takeda Kunihiko, Japanin Chubu Yliopiston Tiede- ja Teknologiatutkimuksen Instituutin varapääjohtaja -

"Ei ole todisteita siitä, että hiilidioksidi määrää ilmakehän pintalämpötilan, ja on runsaasti todisteita, jotka osoittavat, että nykyiset lämpö- ja hiilidioksiditasot eivät ole äärimmäisiä, eivätkä anna aihetta huoleen ... On uskomatonta, että monet ihmiset politiikassa ja mediassa lietsovat yleistä hysteriaa globaalista lämpenemisestä kun parhaimmat todisteet viittaavat siihen, että 100 vuoden aikana, joka päättyy vuoteen 2000, maailma eli hiilen, sähkön, polttomoottoreiden, suihkukoneiden, kahden maailmansodan ja väestöräjähdyksen aikakautta, mutta keskimääräinen pintalämpötila nousi silti vain 0,6 C, ja lämpötilan nousua ei ole ollut vuoden 1998 jälkeen." - Viv Forbes, geologi -

"Maailmanlaajuiseen lämpenemiseen liittyvät pelot ovat historian pahin tieteellinen skandaali. Kun ihmiset saavat tietää mikä totuus on, he tuntevat itsensä tieteen ja tiedemiesten pettämäksi." - Kiminori Itoh, IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) jäsen, palkittu fysikaalinen ympäristökemisti -

"Hiilidioksidia tärkeämpää on auringon toiminnan, aurinkotuulten, ja läpäisevien kosmisten säteiden yhteisvaikutus maapallon ilmakehään. Kun kosmisten säteiden aktiviteetti on suuri, suuri määrä säteitä läpäisee maapallon alailmakehän. Niillä on pilvien muodostumista lisäävä vaikutus, joka viilentää maapalloa. Silloin kun on paljon auringon aktiivisuutta, aurinkotuulilla on taipumus puhaltaa pois niin paljon kosmisia säteitä, että ne estävät pilvien muodostumista alailmakehässä, jonka seurauksena pilviä on vähemmän, ja maapallon ilmakehä lämpenee. Tämä ilmiö on dokumentoitu satojen ja tuhansien vuosien aikana - paljon ennen kuin ihmiset pystyivät vaikuttamaan ilmakehään." - Terry Wimberley, ekologisten tutkimusten professori -

"Ihmisten hiilidioksidipäästöt ovat vähäpätöisiä verrattuna kaikkiin luonnollisiin kasvihuonekaasupäästöihin. Siten ihmisten hiilidioksidipäästöjen alentamisella ei ole mitattavaa vaikutusta ilmastoon, ja jatketuilla hiilidioksidipäästöillä on vain vähän tai ei ollenkaan vaikutusta tulevaisuuden lämpötiloihin ... Fossiilisten polttoaineiden polttamisesta syntyvien hiilidioksidipäästöjen kontrolloimisella saattaa olla joitakin hyödyllisiä vaikutuksia ilman laatuun, mutta sillä ei ole mitattavaa vaikutusta ilmastoon, ja suuria haitallisia vaikutuksia talouteen ja elämän laatuun." - Jonathan DuHamel, geologi -

"Fossiilit holoseenikaudelta paljastavat, että pohjoinen puuvyöhyke lähestyi arktista merta. Silloin oli niin lämmintä, että pakkautuvaa jäätä ei kertynyt, eikä ehkä kesäjäätäkään. Se tapahtui luonnollisista syistä, ja vain 3/4 nykyisistä hiilidioksidimääristä ... Ilmasto joka vaikuttaa epätavalliselta, mutta asettuu menneiden ilmastojen luonnollisiin vaihtelurajoihin, ei ole todiste ihmisten aiheuttamasta globaalista lämpenemisestä." - Claude Culross, orgaanisen kemian kemisti -

"Jos käsitellään astronomian ja astrologian eroja, molemmat käyttävät samaa tietoa maan, auringon, kuun, planeettojen ja tähtien liikkeistä; molemmat suorittavat pitkiä monimutkaisia laskutoimituksia; kummastakin tulee numeerisia vastauksia. Mutta astronomian tapauksessa numeroilla on tieteellinen merkitys; astrologian tapauksessa niillä ei ole ... Väite siitä, että hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistuminen ilmakehässä synnyttää maailmanlaajuista lämpenemistä muistuttaa enemmän astrologiaa kuin astronomiaa." - F. James Cripwell, fyysikko, aiemmin tiedemies Britannian Cavendishin Laboratoriossa -

"Geologit ja paleo-ilmastontutkijat tietävät, että menneisyydessä maapallon lämpötila on ollut huomattavasti korkeampi kuin nykyisin, ja että tämä lämpeneminen on tapahtunut puhtaasti luonnollisista syistä." - Greg Benson, geologi, joka tekee geologisia mallinnuksia -

"Lehdistö suosii ilmaston lämpenemiseen liittyvien pelkojen lietsojia ja jättää huomiotta tai vähättelee niitä, jotka epäilevät. Monille meistä ei ole vakuuttavia todisteita siitä, että ihmisten tuottamalla hiilidioksidilla olisi vaikutuksia maapallon ilmastoon." - Mark L. Campbell, Yhdysvaltain Laivaston Akatemian kemian professori -

"Uusi vihreä vasemmistolainen ympäristöpropaganda muistuttaa minua vanhasta punaisesta vasemmistolaisesta kommunistipropagandasta. Likainen sana on nyt vain hiili kapitalismin sijasta. Pelin tarkoituksena on tunkeutua joka paikkaan ja hallita kaikkea." - Vincent U. Muirhead, Kansasin Yliopiston ilmailun insinööritieteen emeritusprofessori -

"Suurimman osan meteorologisesta tutkimuksesta rahoittaa liittovaltio. Ja pojat, jos te haluatte liittovaltion rahoitusta, teidän on parasta olla sanomatta, että ihmisten aiheuttama ilmaston lämpeneminen on huijausta, koska silloin te jäätte todennäköisesti ilman rahoitusta." - William Gray -

"IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) ilmastonmuutos asiakirjat eivät tarjoa objektiivista arviota maapallon lämpötilan kehityssuunnista ja niihin liittyvistä ilmaston muutoksista ... Lisääntyvä määrä tiedemiehiä kyseenalaistaa oletuksen kasvihuonekaasujen aiheuttamasta maapallon pinnan lämpenemisestä." - Madhav L. Khandekar, Yhdistyneiden Kansakuntien tiedemies ja eläkkeelle jäänyt kanadalainen ympäristötiedemies -

"Nykyisellä ilmaston lämpenemispelolla on irrationaalinen perusta ... Verrattuna auringon magneettikenttiin hiilidioksidin tuotannolla on yhtä paljon vaikutusta ilmastoon kuin kirpulla on vaikutusta norsun painoon." - Oliver K. Manuel, kemian professori -

"Onko maailmanlaajuinen lämpeneminen jotain epätavallista, sanotaan vaikkapa viimeisen kahden tuhannen vuoden aikana? ... Keskiajalla maailman ilmasto lämpeni vuosien 800 ja 1300 välillä. Ja se teki Grönlannista, joka nyt on jään peittämä, vihreän. Viikingit nimesivät sen vihreäksi maaksi." - Rosa Compagnucci, tutkija Kansallisessa Tiede- ja Teknologiakomissiossa Argentiinassa -

"IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) kauheat ennustukset suuronnettomuudesta perustuvat ainoastaan tietokonemalleihin, jotka ovat huonosti tehtyjä matemaattisia mielipiteitä, eivät kokeellisia todisteita ... Ei ole olemassa todisteita siitä, että ihmisten tuottama hiilidioksidi aiheuttaa lisälämpenemistä, tai että hiilidioksidin vähentäminen vähentäisi lämpenemistä." - Claude Culross, orgaaninen kemisti -

"NASAn pitäisi olla etulinjassa keräämässä tieteellistä todistusaineistoa ja riistää sädekehä nykyiseltä ihmisten aiheuttamalta ilmaston lämpenemiseen liittyvältä hysterialta. Valitettavasti siitä on tullut vain yksi toimisto lisää, joka on sekaantunut ilmaston lämpenemis -politiikkaan, ja mikä pahempaa, politisoituneeseen tieteeseen." - Walter Cunningham, NASAn astronautti ja fyysikko -

"Aurinko on tärkein energian lähde, joka vaikuttaa maapallon pintaan. Sen energia lämmittää maan ja meret, jotka sitten lämmittävät ilman niiden yläpuolella. Myös vesihöyry ja muut kaasut vaikuttavat lämpötilaan ilmakehässä ... Valtameret ovat tärkein hiilidioksidin varasto. Ne vapauttavat hiilidioksidia kun niiden lämpötila nousee. Tämä viittaa vahvasti siihen, että auringon lämmittämät valtameret ovat tärkein hiilidioksidin lähde ilmakehässä." - John Takeuchi, meteorologi -

"Miljardeja dollareita apurahoja (yli 50 miljardia dollaria) virtaa niiden taskuihin, jotka ratsastavat ihmisten aiheuttamalla ilmaston lämpenemisellä. Jos ihmisten aiheuttamaa globaalia ilmaston lämpenemistä ei ole, rahavirrat kuivuvat. Kyse on suurista rahoista, ottakaa se huomioon. Seuratkaa aina rahojen jälkiä, ja se kertoo tarinan." - James Spann, Amerikan Meteorologinen Yhdistys, sertifioitu meteorologi -

"Ainoat ihmiset, jotka kärsisivät Kioton ilmastonmuutosprotokollan hylkäämisestä, ovat ne muutama tuhat ihmistä, jotka saavat elantonsa ottamalla osaa ilmaston lämpenenistä käsitteleviin kokouksiin." - Kirill Kondratjev, tiedemies, Venäjän Tiedeakatemia -

"Ilmaston lämpenemisagenda liittyy todellisuudessa rahaan, kaupankäyntiin hiilikiintiöillä ja hiiliverojen määräämiseen." - Eric Roston -

"Hallituksen virkamiehet heittävät nykyisin triljoonia dollareita valtavaan rottien pesään ratkaistakseen ongelman jota ei ole olemassa ... Rottien laumat odottavat pesässä saadakseen triljoonia, jotka putoilevat täyttämään heidän taskujaan ... Raha jonka me aiomme tuhlata vähentääksemme rajusti hiilidioksidin määrää vuoraa ympäristöaktivistien taskuja. Jotkut poliitikot seisovat jonossa täyttääkseen taskunsa ympäristöasiantuntijoiden suuriin avustuksiin kuuluvilla lahjusrahoilla ... Jos ette ole huomanneet, kyseessä on laajeneva voittoa tuottava teollisuudenala, joka kasvaa yhtäaikaa hallituksen virkamiesten ja entisen varapresidentin kauheiden varoitusten kanssa." - Tom McElmurry, meteorologi, entinen tornadojen ennustaja Vaikean Sään Palvelussa -

"Poliitikot näkevät ilmastonmuutoksen keinona hankkia tuloja säännöstelemällä hiilidioksidin tuotantoa sellaisillä järjestelmillä kuin 'cap and trade' lait, jotka ovat nyt käsiteltävänä kongressissa. Hiilidioksidin tuottamisesta aiheutuvat verot voivat olla suuria. Mutta Al Goren julistama ilmaston lämpeneminen on huijausta." - John Takeuchi, meteorologi -

"Olisi enemmän äänekkäitä ilmaston lämpenemisen epäilijöitä, jos he eivät pelkäisi menettävänsä rahoitusta, josta suurinta osaa hallitsevat poliittisesti korrektit organisaatiot." - Peter Friedman, koneinsinööri -

"Tiedemiehet ja aktivistit ovat hypänneet mukaan ilmaston lämpenemisen karavaaniin. Siitä on tullut villitys, kehityssuuntaus, innostuksen aalto, ja tiedemiehet menevät hullutuksen mukana saadakseen tutkimusrahoitusta ja päästäkseen median parrasvaloihin ... Tosiasiat, sellaiset joita voimme havainnoida ja laskea, eivät tue ajatusta ihmisten aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä." - William Hunt, tutkija ja tiedemies Kansallisessa Valtameri- ja Ilmastohallinnossa -

"Samaan aikaan kun ihmisten aiheuttaman ilmaston lämpenemisteorian kannattajat jatkavat pyrkimyksiä saada aikaan hallituksen politiikkaa, jolla rajoitetaan fossiilisten polttoaineiden polttamista, jotta estetään 'katastrofaalinen' lämpeneminen, maailma jatkaa kylmenemistä ... Se johtaa lisääntyvään epäluuloon siitä, että vaatimus elintason uhraamisesta "planeetan pelastamiseksi" on vain poliittista pyöritystä, joka on suunniteltu suostuttelemaan ihmiset hyväksymään vihreät verot." - Muriel Newman, matemaatikko ja Northlandin Suojelulautakunnan jäsen -

"Euroopassa, jossa ilmastonmuutos absolutismi on voimakkaimmillaan, vihreyden kvasi-uskonto yleisesti ja ilmastonmuutos erityisesti ovat muuttuneet organisoiduksi uskonnoksi, jossa sen mantrojen älyllistä kyseenalaistamista pidetään pyhäinhäväistyksen muotona." - Nigel Lawson, entinen Britannian valtiovarainministeri -

"Ideologian luominen, joka on sidottu hiilidioksidiin on vaarallista hölynpölyä. Nykyinen ilmastonmuutospelko on sosiaalisen hallinnan väline, tekosyy suurille yrityksille ja poliittinen taistelu. Siitä on tullut ideologia. - Delgado Domingos, ympäristötiedemies, Portugali, Numeerisen Sääennustusryhmän perustaja -

"Ilmaston lämpeneminen on juoni, johon syyllistyvät omaa etuaan tavoittelevat tiedemiehet." - Martin Keeley, geologi -

"Minä laittaisin IPCC:n raportin roskalaatikkoon, koska se on sen koko arvo ... Hiilidioksidi on vähäpätöinen osa maailman ilmakehää, ja toisin kuin tuhon levittäjänä, jona se nähdään nykyisin, sitä tarvitaan, jotta kasvit pystyvät kasvamaan." - Dennis Hollars, astrofyysikko -

"Minua kauhistutti monien henkilöiden käytös, jotka auttoivat tekemään IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) raportteja ja niiden, jotka edistivät sitä. Viittaan erityisesti röyhkeyteen; toimintaan, jolla pyrittiin estämään keskustelu; suoranaiseen valehteluun; järjettömään valetieteen puolustamiseen; ja IPCC:n prosessien ja tieteen prosessien politisoitumiseen." - Roger W. Cohen, fyysikko -

"Minä lausun, että ei ole ihmisten aiheuttamaa maailmanlaajuista viilenemistä / lämpenemistä, että ei ole tutkimuksia ja tutkimustietoa, jotka perustelisivat sitä hyvin, kun niitä tutkitaan objektiivisesti, ja että maapallolla on monia erilaisia ja laaja-alaisia kiertokulkuja, joita ihminen ei voi kontrolloida, riippumatta siitä kuinka paljon hän haluaa." - Sherwood Thoele, analyyttinen kemisti ja matemaatikko -

"Kuten jäätiköistä ja puunrenkaista saadut todisteet osoittavat, ilmastonmuutokset ovat luonnollisia ilmiöitä, joita on tapahtunut monta kertaa menneisyydessä, ja joiden suuruus ja lämpötilan muutosvauhti vastaa viime vuosikymmeninä havaittuja." - Gerhard Lobert, fyysikko -

"Mitä tulee tieteeseen, älä koskaan luota sokeasti poliitikon tai tiedemiehen selitykseen, joka on muuttanut poliittisen omaksi henkilökohtaiseksi hyödykseen. Hiilen verottamisella ei ole mitään hyödyllistä vaikutusta ilmastoon, se tulee vahingoittamaan maailman talouksien toimintaa, ja on vahingollista ruoantuotannolle, koska vähemmän hiilidioksidia merkitsee vähemmän kasvien kasvua." - Bob Ashworth, kemian insinööri, joka teki vuonna 2008 teknisen analyysin ilmaston lämpenemisestä -

"Suurimman osan maapallon historiassa hiilidioksidin määrä on ollut useita kertoja korkeampi kuin nykyisin ... Johtopäätös kaikesta tästä on se, että hiilidioksidin muutokset eivät aiheuta merkittävää ilmaston muuttumista. Toimet ilmakehään lisättävien ei-lämmittävien kasvihuonekaasujen säätelemiseksi perustuvat väärään oletukseen siitä, että ilmaston lämpeneminen johtuu ihmisten toiminnasta." - Dan Pangburn, koneinsinööri, joka on tehnyt ilmastoon liittyviä tutkimuksia -

"Valtameret imevät itseensä ilmakehän hiilidioksidia. Tulipalot, tulivuoret ja nykyisin ihmiset tuottavat hiilidioksidia ilmakehään, mutta niiden vaikutus on väliaikainen. Vakaata on se, että valtameret pumppaavat jatkuvasti hiilidioksidia ilmakehään ... Ilmakehän hiilidioksidi on dynaamisessa virtauksessa lämpimästä merestä ilmaan ja takaisin viileään mereen. Politiikka, jota Kioton sopimus edustaa, ja pyrkimykset vähentää hiilidioksidipäästöjä tulisi romuttaa tuhlaavina, perusteettomina ja turhina." -  Jeffrey A. Glassman, fyysikko ja insinööri -

"Hiilidioksidi ei ole vastuussa maailman ilmakehän lämpenemisestä viimeisten 150 vuoden aikana ... Yli 90 prosenttia ilmaston vaihteluista johtuu auringon aktiivisuuden vaihteluista, kuten hiljattain löydetystä 22 vuoden syklistä ja auringonpilkuista." - Klaus P. Heiss, avaruusinsinööri, NASA -

"Jos kasvihuoneilmiötä ei olisi, elämä maapallolla jäätyisi ... Hiilidioksidi on elintärkeää elämälle. Kasvit tarvitsevat sitä, ja ne antavat meille vastalahjaksi happea. Hiilidioksidin puuttuminen merkitsee sitä, että kasveja ei ole, ja sen seurauksena meillä olisi vain vähän happea. Niin vähän, että se ei riittäisi elämiseen. Siten voi kysyä miksi hiilidioksidia kutsutaan "saasteeksi"?" - Kevin Lemanowicz, meteorologi -

"Nousevatko maailmanlaajuiset lämpötilat? Ne nousivat 1970-luvun loppupuolelta vuoteen 1998, mutta sen jälkeen ei ole ollut maailmanlaajuista lämpenemistä. Todellakin, viimeisimmät numerot osoittavat, että on merkkejä merkittävästä viilenemisestä ... Ihmiskunta on vastuussa vain yhden prosentin murto-osasta kasvihuonekaasuista tulevista vaikutuksista, ja kasvihuonekaasut eivät ole vastuussa suurimmasta osasta lämpenemisestä (aurinko on)." - John Lott, Jr., tutkija ja tiedemies -

"Kun ilmastonmuutos -väittely siirtyy tieteellisestä poliittiseen, on tärkeää pysyä tosiasioissa. Ihmiset eivät pysty estämään ilmaston lämpenemistä ... Meidän ei tulisi antautua väärien käsitysten vietäväksi sen suhteen mikä kuljettaa ilmastonmuutosta. Se on maapallo itse." - W.J. Bill Collins, professori James Cook Yliopistossa, Maa- ja Ympäristötieteiden osastolla -

"Ei ole todisteita siitä, että hiilidioksidi aiheuttaa tai edeltää maailmanlaajuista lämpenemistä ... Kaikki todisteet viittaavat siihen, että lämpenemissykli päättyi vuonna 2001 ja että arktisen jään sulaminen liittyi syklisiin maan kiertoradan muutoksiin suhteessa aurinkoon." - John Williams, tiedemies, Melbournen Yliopisto, Australia -

"Vesihöyry vastaa suunnilleen 95 prosentista maapallon luonnollisesta kasvihuonevaikutuksesta. Hiilidioksidi saa kaiken huomion, koska se vapautuu fossiilisten polttoaineiden polttamisesta, siitä huolimatta, että se vastaa vähemmästä kuin 4 prosentista kasvihuonevaikutuksesta." - Karl Bohnak, meteorologi -

"Johdonmukainen ja merkittävä korrelaatio on planeetan lämpötilan ja auringon energian tuoton välillä." - Leighton Steward, geologi -

"Maapallo on kylmentynyt sitten vuoden 1998 ja se uhmaa IPCC:n  ennustuksia. Maailmanlaajuinen lämpötila oli 2007 kylmin vuosikymmeneen ja kylmin uudella vuosituhannella, jonka takia 'ilmaston lämpenemistä' kutsutaan nyt 'ilmaston muutokseksi'." - Richard Keen, ilmastotieteilijä, Coloradon Yliopisto, Ilmakehä- ja Meritieteiden osasto -

"Pieni ryhmä eliittitiedemiehiä Yhdistyneissä Kansakunnissa ja niitä tukevissa instituutioissa, hallituksissa ja yliopistoissa muodostivat yhteisen rintaman, joka sepitti ilmastonmuutos "konsensuksen" painostaakseen hallituksia ja yleisen mielipiteen tukemaan eliitin poliittista, taloudellista ja sosiaalista agendaa. Tämä pieni ryhmä tiedemiehiä on jo vuosia ollut vaikutusvaltaisesti lietsomassa maailmanlaajuista pelkoa ilmaston lämpenemisestä ... Ei vähiten sen roolin kautta, joka heillä on Yhdistyneiden Kansakuntien IPCC -järjestössä (Intergovernmental Panel on Climate Change)." - R. Warren Anderson ja Dan Gainor -

"Rockefeller ryhmä Anglo-Amerikkalaisessa maailmassa alkoi valmistella globaalin lämpenemisen petosta - satua siitä, että hiilidioksidipäästöt ajoneuvoista ja hiilikäyttöisistä voimaloista ovat syynä maapallon asteittaiseen lämpenemiseen." - F. William Engdahl -

"Ei ole vakuuttavia tieteellisiä todisteita siitä, että ihmisten tuottama hiilidioksidi, metaani tai muut kasvihuonekaasupäästöt aiheuttavat tai tulevat aiheuttamaan ennustettavissa olevassa tulevaisuudessa katastrofaalista maapallon ilmakehän lämpenemistä ja maapallon ilmakehän häiriöitä. Lisäksi on merkittäviä tieteellisiä todisteita siitä, että ilmakehän hiilidioksidin lisääntyminen tuottaa monia hyödyllisiä vaikutuksia maapallon kasvi- ja eläinkunnalle." - Vetoomus, jonka on allekirjoittanut yli 31000 tiedemiestä, mukaanlukien yli 9000 tohtoria -

"Tarkkoja lämpötilatilastoja on pidetty vain 1800-luvulta lähtien, vähän sen jälkeen kun maailma poistui pienestä jääkaudesta. Vaikka lämpötilat ovat nousussa, ne eivät ole kaikkein lämpimimpiä. Vuonna 2003 Harvardissa ja Smithsonian astrofysiikan keskuksessa suoritetun tutkimuksen mukaan 20. vuosisata ei ole lämpimin vuosisata eikä vuosisata, jolloin on äärimmäisin sää viimeisen tuhannen vuoden aikana ... Amerikka ja Eurooppa pääsivät pakenemaan 500 vuotta kestävästä kylmenemisestä, jota kutsutaan pieneksi jääkaudeksi, vuoden 1850 tienoilla - R. Warren Anderson ja Dan Gainor -

"Tiedemiehet, jotka ovat eri mieltä ilmaston lämpenemisellä pelottelusta ovat huomanneet avustusrahojensa katoavan ja heidän työtään pilkattavan, ja heidät on leimattu teollisuuden juoksupojiksi, tieteellisiksi kaakeiksi tai pahemmaksi. Sen seurauksena valheet ilmaston muutoksesta saavat uskottavuutta silloinkin kun ne ovat vastoin tiedettä, jonka pitäisi olla niiden perusta." - Richard S. Lindzen, MIT Yliopiston meteorologi -

"Painettu uutismedia on varoittanut neljästä erillisestä ilmastonmuutoksesta hiukan yli 100 vuoden aikana, maailmanlaajuisesta kylmenemisestä, lämpenemisestä, kylmenemisestä, ja, ehkä ei kovin lopullisesti, lämpenemisestä. Jotkut nykyiset lämpenemistarinat yhdistelevät käsitteitä ja väittävät, että seuraavan jääkauden laukaisee nousevat lämpötilat. Viimeisimmät ilmaston lämpenemisraportit ovat jatkaneet tätä kehityssuuntaa, sulautuen hybrideiksi molemmista teorioista. Uutismedia joka aikaisemmin tyrkytti maailmanlaajuisen lämpenemisen uhkaa on siirtynyt joustavampaa termiin "ilmastonmuutos". Ilmastonmuutos idean vaikutus tarkoittaa sitä, että mistä tahansa merkittävästä ilmaston tapahtumasta voidaan syyttää ilmaston lämpenemistä, jonka väitetään olevan ihmisten aiheuttama." - R. Warren Anderson ja Dan Gainor -

"Esitys siitä, että tulevaisuuden vaarallisia ilmaston muutoksia voitaisiin lieventää hiilidioksipäästöjen säätelyllä on äärimmäisen absurdia." - William Kivninmonth, Australian Kansallisen Sääkeskuksen emeritusjohtaja -

"Oletus siitä, että nykyinen globaali lämpeneminen johtuu lisääntyneistä kasvihuonepäästöistä ilmakehään on myytti. Ihmiset eivät ole vastuussa maanpinnan lämpenemisestä 0,56 C viime vuosisadan aikana ja tämä nousu pitäisi selittää luonnonvoimilla, jotka lämmittävät ilmakehää ... Ihmisten vaikutus globaaliin lämpötilaan on vähäinen." - O.G.Sorokhtin, G.V. Chilinger ja L.F. Khilyuk, kaikki tohtoreita maatieteiden alalla -

"Hiilidioksidin määrän lisääntyminen ilmakehässä ei ole globaalin lämpenemisen syy. Sen alkuperä on aurinko. Ei ole olemassa luotettavia tieteellisiä todisteita siitä, että ihmisten tuottama hiilidioksidipitoisuus on aiheuttanut nykyisen globaalin lämpenemisen tai että se johtaisi maan ilmakehän katastrofaalisiin muutoksiin nähtävissä olevassa tulevaisuudessa. Globaali lämpeneminen on suuri myytti." - Habibullo I. Abdussamatov, Avaruustutkimuslaboratorion johtaja, Venäjän Tiedeakatemian Pulkovon havaintoasemalla -

"Olen vakuuttunut siitä, että nykyinen pelko hiilidioksidista on virheellistä. Pelot ihmisten aiheuttamasta lämpenemisestä ovat perusteettomia ja ne eivät perustu hyvään tieteeseen ... Minulla oli kunnia tulla Al Goren erottamaksi kun kieltäydyin lähtemästä mukaan hänen pelotteluunsa." - William Happer, tohtori, aiemmin Yhdysvaltain Energiaministeriön Energiaviraston johtaja ensimmäisen presidentti Bushin hallintokaudella -

18 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=uP9JsrZ1XPs

Paavo Kuronen kirjoitti...

Hyvin mielenkiintoista... Jos ilmastonmuutos todella on jonkinlainen huijaus, se on varmaankin yksi historian isoimmista. Olen kääntynyt sille kannalle, että syyskuun 11. päivän iskut olivat ns. "inside job", se on kokoluokaltaan lähes yhtä suuri kusetus, mutta ei silti yhtä paha. Ilmastonmuutoshuijauksessa olisi kyse nimenomaan tieteen petoksesta, tieteen epäonnistumisesta instituutiona.

Tieteestä on tullut auktoriteetti, oman ideansa vastakohta, sitä ei voida kiistää. Onhan tieteen ja tiedemiesten tietty dogmaattisuus ja laumasieluisuus ollut jonkinlaisessa ymmärryksessä. Sanoihan jo Max Planck, että tiede etenee yhdet hautajaiset kerrallaan. Ei uuden teorian ilmaantuessa ja voittaessa tieteellisen debatin, vaan vanhan teorian kannattajien pikku hiljaa kuollessa pois.

Nykyään tieteen tekeminen ja opettaminen on niin järjestelmällistä ja instituoitua, yliopistot ovat niin kompartmentalisoituja ja hierarkisia, niin riippuvaista rahoituksesta, että uudet entisiä paremmat teoriat eivät välttämättä koskaan pääse ansaitsemaansa voittoon. Oppilaat pelotellaan yhdenmukaisuuteen puhumalla työpaikoista, liian erilaiset ideat leimataan "hörhöilyksi". (Tämä perustuu omiin kokemuksiini yliopisto-opiskelusta)

Eriäville mielipiteille ei anneta reilua mahdollisuutta tiedepiireissä, saati sitten vallanpitäjien etua palvelevissa, aktiivista yhteiskunnan muokkaamista suorittavissa valtamedioissa.

Niin kauan kuin tämä on tilanne, en voi luottaa enää edes ennen niin arvostamaani tieteeseen.

Ilmastonmuutoksesta ja ihmisen vaikutuksesta siihen en osaa vielä kuitenkaan sanoa mitään. En ole perehtynyt asiaan tarpeeksi uskoakseni kumpaankaan vaihtoehtoon (huijaus vai ei).

Olen muuten entinen nimimerkki Butterbean, olen alkanut käyttämään oikeaa nimeäni. Kirjoittelen nykyään blogia osoitteessa vainehdotus.blogspot.com.

Tiedemies kirjoitti...

Tieteen idea on, että siihen ei luoteta, vaan sitä jatkuvasti koetellaan.

Liian erilaiset ideat eivät saa kuuluvuutta lähinnä siksi, että ne eivät yleensä ole täsmällisiä. Rahoituksen hankkiminen niille on toki vaikeaa myös silloin kun ne ovat täsmällisiä ja asianmukaisia, mutta jokaista väärinymmärrettyä potentiaalisen läpimurron esittänyttä neroa kohden on tuhansia typeriä ja asiaa tuntemattomia "luovia" ihmisiä joilla on lähinnä vakavia grandiooseja harhoja tai muuta psykoottista taipumusta.

Boris Winterhalter kirjoitti...

Mielenkiintoisia lausahduksia kirjavalta joukolta henkilöitä, joista osa ovat toki tuttuja. On vain varottava kontekstistaan irrotettujen lausahdusten liiallista tulkintaa.

Ilmastonmuutos on realiteetti, jonka kanssa ihmiskunta on elänyt ja sopeutunut olosuhteiden pakosta.

Valitettavasti vapaa tieteellinen debatti on poliittisella mahtikäskyllä onnistuttu tukahduttamaan, mutta vain toistaiseksi, sillä IPCC:tä kohtaan osoitettu kritiikki on nostamassa päätään vaikka sisäpiiri kuinka yrittää kiillottaa kalunoitaan.

Toki "vastaiskuun" voi mennä paljonkin aikaa jolloin päättäjät ehtivät moneen kertaan rokottaa kansalaisiaan veroilla ja säädöksillä.

Valkea kirjoitti...

Tervehdys, Paavo.

Tieteen tekeminen on tullut niin riippuvaiseksi rahoituksesta ja vallasta, että se on muuttunut monin paikoin rahoituksen ja vallan tai vallan suosion saalistamiseksi, jolloin tiede vahingoittuu, korruptoituu ja muuttuu epärehelliseksi. Olisi naivia olettaa, että tiede on vapaa ihmisten paheista, tai ympäröivän liberaalin yhteiskunnan moraalisesti korruptoivasta vaikutuksesta.

Laitoin linkin sivuillesi talteen.

Valkea kirjoitti...

Nim. Tiedemies,

pidän halpahintaisena sitä, että vihjaat kaikkien tekstissä mainittujen tiedemiesten, mukaanlukien 31 000 vetoomuksen allekirjoittaneen tiedemiehen, olevan harhaisia ja psykoottisia.

Jos ja kun haluat väittää tekstissä mainittuja vakavasti otettavia asiainkohtia vastaan, sinun pitäisi käsitellä kyseisiä asiainkohtia.

Valkea kirjoitti...

IPCC:n tulokset ovat väärinymmärrettyjä, mutta valitettavasti median vaikutuksesta usein positiiviseen suuntaan.

Valkea kirjoitti...

Tervehdys, Boris.

Kuten tekstistä käy ilmi, jopa IPCC:n jäsen (Kiminori Itoh) esittää kritiikkiä ihmisten aiheuttamaa ilmaston lämpenemisen teoriaa vastaan, joten hyvään suuntaan olemme menossa.

Boris Winterhalter kirjoitti...

Tiedoksi, on monia kriittisesti IPCC:n johtopäätöksiin suhtautuvia tutkijoita, jotka vain sitkeästi pysyvät mukana ja osallistuvat raporttien ruotimiseen yrittäen näin saada järkeä IPCC:n näkemyksiin - toistaiseksi lähes toivotonta.

Valkea kirjoitti...

Ok, kiitos tiedosta. Toivotaan, että ulkoa tuleva tutkimusten ja tiedon paine alkaa vaikuttamaan heihin enemmän.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä ei liity tähän juttuun, mutta oletko nähnyt Yle-dokumentin Seksi miehitysajan Ranskassa? Näköjään on vielä 13 päivää Areenassa. Jos olet, niin millaisia ajatuksia se herätti?

http://areena.yle.fi/tv/1911048

Ranskalaiset saivat lopulta vapaan seksinsä 60-luvulla, mutta sillä ei ole ollut juuri hyviä seurauksia...

Tuo toinen maailmansota oli näköjään aika, jolloin ihmiset tottuivat vapaaseen seksiin. Olen lukenut Sari Näreen kirjoittaman kirjan Ruma Sota ja siinäkin puhutaan tuosta seksuaalimoraalin muuttumisesta.

Muuten, aiheesta toiseen. Raamatussa on eräs uskonnollinen lakikokoelma toisessa Mooseksen kirjassa. Onko totta, että Jeesus lakkautti kyseisen lain?

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Enpä ole tullut katsoneeksi, mutta täytynee jossain välissä katsoa.

Jeesus sanoo (Matteus 5:17-20), "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennenkuin taivas ja maa katoavat, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sitä joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa vain vähäisimmän, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Valkea kirjoitti...

Vapaasta seksistä ei ole ollut hyviä seurauksia missään ...

Anonyymi kirjoitti...

Tuli taas muutama off-topic aihe mieleen. Esim. Luominen-lehdessä (www.luominen.fi) väitetään, että maailma (tai ainakin ihmiskunta) on vain muutama tuhat vuotta vanha. (Muistaakseni väite oli, että noin 4000).

Onkohan tuo yksi esimerkki siitä, miten jotkut Raamatun kielikuvat on ymmärretty väärin? Tuhat vuotta on kuin yksi päivä Jumalalle ja yksi päivä on kuin tuhat vuotta. Mutta tarkoittaako se silti, että yksi päivä on kirjaimellisesti tuhat vuotta? Ilmeisesti he ovat laskeneet tuon suoraan Raamatussa esiintyvien ihmisten elinikien perusteella.

Olisi mielenkiintoista lukea kirjoituksesi, joka liittyisi maailman syntyyn ja ensimmäisiin ihmisiin. Ovatko Adam ja Eeva pikemminkin vertauskuva?

Koskiko vedenpaisumus todellakin koko maailmaa? Luominen-lehdessä (ja muuallakin) väitetään, että kaikki nykyisin olemassa olevat ihmiset ovat liitos arkkiin menneiden ihmisten jälkeläisiä. Ja että he sen jälkeen ovat hajaantuneet ympäri maailmaa. Tutkijat taas puhuvat, että aikoinaan Afrikasta lähti porukkaa ensin Lähi-itään ja sitten Aasian ja Aasian kautta Eurooppaan ja tämä ihmislaji risteytyi neandertal-ihmisen kanssa. (Afrikkalaiset eivät). Ei mitään puhetta liiton arkista ja vedenpaisumuksesta.

Miten vanha ihmiskunta oikeasti on ja maailma?

Entäpä se, että Homo Sapienssin lisäksi on ollut muitakin ihmislajeja. Onko näillä kaikilla olemassa olleilla ihmislajeilla yhteinen kantaisä ja -äiti?

Entäpä jääkaudet ja niiden vaikutus?

Onko Raamattu todellakin enemmän elämänohjeita ja vertauskuvallisia opetuksia sisältävä kirja kuin historian kirja? Toki Jeesus ym. elivät oikeasti, mutta ihmissuvun olemassaolon pituus yms.jo hämmentää aika lailla.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Viimeisin kommentti taisi mennä roskapostilaatikkoon? Ilmeisesti blogger.com tulkitsee joskus Tor-verkon kautta lähetetyt viestit roskapostiksi?

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija, sanon ensiksi, että jokin systeemi sinulla ilmeisesti on päällä, joka siirtää kommenttisi roskapostin puolelle. Tai sitten Bloggerin roskapostisuodatuksessa on jotain vikaa.

Monet raamatun kuvaukset ovat vertauskuvallisia kertomuksia, ja juuri vanhoina aikoina se ymmärrettiin paljon paremmin kuin nykyisin. Jeesuskin puhui melkein yksinomaan vertauksin; se oli siihen aikaan normaali profeettojen, opettajien ja viisaiden kommunikointityyli. Jeesus esimerkiksi avaa rikkavilja vertauksen sisällön, Matteus 13: 36-43. Vertauksia ei pidä ymmärtää kirjaimellisesti. Jotkin kristityt fundamentalistit harhautuvat pois kristinuskon opetuksista tulkitsemalla liian monia raamatunkohtia kirjaimellisesti. Siten esimerkiksi Aatamin ja Eevan kertomus on kuvaus siirtymisestä metsästäjä-keräilijä kulttuurista sivistyneeseen elämään ja kulttuuriin. Nooan kertomus on myytiksi tiivistynyt kertomus oikeasta suuresta tulvasta jossain päin lähi-itää, Mustaa merta tai Välimerta. Jobin tarinaan on saattanut tiivistyä yleinen kuvaus ihmisten ongelmista ja vitsauksista. Maailma ei siten tietenkään ole 4000-6000 vuotta vanha kuten jotkut fundamentalistit väittävät. Raamatun vertauskuvalliset kertomukset eivät sellaista väitä, se on fundamentalistien virheellinen tulkinta.

Valkea kirjoitti...

Lisäys. Jeesuksen olemassaolo ja uuden testamentin kuvaukset Jeesuksen elämästä ovat kuitenkin ja tietenkin tarkkoja historiallisia kuvauksia todellisista tapahtumista.

Anonyymi kirjoitti...

huomioikaa kaasujen paino ja käyttäytyminen.
hiilidioksidi vielä myönnetään raskaaksi kaasuksi ja sehän jää ns kattilalaaksoihin joissa se aiheuttaa ongelmia kun tuuli ei huuhtele laaksoa.
mummelit puhelevat kukkasilleen ja samalla antavat hiilidioksidiä ja yhtettäminen paranee ja kukkukaset menestyvät.
otsoni on kolme happiatomia yhdessä ja siten kolme kertaa painavampi kuin happiatomi.
10 kilometrissä alkaa happi loppua miten sitä otsonia olisi 50 kilometriin asti.
jos metaani on niin kevyttä miksi sitä ei käytetä esim säätutkimuspalloissa ja miksi se jää tyhjennettyyn lietelantasäiliöön ja isäntiä on tukehtunut kun eivät ole tuulettaneet tyhjää allasta ennen sinne laskeutumistaan.
kaikki tietävät kompassin neulojen suunnan etelä ja pohjoinen eli mihin lähtevät linkkien mangneettiset kuumalähetin aallot .
huijaus on täyttä totta ja kun rahaa jaetaan valehtelu vain jatkuu.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto