Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

lauantai 15. maaliskuuta 2014

Ajatuksia Ukrainan tapahtumien seurauksista (edit)

Ukrainan tapahtumat ovat nostattaneet voimakkaita tunteita, ja ne ovat herättäneet vilkasta keskustelua ja monin paikoin syvällistä ajattelua. Mielipiteiden kirjo ja näkökulmien asteikko on ollut poikkeuksellisen laaja, ja olen nähnyt hyviä perusteluja lähes kaikkien näkökulmien kannattajilta. On kannatettu pikaista Natoon liittymistä; on pidetty Putinia Neuvostoliiton johtajia vastaavana diktaattorina, joka uhkaa Venäjän ympärillä olevia maita; on ymmärretty perustellusti Putinia ja Putinin toimintaa; on korostettu Suomen Venäjän ja lännen välisellä harmaalla vyöhykkeellä tasapainoilun tärkeyttä; on asetettu Usan salaiset toimet Ukrainan vallankumouksen taustavoimana Putinin toimien vastapainoksi ja jossain määrin niiden oikeuttajaksi; on painotettu Suomen itsenäistä puolustusta ja Eu jäsenenä saatavaa diplomaattista ja muuta turvaa; on korostettu kansainvälisen lain tärkeyttä kansainvälisissä suhteissa, mutta toisaalta epäilty sen vaikutusta Venäjään; on oltu huolissaan Suomen talouden kytköksistä Venäjään ja siten toivottu, että taloussuhteita Venäjään ei rikottaisi pakotteilla; Ukrainalle on ehdotettu samanlaista asemaa harmaan vyöhykkeen välimaana kuin Suomella on perinteisesti ollut; jne. Ukrainan tilanne on sotkenut maailmanjärjestyksen, jolloin maailmaa ja politiikkaa täytyy järjestää uudelleen. Kaikilla on tunne siitä, että he voivat pelin uudelleenjärjestelyssä vaikuttaa poikkeuksellisen paljon uuteen poliittiseen kurssiin osallistumalla  keskusteluun ja sanomalla mielipiteensä. Keskustelun monipuolinen versoilu on vielä lisännyt ihmisten tuntua siitä, että merkittävä poliittinen sekasotku ja uudelleenjärjestely on käynnissä. Vanhat poliittiset rajalinjat ovat hämärtyneet sekä puolueiden sisällä, että niiden välillä, ja jopa perussuomalaiset ja vihreät ovat yllättäen voineet löytää toisensa samalta puolelta. Poliittisiin auktoriteetteihin ja mielipidevaikuttajiin on yritetty vaikuttaa kiihkeästi, jotta he omaksuisivat kunkin kommentoijan ajaman näkökulman.

Mikä on tässä tilanteessa todennäköisintä mitä tulee tapahtumaan Suomen politiikassa?

Intellektuellien, poliittisten vaikuttajien tai muuten riittävän älykkäiden näkökulmasta hyvien mielipiteiden runsaus sekoittaa, koska lukuisten näkökulmien joukosta on vaikea valita oikeaa tai parasta. Lisäksi tilanne on niin uusi ja siitä on niin vähän kokemusta, että vakiintunutta ja luotettavaksi kokemusten kautta havaittua tietoa ei ole käytettävissä. Myös poliittiselle kokonaiskuvalle tarpeellisia synteesejä on vaikea tehdä, koska mielipiteiden epäyhteensopivuuksia on usein vaikea sulauttaa riittävästi toisiinsa. Esimerkiksi jos ottaa riittävästi huomioon Venäjän vastaisten talouspakotteiden vaikutukset Suomen talouteen, on vaikea sulauttaa sitä länsimaiden voimakkaaseen ja aktiiviseen puolustavaan politiikkaan vis-a-vis Venäjä; tai jos tuntee, että Suomen Nato-jäsenyys on ainoa mahdollisuus, mutta katsoo samalla, että Venäjää ei pitäisi tarpeettomasti ärsyttää, näitä voi olla vaikea solmia yhteen; tai jos katsoo, että Suomi hyötyy Eu:n selän takana toimimisesta, mutta Suomella pitäisi olla oma aktiivinen puolustava politiikka vis-a-vis Venäjä, siitä voi syntyä kognitiivista dissonanssia; jne. Venäjän politiikkaan liittyy suuria riskejä Suomelle, ja ihmisillä on taipumus pyrkiä välttämään tai minimoimaan riskejä. Tällaisessa kokonaistilanteessa ihmisillä on taipumus pyrkiä selkiyttämään tilannetta turvautumalla psykologisesti helppoihin, lyhyellä tähtäimellä turvallisiin, ennustettaviin ja jo valmiiksi luotettuihin vaihtoehtoihin, valmiisiin auktoriteetteihin. Ja valmiit auktoriteetit turvautuvat helpoimpiin, lyhyellä tähtäimellä turvallisimpiin, ennustettavimpiin ja iskostuneimpiin olemassaoleviin toimintapoihin. Älykkäät pystyvät älyllään selittämään itselleen minkä tahansa valitun auktoriteetin, konformismin ja/tai politiikan parhain päin itselleen. Siten ajattelun, mielipiteiden ja jopa jossain määrin toiminnan räjähdyksestä huolimatta suomalaiset ajautuvat lopulta tekemään Eu:n selän takana sen vähimmän mitä siihen liittyy, ja noudattamaan muilta osin Suomen poliittisiin käytäntöihin jo Neuvostoliiton ajoilta iskostunutta myöntyväisyyspolitiikkaa suhteessa Venäjään. On siinä ja siinä, vaikuttavatko Ukrainan tapahtumat lisäävästi Suomen puolustusbudjettiin, Naton jäseneksi Suomi ei tule pyrkimään. Suomella ei tule olemaan voimakasta politiikkaa suhteessa Venäjään. Venäläisten maahanmuuton annetaan jatkua, jolloin Venäjällä on yhä enemmän intressejä puuttua Suomen sisäisiin asioihin. Venäjä on sanonut puolustavansa Venäläisten etuja kaikkialla maailmassa ja Venäjä käyttää Suomessa olevia venäläisiä poliittisena vipuna omien valtatavoitteidensa saavuttamiseksi. Venäjän imperiumitavoitteet sanelevat heidän valtatavoitteensa. Suomi ajautuu yhä enemmän Venäjän satelliitiksi. Sen minkä piti avata uusia mahdollisuuksia, muuttuu kangistuneimpien vanhojen vaihtoehtojen jatkamiseksi ja vahvistamiseksi. Se mikä alussa näytti edullisemmalta muutoksen suhteen, ei ole suotuisinta muutokselle, päinvastoin. Paradoksaalisesti suotuisinta muutokselle on pieni tai keskisuuri sekasorto ja riski, pieni tai keskisuuri avautuminen muutokselle ja uudelleenjärjestelylle, ei suuri sekasorto ja suuri riski, suuri avautuminen muutokselle ja uudelleenjärjestelylle.

Pidän todennäköisyytenä edellä mainituille kehityskuluille 90-95%.

112 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=bPGrTxZ6hYc

Valkea kirjoitti...

Edit on pientä hiomista ja lauseen lisääminen toiseen kappaleeseen.

Vasarahammer kirjoitti...

Itsekin pidän esittämääsi kehityskulkua varsin todennäköisenä seuraavista syistä:

- suomettuminen on selkäytimessä etenkin veteraanipoliitikoilla
- poliittisen johtajuuden puute
- Venäjän taloudellinen merkitys Suomelle
- sitoutuminen Euroopan Unioniin.

Suomettuminen johti Suomessa kansalliseen itsepetokseen, jossa suurvaltojen status quon hyödyntäminen nähtiin suurena ulkopoliittisena saavutuksena. Kylmän sodan todellinen luonne jäi pimentoon eikä Neuvostoliiton hirviömäisyyttä ymmärretty. Taloudellinen heikkous sen sijaan tuli selväksi Neuvostoliiton loppuvuosina.

Valkea kirjoitti...

Edit tähdillä merkityt lisäykset.

Tällaisessa kokonaistilanteessa ihmisillä on taipumus pyrkiä selkiyttämään tilannetta turvautumalla psykologisesti helppoihin, *lyhyellä tähtäimellä* turvallisiin, ennustettaviin ja jo valmiiksi luotettuihin vaihtoehtoihin, valmiisiin auktoriteetteihin. Ja valmiit auktoriteetit turvautuvat helpoimpiin, *lyhyellä tähtäimellä* turvallisimpiin, ennustettavimpiin ja olemassaoleviin iskostuneimpiin toimintapoihin.

Valkea kirjoitti...

Vasarahammer,

poliittisen johtajuuden puute on yksi keskeisimmistä. Nykyinen poliittinen eliitti kuuluu "chattering class" luokkaan, joka on tottunut siihen, että kaikki ratkaistaan miellyttävällä retoriikalla. Kun Venäjä käyttää voimaa, jaarittelevalla luokalla ei ole mitään muuta tarjottavanaan kuin retorisia eleitä. Tästä hyvä esimerkki on vihreiden Heidi Hautala, joka vetosi siihen samaan mihin hän vetoaa kaikissa muissakin asioissa, ihmisoikeuksiin ja kansainväliseen sopimuksiin. Niillä ei ole Venäjään käytännössä mitään tehoa.

Tietysti kaikki muutkin mainitsemasi asiainkohdat pitävät paikkansa.

Valkea kirjoitti...

Tässä vielä Jan Hurrin (joka on tämän hetken parhaita suomalaisia toimittajia) analyysi Venäjän motiiveista:

http://www.taloussanomat.fi/jan-hurri/2014/03/16/kaksi-syyta-miksi-venaja-toimii-niin-kuin-toimii/20143643/170

Jukka Aakula kirjoitti...

"oudattamaan muilta osin Suomen poliittisiin käytäntöihin jo Neuvostoliiton ajoilta iskostunutta myöntyväisyyspolitiikkaa suhteessa Venäjään. Naton jäseneksi Suomi ei tule pyrkimään. Suomella ei tule olemaan voimakasta politiikkaa suhteessa Venäjään. Venäläisten maahanmuuton annetaan jatkua, jolloin Venäjällä on yhä enemmän intressejä puuttua Suomen sisäisiin asioihin. Venäjä on sanonut puolustavansa Venäläisten etuja kaikkialla maailmassa ja Venäjä käyttää Suomessa olevia venäläisiä poliittisena vipuna omien valtatavoitteidensa saavuttamiseksi. Venäjän imperiumitavoitteet sanelevat heidän valtatavoitteensa. Suomi ajautuu yhä enemmän Venäjän satelliitiksi. Sen minkä piti avata uusia mahdollisuuksia, muuttuu kangistuneimpien vanhojen vaihtoehtojen jatkamiseksi ja vahvistamiseksi"

Hyvä analyysi.

Pidän itsekin tuota kauhuskenaariota selvästi todennäköisimpänä vaihtoehtona.

Nyt olisikin sitten aika miettiä yhdessä mikä voisi olla vaihtoehto ja miten siihen päästäisiin.

LS kirjoitti...

Minä palasin 1.5 vuoden kommentointitauolta Ukrainan kriisin takia. En Lännen johdon toimien takia vaan suomalaisten reaktioiden takia. Tuntuu kuin olisin herännyt toisesta todellisuudesta ja minulla on vieläkin monttu auki. Siis mitä? Suomalaiset tukevat ja jopa rahoittavat NATSEJA? Eduskunta tukee ja rahoittaa natseja. Media tukee natseja. Jopa kansa näyttää tukevan natseja. Onko minulta jäänyt jokin uusi muoti-ilmiö väliin?

Ukraine Crisis - What You're Not Being Told

Who’s Who in Ukraine’s New Government: Meet the People the U.S. and EU are Supporting

“Democratization” and Anti-Semitism in Ukraine: When Neo-Nazi Symbols become “The New Normal”

Israel’s Haaretz also reported that members of Svoboda and Pravy Sektor, were “flying flags with neo-Nazi symbols” and were “distributing freshly translated editions of Mein Kampf and the Protocols of the Elders of Zion in Independence Square.” (Anshel Pfeffer, The new dilemma for Jews in Ukraine, February 25, 2014)

‘Pushed to leave’: Packing moods among Ukraine’s Jewish minority amidst far-right rise

On the walls of his home, the rabbi also found a blood-chilling message, “Death to the Jews.”

The U.S. has Installed a Neo-Nazi Government in Ukraine

Svobodan johtaja "tuulettaa kainaloaan."

Hyvä Natsi vs. Paha Natsi

Valkea kirjoitti...

Kiitos, LS, täytyy perehtyä aineistoon.

LS kirjoitti...

Voisin vielä lisätä, että suomalaisilla ei ole hajuakaan mitä maailmalla tapahtuu. Suomalaiset eivät tiedä edes SCO:sta. Putinia ei turhaan sanota (geo-poliittis-sotilaallis-taloudelliseksi) shakkimestariksi. Putinilla on todella hyvät kortit tässä pelissä. Tilanne on todella monimutkainen ja sen osittainen avaaminen vaatisi 300+ sivua, mutta tässä on pari asiaa jotka ovat tapahtumassa:

I. Venäjän ja Kiinan kohteena on yksinvaltias, kuningas Petro-Dollari. Tämä on suunniteltu jo valmiiksi. Jos Länsi iskee talouspakoitteilla Putin ilmoittaa, että Lännen on maksettava öljy ja kaasu tästä eteenpäin ruplalla tai kullalla (tai yuanilla) ja Kiina ilmoittaa että se ostaa öljyn ja kaasun tästä eteenpäin vain yuanilla (tai ruplalla). Iran myy jo nyt kaasua ja öljyä muulla kuin dollarilla. Sitten vielä Saudi-Arabia ilmoittaa, että tästä eteenpäin se myy öljyä ja kaasua muillakin valuutoilla kuin dollarilla. BÄNG! Kuningas Petro-Dollari on kuollut, nyt jäljellä on vain dollari joka menettää nopeasti arvoaan.

Lisäksi toinen vipuvarsi on Venäjän ja Kiinan omistamat TBond:it (US Treasury Bonds) joita niillä on yli triljoonan (englannin kielen Trillion, 10^12) dollarin arvosta. Nämä voidaan dumpata kerralla aiheuttaen ketjureaktion jolloin muutkin maat dumppaavat niitä.

II. Uusi venäjäläinen (ja kiinalainen) sotilaskalusto. Venäjällä on erittäin kehittynyt tutka-, ohjus-, ja häiveteknologia. Venäjällä oli jo 80-luvulla Ukrainassa tutka joka näki USA:n itärannikolle asti. Iranin rannikolla on ollut jo vuosia venäläisiä ohjuksia. Ne ovat kummasti vähentäneet USA:n hyökkäyshaluja Iraniin koska USA:n koko persianlahden laivasto uppoaisi ensimmäisen 30 minuutin aikana. Uusin venäläinen sukellusvene on niin hiljainen ja vaikeasti havaittava, että jenkit käyttävät siitä nimeä "Maritime Black Hole". jne jne.

2014 Russian Missile Defense Systems - S-400S-500 Tor Buk M2
Club-K Container Missile System 2013

On huvittavaa kuunnella joidenkin suomalaisten puheita puolustusvoimien määrärahojen korottamisesta. Siksi, että urpon valtionjohtomme ansiosta Suomen puolustuksen ja infran kannalta erittäin kriittinen osa on täysin suojaamatta ja jopa valvomatta. Ei tarvita kuin noin 10 spesialistia ja sopiva hetki niin Suomen puolustuskyky on lähes nolla.

III. Kulta (ja hopea) palaa juurilleen. Venäjällä ja Kiinalla on maailman suurimmat kansalliset kultavarannot. Kiina imee Lontoon LBMA:n kuiviin kullasta, tuhat tonnia kuukaudessa. Kiinan, Hong Kongin ja Intian kansalaiset ostavat kultaa kuin ei olisi huomista. Kultaan liittyvät myös BRICS-maat. Ensin oli BRICS Development Fund. Sitten se nimettiin uudestaan: BRICS Bank. Vielä pari nimenvaihtoa ja sitten sen funktio selviää kaikille. Vain kulta ja hopea ovat todellista rahaa.

IV. Ukraina. Suomi tukee Ukrainan uutta natsihallintoa. Vaan ei ainoastaan tue vaan myös rahoittaa sitä! Lähetetäänkö vielä kaasukammiot kaupan päälle?

Valkea kirjoitti...

LS,

miten lie, mahtaneeko Kiina haluta romahduttaa Yhdysvaltain talouden, vaikka sillä on siihen tarvittavat välineet? Kiina kun on monilta osin riippuvainen Usa:n suuntautuvasta viennistä. Voisi ajatella, että Kiina paremminkin haluaa hitaan siirtymän, jossa Kiina vahvistuu koko ajan ja Usa heikkenee koko ajan, mutta mitään dramaattista nopeaa hyökyaaltosiirtymää ei tapahdu. Lisäksi Kiina haluaa siirtää mahdollisimman paljon lisää Usan teknologiaa Kiinaan (ja Kiina on jo saanut sitä valtavasti länsimailta), ja se voisi vaarantua, jos Kiinan politiikka olisi liian negatiivista vis-a-vis Usa. Mutta nähtäväksi jää, katsotaan mitä tapahtuu.

Anonyymi kirjoitti...

Valkea, muutamia kysymyksiä.

Kysymys 1. Kun sinä tiedät enemmän noista uskonasioista niin onko suomalaisella uskovaisella kristityllä muuta keinoa kuin rukoilla tilanteen rauhoittumista?

Kysymys 2. Mikä vaikutus Ukrainan tilanteella on Lähi-idän tilanteeseen, arabimaat, Syyria, Iran, Turkki, Israel...? Siirtyykö huomio pois Lähi-idästä?

Entä Israelin öljy- ja kaasuesiintymät? Jos Euroopan maat haluavat boikotida Venäjää niin uskaltaisivatko he ostaa Israelin öljyä ja kaasua?

Toisaalta Ukrainassa on juutalaisia, joten Israel on kiinnostunut niiden tilanteesta.

Kysymys 3. Kiinan nousu on nostanut myös sen kotimarkkinoiden ostovoimaa. Missä määrin ja millä aikataululla Kiinalla on mahdollisuuksia kompensoida kotimarkkinoilla sitä jos vienti ei vedä entiseen malliin? Mikäli Kiinan palkkataso nousee, ja se vie edellytyksiä olla halpatuotteiden tuottaja ja viejä, niin se voi myydä kotimaassa. Kotimarkkinat voisivat olla niin isot ettei Kiinan tarvitsisi olla siinä määrin vientiriippuvainen.

Kiina ei varsinaisesti hyödy jos vaikka Suomessa on korkea työttömyys. Jos on 100 prosentin työttömyys niin ei kukaan voi ostaa yhtään mitään joten ei Kiinakaan voi saada mitään myytyä.

Itärannikko ja varsinkin Shanghai on varmaan kiinalaisttain kallis, sen sijaan sisämaa ja länsiosat ovat kiinalaisittain köyhiä.

Entä ulkokiinalaiset? Onko heillä mitään merkitystä Kiinan toiminnassa?
http://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Chinese

Kysymys 4. Onko Intialla mitään roolia tässä?

Valkea kirjoitti...

Rukoilu on aina hyväksi, mutta aina on muutakin tarvittavaa, jonka voi tehdä. Venäläisten maahanmuuton lopettamisen, puolustusbudjetin korottamisen, ehkä Natoon liittymisen, suuremman taloudellisen riippumattomuuden Venäjästä jne. edistäminen puhumalla, äänestämällä ja vaikuttamalla on se minkä me voimme tehdä.

Huomio voi siirtyä joksikin aikaa pois lähi-idästä, mutta lähi-idän ongelmat eivät katoa mihinkään. Venäjästä, sen toimista ja sen uhkasta vain saattaa tulla pysyvä lisä lähi-idän ongelmien päälle.

Jos Venäjän kaasua ja öljyä boikotoidaan, kaikki vaihtoehdot ovat mahdollisia, myös Israelin öljy ja kaasu.

Kiinalla on vielä matkaa siihen, että sen kotimarkkinat olisivat riittävät suhteelliseen itsenäisyyteen viennistä, mutta Kiinan kotimarkkinatalous kasvaa koko ajan, joten tilanne paranee Kiinan kannalta kovaa vauhtia.

Ulkokiinalaiset ovat toimineet merkittävinä sijoittajina ja yrittäjinä Kiinassa.

Intian talous kasvaa, mutta se on paljon Kiinan jäljessä, eivätkä Intian markkinat riitä Kiinalle.

Anonyymi kirjoitti...

Toivon Suomen taloudellisen ja kaupallisen riippuvuuden Venäjästä supistuvan niin että sen prosentuaalinen osuus kaupasta supistuisi. Motiivi on siinä ettei Venäjällä olisi talousriippuvuuden nojalla mahdollisuutta kiristää eikä sekaantuma sisäpolitiikan eikä ulkopolitiikan linjauksiin. Tästä oli YYA-aikana esimerkkejä. Tsaarin aikana ei ehkä niinkään, vaikka Venäjän kaupan osuus oli silloin suurempi kuin nyt.

Kuitenkin toivon tuon tapahtuvan niin etteivät kaupan määrälliset rahasummat ja tavaravolyymit ja siihen liittyvä kaupallinen toiminta itsessään supistuisi. En halua idänkaupan itsessään supistuvan koska silloin sitä operoivat yritykset joutuisivat vaikeuksiin. Tämä koskee erityisesti idän ja pohjoisen rajamaakunnissa ja rajaseutujen kunnissa toimivia yrityksiä. Korvaavia markkinoita ei löydetä sormen näpäytyksellä eikä niille päästä sillä sekunnilla.

Fyysisesen sijannin takia idänkauppa liittyy myös kauppaan jota käydään Venäjän naapureiden (poislukien Baltia koska ne ovat sen verran lähellä) kanssa, eli Valko-Venäjä, Ukraina, Kaukauksen maat, Keski-Aasian maat sekä Mongolia ja Kiina. Tähjän kaikkeen tarttis löytää jokin ideaali derivaatan nollakohta, joka tuo optimitilanteen, jolla voidaan maksimoida kaupalliset hyödyt ja minimoida poliittiset haitat.

Toisaalta en pidä hyvänä Suomen taloudellista ja kaupallista riippuvuutta eurovaluutta-alueestakaan. Kun euroalueen kysyntä ei ole vetänyt niin kuin aikoinaan luvattiin. Mitä Suomi on vienyt Kreikkaan, Portugaliin, Espanjaan tai Italiaan, siis sellaista mistä se saisi vientituloja? Rahaa on mennyt noihin maihin tukipakettien muodossa. Turististkin vievät niihin rahaa, mutta ne tekevät sen vapaaehtoisesti.

Kun euroalueen kysyntä ei vedä, on hankala tilanne jos ei ole korvaavia markkinoita. Ja vaikka olisi vaihtoehtoisia markkina-alueita tarjolla niin ongelma on euron huono valuuttakurssi kohdemaan valuttaan nähnden. Tämä on yksi monista syistä miksi eurovaluutta on epäonnistunut. Saksa ei ole omien kotimarkkinoidensa johdosta niin vientiriippuvainen joten euron kurssi muihin valuuttoihin nähden ei ole sille niin hankala. Toisaalta euroraha on tuonut Saksallekin hankaluuksia koska sekin käy kauppaa niiden kanssa joilla on oma valuutta.

Laajasti ja tasaisesti ripolteltu hajautus vientikaupan ja tuontikaupan suhteen olisi ideaali. Tällöin millään osapuolella ei olisi kohtuuttoman suurta osuutta viennistä tai tuonnista.

LS kirjoitti...

@Valkea,

miten lie, mahtaneeko Kiina haluta romahduttaa Yhdysvaltain talouden, vaikka sillä on siihen tarvittavat välineet? Kiina kun on monilta osin riippuvainen Usa:n suuntautuvasta viennistä.

Toisin kuin amatöörinen Team Obama, Putin ja Kiinan johto ovat strategisia ajattelijoita. He uhraavat sotilaan ja hevosen päästäkseen parempaan asemaan. Petro-Dollari kuolee ja Petro-Yuan nousee.

USA on yhä vähemmän ja vähemmän tärkeä taloudelisesti Kiinalle ja Venäjälle. Noin 60% maailman BKT:stä on Idässä. Lisää siihen vielä Afrikka ja Latinalainen Amerikka. Kun Petro-Dollari kuolee ja sen arvo romahtaa, USA:sta tulee kuin Kreikka x100.

On huvittavaa seurata Länsi-mediaa: "Kansainvälinen yhteisö ... sitä" "Kansainvälinen yhteisö ... tätä". Bullshit! Kansainvälinen yhteisö on vain EU + USA.

CrossTalk - Crimea Votes

Yksi iso teema on Isolation of USA. Yhä harvempi maa haluaa olla tekemisissä USA:n kanssa. Esim. kun viime vuonna Obama matkusti ASEAN-maiden kokoukseen hänelle ilmoitettiin: "Mr. Obama, take a hike."

Sillä välin: 89% of Veneto residents vote for independence from Rome

Lisäksi Kiina haluaa siirtää mahdollisimman paljon lisää Usan teknologiaa Kiinaan

Kiina ja Venäjä on jo ajamassa sotilasteknologiassa USA:n ohi ja Pentagonissa on "mild panic."

ja se voisi vaarantua, jos Kiinan politiikka olisi liian negatiivista vis-a-vis Usa.

Tilanne on todella monimutkainen ja sitä on vaikea avata muutamassa kommentissa.

LS kirjoitti...

@vieras,

Kysymys 2. Mikä vaikutus Ukrainan tilanteella on Lähi-idän tilanteeseen, arabimaat, Syyria, Iran, Turkki

SCO (kts. kartta). Iran ja Syyria ovat Venäjän ja Kiinan liittolaisia. Turkki on avainmaa tulevan kultakaupan kanssa. Venäjästä ja Kiinasta tulee uusi suojelija ja USA potkaistaan ulos, joten Saudi-Arabian on pakko taipua. USA ja Lontoo kostavat Saudi-Arabialle ja ovat juuri varastamassa Saudi-Arabian Lontoon kultavarantoja.

Syyrialla on sama ongelma kuin Ukrainalla ja Pakistanilla: Nobelin Rauhan Presidentti®. Ukrainassa USA tukee "hyviä" natseja. Syyriassa USA tukee "hyviä" terroristeja ja "hyviä" kannibaaleja. Pakistaniin USA tekee "hyviä" Drone-iskuja.

Entä Israelin öljy- ja kaasuesiintymät?

Venäjällä on jo sopimus Israelin kanssa Tamar Gas Fields:istä.

Anonyymi kirjoitti...

*Ukrainan tilanne on sotkenut maailmanjärjestyksen, jolloin maailmaa ja politiikkaa täytyy järjestää uudelleen. Kaikilla on tunne siitä, että he voivat pelin uudelleenjärjestelyssä vaikuttaa poikkeuksellisen paljon uuteen poliittiseen kurssiin osallistumalla keskusteluun ja sanomalla mielipiteensä.*

Tosin Ukrainan tilanteeseen on pyritty kyllä ihan tarkoituksella. Eliitti pyrkii ohjaamaan maailmaa haluamaansa suuntaan. Yhdysvallat on rahoittanut tätä kansannousua. Sekä Venäjällä että Yhdysvalloilla on intressejä Ukrainan suhteen.

Yksi kysymys on ollut mielessäni jo pidemmän aikaa. Miksi Suomi ei ala määrätietoisesti kehittämään omaa ydinaseohjelmaa? Uskon, että saisimme olla melko rauhassa, jos meillä olisi kunnon ydinaseohjelma. Eivät kai Suomen päättäjät ole (kansalta salaa)allekirjoittaneet jotain ydinaseiden kehittelyä kieltävää sopimusta? Vai pelottavatko muiden maiden reaktiot ilman sopimustakin? Halutaanko Suomen edes olevan 100% vapaa päättämään itse omista asioistaan?

Millaisia ajatuksia tämä alla oleva blogi herättää sinussa? Uskon, että seassa on paljon huuhaata, mutta myös oikeaa asiaa. Esim.ketkä kuuluvat globaaliin eliittiin. Mitkä ovat todelliset syyt sodille jne.

http://nwohavaintoja.blogspot.com

Kommentoija

Tiedemies kirjoitti...

Kultaa ei voi syödä, eikä siitä saa mitään kauhean hyödyllistä tehtyä, se ei kelpaa polttoaineeksi, eikä sillä ole käyttöä aseena.

Jos ajatellaan sotaa, niin vain teknologialla, polttoaineilla, ja teollisella tuotantokapasiteetilla on merkitystä. Näitä on kiinalla ja venäjällä enemmän kuin Euroopalla. Nato-maiden teollinen kapasiteetti on suhteessa pienentynyt SCO-maihin nähden, mutta on edelleen suurempi.

Se, että Ukrainan vallankaappauksessa oli mukana natseja, ei muuta mitään. Svoboda on vähän radikaalimpi versio persuista. Toki sitäkin voi pitää natsipuolueena ja ehkä pitäisikin, mutta puoluepolitiikalla on kovin vähän väliä silloin kun puhutaan Venäjän imperialismista.

Valkea kirjoitti...

Et malttanut nim. Tiedemies edes yhtä kommenttia kirjoittaa heittämättä törkyä perussuomalaisia kohti. Ei Svobodakaan natsipuolue ole.

Tiedemies kirjoitti...

Svoboda on radikaalimpi kuin perussuomalaiset monella tavalla. Svobodaa voi pitää jonkinlaisena natsipuolueena. Perussuomalaisia ei minusta oikein voi.

Tiedemies kirjoitti...

Täsmennän vielä; siis Svoboda on astetta radikaalimpi muttei silti mikään varsinainen "natsipuolue". Se on verrattavissa johonkin Unkarin populisteihin tms. Näitä nyt pidetään vaihtelevasti joko vähän natsimielisinä tai sitten ei. Esimerkiksi joku Haider oli astetta maltillisempi ja häntäkin aika moni piti vähän "natsahtavana".

Svobodan lisäksi Ukrainassa oli kuitenkin ihan oikeitakin natseja. Siis sellaisia jotka heiluttelevat hakaristilippuja yms.

Tiedemies kirjoitti...

Kommentoin vielä tuota talouspoliittista aspektia. USA on käytännössä energiaomavarainen tällä hetkellä. Jos Kiina ja Venäjä alkavat myydä bondeja, niin EU kärsii, koska dollarin alamäki haittaa EU:ta paljon enemmän kuin USA:ta itseään.

Siksi EKP todennäköisesti ostaisi merkittäviä määriä noita bondeja ja tämä johtaisi Euron heikkenemiseen. Euron heikkeneminen taas toisi muidenkin EU-maiden kuin Saksan vientiteollisuuden kilpailukykyä edes hieman ylöspäin. Koska sekä Euro että Dollari heikkenisivät Yuania vastaan, Kiinan vientiteollisuuden vetovoima vastaavasti heikkenisi.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

kommenttisi oli jostain syystä mennyt roskapostilaatikkoon, ja siksi sen julkaiseminen kesti kauan. Suosittelen sinulle selväjärkisiä liberaalin systeemin toimintaa kuvaavia kirjoja, videoita ja äänitiedostoja, esim. Kevin A. Carsonin kirjaa Organization Theory, jonka saa ilmaiseksi seuraavasta osoitteesta (pdf-tiedostomuoto):

http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mutualist.org%2Fsitebuildercontent%2Fsitebuilderfiles%2Fotkc11.pdf&ei=vrY6U-3UB8z04QSxnoDIBw&usg=AFQjCNG3_R4sZn4AgdIO_madCZr1c3n9yQ&sig2=osO1a-2t5JgbKlHie0JIJw&bvm=bv.63934634,d.bGE

Damon Vrabel, Harvardissa koulutuksensa saanut ex-Wall Street sisäpiiriläinen selittää miten liberaali systeemi toimii:

https://www.youtube.com/watch?v=96c2wXcNA7A

Miten poliitikot ja virkamiehet ajattelevat poliittisen vallan keskuksessa Washington D.C:ssä:

https://mises.org/media/2814/Washington-Warp-Why-Even-Good-People-in-the-Beltway-Cant-Think-Straight

Liberaalin systeemin keskusvallan, Federal Reserve -keskuspankin syntyhistoria ja vaikutus:

https://mises.org/daily/3823

Näissä kahdessa kirjassa selitetään liberaalin systeemin toimintaa ja motiiveja (vaatii hiukan ajoittaisen vasemmistolaisen näkökulman suodattamista):

http://www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=275054

http://www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=295669

LS kirjoitti...

Shale Oil & Shale Gas. Fracking-menetelmä on ympäristörikos. Se pilaa maaperän ja pohjavedet. USA:ssa Fracking-alueen lähellä asuvat paikalliset valittavat että he voivat sytyttää vesijohtovetensä tuleen!

Shell Oil: US Fracking “Revolution” A Money Loser

Shale - The Last Oil And Gas Train: Interview With Arthur Berman

Fracking – Suicide Capitalism Poisons The Earth’s Fresh Water Supplies

IRS (Interest Rate Swaps). Länsimaisilla suurpankeilla on triljoonia kiinni pelkästään TNX:ssä (10-Year US Treasury-Note). Jos TNX nousee nykyisestä 2.6%:sta vaikka 6%:iin niin pankkeja kaatuu kuin heinää. Vertailun vuoksi USA:n Monetary Base on noin 4 triljoonaa.

Kysymys: Mikä on Reverse REPO ilman kollateraalia? Vastaus: Hidden QE! Fed:in (Federal Reserve System) Taper-puheet ovat täyttä roskaa. Fed:in off-shore operaatiot ovat salaisia eikä niitä tarvitse merkitä (julkiseen) Balance Sheet:iin. Todellinen QE ei ole 85 miljardia per kuukausi vaan 150-400 miljardia per kuukausi. Fed:in pitää melkein yksinään rahoittaa valtion budjettivaje sekä TBond:ien rollover:it. Koska juuri kukaan ei enää halua ostaa vessapaper... tarkoitan siis TBond:eja. Joten seuraava askel on ryöstää eläkerahastot. Tämä on jo käynnissä ja se etenee asteittain. Ensimmäisenä aloitettiin littovaltion työntekijöiden eläkerahastoista ja myöhemmin kohti 401(k):ta ja IRA:ta. Lisäksi Fed:in pitää rahoittaa pankkien johdannaisista (kuten IRS) tulevia tappioita.

Kun Petro-Dollari kuolee, siitä tulee kuin massiivinen shokkiaalto USA:an. Hintainflaatio lähtee todella laukalle ja dollari hajoaa kahteen osaan: nykyinen dollari jää kansainväliseen käyttöön ja uusi sisäinen dollari vain USA:n käyttöön. Sisäistä dollaria tullaan devalvoimaan rajusti. Kun hintainflaatio sapuu, väkivalta lähtee todella käsistä, Kreikka x100. Kolme paikkaa joista tulee todella väkivaltaisia: Käteisautomaatit, huoltoasemat ja marketit. USA:n talous on jo nyt pahempi kuin Kreikan. Todellinen hintainflaatio on noin 9% ja todellinen työttömyysprosentti on noin 23%. USA:n Misery Index on jo nyt pahempi kuin Kreikan: 32 (9+23). USA tulee olemaan pelkkä varjo entisestään, mukaanlukien sotilaallinen painoarvo (vinkki vinkki NATO-intoilijat).

Real Price Inflation

Real Unemployment

Fuzzy Numbers

The Unemployment Game Show

LS kirjoitti...

Deutsche Bank. Kiina iski heikoimpaan linkkiin ja usutti Interpolin Deutsche Bank:in kimppuun. US ja UK ovat korruption keskuksia, mutta Saksa ei ole. Interpoli tutki aikansa ja sitten Saksa käski itse BaFin:in Deutsche Bank:in kimppuun. DB oli vielä vuonna 2011 maailman suurin pankki, ja se oli monissa finanssirikoksissa mukana missä isot UK:n ja USA:n pankitkin ovat. Vuoden alusta lähtien yli 20 pankkiiria on tehnyt "itsemurhan." Uusimapana esimerkkinä: CEO of Liechtenstein Bank Shot Dead Vain kuollut pankkiiri ei laula. DB tullaan hajottamaan useaan pieneen osaan. DB:n avulla ei paljastu vain komero jossa on luurankoja vaan kokonainen rekkalavallinen luurankoja! Mitä saisi olla? LIBOR fraud (continued), FOREX fraud, Gold market fraud, bond fraud, contract fraud, financial market fraud, derivative market fraud, accounting fraud,
narco money laundering, ...

Saksa tulee todennäköisesti eroamaan eurosta ja joko palaamaan omaan DMarkkaan tai perustamaan Nordic Euro:n (Saksa, Itävalta, Hollanti, Suomi). Tosin Suomi on tässä epävarma kun ottaa huomioon suomalaisten kansanedustajien älyllisen tason. Saksa on kaikessa rauhassa rakentanut raskaita rautateitä Venäjään (vinkki vinkki). North Stream kaasuputki menee Venäjältä (suomenlahden kautta) suoraan Saksaan. Suomen kaasusta 100% tulee Venäjältä. Kaasua ei tarvita vain lämmittämiseen vaan se on tärkeä myös teollisuudelle. Saksa ja UK eivät tule osallistumaan Venäjän vastaisiin pakotteisiin.

The Insanity Of U.S. Energy Independence & Cracks Beginning To Appear In The Natural Gas Industry

EU, US reaffirm 'energy independence' gameplan

Kysymys: Mitä yhteistä on BRICS-mailla, SCO-mailla, RCEP-mailla? Vastaus: Kukaan näistä maista ei tarvitse (Petro-)Dollaria yhtään mihinkään ja kukaan ei osallistu Venäjän vastaisiin pakotteisiin. USA:n ajama TPP potkaisi tyhjää jo syntyessään ja RCEP etenee vauhdilla. Kysymys: Miksi Etelä-Afrikka lisättiin BRIC-maihin. Vastaus: Etelä-Afrikka tuottaa yhä paljon jalometalleja (kulta, hopea, platina, palladium); Etelä-Afrikka ja Venäjä ovat selvästi maailman suurimmat platinan ja palladiumin tuottajat. Venäjän keskuspankin pääjohtaja on itävaltalaisvaikutteinen (Austrian School Of Economics) ja keskuspankin logo vaihdettiin juuri kultaiseksi ruplaksi (vinkki vinkki).

RCEP

TPP

Executive Summary. Putinilla on erittäin hyvät kortit tässä pelissä. USA:n hegemonia on loppumassa. USA:lla on kolmannen maailman finanssit, kolmannen maailman taloudellinen fasismi, kolmannen maailman korruptio ja rikollisuus, kolmannen maailman pankkien integriteetti, kolmannen maailman rahan printtaus, kolmannen maailman rapistuva infra, kolmannen maailman presidentti. Enää puuttuu kolmannen maailman valuutta. He saavat sen pian.

@Tiedemies: Kultaa ei voi syödä

Totta. En ole maistanut kultaa enkä hopeaa, tuskin se on kovin hyvääkään. Eikä minulla ole aikomusta syödä minun kultaani tai hopeaani. Mutta en usko että esim. 50€ setelikään maistuu kovin hyvälle. Siinä on mustetta ja RFID-siru.

Valkea kirjoitti...

LS,

Usan systeemi perustuu käytännössä suhteellisen pienen koalition liitolle, joka hallitsee rahoituksellaan, manipulaatiollaan ja vaikutusvallallaan systeemiä. Pienen koalition hallitukset ovat sitkeitä, ja tilanteen huononeminen ei tarkoita että koalitio menettäisi valtansa. Usan demokratia kanavoi ihmisten kannatuksen ja tyytymättömyyden jommallekummalle valtakoalition haaroista, joten sillä ei ole mitään vaikutusta valtakoalition valtaan. Taloudellinen kriisi vain siirtää kannatuksen toiselta puolueelta toiselle ilman että mitään merkittävää muutosta tapahtuisi systeemissä. Tästä huolimatta taloudellisella kriisillä voi olla, kuten sanot, merkittävä vaikutus Yhdysvaltain ja sen valuutan (petrodollarin) kansainväliseen asemaan ja painoarvoon. Lisäksi Usan sisäinen yhteiskunnallinen tilanne voi tulehtua pitkäksi aikaa. Mikä on oma arviosi siitä millä aikavälillä Usan tilanne huononee tai kriisiytyy?

Valkea kirjoitti...

Zimbebwe on hyvä esimerkki siitä, kuinka sitkeitä pienen valtakoalition hallitukset voivat olla, vaikka taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne on ollut siellä jo pitkään katastrofaalinen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe

LS kirjoitti...

@Valkea,

Usan systeemi perustuu käytännössä suhteellisen pienen koalition liitolle, joka hallitsee rahoituksellaan, manipulaatiollaan ja vaikutusvallallaan systeemiä. Pienen koalition hallitukset ovat sitkeitä, ja tilanteen huononeminen ei tarkoita että koalitio menettäisi valtansa.

Totta, koalition valta on sitkeä. Mutta toisin kuin muut maat, USA:ssa korruptio on Superman-tasolla. Siitä on tehty suorastaan oma taiteenlaji. Sitä on aivan älyttömästi. Esim. USA:n taloudellista "palautumista" (jota ei tapahdu) kutsutaan nyt termillä Non-Recovery Recovery. Tai miksi USA:n joukot ovat vieläkin Afganistanissa on täysin ilmeistä: Public Intelligence. Esimerkkejä on valtavasti.

Usan demokratia kanavoi ihmisten kannatuksen ja tyytymättömyyden jommallekummalle valtakoalition haaroista, joten sillä ei ole mitään vaikutusta valtakoalition valtaan. Taloudellinen kriisi vain siirtää kannatuksen toiselta puolueelta toiselle ilman että mitään merkittävää muutosta tapahtuisi systeemissä.

Vaalikorruptio on yllättävän avointa USA:ssa. Vai mitä mieltä olet kun 2012 presidentin vaaleissa Obama sai >100+ Districtissä 100% äänistä ja Romney 0% äänistä.

Tästä huolimatta taloudellisella kriisillä voi olla, kuten sanot, merkittävä vaikutus Yhdysvaltain ja sen valuutan (petrodollarin) kansainväliseen asemaan ja painoarvoon.

Petro-Dollari on pysynyt vain USA:n asevoimien avulla pystyssä. Kun Saddam Hussein ilmoitti että Irak myy tästä eteenpäin öljyä euroilla, USA hyökkäsi välittömästi sinne ja palautti dollarin myyntivälineeksi. Esimerkkejä on lukuisia. Mutta nyt koko maailma (lukuunottamatta EU:ta) kapinoi vastaan.

Lisäksi Usan sisäinen yhteiskunnallinen tilanne voi tulehtua pitkäksi aikaa.

USA:ssa ei ole vain pari tukipylvästä pettämässä. The Entire Stage Is Collapsing. Tulee paljon todella rumaa välivaltaa, tyhjiä kaupan hyllyjä, jne. Minä olen neuvonut tuttaviani tekemättä edes lomamatkaa USA:an.

Mikä on oma arviosi siitä millä aikavälillä Usan tilanne huononee tai kriisiytyy?

2014 asiat etenevät hyper-vauhtia verrattuna vaikka vuoteen 2010. Isot pyörät pyörivät. Tilanne on todella monimutkainen. Esim. nyt on meneillään USA:n ja Kiinan vääntö IMF:n kontrollista. Milloin Petro-Dollari kuolee? Veikkaan 2014-2015.

Anonyymi kirjoitti...

Israelin ulkoministeri Avigdor Lieberman on alkujaan Moldavian snt:stä kotoisin josta siirtyi Israeliin. Hän osaa venäjää ja romaniaa. Hänen puolue saa paljon ääniä venäjänjuutalaisilta ja muilta entisen Neuvostoliiton alueilta tulleilta juutalaisilta. Onko tuosta seikasta hyötyä siinä miten pelataan Kremlin suhteen? Mitä Valkea tai LS arvelevat tuosta?

Muistan kuulleeni että pääministeri Benjamin Netanjahu kehoitti Israelin hallituksen ministereitä tekemään aiempaa enemmän vierailuja Kiinaan. Presidentti Shimon Peres kävi äskettäin siellä.

Israel on huomannut ettei se voi entiseen tapaan luottaa USA:n tukeen joten se on ryhtynyt luomaan suhteita Kiinan ja Intian suuntaan.

Valkea kirjoitti...

Voihan siitä hyvinkin olla diplomaattista hyötyä Israelin suhteissa Venäjään.

LS kirjoitti...

@vieras,

Israel ja Venäjä: Strange bedfellows indeed! Sama kuin Qatar ja Muslim Brotherhood! (Tosin tämä jälkimmäinen on todennäköisesti lyhyt "suhde.") Israelin sopimus on lähinnä pragmaattinen Venäjän kanssa. Tamar Gas Field:sistä Israel saa Israelin itse tarvitseman kaasun ja loppu voidaan myydä. Venäläinen Gazprom on maailman suurin kaasuyhtiö. Ja venäläinen Rosneft on maailman suurin öljy-yhtiö joka osti BP:n (British Petroleum) ja Morgan Stanley:n Oil Deskin. Israel ei ole tyhmä, se näkee missä tulevaisuus on: Idässä. Venäjä ja Kiina johtavat tätä liikettä. Tulossa: Gold Trade, Barter Trade, Asset-Backed Currencies. Ongelma ja hidaste #1: USA.

Israelista ja Venäjästä puheenollen, kaksi Putin-vitsiä.
1:

Besides the pleasure of getting this lost bit of land back, there was the additional joy of outwitting the adversary. The American neocons arranged the coup in Ukraine and sent the unhappy country crashing down, but the first tangible fruit of this break up went to Russia.

A new Jewish joke was coined at that time:
Israeli President Peres asks the Russian President:
- Vladimir, are you of Jewish ancestry?
- Putin: What makes you think so, Shimon?
- Peres: You made the US pay five billion dollars to deliver Crimea to Russia. Even for a Jew, that is audacious!

Five billion dollars is a reference to Victoria Nuland’s admission of having spent that much for democratisation (read: destabilisation) of the Ukraine. President Putin snatched victory from the jaws of defeat, and US hegemony suffered a set-back.

The Russians enjoyed the sight of their UN representative Vitaly Churkin coping with a near-assault by Samantha Power. The Irish-born US rep came close to bodily attacking the elderly grey-headed Russian diplomat telling him that “Russia was defeated (presumably in 1991 – ISH) and should bear the consequences… Russia is blackmailing the US with its nuclear weapons,” while Churkin asked her to keep her hands off him and stop foaming at the mouth. This was not the first hostile encounter between these twain: a month ago, Samantha entertained a Pussy Riot duo, and Churkin said she should join the group and embark on a concert tour.

2:

Putin is watching TV. Calls up his Chief of Intelligence: “Give Tyagnibok a medal for banning the use of Russian in Ukraine. What do you mean he isn't one of ours? Ok, give Yarosh a medal for the idea of blowing up Ukrainian gas transit lines. What do you mean, that's his own doing? How about that cretin Lyashko? How about those cretins from Svoboda—Miroshnichenko and others? So, DO WE HAVE ANY AGENTS ON THE GROUND IN UKRAINE AT ALL?! Where the hell are they? What the hell do you mean they bought a dump-truck of pop-corn and a tanker truck beer and are watching it like a movie?!!!” Hangs up in disgust. Calls again: “How could you let Muzychko get killed?”

LS kirjoitti...

Erratum: Idän osuus BKT:sta ei ole 60%.

World Economy

Käyttäen IMF:n ja World Bank:in vuoden 2012 lukuja (GDP (PPP)) USA+EU muodostaa noin 40% osuuden. Venäjä on noussut 4 sijaa vain 10 vuodessa (2000-2010). Vuonna 2000 Venäjä oli 10. suurin talous. Vuonna 2010 Venäjä oli 6. suurin talous. Toisin kuin monet länsimaat Venäjä ei ole hukkumassa valtion velkaansa - noin 12% (CIA 2012 est.).

Lisäksi BRICS-maiden tärkeydestä kertoo jotain se, että vuonna 2015 (ennuste) 7 suurimman talouden joukossa on 4 BRICS-maata (Venäjä, Kiina, Brasilia, Intia).

Economy of Russia

Russia - Main Industries: Complete range of mining and extractive industries producing coal, oil, gas, chemicals, and metals; all forms of machine building from rolling mills to high-performance aircraft and space vehicles; defense industries including radar, missile production, and advanced electronic components, shipbuilding; road and rail transportation equipment; communications equipment; agricultural machinery, tractors, and construction equipment; electric power generating and transmitting equipment; medical and scientific instruments; consumer durables, textiles, foodstuffs, handicrafts

The Rise Of The Bear: 18 Signs That Russia Is Rapidly Catching Up To The United States

---------

Venäjä kristittyjen näkökulmasta:

Whose Side Is God on Now?

Venäjä luomuruoan syöjien näkökulmasta:

If the Americans like to eat GMO products, let them eat it then. We don’t need to do that; we have enough space and opportunities to produce organic food.
- Dmitry Medvedev, 2014

Daily Mail

Venäjä maahanmuuttokriittisten näkökulmasta:

In Russia live Russians. Any minority, from anywhere, if it wants to live in Russia, to work and eat in Russia, should speak Russian and should respect the Russian laws. If they prefer Shari'a Law, then we advice them to go to those places where that's the state law. Russia does not need minorities. Minorities need Russia and we will not grant them special privileges, or try to change our laws to fit their desires, no matter how loud they yell 'discrimination'.

We better learn from the suicides of America, England, Holland and France if we are to survive as a nation. The Russian customs and traditions are not compatible with the lack of culture or the primitive ways of most minorities. When this honourable legislative body thinks of creating new laws, it should have in mind the national interest first, observing that the minorities are not Russians.

- Vladimir Putin, Feb 4 2013, addressing Duma

Valkea kirjoitti...

LS,

kiitos tiedoista.

LS kirjoitti...

@Valkea,

LS,

kiitos tiedoista.


Ole hyvä. Kirjoitan juuri tiivistelmän tiivistelmää Ukrainaan liittyen. 9 sivua on valmiina ja ehkä noin 3 sivua on kirjoittamatta. Otsikko on "Länsi (USA+EU) astui miinaan." Kun on valmista julkaisen sen täällä kommenttiosiossa.

Valkea kirjoitti...

Ok, odotan mielenkiinnolla.

LS kirjoitti...

Välitiedotus. 15 sivua valmiina, ehkä 5 sivua vielä kirjoittamatta. Kun tiivistelmä veisi 300 sivua, niin tiivistelmän tiivistelmän kirjoittaminen noin 20 sivuun on vaativaa.

Kuvittele että sinulle olisi tehtävä: "Tiivistä kaikki mitä tiedät aiheesta 'liberalismi' todella lyhyeksi tekstiksi. Muista perustella hyvin ja vakuuttavasti."

Valkea kirjoitti...

Ok, odottelen rauhassa.

LS kirjoitti...

LS: LÄNSI (USA+EU) ASTUI MIINAAN (I)

2014.05.23
ACT I: LÄNNEN SUUNNITELMA
ACT II: KNOW THY ENEMY
ACT III: VENÄJÄN UUSI SOTILASDOKTRIINI
ACT IV: UKRAINA: ANSA VALMIINA
ACT V: U.S. ISOLATION
ACT VI: KRISTALLIPALLO

[Useita oleellisia asioita ei mahtunut tähän tiivistelmään.]

ACT I: LÄNNEN SUUNNITELMA

Coup d'état.

USA toimi aika ennustettavasti. Ensin lähetetään neo-konnat (John McCain, Victoria "F**k The EU" Nuland ja kumppanit) neuvottelemaan opposition kanssa. Sitten neo-konnat määräävät ketkä pääsevät hallitukseen - esim. Nuland käski että Klitschko ei pääse hallitukseen. Sitten päästetään Langley Boyz "demokratisoimaan" Ukraina. [USA:lla on kaksi armeijaa: Pentagonin armeija ja CIA:n armeija. Ukrainassa on CIA:n armeija ja sen alihankkijat.] Ukrainan Rent-A-Mob:in rahoitus tuli Lännestä. Merkittävä osa Rent-A-Mob:ista oli palkattu Moldovasta, noin 15-30€ per päivä per turpa. Mutta hei, sentään verovapaasti! Lisäksi varsinaisia toiminnan miehiä koulutettiin Puolan ja Liettuan koulutusleireillä. Ja tietenkin Langleyn alihankkija Blackwater (tai mikä se nykyään on nimeltään - minulle se on aina Blackwater) on mukana menossa. Kysymys: Mikä oli Svoboda-puolueen nimi ennen nimenvaihtoa? Vastaus: Kansallissosialistinen puolue. Lisäksi Right Sector "kansalaisliike" on sitä itseään.

Ukraine Crisis - What You're Not Being Told

How Washington And Its Allies Use Social Media To Topple Governments & Manipulate Public Opinion

Kun uusi nukkehallitus pääsi valtaan ensin ryöstettiin kansalliset kultavarannot, 33 tonnia, ja annettiin ne USA:lle. Aivan samalla tavalla kuin US&UK ryösti Irakin ja Libyan kansalliset kultavarannot. Ja US&UK ovat nyt varastamassa Saudi Arabian Lontoossa (BoE) olevia kansallisia kultavarantoja. Syyrian kultavarannot jäivät varastamatta kun Nobelin Rauhan Presidentti® ei saanutkaan haluamaansa sotaa.

[Suomen kansallisesta kullasta (noin 50 tonnia) 51% on Lontoossa (BoE) ja 18% New Yorkissa (Fed). Kysymys: Onko ne varastettu? Vastaus: Arvatkaa kolme kertaa - Kanadan, pääsiäispupun ja joulupukin voi jättää pois arvauksista. Suomen Pankki]

[Kuva: Saksa]

Aivan kuten öljy tunnetaan mustana kultana, niin Ukraina tunnetaan mustan mullan maana. Ukrainassa on erinomaista viljelysmaata - Ukraina on tunnettu Euroopan vilja-aittana. Ukraina on yksi maailman suurimmista ruoantuottajista. Joten Monsanto:lle luvattiin GMO agri-business. Ukranalaiset saattavat valittaa tästä, mutta Ukrainan uusi "länsimainen" hallitus lupaa katsoa muualle.

Tämä kuva on varsin osuva

Isot pelaajat eli öljy- ja kaasujättiläiset (The Seven Sisters) joilla on monia länsimaiden politiikkoja takataskuissa: ExxonMobil, Shell, Chevron, Vitol & Eni. Ukrainassa on liuskekivikaasua (Shale Gas) mutta se vaatii Hydraulic Fracking -tekniikkaa ja pikkumaiset ukrainalaiset saattaisivat valittaa siitä, että heidän maaperä ja pohjavedet pilaantuvat. Mutta Ukrainan uusi "länsimainen" hallitus lupaa katsoa muualle.

Wiki: Ukraine -> Administrative Divisions -> Kartta

LS kirjoitti...

ExxonMobil saa off-shore alueen, karkeasti Krimin ja Odessan välisen välisen merialueen. Shell saa itäisestä Ukrainasta osan Kharkiv:in, Dnipropetrovsk:in ja Donetsk:in Oblast:eista. Vitol saa osan Kiev:in, Chernihiv:in, Sumy:n, Cherkasy:n ja Poltava:n Oblast:eista. Eni saa osan Lviv:in Oblast:ista. Chevron saa osan Lviv:in, Ivano-Frankivsk:in ja Ternopil:in Oblast:eista.

Lisäksi Ukraina voitaisiin liittää NATO:on.

Erinomainen suunnitelma.

ACT II: KNOW THY ENEMY

So it is said that if you know your enemies and know yourself, you can win a hundred battles without a single loss.
If you only know yourself, but not your opponent, you may win or may lose.
If you know neither yourself nor your enemy, you will always endanger yourself.

- Sun Tzu

Krim, anyone?

Hauraat ja rikolliset Länsimaiden suurpankit.

Deutsche Bank, Citigroup, The Royal Bank of Scotland, Barclays, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, Crédit Agricole, Bank of America, ...

Vuoden 2012 koko maapallon BKT (PPP) oli noin 85 triljoonaa dollaria.

i] Länsimaisilla suurpankeilla on satoja triljoonia kiinni johdannaisissa (Derivative Exposure), kuten IRS:t, CDS:t ja FX:t. Maailman suurin kasino.

The Elephant In The Room: Deutsche Bank's $75 Trillion In Derivatives Is 20 Times Greater Than German GDP

Tätä ei voi kylliksi korostaa: Näitä ei tarvitse merkitä julkiseen taseeseen. Siinä on kummasti eroa merkitäänkö esim. Deutsche Bank:in taseen suuruus alle 100% Saksan BKT:sta vai 2000% BKT:sta.

ii] Länsimaiset suurpankit suorastaan uivat erilaisissa finanssirikoksissa. Deutsche Bank on useissa näistä mukana. Kun Interpol ja BaFin tutkivat DB:tä pankkiirit päättivät yrittää tappaa kaikki jotka aikovat vasikoida (vuoden alusta lähtien 20+ ja kasvaa) plus collateral damage (pankkiirien puolisot ja lapset). Mutta se ei auta kuin osittain. Länsimedia yrittää tehdä parhaansa peittääkseen tämän, mutta se ei onnistu kuin osittain.

iii] Fractional Reserve Banking. FRB:n takia pankit ovat pyramidihuijauksia ilman johdannaisiakin ja normaalissa tilanteessa olisivat oikeudessa petoksesta. Miksi eivät ole? Helppoa! Säädetään laki jonka mukaan pankit saavat tehdä pyramidihuijauksen. EMU-alueella onkin hurjat reservivaatimukset:

Overnight deposits, deposits with agreed maturity or period of notice up to 2 years, debt securities issued with maturity up to 2 years, money market paper: 1%

Deposits with agreed maturity or period of notice over 2 years, repos, debt securities issued with maturity over 2 years: 0%

Kun lasketaan nämä kolme kohtaa [i+ii+iii] yhteen niin ei ole vaikea huomata miten hauraalla pohjalla Lännen talous on pankkien suhteen.

Torni ruutuun G7.

Kun venäläiset kuulivat ensimmäistä kertaa mitä Lännen sanktiot sisältävät, he nauroivat. Esim. Länsi uhkailee, että Venäjä ei pääse enää osallistumaan G8/G7-kokouksiin. Kauheaa. Uutisia: G20 pyyhkii G7:llä lattiaa.

UK ei ole juurikaan osallistunut poskisolistien kerhoon Venäjää vastaan. Se sai oppitunnin viime vuonna Syyriasta. Venäjälle ryttyily tarkoittaa myös Kiinalle ryttyilyä koska ne ovat läheisiä liittolaisia. UK oli aluksi lähdössä sotaan USA:n avuksi. Mutta sitten Moskovasta tuli puhelu jossa sanottiin että talvi on tulossa - haluatteko vielä kaasua? Lisäksi teroitettiin sitä mahdollisuutta että venäläiset oligarkit saattaisivat siirtää miljardinsa pois Lontoosta, esimerkiksi Sveitsiin. Seuraavaksi Pekingistä tuli puhelu jossa kysyttiin että haluaako Lontoo pysyä vielä Yuan Swap Facility:ssä mukana vai potkaistaanko se pihalle siitä? Sitten UK ei halunnutkaan hyökätä enää Syyriaan ja Coalition Of The Willing:istä tuli Coalition Of The Unwilling.

LS kirjoitti...

Bond:eista.

Kun jokunen vuosi sitten Kreikan velkakirjat olivat tapetilla, Länsi keksi luovan tavan tehdä 'non-default default.' Eli miten jättää maksamatta Kreikan velkakirjojen haltioille ilman että CDS:t (Credit Default Swaps) napsahtavat päälle. Se mitä harvempi tiesi oli että ne velkakirjan haltijat joiden velkakirjat olivat UK:n lain mukaisia, saivat kaikki rahansa takaisin korkoineen - muuten CDS:t olisivat napsahtaneet päälle.

Kun Venäjä lainasi Ukrainalle rahaa, nämä bond:it julkaistiin (issue) UK:n lain mukaisiksi (The exclusive jurisdiction of British courts). Lisäksi Venäjä lisäsi tällaisen klausuulin: "Paragraph 3(b) under Covenants on Debt Ratio: So long as the Notes remain outstanding the Issuer shall ensure that the volume of the total state debt and state guaranteed debt should not at any time exceed an amount equal to 60 percent of the annual nominal gross domestic product of Ukraine."

NBC News

As Western leaders prepare a bailout package for embattled Ukraine, they face a startling irony: Thanks to the almost bizarre structure of a bond deal between Ukraine and Russia, billions of those dollars are almost certain to go directly into the coffers of the Putin government. [...]

The implications of that clause are that the minute the West or the International Monetary Fund extends a large loan to Ukraine, that country will almost certainly have a debt-to-GDP that exceeds 60 percent, immediately putting the Russian loan into default. That gives Russia the right to demand immediate repayment.


Russia Hints It May Force Ukraine Into Default, "May Ask Ukraine For Its $20 Billion Share For Ex-Soviet Debt"

Jälleen varsin osuva kuva

Kun Suomikin osallistuu Ukrainan miljardien pelastuspaketteihin on syytä huomata yksi asia: Tavallisia ukrainalaisia ei pelasteta vaan Ukrainan velkojia (kuten länsimaiden suurpankkeja) ja yritetään estää CDS:ien napsahtaminen päälle. Ironia on melkoinen kun Venäjä saa ison osan näistä miljardeista.

[$100B Withdrawal From US Treasury Bills Hints At Russian Move]

Krim.

Krim kuului Venäjään vuoteen 1954 asti kunnes Hruštšov lahjoitti sen Ukrainalle. Jaska Brown on kirjoittanut hyvän historiikin Krimistä.

LS kirjoitti...

Crimea: Putin’s Triumph

Nobody expected events to move on with such a breath-taking speed. The Russians took their time; they sat on the fence and watched while the Brown storm-troopers conquered Kiev, and they watched while Mrs Victoria Nuland of the State Department and her pal Yatsenyuk (“Yats”) slapped each other’s backs and congratulated themselves on their quick victory.

They watched when President Yanukovych escaped to Russia to save his skin. They watched when the Brown bands moved eastwards to threaten the Russian-speaking South East. They patiently listened while Mme Timoshenko, fresh out of jail, swore to void treaties with Russia and to expel the Russian Black Sea Fleet from its main harbour in Sevastopol.

They paid no heed when the new government appointed oligarchs to rule Eastern provinces. Nor did they react when children in Ukrainian schools were ordered to sing “Hang a Russian on a thick branch” and the oligarch-governor’s deputy promised to hang dissatisfied Russians of the East as soon as Crimea is pacified. While these fateful events unravelled, Putin kept silence.

He is a cool cucumber, Mr Putin. Everybody, including this writer, thought he was too nonchalant about Ukraine’s collapse. He waited patiently. The Russians made a few slow and hesitant, almost stealthy moves. The marines Russia had based in Crimea by virtue of an international agreement (just as the US has marines in Bahrain) secured Crimea’s airports and roadblocks, provided necessary support to the volunteers of the Crimean militia (called Self-Defence Forces), but remained under cover. The Crimean parliament asserted its autonomy and promised a plebiscite in a month time. And all of a sudden things started to move real fast!


[Yulia Tymoshenko]

Krimin strateginen tärkeys. Krimillä (Sevastopol) on Venäjälle merkittävä lämpimän veden satama (port) josta on pääsy (access) valtamerille. Mustanmeren laivastolla (Black Sea Fleet) on kaksi päätukikohtaa: Sevastopol Krimillä ja Novorossiysk Venäjän mantereella. Mustanmeren yhteys Välimerelle on strategisesti ja logistisesti tärkeä Venäjälle, esim. Syyrian operaatio armeijalle ja Tamar Gas Fields Gazpromille.

Kun Krim liitettiin Venäjään, Venäjä aloitti välittömästi sillan rakentamisen Kerch:in Salmen kautta
Krimille. Lisäksi Venäjä aloitti kaasuputken rakentamisen Venäjältä suoraan Krimille. Venäjä toi väliaikaisia generaattoreita Krimille. Venäjä vaihtoi Krimin valuutan Ukrainan Hryvnia:sta (UAH) Venäjän Ruplaan (RUB). Krimiläisten eläke-edut tuplaantuivat. Eli Venäjä vei Ukrainalta melkein kaikki kiristämiskeinot Krimiä vastaan. Hryvnia on menettänyt arvoaan vuoden alusta yli 30% euroa vastaan (1€ = 11UAH -> 1€ = 16UAH). Kesällä 2009 yksi euro vastasi 45 Ruplaa. 2014 toukokuussa yksi euro vastaa 47 Ruplaa.

Euro to Ukrainian Hryvnia

Euro to Russian Ruble

Russian Prime Minister Medvedev has been visiting Crimea and announced massive new expenditures in that part of the Russian homeland. Pension benefits are to be doubled, and gas prices to be slashed. Meanwhile, the United States has made its first gift to Ukraine's independence. [It is] 300,000 Meals Ready To Eat, known as MREs. US soldiers who have subsisted on them claim that MRE actually stands for Meals Rejected by Ethiopians.
- Marvin Zonis

LS kirjoitti...

ACT III: VENÄJÄN UUSI SOTILASDOKTRIINI

Kun Putinin valtakausi alkoi vuonna 2000, Venäjän strategia muuttui. Putin alkoi parantamaan Venäjän ja Kiinan välejä sekä jatkoi SCO-liittouman kehittämistä. Seuraavana oli BRICS-liittouma. [Kiina alkoi työstämään myös RCEP-liittoumaa.] Putinin aikana vain kymmenessä vuodessa (2000-2010) Venäjä nousi 4 sijaa ylöspäin: maailman 10. suurin talous -> maailman 6. suurin talous (GDP (PPP) World Bank, IMF). Vuonna 2000 Venäjällä oli isot valtion velat. Vuonna 2012 valtion velka (Public Debt) oli noin 12% BKT:sta (CIA 2012 est.). Venäjän Gross External Debt on vain noin 40% BKT:sta (2013). [Vertailun vuoksi Saksan luvut: Public Debt: noin 80%. Gross External Debt: noin 160%.] Venäjällä on 2000-2014 katkeamaton ja koko ajan kasvava Trade Surplus. 2000-2008 Venäjän keskiluokka kasvoi 8 miljoonasta 55 miljoonaan - kasvua vajaa 600%. 2000-2008 keskimääräinen palkka kasvoi noin 80 dollarista noin 640 dollariin. Vuonna 2000 Venäjällä 30% eli köyhyysrajan alapuolella. Vuonna 2012 luku oli 11%. [Vertailuksi USA:n luku vuodelta 2012: 15%.]

Putin's Way

Putin Defends Christian Culture, Western Values, Condemns Political Correctness (2013)

Stalinin aikainen "määrä on laatua itsessään" -sotilasdoktriini vaihdettiin "quality over quantity" -doktriiniin.

Ohjuksista.

S-400/P-800/Club on osoittautunut monipuoliseksi ja erinomaiseksi. Kehittyneempi S-500 on juuri valmistunut.

Club-K Container Missile System 2013

2014 Russian Missile Defense Systems - S-400 Tor Buk M2

Club-N

Supersonic P-800 Yakhont "Ship Killer" Cruise Missile Launch

Aircraft Carrier Killers - Malakhit, Bazalt, Granit, Oniks, Brahmos, Club-K

S-500 Samoderzhets (Autocrat)

Russia's Missile Defense S-500

S-500

Heavy ICBM

Bulava ICBM

LS kirjoitti...

Hävittäjistä.

USA:n upeat, kalliit ja ylivoimaiset F-35 & F-22.

F22 Raptor Exposed

The F-35 Is A Lemon - Pierre Sprey

The Truth About The Useless F-35 & F-22

Blue Team: F-35, F-22 & F/A-18E/F
Red Team: Su-27SM, Su-30 & Su-35

"Red Force dominated the exercise" [...] "It was like clubbing baby seals" [...] "While the Super Hornets of both Blue forces were seriously and significantly overmatched (a.k.a. 'useless')" [...] "Hundreds of Blue Force aircraft were lost in the first twenty minutes."

[F/A-18E/F Super Hornet:
First flight 1995 -> 90-luvun tekniikkaa
F/A-18C/D Hornet (Suomen ilmavoimat):
First flight 1978 -> 70-luvun tekniikkaa
Kysyttävää?]

US Airforce Falling Behind Russia And China In Technology

Su-35 & Su-37 Extreme Maneuverability Show

Paris Air Show - Sukhoi Su-35

Fifth Generation Fighter T-50 PAK FA (+ Kuva: T-50 PAK FA)

Misc.

Novorossiysk-Class Submarine "Red October" "Maritime Black Hole"

VKS Sniper Rifle

State-Of-The-Art Plasma Stealth & Electronic Warfare.

Venäläinen Su-24:
First flight T-6: 1967
First flight T-6-2I: 1970

USS Donald Cook: USA:n Moderni Aegis Destroyer

Muistatteko tämän uutisen:

Venäjän ilmavoimien kone häiriköi Yhdysvaltain sota-alusta Mustallamerellä (12.04.2014)

Venäjän ilmavoimien lentokone on lähestynyt useita kertoja yhdysvaltalaista sota-alusta Mustallamerellä.

Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan Venäjän ilmavoimien Su-24 -kone lenteli aluksen lähellä noin puolentoista tunnin ajan alkuillasta lauantaina. Kone lensi noin 150 metrin korkeudessa alle kilometrin etäisyydeltä USS Donald Cook -aluksesta.


Aseeton, vanha Su-24 lähestyy kaukaa modernia Aegis Destroyer:iä. USS Donald Cook näkee sen tutkassaan. PLIM! Ei näe enää! Itse asiassa mikään tutka- tai asejärjestelmä ei toimi. Ei edes Phalanx. Puolentoista tunnin ajan Su-24 lenteli Destroyer:in läheisyydessä ja Donald Cook oli puolentoista tunnin ajan toimintakyvytön.

Tämä oli uuden teknologian demonstraatio Venäjältä - ei vain USA:lle vaan myös muiden maiden armeijoille/tiedustelupalveluille. Vanhaan Su-24 koneeseen oli integroitu Plasma Stealth -teknologia ja kauempaa venäläisestä tukialuksesta tuli EW-hyökkäys. Nämä teknologiat ovat vähintään yhden sukupolven muita edellä.

LS kirjoitti...

ACT IV: UKRAINA: ANSA VALMIINA

Kun USA:n järjestämä vuoden 2004 'Oranssi Vallankumous' ei toiminutkaan USA:lle kuin jokusen vuoden, oli Venäjälle selvä että USA aikoo yrittää uudestaan. Venäjä on jo vuosia varautunut siihen, että se ei tarvitse USA:sta yhtään mitään.

Putin oli täysin tietoinen länsimaiden heikkouksista kuten bond:eista, johdannaisista, pankeista, länsipankkien ruplan vaihtokurssin peukaloinnista. Putin tiesi senkin, että USA tulee käyttämään SWIFT-asetta (pankkien SWIFT-koodit, tunnetaan Suomessa BIC-koodeina) koska se käytti sitä vuosia Irania vastaan. SWIFT-aseella USA voi estää dollareiden siirtoja eri pankkien välillä.

Kun USA:n armeija (Langley Boyz + alihankkijat) sitten hyökkäsi Ukrainaan, Ukrainan armeija tai poliisi ei tehnyt ollenkaan vastarintaa. Syntyi tarkoituksella valtatyhjiö. Putin halusi antaa ukrainalaisten nähdä korkeimman henkilökohtaisesti mitä USA nykyään tekee parhaiten: Rape (Hydraulic Fracking pilaa maaperän ja tekee pohjavedestä juomakelvottoman. Monsanto saa aloittaa GMO-tuotannon), Pillage (USA ryösti samantien kansalliset kultavarat) and Plunder (ryösti kymmeniä miljardeja rahaa ja siirsi ne Sveitsin pankkeihin).

Ukraina joutuu oppimaan kantapään kautta seuraavan maksiimin:

If the nine most frightening words in the English language are “I’m from the government, and I’m here to help,” then the eleven most frightening words in the English language must be: “I’m from the United States government, and I’m here to help.”
- Charles Featherstone

Ukrainassa aika on Putinin puolella. Putin antaa koko Itä-Euroopan seurata tarkasti vierestä kun USA hyökkäsi Ukrainaan, hallitsee Ukrainaa ja se mätänee käsiin. Koko Itä-Eurooppa saa nähdä aitiopaikalta millainen 'liittolainen' USA on nykyään. Lisäksi Itä-Eurooppa huomaa, että EU:n pelastuspaketeissa ei pelasteta tavallisia ukrainalaisia vaan Ukrainan velkojia. Se käy ilmeiseksi, että EU:ta ei oikeasti kiinnosta tavalliset ukrainalaiset.

Ja Ukraina mätänee. Koska kansalliset kultavarannot ja kymmeniä miljardeja pankeista on varastettu. Suhteet tärkeimpään kauppakumppaniin (Venäjä, suurin Import & export) on jäissä. Pulaa on esim. lannotteista ja polttoaineesta. Rahaa on niukasti ja se prioirisoidaan:
1°: Palkat Langleyn palkkasotureille
2°: Ruokaa kansalle
Loput.

LS kirjoitti...

Ukrainassa ei ole yhtään LNG-terminaalia (Liquefied Natural Gas) joten kaasua ei voi tuoda LNG-tankkereilla mereltä käsin. Kuten ei ole Suomellakaan. Öljy+kaasuinfran rakentaminen vaatii asiantuntemusta, valtavat investoinnit ja vuosien rakentamisen. Toivottavasti johtaville suomalaisille poliitikoille ja virkakyösteille on tähän mennessä tehty nämä perusasiat selväksi.

[Sillä välin: The US Shale Oil Miracle Disappears

The US shale oil "miracle" has about as much believability left as Jimmy Swaggart. Just today, we learned that the EIA has placed a hefty downward revision on its estimate of the amount of recoverable oil in the #1 shale reserve in the US, the Monterey in California. [...]

Yes, you read that right: 96% lower. As in only 4% of the original estimate is now thought to be technically-recoverable at today's prices
]

ExxonMobil on vaikutusvaltaisin länsimaisista energiajättiläisistä. ExxonMobil:illa on miljardien investoinnit ja yhteistyöprojektit Rosneft:in kanssa Venäjällä ja Jäämerellä. Kun Krim (ja sen rannikkoalueet) kuuluu nyt Venäjälle, joutuu ExxonMobil neuvottelemaan uudestaan Krimin ja Odessan välisestä off-shore energiaesiintymistä. Yllätys, yllätys: ExxonMobil ilmaisi kantansa Lännelle: No War.

Lisäksi Länsi on nyt ansassa Ukrainan bond:eissa. Pelastuspaketeista vähintään 15 miljardia dollaria menee suoraan Venäjälle.

Kuva: Putin

[Pieni välihuomio useista suomalaisista ulkomaantoimittajista (kaikki merkittävät TV- ja paperi-mediat). Ainoa ammattivaatimus tuntuu olevan vieraiden kielien taito. Tutkiva journalismi on jokseenkin epämääräinen käsite. Mainstream länsimedian ulkopuolisia lähteitä käytetään vain harvoin - joko ei haluta/osata/ymmärretä käyttää tai toimitusten esimiehet kieltävät.

Toinen välihuomio useista suomalaisista taloustoimittajista: Kuva: Verstehen. Virkistävänä poikkeuksena haluan mainita esim. Jan Hurrin (Taloussanomat).]

LS kirjoitti...

ACT V: U.S. ISOLATION

Tämä ei tarkoita, että USA haluaa eristää itsensä vaan yhä harvempi maa haluaa olla yhä vähemmän liittolaisena/yhteistyössä/tekemisissä USA:n kanssa.

Esimerkkejä Edward Snowdenin paljastuksien seurauksista:

i] To Protect And Infect Part 2 (Jacob Applebaum, "Wrist-Slitting Depressing")

ii] Cisco CEO Warns Obama To Rein In NSA Or Face Collapse Of Trust In US Technology

iii] Brasilia oli aikeissa ostaa Boeing:iltä (USA) hävittäjiä, mutta siirtyikin ostamaan ruotsalaisen Saab:in Gripen (JAS 39) hävittäjiä (hyvä muusailun kohde on ostaako kukaan ulkomaa enää Boeing:iltä hävittäjiä?).

iv] UAE (United Arab Emirates) veti herneet nenään kun se huomasi, että sen USA:sta tilaama telekommunikaatiokalusto vakoilee salaa UAE:ta. Ei tämä kuulunut spesifikaatioihin!

v] Saksa suuttui ja harkitsee oman internet-infran rakentamista.

vi] Japani suuttui ja vetäyti USA:n ajamasta TPP-neuvotteluista (koko TPP kuoli ja sitä vastoin Kiinan ajama RCEP etenee vauhdilla. Nyt USA yrittää ajaa mikkihiiri-versiota TPP:stä EU:n kanssa.).

vii] Brasilia: Brazil Plans To Go Offline From US-Centric Internet.

viii] BRICS: The BRICS “Independent Internet” Cable. In Defiance Of The US-Centric Internet.

Gary Kasparov, for instance. He is in the Putin=Hitler camp, but, paradoxically, also a poster-child for Russian freedoms, being able to come to the US, openly talk about overthrowing the Russian government, and then fly back to Russia without any problems. If an American were to do the same, he would be charged with terrorism and left to rot in indefinite detention.
- Dmitry Orlov, 2014

LS kirjoitti...

Viime vuonna USA huomasi että sillä ei ole asiaa ASEAN-maiden kokouksiin kun Obama joutui palaamaan samantien takaisin.

USA:n hengailu Muslim Brotherhood:in (merkittävä terroristijärjestö) kanssa on todella hiertänyt välejä Egyptiin, Israeliin ja Saudi-Arabiaan. Egyptiä todella ärsyttää USA:n istuttamat nukkehallitsijat kuten Mohamed Morsi. Lisäksi Saudi-Arabiaa ärsyttää kun US&UK duo varastavat sen Lontoon kultaa. Obaman neuvottelut Riyadhissa eivät kestäneet kuin 20 minuuttia. Israel ei ole kovin huvittunut USA:n istuttamasta Ukrainan puoli-natsihallinnosta - Ukrainan juutalaiset ovat oikeassa vaarassa. Egypti, Israel ja Saudi Arabia huutavat kuin yhdessä kuorossa USA:lle: "What are you doing?"

Egyptian Revolution: What You're Not Being Told

Israel Drops Bombshell On Obama: “Opposing Russia Would Endanger Our Security”

UK ja Saksa eivät osallistu Venäjän vastaisiin pakotteisiin. Sitten oli Sveitsin vuoro näyttää keskisormea USA:lle:

Switzerland Snubs U.S. Effort To Sanction Russian Billionaires

Bahrainin vuoro:

‘US In Panic Because Of Its Waning Power’

The official scorecard of US Friends List is becoming shorter by the week. Total isolation is directly ahead.

Yksinvaltias Petro-Dollari kuolinvuoteellaan.

Viime vuonna Länsi antoi Kyprokselle Bail-In käskyn. Miksi? Kypros on/oli Venääjän pankkien ja keskuspankin pääasiallinen ikkuna (window) Eurooppaan, ja Kyproksella on myös Gazprom Bank. Mutta Kypros ei halunnut suututtaa Putinia joten Gazpromin pankkia ei ryöstetty Bail-In:illä. Länsi yritti hidastaa Gazprom:ia, mutta epäonnistui. Kypros kääntyi monta pykälää kohti Venäjää.

Iranilla on jättimäiset öljy- ja kaasuvarannot. Venäjä, Iran ja Syyria haluavat vetää putket Iranin, Pohjois-Irakin ja Syyrian kautta Euroopan markkinoille. Länsi yritti estää sen aloittamalla sodan Syyriaa vastaan, mutta epäonnistui. Monen tapahtuman seurauksena Saudi-Arabia kääntyy kohti Kiinaa ja Venäjää. Kiinan ja Venäjän laivastosta ja armeijasta tulee uusi suojelija Persianlahdelle ja Punaiselle merelle. USA potkaistaan pihalle. Kiinalla on jo nyt isot investoinnit (öljy infra) Saudi-Arabiassa.

[Lisäksi Lännellä on yhä suurempi ongelma informaatiosodan kanssa. Luurankoja on yhä vaikeampi pitää kaapissa. Ei ole kovin hyvää PR:ää Lännelle jos esimerkiksi paljastuu, että Syyriassa kemiallisia aseita käyttivätkin kapinalliset eivätkä Assadin joukot ja että ne olivat brittien valmistamia, sekä saudien jakelemia kapinallisille.]

LS kirjoitti...

Egypti on strategisesti tärkeä maa Suezin kanavan takia. Egypti on kääntymässä Itään ja Sillä on jo neuvotteluja Venäjän kanssa.

Panama on strategisesti tärkeä maa Panaman kanavan takia. Kiinalla on valtavat projektit Panaman kanavan laajentamisessa. Panamassa on myös valtava kultavarasto. Kun alkoi selviämään, että sveitsiläiset pankit (bullion banks) ovat varastaneet tuhansia tonneja asiakkaittensa kultaa, alkoi jäljellä olevaa kultaa virrata Sveitsistä Panamaan.

Kun Syrian sota ei onnistunutkaan ja ote Egyptistäkin on heikkenemässä, niin seuraava siirto Länneltä oli enää hidastaa Venäjää: Ukraina. Ja se olikin ansa. Venäjällä on jo North-Stream (putki Suomenlahden kautta Saksaan) valmiina ja uusi putki rakenteilla Mustanmeren kautta joka ohittaa Ukrainan ja sen vipuvarren. Lisäksi Länsi menetti jo vipuvartensa Ukrainassa eli Krimin niemimaan Venäjää vastaan.

Indonesia ja UAE (Yhdistyneet Arabiemiirikunnat) ovat jo Kiinan ja Venäjän kelkassa.

Kuva: Kiinalla on lukuisia projekteja Afrikassa.

Venäjä rakentaa tukikohtia Kuubaan, Venezuelaan, Nicaraguaan (+ GLONASS). Rosneft sai neuvoteltua Meksikon kanssa öljysopimuksen vaikka USA yritti parhaansa estää. Kuubasta Venäjä sai off-shore kaasu- ja öljyesiintymät.

Israelista Gazprom sai Tamar Gas Fields:in.

Iranin kanssa Venäjällä on 20 miljardin dollarin arvoinen Barter Trade: Iran antaa öljyä Venäjälle ja saa takaisin esim. aseita. USA epäonnistui jälleen. Ironisesti SWIFT-aseen käyttö on vain kiihdyttänyt Petro-Dollarin kuolemaa.

Petrodollar Alert: Putin Prepares To Announce "Holy Grail" Gas Deal With China

If it was the intent of the West to bring Russia and China together [...] in the process marginalizing the dollar and encouraging Ruble and Renminbi bilateral trade, then things are surely "going according to plan." [...]

The Holy Grail for Moscow is a natural gas supply deal with China that is apparently now close after years of negotiations.


Päivitys: Gazprom To Sign Monumental Gas Deal With China

Kuva: Bingo!

LS kirjoitti...

ACT VI: KRISTALLIPALLO

[Mahdollisia Black Swan Events:ejä joita ei toivottavasti tapahdu: X or Z-Class Solar Flare Hit To Earth and/or ICME -> Carrington Event, Supervolcano Eruption, Nuclear War, New Fukushima.]

NATO:n hidas disintegraatio.

USA on NATO:n tärkein tukijalka. Kun kaaos alkaa USA:ssa, maan voimavarat menevät sisäisiin asioihin - selviytymiseen. USA:n armeija tulee olemaan vain varjo entisestään. Saksa kääntyy avoimemmin Itään: Euraasian kauppavyöhyke. Kiina ja Venäjä astuvat esiin johtamaan ja USA:n eristäytyminen jatkuu. NATO:sta tulee hitaasti obsolete.

Euro.

Vähintään muutama maa eroaa eurosta.

Itä-Eurooppa.

Itä-Eurooppa katsoo kun USA:n ja EU:n 'auttama' Ukraina mätänee. Itä-Eurooppa näkee myös kuinka NATO alkaa vanhentumaan ja EU:ssa alkaa olla enemmän ongelmia ja erimielisyyksiä. ---> ???

Tulossa: Asset-Backed Currencies.

("/"-merkki tarkoittaa "ja/tai"):
Yuan (Oil/Gold)
Rupla (Oil/Gold)
Norjan Kruunu (Oil/Gold)
"Gold Dinar"/"Gulf Dinar"/"Silver Dirham" (osa arabi/islamilaisista maista)
"Central American Currency" (Oil/Gold/Copper) (osa latinalaisen amerikan maista, keskuspaikkana Panama)
"Nordic Euro"/"D-Mark" (?/-)
"BRIIICS/BRICS Bank/Trade/?" (Gold/Oil/?)

[BRICS + Iran + Indonesia = BRIIICS]
Valuuttojen nimet, määrät ja yksityiskohdat ovat auki.

Dollari hajoaa kahteen osaan.

Petro-Dollarin yksinvaltius päättyy kun öljyä voi ostaa muillakin kuin dollarreilla. Tästä tulee shokkiaalto USA:an kun muiden maiden ei tarvitse enää hankkia dollareita ja TBond:eja öljyä varten. Jäljelle jää vain dollari, joka jää kansainväliseen käyttöön ja menettää arvoaan.

Seuraavaksi USA julkistaa uuden sisäisen roskadollarin joka devalvoidaan "to Hell and back."

Marc Faber (2009): Is The US Becoming A Banana Republic?

The governments alone are responsible for the spread of the superstitious awe with which the common man looks upon every bit of paper upon which the treasury or agencies which it controls have printed the magical words 'legal tender.'
- Ludwig von Mises

USA:n sisäinen tilanne.

Doug Casey (2012)

Kuva: Student Debt

USA:n sisäinen tilanne on niin monimutkainen, että se vaatisi oman tiivistelmänsä. Mutta se on myös ennennäkemättömän synkkä ja toivoton tavallisille ihmisille. Se ei näy ihan vielä, ja Petro-Dollari on aiemmin ostanut lisäaikaa, mutta ei kauaa enään. Tämän vuoden kesä saattaa olla viimeinen rauhallinen kesä.

Melkein kaikki tukipylväät ovat pettämässä: The Entire Stage Is Collapsing.

Valkea kirjoitti...

Kiitos LS, mielenkiintoista tekstiä. Tulemme todennäköisesti näkemään suuria muutoksia kansainvälisessä taloudessa ja politiikassa.

Miten erilaiset USAn poliittisesti manipuloimat, tukemat tai liittolaismaat saadaan hyväksymään kultavarantojen siirto USAn haltuun? Kuulostaa omituiselta, että valtiot suostuvat sellaiseen.

LS kirjoitti...

Kiitos LS, mielenkiintoista tekstiä.

Ole hyvä. Nämä ovat todella monimutkaisia asioita ja niiden avaaminen lyhyesti ja selkeästi on vaativaa. Joten päätin että kirjoitan yhteen paikkaan (eli tämän postauksen kommettiosioon) mahdollisimman paljon ja johon voin myöhemmin viitata.

Tulemme todennäköisesti näkemään suuria muutoksia kansainvälisessä taloudessa ja politiikassa.

Länsimedia tekee parhaansa peittääkseen mahdollisimman suuren osan tästä. Samaan asiaan liittyy pankkiirien murhat.

Miten erilaiset USAn poliittisesti manipuloimat, tukemat tai liittolaismaat saadaan hyväksymään kultavarantojen siirto USAn haltuun? Kuulostaa omituiselta, että valtiot suostuvat sellaiseen.

Tämä vasta onkin monimutkainen asia. Kiina ja Venäjä ovat lievästi sanottuna laittaneet "hiekkaa rattaisiin."

[Oletko muuten nähnyt Die Hard: With a Vengeance elokuvan? Can you say Irony?]

Federal Reserve Bank of New Yorkilla on (muistaakseni) 6000 tonnia muiden maiden kultaa. Tai siis oli.

Kohta 1: Eri maiden "viralliset" kansalliset kultavarannot

Kohta 2: Kiina on siirtänyt 1000 tonnia kuukaudessa kultaa Lontoosta Itään (suurin osa Kiinaan ja Hong Kongiin) yli kahden vuoden ajan. Kiinalla ja Venäjällä on molemmilla yli 20 000 tonnia kultaa.

Kohta 3: Kommenttisi?

Valkea kirjoitti...

Ok.

En ole nähnyt tuota Die Hardin jaksoa.

Jos ja kun dollari romahtaa, kullan arvo nousee ja sen merkitys vaihdon välineenä lisääntyy. Siksi keskuspankit ja monet muut hamstraavat sitä. Ja silloin eivät kelpaa kultaosakkeet:

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2011/11/hyperkulta-ja-liberaali-rahasysteemi.html

Tämän vuoksi olettaisin järkevien hallitusten pitävän tiukasti kiinni kultavarannoistaan, ja kieltäytyvän luovuttamasta niitä suosiolla USAlle.

LS kirjoitti...

Jos ja kun dollari romahtaa, kullan arvo nousee

Ei ihan, mutta melkein. Dollarin arvo romahtaa kun Petro-Dollari kuolee. Mutta kullan arvo nousee vasta kun sen annetaan nousta. USA on erittäin omistautunut korruptioon ja rikollisuuteen. USA:n ja UK:n suurpankit saavat tehdä melkein mitä huvittaa. Mikään valtion tarkastusvirasto ei tule valkoisella hevosellaan apuun. COMEX(USA) ja LBMA(UK) saavat asettaa kullan hinnaksi mitä huvittaa. Vasta kun Saksassa Interpol ja BaFin iskivät Deutsche Bank:in kimppuun alkoivat pankkiirien murhat.

Tämä väliaikainen jalometallien pilkkahinta sopii kaikille isoille pelaajille. Minä jopa veikkaan, että Kiina palkkasi JP Morgan:in pitämään jalometallien hinnan alhaalla jotta Kiina ja Venäjä saavat ostettua niitä halvemmalla.

Siksi keskuspankit ja monet muut hamstraavat sitä. Ja silloin eivät kelpaa kultaosakkeet

Juuri näin. Ja virtaus kääntyi jo 2012: Tuhansia tonneja virtaa Lännestä (USA, Kanada, Eurooppa) Itään ja Latinalaiseen Amerikkaan.

Tämän vuoksi olettaisin järkevien hallitusten pitävän tiukasti kiinni kultavarannoistaan, ja kieltäytyvän luovuttamasta niitä suosiolla USAlle.

Avainsana: Järkevien. Minun havaintoni monista suomalaisista:

Me elämme vieläkin 1940-luvun loppua. Sodat ovat juuri päättyneet. Stalin on vielä vallassa. Venäjän sotilaskalusto on romua jenkkien kalustoon verrattuna. USA on vieläkin maailman hyvis. Natsit ovat muodissa Suomessa (Svoboda, Right Sector) ja me jopa maksamme heidän kaasulaskut. Lähetetäänkö kaasukammiot kaupan päälle?

LS kirjoitti...

Sekalaisia.

I. Fed.

Federal Reserve Admits Truth In Internal Memo: "Prices Continue To Rise Between 3% And 33%"

II. EU-vaaleista.

Godfrey Bloom (2013)

Tietääkseni ensimmäinen kerta kun Rothbard on mainittu EU:n parlamentissa.

III. Heritage.

Heritage - 2014 Index Of Economic Freedom

Heritagen mittausmetriikassa ja painotuksissa on ongelmia. Verotuksen painoarvo on liian pieni. IPR on väärinpäin. Valtion velka ja budjettialijäämä eivät aiheuta miinuspisteitä. Pankkien reservivaatimuksia ei huomioida. Kaavoitussääntelyä (joka nostaa asuntojen hintoja) ei huomioida. Kokonaissääntelyn määrää ei huomioida. jne. jne. (Lisäksi on huomioitava, että Heritagen tiedot ovat pääosin noin kaksi vuotta jäljessä. 2014 Index kuvaa lähinnä vuoden 2012 tietoja sekä osittain vuoden 2013 tietoja).

Täten annan Heritagen vertailulle arvosanaksi tyydyttävä. Ja Fraser Instituten vertailulle annan arvosanan tyydyttävä-. Mutta kun parempiakaan vertailuja ei ole minun tietääkseni. Jos joku tietää että on, niin informoikaa minua. Heritage on vikoineen päivineen kuitenkin jotenkin suuntaa-antava.

IV. Suomalaisen vasemmiston (kaikki 8 eduskuntapuoluetta) kolme pyhää lehmää.

i] Verotusta ei saa laskea (kuin korkeintaan marginaalisesti).
ii] Yhtään valtion virastoa ei tule lakkauttaa.
iii] Sääntelyä ei pidä vähentää; kaikki sääntely on hyvää tai vähintään neutraalia.

VI. Välikevennyksiä.

Octavius on kerännyt Kataisen parhaita:
"Olen haukkatarhan kukko."
"Ei koske Suomea."
"Iskimme tulpan EU-maiden velkaantumiselle."
"Työvoimapula alkaa 2010."
"Olen tyytyväinen stressitesteihin. Pankkien riskitestit ovat lisänneet luottamusta markkinoilla. Pankkeja koskenut epätietoisuus on nyt ohi."
"Pidän aiemmin tänä vuonna tehtyjä stressitestejä epäonnistuneina."

-------------

David Rosenberg And Goldman Sachs Refuse To Pay $250,000 To Listen To A "Fee-Deflating" Bernanke

Vain 250 000 dollarilla Valkea saisi suurimman esikuvansa kotiinsa pitämään puheen.

-------------

Niksmanni tekee varmaan jotain oikein

Uusliberalistisen talouspolitiikan ja itävaltalaisen taloustieteen lopputuloksena on villisti poukkoileva kuplatalous, jossa rakettimaiset nousut ja syvät lamat seuraavat toisiaan.
- RM

Nyt myös minä ja Valkea tiedämme mistä itävaltalaisessa taloustieteessä on kyse.

Valkea kirjoitti...

Minulla on 250 000 dollarille muuta käyttöä ...

LS kirjoitti...

Selvennyksiä ei-itävaltalaisille lukijoille.

I. FRB.

Aloitan esittelemällä keskeisiä käsitteitä.

Inflaatio. Tarkoittaa rahainflaatiota ja/tai hintainflaatiota.

Deflaatio. Tarkoittaa rahadeflaatiota ja/tai hintadeflaatiota.

Rahainflaatio. Monetary inflation to represent an increase in the quantity of money. Tarkoittaa yleensä Money Supply:n kasvua, mutta voi tarkoittaa myös pelkästään Monetary Base:n kasvua.

Rahadeflaatio. Monetary deflation to represent a decrease in the quantity of money. Tarkoittaa yleensä Money Supply:n kutistumista, mutta voi tarkoittaa myös pelkästään Monetary Base:n kutistumista.

Hintainflaatio. Price inflation to represent a general increase in overall prices.

Hintadeflaatio. Price deflation to represent a general decrease in overall prices.

Fractional Reserve Banking

Monetary Base

Money Multiplier

Reserve Requirement

Money Supply

Periaatteessa Money Multiplier on hyvin yksinkertainen:

M = Money Multiplier
R = Reserve Requirement

M(R) = 1/R jossa R € ]0, 1] tai R = 0 kuten Ruotsissa, UK:ssa ja Kanadassa. Tällöin Money Multiplier:in teoreettinen yläraja on ääretön. Eli selvyyden vuoksi R = 0 tarkoittaa 0%:n reservivaatimuksia ja R = 1 tarkoittaa 100%:n reservivaatimuksia.

Tämä on tietenkin yksinkertaistettu kaava koska osa kierrossa olevasta rahasta on käteisenä. Ja merkittävä osa rahasta on valuutta-alueen ulkopuolella, muissa maissa, jolloin näitä rahoja ei lasketa ollenkaan Money Supply:yn tai Monetary Base:en.

Vastaavasti Money Supply on yhtä yksinkertainen:

S = Money Supply
B = Monetary Base

S = B * M

Myöskin tämä on yksinkertaistettu kaava. Tällä tarkoitetaan vain MS:n mahdollista maksimia.

Esimerkiksi jos reservivaatimukset ovat 10% niin
R = 0.1
M = 1/0.1 = 10
S = B * 10

Eli pankit voivat korkeintaan 10-kertaistaa MS:n suhteessa MB:hen.

ECB (European Central Bank) on asettanut EMU-alueelle seuraavat reservivaatimukset:

Overnight deposits, deposits with agreed maturity or period of notice up to 2 years, debt securities issued with maturity up to 2 years, money market paper: 1%

Deposits with agreed maturity or period of notice over 2 years, repos, debt securities issued with maturity over 2 years: 0%


You do the math.

LS kirjoitti...

II. Pyramidihuijauksista, moraalista ja etiikasta.

Kysymys: Mitä eroa on FRB-pankeilla ja Wincapitalla? Vastaus: Ei paljoakaan.

Molemmat ovat pyramidihuijauksia. Molemmat ovat petoksia. Wincapitan olisi pitänyt tehdä kuten suomalaisten pankkien: Lobata lait jotka sallivat tehdä petoksen, pyramidihuijauksen ja rahanväärentämisen.

III. Ripaus itävaltalaista prakseologiaa ja thymologiaa.

Walter Block - Austrian Thymologists Who Predicted The Housing Bubble

IV. RM.

Uusliberalistisen talouspolitiikan ja itävaltalaisen taloustieteen lopputuloksena on villisti poukkoileva kuplatalous, jossa rakettimaiset nousut ja syvät lamat seuraavat toisiaan.
- RM

Kysymys: Tietääkö RM mistä puhuu kun hän puhuu itävaltalaisessa taloustieteestä? Vastaus: Ei tiedä.

LS kirjoitti...

Sekalaisia.

I-XII

I. FRB-pankeista.

Minulta jäi selventämättä miten FRB-pankit ovat Wincapitan tyylisiä pyramidihuijauksia. Otetaan esimerkki. Valtio on asettanut 5% minimireservivaatimukset pankeille. [Max Multiplier (5%=0.05) M=1/0.05=20] Olkoon pankin A ja pankin B vakavaraisuusaste 15%. Olkoon A:lla ja B:llä molemmilla 100 000 000 euroa rahaa tileillään. Olkoon asiakas P jolla on tili molemmissa pankeissa. Olkoon P:llä A:n tilillä 1000 euroa rahaa ja B:n tilillä 1000 euroa rahaa.

Eli sekä A:lla että B:llä on
15 000 000 euroa (15%) oikeaa rahaa (Base Money / pohjaraha / keskuspankkiraha)
ja oltava vähintään
5 000 000 euroa (5%) oikeaa rahaa täyttääkseen 5% minimireservivaatimukset
ja
85 000 000 (85%) pankin sisäistä "valerahaa."

Vitsi on siinä että tuota "valerahaa" ei voi ottaa pankista ulos koska sitä ei tavallaan ole olemassa. Eli A:lla ja B:llä on pelivaraa 15% (vakavaraisuusaste) - 5% (minimireservivaatimukset) = 10% eli 10 000 000 euroa.

[Kun asiakas P katsoo pankin A tiliään, 1000 euroa, keskimäärin vain (15%) 150 euroa on siitä oikeaa rahaa ja keskimäärin vain (10%) 100 euroa siitä voidaan ottaa ulos.]

Jos P haluaa ottaa tuon 1000 euroa käteisenä ulos joutuu pankki antamaan arvokasta oikeaa rahaa P:lle. Tai jos P haluaa tehdä tilisiirron, 1000 euroa, pankista A pankkiin B, joutuu pankki A antamaan pankille B 1000 euroa oikeaa rahaa.

Tai toinen esimerkki. Olkoon rakennusfirma R jolla on tili pankissa B. Asiakas P saa 1 000 000 euron asuntolainan pankista A. Asiakas P ostaa asunnon ja maksaa 1 000 000 euroa R:n tilille joka on pankissa B. [Oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi että A ei tee tässä luotonlaajennusta.] Eli:

Tilanne ennen lainaa:
A: 100 000 000 euroa
josta 15 000 000 euroa oikeaa rahaa
B: 100 000 000 euroa
josta 15 000 000 euroa oikeaa rahaa

Tilanne lainan jälkeen:
A: 99 000 000 euroa
josta 14 000 000 euroa oikeaa rahaa
B: 101 000 000 euroa
josta 16 000 000 miljoonaa oikeaa rahaa

It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.
- Henry Ford

II. Johdannaisista.

Vaikka Länsimaiden suurpankit toimisivat 100 prosentin reservivaatimuksilla, se ei auta jos johdannaisia (Derivative Exposure) ei lasketa mukaan. Otetaan esimerkiksi Deutsche Bank. Oletetaanpa että se olisi 100 prosenttinen:

Total Assets: 2 Trillion Dollars (pyöristetty luku)
Derivative Exposure: 75 Trillion Dollars

Noita 75 triljoonaa ei ole olemassakaan. Se on tietynlainen vedonlyönti/kasino.

III. Bail-In.

Bail-In on periaatteessa laillistettu pankkiryöstö paitsi että nyt ryöstäjänä onkin pankki/valtio. EMU-alueella näyttäisi vakiintuvan tuo 100 000 euron takausraja.

Voititko lotossa juuri 5 miljoonaa euroa? Bail-In! Jaaha, pankki varasti 4.9 miljonaa ja tilille ei jäänyt kuin 100 000 euroa.

Myitkö juuri kaikki sijoituksesi ja sait niistä nettona 500 000 euroa tilille? Haluatko näillä rahoilla ostaa asunnon helsingistä? Bail-In! Jaaha, pankki varasti 400 000 euroa tililtä.

jne. jne.

LS kirjoitti...

IV. London Gold Price Fix.

Gold Fixing

The gold fix is conducted in the United States dollar (USD), the Pound sterling (GBP), and the Euro (EUR) daily at 10.30am and 3pm, London time, via a dedicated telephone conference facility. [...]

The current five participants in the fixing, who must be members of the London Bullion Market Association [LBMA], are:

Scotia-Mocatta [Kanada]
Barclays [UK]
Deutsche Bank
HSBC [UK]
Société Générale [Ranska]


COMEX ja JP Morgan hoitaa USA:n puolen.

UK&US asettavat kullan hinnaksi mitä huvittaa ja tämä on yleisessä tiedossa. USA:ssa ja UK:ssa mikään poliisi tai tarkastusviranomainen ei tee mitään: Too Big To Jail.

Kuva: Goldman Sachs

Kuva: Wall Street

V. Välikevennys.

JPMorgan’s Twitter Mistake

Minä keräsin marraskuussa parhaita ylös:

What’s your favorite type of whale? #AskJPM

Is the fact that you've paid over half a billion in fines since August a source or pride, or are you embarrassed it's not higher? #AskJPM

When you paid $309M for illegal credit card practices, did you say #whatev we have $28BN set aside for fines? http://t.co/8XdxfenKSA #AskJPM

Does the sleaze wash off with a regular shower, or do you have to use something special like babies tears? #AskJPM

What gin pairs best with the tears of the unemployed? #AskJPM

What section of the poor & disenfranchised have you yet to exploit for profit, & how are you working to address that? #AskJPM

Did you have a specific number of people's lives you needed to ruin before you considered your business model a success? #AskJPM

Are SEC regulators good in bed or do they just kinda lie there? #AskJPM

Is bribery of federal government officials counted as a marketing expense, or a legal expense? #AskJPM

I have mortgage fraud, market manipulation, credit card abuse, LIBOR rate rigging, and predatory lending. Am I diversified? #AskJPM

Do you think maybe this whole #AskJPM idea was not well thought out?
---> J.P. Morgan answered that last one: In an email to Reuters, a company spokesperson said “Bad idea! Back to the drawing board.”

Kuva: JP Morgan Trade Diagram

LS kirjoitti...

VI. Kilpailevat valuutat (Competing Currencies).

Fast Effects Of Massive Hyperinflation

During Hyperinflation: In Zimbabwe, Gold Is The New Currency

A Choice Of Currency Leads To A Choice For Security

Zimbabwe isn’t normally cited as an example of the transformative power of laissez-faire economics. But it was Austrian School economist Friedrich Hayek who, in his 1976 classic Choice in Currency, asked this simple question: Why not let people choose what money they want to use?

And it was Zimbabwe, two years ago, that did exactly that – an act of desperation that saved this African basket-case country from economic annihilation. Writing in the summer issue of The Cato Journal, gold mining executive Joseph Noko calls this single act “the saviour of Zimbabwe.” [...]

By March, 2007, Zimbabwe’s annual inflation rate hit 2,200 per cent. By July, it reached 7,634 per cent.

Now skip a year. The rate hit 9.6 billion per cent in August, 2008, 471 billion per cent in September and 3.8 quintillion per cent in October. By November, it climbed to 89.7 sextillion per cent – that’s 89.7 followed by 20 zeroes.

During these two years, per capita GDP fell to $265 U.S. a year from $720. Unemployment reached 60 per cent. Business screeched to an almost complete halt. On Feb. 2, 2009, the central bank depreciated the Zimbabwean dollar for the last time – on the basis of one new dollar for a trillion old ones. Only days later, on Feb. 11, a coalition government took office. The country’s new finance minister, Tendai Biti, declared that the Zimbabwean dollar had ceased to exist: “Our currency,” he said, “is moribund.” On April 12, Zimbabwe suspended the use of its currency as legal tender.

“At first covertly, then in openness, and finally with the consent of the government,” Mr. Noko writes, “foreign currencies – the rand, the euro, the pound, the U.S. dollar, the [Zambian]kwacha – replaced Zimbabwe’s dollar.” Precisely as Mr. Hayek had imagined, Zimbabwe’s inflationary spiral ended. Within weeks, the country’s economy showed dramatic improvement. Businesses began to open. Banks began to function. Unemployment began to fall. GDP began to rise. Private credit began to increase. Foreign investment began to return. The human exodus ended. [...]

The moral of the story is obvious enough. Thiers’ Law, the opposite principle of Gresham’s Law, does work: Good money, freely circulated, drives out bad.


VII. Asuntojen hinnoista Suomessa.

Markus Jansson (2008)

Octavius (2009)

[Suomen Kilpailuvirasto on perustettu vuonna 1988. Kilpailuvirastolla meni 24 vuotta ennenkuin se huomasi vuonna 2012 että vähittäiskaupan ja kunnallisen kaavoituksen välillä on jokin yhteys. Ehkä seuraavan 24 vuoden jälkeen se on osannut selvittää mikä on vialla. Morons.]

LS kirjoitti...

VIII. Suomalaisista pro-EU/EMU argumenteista.

Päätöksiä ei tarvita sen vuoksi, että rahaa tarvittaisiin, vaan että markkinat saadaan luottamaan eurooppalaiseen päätöksentekoon.
- Jyrki Katainen, 2011

The know-nothings are, unfortunately, seldom the do-nothings.
- Mignon McLaughlin

Any fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius - and a lot of courage - to move in the opposite direction.
- Albert Einstein

Minun on vieläkin vaikea käsittää miten helposti nämä uppoavat suomalaisiin kun ottaa huomioon kuinka naurettavia ne ovat. Tässä pari niistä:

"Ilman EU:ta Suomesta olisi tullut sisäänpäin kääntynyt peräjunttila / impivaara."
LS: No, onko Norjasta tullut nyt 90-luvun jälkeen peräjunttila? Onko Sveitsistä?

"Pieni maa kuten Suomi ei pärjää omalla valuutalla."
LS: Kuten Ruotsi? Kuten Norja? Kuten Hong Kong?

"Me tienataan tällä."
LS: Kreikan takuuehdot olivat niin "hienot" että kukaan muu EU-maa ei niitä halunnut ja Suomelle naureskeltiin avoimesti. Itse asiassa Suomi maksaa joka vuosi suojelurahoja EU:lle koska Suomi on nettomaksaja EU:ssa. Kumulatiivinen summa kaikilta Suomen EU vuosilta on melkoinen kasa miljardeja. Olisi saatu monta lastensairaalaa.

IX. Yksi suosikeistani.

Rolling Back Government: Lessons From New Zealand (2004)

X. Pakkokoulutuksesta.

RjWeapon

Your Indoctrination

Innovators and creative geniuses cannot be reared in schools. They are precisely the men who defy what the school has taught them.
- Mises

A tax-supported, compulsory educational system is the complete model of the totalitarian state.
- Isabel Paterson

LS kirjoitti...

XI. Lännen tekopyhyydestä.

Irak.

Depleted Uranium - NATO's Dark Secret

Ten Years Later, US Has Left Iraq With Mass Displacement & Epidemic Of Birth Defects, Cancers

Depleted Uranium: Dead Babies In Iraq And Afghanistan Are No Joke

Further, a report sent to the UN General Assembly by Dr Nawal Majeed Al-Sammarai, Iraq’s Minister of Women’s Affairs since 2006, stated that in September 2009, Fallujah General Hospital had 170 babies born, 24 percent of which died within their first week of life. Worse yet, fully 75 percent of the babies born that month were deformed. This compares to August 2002, six months before the US invasion, when 530 live births were reported with only six dying in the first week, and only one deformity.

Libya.

Silent Killer - NATO Denies Depleted Uranium Bombs Blasted Libya

Pakistan.

[W]hen wedding parties and funerals are taken out by misguided drone strikes, that's a war crime—unless Washington is behind it, in which case it is just “collateral damage.”
- Dmitry Orlov

Afganistan.

Public Intelligence

US Soldiers Guarding Opium In Afghanistan

XII. Itävaltalaista musiikkia.

"Fear The Boom And Bust" A Hayek vs. Keynes Rap Anthem (2010)

Fight Of The Century: Keynes vs. Hayek Round Two (2011)

[Hayek's Gift]

LS kirjoitti...

Ukraine Gangster State Calls for 'Nuclear Strikes' (2014/06)

----------------------------------

Dmitry Orlov - American Foreign Policy Fiascos (2014/06)

Add to this the imbroglio over natural gas. Europe gets a third of its natural gas from Russia, and half of it flows through Ukraine. Some time ago, Americans came up with a truly delirious plan to take over supplying Europe with natural gas, pushing out Russia. Never mind that building the required liquified natural gas terminals and tankers would have taken years. Never mind that this gas would cost twice as much as Russian gas. The key point is the required gas does not exist. The US is a net natural gas importer, and its conventional gas production is in terminal decline. [...]

Russia has been working diligently on a new pipeline network, called South Stream, which bypasses Ukraine, but American officials forced Bulgaria to halt construction of its segment because the company doing the construction is Russian, and was unilaterally sanctioned by Washington. They have also instructed their Ukrainian puppets to refuse to reach an agreement with Gazprom. Gazprom has asked Ukraine to settle its debt for the gas it has already burned (a not unreasonable request) and to start making payments in advance. It also offered Ukraine the same price for gas paid by other European customers. The Ukrainians refused, and so the spigot was turned off this morning. The gas transiting Ukraine on its way west is still flowing, but at this rate it is a matter of months before the Europeans will have to start sacrificing some of it just to keep the lights on in Kiev. Keep in mind, Ukraine has some Chernobyl-style nuclear reactors that are still operating, and require a functioning electric grid to avoid meltdown if they shut down—which they very well might if there is a war going on.

As we all know, it is difficult to make predictions (especially if they are about the future) but it seems safe to already place Ukraine among the other US foreign policy fiascos. It is at this time still a slow-moving fiasco, but we should expect it to pick up pace. We should also expect it to get bigger: come next winter, if Kiev is dark and much of Europe is shivering in the cold, and Ukrainian nuclear reactors are on the verge of meltdown, the Europeans may start thinking that perhaps Americans are not their friends at all, that NATO membership is a bad idea, and that America's sycophants in Brussels should be given the boot along with the EU and the Euro. And this would make the spring of 2015 very interesting.


----------------------------------

Nyt soi: Sir Elwoodin Hiljaiset Värit - Viimeisellä Rannalla

LS kirjoitti...

Päivän pikaiset - Venäjän tilanteesta.

I-VII

I. Venäjä & kuvia.

Kuva: Venäjän vs USA:n osakkeiden kurssikehitys sanktioiden alettua

Kuva: Russian Gas In Europe

II. Venäjä & länsimaiset luottoluokitusyhtiöt politiikan jatkeena.

Vertailun vuoksi USA vs Venäjä.

Credit Rating - USA:

Standard & Poor's:
AA+ (Domestic)
AA+ (Foreign)
AAA (T&C Assessment)
Outlook: Stable

Moody's:
AAA
Outlook: Stable

Fitch:
AAA
Outlook: Stable

Credit Rating - Russia:

Standard & Poor's:
BBB (Domestic)
BBB- (Foreign)
BBB- (T&C Assessment)
Outlook: Negative

Moody's:
Baa1
Outlook: Negative

Fitch:
BBB
Outlook: Negative

Moody’s Cuts Russia’s Rating Outlook To ‘Negative’ (2014/06)

III. Venäjä & EU.

9 EU Countries Ready To Block Economic Sanctions Against Russia (2014/07)

France, Germany, Luxembourg, Austria, Bulgaria, Greece, Cyprus, Slovenia, and EU President Italy see no reason in the current environment for the introduction of sectorial trade and economic sanctions against Russia and at the summit, will block the measure

Putin Scores Another Historic Victory: Austria Signs South Stream Pipeline Deal In Defiance Of Europe (2014/06)

France Assures Push Against Petrodollar Is Not A "Fight Against Dollar Imperialism" (2014/07)

IV. Venäjä & Saksa & USA.

Tämä on jo muutaman vuoden kstänyt prosessi jossa Saksa ja USA polttavat välinsä kun Saksa kääntyy avoimemmin Itään: Euraasian kauppavyöhyke. Ja tyylilleen uskollisena USA:n kosto on välitön: USA ei anna ollenkaan Saksan kultaa takaisin. Tässä asia ilmaistu diplomaattikielellä:

No ‘Gold Rush’: Germany Keeps Reserves In The US (2014/07)

V. Venäjä & BRICS.

BRICS Establish $100bn Bank And Currency Pool To Cut Out Western Dominance (2014/07)

Russia Our Greatest Friend: Modi To Putin (2014/07)

“If you ask anyone among the more than one billion people living in India who is our country’s greatest friend, every person, every child knows that it is Russia. Everyone knows that Russia has always stood side by side with India during the toughest moments and without demanding anything in return,” Modi told Putin.

Russia Pushes For BRICS Energy Association (2014/07)

‘Building a BRICS wall’ (2014/07)

VI. Venäjä & Kuuba.

Russia Writes Off 90% Of Cuba's Debt Ahead Of Putin's 'Big Tour' To L. America (2014/07)

Russia’s Rosneft To Help Cuba Explore Offshore Oil Reserves (2014/07)

VII. Venäjä & Argentiina.

Putin: RT Spanish to be broadcast in Argentina 24/7 (2014/07)

LS kirjoitti...

Dmitry Orlov - Fact-Free Zone (2014/07)

Välillä sitä tuntee itsensä varsin yksinkertaiseksi. Miksen minä honannut tätä aiemmin? Kuten Orlov kirjoitti, tämän kannattaisi olla peruskäytäntö minulle lähestyä tällaisia tapauksia - vanha kunnon dekkariyhtälö:

Means + Motive + Opportunity + Modus Operandi = Plausibility

Robert Parry - What Did US Spy Satellites See In Ukraine? (2014/07)

LS kirjoitti...

Sekalaisia.

I-IV

I. Sinustako taikuriksi?

Light Your Water On Fire!

Look! My Water Is On Fire!

Tap Of Fire!

II. LS: P Experiment I.

Veikkaus: USA:ssa tapahtuu pörssiromahdus 2014 syys-lokakuun aikana (tyyliin 2009/03 tai pahempi).

III. MH17.

Flight MH17 Analysis (.pdf) (2014/08)

IV. Saksa & Ranska & Suomi.

Saksa teki päätöksen: Se lähtee eurosta ja NATO:sta. BRICS — here we come. Lisäksi Angela Merkel on jo matkalla ulos. Merkel valitsi väärän puolen: Team Pankit.

Myös Ranska teki päätöksen: Se lähtee eurosta. Kun Saksa ja Ranska lähtevät, niin Hollanti ja Itävalta lähtevät eurosta. Ilman vahvoja maita eurosta tulee roskavaluutta.

Eduskuntavaalit 2015. Seuraava Suomen eduskunta joutuu tekemään todella tärkeitä päätöksiä.

LS kirjoitti...

LS: PETRO-DOLLARIN JA USA:N HEGEMONIAN LOPPUPELI ON ALKANUT (II)

2014.12.18

ACT I: ERRATA & UPDATES
I.1. Errata.
I.2. Military Updates.

ACT II: VENÄJÄ & KIINA: STRATEGINEN LIITTOUMA
II.1. Johdantoa. Kysymys.
II.2. Heartland Theory. The (New) New Great Game.
II.3. Sano REE Kun Haluat Hyvää.

ACT III: LOKAKUUN PIKAISET

ACT IV: MARRASKUUN PIKAISET

ACT V: PANKEISTA
V.1. Venäjä, CBR Ja Elvira Nabiullina.
V.2. Suomi Ja Suomen Pankki.
V.3. BRICS.
V.4. Varoitus.

ACT VI: KAASUSTA, ÖLJYSTÄ JA PETRO-DOLLARISTA
VI.1. Kaasusta.
VI.2. Öljystä.
VI.3. Shale — Not Business As Usual.
VI.4. Petro-Dollarista.

ACT VII: USA:N TILANTEESTA
VII.1. Venäjän Reagoinnista USA:n Sanktioihin.
VII.2. USA:n Hegemonian Loppupeli On Alkanut.

[Tämä on jatkoa ensimmäiseen osaan, sitä seuraaviin kommentteihini sekä linkkeihin. Tämä oli alunperin tarkoitus julkaista tammikuussa, mutta asiat tapahtuvat nyt moninkertaista vauhtia kevääseen verrattuna.]

LS kirjoitti...

ACT I: ERRATA & UPDATES


I.1. Errata.

i] Saksa: Taktiikka ja Strategia.

En uskonut keväällä, että Saksa lähtisi mukaan sanktioihin. Olin väärässä. Ja kun Saksa suostui, niin opportunistiset Ranska ja UK lähtivät myös sanktioihin. En ottanut huomioon poliittista ja median painetta, sekä johdon kahtiajakautuneisuutta.

Saksa on hankalassa tilanteessa, sen median yksipuolisuus on monilla saksalaisilla ainakin jotenkin tiedossa:

"The Information War For Ukraine" - Satirical German Program "Die Anstalt" (Eng Subs [<-- Tekstit saa päälle Youtuben asetuksista, oikea alareauna]) (2014/09)

Mutta Saksa ei lähde eurosta ilman että jotankin tapahtuu. Joitakin mahdollisia skenaarioita:
- Uusia kansanäänestyksiä. Skotlanti eroaa UK:sta / UK eroaa EU:sta.
- Yksi tai useampi euromaa (kuten Ranska) eroaa EMU:sta.
- ECB aloittaa hillittömän rahan printtaamisen (Unsterilized QE)
- Deutsche Bank on menossa konkurssiin

ii] LS: P Experiment I.

State: Failure.

P Experiment:it ovat enemmänkin arvauksia ilman sen kummempaa pohjaa.

S&P 500 kyllä dippasi lokakuun puolivälisssä, mutta paljon vähemmän kuin arvelin. (Ja ei, minulla ei ollut tuossa rahaa kiinni. Minä pysyn kaukana USA:n korruptoituneista markkinoista.)

LS kirjoitti...

I.2. Military Updates.

i] Tässä on pieni snipetti tämän vuoden huhtikuun Mustanmeren tapahtumasta:

In April an unarmed Russian SU-24 tactical bomber flew over the USS Donald Cook in the Black Sea and using an electronic warfare weapon disabled the entire ship. This is important because the Donald Cook is an Aegis equipped guided missile destroyer. The Aegis weapons system is the most integrated and advanced combat weapons system the U.S. has available.

The ship carries 56 Tomahawk missiles in standard mode and 96 in attack mode and can launch nuclear missiles. It also has more than 50 antiaircraft missiles. The Aegis weapons system can link to all the other ships in the area to enable tracking of hundreds of targets in real time. It is also installed on NATO's most modern ships.

The SU-24 had only an electronic warfare pod and no bombs or missiles. The electronic warfare device is called a Khibiny. The device disabled all radars, control circuits, computer systems, information transmission systems, etc. After the first pass that disabled all fire control the plane circled around and made a simulated missile attack on the destroyer, not once but 12 times before flying away. The Donald Cook immediately headed for a port in Romania for repairs.


ii] Venäjä on jatkanut huomattavasti T-90 panssarivaunun kehitystä

Wiki: T-90 Variants

T-90AM
T-90SM (Export Version)

T-90SM

iii] Valko-Venäjän kehittämät

'Talisman' ADS (Hävittäjille)

'Talisman Block-1' (8.0-12.0 GHz) Provides protection against Onboard radars of the

Aircrafts: Flanker-C, Fulcrum, Fulcrum-F, F-15, F-16, F-18, F-22, Mirage-2000, Rafale, Eurofighter, JAS-39 Gripen, Tornado, etc
Air-To-Air Missiles: AA-10 Alamo, AIM-7 Sparrow, AIM-120 AMRAAM, MICA, Skyflash, Aspide, MATRA
Air Defense Systems: SA-3 Goa, SA-10 Grumble, SA-12 Giant, MIM-23 Improved Hawk


'Amulet' ADS (Helikoptereille)

'Amulet Block-1' (8.0-18.0 GHz) Provides protection against Onboard radars of the

Aircrafts: Flanker-C, Fulcrum, Fulcrum-F, F-15, F-16, F-18, F-22, Mirage-2000, Rafale, Eurofighter, JAS-39 Gripen, Tornado, etc
Air-To-Air Missiles: AA-10 Alamo, AA-12 Adder, AIM-7 Sparrow, AIM-120 AMRAAM, MICA, Skyflash, Aspide, MATRA
Air Defense Systems: SA-3 Goa, SA-8 Gecko, SA-10 Grumble, SA-12 Giant, SA-15 Gauntlet, SA-19 Grison, MIM-23 Improved Hawk, Roland-2, Crotale-NG
Self-Propelled Anti-Aircraft Systems: ZSU-23-4 Shilka, Gepard, Loara

LS kirjoitti...

ACT II: VENÄJÄ & KIINA: STRATEGINEN LIITTOUMA


II.1. Johdantoa. Kysymys.

Kysymys: Mitä yhteistä näillä Venäjän & Kiinan johtamilla projekteilla ja liittoumilla on (muiden asioiden ohella)? Vastaus:
1] No U.S. Dollar / No Petro-Dollar / De-Dollarization / No Dollar Trade Settlements / No Dollar Reserve Currency
2] No U.S. Participation / No U.S. Membership

Siinä missä Länsi pelaa pokeria, Venäjä & Kiina pelaavat shakkia. Venäjä & Kiina johtavat yhdessä BRICS-liittoumaa ja SCO-liittoumaa. Venäjä johtaa CSTO-liittoumaa ja EEU/EAU-liittoumaa. Kiina johtaa RCEP-liittoumaa.

Kaivetaan maapallon kartta ja Wikipedia esiin.

BRICS

Members: Brazil, Russia, India, China, South Africa.

Potential Members: Indonesia, Turkey, Egypt, Argentina, Iran, Nigeria, Syria, Bangladesh.


SCO

Members: China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan.

Observers: Afghanistan, India, Iran, Mongolia, Pakistan.

Dialogue Partners: Belarus, Sri Lanka, Turkey.


CSTO

Members: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan.

Observers: Afghanistan, Serbia.

Possible Candidates: Iran.


EEU/EAU

Members: Russia, Kazakhstan, Belarus, Armenia.

Potential Future Members: Tajikistan, Kyrgyzstan.


RCEP

Members:
The 10 members of ASEAN: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Burma, Cambodia.
ASEAN plus six: China, Japan, South Korea, India, Australia, New Zealand.


Sitten yhdistellään karttoja.

BRICS + SCO + CSTO + EEU/EAU + RCEP

Lisäksi Venäjän & Kiinan yhteistyö Lähi-idässä ja Latinalaisessa Amerikassa. Sekä Kiinan useita projekteja Afrikassa.

Mutta jos seuraamme Länsimediaa, niin kartta näyttää tältä.

LS kirjoitti...

II.2. Heartland Theory. The (New) New Great Game.

Jos Sir Halford Mackinderin (1861 – 1947) "Heartland Theory" sekä modernisoitu "The (New) New Great Game" eivät ole tuttuja entuudestaan, suosittelen lämpimästi tätä: Thunder Road Report — The New New Great Game (.pdf) (2013/12)

II.3. Sano REE Kun Haluat Hyvää.

Wiki: Rare Earth Element

As defined by IUPAC, a rare earth element (REE) or rare earth metal is one of a set of seventeen chemical elements in the periodic table, specifically the fifteen lanthanides plus scandium and yttrium. Scandium and yttrium are considered rare earth elements because they tend to occur in the same ore deposits as the lanthanides and exhibit similar chemical properties. [...]

Scandium, Yttrium, Lanthanum, Cerium, Praseodymium, Neodymium, Promethium, Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium, Lutetium


China Controls Over 90 Percent Of The Total Global Supply Of Rare Earth Elements (2010)

Just consider a few of the products that use rare earth elements
-Hybrid car batteries
-Flat screen televisions
-Cell phones
-iPods
-Radar systems
-Missile-guidance systems
-Satellites
-Aircraft electronics
-Smart bombs
-Electric car engines

[...] Today, China is the leading supplier of components that are critical to the operation of U.S. defense systems.

LS kirjoitti...

ACT III: LOKAKUUN PIKAISET


China Surpasses US As World's Largest Economy Based On Key Measure

China has surpassed the US in terms of GDP based on purchasing power parity (PPP), becoming the largest in the world by this measure, International Monetary Fund estimates show.

In 2014 China reached $17.6 trillion or 16.48 percent of the world’s purchasing-power-adjusted GDP, while the US made slightly less, 16.28 percent or $17.4 trillion, the FT reported citing IMF data.


PPP is recognized as the best way to compare the size of economies rather than using volatile exchange rates, which rarely reflect the true cost of goods and services. [...]

According to IMF estimates, in 2015 the gap between China and the US will increase to almost a trillion dollars: Chinese GDP PPP will amount to $19.23 trillion against $18.286 trillion in the US.

However in terms of a real GDP the United States remains the undisputed world leader with $16.8 trillion output, significantly outpacing China with $10.4 trillion.


-------

Not Just The Largest Economy – Here Are 26 Other Ways China Has Surpassed America

#1 When you add up all imports and exports, China now accounts for more total global trade than the United States does.

#4 China is now the leading manufacturer of goods in the entire world.

#7 China now has the largest new car market in the entire world.

#8 China has more foreign currency reserves than anyone else on the planet.

#19 China is now the number one producer of wind and solar power on the entire globe.

#25 According to author Clyde Prestowitz, China’s number one export to the U.S. is computer equipment. According to an article in U.S. News & World Report, the number one U.S. export to China is “scrap and trash”.


-------

Great Waldorf Of China: Beijing Buys Legendary NYC Hotel For $2bn

The worlds’ biggest hotel operator Hilton Worldwide has sold the iconic Waldorf Astoria in New York to a Chinese insurance company for nearly $2 billion, a record for a US hotel. The deal marks the continued Chinese real estate shopping spree in America.

Hilton Worldwide Holdings sold the historic landmark to Beijing-based Anbang Insurance Group for a record breaking $1.95 billion, which is the largest acquisition of US realty by a Chinese buyer. [...]

Made in USA, owned by China [...]

China will now own 121 Park Avenue, the latest acquisition in the East’s shopping spree in the West. China’s growing economy, stronger currency, and greater access to credit has enticed buyers to invest in the US.

“What we are witnessing is the greatest transfer of wealth in human history. America’s wealth, America’s productive capacity, the capital that has been accumulated over a couple of centuries of industrial growth, is being transferred to East. Asia and China in particular at a volume and speed that has never been seen before,” Curtis Ellis, Executive Director of the American Jobs Alliance, told RT. [...]

In Manhattan alone in recent years, Chinese investors have bought some of the city’s most famous buildings. Zhang Xin, the co-founder of China Ltd bought a stake in Manhattan’s GM building last year, and another Chinese company, Fosun International Ltd, picked up shares in the Chase Manhattan Plaza. [...]

China is the leading foreign buyer of US properties. According to the National Realtors Association, between March 2013 and March 2014, the Chinese spent $22 billion on US homes, with more than 75 percent of the purchases paid in cash.

The Chinese are also putting money into America’s most expensive homes that have an average price to half a million dollars. An average American house costs $200,000.

LS kirjoitti...

Armenia To Join Eurasian Economic Union

Leaders of Russia, Kazakhstan, Belarus and Armenia have signed a treaty that will make Erevan a new member of the Eurasian Economic Union, a free trade zone made up of former Soviet states to rival the European Union.

The deal was signed Friday at the summit of the Eurasian Economic Union in Minsk.

In September last year Armenia’s president Serzh Sarkisyan said he chose the Eurasian integration over closer ties with the EU


-------

Moscow Just Took A Quantum Leap Into The Future — China To Put Russia On Fast Track To High-Speed Rail

"TOKYO — A planned $10 billion Russian high-speed rail system is a key project covered under the strengthened cooperation that Russia and China agreed to Monday."

This is not simply Russia deciding they’d like to lay down more track. This is a joint-state venture, being pursued from the very top levels, between arguably the two biggest players of the BRICS. This is another example of how the policies which the West is currently pursuing against Moscow (and to a lesser extent, Beijing) is pushing Russia and China much closer together, in ways that were unimaginable even 10 years ago.

"Lulz! But, Watchman, Russia doesn’t even have high-speed railway technologies! Their technology is horribly dated! How is this a big deal?"

First of all, in case you hadn’t noticed, the United States, the “indispensable nation”, is literally in the stone age, when it comes to railway technologies. Don’t believe me? Here’s a look at a high-speed railway snapshot from China:

[...]

That last train above, by the way, can reach speeds of over 300 miles per hour. That’s half the speed of a Boeing 727 passenger jet! Just imagine sitting inside the bullet of a gun, while eating your poached eggs with Hollandaise sauce, and being fired through the air, and you’ll have some idea of what it’s like to travel on a 21st century railway.

Now, just for fun, let’s do a comparison with a look at some Amtrak trains here in the States! Prepare to be blown away, by this… [...] And this! [...] Or this one! [...]

Short on words here, shield brother? Let me help you think of a few. How about:
Embarrassment?
3rd-world?
Fred-Flintstone?


-------

World On A String: Breakthrough Fiberoptic Cable 2,500X Faster Than Fastest Internet

Imagine downloading your favorite flick in 31 thousandths of a second. Such insane internet speeds are now a reality, with researchers rolling out a 255 terabits per second fiberoptic network which could transport the entire Internet on a single cable.

The cable, the joint effort of Dutch and US scientists, is 2,550 times faster than the fastest single-fiber links in commercial operation today. [...]

In layman’s terms, it is something akin to a one way road being stretched out into a seven lane highway. This seven lane highway is then stretched into a multi-tier freeway, much like the so-called LA 'Stack'. Except in this case, it’s like a seven lane, multi-story drag race, with all the power from the individual vehicles being directed into a single source.

Researchers said that this new type of optical fibre is like "allowing 21 times more bandwidth than currently available in communication networks," which is 4-8 Terabits per second standard.

Moreover, the researchers have introduced "two additional orthogonal dimensions for data transportation - as if three cars can drive on top of each other in the same lane."

LS kirjoitti...

#62: Russia Jumps Record 30 Places In ‘Doing Business’ Ranking

Russia is now ranked 62nd in the World Bank’s new 2014 Doing Business report, which measures the ease of doing business in 189 countries worldwide. The country climbed 30 positions from 92nd spot in 2013.

Russia is ahead of Moldova in 63rd place and behind Greece in 61st.

Singapore, New Zealand, Hong Kong, Denmark, and South Korea are the top five countries in terms of ease of doing business in this year’s report.

The 189 economies are evaluated on how close their business regulations compare to the best global practices, with a higher score for a more efficient business climate and stronger legal institutions.

Russia’s steep improvement to 62nd place is due to the report changing its methodology in determining the rating by adding new indicators, such as ease of property registration and starting a new business, as well as the availability of credit, protection of minority shareholders, and bankruptcy procedures.

Starting a business in Russia is easier today than a year ago, thanks to two major reforms, the report said, as Russia has streamlined the process for startups by cutting red tape.

The two major reforms Russia enacted in the last year eliminate the requirement for a company’s founder to deposit the charter capital before incorporation, and Russia has made transferring property smoother by speeding up property registration as well as axing the need for notarization. It also axed the requirement for companies to notify authorities before opening a bank account.

This year the report measured two cities from Russia, China, the US, Japan, Brazil, India, Mexico, Indonesia, Nigeria, Pakistan, and Bangladesh. St. Petersburg was measured along with Moscow, China added Beijing to Shanghai, and the US added Los Angeles to New York, and so on.

In 2012 Russian President Vladimir Putin set the goal of raising the country’s position in the Doing Business ranking to number 20 by 2018.

Last year, Russia jumped to 92nd place from 112th, which was considered a key breakthrough


World Bank: Doing Business 2015 - Full Report (.pdf) (2014)

-------

Contract Soldiers Outnumber Conscripts In Russian Military

In September, the Russian military had more contract servicemen than conscripts, Sergey Shoigu has said, adding it was proof of the growing prestige of a military career and its popularity among young Russians.

The minister noted that the officers who conducted the draft were obliged to take special measures to decrease the numbers of those who wanted to join the ranks. “Already in September, we started to hold back applicants, because there were so many of them. And this cannot but make us happy,” the Defense Minister said in an interview with the ITAR-TASS news agency.


-------

China Expected To Invest $1bn In Russian Solar Energy

China’s Solar Systems may become the largest investor in the Russian solar power industry. The company plans to construct a plant for the production of solar panels in Russia’s Tatarstan Republic next year.

Solar Systems is a subsidiary of China’s Amur Sirius, and estimates the total investment at around $1 billion, the company’s head of investment and finance Olga Bykova told Vedomosti.

In July 2014 Solar Systems won a tender to build 175 megawatt of solar energy capacity in three Russian regions. The company plans to have them working in 2016-2018.

LS kirjoitti...

ACT IV: MARRASKUUN PIKAISET


Välikevennys: Is China Sending America A Message?

-------

​China Leads ‘Historic Step’ To Asia-Pacific Free Trade

APEC members have adopted a roadmap for an Asia-Pacific free trade zone that will eliminate trade barriers across 21 countries and could challenge US dominance in the region.

The decision is "a historic step” towards implementing the idea of the Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP), Chinese President Xi Jinping said Tuesday at the APEC news conference.

The organization will conduct a two-year study into establishing the FTAAP. [...]

China’s response to US ‘signal’

“On TPP, China is the only country [among world’s top 3 – Ed.] excluded,” Liu Feitao, Deputy Director of the American Studies Department of the China Institute of International Studies in Beijing, told Bloomberg. “Chinese see the signal from that action.”

At the summit China signed a number of trade deals that point to China’s attempt to curb the US dominance in the region.

Agreements on settlements in local currencies marked another challenge to the US dollar in global finance.

On Monday the Chinese and Malaysian central banks signed a deal to establish a yuan clearing bank to be based in Kuala Lumpur. This is first bank of its kind for the country, the People's Bank of China said. The clearing bank for business deals in domestic currencies - Chinese Renminbi (RMB) and Malaysian Ringgit - will bolster Malaysia’s position as a gateway for RMB flows in Southeast Asia.

The leaders of China and South Korea also reached an agreement on a free trade deal removing tariffs on 90 percent of goods. That would allow Korean firms broader access to China’s market.


-------

Russia-China APEC Deals Reflect ‘Natural Synergy’

Russia’s colossal economic shift toward Asia in energy, finance, and infrastructure deepened at this year’s APEC summit in Beijing with 17 major bi-lateral business deals with China. The strategic alliance could crowd out other global players.

LS kirjoitti...

Gold Shortage, Worst In 21st Century, Sends 1Y GOFO To Lowest Ever... And India Just Made It Worse

Negative GOFO

[...] The only other time when both 1M and 3M GOFOs were both negative or almost so (3M touched on 0.05%) was in the aftermath of the AIG bailout following the Lehman collapse in November 2008, which reset the GOFO rate to just barely above 0% where it has traded for most of the time, at least until last summer when in a widely documented episode of negative GOFO rates, GOFO went negative in July of 2013 and remained in negative territory for over a month.

Which brings us to today, when not only is the 1 Month GOFO rate the most negative it has been since 2001, not only is 2 through 6 Month GOFO also negative, and in fact the 6 Month GOFO is now negative for the longest stretch in history clocking in at 11 consecutive days, but, strangest of all, the gold curve backwardation is about to become absolutely historic with 1 Year GOFO just a whisper away from hitting negative territory for the first time ever at 0.02667%. [...]

India shocks observers by scrapping gold import rule

One event that may stretch the already ridiculous disconnect between physical and swap-based gold, is the announcement earlier today by India which just scrapped a rule mandating traders to export 20 percent of all gold imported into the country, in a surprise move that could cut smuggling and raise legal shipments into the world's second-biggest consumer of the metal after China.

As Reuters reports, "along with a record duty of 10 percent, India introduced the so-called 80:20 import rule tying imports to exports of jewellery last year to bring down inbound shipments and narrow the current account deficit that had hit a record.

"It has been decided by the Government of India to withdraw the 20:80 scheme and restrictions placed on import of gold," the Reserve Bank of India (RBI) said on Friday, without giving a reason for the change in the rule.


-------

China Overtakes Japan To Become World’s Second Largest Stock Market

The capitalization of the Chinese stock market increased 33 percent in 2014 reaching $4.48 trillion, which makes the market second only to the US.

LS kirjoitti...

ACT V: PANKEISTA


V.1. Venäjä, CBR Ja Elvira Nabiullina.

Wiki: Elvira Nabiullina

Nabiullina Takes Over Russia’s Central Bank’s Top Post (2013/06)

Elvira Nabiullina has officially taken over the chairmanship in Russian Central Bank from the former head of the monetary regulator Sergey Ignatiev on Monday. [...]

Speaking to the Interfax news agency Nabiullina said devaluing the rouble and lowering interest rates are “dangerous” options for the economy.


[Economic]Liberal Economist (2013/06)

Her chosen course of study also gave her access to western economic texts by authors including Robert Higgs and Joan Robinson that weren’t available to the general population. Nabiullina has described herself as a liberal economist, one with no hint of radicalism, according to a friend who has known her since university. She believes the state’s economic policy should be guided by grassroots efforts and public consensus, not dictated from above

[LvMI: Robert Higgs]

[Wiki: Joan Robinson]

Russia And China Building Their Gold Reserves (2013/07)

We saw evidence of this from Russia recently, with Putin’s appointment of his own personal economic adviser, Elvira Nabiullina, as the new head of Russia’s central bank. Ms Nabiullina is on record admiring, among others, the writings of Robert Higgs – a leading US economist of the Austrian School. She is therefore likely to take a strong line against the expansion of bank credit, which is confirmed by Russian commentators who believe she will prioritise reforms to strengthen bank balance sheets.

She is not alone. The People’s Bank of China recently let overnight money-market rates soar to over 20%. The message is clear for those prepared to look for it: they are not going to fuel an extended credit bubble. The two countries have learned how damaging a bank-credit-fuelled business cycle can be, and are determined to restrict bank lending. Western commentators find this hard to understand because it does not conform to the way western monetary policy works.

It seems that the leaders of both Russia and China are also painfully aware of the importance of currency stability in a way the West is not. The comparison with the West’s reckless monetary policies is stark. It follows that Russia and China are increasingly concerned about the major currencies, given both countries have substantial trade surpluses. Their exposure to this currency risk explains their keenness for gold. Furthermore, they know that if the renminbi and the rouble are to survive a western currency crisis, they must have the sound-money credibility provided by a combination of monetary restraint and gold backing. And the reason China is happy to let her citizens plough increasing amounts of their savings into gold is consistent with ensuring her people buy into sound money as well.

While the Chinese and Russian governments are authoritarian mercantilists, there are elements of the Austrian School’s economics in their approach. The tragedy for the West and Japan is they have embarked on the opposite weak-money course that can only end in the ultimate destruction of their currencies, leaving Russia and China as the dominant economic powers.

LS kirjoitti...

Required Reserves (Reserve Requirements) Of The CBR

Putinin aikana CBR (Central Bank of Russia) on vuodesta 2004 lähtien nostanut Venäjällä olevien pankkien reservivaatimuksia. CBR käyttää hivenen muokattuja reservivaatimuksia eli RRAR (Required Reserve Averaging Ratio): CBR tarkistaa kerran kuukaudessa, että Venäjällä olevat pankit täyttävät RRAR:in määräämän minimireservin prosentteina.

CBR: The Required Reserves Averaging Ratio Of The Credit Organizations

RRAR for Credit Institutions:

For all credit institutions except settlement non-banking credit institutions and settlement centres of organised securities market:

Before August 1, 2004: Was Not Set (= 0%)

Since August 1, 2004, to September 30, 2006: 20%

Since October 1, 2006, to October 31, 2007: 30%

Since November 1, 2007, to February 29, 2008: 40%

Since March 1, 2008, to June 30, 2008: 45%

Since July 1, 2008, to August 31, 2008: 50%

Since September 1, 2008, to September 30, 2008: 55%

Since November 1, 2008, to December 9, 2013: 60%

For all credit institutions except settlement non-banking credit institutions and non-banking credit institutions, which has a responsibility for money transfers without opening a bank accounts and other associated operations:

Since December 10, 2013, up till now: 70%

RRAR for Non-Bank Credit Institutions:

For settlement non-banking credit institutions and settlement centres of organised securities market:

Before August 1, 2004: Was Not Set (= 0%)

Since November 1, 2004, up till now: 100%

For non-banking credit institutions, which has a responsibility for money transfers without opening a bank accounts and other associated operations:

Since January 1, 2012, up till now: 100%

LS kirjoitti...

Venäjän valtion velka (Public Debt) on alle 15% BKT:sta josta 0% on ulkomaista velkaa (External Public Debt). Venäjän Gross External Debt on alle 40% BKT:sta.

-------

National Russian Card Payment System Established (2014/05)

Russian President Vladimir Putin signed into law the establishment of a national Russian card payment system on Monday. The NSPK (National Card Payment) system will ensure the smooth operation of electronic payments across Russia.

Both Visa and MasterCard blocked specific US-sanctioned Russian banks from using their payment systems in March amid the crisis in Ukraine, prompting sharp criticism for blocking bank operations.

On April 28, the US imposed sanctions against seven further Russian individuals and 17 different Russian companies, among them SMP Bank, Sobinbank, and InvestCapitalBank. [...]

The law requires foreign payment systems to make interim quarterly contributions to a special account in the Central Bank of Russia from July 1, equal to 25 percent of the average daily turnover.

The Russian parliament approved the bill last month. According to Central Bank estimates, creating the infrastructure for the launch of a national payment system could take as long as half a year. However, administering the cards to the general public could take as long as two years, with 100 million cards needing to be issued.

The new act stipulates that payment system operators and service operators, in addition to participants of the payment system, are not entitled to unilaterally abandon the provision of services necessary for the successful execution of any transfers.

Russian authorities also intend to seek to establish a national payment card which not only works within the country, but also abroad.

LS kirjoitti...

Russia Launches China UnionPay Credit Card (2014/08)

Forget Visa and MasterCard. After the two American credit system payment companies froze accounts without notice in March, Russia has been looking for an alternative in China UnionPay.

China UnionPay plans to have 2 million cards in Russia in the next three years.

Instead of seeing the small Visa and MasterCard logo on credits cards, ATMs, and retail outlets, Russians will start to see the three words “China. Union. Pay.”

China UnionPay first emerged in 2002 on the domestic Chinese market as an alternative to Visa and MasterCard, but quickly expanded internationally, and now is already number one in terms of quantity of cards in the world.

Russia’s biggest banks - VTB- Gazprombank, Promsvyazbank, Alfa Bank, MTS, and Rosbank- are already making technical preparations, running tests on Union Bank cards. [...]

In March, both Visa and MasterCard blocked the accounts of cardholders at BankRossiya and SMF Bank, both which were sanctioned by the US over Russia’s involvement in Crimea.

Russian financiers who used to keep their assets in dollars and euros were shocked by the event, and moved their capital back to Russia out of fear one day all their assets would be blocked by politicians in Washington DC.

“Visa and MasterCard have 100 percent trust, but right now, there is no trust in the system, and many, even our clients, have shifted their transactions from American dollar and Euro to Yuan. They are eager to receive this card- we already have a big list of people waiting to get this card instead of MasterCard and Visa,” Denis Fonov, Deputy Chairman at LightBank [...]

As a result of the freeze, Visa and MasterCard will now have to pay a security deposit to Russia’s Central Bank, which is estimated to be billions for each company. Similarly, once UnionPay begins operating in Russia, it will also put down a security deposit with Russia’s Central Bank, about $3-4 billion, Fonov said. [...]

By the beginning of 2014, the payment system had already issued 4.2 billion cards, mostly in China.

In terms of total world trade turnover, China UnionPay is the leader in debt cards, with over $5.3 trillion in payments, or about 47 percent of the market share, whereas Visa has 40.6 percent, and MasterCard only 12.2 percent, according to the Nilson Report.

In overall transactions, Visa is still the leader with $4.6 trillion, and China UnionPay comes in second with $2.5 trillion in transactions in the first half of last year.

UnionPay already successfully operates in Australia and Canada, with their deposits tied to both the local currency and the yuan. In total, UnionPay operates in 142 countries.

China’s UnionPay will be a temporary solution for Russia to detach from the West while it prepares to launch its own payment system

LS kirjoitti...

Russia To Launch Alternative To SWIFT Bank Transaction System In Spring 2015 (2014/11)

Russia intends to have its own international inter-bank system up and running by May 2015. The Central of Russia says it needs to speed up preparations for its version of SWIFT in case of possible ”challenges” from the West.

"Given the challenges, [CBR] is creating its own system for transmitting financial messaging... It’s time to hurry up, so in the next few months we will have certain work done. The entire project for transmitting financial messages will be completed in May 2015," said Ramilya Kanafina, deputy head of the national payment system department at the Central Bank of Russia.

Calls not to use the SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) system in Russian banks began to grow as relations between Russia and the West deteriorated over sanctions. So far, SWIFT says despite pressure from some Western countries to join the anti-Russian sanctions, it has no intention of doing so.

Ramilya Kanafina says the system will meet all the market requirements due to its security. A center for processing messages in SWIFT format is in the process of development. It is expected that all messaging options will be operating by December 2014, she added.

The National Payments Council, a non-profit partnership comprising members of the Russian national payment system, proposed establishing a Russian version of SWIFT 100 percent owned by [CBR] in September.

SWIFT, is currently one of Russia’s main connections to the international banking system, and if turned off, could hurt the Russian economy, in the short-term. Globally it transmits orders for transactions worth more than $6 trillion, and involves more than 10,000 financial institutions in 210 countries. According to SWIFT’s statute, the system has national groups of members and users in each country. In Russia it’s ROSSWIFT - the second biggest worldwide SWIFT association after the US.


-------

Russia Ends Dollar/Euro Currency Peg, Moves To Free Float (2014/11)

[CBR] took another step towards a free float ruble by abolishing the dual currency soft peg, as well as automatic interventions. Before, the bank propped up the ruble when the exchange rate against the euro and dollar exceeded its boundaries.

"Instead, we will intervene in the currency market at whichever moment and amount needed to decrease the speculative demand,” the bank’s chairwoman, Elvira Nabiullina, said in an interview with Rossiya 24 Monday.

The move is edging towards a floating exchange rate, which the bank hopes to attain by 2015.

“Effective starting November 10, 2014, [CBR] abolished the acting exchange rate policy mechanism by cancelling the allowed range of the dual-currency basket ruble values (operational band) and regular interventions within and outside the borders of this band,” the bank said in a statement Monday.

"As a result of the decision the ruble exchange rate will be determined by market factors, which should promote efficiency of the monetary policy of [CBR] and ensure price stability," the central bank said.

LS kirjoitti...

V.2. Suomi Ja Suomen Pankki.

Pankkien korkeammat reservivaatimukset
i] Vakauttavat huomattavasti pankkeja
ii] Vähentävät pankkien pyramidihuijauksen osuutta
iii] Vähentävät rahainflaatiota
iv] Vähentävät hintainflaatiota

BIS:n (Wiki: Bank for International Settlements "keskuspankkien keskuspankki") Basel III -minimivaatimukset ovat verrattain helpot suomalaisille pankeille: Tier 1 Capital 8.5% - 11% (6% + Conservation Buffer 2.5% + Seasonal Buffer 0-2.5%), mutta Tier 1 Capital -vaatimukset ovat paljon löysempiä kuin CoreTier 1 Capital -vaatimukset.

Verrataanpa venäläisiin pankkeihin: Required Reserve Averaging Ratio: 70%. Jos Suomen Pankki asettaisi nyt 25% reservivaatimukset suomalaisille pankeille, ne olisivat kaikki samantien konkurssissa.

LS kirjoitti...

V.3. BRICS.

Wiki: (NDB) New Development Bank & CRA (Contingency Reserve Arrangement)

Members: Brazil, Russia, India, China, South Africa.

Formation: 2014.

The New Development Bank (NDB), formerly referred to as the BRICS Development Bank, is multilateral development bank operated by the BRICS states [...] as an alternative to the existing US-dominated World Bank and International Monetary Fund. The Bank is set up to foster greater financial and development cooperation among the five emerging markets. Together, the four original BRIC countries comprise in 2014 more than 3 billion people or 41.4 percent of the world’s population, cover more than a quarter of the world’s land area over three continents, and account for more than 25 percent of global GDP. It will be headquartered in Shanghai, China. Unlike the World Bank, which assigns votes based on capital share, in the New Development Bank each participant country will be assigned one vote, and no countries will have veto power. [...]

[BRICS] signed the long-anticipated document to create the $100 billion BRICS Development Bank and a reserve currency pool worth over another $100 billion. [...]

The bank's primary focus of lending will be infrastructure projects with authorized lending of up to $34 billion annually. South Africa will be the African Headquarters of the Bank named the "New Development Bank Africa Regional Centre". The bank will have starting capital of $50 billion, with capital increased to $100 billion over time. Brazil, Russia, India, China and South Africa will initially contribute $10 billion each to bring the total to $50 billion. Each member cannot increase its share of capital without all other 4 members agreeing. This was a primary requirement of India. The bank will allow new members to join but the BRICS capital share cannot fall below 55%. [...]

The CRA is a framework for the provision of support through liquidity and precautionary instruments in response to actual or potential short-term balance of payments pressures. [...]

The Bank would also provide assistance to other countries suffering from the economic volatility in the wake of the United States' exit from its expansionary monetary policy.

This fund will consist of $10 billion of "paid-in capital" ($2 billion from each member to be provided over seven years) and an additional $40 billion to be "paid upon request".[1] Out of the total initial capital of $100 billion, China will contribute $41 billion, Brazil, Russia and India would give $18 billion each, and South Africa would contribute $5 billion. It is scheduled to start lending in 2016.

LS kirjoitti...

Wiki: AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank)

Members: Bangladesh, Brunei, Cambodia, China, India, Indonesia, Kazakhstan, Kuwait, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Uzbekistan, Vietnam.

Formation: 2014.

The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) is an international financial institution proposed by China. The purpose of the multilateral development bank is to provide finance to infrastructure projects in the Asia Pacific region. AIIB is regarded by some as a rival for the IMF, the World Bank and the Asian Development Bank (ADB), which the AIIB says are dominated by developed countries like the United States and Japan.

In June 2014 China proposed doubling the registered capital of the bank from $50 billion to $100 billion and invited India to participate in the founding the bank. On October 24, 2014, a signing ceremony held in Beijing, formally recognized the establishment of the bank. 21 countries signed the bill. [...]

U.S. pressure led Australia, Indonesia and South Korea from signing up as founding members, despite the fact that they had formerly expressed an interest in it.

The next step is to negotiate the bank’s ­articles of agreement, which is expected to be completed by the end of 2015.


Update: Indonesia Becomes 22nd Founding Member Of AIIB (2014/11)

Indonesian Finance Minister Bambang Brodjonegoro signed the MOU in Jakarta on Tuesday, joining 21 countries that signed the MOU on October 24 in Beijing as the bank's founding members, said an announcement of China's Ministry of Finance (MOF). [...]

It is expected that the Prospective Founding Members will complete the signing and ratification of the Articles of Agreement (AOA) in 2015 and AIIB will be formally established by the end of 2015.


[Wiki: ADB (Asian Development Bank)]

LS kirjoitti...

V.4. Varoitus.

Bankocalypse Drill: US And UK To Run ‘Too Big To Fail’ Collapse Simulation (2014/10)

The US and UK will stage a comprehensive simulation next week check whether the countries’ financial and banking sectors are still vulnerable to the problem of the ‘too big to fail’ institutions and coordinate their actions in case of such collapse.

Government financial leaders from Britain and US will simulate a failure of a large banking institution on Monday in Washington, DC, to test the effectiveness of each county’s banking regulations. [...]

Participating in the “war game” along with Chancellor Osborne will be US Treasury secretary Jack Lew, head of the Federal Reserve, Janet Yellen, and the governor of the Bank of England, Mark Carney, with senior officials from both countries.

“The purpose of the simulation was to make sure every player, including politicians, knew their own responsibilities and who needed to act, which creditors would take a hit, and how to communicate the authorities’ actions to the public,” Osborne told the Financial Times.


-------

Treasury Department Seeking Survival Kits For Bank Employees (2014/12)

Emergency masks, solar blankets to be delivered to every major bank in the U.S.

The Department of Treasury is seeking to order survival kits for all of its employees who oversee the federal banking system, according to a new solicitation.

The emergency supplies would be for every employee at the Office of the Comptroller of the Currency (OCC), which conducts on-site reviews of banks throughout the country. The survival kit includes everything from water purification tablets to solar blankets. [...]

The survival kits must come in a fanny-pack or backpack that can fit all of the items, including a 33-piece personal first aid kit with “decongestant tablets,” a variety of bandages, and medicines.

The kits must also include a “reusable solar blanket” 52 by 84 inches long, a 2,400-calorie food bar, “50 water purification tablets,” a “dust mask,” “one-size fits all poncho with hood,” a rechargeable lantern with built-in radio, and an “Air-Aid emergency mask” for protection against airborne viruses.

Survival kits will be delivered to every major bank in the United States including Bank of America, American Express Bank, BMO Financial Corp., Capitol One Financial Corporation, Citigroup, Inc., JPMorgan Chase & Company, and Wells Fargo.

Items will also be delivered to OCC offices across the country

LS kirjoitti...

Myrskyvaroitus.

Bail-In -lainsäädäntö on jo voimassa USA:ssa ja UK:ssa. Muita erityisiä riskimaita ovat Kanada, Australia, Uusi-Seelanti, Sveitsi, Japani, EU/EMU-maat.

Kyproksen Bail-In oli ns. beta-testaus.

Bail-In -lainsäädäntö tarkoittaa, että pankin asiakas ja tallettaja ei lain mukaan omista tilillä olevia rahojaan. Ne ovat juridisesti pankin pankin omaisuutta ja tallettaja on pankille "Unsecured Creditor." Jos euroalueen pankki on menossa konkurssiin, tilit jäädytetään, ja riippuen pankin terveydentilanteesta 100 000 € takausraja voi hyvinkin jäädä haaveeksi. Konkurssitilanteessa Senior-asemassa ovat pankin "Secured Creditors" kuten johdannaisten vastapuolet. Heille jaetaan ensin pankin konkurssipesästä. Ja jos rahaa vielä jää, niin sitten Junior-asemassa olevat kuten tallettajat (Unsecured Creditors) saavat omansa.

Jotta varmasti ei jää epäselväksi:

i] Tämä on laillistettu pankkiryöstö jossa pankki saa laillisesti ryöstää tallettajien rahat.

ii] Jos/kun yksi iso länsimainen pankki kaatuu se todennäköisesti kaataa muutaman muun pankin mukana. Eli hetkessä voi olla vaikka neljä pankkia Bail-In -tilanteessa.

iii] Jos/kun tämä laki tulee voimaan euroalueelle, se tulee voimaan myös Suomeen.

iv] 100 000 € takausraja jäänee useimmissa tapauksissa haaveeksi, se voi olla vaikka 1000 €. Otetaan esimerkki. Olkoon Asiakkaalla P tilillään 500 000 € Pankissa A. Bail-In!!! Tättärää!!! Pankki A meni konkurssiin ja ryösti P:ltä 499 000 € ja P:lle jäi 1000 €.

v] Vaikka suomalainen tytärpankki on taloudellisesti vakaassa kunnossa, se ei auta jos sen ulkomainen emopankki menee nurin.

vi] Suomessa olevien pankkien välillä on kohtuullisia eroja niiden vakavaraisuusasteen mukaan.

vii] Lyhyestä virsi kaunis: Hyvä lukija, tämä on varoitus. Katso missä säilytät rahojasi.

LS kirjoitti...

ACT VI: KAASUSTA, ÖLJYSTÄ JA PETRO-DOLLARISTA


VI.1. Kaasusta.

Russia’s Gazprom Buys Europe’s Biggest Gas Storage Facility (2014/10)

Russia will acquire Europe's largest underground gas storage facility this autumn from Germany’s BASF, continuing the development of its Nord Stream operations. In return, the Germans will get access to large gas reserves in Western Siberia.

Gazprom and the Wintershall subsidiary of German chemical company BASF are putting the final touches to the asset swap, which will see Gazprom getting the facility in the small German town of Rehden, Deutsche Welle reported Wednesday.


-------

Russia Starts First-Ever Gas Trading In St. Petersburg (2014/10)

Russia, the world’s second-largest producer of natural gas, has launched its first auction of natural gas on Friday at the St. Petersburg International Mercantile Exchange (SPIMEX). It will be Europe’s largest natural gas trading post.

The project is intended to create a more competitive market for natural gas prices, which at present are more-or-less tied to oil. Now, independent producers will have access to a broader range of buyers. [...]

The gas will be delivered to two compressing stations - Nadym [...] and Vyngapurovskoye [...] which are connected to Russia’s gas transportation system (GTS). The supplies are not eligible for re-sale.


-------

Putin, Xi Jinping Sign Mega Gas Deal On Second Gas Supply Route (2014-11)

President Vladimir Putin and Chinese leader Xi Jinping have signed a memorandum of understanding on the so-called “western” gas supplies route to China. The agreement paves the way for a contract that would make China the biggest consumer of Russian gas.

Russia’s so-called “western” or "Altay" route would supply 30 billion cubic meters (bcm) of gas a year to China.

The new supply line comes in addition to the “eastern” route, through the “Power of Siberia” pipeline, which will annually deliver 38 bcm of gas to China. Work on that pipeline route has already begun after a $400 billion deal was clinched in May.

“After we have launched supplies via the “western route,” the volume of gas deliveries to China can exceed the current volumes of export to Europe,” Gazprom CEO Aleksey Miller told reporters, commenting on the deal. [...]

The “western” route deal is one of the 17 agreements signed at the Sunday meeting between Putin and Xi.

They also included a framework agreement between Gazprom and China’s CNPC on gas deliveries and a memorandum of understanding between Gazprom and another Chinese energy giant, CNOOC.

Gazprom and CNPC have also signed a preliminary agreement for China National Oil and Gas Exploration and Development to take a 10 percent stake in Russia's Vancorneft.

Among the business issues discussed by Putin and Xi at their fifth meeting this year was the possibility of payment in Chinese yuan, including for defense deals military, Russian presidential spokesman Dmitry Peskov was cited as saying by RIA Novosti.


KUVA: Russia-China Gas Deal - 30-Year Agreement To Start In 2018 - Up To 68 bcm Of Russian Gas To Be Delivered To China Annually (2014/11)

LS kirjoitti...

​Chinese Banks To Invest Over $10bn In Siberian LNG Project (2014/11)

Russia's largest independent natural gas producer Novatek is in talks with Chinese banks to get over $10 billion for its Yamal liquid natural gas (LNG) project, according to the company’s key owner Gennady Timchenko.

"Given the situation with the sanctions, we will work tightly with Chinese banks. Negotiations are in full swing, it is necessary to agree on conditions," RIA quotes Timchenko saying on Friday. He added the total investment of Chinese banks is expected to be over $10 billion, but everything can change. [...]

The Yamal project includes the construction of a plant capable of producing 16.5 million tons of LNG per year. The deposit located in the Northeast Siberian Yamal peninsula has potential gas reserves of more than 900 billion cubic meters.

The total cost of the project is $26.9 billion. The first stage of the plant is expected to be opened by 2017. It is planned to be developed in three stages. Yamal LNG is a joint project of Novatek with a 60 percent share, Chinese petroleum corporation CNPC with 20 percent, and France’s Total with 20 percent.


-------

Putin: Energy Is 'Locomotive' Of Russia - Turkey Economic Cooperation (2014/11)

The Russian President is to visit Turkey on December 1 to discuss trade and energy. His talks with Turkish President Erdogan will focus on the Blue Stream gas pipeline from Russia, as well as the building of a $20 billion nuclear power plant.

President Putin and Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan are due to meet in Ankara on Monday.

“In recent decades, energy has been playing the role of a ‘locomotive’ in our trade and economic cooperation. In terms of volume, Turkey is the second largest buyer of Russian natural gas after Germany, which is delivered through the ‘Western corridor’ with transit through Ukraine, Moldova, Romania and Bulgaria, and through the Blue Stream gas pipeline,” Putin said in an interview to Anadolu Agency ahead of his visit to Turkey.

With a population of more than 80 million Turkey is a strategic partner for Russia as it diversifies dependence away from Europe.

LS kirjoitti...

Putin: Russia Forced To Withdraw From South Stream Project Due To EU Stance (2014/12)

Russia is forced to withdraw from the South Stream project due to the EU’s unwillingness to support the pipeline, and gas flows will be redirected to other customers, Vladimir Putin said after talks with his Turkish counterpart, Recep Tayyip Erdogan.

"We believe that the stance of the European Commission was counterproductive. In fact, the European Commission not only provided no help in implementation of [the South Stream pipeline], but, as we see, obstacles were created to its implementation. Well, if Europe doesn’t want it implemented, it won’t be implemented,” the Russian president said. [...]

The South Stream project is at the stage when “the construction of the pipeline system in the Black Sea must begin,” but Russia still hasn’t received an approval for the project from Bulgaria, the Russian president said.

Investing hundreds of millions of dollars into the pipeline, which would have to stop when it reaches Bulgarian waters, is “just absurd, I hope everybody understands that,” he said. [...]

For now, the supply of Russian gas to Turkey will be raised by 3 billion cubic meters via the already operating Blue Stream pipeline, he said. Last year, 13.7 bcm of gas were supplied to Turkey via Blue Stream, according to Reuters.


KUVA: South Stream Pipeline

-------

Gazprom To Build New 63 bcm Black Sea Pipeline To Turkey Instead Of South Stream (2014/12)

Gazprom CEO Aleksey Miller said the energy giant will build a massive gas pipeline that will travel from Russia, transit through Turkey, and stop at the Greek border – giving Russia access to the Southern European market.

The new pipeline to Turkey will have an annual capacity of 63 billion cubic meters. A total of 14 bcm will be delivered to Turkey, which is Gazprom’s second biggest customer in the region after Germany.

Russia’s energy minister Aleksandr Novak said that the new project will include a specially-constructed hub on the Turkish-Greek border for customers in southern Europe.

LS kirjoitti...

VI.2. Öljystä.

Rosneft Gets Stake In Total Refinery In Germany (2014/11)

Russian oil major Rosneft has agreed to take over a 16.67 percent stake from France’s Total in an oil refinery in Germany. The deal was struck during the first visit to Russia of Total’s new CEO.

"This agreement reflects the level of trust and confirms the commitment of Total and Rosneft to a long-term and mutually beneficial relationship,” said the head of Rosneft Igor Sechin. “It demonstrates the efficiency of energy cooperation between Europe and Russia,” he added.


-------

Russia-Iran ‘Oil For Goods’ Program To Launch Soon - Minister (2014/12)

Nyt se on julkista.

-------

And The Biggest Winner From The OPEC Price War Is... (2014/12)

"This is a golden time window to acquire more strategic oil at lower costs," notes one Hong-Kong based analyst, as Bloomberg confirms what we have noted here and here, that China is emerging as the winner from OPEC’s battle with rival oil producers as the world’s biggest energy consumer stockpiles crude.

LS kirjoitti...

VI.3. Shale — Not Business As Usual.

Shale - The Last Oil And Gas Train: Interview With Arthur Berman (2014/03)

Question: Almost on a daily basis we have figures thrown at us to demonstrate how the shale boom is only getting started. Mostly recently, there are statements to the effect that Texas shale formations will produce up to one-third of the global oil supply over the next 10 years. Is there another story behind these figures?

Answer: First, we have to distinguish between shale gas and liquids plays. On the gas side, all shale gas plays except the Marcellus are in decline or flat. The growth of US supply rests solely on the Marcellus and it is unlikely that its growth can continue at present rates. On the oil side, the Bakken has a considerable commercial area that is perhaps only one-third developed so we see Bakken production continuing for several years before peaking. The Eagle Ford also has significant commercial area but is showing signs that production may be flattening. Nevertheless, we see 5 or so more years of continuing Eagle Ford production activity before peaking. The EIA has is about right for the liquids plays--slower increases until later in the decade, and then decline.

The idea that Texas shales will produce one-third of global oil supply is preposterous. The Eagle Ford and the Bakken comprise 80% of all the US liquids growth. The Permian basin has notable oil reserves left but mostly from very small accumulations and low-rate wells. EOG CEO Bill Thomas said the same thing about 10 days ago on EOG's earnings call. There have been some truly outrageous claims made by some executives about the Permian basin in recent months that I suspect have their general counsels looking for a defibrillator.

Recently, the CEO of a major oil company told The Houston Chronicle that the shale revolution is only in the "first inning of a nine-inning game”. I guess he must have lost track of the score while waiting in line for hot dogs because production growth in U.S. shale gas plays excluding the Marcellus is approaching zero; growth in the Bakken and Eagle Ford has fallen from 33% in mid-2011 to 7% in late 2013.

Oil companies have to make a big deal about shale plays because that is all that is left in the world. Let's face it: these are truly awful reservoir rocks and that is why we waited until all more attractive opportunities were exhausted before developing them. It is completely unreasonable to expect better performance from bad reservoirs than from better reservoirs.

The majors have shown that they cannot replace reserves. They talk about return on capital employed (ROCE) these days instead of reserve replacement and production growth because there is nothing to talk about there. Shale plays are part of the ROCE story--shale wells can be drilled and brought on production fairly quickly and this masks or smoothes out the non-productive capital languishing in big projects around the world like Kashagan and Gorgon, which are going sideways whilst eating up billions of dollars. [...]

Production from shale is not a revolution; it’s a retirement party.

Question: Is the shale “boom” sustainable?

Answer: The shale gas boom is not sustainable except at higher gas prices in the US. [...]

Conventional gas accounts for almost 60% of US gas and it is declining at about 20% per year and no one is drilling more wells in these plays. The unconventional gas plays decline at more than 30% each year. Taken together, the US needs to replace 19 billion cubic feet per day each year to maintain production at flat levels. That's almost four Barnett shale plays at full production each year!

LS kirjoitti...

Shell Oil: US Fracking “Revolution” A Money Loser (2014/03)

Shell’s new boss, Ben van Beurden, said bets on U.S. shale plays haven’t worked out for his company. Its North American performance was already hit by pessimism over offshore Alaska, but its latest move shows Big Oil hasn’t quite mastered how best to capitalize on the U.S. oil boom.

“Some of our exploration bets have simply not worked out,” Shell’s Chief Executive Officer Ben van Beurden said. It was bad management policy to commit close to $80 billion in capital on its North American portfolio and still lose money. Now, he said, it’s time to cut the loss and slash exploration and production investments by 20 percent for 2014.

Shell’s new boss made big waves earlier this year when he said he wasn’t ready to commit any more capital to drilling in the arctic waters off the coast of Alaska. Now, the company said its profitability has been impacted by losses in U.S. shale basins in the Lower 48.


-------

19 US Shale Areas That Are Suddenly Endangered, "The Shale [Oil] Revolution Doesn't Work At $80" (2014/11)

Despite the constant blather that lower oil prices are "unequivocally good" for America, we suspect companies working and people living these 19 Shale regions will have a different perspective...

Drilling for oil in 19 shale regions loses money at $75 a barrel, according to calculations by Bloomberg New Energy Finance. Those areas pumped about 413,000 barrels a day, according to the latest data available from Drillinginfo Inc. and company presentations.


-------

3 Billion Gallons Of Fracking Wastewater Pumped Into Clean California Aquifiers: "Errors Were Made" State Admits (2014/11)

Dear California readers: if you drank tapwater this morning (or at any point in the past few weeks/months), you may be in luck as you no longer need to buy oil to lubricate your engine: just use your blood, and think of the cost-savings. That's the good news.

Also, the bad news, because as the California’s Department of Conservation’s Chief Deputy Director, Jason Marshall, told NBC Bay Area, California state officials allowed oil and gas companies to pump up to 3 billion gallons (call it 70 million barrels) of oil fracking-contaminated waste water into formerly clean aquifiers, aquifiers which at least on paper are supposed to be off-limits to that kind of activity, and are protected by the government's EPA - an agency which, it appears, was richly compensated by the same oil and gas companies to look elsewhere.

LS kirjoitti...

VI.4. Petro-Dollarista.

Ruble-Yuan Settlements Will Cut Energy Sales In US Dollars (2014/11)

Doing away with the US dollar and switching to ruble and yuan payments will significantly increase Russia and China’s say in energy and financial markets, Vladimir Putin has said, adding that the first deals are already underway.

In short the President said the US dollar has no future, and that the ruble and the yuan have better long-term prospects.

“Payments in rubles and yuan are very promising. Switching to such a large-scale work means that the impact of the dollar on the global energy sector will objectively decline. This is not bad either for the global economy, or the world of finance and the world energy markets,” Putin said at the APEC Business Summit in Beijing Monday.


-------

Canada, China Sign Currency Deal Aimed At Boosting Trade (2014/11)

Canada and China have signed a reciprocal currency deal that's expected to dramatically boost exports.

The hub will foster far easier trade between the Canadian dollar and the Chinese yuan, also known as the renminbi. It makes Canada the first country in the Americas to have a deal to trade in the renminbi.

The signing of the deal was announced in Beijing today by Premier Li Keqiang and Prime Minister Stephen Harper.

"It's a great boon for the Canadian business community, both importers and exporters, because they can now do business in China with the currency and not have to go through multiple financial exchange transactions," Stewart Beck, president and CEO of the Asia Pacific Foundation of Canada, told CBC News.

"So the pundits are saying it could double maybe even triple the level of Canadian trade between Canada and China," he said.

Authorized by China's central bank, the deal will allow direct business between the Canadian dollar and the Chinese yuan, cutting out the middle man — in most cases, the U.S. dollar.

LS kirjoitti...

China, Qatar Ink Currency Swap Deal (2014/11)

BEIJING - China's central bank announced Monday that it has signed a currency swap deal worth 35 billion yuan (about 5.7 billion US dollars) with the central bank of Qatar.

The three-year deal could be extended upon agreement by the two sides,said a statement on the website of the People's Bank of China (PBOC).

Also on Monday, the two sides signed a memorandum of understanding on Renminbi clearing settlement in Doha. China agreed to extend the RMB Qualified Foreign Institutional Investor scheme to Qatar, with an initial quota of 30 billion yuan.

The deal marked a new step forward in financial cooperation between the two countries, and will facilitate bilateral trade and investment to help maintain regional financial stability, the statement said.


-------

Petrodollars Leave World Markets For First Time In 18 Years - BNP (2014/11)

Energy-exporting countries are set to pull their "petrodollars" out of world markets this year for the first time in almost two decades, according to a study by BNP Paribas. [...]

This decline follows years of windfalls for oil exporters such as Russia, Angola, Saudi Arabia and Nigeria. Much of that money found its way into financial markets, helping to boost asset prices and keep the cost of borrowing down, through so-called petrodollar recycling.

This year, however, the oil producers will effectively import capital amounting to $7.6 billion. By comparison, they exported $60 billion in 2013 and $248 billion in 2012, according to the following graphic based on BNP Paribas calculations [...]

In other words, oil exporters are now pulling liquidity out of financial markets rather than putting money in.


-------

Brazil, Uruguay Move Away From US Dollar In Trade (2014/12)

Brazil and Uruguay have switched to settling bilateral trade with local currency to stimulate turnover, bypassing the US dollar.

Payments in the Brazilian real and Uruguayan peso started on Monday. The agreement was signed on November 2 by the head of Brazilian Central Bank Alexandro Tombini and his Uruguayan counterpart Alberto Grana. Both countries believe such a move would strengthen trade across Latin America.

LS kirjoitti...

ACT VII: USA:N TILANTEESTA


VII.1. Venäjän Reagoinnista USA:n Sanktioihin.

Keväällä USA:n käskystä Visa ja MasterCard ilman ennakkovaroitusta estivät osaa venäläisistä pankeista käyttämästä näiden maksujärjestelmää ja kortteja.

--> Venäjä alkoi kehittämään omaa kansallista maksujärjestelmää ja maksukorttia joka toimii myös ulkomailla. Ulkomaisten maksujärjestelmien on tästä lähtien laitettava tietty panttisumma CBR:ään. Visa ja Mastercard olivat ylivoimaisia markkinajohtajia Venäjällä ennen tätä. Nyt ne todennäköisesti menettävät suurimman osan Venäjän markkinoista ja niiden maine heikkenee muissa Aasian maissa. Kiinalainen China UnionPay Credit Card -maksujärstelmä/maksukortti valtaa markkinoita Venäjällä.

-------

Länsi uhkaili, että se saattaa jätttää Venäjän SWIFT-järjestelmän ulkpuolelle.

--> Venäjä alkoi kehittämään omaa vaihtoehtoista ROSSWIFT-järjestelmää joka on yhteensopiva Kiinan vastaavan (vaihtoehtoinen SWIFT) kanssa ja jotka molemmat ovat yhteensopivia vaihtoehdoksi Iranille. CBR ilmoitti, että ROSSWIFT pitäisi olla valmiina 2015 toukokuussa.

-------

Marraskuussa CBR päästi ruplan (osittain) vapaasti kellumaan.

--> Joulukuussa Länsi iski odotetusti kovaa ruplaa vastaan.

--> Öljyn hinta on laskenut dollareissa, mutta niin on myös ruplan suhde dollariin. Kun Venäjä myy öljyä dollareilla, see saa siitä melko lailla saman verran ruplia edellleen. [Edelleen Venäjä vaihtaa paperia kultaan (ostaa fiat-rahalla lisää kultaa).]

--> Tätä kirjoittaessa tämä on kesken ja muutokset tapahtuvat todella nopeasti.

-------

USA käski Bulgariaa olla hyväksymättä South Stream -kaasuputken rakentamista sen kautta Eurooppaan.

--> Venäjä sopi Turkin kanssa, ja siitä tulikin Turk Stream -kaasuputki. Tämä jo olemassa olevan Blue Stream -kaasuputken kanssa jotka molemmat menevät Mustanmeren kautta Turkkiin. Nyt Turkki ja Saksa ovat Gazpromin kaksi suurinta Euroopan asiakasta. [Ja Aasiassa Gazprom rakentaa Venäjän kautta kahta jättiputkea Kiinaan: Altay ja Power of Siberia.] Rosatom sai jättisopimuksen rakentaa Turkkiin ydinvoimala. Turkki on jo SCO:ssa Dialogue Partner. Ja Turkki on ilmaissut halukkuutensa liittyä BRICS-maiden jäseneksi. Turkin liittyminen SCO:n ja BRICS:n täysjäseneksi tarkoittaa, että se tulee eroamaan NATO:sta ja pysymään poissa EU:sta.

LS kirjoitti...

VII.2. USA:n Hegemonian Loppupeli On Alkanut.

[Alternate Priceinflation Charts USA hintainflaatio 2014: noin 9%
Alternate Unemployment Charts USA työttömyysaste 2014: noin 23%
Misery Index = 9 + 23 = 32]

Päivityksenä tämän vuoden keväästä: Yksinvaltias, kuningas Petro-Dollari on edelleen kuolinvuoteellaan, mutta on nyt siirtynyt jo koomaan. Sen jäljellä oleva elinikä lasketaan enään kuukausissa. Se saattaa sinnitellä vielä ensi vuoden kevään ja kesän, mutta syksystä vuodenvaihteeseen mennessä se on todennäköisesti kuollut. Sitten USA lanseeraa sisäisen roskadollarin joka on vain haamu edellisestä ja joka devalvoidaan rajusti. Vuosittainen hintainflaatio reilusti yli kaksinkertaistuu eli >25%. That's It. Kolmas maailma saapuu USA:an. Miltä näyttää nyt USA:n kaupunki, jossa on kolmannen maailman taloustilanne ja rapistuva infra? Detroit. Kun roskadollari saapuu devalvointeineen: 1 Detroit --> 10 Detroit:in kaltaista kaupunkia USA:ssa --> ?

[Detroit — Power Outage — Power Restored; City Still Has Work To Do (2014/12)]

LS kirjoitti...

Interview (2015/05)

LS kirjoitti...

Jim Willie — Interview (2015/10)

-------

Pikaiset.

World Bank: GDP PPP 2014 (.pdf)
Kiina nousi maailman suurimmaksi taloudeksi. Venäjä ohitti Saksan ja nousi maailman viidenneksi suurimmaksi taloudeksi. BRICS-liittoumalla on nyt viiden suurimman talouden joukossa kolme maata:
1. Kiina
3. Intia
5. Venäjä

World Bank Group: Doing Business 2016 - Full Report (.pdf) (2015)
Venäjä nousi viime vuodesta 11 sijaa ylöspäin eli sijalta 62 sijalle 51. Venäjä on neljässä vuodessa noussut 69 maan ohi eli sijalta 120 sijalle 51, mikä on noin isolle maalle ehkäpä ME-vauhtia. Venäjän tulos on sivulla 229 ja Suomen tulos on sivulla 202.

China Launches Global Yuan Payment System (2015/10)

China's Middle Class Overtakes US As The World's Largest (2015/10)

Beijing Issues First Government Bonds Outside China (2015/10)

China & Germany Set Up Yuan-denominated Exchange (2015/10)

Russia’s Nabiullina Named Central Bank Governor Of The Year (2015/09)

GMO: USA [2] vs Venäjä

USA näytti Meksikolle kaapin paikan — USA on jälleen #1: The Most Obese Nation
Linkki ko. OECD:n tutkimukseen: How's Life? 2015

LS kirjoitti...

-------

Military Updates.

International Military Review & Analysis – Syria, Oct. 8, 2015

26 Kalibr-NK Missiles - From Caspian Sea To Syria - 1500 km

Russia Attacking ISIS In Syria

Life On Russian Base In Syria (2015/10)

ISIS Secret Weapon: Condom Bombs

Ka 52 'Alligator'

Russian Fighter Jet Disables US Missle Destroyer Using Electronic Warfare Weapon (2014)

Superior Russian Jamming System Blocks NATO Electronics Over Syria

F. William Engdahl - Do We Really Want A New World War With Russia?

International Military Review - Syria, Oct. 14, 2015: The Chinese approach

Tu-160 'Blackjack' Strategic Bomber Hitting ISIS In Syria

Russian TOS-1 Thermobaric MLRS In Syria

Heavy Bombardment By Russian MLRS Rockets On Terrorist Positions In Sakiak, Syria

Russia Deploying Nebo-M Radar Complexes

5 Aspects Where Russian PAK-FA Beats F-22 Raptor

F-35 Joint Strike Fighter Is A Lemon Part 1
F-35 Joint Strike Fighter Is A Lemon Part 2
F-35 Joint Strike Fighter Is A Lemon Part 3
F-35 Joint Strike Fighter Is A Lemon Part 4

-------

On Fukushima Beach (2012)

-------

PS.

Kommenttini Suomen turvallisuustilanteesta (2015/09)

LS kirjoitti...

On The 19th Day Of Christmas... (2015/12)

LS haluaa toivottaa Euroopalle poikkeuksellisen lämmintä talvea ja ei-radioaktiivista uutta vuotta 2016.

-------

Nyt soi: Caspian - Some Are White Light

LS kirjoitti...

Letter From A Member Of The Global Elite (2016/01)

Riippumatta siitä kuka tuon oikeasti kirjoitti: Muutamia yksityiskohtia lukuunottamatta, käsi ylös kenelle varsinainen sisältö oli uutta?

-------

Nyt soi: Kate Nash - Nicest Thing

LS kirjoitti...

Sell Everything!

RBS [The Royal Bank of Scotland] has advised clients to brace for a “cataclysmic year” [...]

The bank’s credit team said markets are flashing stress alerts akin to the turbulent months before the Lehman crisis in 2008. [...]

RBS warned clients of trouble just before the 2008 crisis. It has done so again. [...]

"This is about return of capital, not return on capital. In a crowded hall, exit doors are small"


----

Huom! Bail-In lainsäädäntö astui voimaan EU:ssa nyt vuoden alusta.

----

Baltic Dry Index at all-time low

Because dry bulk primarily consists of materials that function as raw material inputs to the production of intermediate or finished goods, such as concrete, electricity, steel, and food; the index is also seen as an efficient economic indicator of future economic growth and production. The BDI is termed a leading economic indicator because it predicts future economic activity. [...]

On 20 May 2008, the index reached its record high level since its introduction in 1985, reaching 11,793 points. [...] On 15 January 2016 the Baltic Dry Index reached the historic low of 373.


----

F. William Engdahl - Russia Breaking Wall St Oil Price Monopoly (2016/01)

----

Vladimir Platov - The End of the Middle Class In The United States (2016/01)

Noting the slow death of the “American Dream”, a number of American observers recalled that until recently middle-class families accounted for 62% of total revenues in the United States. Today, that figure has dropped to 43%.

----

Jim Willien kommentti hopeasta (2015/12)

----

Clif High (Half Past Human): Silver mrkt 35day shutdown nxt Apr PROBABLY = China Shanghai exchange performing settlements! (2015/12)

----

Nyt soi: The Decemberists - January Hymn

LS kirjoitti...

Radioactive Fracking The Untold Natural Gas Story (2016/01)

Fracking on rikkaus. Ei mulla muuta. [1]

LS kirjoitti...

Meanwhile, in the Land of the Free — in the Exceptional Nation — in the Only Nation Under God — in the Home of the Brave — in the World's #1 Nation...

Civil Asset Forfeiture

How The US Government Will Steal Your Retirement Savings (2016/02)

According to financial research firm ICI, total retirement assets in the Land of the Free now exceed $23 trillion.

$7.3 trillion of that is held in Individual Retirement Accounts (IRAs).

That’s an appetizing figure, especially for a government that just passed $19 trillion in debt and is in pressing need of new funding sources. [...]

And that number doesn’t include unfunded Social Security entitlements, which the government estimates is another $42 trillion.

The US national debt has increased by roughly $1 trillion annually over the past several years. [...]

Bottom line, [USG] needs more money. Lots of it. And there is perhaps no easier pool of cash to ‘borrow’ than Americans’ retirement savings.

$7.3 trillion in US IRA accounts is too large for them to ignore. [...]

2) The US government has already done this with federal pension funds.

During the multiple debt ceiling fiascos since 2011, the Treasury Department resorted to “extraordinary measures” at least twice in order to continue funding the government.

What exactly were these extraordinary measures?

They dipped into federal retirement funds and borrowed what they needed to tide them over.

In fact, the debt ceiling debacles were only resolved because the Treasury Department had fully depleted available retirement funds.

3) They’ve been paving the way to borrow your retirement savings for a long time.

Two years ago the government launched a new initiative to ‘help Americans save for retirement.’

It’s called MyRA. And the idea is for people to invest retirement savings ‘in the safety and security of US government bonds’.

Since then they’ve gone on a marketing offensive involving the President, Treasury Secretary, and other prominent politicians. [...]

They’ve also proposed a number of legislative reforms to ‘encourage’ American businesses to sign their employees up for MyRA.

Just last week, Congress introduced the “Making Your Retirement Accessible”, or MyRA Act, which would charge a penalty to employers whose workers don’t have a retirement account.

The proposed penalty is $100. Per worker. Per day. [...]

There’s a word for this. It’s called extortion.

Obviously when facing a $30,000 monthly penalty, an employer will pick the easiest option.

Given the absurd amount of government regulation on the rest of the financial industry, MyRA is the fastest choice.

This isn’t about fear or paranoia. It’s about facts. [...]

If you still remain skeptical, remember that last year the government stole more from its citizens through Civil Asset Forfeiture than thieves in the private sector.

Or that just 45-days ago a new law went into effect authorizing the government to strip you of your passport if they believe in their sole discretion that you owe them too much tax.

No judge. No jury. No trial. They just confiscate your passport.

This is happening.


"I Guess It's Food Stamps": 400,000 Americans In Jeopardy As Giant Pension Fund Plans 50% Benefit Cuts (2016/02)

Eli Summa Summarum, poliisilla ja kenguruoikeuksilla on kiire ryöstää kansalaisten omaisuutta samalla kun Uncle Sam tyhjentää eläkerahastoja.

LS kirjoitti...

Sananen terveydestä.

Soijasta: Soija: Ongelmaruokaa

Sokerista ja aspartaamista: Sugar: The Sweet Thief Of Life

Fluoridista: Fluoride

Valevitamiineista: Ascorbic Acid Is Not Vitamin C

Rokotuksista: Vaccines & Autism

Lisää rokotuksista: Parents Of Unvaccinated Children: Testimonials

Etäluettavista Smart Meter pääsähköpaneeleista:
EMF Radiation Blocked! Smart Meter EMF Radiation Protection

Live Blood Analysis - Observable Effects of RF/MW Radiation via Smart Meters

Health Effects From EMF, Radio Frequency Radiation

Energiansäästölampuista:
32,000 mcRh Radiation Reading By My New Geiger Counter From CFL Bulbs

Radiation Monitor Incandescent vs CFL Light Bulb

LED-lampuista:
Testing CFL, LED, And Conventional Light Bulbs For RF Emissions

Minullakin oli olohuoneessa tuollainen moderni energiansäästölamppu. STUKin mukaan yli 0.4 mikroSieverttiä per tunti (radioaktiivinen beeta- ja gammasäteily yhteensä), alkaa vaara-alue. No ei muuta kuin oma geiger-mittari esiin ja mittaamaan. Lamppu oli ollut tunteja pois päältä, ja mittasin ensin sen vierestä verrokkiluvun: 0.2. Sitten sytytin lampun ja annoin sen palaa noin viisi minuuttia jotta mahdolliset alkupiikit jäävät pois. Ensimmäinen mittaus vajaan metrin päästä: 0.42! Toinen mittaus vierestä: 0.45!

Nyt on minulla jälleen vanhanaikaiset hehkulamput. Ja vanhanaikainen pääsähköpaneeli. Kylläpä on mukavaa olla vanhanaikainen. Siirsin myös Wifi-reitittimeni talon kauimpaiseen nurkkaan minusta.

Joko Sinä, hyvä lukija, olet nauttinut jo päivittäisen syöpäannoksesi?

LS kirjoitti...

Russian Military Updates.

RDR - Defence Trends (2015/12)

RDR - Nuclear Triad Modernization (2015/12)

RDR - Tank Fleet Modernization (2016/01)

RDR - Caspian Fleet (2016/01)

RDR - Ratnik System (2016/01)

RDR - Robot Wars (2016/01)

RDR - Battle For Arctic (2016/02)

RDR - 1st Guards Tank Army (2016/02)

RDR - Russian Military Grouping In Syria (2016/02)

RDR - Russian Military Advisers In Syria (2016/02)

Foreign Policy - War Games, And Losing (2015/09)

exercise called a “table top,” a sort of war game between two teams: the red team (Russia) and the blue team (NATO). [...] Would NATO be able to defend [Baltic] countries?”

[...] The results were dispiriting. [...] even if all the U.S. and NATO troops stationed in Europe were dispatched to the Baltics — including the 82nd Airborne [...]

“We just don’t have those forces in Europe,” Ochmanek explains. Then there’s the fact that the Russians have the world’s best surface-to-air missiles and are not afraid to use heavy artillery.

After eight hours of gaming out various scenarios, the blue team went home depressed. “The conclusion,” Ochmanek says, “was that we are unable to defend the Baltics.”

[...] Ochmanek has run the two-day table-top exercise eight times now, including at the Pentagon and at Ramstein Air Base, in Germany, with active-duty military officers. “We played it 16 different times with eight different teams,” Ochmanek says, “always with the same conclusion.”

LS kirjoitti...

Why Did Turkey Shoot Down A Russian Air Force Jet? (2015/11)

Unless Erdogan has lost his mind, Washington is behind the shootdown, and the reason is Washington’s desperation to decode the new Russian technology that gives Russian forces total control over a battlefield, whether on land, sea, or air.

When the Russians deployed their forces to Syria they also deployed some new stealth technology. So far as I know they’ve only used this technology in Syria twice, once during their first sortie and one other time when some Israeli Air Force jets entered what they knew was Russian operational airspace.

As noted, the first use of this stealth technology was during the first Russian sortie. In accordance with protocols agreed to beforehand with Israel and the US, the Russians informed the US of their intent to launch a sortie. They did so an hour prior to the launch. When they did they also employed a new stealth technology. The technology effectively blinded both the US and Israel. None of the radars worked and most, if not all, satellite coverage was lost or compromised as well. But there’s more.

About a week after Putin’s UN General Assembly address the Israelis launched a sortie into Syria which flew into airspace that was under Russian operational control. Russian air controllers warned the Israelis that they had violated Russian controlled airspace. When the Israelis ignored the Russian air controllers, the stealth technology was employed a second time. The Israeli aircraft are equipped with two radars, one for fire acquisition and the other for fire control. Both are advanced and employ frequency-skipping technology to avoid being jammed. Both radars were effectively jammed. These aircraft have multiple telemetry data-links to their base. These were shut down. The only communications channel left was the high-frequency AM band normally used by civilian air traffic controllers. After the stealth technology was turned on and it was clear to the Russians that the Israelis knew they had been shut down, the Russian air traffic controllers used this AM band to tell the Israelis to scram. The Israelis complied.

Whatever this technology is, it’s a game changer

LS kirjoitti...

International Military Review - Syria, Mar. 1, 2016

Saudi Air Force Deploys To Support Turkey's Military Intervention In Syria (2016/03)

Lähi-idän kaksi Loose Cannonia Turkki ja Saudi-Arabia ovat yhä enemmän hermostuneita kun heidän rahoittamat proxy-armeijat ISIS & Al-Nusra ottavat turpaan Syyriassa ja Irakissa. Mutta Turkilla ja Saudi-Arabialla on erittäin kova kiristyskeino Irakia vastaan: Mosulin pato. Esim. ne voivat kiristää Irakia jotta se ei kutsu Venäjää Irakiin putsaamaan ISIS:tä, tai Turkki ja saudit räjäyttävät padon.

Were it to be blown up, it would send a flood of water down the heavily populated Tigris river valley. “The likelihood of the dam collapsing is something we are trying to determine right now… all we know is when it goes, it’s going to go fast and that’s bad,” MacFarland told reporters in Baghdad. The US State Department estimates up to 500,000 people could be killed and over one million rendered homeless should Iraq’s biggest dam collapse.

It would likely flood the large oilfields of Kirkuk on its path, rendering them inoperable. Whoever controls the Mosul Dam, the largest in Iraq, controls most of the country’s water and power resource. The dam holds back over 12 billion cubic meters of water that is crucial for irrigation in the farming areas of Iraq’s western Nineveh province. In a 2007 letter, US General David Petraeus, a key figure in the destruction of Iraq and in the creation of what became DAESH[ISIS], warned Iraq’s government that “A catastrophic failure of Mosul Dam would result in flooding along the Tigris River all the way to Baghdad.”


Is U.S. Threatening Iraq With Dam Destruction? (2016/03)

LS kirjoitti...

The Best Of Jim Willie (I) (.mp3) (2016/02)

Nyt soi: Airut - Orkideahauta (Original)

LS kirjoitti...

Weaponization Of Cell Phone Towers (2016/03)

Nyt soi: Viikate - Kaisloja

LS kirjoitti...

StormCloudsGathering - The New Axis Of Evil (2016/01)

-------

Your Radiation This Week - February 27 to March 5, 2016

USA:ssa on 24 kaupunkia joissa radioaktiivinen säteily on yli 1000 CPM [Counts Per Minute], mikä on moninkertaisesti yli välittömän evakuontitason. Top 3:

1,803 CPM, 360.6 Times Normal, Miami, FL. (Beta, Gamma.)

1,508 CPM, 301.6 Times Normal, Little Rock, AR. (Beta, Gamma.)

1,385 CPM, 277 Times Normal, San Diego, CA. (Beta, Gamma.)

CABAL:illa on ongelma: USA:ssa ihmiset eivät sairastu ja kuole tarpeeksi nopeasti. Lapsistakin vasta noin 1:60 (yksi kuudestakymmenestä) sairastuu autismiin kun CABAL:in tavoite on 1:2 (joka toinen). Joten seuraava askel on nostaa radioaktiivisen säteilyn määrä off-the-charts.

-------

Nyt soi: Jesu - End Of The Road

LS kirjoitti...

The Best Of Jim Willie (II) (.mp3) (2016/04)

Nyt soi: Sanna-Pirita - New Earth

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto