Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

perjantai 30. toukokuuta 2014

Kaunis, älykäs ja luova uusfasistinainen (edit)

Törmäsin muutama kuukausi sitten Facebookin kommenttien seassa Andrea Ostrov Letanian linkitettyihin kirjoituksiin (ei välttämättä hänen oikea nimensä). Jos hänen piirretty hahmokuvansa vastaa hänen todellista ulkonäköään, hän on kaunis. Nykyään on melko tavallista tehdä itsestään tai omasta kuvastaan piirrosversio; ehkäpä hänen hahmokuvansa on sellainen. Hänen kirjoituksensa osoittavat hänen olevan teknisessä mielessä älykäs ja luova, mutta hiomaton, karkea ja jäsentymätön. Hänellä on selkeästi enemmän älykkyyttä kuin mitä vaaditaan vähimmillään yliopisto-opiskeluihin ja hän on huomattavasti luovempi kuin keskiverto yliopisto-opiskelija. Hänen kirjoituksissaan on paljon pieniä ja joskus suurempiakin oivalluksia. Hänen kirjoitustensa hiomattomuus, karkeus, jäsentymättömyys ja tajunnanvirtamainen tyyli viittaa todennäköisesti siihen, että hän ei ole opiskellut yliopistossa. Hän on todennäköisesti autodidakti. Olen hänen kanssaan lähes kaikesta eri mieltä. Hän on anti-kristillinen ateisti ja pitää kristinuskoa orjien uskontona. Hän on karkealla tavalla juutalaisvastainen. Hän on uusfasisti, mutta tuomitsee jyrkästi Hitlerin ja kansallissosialismin, ja pitää Mussolinia pöyhkeänä pellenä. Ehkäpä hänen uusfasisminsa ja reaalifasismin välillä on sama ero kuin utopiakommunismin ja reaalikommunismin välillä, mene ja tiedä. Hänen elämänfilosofiansa näyttää perustuvan elokuvien juonien ja henkilöiden analysointiin ja pohdiskeluihin. Vaikka hän saa niistä älykkyydellään ja luovuudellaan suhteellisen paljon irti, hänen elämänfilosofiansa jää kuitenkin pinnalliseksi ja Nietzscheläisen moraalidarwinistiseksi. Viime kädessä voima ja valta oikeuttaa hänelle kaiken. Hän on sitä mieltä, että valkoiset eivät voi mustien korkealle rikollisuudelle ja väkivallalle yksi yhtä vastaan tilanteissa yhtään mitään. On totta, että mustilla on keskimäärin etulyöntiasema yksi yhtä vastaan tappeluissa pidempien raajojensa, suhteellisesti lyhyemmän selkänsä, vähäisemmän rasvaprosenttinsa, suhteellisesti kevyempien jalkojensa, jne. takia, mutta osa valkoisista pystyy voittamaan suuren osan mustista. Lisäksi taistelulajeista voimme havaita, että ukrainalaiset valkoiset ovat viime aikoina hallinneet pitkään raskaan sarjan ammattilaisnyrkkeilyä, ja valkoiset yleisesti ovat hallinneet useimmiten vapaaotteluiden, ns. ilman sääntöjä -taistelulajien, maailmanmestaruuksia. Erityisesti vapaaotteluissa luontainen etu taitojen lisääntyessä vaikuttaa olevan valkoisten puolella. Jne. Silloinkin kun olen Andrean kanssa pintapuolisesti jostain asiasta samaa mieltä, esim. maahanmuutosta, mustien korkean rikollisuuden ongelmallisuudesta ja pro-valkoisuudesta, analyysini syistä, seurauksista, historiasta, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta, ja näkemykseni siitä mitä tulisi tehdä ja miten tulisi toimia ovat erilaiset. Kokonaisuutena pidän etäisyyttä Andrean kaltaisiin ajattelijoihin.

Yritin muutama kuukausi sitten sähköpostiviesteillä korjata Andrean virheellisiä käsityksiä liberaalista systeemistä. Selitin mm. miten liberaali systeemi toimii ja että liberaali systeemi ja valta eivät perustu etnisyyteen (juutalaisuuteen), vaan rahan ja vallan määrään. Lähetin lukuisia linkkejä kirjoituksiin, jotka valaisevat asiaa eri puolilta. Kenestä tahansa henkilöstä tulee liberaalissa systeemissä merkittävä valtatekijä, jos hänellä on monta miljardia dollaria omaisuutta ja hän haluaa osallistua politiikkaan ja/tai muuhun vaikuttamiseen. Jos monimiljardöörit osallistuvat vaikuttamiseen, heillä on kova konformistinen ja taloudellis-poliittisiin rangaistuksiin perustuva paine toimia suunnilleen samoissa rajoissa kuin muut monimiljardöörit. Myös byrokraattiset valta-asemat, median valta-asemat, oikeudenkäytölliset valta-asemat jne. eivät perustu liberaalissa systeemissä etnisyyteen. Juutalaiset ovat määräänsä nähden yliedustettuina mm. monimiljardöörien joukossa, mediassa, Hollywoodissa ja lakimiesten joukossa, mutta se ei tee näistä ryhmistä juutalaisia, juutalaisten periaatteiden mukaan toimivia, tai tavallisten juutalaisten intressien ja näkemysten mukaan toimivia. Juutalaiset monimiljardöörit, kuten muutkin monimiljardöörit, toimivat liberaalissa systeemissä joka päivä tavallisten juutalaisten ja muiden etnisten ryhmien etuja vastaan mm. pitämällä yllä avointa maahanmuuttoa, järjestämällä suurpankeille ja -lainoittajille valtion sosiaalitukea ja pitämällä yllä hyväveli-kapitalismia. Tutkimuksissa on todettu, että USAssa 53% juutalaisista vastustaa maahanmuuttoa, vaikka juutalaisten johtajat ovat liberaaleimpia ja liberaali sosiaalinen paine on kovinta juutalaisten keskuudessa. Jos juutalaisten johtajat olisivat vähemmän liberaaleja, maahanmuuton vastustus kasvaisi huomattavasti tavallisten juutalaisten keskuudessa. Silti nytkin enemmistö vastustaa maahanmuuttoa. Muiden uskonnollisten ryhmien keskuudessa maahanmuuton vastustus on suurempaa, n. 70-80%. Tyypillinen esimerkki juutalaisvastaisten henkilöiden näkemysten vääristymisestä on se, että USAssa maahanmuutolle rajat avanneen vuoden 1965 Maahanmuutto ja Kansallisuus -lain näkyvimmistä lobbaajista korostetaan juutalaista Celleria, mutta ei puhuta mitään ei-juutalaisista Hartista ja Kennedystä, ja jätetään kokonaan huomiotta ne lukuisat selvänä enemmistönä olleet ei-juutalaiset demokraattiset ja republikaaniset kongressiedustajat ja senaattorit, jotka äänestivät lain puolesta. Kongressiedustajista 320 äänesti lain puolesta ja 70 vastaan. Senaattoreista 76 äänesti lain puolesta ja 18 vastaan. Kokonaisuutena 74% demokraateista ja 85% republikaaneista äänesti lain puolesta. Kongressiedustajien ja senaattorien äänestyskäyttäytyminen on tietenkin  paljon tärkeämpää lain toteutumisen tai toteutumattomuuden kannalta kuin yksittäisten lobbaajien kannat.

http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_and_Nationality_Act_of_1965

Juutalaisvastaisuus on Andrealle psykologisesti houkuttelevaa, koska sillä tavalla ongelmat voidaan ulkoistaa toisaalle, ja valkoiset saadaan tuntumaan yhteisöllisemmiltä, yhtenäisemmiltä ja viattomalta uhrilta, jota muut ovat kohdelleet kaltoin. Toki Andrea huomaa, että valta-asemissa on paljon valkoisia liberaaleja (ja homoja), jotka toimivat valkoisten etuja vastaan, mutta hänelle he ovat vain juutalaisten hallitsemia ja aivopesemiä sätkynukkeja, aivan kuin heillä ei olisi vähintään yhtä paljon tai yhtä vähän omaa tahtoa kuin juutalaisillakin. Andrea ei tiedä sitä, että valkoisten heikko yhtenäisyys ja tämän hetkinen yleinen toimiminen vastoin valkoisten etua perustuu osaltaan valkoisten psykologiaan; valkoiset ovat keskimäärin suhteellisen vähän etnosentrisiä ja suhteellisen suuressa määrin individualistisia. Koska valkoisilla etuaivolohkojen sisällöllä on taipumus syrjäyttää vaistomaisia moduuleja kuten liian heikko etnosentrinen moduuli, valkoisia on suhteellisen helppo ohjelmoida minkä tahansa näkemyksen kannattajiksi, joko valkoisten puolustajiksi tai valkoisten vastustajiksi; kuitenkin helpompi valkoisten puolustajiksi, koska valkoisillakin on etnosentrisyyttä. Luonnostaan valkoisilla on taipumusta vaihtelevantasoiseen etnosentrismiin. Ideaalitilanteessa etnosentrinen moduuli olisi kaikilla valkoisilla niin vahva, että sillä olisi taipumus syrjäyttää etuaivolohkojen sisältö. Tällä hetkellä n. 15-20 prosentilla valkoisista etnosentrinen moduuli on niin vahva. Selvästi suurempi osa valkoisista on vaihtelevassa määrin implisiittisesti etnosentrisiä; puolisonvalinnoissa, asuinalueiden valinnoissa, sosiaalisten piirien valinnoissa, jne.

Viimeisimmästä Andrean kirjoituksesta käy ilmi, että lähettämälläni informaatiolla ei ollut mitään vaikutusta. Tämä ei ole yllättävää. Poliittiset kannat eivät perustu ensisijaisesti tiedolle, vaan moraalisille tunteille. Moraalisen tunteet ohjaavat ihmiset valitsemaan, tulkitsemaan ja vääristämään informaatiota niin että se tukee moraalisia tunteita tai sopii niihin. Jos jonkin henkilön poliittista ajattelua pyrkii muuttamaan, on vaikutettava moraalisiin tunteisiin. Andrean kannat perustuvat todennäköisesti jollekin oikeutetulle moraaliselle suuttumukselle ja vastavuoroisuudelle, hän on esim. voinut joutua mustien pahoinpitelemäksi ja ryöstämäksi koulujen rodullisen integroinnin takia tai mustien sosiaalisten asutusprojektien takia, tai hän kokee suurta epäoikeudenmukaisuutta sen johdosta, että liberaali media salailee ja selittelee parhain päin mustien rikollisuutta ja dysfunktionaalisuutta ja tekee heistä keinotekoisesti ideaaleja kansalaisia, mutta syyllistää, halveksii ja demonisoi tavallisia, kunnollisia ja työssäkäyviä valkoisia. Andrean näkemykset ovat todennäköisesti vastavuoroinen puolustusreaktio sellaista vastaan. Andrean näkemykset näyttävät varmasti hänen omasta näkökulmastaan oikeilta, luotettavilta ja todellisilta. Andrean näkemykset ovat jonkinlainen lähes automaattinen peilikuva liberaalista systeemistä, sen luonnollinen tuote. Liberaali systeemi tuottaa erilaisia radikaaleja.

Tässä muutamia esimerkkejä Andrean kirjoituksista (osa on huomattavan pitkiä):

http://doesnoonehavevision.blogspot.fi/2014/01/the-technique-of-threading-in.html

http://ostrovletania.blogspot.fi/2014/05/neo-fascist-consideration-of-problems.html

http://doesnoonehavevision.blogspot.fi/2014/03/what-does-it-mean-to-win-culture-war.html

http://doesnoonehavevision.blogspot.fi/2014/02/the-problem-of-oppullsion-as-opposed-to.html

24 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=oQ1mlsHfs8g

Valkea kirjoitti...

Edit on pientä hiontaa ja lisäyksiä kolmanteen ja neljänteen kappaleeseen.

vieras kirjoitti...

Vastasiko hän sinun sähköposteihin?

Valkea kirjoitti...

Ei vastannut. Hän ei nähtävästi myöskään vastaa kirjoitustensa kommentoijille, vaikkakin täytyy myöntää, että monet heistä vaikuttavat epäasiallisilta.

Miltton Friidman kirjoitti...

Kaunis, älykäs ja luova uusfasistinainen

Rakkautta ensisilmäyksellä(kö), Valkea?

Valkea kirjoitti...

Miltton,

Ei. Se on vain rehellinen kuvaus hänestä, sillä edellytyksellä, että hänen kuvansa vastaa todellisuutta.

vieras kirjoitti...

Huomasitko sähköpostin? Lähetin jokin aika sitten.

Valkea kirjoitti...

Huomasin, ja ensimmäiseen nykyiseen sp-osoitteeseen tulleeseen jo vastasinkin.

vieras kirjoitti...

Jos lähetit viestin niin en löytänyt sitä. Katsoin postilaatikkoon mutta sinne ei ollut saapunut mitään. Ei myöskään ollut mennyt roskapostiin tai roskakoriin. Ehkä olisi hyvä lähettää se uudestaan, jos se sitten saapuisi.

Valkea kirjoitti...

Vieras, eikö ensimmäiseen niistä kolmesta viestistä, joita olet lähettänyt, ole tullut vastausta? Tarkoitin tässä mielessä ensimmäistä. Lähetän sen varmuuden vuoksi uudelleen.

Miltton Friidman kirjoitti...

@ Valkea

Olehan varovainen keihin fasisteihin olet yhteydessä.

Netissä kannattaa olla varovainen. Ulkomaiset fasistit voivat olla ihan eri kaliiberia kuin kotimaiset. Voi tulla "kynsille".

vieras kirjoitti...

Huomasin uusintaviestin ja vastasin siihen.

Valkea kirjoitti...

Miltton, kiitos varoituksesta, mutta minusta vaikuttaa siltä, että Andrea on vain höpsö tyttö.

vieras kirjoitti...

Lähetin pari viikkoa sitten viestin vanhaan osoitteeseen ja ihmettelin kun siihen ei vastattu. Sitten huomasin ettei osoite olekaan käytössä joten lähetin lauantaina viestin nykyiseen osoitteeseen.

Valkea kirjoitti...

Kirjoitin seuraavan osan kirjoituksesta uusiksi:

"Andrea ei tiedä sitä, että valkoisten heikko yhtenäisyys ja tämän hetkinen yleinen toimiminen vastoin valkoisten etua perustuu osaltaan valkoisten psykologiaan; valkoiset ovat keskimäärin suhteellisen vähän etnosentrisiä ja suhteellisen suuressa määrin individualistisia. Koska valkoisilla etuaivolohkojen sisällöllä on taipumus syrjäyttää vaistomaisia moduuleja kuten liian heikko etnosentrinen moduuli, valkoisia on suhteellisen helppo ohjelmoida minkä tahansa näkemyksen kannattajiksi, joko valkoisten puolustajiksi tai valkoisten vastustajiksi; kuitenkin helpompi valkoisten puolustajiksi, koska valkoisillakin on etnosentrisyyttä. Luonnostaan valkoisilla on taipumusta vaihtelevantasoiseen etnosentrismiin. Ideaalitilanteessa etnosentrinen moduuli olisi kaikilla valkoisilla niin vahva, että sillä olisi taipumus syrjäyttää etuaivolohkojen sisältö. Tällä hetkellä n. 15-20 prosentilla valkoisista etnosentrinen moduuli on niin vahva. Selvästi suurempi osa valkoisista on vaihtelevassa määrin implisiittisesti etnosentrisiä; puolisonvalinnoissa, asuinalueiden valinnoissa, sosiaalisten piirien valinnoissa, jne."

Anonyymi kirjoitti...

Valkea,

Kertoisitko linkin tuohon tutkimukseen? Miten suuri on etnosentrinen moduuli muilla ryhmillä?

Kommentoija

lisäys kirjoitti...

Minulle on kuitenkin päivänselvää, että arvoja ei voi johtaa suoraan jonkun ihmisen tai ihmistyypin [olipa sitten valkoihoinen tai vaikka sininen] neurologisesta statuksesta, koska kielellisten symbolien käyttö [ja siten kieliyhteisö] on ontologisesti eri asia kuin ihmisen hermojärjestelmä. Niinpä esim. kognitiotiede on näennäisestä metodisesta 'kovuudestaan' huolimatta enemmän tai vähemmän fiktiivistä tutkimusta, koska eräs sen perusoletuksista eli 'moduuli' on yhtä konstruktiivinen hypoteesi kuin 'meemi'. Mitään kognitiivisia moduuleja tai 'kulttuurigeneettisiä' meemejä ei ole olemassa kuin tutkimuksellisesti kätevinä fiktioina. Oleellista tässä on [jälleen kerran], ketä nämä fiktiot ja niiden oletetusta vaikutuksesta tehdyt tutkimukset muka hyödyttävät ja miksi. Se instanssi ei ole eikä edes voi olla puolueeton. Niinpä [tämänkään takia] 'psyko- ja sosiaalitieteet' eivät koskaan voi olla 'kovaa' tiedettä [kuten fysiikka] perusteltiinpa niiden tuloksia sitten miten tahansa tarkoilla neurologisilla havainnoilla.

Valkea kirjoitti...

Rauno,

etnosentrinen moduuli on tullut ilmi niissä tutkimuksissa, joissa on tutkittu mm. implisiittistä ja automaattista valkoisten koehenkilöiden valkoisiin kohdistuvaa preferenssiä ja positiivisten asioiden yhdistämistä valkoisiin, ja negatiivisten asioiden yhdistämistä mustiin. Esim. Gaertner ja McLaughlin, 1983; Lalonde and Gardner, 1989; Devine, 1989; Bargh et. al. 1996. Nämä ovat jo vakiintuneita tieteen tuloksia. Motivaationa näillä tutkijoilla on useimmiten liberaalit 'kansainvälisyyttä' ja 'multietnisyyttä' edistävät agendat.

Eli kyseessä ovat todelliset aivoissa, mm. limbisessä systeemissä, sijaitsevat moduulijärjestelmät.

Valkea kirjoitti...

... Moraalia ei voi erottaa implisiittisistä ja eksplisiittisistä tunteista, ne ovat olennainen osa moraalin muodostamista. Sinä, Rauno, olet siitä äärimmäinen esimerkki. Sanon tämän vain toteamuksena, sinun tunteesi moraalisissa tuomioissasi tai moraalisissa puolustamisissasi ovat äärimmäisiä, ja ne tulevat ilmi monista kirjoituksistasi.

Toivon, että jatkat asian kommentointia oman blogisi puolella (tai lopetat asian käsittelyn tähän).

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

vastaisiko seuraava professori Kevin MacDonaldin artikkeli kysymyksiisi riittävästi? (huomioi, että olen eri mieltä MacDonaldin kanssa monista juutalaisiin liittyvistä asioista):

http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.kevinmacdonald.net%2FWhiteEthnocentrism.pdf&ei=hNeNU5XfJO_AygOb6oC4DQ&usg=AFQjCNE_BgPtN_rOVYrgaeZ_tME1LUWs-w&sig2=PEx4Rk76s1z3CZlbKxWWdg&bvm=bv.68191837,d.bGQ

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos linkistä. Aion tutustua siihen vielä paremmin ja noihin tutkimuksiin.

Tässä muuten aika osuva kirjoitus:
http://sarastuslehti.com/2014/06/04/identiteetti-uhmaa-globaalia-markkinapaikkaa/

Tässä muuten mielenkiintoinen ohjelma, joka näkyy vielä 6 päivää Areenassa:
http://areena.yle.fi/tv/2208239

Juontajan loppusanat ovat aika osuvat:
''Lolan taipaleeseen katolisesta koulutytöstä lesbo-pin-up-malliksi kiteytyy uuden sukupolven vapaa henki.''

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Tuli mieleen tuosta Andreasta David Duke. Hän keskittyy paitsi maahanmuuttoon myös muihin juttuihin, joihin liittyy vähääkään juutalaisia. Esim. hän on puhunut ja kirjoittanut paljon Israeliin seksiorjiksi viedyistä nuorista itä-eurooppalaisista naisista. Ihmettelen, että miksi hän ei kritisoi lainkaan sitä, että nuoria itä-eurooppalaisia ja venäläisiä naisia viedään paljon myös Dubaihin, Turkkiin, Japaniin ja Etelä-Koreaan. (Ja tietysti Keski-Eurooppaan ja monet näistä murtamiskeskussista joissa naiset murskataan totaalisesti ensin henkisesti ovat Keski-Euroopassa).

Israelissa on kuitenkin myös ryhmiä (siis juutalaisten ylläpitämiä), jotka taistelevat tätä vastaan vaikka se taistelu ja ääneen puhuminen ongelmasta joidenkin poliitikkojen mukaan vahingoittaakin maan mainetta. Luin yhden asiaan liittyvän kirjan ja sain sen käsityksen, että esim.Japanissa tähän ongelmaan ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota.

Ja vaikka jotkut Israelin juutalaiset ovatkin sitä mieltä (kuten myös Duke tuo usein ilmi), että on parempi, että hyväksikäytetyksi joutuu mieluummin ''ulkopuolisia naisia'' (eri etnisistä ja uskonnollissta ryhmistä tulevia), niin samanlaista ajattelua esiintyy myös Lähi-idässä, Koreassa, Japanissa ja varmasti myös jossain määrin Keski-Euroopassa. Siis jotkut etelä-korelaiset päättäjät ovat sanoneet noin ääneen. Eikö tuo ole yhtään tekopyhää? Miksei Duke kritisoi tuollaista?

Ja eikö se ole yhtään tekopyhää, että korealaisia, kiinalaisia ja japanilaisia on mennyt miljoonittain ulkomaille, mutta he itse haluavat pitää kotimaansa varsin homogeenisenä? Ja kuten sanoit aiemmin, niin suurin osa Usa:n itä-aasialaisista on poliittisilta asenteiltaan liberaaleja. Miksei Duke kiinnitä tuohon tekopyhyyteen huomiota?

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

David Dukella on ritarimainen luonteenlaatu taistelussaan urhoollisesti tuulimyllyjä vastaan. Häneltä puuttuvat tasapainottavat näkemykset, hän keskittyy pakkomielteenomaisesti yhteen asiaan, ja häneltä puuttuu paljon tietoa siitä miten liberaali systeemi toimii. Kun hän valikoi yhdenlaista tietoa ja keskittyy vain sen prosessoimiseen valmiin sapluunan mukaan, kaikki näyttää vain vahvistavan ja lisäävän hänen aikaisempia näkemyksiään. Lopulta hän elää omassa vain yhden asian täyttämässä maailmassa, johon meillä muilla ei ole pääsyä. Liberaalissa systeemissä on lukuisia tärkeitä selittäviä tekijöitä, joita Duke ei koskaan käsittele, koska niiden käsitteleminen uhkaisi hänen kovalla työllään rakentamansa ajatusvuoren olemassaoloa, ja hänen yhden asiansa suvereenia, ylitsevuotavan liioiteltua ja dominoivaa merkitystä. Näiden ennakkoehtojen puitteissa Duke on rehellinen, eli hän kokee, tuntee ja uskoo puolustavansa totuutta ja oikeutta, ja taistelevansa pahuutta vastaan. Jos Duken mielenkiinto olisi suuntautunut laajemmin elämään, yhteiskuntaan ja maailmaan, hänestä olisi voinut kehittyä hyödyllinen ja rakentava pro-white aktivisti. Nyt hän on paremminkin menetetty mahdollisuus.

Anonyymi kirjoitti...

Mietin, että olikohan tuo vuoden 1965 maahanmuuttolain läpimeneminen niin helppoa seuraavastakin syystä:

USA:n valkoiset eivät alunperinkään olleet välttämättä mikään erityisen yhtenäinen joukko. Monilla valkoisillakin (kuten liettualaisilla, italialaisilla, puolalaisilla jne.) oli pitkälle 1900-luvulle etnisyyteen perustuvia yhteisöjä, joissa puhuttiin samaa kieltä; mentiin naimisiin vain samaan etniseen ryhmään kuuluvan kanssa; syötiin kotimaan ruokaa ja tanssittiin kotimaan kansantansseja jne. Elettiin omassa kuplassa, eikä välttämättä tunnettu mitään erityistä yhteenkuuluvuutta muista Euroopan maista tulleita kohtaan. Tietääkseni tuollaisia yhteisöjä on edelleen jonkin verran esim. venäläisillä, mutta kuitenkin vähemmän kuin ennen.

Tiettyjä valkoisia etnisyyksiä kuten irlantilaisia myös halveksittiin aika rajusti (esim. anglosaksien toimesta). Olen lukenut vitsin, joka on 1700-1900-lukujen Yhdysvalloista ja sen idea menee suunnilleen niin, että sheriffin haaveilee, kuinka irlantilainen ampuu neekerin, minkä jälkeen irlantilainen joutuu sähkötuoliin. Kennedyt olivat irlantilaisia ja tietääkseni myös heitä ylenkatsettiin aika pitkään. Ehkä John Kennedylle oli helppoa alkaa ajamaan liberaalia maahanmuuttopolitiikkaa, koska hänen omakin etninen ryhmänsä oli ''ulkopuolinen'' Yhdysvalloissa.

Kommentoija

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto