Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

lauantai 24. toukokuuta 2014

Kirjoittamattomia ja salaisia sääntöjä (edit)

Liberaalissa yhteiskunnassa on monenlaisia julkisia sääntöjä, ideaaleja ja lakeja. Liberaalit rikkovat tai kiertävät lähes kaikkia niitä kirjoittamattomilla ja salaisilla säännöillä. Esim. Yhdysvalloissa liberaalien lakien, sääntöjen ja moraalisten ideaalien mukaan etnisillä ryhmillä ei pitäisi olla merkitystä julkisissa tai henkilökohtaisissa valinnoissa, suhtautumisissa, toimissa, proseduureissa tai suuntautumisissa. Liberaalit kuitenkin rikkovat näitä sääntöjä ja ideaaleja henkilökohtaisilla valinnoillaan puolison haussa ja valinnassa. Liberaalit eivät julkisten sääntöjensä ja ideaaliensa vuoksi voi useimmiten ilmoittaa suoraan treffi- tai deittipalvelussa, että he ovat valkoisia miehiä tai naisia jotka etsivät valkoista miestä tai naista aviopuolisoksi. Siten salaiseksi ja epäviralliseksi koodiksi on vakiintunut se, että valkoinen mies tai nainen ilmoittaa olevansa valkoinen mies tai nainen, joka etsii itselleen aviopuolisoa tai kumppania (ilman etnisiä määritteitä). Jos valkoinen mies tai nainen etsii aviopuolisoa toisesta etnisestä ryhmästä tai aviopuolison etnisellä ryhmällä ei ole väliä, sen voi ilmoittaa avoimesti ja liberaalien sääntöjen ja ideaalien mukaan se on suotavaa ilmoittaa avoimesti. Liberaalia poliittista vääristymää kuvaavaa on se, että jos Googlen hakupalvelulla hakee deittipalvelua esim. sanoilla "single white female looking for a white male", saa vastaukseksi lähes pelkästään interracial -deittipalveluja tai -sivustoja:

https://www.google.fi/search?q=treffipalvelu+&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fi:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=wYSAU9zbC-XJ8geJ9oCYBw#channel=sb&q=single+white+female+looking+for+a+white+male&rls=org.mozilla:fi:official

Valkoisten väliseen parinmuodostukseen on viitattu melko suoraan esim. Chely Wrightin country -kappaleessa "Single White Female" (tällainen viittaus voidaan tarvittaessa helposti kiistää julkisuudessa):

https://www.youtube.com/watch?v=_m4y27pV-qs

Yhdysvaltojen valkoisten liberaalien puolisonvalinnat paljastavat, että suurin osa heistä arvostaa ja pitää tärkeänä valkoista puolisoa. Valkoisten puolisoiden olemassaolo on tavallaan julkishyödyke, jota liberaalit kuluttavat, mutta eivät puolusta ja pidä yllä riittävästi. Valkoisten liberaalien kirjoittamattomiin sääntöihin perustuva valkoisten puolisoiden haku on tehotonta, koska kommunikointi on puutteellista ja epäselvää. Kaikki eivät tiedä 'koodeja', ja niinpä kaikki eivät osaa hakea valkoista puolisoa 'oikein', ja toisaalta poliittisesti korrektit hakuilmoitukset voivat houkutella puolisoehdokkaita monenlaisista etnisistä ryhmistä, koska niidenkään keskuudessa ei usein tiedetä 'koodeja'. Valkoiset liberaalit avioparit synnyttävät keskimäärin vähän lapsia, ja koska he opettavat lapsilleen liberaaleja periaatteita, sääntöjä ja moraalia ja suhtautuvat hyväksyvästi julkiseen liberaaliin moraaliin ja propagandaan, se lisää lasten eksogamisten avioliittojen todennäköisyyttä. Valkoiset liberaalit joutuvat omien sääntöjensä ja ideaaliensa takia rajoittamaan valkoisten avioliittojen suosimisen henkilökohtaisiin valintoihinsa. He eivät voi muodostaa valkoisten avioliittoja suosivia ja puoltavia organisaatioita; puhua julkisesti valkoisten avioliittojen puolesta; järjestää valkoisten  avioliittoja edistäviä julkisia tapahtumia; kerätä rahaa julkisesti hyväntekeväisyyteen valkoisten avioliittojen puolesta; järjestää eksplisiittisesti valkoisille tarkoitettuja deittipalveluja; jne. Muiden etnisten ryhmien edustajat tekevät edellä mainittuja avoimesti ja julkisesti. Tästä on seurauksena se, että valkoiset liberaalit kuluttavat valkoisuutta ja hyötyvät valkoisuudesta antamatta juuri mitään vastikkeeksi; valkoiset liberaalit vapaamatkustavat valkoisten, ts. eurooppalaistaustaisten kustannuksella.

Eräässä Stalinin isännöimässä politbyroon kokouksessa yksi politbyron jäsen nousi ylös ja esitti rationaalista kritiikkiä Stalinin ehdotusta vastaan. Toinen politbyron jäsen nousi ylös ja huusi kritisoijalle: "Etkö sinä ymmärrä, että Stalinin ehdotuksia ei saa arvostella, se on kiellettyä! Ole hiljaa!" Molemmat teloitettiin myöhemmin, mutta jälkimmäinen teloitettiin paljon nopeammin kuin edellinen. Tämä johtui siitä, että Stalinin Neuvostoliitossa oli lakien mukaan virallisesti oikeus kritisoida vapaasti Neuvostoliiton johtajia, kommunistista politiikkaa ja kommunistista puoluetta, mutta kirjoittamattomien sääntöjen ja lakien mukaan siihen ei ollut oikeutta. Edellinen henkilö piti toiminnallaan yllä illuusiota Neuvostoliiton vapaudesta, mutta jälkimmäinen henkilö rikkoi sen, joten jälkimmäinen oli syyllinen paljon suurempaan rikokseen. Pakkovalta oli välttämätöntä Neuvostoliiton systeemin kaikelle toiminnalle, joten tarvittiin illuusio vapaudesta peittämään pakkovalta mahdollisimman suurelta osin näkyvistä.

Liberaalissa yhteiskunnassa tasa-arvo on osittain samanlaisessa asemassa kuin vapaus edellisessä esimerkissä. Byrokraatit, jotka pyrkivät ja ovat monilta saavuttaneet maksimaalisen vallan epätasa-arvon byrokratioiden ja kansalaisten välille, perustavat toimintansa tasa-arvon ideaaliin ja tasa-arvoa "lisääviin tai ylläpitäviin" sääntöihin ja lakeihin. Tasa-arvoa kritisoiva on median propagandassa vähintäänkin epäilyttävä, mutta useimmiten moraaliton, paha ja kelvoton. Liberaalin systeemin toiminta perustuu lisääntyvään tai maksimaaliseen rahan määrän ja/tai vallan epätasa-arvoon ja illuusioon tasa-arvosta ja jatkuvasta tasa-arvoa kohti pyrkimisestä.

Valkoisten väliset avioliitot ovat liberaaleille henkilökohtainen valinta. Jos niiden määrä on vähentyvä, systeemi rapautuu ja heikentyy, mutta ei välttämättä kuole. Monenlaiset elävät kuolleet tai pystyyn kuolleet yhteiskunnatkin pystyvät jatkamaan olemassaoloaan, niiden olosuhteet vain muistuttavat yhä enemmän kehitysmaiden oloja. Toisaalta liberaali systeemi hyötyy siitä, että sekoittunut populaatio on homogeenisempaa ja tilkkutäkkimaisempaa, jolloin sitä on helpompi hallita. Homogeenisempaa väestöä pystytään hallitsemaan helpommin samoilla säännöillä ja prosesseilla, ja eturistiriitoja on lukumääräisesti vähemmillä osa-alueilla kun monet etniset, kulttuuriset ja uskonnolliset erot ovat sulautuneet toisiinsa. Tilkkutäkkimaisen populaation osat voidaan pelata toisiaan vastaan, jolloin niiden vaikutukset laajassa mittakaavassa kumoavat toisensa. Mutta liberaali yhteiskunta ei pysty toimimaan tai jatkamaan olemassaoloaan ilman suurta vallan ja/tai rahan määrän epätasa-arvoa. Siksi edellinen (valkoisten väliset avioliitot) on yksityisten henkilöiden liberaalien ideaalien rikkomus, josta on salaisesti hyötyä liberaalille systeemille yhdellä sektorilla, mutta puolijulkisesti haittaa toisella sektorilla. Jälkimmäinen (epätasa-arvo) on systeemin toimintaan liittyvä välttämättömyys; koko systeemin täytyy rikkoa omia tasa-arvon ideaalejaan ja sääntöjään kaikessa toiminnassaan, muuten systeemi lakkaa toimimasta lähes välittömästi. Tämä selittää osaltaan, miksi liberaali systeemi suhtautuu tuhlailevasti, ambivalentisti ja useimmiten vastustaen eurooppalaisten ja eurooppalaisen kulttuurin ja standardien olemassaoloon, mutta erittäin konservatiivisesti epätasa-arvon olemassaoloon. Epätasa-arvo ei voisi saavuttaa nykyisiä korkeita tasoja ilman tasa-arvoon liittyviä illuusioita ja kulisseja.

Poliittisen korrektiuden tarkoituksena on samanaikaisesti toteuttaa ja naamioida eräs valtapolitiikan sektori keinotekoisella ja valheellisella, mutta järkeenkäyvältä kuulostavalla ja ihmisten luontaiseen moraaliin vetoavalla moralismilla. Valtaeliitin kirjoittamattomien ja salaisten sääntöjen tarkoituksena on saada samanaikaisesti maksimaalinen hyöty yleisestä valtapolitiikasta ja sen manipuloinnista, ja maksimaalinen hyöty kirjoittamattomista ja salaisista säännöistä. Jos kirjoittamattomat ja salaiset säännöt olisivat julkisia ja kirjoitettuja, ne olisivat ristiriidassa valtapolitiikan ja sen manipulointien kanssa, ja valtapolitiikalla ja sen manipuloinneilla olisi taipumus menettää tehonsa ja uskottavuutensa. Tätä politiikkaa vahvistaa itsepetos. Ihmiset ovat taitavia uskottelemaan itselleen, että heidän etunsa ja kannattamansa asiat ovat hyväksi kaikille ihmisille, että he ovat universaaleja hyväntekijöitä, riippumatta politiikan lopputuloksista.

Suomalaisten ja eurooppalaisten etujen mukaista on huolehtia olemassaolostaan, kulttuuristaan ja standardeistaan mm. endogamialla, koska liberaali systeemi ei tee sitä meidän puolestamme; päinvastoin, se toimii useimmiten niitä vastaan.

23 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=ZqGVU1sW8pg

Valkea kirjoitti...

Edit on toiseksi viimeisen kappaleen lisäys yhtä lausetta lukuunottamatta.

Lisäksi lisäys seuraavaan lauseeseen: "Jos valkoinen mies tai nainen etsii aviopuolisoa toisesta etnisestä ryhmästä *tai aviopuolison etnisellä ryhmällä ei ole väliä*, sen voi ilmoittaa avoimesti ja liberaalien sääntöjen ja ideaalien mukaan se on suotavaa ilmoittaa avoimesti."

Valkea kirjoitti...

Edit seuraavien lauseiden lisäys toiseksi viimeisen kappaleen loppuun:

"Niitä vahvistaa itsepetos. Ihmiset ovat taitavia uskottelemaan itselleen, että heidän etunsa ja kannattamansa asiat ovat hyväksi kaikille ihmisille, että he ovat universaaleja hyväntekijöitä, riippumatta politiikan lopputuloksista."

+ Lisäyksiä, tekstin hiontaa ja tarkennuksia.

Anonyymi kirjoitti...

Millaisia ajatuksia sinussa herättää tämä kirjoitus?:

https://intp101.wordpress.com/2014/05/19/intp101-mies-kaikkien-huulilla/

Putin taitaa olla monessakin mielessä aika antiliberaali. Hän tietää, että millaista vahinkoa esim.feministiliike voi saada aikaiseksi ja suhtautuu siksi aika nurjasti Pussy Riotin kaltaisiin ryhmiin.

Kommentoija

Historix kirjoitti...

Hei
Kirjoituksesi on pitkä, mutta täynnä asiaa. Voisi jopa sanoa, että roolisi tässä tekstissä on samanlainen kuin Stalinia arvostelleen moittijan. Omalla nimellä julkisesti ilmaistuna mielipiteesi luultavasti johtaisivat paheksuntaan ja median lynkkäykseen. Onneksi on olemassa netti.

t. www.neluetutkirjat.blogspot.fi

Valkea kirjoitti...

Historix,

kiitos.

IDA kirjoitti...

Juice Leskinen lauloi aikoinaan "tunteet tappaa tunteellisuus" Moraalin ja moralismin kanssa on sama juttu.

Nyky-yhteiskuntaa vaivat halpa tunteellisuus ja halpa moralismi.

Valkea kirjoitti...

IDA,

tervehdys, niinhän se on, halpaa ja valheellista moralismia tuputetaan. Paradoksaalisesti demokraattinen poliittinen toiminta (poliittiset agendat, vaalimainonta, kampanjointi, vaalipuheet jne.), perustuvat moraaliin tai sen jäljittelyyn, mutta äänestäjältä ei edellytetä mitään moraalia, vaan heidän odotetaan äänestävän vain itsekkäiden ja lyhytnäköisten solipsisten intressien mukaisesti (demokratia markkinoina, jossa äänestäjä ostaa äänellään maksimaalisen määrän etuja itselleen muusta ja muista välittämättä).

Sammalkieli kirjoitti...

Onko Valkea mennyt lukemaan kommunistifilosofi Slavoj Zizekia?

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

Putinin venäläinen konservatismi vetoaa toki ulkopuolelle jätettyihin miehiinkin, mutta hänen kannatuksensa on Venäjällä laaja-alaista ja kattaa kaikenlaisia miehiä ulkopuolisista sotilaiden kautta professoreihin saakka. Ulkopuoliset miehet eivät yleensä pysty oma-aloitteisesti järjestämään 'vallankumousta', vaan jonkun tai joidenkin henkilöiden on organisoitava ja johdettava se heille.

Valkea kirjoitti...

Sammalkieli,

Slavoj Zizekin luentoja olen kuunnellut.

Anonyymi kirjoitti...

Tuli muuten mieleen noista äskeisistä vaaleista. Ranskan kansallista rintamaa, Ruotsidemokraatteja jne. luonnehditään ääripuolueiksi. Muun muassa siksi, että he haluavat rajoittaa maahanmuuttoa ja suosia omaa kulttuuriaan ja kansaansa.

Persinlahden monarkioista useimmat eivät anna kansalaisuutta ulkomaalaisille (edes koulutetuille ja maassa kymmeniä vuosia eläneille) ja he myös karkottavat maassa laittomasti olevia siirtolaisia, jopa satoja tuhansia hyvin lyhyessä ajassa. Omaa kansaa ja uskontoa suositaan muiden ohi. En silti ole koskaan kuullut kenenkään (tai minkään uutistoimiston) kutsuvan noita hallintoja äärioikeistolaisiksi tai niiden politiikkaa ääriajatteluksi. Miksiköhän? Muuttuuko oikeistolaisuus äärioikeistolaisuuseksi, kun kansa päättää yksivaltaisen hallitsijan sijaan asioista? Vaikka sisältö olisi ihan sama?

Nationalismi, maastakarkoitukset, laittomien siirtolaisten karkottaminen ja kansalaisuuden antamatta jättäminen on ihan normaalia kun on kyse Lähi-idän maista. Euroopan kohdalla se on ''äärioikeistolaisuutta''.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Tosin lisään vielä, että toki medioissa on ollut juttuja esim. Dubaissa olevien kolmansien maiden siirtotyöläisten huonosta kohtelusta jne. mutta silti kukaan ei ole koskaan luonnehtinut noita hallintoja äärioikeistolaisiksi tai äärisuuntautuneiksi. Vaikka Saudeissa ainut sallittu uskonto on islam ja sen hylkäämisestä saa kuolemantuomion. Ja kyseisillä mailla ei ole mitään moraalisia pidäkkeitä karkottaa laittomia siirtolaisia.

Ehkäpä yksi syy noiden kaksoisstandardeihin on se, että heidän omatkaan mediansa eivät puhu noista aiheista. Vähän sama kuin Japanin sotarikosten kanssa Kiinassa toisen maailmansodan aikana tai arabien harjoittaman orjuuden ja orjien kastroimisen kanssa tai neuvostosotilaiden raiskaamien saksalaisten naisten kanssa. Kun kyseisellä tavalla toiminut ryhmä kieltäytyy itse myöntämästä tehneensä mitään väärää eikä liikauta eväänsäkään pyytääkseen anteeksi, niin eivät muutkaan reagoi tai välitä.

Kommentoija

Tiedemies kirjoitti...

En ihan ymmärrä tämän sisällön implisiittistä kritiikkiä.

Olen itse valkoinen mies ja jossain määrin preferoin valkoisia naisia pääosin ulkonäöllisistä syistä. Esimerkiksi oma vaimoni on valkoihoinen. Suurin osa ihmisten seksuaalipreferensseistä syntyy ympäristöstä jossa he kasvavat. Valkoihoisten parissa kasvanut preferoi jossain määrin valkoihoisia, mutta toisinaan jokin piirre toki saa tällaisen ihmisen preferoimaan myös tummempia.

Lapseni ovat toisaalta kansainvälisessä koulussa, jossa on Latenssi-ikäisenä he eivät toki vielä ainakaan ilmaise mitään preferenssejä, joten en voi ennakoida onko tai tuleeko tällä olemaan mitään merkitystä. Toissalta jos ajattelen kyseistä koulua, sen oppilaiden vanhempien joukossa mitä ilmeisimmin liberaali eliitti on yliedustettuna. Itseäni en tähän joukkoon laske, mutta jos tarkkaillaan sosioekonomista asemaa, se on selkeästi painottunut ylimpään kvartiiliin. (Itse olen keskiluokkaa, ja keskiluokkaakin siellä on jonkin verran)

Etnisesti "sekoittuneet" perheet ovat myös erittäin yliedustettuna tuossa populaatiossa, ilmeisistä syistä. En näe mitään merkkejä siitä, että eksogamian synnyttämä sukupolvi olisi mitään muuta kuin samaa "eliittiä" vanhempiensa kanssa. Itseasiassa porukassa on jo toisen sukupolven "hybrdi"-väestöä jonkin verran.

En siis usko, että teoriasi - joka saattaa päteä tai olla pätemättä USA:ssa - oikein soveltuu suomalaiseen "liberaaliin eliittiin". Suomalaisessa yhteiskunnassa on hyvin toisenlaiset lainalaisuudet. Suomalaisten parissa eksogamiana pidettiin vielä joitain vuosikymmeniä sitten sitä, että suomenruotsalaiset ja suomalaiset pariutuvat, ja jopa sitä jos esimerkiksi karjalaiset ja satakuntalaiset pariutuvat. Tämä jaottelu katosi viimeistään sen sukupolven aikana jossa evakkokarjalaiset sekoittuivat muuhun väestöön ja ensimmäinen evakkosukupolvi alkoi pariutua eli heti sodan jälkeen.

Oma sukuni on suomenruotsalaisten, pohjoismaisten maahanmuuttajien, sekä kantasuomalaisten hybridejä, samoin vaimoni. Toki nämä kaikki ryhmittymät ovat valkoihoisia, mutta ei tarvitse mennä kuin noin 100 vuotta taaksepäin, niin näitä eri valkoisia etnisyyksiä profiloitiin voimakkaasti ja esimerkiksi itäsuomalaista etnotyyppiä pidettiin heikompana aineksena ja tämän sekoittumista pohjoismaiseen pidettiin ei-toivottavana ja rappeuttavana.

Valkea kirjoitti...

Ei itä-suomalaisten sekoittumista suomenruotsalaiseen eliittiin ole koskaan pidetty erikseen ei-toivottavana, vaan osa suomenruotsalaisista piti kaikkien suomalaisten sekoittumista itseensä ei-toivottavana. Heillä on ollut siihen oikeus, vaikka heidän perusteensa siihen eivät pitäneet paikkaansa. Suomalaisten ja valkoisten endogamian perusteet pitävät paikkansa. Jos jokin osa suomenruotsalaisista haluaa tai haluaisi nykyisinkin pitää yllä endogamiaa, minulla ei ole mitään sitä vastaan. Suurin osa suomenruotsalaisista on jo niin sekoittunutta suomalaisten kanssa tai on alunperinkin ollut suomalaista alkuperää (suomalaisia, jotka ovat muinoin vaihtaneet nimensä ja kielensä ruotsinkieliseksi mm. ammatteihin liittyvien etujen takia), että tälläinen endogamia toimisi vähemmistölle suomenruotsalaisista, ehkäpä joillekin ns. rannikoiden suomenruotsalaisille. On viitteitä siitä, että jotkin rannikoiden suomenruotsalaisista ovat endogamisia ja nostan heille siitä hattua.

Jokaisella ryhmällä on oikeus preferoida omaa etnistä ryhmäänsä, ja pitää yllä sen olemassaoloa, kulttuuria ja standardeja. Liberaali eliitti pyrkii estämään sitä, heittämään kapuloita sen rattaisiin ja suosimaan päinvastaista, mutta samanaikaisesti vapaamatkustaa useimmiten endogamisilla puolisonvalinnoillaan, ja valkoisilla standardeilla ja kulttuurilla valkoisten kustannuksella. Se ei ole miltään osin hyväksyttävää.

Mitä tulee siihen osaan suomalaista eliittiä, joka on eksogamista; se joutuu aikanaan maksamaan siitä monenlaisten haittojen muodossa (älykkyyden lasku, kulttuurin ja standardien heikkeneminen, lisääntyvät psyykkiset ongelmat, immuunivasteen heikkeneminen, identiteettiongelmat jne.) Osittaisen poikkeuksen tästä muodostavat suomalaisten ja itä-aasialaisten hybridit (älykkyyden osalta). En kuitenkaan suosittele sellaista eksogamiaa.

Valkea kirjoitti...

... Minäkin muuten pidän valkoisia naisia kauneimpina. Olisi todella sääli jos niin suuri kauneus menetettäisiin maailmasta.

Esim. tällainen:

https://www.youtube.com/watch?v=rGF9XyDbUYE

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

länsi-Euroopassa ja USAssa kyseessä on median liberaali bias, joka pyrkii värittämään eurooppalaiset negatiivisesti ja toiseuden (esim. saudi-arabialaiset) positiivisesti. Mitä kauempana toiseus on meistä ja mitä barbaarisempia tai ei-liberaalimpia sen toimet ovat, sitä suurempi on median positiivinen bias. Länsi-eurooppalaisiin kohdistuvan negatiivisen biaksen tavoitteena on saada heidät alistumaan ja nöyrtymään monietniseen todellisuuteen.

Tarkoituksena on pohjimmaltaan pyrkiä liittämään toiseus osaksi länsi-eurooppalaisen eliitin valtapiiriä. Mitä vaikeampaa toiseus on liittää länsi-eurooppalaisiin standardeihin, sitä suuremman positiivisen mediapropagandan se tarvitsee.

Anonyymi kirjoitti...

''länsi-Euroopassa ja USAssa kyseessä on median liberaali bias, joka pyrkii värittämään eurooppalaiset negatiivisesti ja toiseuden (esim. saudi-arabialaiset) positiivisesti.''

Saudit, emiraattilaiset, afgaanit jne. esitetään negatiivisessa valossa lähinnä naiskysymysten ja naisten aseman suhteen. Lännen lehdistössä on korostettu vuosien ajan paljon esim.sitä, että saudinaiset eivät saa ajaa autoa. Tuo on yksi tunnetuimmista faktoista kyseisen maan suhteen. Myös ajokieltoa rikkoneista naisista on tehty paljon juttuja, kuten Mona Sharifista. (Muistaakseni nimi oli tuo).

Myös afgaaninaisten kohtaama raju väkivalta on noussut paljon esille ja kunniamurhat. Esim. Time-lehdessä oli juttu afgaanimorsiamesta, joka karkasi sulhasensa perheen luota, koska häntä pahoinpideltiin jatkuvasti. Lopulta perheen miehet saivat hänet käsiinsä ja hänen nenä leikattiin irti. Jutun mukaan hän sai uuden nenän Yhdysvalloissa, jonkun hyväntekeväisyysjärjestön rahoilla, jos muistan oikein. Jutussa oli kuvia naisesta ennen uuden nenän saamista ja muistaakseni sen jälkeenkin.

Sekin on ollut hieman esillä, että UAE sääti jokin aika sitten lain, jonka mukaan vaimoa saa kurittaa tavalla, joka ei jätä mustelmia ja joka ei kohdistu päähän. Muistaakseni jutussa kirjoitetiin, että :''UAE:ssa meni läpi laki, joka hyväksyy kevyen perheväkivallan''.Tms. Ja samoin se norjalaisnaisen raiskausjuttu yms. Tuo uutinen perheväkivaltalaista mainittiin suomalaisessa sanomalehdessä juuri tuon raiskausjutun yhteydessä.

Mutta tuo voimakas nationalismi ja heimoiditentiteetti on juuri se juttu, mistä heitä ei juurikaan kritisoida. Todetaan ehkä joskus ohimennen jossain vierastyöläisiä koskevassa jutussa, että Yhdystyneissä Arabiemiraateissa on käytännössä mahdotonta saada kansalaisuutta.

Afrikan maiden osalta on nostettu viime aikoina esiin homojen asema. Ugandan homolakia on paljon rummutettu ja on vaadittu, että jos joku Afrikan maa säätää kyseisen lain, niin kyseiseen maan saamaa kehitysapua on leikattava. Ugandan saamaa kehitysapua on jo kuulemma leikattu joissakin maissa tuon takia.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

mainitsemiesi artikkelien juoni on yleensä se, että implisiittisesti 'liberaali' se ja se taistelee maassaan esiintyvää ahdasmielisyyttä vastaan. Implisiittisesti 'liberaalit' olisivat maassa hallitsevia ja yleisesti vallitsevia, jos vain ahdasmielinen siipi saataisiin rationaalisesti ja emotionaalisesti tajuamaan progressiivinen näkökulma. Implisiittisesti 'liberaalien' ja ahdasmielisten voimasuhteet ja poliittiset mahdollisuudet vääristyvät 'liberaalien' eduksi tai jäävät epäselviksi. Liberaali progressiivisuus jatkaa pienten tai suurempien voittojen kulkuaan maassa X. Tämä implisiittinen juoni vahvistaa liberaalia moraalis-emotionaalista sitoutumista ja positiivista suhtautumista (tai kääntymistä siihen) kotimaassa, kun ihmisten niitä vastaavat aivojen hermoradat saavat 'harjoitusta'. On tietysti totta, että kaukomailla tapahtuvia asioita käsitellään jonkin verran vapaammin kuin Suomessa, mutta kuitenkin monilla tavoilla rajoittaen.

Milloin muistat viimeksi, että esim. Ruotsin, Norjan tai Ranskan maahanmuuttajien raiskausepidemiasta olisi ollut artikkeli tai juttu mediassa? Suomen ja Euroopan kontekstissa mainitsemani poliittinen korrektius ja etnopositiivisuus on jäykän rajoittavaa.

Valkea kirjoitti...

... Sama toisinpäin. Muistatko, että Saudi-Arabiasta ja Pakistanista olisi tehty mediassa juttu, jossa kerrotaan positiivisesti vanhoillisten muslimien vallasta ja menestyksestä poliittisesti ja yhteiskunnallisesti? Ja korostetaan positiivisesti heidän uskontonsa, valtansa ja asenteidensa sitkeyttä ja pysyvyyttä?

Se ei sovi liberaaliin storylineen.

Ja et varmaankaan voi olla muistamatta niitä lukuisia kertoja kun jostakin etnopositiivisuuden kohteena olevasta ryhmästä on tehty liioitellun positiivisia juttuja, jotka eivät vastaa ollenkaan kyseisten ryhmien keskimääräistä ja vallitsevaa todellisuutta.

Valkea kirjoitti...

... Lisäksi ihmisillä on taipumus tulkita poliittisesti epäselviä tai sekoitetuista poliittisista elementeista koostuvia tai poliittisesti vastakkaisia artikkeleita tai juttuja oman poliittisen kantansa tai maailmankuvansa kanssa samanmielisiksi, kunhan siihen on vähänkin todellisia tai näennäisiä perusteita. Tämä psykologinen bias voi vaikuttaa myös sinun tulkintoihisi.

Anonyymi kirjoitti...

''Milloin muistat viimeksi, että esim. Ruotsin, Norjan tai Ranskan maahanmuuttajien raiskausepidemiasta olisi ollut artikkeli tai juttu mediassa? Suomen ja Euroopan kontekstissa mainitsemani poliittinen korrektius ja etnopositiivisuus on jäykän rajoittavaa.''

En koskaan. Ruotsin ja Ranskan jne. joukkoraiskausepidemioista kirjoitettaessa on vain todettu, että porno on saanut nuorison sekaisin ja hämärtänyt heidän käsityksensä seksuaalisuudesta. Kun olin ylä-asteella, niin sanomalehdessä oli juttu Ranskassa teinien keskuudessa yleistyneistä joukkoraiskauksista. Ihmettelin, että mites ranskalaiset nyt tuolla tavalla.

''Sama toisinpäin. Muistatko, että Saudi-Arabiasta ja Pakistanista olisi tehty mediassa juttu, jossa kerrotaan positiivisesti vanhoillisten muslimien vallasta ja menestyksestä poliittisesti ja yhteiskunnallisesti?...''

En koskaan. Perimmäinen viesti tuntuu olevan, että maailma muuttuu paremmaksi, kun uskonnot laimentuvat ja arvojen ja moraalin suhteen ''siirrytään nykyaikaan''. Uskontoon nojaavaan valtaan liitetään lähinnä negatiivisia juttuja.

''Ja et varmaankaan voi olla muistamatta niitä lukuisia kertoja kun jostakin etnopositiivisuuden kohteena olevasta ryhmästä on tehty liioitellun positiivisia juttuja, jotka eivät vastaa ollenkaan kyseisten ryhmien keskimääräistä ja vallitsevaa todellisuutta.''

Somaleista on ollut paljon tälläisiä juttuja HS:ssa. On oikeastaan säännöllisesti. Ja muistakin afrikkalaisista. Kurdeista ja arabeista...

Yhdestä Irakissa arkkitehdiksi kouluttautuneesta ja Suomessa bussikuskina toimivasta kurdinaisesta on tehty ainakin pari isoa juttua eri vuosina esim. Ilta-Sanomiin. Nainen on muun muassa ihmetellyt, että miten kauan pitää oikein asua Suomessa, ennen kuin aletaan pitää suomalaisena. En usko, että kurdit pitäisivät koskaan suomalaisia kurdeina, jos muuttaisimme kurdistaniin. Rasittavaa tuollainen valitus. Ja sekin on nykyään varsin rauhallinen paikka, mutta eipä ole palaamassa sinne ainakaan lehtijuttujen perusteella.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Muistaakseni Yle 2:lla oli jokin aika sitten dokumentti kurdinaisista, jotka taistelevat sisseinä ''vapauttaakseen paitsi kansansa myös itsensä.'' No, hyvä juttu, että yrittävät itse muuttaa asioita kotimaissaan Turkissa ja Irakissa.

Dokumentissa oli myös yksi Suomessa asuva kurdifeministi, joka ihaili siä, että miten Suomessa jokainen voi rauhassa toteuttaa omaa kulttuuriaan ja puhua omaa kieltään. Haluaa kotimaansa muuttuvan samanlaiseksi. Hän kertoi, että Suomessa on pakolaisina paljon seksuaalista väkivaltaa kokeneita naispuolisia vapaustaistelijoita.

Ihmettelin, että miksi kyseinen nainen ei sitten mene taistelemaan noiden naisten puolesta Turkkiin. Miksi hän on yhä Suomessa? Miksi hän ennemmin pysyy täällä ja miksi me muka olisimme velvoitettuja auttamaan noita naisia, vieläpä kotimaassamme? Ilmeisesti hän on saanut jonkun suojatyöpaikan Suomesta, joka liittyy naisasian edistämiseen.

Suomesta on tullut näin menestyvä maa mm.siksi, että olemme olleet paitsi hyvin älykäs, myös aika homogeeninen kansa, emmekä ole harjoittaneet tuota kurdifeministin ihailemaan monikulttuurisuutta. Meillä ei ole ollut isoja/monia vähemmistöjä, jotka eroavat meistä suuresti keskimääräisen ÄÖ:nsä, temperamenttinsa, historiansa, uskontonsa, rehellisyytensä jne.suhteen.

Ja kurdit ovat itse monen Lähi-idän kansan tapaan varsin heimokeskeisiä ja ovat valmiita aika äärimmäisiinkin keinoihin (pakkoavioliitot, kunniamurhat jne) pitääkseen kansansa yhtenäisenä ja rankaistaakseen niskuroivia naisia. Miksi meidän pitäisi olla valmiita vähentämään omaa koheesiotamme ja yhtenäisyyttämme, vaikka he eivät itse suostu siihen? Olla tilkkutäkkimäinen suojasatama ihmisille, jotka eivät tule toimeen omien yhteisöjensä sääntöjen kanssa eivätkä omaa tarpeeksi selkärankaa taistellaakseen asiansa puolesta omissa kotimaissaan.

Kommentoija

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto