Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

keskiviikko 2. heinäkuuta 2014

Brasilian slummeja, mansikoita ja kermavaahtoa (edit)

Brasilian jalkapallon MM-kisojen aikana mediassa on käsitelty suhteellisen paljon Brasilian slummeja (favela) ja niihin liittyviä ilmiöitä. Slummeissa asuu n. 25% Brasilian väestöstä, eli yli 50 miljoonaa ihmistä. Väkivalta, saastaisuus, huumeiden käyttö, sairaudet, prostituutio, lapsiprostituutio, ränsistyvät ja huonot asunnot jne. ovat yleisiä slummeissa. Monet lapsista jättävät koulun kesken tai eivät käy koulussa lainkaan.

Jos minulle annettaisiin valta ja resurssit päättää siitä miten Rio de Janeiron slummeja muokataan paremmiksi, tekisin seuraavaa (osittain samoja keinoja joita Brasilian hallitus käyttää):

a) Määräisin armeijan ja poliisin rauhoittamaan slummeja asevoimin, mutta samalla yhteistyössä ja neuvotellen paikallisten asukkaiden kanssa sikäli kuin rauhoittamisen tavoitteet vesittymättä sallivat. Väkivallan, järjestäytyneen huumekaupan ja rikollisuuden suuri vähentäminen on parempaan suuntaan kehittymisen ensimmäinen ehto. Ilman sitä muita tavoitteita ei voida toteuttaa tai ei voida kunnolla toteuttaa. Perustetaan AfroReggaen kaltaisia järjestöjä, joissa entiset rikollisjärjestöjen johtajat ja jäsenet työskentelevät rikollisjärjestöjen johtajien ja jäsenten houkuttelemiseksi pois rikolliselta uralta normaaliin elämään. Joillekin vankilassa oleville rikollisjärjestöjen jäsenille, joilla on kykyä, halua ja motivaatiota, luvataan vapaus sillä ehdolla, että he alkavat työskennellä täysipäiväisesti rikollisjärjestöjen johtajien ja jäsenten houkuttelemiseksi tavalliseen elämään. Järjestöt ohjaavat entisiä rikollisjärjestöjen jäseniä töihin tai tuettuihin töihin, ja järjestävät kultuurillista toimintaa, urheilutoimintaa ja muuta yhteistä toimintaa, joka toimii vastapainona rikollisuudelle.

b) Huonoimmat rakennukset puretaan ja niiden tilalle rakennetaan parempia matalia ja värikkäitä kerros- ja rivitaloja, joihin talonsa menettäneet asukkaat majoitetaan. Paremmassa kunnossa oleviin taloihin rakennetaan viemäröinti, niitä kunnostetaan ja ne maalataan värikkäiksi. Näistä projekteista neuvotellaan asukkaiden kanssa ja pyritään yhteisymmärrykseen. Asukkaat osallistuvat talojen  rakentamiseen, kunnostamiseen ja rahoitukseen kykyjensä mukaan. Asukkaille selitetään, että he ovat jatkossa vastuussa rakennusten hyvässä ja kauniissa kunnossa pysymisestä. Valtio ei rahoita toista kertaa samanlaista rakennus- ja kunnostusprojektia, mutta voi osallistua sellaisten projektien edulliseen lainoitukseen. Taloille annetaan osoitteet, ja omistuksen osoittavat rekisteriin kirjatut valtakirjat, joiden avulla tai joita vastaan asukkaat voivat avata pankkitilin, hakea luottokortteja; hakea lainaa; hakea lupia yritystoimintaan, rakentamiseen tms; jne.

c) Roskien ja jätteiden kuljetus järjestetään säännöllisesti, ja asukkaille annetaan koulutusta ja motivoivaa  informaatiota siisteyden, puhtauden, hygieenisyyden ja jätteiden ja roskien asianmukaisen poisheittämisen tärkeydestä. Asukkaiden kanssa neuvotellaan siitä miten asuinalueet saadaan pidettyä asukkaiden toimesta siisteinä ja viihtyisinä. Paikalliset kaatopaikat siivotaan ja muutetaan viheralueiksi. Faveloihin raivataan tilaa pienille puistoille ja kulttuurikeskuksille, joissa on kirjastoja ja tiloja asukkaiden itse järjestämälle toiminnalle.

d) Valtio tai kunta järjestää edullisen minimiperussairaanhoidon ja asukkaiden taloudellisen tilanteen parantuessa sairaanhoidon rahoitus siirtyy yhä enemmän asukkaiden sairausvakuutusten rahoittamaksi. Asukkaille annetaan käytännöllistä koulutusta ja motivoivaa informaatiota siitä, miten sairauksia ehkäistään ja hoidetaan. Asukkaista koulutetaan toimihenkilöitä rottien ja syöpäläisten hävittämiseen, ja asukkaiden neuvojiksi ja opastajiksi niihin liittyvissä asioissa. Asukkaita opastetaan perhesuunnittelussa niin, että suuri keskimääräinen perhekoko ei aloita väestömäärän kasvaessa uutta slummiutumisen kierrettä. Asukkaita opastetaan säästämään eläkkeitä varten, ja heille tarjotaan valmiita ja helppoja eläkesäästämisen vaihtoehtoja.

e) Vanhemmille annetaan koulutusvoucherit, jotka he voivat käyttää lastensa sijoittamiseen haluamaansa yksityiskouluun. Jokaisessa yksityiskoulussa on pakollisina aineina tavalliset kouluaineet, ja yritystieto/taloustieto ja yhteiskunnallinen tieto. Yritystiedossa opetetaan ensin alaluokilla leikinomaisesti yritystoiminnassa ja taloudenpidossa tarvittavia asioita, ja siirrytään siitä vähitellen teoreettiseen taloustietoon ja aikuismaisempiin käytännöllisiin yrittämisen tietotaitoihin. Jokaisessa koulussa täytyy olla oikeita yrityksiä, joiden toimintaa oppilaat pyörittävät, ja joiden tappioista ja voitoista he ovat yhteisesti vastuussa. Oppilaat käyvät säännöllisesti työharjoitteluissa erilaisissa yrityksissä oppiakseen niissä työskentelemistä. Oppilaille opetetaan, että yritystoiminta on kaunein ja hienoin tapa ottaa vastuu omasta elämästä. Koulutus tähtää siihen, että kaikista oppilaista voi aikuisena tulla joko pienyrittäjä, keskisuuri yrittäjä tai suuryrittäjä älykkyyden, motivaation, luovuuden, ahkeruuden ja käytännöllisten taitojen mukaisesti. Yhteiskunnallisen tiedon oppiaineessa opiskellaan sairauksiin liittyvää terveystietoa; hygieniaa ja puhtaanapitoa; asuin- ja kotiympäristön kunnossapitoa/kunnostamista ja huoltamista; kansalaistaitoja; luotettavuutta, vastuullisuutta ja säännöllisyyttä; alueen asukkaiden yhteistoimintaa; jne.

Oppilaille säännöllisesti järjestettävien ÄO-testien perusteella arvioidaan realistisesti mm. kuinka suuri osa oppilaista pystyy aikuisena pyörittämään keskisuurta tai suurta yritystä, luodaan vähemmän älykkäille lisää käytännöllisiä ja kompensoivia opiskelukeinoja, ja toisaalta mitoitetaan teoreettisempia ja vaikeampia opiskelumahdollisuuksia älykkäille. Jokaisella oppilaalla on halutessaan huonosta älykkyystestituloksesta huolimatta mahdollisuus kokeilla vaikeampaa ja teoreettisempaa opiskelua, jos haluaa, tai toisaalta mahdollisuus painottua enemmän käytännölliseen opiskeluun hyvistä älykkyystestituloksista huolimatta. Jokaiselle oppilaalle annetaan joka tapauksessa vahva käytännöllinen yrittäjäkoulutus.

f) Julkisia liikenneyhteyksiä faveloihin parannetaan ja nopeutetaan mm. busseilla ja köysiratavaunuilla (Rio de Janeirossa on jyrkkiä kukkuloita, joilla favelat usein sijaitsevat).

g) Brasialiassa on samanlaiset lapsiprostituution kieltävät lait kuin muuallakin maailmassa. Suorittaisin laajan tutkimuksen siitä, missä vaiheessa "komentoketjua" lapsiprostituutiolakien vaikutus mitätöityy matkalla kongressista katutasolle, ja puuttuisin tutkimuksen perusteella "komentoketjun" heikkouksiin ja siihen negatiivisesti vaikuttaviin asioihin. Suorittaisin samanlaisen tutkimuksen myös muiden tärkeiden, mutta vaikutuksiltaan epäonnistuneiden lakien osalta.

h) Lapsille annetaan huumevalistusta ja järjestetään niin paljon erilaista yhteistä mielenkiintoista tekemistä, että huumeisiin ajautumisesta tulee epätodennäköisempää.

i) Internet ja kännykkäyhteyksiä parannetaan, sähköistystä parannetaan, ja ihmisille luodaan mahdollisuuksia hankkia osamaksulla edullisesti tietokoneita, kännyköitä ja kodinkoneita. Pyykinpesukoneet, ruuanlaitossa käytettävät koneet ja astianpesukoneet ovat muuttaneet enemmän ihmisten elämää kuin internet. Internetistä ei ole tutkimuksissa havaittu juuri mitään taloudellista hyötyä. Naisten työtä helpottaneet kodinkoneet loivat naisille mahdollisuuden osallistua korkeakoulutukseen ja työelämään. Se lisäsi yhteiskunnallista tuottavuutta ja taloutta suuresti.

j) Asukkaille ja koulujen oppilaille selitetään ja iskostetaan mieliin, että heidän elintasonsa riippuu asuinalueen viihtyisyydestä, kauneudesta, puhtaudesta, hygieenisyydestä, miellyttävyydestä, sairaudettomuudesta, ystävällisyydestä ja väkivallattomuudesta. Jos esim. paikallinen asukas perustaa ravintolan, hän voi saada asiakkaita favelan ulkopuolelta vain jos asiakas voi realistisesti odottaa, että hän ei kohtaa väkivaltaa; hänen lapsiaan ei ryöstetä lapsiprostituoiduiksi; hän ei joudu hyppimään löyhkäävien avoviemärien ja kaduille heitettyjen jätteiden yli; hän ei sairastu tuberkuloosiin; hän ei saa ihoonsa tauteja levittäviä syöpäläisiä; ravintolan ruoka, lautaset, kupit, tuolit, pöydät jne. ovat puhtaita ja hygieenisiä; narkkarit eivät häiritse ja uhkaile häntä; huumejengit eivät ammu häntä; ravintolanpitäjä ei huijaa häntä; jne. Nykyisin kaikki nämä ja muut negatiiviset asiat ovat mahdollisia tai todennäköisiä faveloissa, ja se estää ulkopuolisia asiakkaita menemästä niihin. Nämä ongelmat koskevat kaikkia faveloissa sijaitsevia palvelu- ja myyntiyrityksiä. Lisäksi faveloissa on useimmiten vain vähän houkuttelevia positiivisia piirteitä, kuten kauniita ja taiteellisia vanhoja rakennuksia tai hienoja puistoympäristöjä (tosin joistakin Rio de Janeiron faveloista on kaunis näköala yli kaupungin ja kauas merelle saakka). Yrityksen menestys ei riipu pelkästään yrittäjästä vaan yhtä paljon tai jopa enemmän ympäröivästä asuinalueesta. Asukkaille ja oppilaille selitetään, että näiden asioiden hoitaminen hyvään kuntoon ja niiden ylläpitäminen on ensisijaisesti heidän vastuullaan. Asukkaita opastetaan perustamaan paikallisia yhdistyksiä, joihin kaikki asukkaat voivat osallistua, jotka valvovat faveloita ja faveloiden elämää, ja joilla on laillinen oikeus velvoittaa asukkaita noudattamaan yhteisiä ja hyviä standardeja esim. jätteiden ja likaveden käsittelyssä, seinien pitämisessä puhtaana sotkuista ja hygienian noudattamisessa ravintoloissa. Velvoitusten noudattamatta jättämisestä seuraa asteittain kovenevia rangaistuksia. Jos asukas rangaistuksista huolimatta kieltäytyy noudattamasta velvoitteita, hänet voidaan kovimpana keinona häätää asuinalueelta. Poliisi suorittaa siinä tapauksessa virallisen häädön.

Näiden jälkeen on mansikoiden ja kermavaahdon aika.

10 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

Pysäyttäkää video hetkeksi, niin se ehtii latautua ja toimii katkeilematta:

https://www.facebook.com/photo.php?v=10152278229856997

Tom Kärnä kirjoitti...

Ihan kunnolla melko kunnollisenoloisia toimenpide-ehdotuksia.

Valkea kirjoitti...

Kiitos, Tom.

Valkea kirjoitti...

Edit on melko runsasta tekstin hiontaa.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.iltasanomat.fi/tiede/art-1288707457817.html

Tuota ominaisuutta pitää suojella ja vaalia.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

kyllä, endogamialla.

Tiedemies kirjoitti...

50 miljoonan ihmisen elämän parantaminen näillä keinoilla vaatisi tuhansien miljardien investoinnit.

Valkea kirjoitti...

Nim. Tiedemies, et ottanut huomioon seuraavia seikkoja:

a) Brasilian PPP GDP on yli 2500 miljardia dollaria, ja budjetti oli 657.9 miljardia vuonna 2009, ja nyt vielä suurempi.

b) Ehdottamani ohjelma toteutuisi astettain edeten. Kun tietyt alueet faveloista saadaan kuntoon siirrytään seuraaviin faveloihin. Parannus- ja kehitystyöt jakautuvat monille vuosille.

c) Kaikki, myös rakentaminen, on paljon halvempaa Brasiliassa kuin Suomessa.

d) Faveloiden asukkaat osallistuvat ohjelman kustannuksiin ja töihin mm. maksamalla uusista asunnoista vuokraa, osallistumalla remonttien kustannuksiin, tekemällä vapaaehtoistyönä remontteja ja rakennustöitä, tekemällä vapaaehtoistyönä kaatopaikkojen raivaamisen ja muuttamisen puistoiksi, valvomalla vapaaehtoistyönä faveloiden standardien ylläpitoa, jne. Faveloiden asukkailla on, toisin kuin kuvitellaan, maksukykyä ja työkykyä, ja he pystyvät niiden avulla kattamaan suuren osan kustannuksista.

e) Koulutus, valistus, rakennustoiminta ja koko ohjelma tähtää siihen, että lähes kaikista faveloiden aikuisista asukkaista tulee itsensä elättäviä ja nettoveronmaksajia uuden yritystoiminnan ja osaamisen myötä.

f) Ohjelma on suunniteltu siten, että faveloiden asukkaat siirtyvät asteittain kustantamaan esim. oman sairaanhoitonsa sairausvakuutuksilla.

g) Vaikka kustannukset olisivat 10 000 dollaria / asukas, siitä tulee 50 000 000 x 10 000 = 500 miljardia dollaria. Jos projektin kustannukset jaetaan kymmenelle vuodelle, sen kustannukset ovat vain 50 miljardia / vuosi. Tämä on täysin Brasilian budjetin saavutettavissa. Mutta kuten sanottua tätä summaa laskee asukkaiden osallistuminen kustannuksiin, vapaaehtoistyö ja projektin myötä kehittyvä tulotaso. Kunnostetut ja taloudellisesti parannetut favelat osallistuvat myös omalta osaltaan seuraavien faveloiden kehittämiskustannuksiin.

Valkea kirjoitti...

Tässä vielä tietoa kolmannen maailman maiden kehityksestä:

http://www.hs.fi/ulkomaat/a1404705211204

Valkea kirjoitti...

Lisäsin vielä tarkennuksen tekstiin siitä, että asukkaat osallistuvat talojen rakentamiseen ja kunnostamiseen kykyjensä mukaan.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto