Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

keskiviikko 20. elokuuta 2014

Miten maahanmuuttokriittisten kannatus voidaan nostaa yli kriittisen rajan? (edit)


Nim. Vieras kysyi minulta miten maahanmuuttokriittiset voivat nostaa kannatustaan yli 20 prosentin. Poliittisessa aika- ja mittakaavassa n. 20 prosentin kannatus on suhteellisen helppoa saavuttaa, mutta siitä merkittävällä tavalla yli meneminen vaatii erityisiä toimenpiteitä.

a) Maahanmuuttokriittiset ja muut poliittiset ryhmät ovat suurimmalta osin linnottauneet omiin ryhmiinsä, joissa samanmieliset ylläpitävät ja vahvistavat toistensa näkemyksiä. Maahanmuuttokriittisten on muutettava tällä hetkellä enemmistönä olevien liberaalien mielipiteitä, ja niitä voidaan muuttaa vain keskustelemalla heidän kanssaan. Maahanmuuttokriittisille on tärkeää käydä säännöllisesti ja asiallisesti keskustelemassa liberaalien kanssa. Suosittelen sellaisten liberaalien keskustelupiirien valitsemista, joissa keskustellaan asiallisesti ja riittävän älykkäästi. Maahanmuuttokriittisten on varauduttava siihen, että he voivat todistaa sanomansa linkitetyillä lehtiartikkeleilla, tutkimuksilla, virallisilla tilastoilla, kirjoituksilla jne. He voivat kertoa myös omista ja sosiaalisten piiriensä kokemuksista maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyen. Maahanmuuttokriittisten on varauduttava siihen, että kaikki mitä he sanovat pyritään kiistämään tekosyillä, virheellisillä tai valheellisilla syillä, tai aiheellisesti. Liberaalit voivat pyrkiä kiistämään maahanmuuttokriittisten informaation siksi, että artikkelin lähde on konservatiivinen media; että esitetyssä tutkimuksessa ei päästy vielä kaikista tutkimuksen kohteista 100% varmuuteen (tieteellisissä tutkimuksissa ei milloinkaan päästä kaikesta 100% varmuuteen, eikä se ole tieteelliselle tutkimukselle mahdollista tai sen tarkoitus); että maahanmuuttokriittiset valehtelevat kertoessaan omista ja sosiaalisen piirinsä kokemuksista; että heidän (moraaliset) motiivinsa ovat pahoja, joten heidän tietojaan ei pidä kuunnella, eikä niistä tarvitse välittää; että heidän kirjoituksensa ja linkityksensä ovat valhetta suoralta kädeltä ilman minkäänlaista analyysiä; että heidän informaationsa kiistetään vaikeaselkoisilla epäselvillä ja monitulkintaisilla rationalisoinneilla; jne. Näitä reagointeja voi jonkin verran lieventää esim. valitsemalla liberaaleja medioita tiedon lähteeksi silloin kun se on mahdollista, mutta siitä huolimatta liberaalit pyrkivät tavalla tai toisella kiistämään maahanmuuttokriittisten esittämän informaation. Liberaalit eivät usein luota liberaalissa mediassa olevaan informaatioon, jos maahanmuuttokriittinen linkittää sen. Lisäksi tiede tuottaa nykyisin tietoisesti poliittisesti korrekteja valheita, esim:

http://isteve.blogspot.fi/2010/01/stereotype-threat-scientific-scandal.html

Liberaaleilla on siten kokonainen arsenaali tahallisen virheellisiä tutkimustuloksia käytettävissään, joista on erikseen väiteltävä. Maahanmuuttokriittisten on varauduttava henkisesti siihen, että keskenään asiallisesti keskustelevat liberaalit alkavat suoltaa törkeitä herjauksia ja väitteitä keskusteluun osallistuvalle asiallisesti kommunikoivalle maahanmuuttokriittiselle; näin tapahtuu usein. Tarkkailkaa tällaisia haukkumisia ja väitteitä kuin ulkopuolinen yläpuolelta, sivullisena, säilyttäkää mielenrauhanne ja pitäkää niitä normaalina liberaalien emotionaalisena reaktiona. Niihin on aina vastattava asiallisesti, esim: "Sinun ad hominemin käyttösi osoittaa, että sinä et pärjää asiallisessa väittelyssä, joten sinun on turvauduttava keskustelukumppanin solvaamiseen. Haukkumalla myönnät, että olet hävinnyt väittelyn." Usein asiallisesti keskusteleva maahanmuuttokriitikko myös sensuroidaan pois keskustelusta. Tämä on luonnollista, koska liberalismi on sosiaalinen konstruktio, ts. ihmisen luoma ideologinen ajatusrakennelma, joka ei vastaa todellisuutta, ja joka vaatii toimiakseen sitä, että liberaalien keskuudessa pidetään sen suhteen yllä lähes rikkomatonta sosiaalis-kollektiivista yksimielisyyttä. Sosiaalinen yksimielisyys luo keinotekoisen ideologis-poliittisen todellisuuden, jota on nimitetty mm. puna-vihreäksi kuplaksi. Maahanmuuttokriittinen on potentiaalisesti kasvava häiriö liberaalien kollektiivisessa yksimielisyydessä, joten liberaaleilla ei usein ole muuta vaihtoehtoa kuin estää häntä osallistumasta keskusteluun. Liberaali kollektiivinen yksimielisyys on hauras, ja herkästi haavoittuva ja purkautuva, joten meidän tulee ymmärtää liberaalien emotionaalis-poliittisia motiiveja sensurointiin ja sananvapauden rajoittamiseen. Esim. Usan yliopistojen opiskelijoiden keskuudessa suoritetun kyselyn mukaan vain 30% oli sitä mieltä, että on turvallista olla henkilökohtaisesti (ei siis julkisesti) eri mieltä yliopistojen liberaalin konsensuksen kanssa. Prosenttiosuus putosi vielä alemmaksi opiskelujen loppua kohden. Jos kyselyssä olisi kysytty julkisesta erimielisyydestä, luvut olisivat olleet paljon pienemmät, todennäköisesti lähellä nollaa. Vaikka maahanmuuttokriittistä usein jossain vaiheessa estetään osallistumasta keskusteluun, hän on ehtinyt levittää paikkansa pitävää informaatiota liberaalien keskuuteen, hän on herättänyt uusia ajatuksia, hän on herättänyt epäilyksiä liberaaleja dogmeja kohtaan, hän on vaikuttanut ehdollistuneisiin emotionaalisiin poliittisiin reaktioihin, jne. Tarkoituksena on vähemmässä määrin vaikuttaa niihin, jotka ovat fanaattisimmin kiinni liberalismissa, ja enemmän niihin, jotka ovat liberalismin laitamilla; joilla on ehkä valmiiksi joitain epäilyksiä; joilla on taipumusta itsenäiseen ajatteluun; jotka ovat huomanneet kiusallisia ristiriitoja liberalismissa; joille liberalismi merkitsee muita liberaaleja vähemmän; joilla on luontaista taipumusta konservatismiin; jne. Ajattelun muutos tapahtuu muutama henkilö kerrallaan, ja maahanmuuttokriittisen tehtävä keskustelussa on täytetty, kun hän on saanut muutaman liberaalin ajattelemaan konservatiivisempia ajatuksia, ja epäilemään liberalismia hiukan enemmän. Sensurointi ei siten haittaa asianmukaisesti valmistautunutta maahanmuuttokriittistä, hän vain hakeutuu aikanaan uudelle liberaalien keskustelufoorumille. Liberalismi ei kuitenkaan pohjimmiltaan perustu tietynlaiseen informaatioon, vaan moraaliseen yksimielisyyteen siitä mikä on hyvää, toivottavaa, suotavaa, auttamiseen velvoittavaa, yhteistyön arvoista ja yhteistyöhön velvoittavaa, oikeudenmukaista jne., ja mikä on pahaa, ulkopuolelle suljettavaa, rangaistavaa, paheksuttavaa, ei-toivottavaa, ei-suotavaa, velvoittavaa vastustamaan jne. Liberaali moraalinen konsensus toimii lähes kaiken liberaalien ajattelun, toiminnan ja yhteistoiminnan motivoijana, ohjaajana, selittäjänä ja tulkitsijana. Se on tärkein motivoija myös silloin kun liberaalit vastustavat maahanmuuttokriittisiä erilaisin tavoin keskusteluissa. Kun liberaalien moraalinen konsensus särkyy, liberaali yhteistoiminta ja politiikka rikkoutuu ja ja suurelta osin loppuu. Siksi kaikissa keskusteluissa on ensiarvoisen tärkeää selittää liberaaleille miksi ja millä tavalla heidän ajattelunsa, ideologiansa ja toimensa ovat moraalittomia, ja miksi ja millä tavalla heidän 'korkea moraalinsa' on todellisuudessa valheellista, pahaa, vääristynyttä ja/tai puutteellista. Voidaan esim. osoittaa, että liberaalin ihmisoikeus- ja maahanmuuttopolitiikan takana ovat pelkät lyhytnäköiset ja kapeakatseiset itsekkäät motiivit; että aito hyvä moraalinen ajattelu ja toiminta voi perustua vain rajoitettuun ja asteittain vaihtelevaan moraaliin; että liberaalit tekevät toimillaan pahaa monille suomalaisille, ja että heidän välinpitämättömyytensä suomalaisista, omistaan, on moraalitonta (tätä voi verrata niihin korkean moraalin etnisiin ryhmiin, esim. japanilaisiin, jotka pitävät ensisijaisesti omiensa puolta); että maahanmuutto on tehoton ja kallis, ja siten moraaliton tapa auttaa hädänalaisia (hädänalaisia voidaan auttaa paremmin kulttuurillisesti yhteensopivilla ja edullisten hintatasojen lähiseuduilla); että kehitysapu palvelee kehitysmaalaisten talousasiantuntijoiden mukaan lähinnä kehitysmaiden korruptoitunutta eliittiä ja kehitysapujärjestöjä, ja kehitysavulla on kehitysmaiden kansalaisiin negatiivinen yritystoimintaa ja oma-aloitteisuutta vähentävä vaikutus; että maahanmuutolla on vahingollisia lyhyen ja pitkän tähtäimen vaikutuksia, joiden aiheuttaminen on moraalitonta; että byrokratian jatkuvan kasvun tavoitteleminen on kansakuntaa ja yhteiskuntaa vahingoittavaa; että aito hyvä moraali ei voi olla abstraktia ja universaalia; jne. Samalla on selitettävä miksi maahanmuuttokriittisten toiminta on moraalisesti hyvää, oikeudenmukaista ja kestävää.

b)  Maahanmuuttokriittisyydestä on suotavaa tehdä samanlainen meta-ideologia kuin liberalismista, ja Suomeen on perustettava useampia maahanmuuttokriittisiä puolueita. Liberaalien tavoitteena on saada maahanmuuttokriittiset jaettua kahteen tai useampaan pieneen keskenään kiistelevään ja yhteenlaskettuna tehottomaan puolueeseen. Miksi siis kannatan tällaista? Maahanmuuttokriittisyys kattaa useita elämän osa-alueita, mutta ei kaikkia; monet elämän osa-alueet jäävät ainakin lyhyellä tähtäimellä sen ulkopuolella. Politiikkaa tehdään erilaisten poliittisten ohjelmien ja ideologioiden kokonaisuuksilla, ja niistä muodostuu erilaisia puolueita. Perussuomalaisten poliittisuus on sekoitus pienporvarillisuutta ja sosiaalidemokratiaa, jossa on ripaus libertarismia mukana. Perussuomalaisten osin kaupunkeja ja osin maaseutua edustava sosiaalipoliittinen ohjelma ja ideologia kattaa potentiaalisesti enimmillään alle 25% suomalaisista. Perussuomalaiset ovat poliittisella ohjelmallaan ja ideologiallaan syöneet eniten Sosiaalidemokraattien kannatusta. Tarvitaan maahanmuuttokriittistä meta-ideologiaa noudattavia ja toisenlaisilla poliittisilla ohjelmilla ja ideologioilla toimivia poliittisia puolueita, jotka kattavat Perussuomalaisista eroavia äänestäjäkuntia, jotta maahanmuuttokriittisten yhteinen kannatus nousee yli 50%, kuten tilanne on tällä hetkellä liberaaleilla. Esim. Keskusta ja Kokoomus ovat liberaalia meta-ideologiaa noudattavia puolueita, mutta niiden poliittis-sosiaaliset ja ideologis-moraaliset kokonaisuudet ovat niin erilaisia, että ne kattavat suurimmalta osin erilaisen äänestäjäkunnan. Keskustan kannatuksen nousu voi syödä jonkin verran Kokoomuksen kannatusta, ja sama toisinpäin, mutta niiden peruskannattajakunta säilyy vaaleista toiseen; ts. alunperinkin vain suhteellisen löyhästi em. puolueisiin sidoksissa olevien liikkuvien äänestäjien äänet siirtyvät vaaleissa Kokoomuksesta Keskustaan tai toisinpäin. Yksittäisten liberaalien puolueiden maksimaalinen kannatus näyttää olevan vaaleista toiseen alle 25%. Siten maahanmuuttokriittiset tarvitsevat Perussuomalaisten lisäksi oikeistolaisen, libertaareihin kallellaan olevan maahanmuuttokriittisen puolueen; vasemmistolaisen maahanmuuttokriittisen puolueen; kristilliskonservatiivisen maahanmuuttokriittisen puolueen; jne. Näiden puolueiden poliittis-sosiaaliset profiilit ovat niin erilaisia, että ne syövät suhteellisen vähän toistensa kannatusta, ja siksi niiden yhteinen kannatus voi nousta yli 50%. Maailmalla on esimerkkejä oikeistolaisista, maaseudun asukkaisiin perustuvista, vasemmistolaisista, libertaareista jne. maahanmuuttokriittisistä puolueista, joten käytännön kokemukset osoittavat, että sellaisia on mahdollista perustaa. Soveltamalla ulkomailta ja suomalaisista puolueista opittua maahanmuuttokriittiset puolueet voidaan muokata Suomen olosuhteisiin sopiviksi. Toivon, että Muutoksesta kehittyy ajan kuluessa sellainen asiallinen ja poliittis-sosiaaliselta profiililtaan Perussuomalaisista niin paljon eroava maahanmuuttokriittinen puolue, että se ei syö Perussuomalaisten kannatusta, mutta houkuttelee jostain liberaalista puolueesta paljon kannattajia. Muutos tarvitsee selkeämmän ja yhteisemmän poliittis-sosiaalisen profiilin. Voisiko Muutoksesta jossain vaiheessa kehittyä esim. libertarismiin kallellaan oleva oikeistopuolue, joka syö Kokoomuksen äänestäjiä? Toivottavasti. Suomen liberaalien puolueiden ohjelmista ja ideologioista kannattaa siinä mielessä ottaa valikoiden oppia, että ne ovat tavallaan poliittisen evoluution tulos, ja edustavat suomalaisen äänestäjäkunnan 'luonnollista' poliittis-sosiaalista jakaumaa (poliittis-sosiaalinen jakauma on enemmän tarkoitushakuisen pitkän työn, vaikuttamisen ja rakentamisen tulos kuin luonnollisen itsestään tapahtuvan yhteiskunnallisen kehityksen tuote). Jakauma erilaisiin poliittis-sosiaalisiin ryhmiin määrittää sumeasti sen maksimimäärän kannattajia, jonka puolue voi valittua ryhmää vastaavalla ohjelmallaan ja ideologiallaan saavuttaa. Poliittis-sosiaalinen jakauma voi muuttua pidemmällä tähtäimellä poliittisen vaikuttamisen, yhteiskunnallisen rakentamisen, yhteistoiminnan, poliittisten kiistojen jne. vaikutuksesta. Maahanmuuttokriittisten puolueiden on muokattava poliittis-sosiaalista jakaumaa ja itseään niin, että ne voivat potentiaalisesti edustaa mahdollisimman suurta kansanosaa ilman, että puolueen sanoma vesittyy niin, että se ei houkuttele juuri ketään. Mitä laajempia kansanosia puolueen ohjelma ja ideologia kattaa, sitä suurempi on todennäköisyys, että ohjelma ja ideologia laimentuvat liikaa ja/tai sisältävät poliittisia ristiriitaisuuksia.

Maahanmuuttokriittisyys sopii liberaalia ideologiaa paremmin korkean moraalin meta-ideologiaksi. Maahanmuuttokriittisyys on hyväntekeväisyyttä ja velvollisuuden täyttämistä muiden kansalaisten hyväksi; luopumista omasta lyhyen tähtäimen edusta lasten hyväksi, kansankokonaisuuden pitkän tähtäimen hyväksi ja huono-osaisten auttamiseksi (maahanmuuton ongelmat kasaantuvat ensimmäisenä ja eniten huono-osaisille). Liberaali ideologia on lyhyen tähtäimen itsekkyyttä, ja lasten, huono-osaisten ja kansan lyhyen ja pitkän tähtäimen etujen polkemista. Liberaali ideologia on itsekkyyden peittämistä miellyttäviltä kuulostavilla moralistisilla valheilla. Maahanmuuttokriittisyydellä puolueet voivat aidosti ja rehellisesti kilpailla korkean moraalisen statuksen saavuttamisessa. Sitä maahanmuuttokriittistä puoluetta, joka luopuu hyväntekeväisyydestä ja sosiaalisesta velvollisuudesta muita kansalaisia kohtaan itsekkyyden, kaunan tai muun syyn takia, voidaan rangaista kollektiivisesti muiden maahanmuuttokriittisten puolueiden yhteisellä toiminnalla.

Mitä enemmän maahanmuuttokriittisillä puolueilla on yhteistä kannatusta ja mitä enemmän ne syövät liberaalien puolueiden kannatusta, sitä enemmän ne luovat liberaaleille puolueille painetta kehittyä maahanmuuttokriittiseen suuntaan.

20 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=UF1zB1hMxhk

Valkea kirjoitti...

Edit on tekstin hiontaa ja seuraavan lauseen lisäys b) osioon:

"Perussuomalaiset ovat poliittisella ohjelmallaan ja ideologiallaan syöneet eniten Sosiaalidemokraattien kannatusta."

Miltton Friidman kirjoitti...

Persujen kannatus 2011 taisi olla jotain 19 % luokkaa.

Jukka Aakula kirjoitti...

Pointti b) on hyvä, mutta Muutoksesta ei tule sellaista puoluetta. Se ei tule nousemaan nykyistä suuremmaksi. Puolue opn täynnä ropelipäitä, venäläismielisiä jne.

Pikemmin muutos tapahtuu jonkun olemassaolevan puolueen sisältä. Sen pitäisi oikeastaan olla Kokoomus tai Kokoomuksesta irtautuva oikeistolainen porukka. Kepu ja SDP on liian samanlainen kuin persut talouspolitiikaltaan ja sosiaalipolitiikaltaan.

Ei koko puolueen tarvitse välttämättä muuttua maahanmuuttokriittiseksi mutta puolueessa pitää olla maahanmuuttokriittinen siipi.

Ps. Oli tuossa muitakin hyviä pointteja.

Miltton Friidman kirjoitti...

Mielestäni maahanmuuttoon kannattaisi puuttua a priori, siis ennaltaehkäisevästi.

Kiintiöitä peliin - niin määrällisiä kuin laadullisia (pisteytys). Jos jompaa kumpaa kiintiötä ei saada läpi, niin toinen voidaan saada.

On totta, että maahanmuuton haittavaikutukset ovat vielä jollain tapaa torjuttavissa Suomessa.

Tottakai matsi on tiukka, koska vastassa on sekä vasemmisto että oikeisto.

Miltton Friidman kirjoitti...

Mitä kehitysapu todella aiheuttaa Afrikalle? - Spiegelin artikkeli

Anonyymi kirjoitti...

Tässä Valkean jutussa on aiheena se miten maahanmuuttokriittisten kokonaiskannatus ylittäisi 20 prosenttia, puhumattakaan että se ylittäisi 50 prosentin.

Jukka, tuolla sinun veikkamalla tavalla maahanmuuttokriittisten osuus ei ylitä 50 prosenttia koska Kokoomuksella ei ole ikinä 50 prosentin kannatusta.

Vaikuttaa siltä että vanhana kokoomuksen kannattajana sinä olet jotenkin Kokoomus-sokea ja toivot sen olevan se mikä se oli joskus 1950-60-luvuilla. Sinä saat inhota ja haukkua persuja ja kepua miten paljon haluat mutta siitä huolimatta maahanmuuttokriittisten täytyy ottaa valta-asemat persuissa ja kepussa.

Edes maahanuuttokriittisellä siivellä ei tee Kokoomuksessa mitään jos sillä ei ole yli 50 prosentin osuus Kokoomuksen jäsenistössä, puoluejohdossa ja muissa puolueen päättävissä elimissä. Ilman sitä väitetty maahanmuuttokriittisyys on pelkkää lässytystä. Se on huomattu ajat sitten.

Edes 100-prosenttisesti maahanmuuttokriittisten hallussa oleva Kokoomus ei riittäisi koska silloinkaan maahanmuuttokriittisillä ei olisi yli 50 prosentin kokonaiskannatusta.

Vakavasti otettava maahanmuuttokritiikki edellyttäisi sitä että ensi töikseen Kokoomuksen tulisi suostua rajoittamaan ulkomaisen työvoiman käyttöä ja tiukentamaan työlupaehtoja sekä kieltämään ulkomaisen halpatyövoiman ja ulkomaisen pimeän työvoiman käyttö.

Tästä syystä maahamuuttokriittisten pitää ottaa valta-asemat myös Perussuomalaisissa sekä muissa vanhoissa pääpuolueissa eli Kepussa ja Sdp:ssä. Se on ainoa tapa saada yli 50 prosentin kokonaiskannatus maahanmuuttokriittisille. Tosin Perussuomalaiset on jo tavallaan maahanmuuttokriittinen Sdp joten miten jäljellä olevaa tynkä-Sdp:tä voi enää saada maahanmuuttokriittiseksi? Olisiko tynkä-Sdp:n paras antaa kuihtua ja persujen kerätä duunarit?

Kristilliskonservatiiviset maahanmuuttokriittiset voisivat ottaa kristillisten valta-asemat haltuunsa.

Väittääkö joku vakavasti että Kokoomus olisi edes oikeistopuolue tai porvaripuolue? Kokoomusta on vaivannut samanlainen vasemmistolaistuminen joka on pidemmän aikaa vaivannut Ruotsin kokoomuspuoluetta. Suomen Kokoomus on ollut viimeksi oikeistopuolue/porvaripuolue joskus vanhasuomalaisen puolueen aikana ja Svinhufvudin ja Paasikiven aikoina, jossain määrin vielä 1960-luvulla. Nykyään joku Eero Lehti on oikeistolainen mutta siinä kaikki. Lehti on "liikemiesoikeistolainen".

Jos joku haluaa nähdä oikeistopuolueen niin lähimmät sellaiset lyötyvät Virosta jossa on Reformipuolue ja IRL (Isänmaan ja Res Publican liitto). Ne ovat todennäköisesti maahanmuuttokriittisiä joten kokoomus voisi vaikka kopioida niitä.

Valkea kirjoitti...

Miltton,

Perussuomalaisten kannatus kävi siten vuonna 2011 kohtuullisen lähellä potentiaalista maksimia. Ainakin poliittisesti keskipitkällä tähtäimellä Perussuomalaiset voivat saada yli 25% kannatuksen vain siten, että liberaalit puolueet tekevät niin pahoja virheitä, että suuri osa niiden kannattajista menettää täysin luottamuksensa liberaaleihin puolueisiin, ja he äänestävät protestina Perussuomalaisia. Tällainen kannatus ei ole kuitenkaan kestävää, koska monet protestiäänestäjistä kokevat olevansa poliittis-sosiaalisesti väärässä puolueessa, ja kun vanhat puolueet oikovat virheitään, esittävät anteeksipyyntöjä, muuttavat politiikkaansa jne., protestiäänestäjillä on taipumus palata takaisin vanhoihin puolueisiin. Siten tällaisesta epätodennäköisestä tilanteesta ei ole kestävän maahanmuuttopolitiikan perustaksi.

Määrällinen ja laadullinen pisteytys olisi hyvä maahanmuuttopolitiikan uudistuksen alku.

Valkea kirjoitti...

Jukka Aakula,

puolueiden toiminnan aloittavat useimmiten enemmän tai vähemmän radikaalit, 'hörhöt', 'propellipäät', omituiset tms. ihmiset. Tällaisesta alkutilanteesta on suhteellisen vaikea ennustaa tulevaa. Kun aloittelevan puolueen jäsenet ovat aikansa lyöneet päätä seinään, he saattavat pikkuhiljaa aikuistua, muuttua asiallisemmiksi, kehittää puolueohjelmaansa järkevämpään suuntaan, oppia tehokkaita vaikutuskeinoja, hankkia joukkoihinsa enemmän kyvykkäitä henkilöitä jne. Jos näin tapahtuu, puolueella on suhteellisen hyvät mahdollisuudet kasvaa keskisuureksi tai jopa suureksi puolueeksi. Tämän prosessin aikana puolueen puolueohjelma ja ideologia voi muuttua merkittävästi. Jos tällaista kehitystä ei tapahdu, puolue jää pieneksi omituisuuksien temmellyskentäksi tai sitten omituisuudet kuluttavat energiansa loppuun, ja puolue lakkaa olemasta.

Perussuomalaiset ovat kokonaisuudessaankin jossain määrin maahanmuuttokriittisiä, mutta maahanmuuttokriittisyys painottuu sielläkin maahanmuuttokriittiseen siipeen. Maahanmuuttokriittisissä siivissä kaikissa puolueissa on sama huono puoli (tai vähintäänkin saman uhka) kuin Perussuomalaisissa. Soini on puukottanut monin tavoin maahanmuuttokriittisiä selkään, ja hän on tehnyt selväksi, että hän on hallituspaikan vuoksi valmis pelaamaan maahanmuuttokriittiset syrjään ja valmis luopumaan maahanmuuttokriittisestä politiikasta. Lisäksi Soini on koko ajan korostanut, että hän ei itse ole maahanmuuttokriittinen. Liberaaleissa puolueissa maahanmuuttokriittisille siiville kävisi samalla tavalla, tai todennäköisesti vieläkin huonommin. Tämän takia maahanmuuttokriittisten tulee aina pyrkiä hallitsevaan asemaan puolueissa (ei siis henkilökohtaisen vallanhimon, itsekkyyden ja ahneuden takia, kuten Soini).

Kokoomusnuorissa on jonkinasteista maahanmuuttokriittisyyttä, mutta he eivät ole saaneet millään tavalla ääntään kuuluviin Kokoomuksen politiikassa, päinvastoin, Kokoomus on yhtä maahanmuuttomyönteinen kuin Vihreät.

Anonyymi kirjoitti...

Ensin maahanmuuttokriittisten tulisi ottaa valta-asemat suurimmissa puolueissa. Mutta liberaalinen hallussa on edelleen julkishallinto, Yle ja muut mediat, akateemiset instituutiot ja tiedepiirit, tuomioistuimet, kulttuuripiirit jne. jotka ovat maahanmuuttokriittisiä vastaan.

Taistelevatko he loppuun saakka pitäkseen asemansa? Vai jättävätkö he asemansa kuin rotat uppoavan laivan? Ovatko nuo tahot opportunisteja jotka alkaisivat saman tien tai viiveellä myötäillä maahanmuuttokriittisiä?

Minkälaisella taktiikalla maahanmuuttokriittisen tulisi toimia noiden tahojen osalta? Lakien ja asetusten muutoksia, henkilövaihdoksia, budjettileikkauksia, irtisanomisia?

Anonyymi kirjoitti...

Maahanmuuttokriitikkojen on hankala saavuttaa vakiintunutta ja hyväksyttyä asemaa poliittisella kentällä ja ylipäätään yhteiskunnassa, koska yksikään valtamedia ei ole maahanmuuttokritiikin puolella.

Tämä on mielestäni maahanmuuttokriittisten suurin ongelma.

Monissa muissa maissa, kuten Britanniassa, Kanadassa ja USA:ssa on suosittuja mediataloja, jotka suhtautuvat hallitsemattomaan maahanmuuttoon, monikulttuuriin ja islamisaatioon varsin kriittisesti.

Suomessa sensijaan ei ole mitään tällaista.

Maahanmuuttokriittisten ensisijaisena tavoitteena pitäisi olla puolueiden perustamisen sijaan uskottavan ja hyvin toteutetun vaihtoehtomedian rakentaminen.

Valkea kirjoitti...

Anonyymi,

Omasta mediasta (tv, radio, sanomalehti) on toki hyötyä. Listani ei ollut tarkoitus käsitellä kaikkia maahanmuuttokriittisille hyödyllisiä asioita. En kuitenkaan pidä omaa mediaa tärkeimpänä mm. seuraavien syiden takia:

a) Internetin myötä median merkitys on vähentynyt, ja maahanmuuttokriittiset pystyvät järjestämään oman tiedonvälityksensä internetin ja sosiaalisen vaikuttamisen kautta. Lähes kaikilla on internet. Perussuomalaiset ovat menestyneet vaikka kaikki mainstream-mediat ovat avoimen Perussuomalais-vastaisia, ja suitsuttavat jatkuvasti liberaaleja puolueita ja liberalismia.

b) Puolueet ovat toiminnallaan, sosiaalisella vaikuttamisellaan, julkisilla esiintymisillään ja tiedottamisellaan itsessään 'medioita'.

c) Vaikka maahanmuuttokriittisillä olisi oma kanava, joka pystyisi käännyttämään ihmisiä maahanmuuttokriittisiksi, siitä ei olisi hyötyä, jos ihmisille ei ole olemassa poliittisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti sopivia puolueita, joihin he voivat kanavoida kannatuksensa. Kyselyjen mukaan 70% suomalaisista on melko paljon tai paljon maahanmuuttokriittisiä, mutta suurimmalla osalla se ei pääse kanavoitumaan minnekään, koska heille ei ole sopivia maahanmuuttokriittisiä puolueita. Niinpä he äänestävät vanhoja liberaaleja avointa maahanmuuttoa kannattavia puolueitaan.

d) USAssa on jossain määrin maahanmuuttokriittisiä medioita, mutta se ei ole kanavoitunut millään tavalla republikaanien tai demokraattien kautta keskushallinnon politiikkaan; ei vaikka kyselystä riippuen 70-80% kansalaisista vastustaa maahanmuuttoa, mukaanlukien monet maahanmuuttajat. Osavaltioiden kansalaisten ja paikallisten poliitikkojen on täytynyt itse alkaa vastustamaan maahanmuuttoa; keskushallinto vastustaa heitä monin tavoin, ja pyrkii kumoamaan heidän toimintansa. Englannissa Daily Mail on jossain määrin maahanmuuttokriittinen. Ukipin menestys on toteutunut lähes kokonaan Ukipin ja kansalaisten oman toiminnan ansiosta, ja vain vähäisessä määrin Daily Mailin ansiosta. Suurin ansio maahanmuuttokritiikin noususta kuuluu maahanmuuttokriittisille kansalaisille, jotka ovat hukuttaneet jo vuosia Britannian kaikki mahdolliset keskustelufoorumit ja kommenttiosiot maahanmuuttokriittisten kommenttien tulvaan, ja vaikuttaneet samoin omissa sosiaalisissa piireissään.

e) Ihmiset ovat valikoivia ja puolueellisia medioiden seuraamisessaan. Esim. USAssa Fox Newsissä maahanmuuttokriittisyys pääsee jonkin verran läpi, ja se on pseudo-konservatiivinen kanava. Monet Fox Newsin toimittajat ovat kuitenkin avoimen maahanmuuton kannattajia. Suurin osa liberaaleista ei koskaan katso Fox Newsiä, ja se vähemmistö joka katsoo, tulkitsee siellä olevaa informaatiota negatiivisen emotionaalisesti vääristyneenä. He katsovat Fox Newsiä lähinnä voidakseen tulkita jonkin toimittajan sanomisen mahdollisimman negatiivisesti ja kielteisesti. Ne maahanmuuttokriittiset konservatiivit, jotka katsovat Fox Newsiä ovat jo valmiiksi maahanmuuttokriittisiä; ne konservatiivit, jotka kannattavat avointa maahanmuuttoa, saavat sieltä vahvistusta omille kannoilleen; ja liberaaleihin Fox Newsillä ei ole juuri mitään positiivista vaikutusta, todennäköisesti vaikutus on heihin kokonaisuutena negatiivinen, kun he linnottautuvat mielipiteisiinsä. Fox Newsin vaikutus maahanmuuttokriittisyyden lisäämiseen on plus miinus nolla, ja se todennäköisesti lisää avoimen maahanmuuton kannatusta konservatiivien keskuudessa. Jos Suomessa olisi maahanmuuttokriittinen TV-kanava, liberaalit suhtautuisivat siihen samalla tavalla kuin USAn liberaalit suhtautuvat Fox Newsiin USAssa. Se olisi enimmäkseen valmiille kannattajakuorolle saarnaamista, ja pystyisi vain suhteellisen vähäisessä määrin saamaan uusia maahanmuuttokritiikin kannattajia.

f) Median vaikutus on kaikesta merkittävyydestään huolimatta epäsuora ja tapahtuu viiveellä. Maahanmuuttokriittisten puolueiden oma vaikutusvalta ja liberaaleja puolueita tiettyyn suuntaan pakottava vaikutus ovat suoria ja suhteellisen välittömiä vaikutuksia.

Valkea kirjoitti...

Ps., anonyymi, jos kommentoit vielä, niin pyydän käyttämään jotain nimimerkkiä.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

aikojen kuluessa käytetään varmasti kaikenlaisia keinoja (mm. luettelemiasi), niitä kaikkia on turhaa luetteloida tällaisessa kommentissa. Kiinnittäisin kuitenkin huomion siihen, että maahanmuuttokriittisyys etenee hiljaa liberaalia konsensusta kuluttaen ja rapauttaen. Meille on tärkeää pikkuhiljaa käännyttää liberaaleja intellektuelleja, virkamiehiä, vaikuttajia, jne, ja kylvää epäilyksiä, jarruja ja esteitä heidän mieliinsä. Vain interaktiivinen keskustelu ja älykkäät kirjoitukset ovat riittävän syvällisiä, perusteellisia ja vastaväitteet huomioivia tähän tehtävään, näiden henkilöiden ajattelu- ja toimintakulttuurin huomioiden. Yhteiskunta menee keskipitkällä tähtäimellä ja laajassa mittakaavassa sinne minne yhteiskunnan aivot sitä ohjaavat. Kun yhteiskunnan aivojen sisältö muuttuu, yhteiskunnan suunta muuttuu viiveellä.

Paavo Kuronen kirjoitti...

Näinhän se menee, että pitää olla monta vaihtoehtoa, mistä valita. Paras ratkaisu olisi varmaankin perustaa näitä useita puolueita, joita kaikkia kuitenkin hallitsisi kulissien takana toimiva salaseura, niin, että homma voitaisiin organisoida mahdollisimman tehokkaasti ja ihmisten mielipiteet manipuloida haluttuun suuntaan. Yksi puolue voisi vedota ihmisten rasistisiin ennakkoluuloihin, toinen pitää korkeampaa profiilia ja niin edelleen. Ja vaikka jäisittekin kiinni moisesta juonesta, niin ei ketään kiinnostaisi, ei kukaan uskaltaisi kuitenkaan puhua mitään, ettei leimaantuisi salaliittoteoreetikoksi.

Itse en ole koskaan jaksanut kiinnostua koko maahanmuutto-asiasta kun globaalisti on niin paljon muitakin asioita vialla. Sinänsähän esim. Halla-aho on esittänyt ihan asiallisia näkemyksiä ja ns. etno-positiivinen paradigma on puhdasta ideologista typeryyttä, josta pitäisi päästä eroon.

Valkea kirjoitti...

Paavo Kuronen,

mitään salaseuroja ei tarvita, tarvitaan vain samanlainen maahanmuuttokonsensus kuin liberaalien liberaali konsensus. Olet ehkä puuhaillut niin paljon 11/9 salaliittoteorian parissa, että se värittää näkemyksiäsi (En ota kantaa teorian oikeellisuuteen, koska en ole perehtynyt siihen riittävästi. Omituisuuksia siihen toki liittyy, kuten WTC 7 rakennuksen romahdus).

Ehkäpä voisit kysyä itseltäsi, mihin todelliseen ja keihin todellisiin ihmisiin olet kiinnittynyt globaalissa huolestuneisuudessasi, ja mitä todellista olet saanut aikaiseksi? Mihin tunteesi juoksuttavat sinua, ja kuka tunteitasi vedättää? Liittyykö globaaliin huolestuneisuuteen mahtipontista korkean statuksen tavoittelua; minun huolestuneisuuteni kattaa koko maailman, joten minun globaali huolestuneisuuteni on mahtavampaa kuin sinun lokaali huolestuneisuutesi? Kuinka paljon globaali huolestuneisuutesi on konformismia siihen liberaaliin ja/tai vasemmistolaiseen maailmankuvaan, joka useimmilla keskustelukumppaneillasi ja todennäköisesti sosiaalisen piirisi ihmisillä on (esim. keskustelusi 9/11 liittyen)?

Paavo Kuronen kirjoitti...

Salaliittoteorioiden parissa puuhailu varmastikin värittää näkemystäni, mutta en sinänsä edes yrittänyt väittää, että jonkinlainen salaseura tarvittaisiin, kunhan heitin tuollaisen idean, vähän niinkuin osittain huumorilla, osittain vain tuodakseni aiheen esille. Sama ajatushan toimii myös liike-elämässä: samat firmat tarjoavat kuluttajille useita kilpailevia brändejä ja tuotteita, kasvattaen näin markkinaosuuttaan.

Noh, "todelliset saavutukseni" ovat luonnollisesti vähäiset, mutta väittäisin, että ajattelullani on ollut vaikutusta kaveripiirissäni ja perheessäni. Ne ovat niitä todellisia ihmisiä, joihin olen kiinnittynyt huolestuneisuudessani, ja joita pyrin "herättämään". Jos puhutaan ongelman-aiheuttaja ihmisistä niin niitä nyt ovat käytännössä kaikki vallanpitäjät: Putin, Kiinan kommunistinen puolue, kansainväliset pankkiirit ja mahtisuvut, kuten Rockefellerit ja Rothschildit, korruptoituneet, tai muuten vain typerät poliitikot Suomessa ja muualla, etenkin USA:ssa jne jne. Vaikeaahan näille asioille on mitään tehdä täältä opiskelijakämpästä käsin.

Kenties globaaliin huolestuneisuuteeni voi liittyä tuollainen egoistinen vivahde, mutta ei tietoisesti. Tietoisesti ajattelen, että aina kannattaa yrittää katsoa mahdollisimman isoa kuvaa ja pyrkiä ymmärtämään kokonaisuuksia. Elämme jo yhteenkietoutuneessa globaalissa yhteiskunnassa, jossa kaikkien asiat vaikuttavat kaikkiin muihin. Kannatan globaalin tietoisuuden heräämistä, jossa ihmiskunta ymmärtäisi itsensä yhtenä organismina rajallisella planeetalla. (Tämä ei ole ristiriidassa paikallisen kulttuurin, yhteisöjen, kansallisen identiteetin jne. arvostamisen kanssa.)

Poliittinen keskustelu pyörii aivan liikaa turhissa yksityiskohdissa, minun mielestäni pitäisi katsoa isoja linjoja, koko järjestelmä pitäisi kyseenalaistaa. Pidän mahtipontisista, suurista ajatuksista, esitti niitä sitten kuka tahansa.

Globaali huolestuneisuuteni ei ole konformismia, vaan omassa hiljaisuudessa tapahtuneen ajattelun tulos. Sosiaalinen piirinikään ei ole kategorisoitavissa erityisen liberaaliksi tai vasemmistolaiseksi. (Tämä on tietysti monimutkainen kysymys, toki liberaaleja ja vasemmistolaisia vaikutteita on olemassa)

Sinänsä olet tietysti oikeassa, että yleinen globaali huolestuneisuus ei johda mihinkään ja toiminnan on tapahduttava paikallisesti.

Miltton Friidman kirjoitti...

@ Valkea

Olisiko siitä apua, jos pystyttäisiin näyttämään, että maahanmuutto Suomeen on luonteeltaan varsin tuottamatonta ja sosiaaliperäistä?

Vai onko se suomalaisten mielestä ok, että tulee vain elämään sosiaaliturvalla Suomeen?

Tutkin jokin aika sitten suomalaisen maahanmuuton ja työllisyysasteen korrelaatioita, ja huomasin, että parhaimmissakin oloissa tarvitaan yli kymmenkertainen määrä maahanmuuttajia, jotta työllisyysaste nousee yhden prosentin.

Eli tarvitaan yli 10 % lisäys maahanmuuttajien määrässä, jotta Suomen työllisyysprosentti nousee 1 %.

Kantaväestöä tarvittiin vain 3-4 %, jotta työllisyysprosentti nousi 1 %.

***Tuossa siis verrattu ulkomaalaisten määrää, kantaväestön määrää, ja näiden korrelaatiota vuosittaisiin työllisyysasteisiin vuosina 1990-2010***

Vai onko tämä liian tieteellistä ja intellektuaalista, jotta se purisi äänestäjien syviin riveihin?

Valkea kirjoitti...

Miltton,

tuo on monille yksi keskeisimmistä syistä vastustaa maahanmuuttoa, ja siten hyvä ja käyttökelpoinen argumentti. Suomalaiset ovat evolutiivisesti kehittyneet olemaan tarkkoja siitä, että heidän kustannuksellaan ei vapaamatkusteta. Halla-aho kertoi juuri äskettäin (ei välttämättä kovin yllättävästi), että Vasemmistoliitto, Sdp, Vihreät ja Rkp ajavat Suomessa ja Eu:ssa kiihkeimmin avointa maahanmuuttoa; Keskusta ja Kristilliset vähän vähemmän, mutta hekin ovat avoimen maahanmuuton kannattajia, Kokoomuksessa on enemmän epäilyä ja negatiivista suhtautumista, mutta he eivät uskalla puuttua siihen, koska se on poliittisesti ja julkikuvan kannalta vaikea asia, joten virallisella politiikallaan Kokoomuskin kannattaa avointa maahanmuuttoa. Niinpä Kokoomus antaa vasemmistolle vapaat kädet mellastaa maahanmuuton kanssa, tulokset ovat sen mukaisia, ja Perussuomalaiset on ainoa puolue, joka jarruttaa ja estää vasemmiston toimintaa.

Valkea kirjoitti...

Lisäys,

Keskeinen syy, jonka takia vasemmistoliberaaleilla on poliittis-ideologinen hegemonia, on se, että heidän moraalinsa hallitsee politiikkaa, ja antaa vasemmistolaisille voimakkaan psykologis-moraalisen oikeutuksen tunteen. Vasemmistolaisten käännyttäminen paremmille teille vaatii sitä, että heidän politiikkansa osoitetaan moraalittomaksi. Esim. sanotaan heille, että byrokratia on voinut alkuaikoina tehdä jotakin hyvää, mutta kasvaessaan sille on käynyt samalla tavalla kuin vaikkapa maksasoluille, jotka ovat alkaneet kasvaa ja jakautua liikaa; hyödylliset solut muuttuvat syöpäsoluiksi. Byrokratia on muuttunut aikojen kuluessa kansan palvelijasta kansan riistäjäksi, ongelmaksi ja haitaksi. Byrokratia on muuttunut moraalittomaksi ja pahantekijäksi, vaikka tämä ei ole monen tavallisen vasemmistolaisen tavoite, jotka ovat uskoneet toimivansa hyvän puolesta ja hyvää lisäävästi vaatimalla lisää byrokraattisia palveluja ja etuja.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto