Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

maanantai 26. tammikuuta 2015

Pariisin terrori-iskut ja liberaalien reaktiot (edit)

Viimeaikaisten terrori-iskujen jälkeen liberaalit ovat aloittaneet etukäteen helposti ennustettavia kampanjoita. He ovat pyrkineet propagandallaan valkopesemään muslimeita; syyllistäneet muslimien teoista eurooppalaisia; redusoineet muslimien keskuudessa laajaa kannatusta nauttivat, saman kaavan mukaan toistuvat, ja uskonnollisesti, kulttuurillisesti ja kollektiivisesti motivoituneet teot yksittäistapauksiksi, mielenterveysongelmiksi, poikkeustapauksiksi, yllättäviksi tapahtumiksi, jne.; järjestäneet muslimeja "suojelevia" internet-kampanjoita, tempauksia ja mielenosoituksia (tätä voisi verrata karikatyyrisesti siihen, että hiukan naismainen ja pelokas tiedostava liberaali mies tarjoaa suojelua paatuneelle, tunteettomalle ja väkivaltaisuudestaan tunnetulle rikolliselle); korostaneet balkanisoituneen ja jyrkästi jakautuneen Ranskan ja muiden Euroopan maiden yhtenäisyyttä ja yhteisiä arvoja; jne. Tällä tavalla muslimit vastaavat liberaalien mielistelyyn:

http://www.ts.fi/uutiset/ulkomaat/721080/SaudiArabia+aloitti+liberaaliaktivistin+ruoskinnat

http://www.jihadwatch.org/2015/01/pakistan-muslim-leader-says-muhammad-cartoons-could-lead-to-world-war-iii-calls-on-un-to-outlaw-blasphemy


http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/poliitikko_lupaa_miljoonapalkkion_ampujille-30332

http://news.yahoo.com/afghanistan-anti-charlie-hebdo-protest-draws-20-000-153742091.html

http://tribune.com.pk/story/827539/blasphemous-caricatures-30000-protesters-turn-up-for-largest-rally-yet-against-french-magazine/


Konservatiivit ovat arvelleet, että liberaalit joutuvat edellä mainittuja tehdessään vääntäytymään vaikeisiin psykologisiin solmuihin, ts. että näiden liberaalien konformismien suorittaminen on pelon ja ahdistuksen motivoimaa; voimakasta teeskentelyä, itsepetosta ja/tai valehtelua vaativaa; sisäisiä kognitiivisia ja emotionaalisia ristiriitoja aiheuttavaa; stressaavaa; jne. Tämä on osatotuus, kuten voimme havaita esim. seuraavasta artikkelista:

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/76349-suomalaismeppi-ei-ollut-uskoa-kuulemaansa-jarkytyin

Ongelma on kuitenkin vakavampi ja laajempi, ja vaatii pienen psykologisen analyysin.

Liberaalien on jossain vaiheessa täytynyt alkaa sosiaalisen paineen ja auktoriteettien vaikutuksen takia toimimaan vastoin luontaista ajatteluaan ja tunteitaan, todennäköisesti useimmiten murrosiässä poliittisen heräämisen aikoihin. Kun muslimit tekevät terroristi-iskun, se herättää pelkoa, huolta, vastustavia tunteita, inhoa, vihaa tms. tunteita murrosikäisessä liberaalissa. Liberaali ei voi kohdistaa näitä tunteita niiden aiheuttajaan eli muslimeihin, liberaalien poliittisilla tabuilla suojattuihin suojatteihin, joiden kollektiivisesta uskonnosta ne kumpuavat. Lisäksi pelko, huoli ja stressi aiheuttavat itsesensuuria liberaalissa. Muslimit saattavat reagoida väkivaltaisesti Suomessakin. Siksi liberaali purkaa negatiiviset tunteet syyttömiin ja turvallisiin poliittiseen vastustajiin, perussuomalaisiin, traditionalisteihin, konservatiiveihin tai yleisesti suomalaisiin hetero(kristittyihin). Liberaalin näkemyksen mukaan suomalaisten itseluottamusta on heikennettävä jatkuvalla halventamisella ja vähättelyllä, jotta he eivät muodosta kollektiivista, itseensä luottavaa, yhtenäistä ja identiteetiltään voimakasta poliittista vastavoimaa liberaaleille. Tämä voi olla aluksi vaikeaa liberaalille, koska hänen on valehdeltava itselleen ja muille, petettävä itseään ja muita. Kognitiivinen ja emotionaalinen dissonanssi on stressaavaa ja sen opetteleminen normaalitilaksi vaatii paljon tietoista ohjausta. Harjoituksen ja toistojen myötä siitä tulee kuitenkin vähitellen yhä sujuvampi automaattinen ja piintynyt tapa. Lopulta se ei ole pelkästään helppoa, vaan myös väistämätöntä; vasemmistoliberaali ei voi enää reagoida toisin, hän ei voi reagoida normaalisti ja kohdistaa syytöksiä sinne minne ne kuuluvat. Hänen uusi automaattinen tapansa reagoida ei vaadi juuri ollenkaan kognitiivista ohjauskapasiteettia, ja se on tallentunut pysyvästi implisiittiseen pitkäaikaismuistiin. Suunnilleen samalla tavalla pyörällä ajamisen harjoittelu vaatii alussa paljon huomiota, keskittymistä ja kognitiivista kapasiteettia. Kun pyörällä ajamisen on oppinut perusteellisesti, se muuttuu lähes automaattiseksi ja vaatii vain vähän kognitiivista kapasiteettia. Pyöräilijä voi silloin kuunnella ajaessaan vaikkapa paljon kognitiivista kapasiteettia vaativaa äänikirjaa kuulokkeista, eikä se häiritse ajosuoritusta millään tavalla. Kerran opitun pyöräilyn osaa koko loppuelämänsä, jos fyysinen kunto pysyy riittävänä. Vaikka henkilö pitäisi kymmenen vuoden tauon pyöräilyssä, hän osaisi tauon jälkeen pyöräillä normaalisti heti ensimmäisellä kerralla.

Liberaalit käyttävät edellä mainituissa prosesseissa mm. seuraavia psykologisia defenssejä/vääristymiä (osittain päällekkäisiä):

1. Siirtymä. Liberaalilla on tapahtumien johdosta negatiivisia tunteita ongelmallisia muslimeja kohtaan, mutta hän siirtää ne turvallisiin ja poliittisesti kohteeksi sopiviin perussuomalaisiin. Siirtymädefenssin avulla liberaali tuntee aidosti negatiivisia tunteita syyttömiä perussuomalaisia kohtaan.

2.  Reaktionmuodostus. Liberaali tuntee liberaalissa poliittisessa kontekstissa sopimattomia negatiivisia tunteita ongelmallisia muslimeja kohtaan, mutta käyttäytyy niin korostetun kohteliaasti, ystävällisesti ja positiivisesti muslimeja kohtaan, että se peittää alleen negatiiviset tunteet. Lopulta liberaali on suhtautunut niin pitkään voimakkaan positiivisesti muslimeihin, että hän ei enää havaitse sopimattomia negatiivisia tunteita itsessään, riippumatta siitä mitä muslimit tekevät.


3. Aggressiivisen henkilön vietteleminen tai mielistely. Kun liberaali pelkää ongelmallisia muslimeja, hän yrittää vietellä ja/tai mielistellä muslimeja. Näillä liberaali pyrkii samanaikaisesti tekemään muslimeista mahdollisimman lauhkeita, ja todistelemaan itselleen, että hän ei oikeasti pelkää muslimeita, eikä hänen oikeasti tarvitse pelätä muslimeita.

4. Fobian vastainen toiminta. Liberaalin on pakko vastustaa jollain tavalla ongelmallisia muslimeja vakuuttaakseen itselleen ja muille, että hän on kykenevä kantamaan poliittista vastuuta, ja että hän hallitsee tilanteen. Liberaali kokee, että hänen on tehtävä pelkäämänsä asia voittaakseen pelkonsa ja osoittaakseen rohkeutensa. Niinpä liberaali vastustaa ongelmallisia muslimeja turvallisesti epäsuorasti ja muslimien tuntoja kunnioittaen. Liberaali puolustaa sanallisesti ja mielenosoituksin sananvapautta
(vastoin hänen normaalia kantaansa), suvaitsevaista monikulttuurisuutta, sekulaarisuutta tms., joita ongelmalliset muslimit uhkaavat. Mielessään liberaali kuvittelee näiden olevan rohkeaa muslimien suoraa vastustamista.

5. Negatiivinen hallusinaatio. Liberaali ei näe päivänselvää asiaa, eli ongelmallisia muslimeja, koska se olisi liian järkyttävää. Tai liberaali näkee heidät vain osittain, siloteltuina liberaalin psyykelle sopivina versioina.

6. Tukahduttaminen. Liberaali pyrkii aktiivisesti ja tietoisesti tukahduttamaan ja estämään ongelmallisiin muslimeihin liittyviä negatiivisia tunteita, muistoja, mielikuvia jne.


7. Yhden tunteen pelaaminen toista vastaan. Liberaali tuntee pelkoa ongelmallisia muslimeja kohtaan. Hän on niin vihainen syyttömiä perussuomalaisia kohtaan, että se peittää pelon tunteen alleen ja saa liberaalin unohtamaan sen.


8. Rationalisointi. Liberaali pyrkii olemaan korostetun rationaalinen peittääkseen ongelmallisiin muslimeihin liittyvät negatiiviset tunteet. Hän keksii itselleen sisäisesti loogisen, mutta suhteessa todellisuuteen epäloogisen tarinan, jolla hän selittää asiat liberaalilta kannalta kannalta parhain päin itselleen ja muille. Rationaalinen prosessointi ja rationaalinen vakuuttelu toimivat useimmiten negatiivisia tunteita hillitsevänä tekijänä riippumatta siitä mitä rationalisoinnin muotoa käytetään.

9. Normalisointi. Liberaali vakuuttaa itselleen ja muille, että ongelmallisten muslimien aiheuttama pelko ja huoli on normaalia, aiheuttaahan tavallinen suomalainen yhteiskuntakin erilaisia pelkoja ja huolia suomalaisille. On siten aivan sopivaa tuntea pelkoa ongelmallisia muslimeita kohtaan, kuten muitakin normaaleja pelkoa aiheuttavia entiteettejä kohtaan. Siitä ei siten pidä liberaalin mielestä tehdä suurta asiaa. Ongelmallisia muslimeja kohtaan tunnettu pelko on yhtä normaalia kuin vaikkapa vihaisia koiria kohtaan tunnettu pelko.

10. Minimointi. Liberaali pyrkii vähättelemään monin tavoin ongelmallisten muslimien aiheuttamaa uhkaa ja vakuuttelemaan itselleen ja muille, että ongelmalliset muslimit ovat vähäpätöinen asia. Liberaali esim. vertaa ongelmallisten muslimien tappamien ihmisten määrää sydän- ja verisuonitauteihin kuolleiden määrään. Ongelmallisten muslimien tähän mennessä tappamien ihmisten määrä on Euroopassa pienempi, joten se vakuuttaa liberaalin ongelmien vähäisyydestä.

11. Projektiivinen syyttäminen. Liberaali tietää liberaalien olevan politiikallaan vastuussa ongelmallisten muslimien olemassaolosta Euroopassa, ja siten viime kädessä myös heidän aiheuttamistaan ongelmista. Tämä on emotionaalisesti liian epämiellyttävää, joten liberaali syyttää ongelmista erilaisten tekosyiden avulla syyttömiä perussuomalaisia.


12. Lokerointi. Liberaali eristää mielessään muslimeihin liittyvät negatiiviset asiat omaan suljettuun lokeroonsa ja pyrkii keksimään muslimeista mahdollisimman paljon positiivisia asioita, joilla ei hänen mielestään ole mitään tekemistä em. negatiivisten asioiden kanssa. Esim. liberaalille Islam on hieno ja kaikista ihmisistä välittävä rauhanuskonto, jolla ei ole mitään tekemistä terrorismin kanssa, tai muslimien yhteisöllisyys on hienoa toisista ihmisistä välittämistä, mutta sillä ei ole mitään tekemistä muslimien kollektiivisen väkivallan ja raivonilmausten kanssa.

13. Tuomitsemisen estäminen. Liberaalilla on negatiivisia tunteita ongelmallisia muslimeita kohtaan, eikä hän pysty estämään niiden olemassaoloa, mutta hän estää kaikin keinoin niitä muuttumasta muslimeihin kohdistuvaksi kritiikiksi, tuomitsemiseksi, negatiiviseksi suhtautumiseksi tms., jotka olisivat normaalisti niiden luonnollinen seuraus. Jos taas kyseessä ovat perussuomalaiset, liberaalit pyrkivät muuntamaan pienimmätkin negatiiviset tunteet perussuomalaisiin kohdistuvaksi kritiikiksi, tuomitsemiseksi, negatiiviseksi suhtautumiseksi, tms. Jos liberaalilla on positiivisia tunteita perussuomalaisia kohtaan, usein hän pyrkii muuntamaan nekin kritiikiksi perussuomalaisia kohtaan.


Stalinin Neuvostoliitossa eräs kommunisti oli aluksi vain suhteellisen löyhästi kiinni kommunistisessa ideologiassa. Mutta aikojen kuluessa kommunisti näki, että paljon syyttömiä ihmisiä viedään vankilaan, keskitysleireille, kidutettavaksi ja tapettavaksi, ja hän pelkäsi, että hän joutuu itsekin salaisen poliisin kynsiin. Hän alkoi takertua yhä tiukemmin kommunistiseen ideologiaan ja sen virheettömään noudattamiseen, jotta hän ei antaisi mitään syytä ilmiantajille, johtajille ja salaiselle poliisille hänen likvidoimiseensa. Hän näki ympärillään paljon kommunistien virheitä, kyvyttömyyttä, brutaalisuutta, korruptiota, inhottavuutta, epäoikeudenmukaisuutta jne., mutta hän oppi pelon opastamana lukemattomien harjoittelujen jälkeen ajattelemaan ja tuntemaan niistä puolueen vaatimalla tavalla, ja syyttämään kaikesta negatiivisesta kommunistisen puolueen kulloinkin määrittelemiä virallisia vihollisia; sabotöörejä, oikeistosiipeä, kulakkeja, fasisteja tms. Lisäksi ihmisillä, kuten esimerkkimme kommunistilla, on taipumus uskoa oikeudenmukaiseen maailmaan, siihen että jokainen saa ansaitsemansa palkan, saavutuksen, statuksen, aseman, kohtalon, rangaistuksen, tms. Silloin maailma näyttäytyy toimijalle mielekkäänä ja ennustettavana; kun teen hyväksi määriteltyä asioita, saan positiivisia asioita, ja kun vältän huonoksi määriteltyjä asioita, vältän negatiiviset seuraukset. Siksi kommunistilla oli jo valmiina jonkinasteinen taipumus uskoa, että salaisen poliisin viemät syyttömät olivat varmaankin tavalla tai toisella ansainneet tuomionsa, ja kommunisti oli ansainnut sen, että salainen poliisi ei ollut vienyt häntä. Nämä kaksi psykologista tekijää vahvistavat toisiaan. Kun kommunisti joutui lopulta itse vankilaan ja sai teloitustuomion, hän oli jo niin piintynyt reagoinneissaan ja tavoissaan, että edes voimakas negatiivinen tunnereaktio ja uhkaavan tilanteen tiedostaminen ei saanut häntä muuttamaan suhtautumistaan kommunisteihin. Hän keksi tarvittavat itsepetokselliset valheet itselleen lähes automaattisesti. Hän kuvitteli, että on tapahtunut virhe, ja siksi hän on joutunut syyttömänä kuolemantuomittujen joukkoon. Jos vain Stalin tai joku keskuskomitean jäsen tietäisi niin tällaista ei tapahtuisi. Hän eläytyi aidolla tunteella asemaansa syyttömänä virheen uhrina, ja vetosi hyviksi ja oikeudenmukaisiksi kuvittelemiinsa salaisiin poliiseihin, etteivät he toteuttaisi suurta virhettä, että he antaisivat hänen henkilökohtaisesti vedota kirjeitse tai keskusteluilla vastuullisiin kommunistijohtajiin, että he lykkäisivät kuolemantuomiota kunnes virhe saadaan korjattua, jne. Kun kommunisti vietiin teloitettavaksi hänen viimeiset sanansa ennen ampumista olivat, "Eläköön Stalin, eläköön Neuvostoliitto". Hän todennäköisesti toivoi vielä viimeisillä hetkillään, että hänen vilpitön suosionhuutonsa Stalinin ja Neuvostoliiton puolesta pysäyttää teloitusprosessin. Samalla tavalla liberaalien huonot kognitiiviset ja emotionaaliset reagointi- ja toimintatavat voivat olla erittäin piintyneitä ja pysyviä. Liberaalit eivät välttämättä reagoi mitenkään toistuviin rationaalisiin argumentteihin, jotka kumoavat heidän väitteensä; he eivät välttämättä pysty muuttumaan mitenkään, vaikka he joutuisivat itse maahanmuuttajajengin vakavan pahoinpitelyn ja/tai raiskauksen kohteeksi; he eivät pysty välttämättä tuntemaan positiivisia tunteita perussuomalaisia kohtaan, vaikka perussuomalaiset antaisivat siihen paljon aihetta; he eivät välttämättä pysty muuttumaan, vaikka ympäröivä yhteiskunnallinen tilanne muuttuu liberaalin politiikan takia paljon huonompaan suuntaan; he eivät välttämättä pysty muuttamaan liberaalia politiikkaansa, vaikka heidän yrityksensä menee sen takia konkurssiin ja he menettävät työpaikkansa; tms.

Liberaaleissa organisaatioissa ja sosiaalisissa piireissä liberaalien huonot tavat tai hyvät tavat voivat  korruptoitua ja pahentua ajan kuluessa. Esim. NASAssa (Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinto) johtajat pyrkivät vuosikymmeniä sitten kannustamaan työntekijöitä positiiviseen riskinottoon suhtautumalla epäonnistumisiin myönteisemmin ja osana normaalia toimintaa. Kun satelliittia kuljettava raketti räjähti tai satelliitin käynnistäminen epäonnistui, johtajat taputtivat ja osoittivat suosiotaan, ja saivat esimerkillään työntekijät mukaan taputtamaan ja hurraamaan. Aikojen kuluessa tämä käytäntö vahvistui ja muuttui tavaksi. Aina kun jokin NASAn projekti epäonnistui, työntekijät taputtivat ja aloittivat tyytyväisinä juhlimisen. Kukaan ei oikein tiennyt tai muistanut mistä tapa sai alkunsa. Alkuperäisen positiivisen riskinottamisen kannustamisen sijasta tällä oli negatiivinen psykologinen vaikutus työntekijöihin; epäonnistumisista ja niiden syistä ei enää välitetty kovin paljon, ja ne alettiin nähdä melkein samalla tavalla kuin onnistumiset, vaikka olisi ollut tärkeää suorittaa henkilökohtaisesti ja organisatorisesti mahdollisimman perusteellinen analyysi siitä mikä meni pieleen. Samalla tavalla jotkin liberaalit organisaatiot ovat aloittaneet omalta kannaltaan rehellisellä kritiikillä perussuomalaisia kohtaan, mutta aikojen kuluessa siitä on tullut epärationaalinen, piintynyt ja atavistinen tapa, automaattista kaiken negatiivisuuden purkamista syyttömään kohteeseen millä tahansa verukkeella. Toki liberaalien keskuudessa on tapahtunut kehitystä myös vastakkaiseen suuntaan; monien liberaalien organisaatioiden alkuaikojen keinotekoinen ja liioiteltu perussuomalaisten demonisointi on vuosien poliittisen siedätyshoidon myötä tasaantunut lähemmäs normaalia poliittisen vastustajan kritiikkiä.

Miten liberaalien piintyneitä huonoja tapoja voidaan muuttaa?

Keskeiset avainasemassa olevat hyvät tavat muuttavat huonoja tapoja, säteilevät positiivista muutosta ympäristöönsä. Esim. Alcoa alumiinituotantoyhtiö menestyi aikanaan heikosti. Se oli konkurssin partaalla ja siellä tapahtui onnettomuuksia, tuotantovirheitä ja tuotannonkeskeytyksiä ennätyksellisen  paljon. Alcoan uudella toimitusjohtajalla oli yllättävä resepti yrityksen tuloksen parantamiseksi. Hänen tavoitteenaan oli lisätä ja parantaa yrityksen turvallisuusstandardeja, turvallisuuteen liittyviä tapoja ja kommunikointia, ja turvallisuuslaitteita niin paljon, että lähes kaikki onnettomuudet saadaan eliminoitua. Lisäksi vialliset tai huonosti toimivat laitteet korvattiin uusilla ja turvallisemmilla. Ei mitään muuta. Muutosten seurauksena työntekijät tunsivat, että uusi johtaja välitti heistä ja piti heidän puoltaan, joten heistä tuli uskollisempia yrityksen johdolle ja omistautuneempia yritykselle. Työntekijät olivat aikaisemmin kieltäytyneet ammattiyhdistyksen tuella ja joukkovoimalla henkilökohtaisista työnteon laadun arvioinneista, mutta nyt he hyväksyivät ne osana työn turvallisuuden parantamista. Poissaolot, sairastumiset, loukkaantumiset, työntekijöiden vaihtuvuus ja uusien työntekijöiden koulutukseen käytetty aika putosivat alaspäin. Tuotantoprosessien keskeytykset, häiriöt ja virheet, ja ylimääräiset työt alkoivat vähentyä huomattavasti, jolloin työnteon prosessit tehostuivat. Työntekijät viihtyivät työssään paremmin, ja töihin saatiin houkuteltua enemmän alan parhaita ammattilaisia. Työntekijät alkoivat ehdottaa tuotantoprosesseihin parannuksia, joilla kustannuksista säästettiin suuria summia, parannettiin turvallisuutta ja tehostettiin tuotantoa huomattavasti. Alcoa oli aiemmin ollut yksi USAn onnettomuusaltteimmista ja leväperäisimmistä yrityksistä, mutta siitä tuli yksi turvallisimmista yrityksistä siitä huolimatta, että siellä käsiteltiin päivittäin lukemattomia tonneja sulaa metallia ja paljon myrkyllisiä aineita, ja siellä liikkuivat sellaiset koneistot, jotka voivat helposti murskata ihmisen. Alcoan tulos muuttui ennätysmäisen voitolliseksi. Tätä samaa periaatetta voidaan soveltaa liberaaleihin. Kun saadaan muutettua yhtä liberaalien huonoa reagointi- ja toimintatapaa jossakin yhteydessä parempaan suuntaan, se todennäköisesti alkaa säteillä positiivista muutosta muihin tilanteisiin. Tällainen muutoksen siemen voi lähteä kasvamaan esimerkiksi siitä, että Facebookissa saadaan luotua hyvä ja asiallinen keskusteluyhteys, joka laajentuu muihin konteksteihin, muihin medioihin. Muutos perustuu siihen, että pienet voitot, onnistumiset ja menestymiset alkavat kasaantua, ja tuottavat synenergisesti toisiaan vahvistaen uusia suurempia onnistumisia, menestymisiä ja voittoja. Parempaan suuntaan muuttuneiden liberaalien sosiaalinen esimerkki ja auktoriteetti laajentavat positiivista muutosta muihin liberaaleihin.

Usein myös jokin pieni symbolinen muutos voi käynnistää muiden muutosten sarjan, joka päätyy aikanaan merkittävään yhteiskunnalliseen muutokseen. Esim. homoliike yritti 1960-luvulla vuosikausia monin keinoin turhaan saada aikaan haluamiaan liberaaleja poliittisia muutoksia. Eräs Kongressin kirjastoa (USAn keskuskirjasto) käyttänyt homomies tuli ajatelleeksi, että he voisivat saavuttaa merkittävän pienen symbolisen voiton, jos homoutta käsittelevät kirjat siirrettäisiin Kongressin kirjastossa epänormaalin psykologian osastosta omaan homojen ja lesbojen osastoon. He laittoivat siitä hakemuksen mahdollisimman vakuuttavine liitteineen kirjastovirkailijoille. Kongressin kirjasto piti muutosta vähämerkityksellisenä ja suostui siihen jonkin ajan kuluttua. Homoliike käytti muutosta propagandassaan ja tiedotuksessaan, ja se säteili muutosta yhteiskuntaan. Monien ihmisten mielestä Kongressin arvovalta oli kirjojen osastomuutoksen myötä homojen normalisoinnin puolella, joten monet ihmiset muuttivat sen takia mielipiteitään osittain tai kokonaan homoagendalle myönteiseksi.  Kaliforniassa ja New Yorkissa ensimmäiset avoimesti homoseksuaaliset poliittiset ehdokkaat alkoivat kampanjoida vaaleissa. He mainitsivat haastatteluissa, että Kongressin kirjaston osastomuutos oli inspiroinut heitä yrittämään läpipääsyä vaaleissa. Heidän kampanjoinnillaan ja julkisilla esiintymisillään oli lisää vaikutusta ihmisten asenteisiin. Vaikutusvaltainen American Psychological Association (APA) oli aiemmin pitkään kieltäytynyt poistamasta homoutta psykiatrisista tautiluokituksista, mutta Kongressin kirjaston osastomuutoksen myötä APA:ssa syntyi siitä paljon keskustelua ja väittelyä, jonka seurauksena APA lopulta poisti homouden tautiluokituksista. Jne. Samalla tavalla perussuomalaisten kannattaa tähdätä pieniin symbolisiin voittoihin liberaalissa systeemissä, esimerkiksi tavoitella symbolisia palkintoja, kunnianosoituksia; arvonimiä; tunnustuksia; arvostettuja ja/tai hyväksyttyjä asemia; jne. Osa niistä voi lähteä kasvamaan ja säteilemään positiivista muutosta yhteiskuntaan.

Kun USAn armeija miehitti Irakia, eräässä kaupungissa oli jatkuvasti väkivaltaisia mielenosoituksia ja muuta väkivaltaa. Psykologiaa tunteva sotilasasiantuntija kutsuttiin analysoimaan tilannetta. Väkivaltaisuudet saivat lähes aina alkunsa samalta keskustorilta. Torin tapahtumia kuvattiin useina päivinä ja videot annettiin sotilasasiantuntijalle. Hän huomasi, että tapahtumat toistivat samoja kaavoja ja tapoja päivästä toiseen. Ihmisiä alkoi kertyä aamulla torille. Kansankiihottajat kulkivat ja puhuivat heidän keskuudessaan. Ihmiset söivät ja lepäsivät keskipäivällä. Iltapäivällä mellakat alkoivat jonkin kansankiihottajan provokatorisesta teosta amerikkalaisia vastaan, esim. kiven heittämisestä, johon muut sitten osallistuivat esimerkin mukaisesti. Pienet teot laajenivat nopeasti suuriksi mellakoiksi, väkivaltaisiksi mielenosoituksiksi tai muiksi suuriksi väkivallanteoiksi. Sotilasasiantuntija antoi kaupungin johdon kautta määräyksen, että ruokakojut eivät saa enää tulla keskustorille. Seuraavana päivänä ihmisiä alkoi kertyä normaalisti torille, mutta kun ruokakojuja ei ollut, ihmiset jäivät päivän mittaan nälkäisiksi. Iltapäivän tullessa suurin osa ihmisistä oli lähtenyt nälissään vähin äänin kotiin, ja jäljelle jääneiltä oli puhti pois. Kansankiihottajatkaan eivät olleet enää niin innokkaita kuin ennen. He kulkivat kyllä ihmisten keskuudessa lietsomassa väkivaltaa, mutta laimeammin kuin ennen. Heidän yllytyksiinsä ja kehotuksiinsa ei juurikaan enää vastattu. Lopulta kansankiihottajat lähtivät pettyneinä pois ja tilanne säilyi rauhallisena. Tällä tavalla kaupunkiin saatiin palautettua pitkään kestänyt rauha. Samalla tavalla liberaalien tavaksi muodostuneet negatiiviset reagointiprosessit perussuomalaisiin kannattaa keskeyttää ottamalla pois sellaisia ärsykkeitä tai yllykkeitä, jotka johtavat negatiivisten prosessien eskaloitumiseen. Esim. älä ole riidanhaluinen,  ole tyyni, perusteleva ja keskusteleva. Jos hän haukkuu sinua, vastaa yllättävällä tavalla, esim. "Kiitos luokattomasta kommentista" tai "Ilo (alhaisen tason kommentistasi) on kokonaan minun puolellani." Oio liberaalin keskeisiä virheellisiä käsityksiä, esim. voit mainita, että maahanmuuttopolitiikalla ei määritetä sitä kuinka Suomessa olevia maahanmuuttajia kohdellaan henkilöinä (hyvin tai huonosti), vaan sitä kuinka paljon ja minkälaatuisia ihmisiä Suomeen otetaan pitkällä tähtäimellä. Liberaali käyttää usein virheellisiä käsityksiään lietsomaan itseään suurempaan negatiiviseen suhtautumiseen. Kun liberaali sanoo jotain oikein, palkitse hänet pienellä positiivisella tunnustuksella siitä, mutta älä ole liian kiitollinen siitä, koska muuten se näyttää mielistelyltä ja liehittelyltä. Aina kun liberaalilla näyttää olevan edellytyksiä ja valmiuksia mennä oikeaan suuntaan tai hän menee sinne hiukan, ohjaa häntä sinne lisää. Pyri saamaan liberaali itse tajuamaan ja kirjoittamaan asioita oikein. Itse tajuttu tuntuu tuntuu omemmalta ja merkittävämmältä kuin ulkoa päin syötetty. Vaikka liberaali suhtautuisi sinuun negatiivisesti koko keskustelun ajan, lopeta keskustelu siihen, että kiität häntä keskustelusta. Älä kuitenkaan lopeta keskustelua kiitokseen, jos hän on haukkunut sinua, eikä ole keskustelun kuluessa parantanut tapojaan. Huonosta käytöksestä ei pidä palkita. Voit käyttää keskustelun aikana sellaista avataria, joka sotkee liberaalin ennakko-odotukset, esim. sateenkaarta, joka muistuttaa homoliikkeen tunnusta; sivistyneisyyttä ja arvovaltaa symboloivaa vaakunaa tai muuta kuvaa; ystävällisyyttä ja rakkautta henkivää kuvaa; tms. Älä kuitenkaan valitse avuttomuutta ilmentävää kuvaa, esim. suloista pientä koiranpentua, pientä hellyttävää vauvaa, tms. Jos mahdollista toista tämä prosessi useampia kertoja, niin että liberaali alkaa tottua uuteen kommunikointitapaan perussuomalaisen kanssa. Sillä on paljon merkitystä, että ulkopuoliset liberaalit näkevät teidän keskustelunne. Esiinny myös heille yhtä paljon kuin keskustelet sen yhden liberaalin kanssa. Ole ylväs, vaikka oletkin ruudun takana, ja seuraa keskustelua kuin ylä- ja ulkopuolelta. Älä kiinnity keskusteluun liikaa emotionaalisesti. Ole joustava, mutta ei periksi antava. Anna yksittäisessä asiassa taktisesti hiukan periksi, mutta samanaikaisesti pyri vakuuttamaan hänet asiastasi kokonaisuutena; pyri strategiseen voittoon. Kun liberaali yhteiskunta joutuu poliittiseen kriisiin (esim. terrori-iskujen tai Eu:n pankkitukiaisten takia), ihmiset ovat psykologisesti valmiimpia muutokseen. Silloin perussuomalaisilla on otollisin aika pyrkiä vaikuttamaan liberaalien mielipiteisiin ja poliittisiin tapoihin. Suuremman muutosalttiuden takia liberaalit joutuvat käynnistämään kriisien jälkeen valehtelevan ja parhain päin selittelevän kampanjan yhtä paljon  liberaalien muutoksen estämiseksi kuin poliittisten vastustajien käännyttämiseksi tai neutraloimiseksi. He pyrkivät myös lyhentämään ihmisten mielikuvaa kriisin poliittisesta kestosta, jotta muutokselle on vähemmän aikaa. Jos perussuomalaisia kohtaa jokin poliittinen kriisi, liberaalit pyrkivät laajentamaan, lietsomaan ja pidentämään sitä, jotta mahdollisimman moni perussuomalainen kääntyy liberalismiin tai heikentyy vakaumukseltaan.

Kun tuntemattoman tai vastenmielisen asian pukee tuttuun ja turvalliseen asuun, tai laittaa sen tuttujen ja turvallisten asioiden keskelle, se omaksutaan helpommin ja siitä tulee nopeammin uusi tuttu ja turvallinen. Esim. kun mediayhtiöllä on musiikkikappale, jossa on hittipotentiaalia, mutta joka on kuulijoille liian outo, he määräävät omistuksessaan tai yhteistoiminnassa olevat radioasemat sijoittamaan oudon kappaleen aina kahden tutun kappaleen väliin, joihin ihmiset ovat jo aiemmin tottuneet tai jotka noudattavat tuttujen ja turvallisten kappaleiden kaavoja (ympäröimisessä voidaan käyttää vaihtelevia tuttuja ja turvallisia kappaleita). Tällä tavoin ihmiset alkavat pitää nopeammin ja suuremmassa määrin outoa kappaletta tuttuna ja miellyttävänä kappaleena, ja heidän kanavalta toiselle vaihtaminen kesken kappaleen vähenee. Vähitellen oudosta kappaleesta kehittyy tätä ja muita markkinointikeinoja käyttäen menestyskappale. Samalla tavalla perussuomalaisten keskustellessa liberaalien kanssa kannattaa ympäröidä oma sanoma liberaalien kannalta tutuilla ja turvallisilla asioilla tai pukea sanoma tuttuun ja turvalliseen asuun. Tällöin liberaalit omaksuvat sen helpommin ja tuntevat vähemmän vastustusta sitä kohtaan.

Ja lopuksi ehkä tärkeimpänä neuvona, kannattaa keskustella liberaalien kanssa mukavassa hengessä myös kaikenlaisista arkipäiväisistä asioista. Silloin he oppivat tuntemaan sinut mukavana ihmisenä, eivät pelkästään poliittisena vastustajana. Ehkäpä he oppivat samalla myös arvostamaan sinua. Näiden tekijöiden seurauksena he ovat valmiimpia kuuntelemaan sinua, ja omaksumaan kertomiasi asioita.

Vanhoista tottumuksista ja tavoista ei koskaan päästä kokonaan eroon. Ne säilyvät aina menettelytapamuistissa. Ne voidaan vain "päällekirjoittaa" toisilla tavoilla ja tottumuksilla, ja poistaa niitä laukaisevat ärsykkeet ja vihjeet.

34 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=ffvpOW2SikA

Valkea kirjoitti...

Edit on kuvan lisääminen alkuun ja seuraavan kappaleen lisääminen loppuun:

"Ja lopuksi ehkä tärkeimpänä neuvona, kannattaa keskustella liberaalien kanssa mukavassa hengessä myös kaikenlaisista arkipäiväisistä asioista. Silloin he oppivat tuntemaan sinut mukavana ihmisenä, eivät pelkästään poliittisena vastustajana. Ehkäpä he oppivat samalla myös arvostamaan sinua. Näiden tekijöiden seurauksena he ovat valmiimpia kuuntelemaan sinua, ja omaksumaan kertomiasi asioita."

Vasarahammer kirjoitti...

Yksi hyvä esimerkki, miten liberaali on kääntynyt yhdessä asiassa oikealle puolelle on amerikkalainen tv-juontaja Bill Maher.

Konservatiivit eivät pidä omahyväisestä ja vähän narsistisesta Maherista, joka on vuosikaudet pilkannut kristittyjä ja konservatiiveja.

Ilmeisesti Ayaan Hirsi Alin haastattelu ja Sam Harrisin vaikutus ovat kuitenkin saaneet miehen uusiin ajatuksiin islamin suhteen. Konservatiiveilla tuskin on ollut tähän mitään vaikutusta.

Valkea kirjoitti...

Tervehdys Vasarahammer,

tuollaisia melko spontaaneja osittaisparantumisia tapahtuu joskus. Maher on luonnollisesti saanut siitä paljon negatiivista palautetta liberaaleilta, mutta hän ei ole käsittääkseni antanut periksi asiassa. Toivotaan, että linja pitää. Uskoisin kuitenkin, että suurin osa muutoksesta syntyy sosiaalisesta vuorovaikutuksesta liberaalien ja konservatiivien välillä. Pidän todennäköisenä, että Maherkin on saanut vaikutteita konservatiiveilta ja konservatiivisesta mediasta, vaikkei ehkä halua sellaista myöntää.

Anonyymi kirjoitti...

Vasarahammerille sanoisin, ettei Maher ole mihinkään kääntynyt. Hän on aina ollut kaikkia uskontoja ml. islamia vastaan. Katso vaikka hänen 7 vuotta vanha elokuvansa Religulous. Tässä videossa pohditaan hänen liberaalisuuttaan http://youtu.be/kMM6if4oCFM

Siinä on pätkä Maherin puheesta, jossa hän määrittelee liberaalin. Koska alkuperäinen blogikirjoitus tölvii juuri liberaaleja, suosittelisin sen katsomista juuri blogin kirjoittajalle, jonka jälkeen hän voisi pohtia, onko blogikirjoitus sittenkään suunnattu oikeasti liberaaleille vai jollekin hänen heistä kehittämälleen olkiukolle. Tunnistan ainakin itseni ennemminkin Maherin liberaalin määritelmästä kuin siitä kaikesta, mitä blogikirjoituksessa pannaan liberaalien piikkiin.

Valkea kirjoitti...

Anonyymi,

on melkein hellyttävää, että uskot niin vilpittömästi liberaaleihin illuusioihin. Seuraavassa kirjoituksessani käsittelen sitä aihetta (todennäköisesti noin 2 viikon sisällä). Jos kommentoit vielä lisää pyydän keksimään itsellesi jonkin nimimerkin.

Anonyymi kirjoitti...

Yrjöperskeles ja Kumitonttu kirjoittivat tarinat siitä miten heistä tuli nuivia. Olet ehkä huomannut ne. Linkit:

http://yrjoperskeles.blogspot.fi/2015/01/yrjopa-vaan-hyvinniin-perskeles.html

http://murphyssoninlaw.blogspot.fi/2015/01/miten-ja-miksi-nuivistuin.html

Sanoit jossain että olit joskus nuorempana liberaali ja ateisti. Myöhemmin sinä aloit olla konservatiivi ja kristitty. Voisit kirjoitta omalta kohdaltasi samantyyppisen tarinan kuin nuo Ykän ja Kumiksen tarinat ovat.

Kun tiedät jotain psykologiasta ja psykiatriasta, niin onko sillä ollut jokin vaikutus omaan tarinaasi, kuten välineellinen rooli esim. taito tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä?

Anonyymi kirjoitti...

Piti laittaa edelliseen viestiin mutta unohdin. Oletko koskaan kirjoittanut blogijuttua jossa arvioit islamia ja muslimeja psykologian ja psykiatrian avulla? Siis mitä havaintoja ja johtopäätöksiä voi tehdä psykologian ja psykiatrian avulla islamin perusrakenteista ja toimintamekanismeista sekä siitä miten ne ilmeneveät muslimeilla.

Anonyymi kirjoitti...

Kansankokonaisuudessa on mielenkiintoinen juttu:

http://kansankokonaisuus.blogspot.com/2015/01/matti-simola-veri-ja-raha-tutkielma.html

''Mutta voiko syyttää yksittäistä rehellistä työmiestä, kun hänen vaimonsa mustan rakastajan vuoksi ensin tuhoaa avioliittonsa ja sitten tuhlaa omaisuutensa ja ennakkoperintönsä epämääräisiin liiketoimiin Afrikassa? Ja onko suomalaisen isän tai suomalaisten poikaystävien syytä, että kaksi lahjakasta, akateemisesti koulutettua pastorintytärtä nyt renkaat kaulassa suorittavat haaremipalvelusta Saharassa?''

Mielestäni voi. Nykyään useimpien miesten asenne on turhan välinpitämätön. Toki koko etnisen ryhmän (suomalaisten) on muutettava asennettaan. Mitä muuten ajattelet tuosta kirjoituksesta?

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Tuli vielä mieleen tuosta linkittämästäni jutusta. Johtuukohan tuo osittain siitä, että Suomen alueella on ollut hyvin vähän etnistä kilpailua (tai ainakin selvästi vähemmän kuin esim.Lähi-idässä)? Suomalaisten miesten ei ole pahemmin tarvinnut pelotella muiden etnisten ryhmien miehiä kauemmas. Ollaan eletty ympäristössä, jossa potentiaaliset siittäjät ovat lähinnä sama etnistä ryhmää eikä psyykkeeseen ole päässyt kehittymään samanlaista tervettä paranoiaa oman perheen ulkopuolisia miehiä (etenkin vieraisiin etnisiin ryhmiin kuuluvia miehiä) kohtaan. Etelä-Italiassa ja Kyproksella on historiallisista syistä vähän toinen tilanne...

Toinen syy on varmaan sekin, että ankarien olojen takia suomalaiset miehet ovat voineet tavallaan automaattisesti luottaa siihen, että suomalainen nainen valitsee työteliään, ahkeran ja luotettavan suomalaisen miehen. Ankarat olot ovat tavallaan pakottaneet suoamalaisen naisen hakeutumaan suomalaisen miehen luo. Naisista ei ole tarvinnut taistella, vaan lähes jokainen (varsinkin kunnollinen) mies on yksiavioisuuden ja karujen olojen takia saanut naisen automaattisesti.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Vieras, vastaan huomenna täällä ja sähköpostiisi.

Samppa kirjoitti...

Vastasit kirjoittamaani Maherista ja liberaaleista olkiukoista: "on melkein hellyttävää, että uskot niin vilpittömästi liberaaleihin illuusioihin".

Mihinkähän illuusioihin oikein nyt viittaat ja mikä niiden yhteys on minun kirjoittamaan?

Minä kävin sinun blogikirjoituksen listan läpi. Kuten sanoin, en tunnista niistä mainitsemistasi kohdista itseäni. En jaksa käydä tässä kaikkia kohta kohdalta läpi, mutta pahiten pieleen menet siinä, että ajattelet liberaalien kuten Maherin (tai minun) haluavan puolustella jotenkin muslimeja.

Yhteen kohtaan (8) lisäisin sen, että kyseinen piirre koskee kaikkia ihmisiä, eikä ole missään tapauksessa rajoittunut liberaaleihin.

Valkea kirjoitti...

Samppa,

en käsitellyt kirjoituksessani sinua, vaan liberaaleja yleisesti, erityisesti ns. keskitason managereja, jotka tuottavat suurimman osan liberaalien julkisesta ja sisäisestä kommunikaatiosta. Tästä huolimatta kommenteistasi kuvastuu se, että et näe liberaalia systeemiä sellaisena kuin se on. Myös konservatiivit käyttävät psykologisia defenssejä, mutta koska he käyttävät vähemmän manipulaatioita ja valheita kuin liberaalit, he tarvitsevat vähemmän psykologisia defenssejä. Olen käsitellyt liberaalin systeemin illuusioita mm. seuraavissa kirjoituksissa.


http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2012/11/tiedostavan-luokan-eettisten-kulissien.html

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2013/05/ideologisten-sanojen-merkitys.html

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2012/09/valtakentat-ja-statuserottautuminen.html

*****

https://www.youtube.com/watch?v=g_blZ9AatCI

Valkea kirjoitti...

Vieras, kirjoitan tähän lyhyen tiivistelmän. Luin nuorena paljon Helsingin Sanomia, ja olin kopioinut liberaalin maailmankuvan suurimmalta osin sieltä sellaisenaan, ja jonkin verran Ylestä, mutta tunsin jo silloin jonkinlaista vaistomaista emotionaalista ja rationaalista vastenmielisyyttä monia Ylen propagandistisia ja tunkkaista vasemmistolaista tulkintaa tuputtuvia ajankohtaisohjelmia kohtaan. Pieniä heräämisiä oli jo aiemmin, mutta ensimmäisen kerran kiinnitin maahanmuuttoon merkittävällä tavalla huomiota kun Helsingin asematunnelissa alkoi 1990-luvulla näkyä vetelehteviä ja häiriköiviä somaleiden joukkoja. Ajattelin vaistomaisesti, että jokin on tässä tilanteessa ja maahanmuutossa pielessä, kun tällaisia henkilöitä tulee Suomeen. Aloin pohtia asiaa, ja maahanmuuttokriittisyys alkoi hahmottua mielessäni. 1990-luvun loppupuolella estin somalijengiä puukottamasta, pahoinpitelemästä, ja ryöstämästä vanhaa miestä menemällä ilman sen kummempaa suunnitelmaa väliin kaksi muovikassia tavaraa käsissäni. Tämä vahvisti uusia näkemyksiäni. Kesti kuitenkin vuosia ennen kuin maahanmuuttokriittisyys materialisoitui ja jalostui niin pitkälle, että osallistuin joskus 2000-luvun alkupuolella ensimmäisen kerran maahanmuuttokriittiselle keskustelufoorumille. Keskustelujen, tiedonhankinnan ja omien pohdintojen kautta on nyt sitten tultu monien mutkien kautta tähän.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija: "Tuli vielä mieleen tuosta linkittämästäni jutusta. Johtuukohan tuo osittain siitä, että Suomen alueella on ollut hyvin vähän etnistä kilpailua (tai ainakin selvästi vähemmän kuin esim.Lähi-idässä)? Suomalaisten miesten ei ole pahemmin tarvinnut pelotella muiden etnisten ryhmien miehiä kauemmas. Ollaan eletty ympäristössä, jossa potentiaaliset siittäjät ovat lähinnä sama etnistä ryhmää eikä psyykkeeseen ole päässyt kehittymään samanlaista tervettä paranoiaa oman perheen ulkopuolisia miehiä (etenkin vieraisiin etnisiin ryhmiin kuuluvia miehiä) kohtaan. Etelä-Italiassa ja Kyproksella on historiallisista syistä vähän toinen tilanne..."

- Juuri näin. Mitä tulee toiseen kohtaan, kyllä Suomessakin on taisteltu kautta aikain naisista, mutta miesten taistelu on ollut keskimäärin epäsuorempaa; on hurmattu naisia enemmän omalla ahkeruudella, kekseliäisyydellä, osaamisella, taidoilla ja tiedoilla, joilla on tehty mahdollisimman näyttävää tulosta, kuin miesten välisellä suoralla taistelulla. Tästä huolimatta kyllä miehetkin ovat taistelleet paljon keskenään; omakin enoni pätki nuoruudessaan puuseipäällä kilpakosijan tajuttomaksi. Tässä on vain ongelmana se, että kun käytännöllisesti katsoen kaikki miehet ovat olleet samaa etnistä ryhmää, on kehittynyt samanlaisten yksilöiden välistä kilpailua, ei sellaista erilaisten ryhmien välistä kovaa kilpailua, jossa pienetkin etniset erot on otettu voimakkaasti huomioon ryhmä- ja yksilötason etnisessä yhteistoiminnassa ja kilpailussa. Monet suomalaiset ovat siten luonnostaan liian "sokeita" etnisille eroille. Suomalainen mies pitää usein merkittävämpänä vastustajanaan toista suomalaista miestä, jolla on melko samanlainen ekolokero kuin hänellä itsellään (resurssikilpailu), kuin erilaisen etnisen ryhmän ulkomaalaista jäsentä, joka uhkaa viedä suomalaisen naisen mm. aggressiivisella machismolla, ja ryhmän tiiviillä ja aggressiivisella yhteistyöllä (etninen kilpailu), mutta jolla on sellainen ekolokero, joka ei näytä uhkaavan suomalaista. Todellisuudessa jälkimmäinen on usein suurempi uhka lyhyellä tähtäimellä henkilökohtaisesti ja on aina suurempi uhka ryhmätasolla.

Matti Simolalla on monia hyviä pointteja sekoittuneena pieneen määrään mm. kristinuskoa ja ryhmägenetiikkaa koskevia merkittäviä virheitä.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

Käsittelin muslimien psykologiaa mm. seuraavissa kirjoituksissa:

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2014/10/ongelmamagneetti.html

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2014/10/vihan-hyotyja.html

Anonyymi kirjoitti...

Mikä merkitys on ollut sillä että Suomi oli monta vuosisataa Ruotsin alaisuudessa ja sen jälkeen sata vuotta Venäjän alaisuudessa? Onko se syynä siihen että suomalainen pitää pahimpana vihollisena toista etnistä suomalaista, ei toiseen etniseen ryhmään kuuluvaa?

Toisaalta luulisi että viikinkejä vastaan käytyjen kahakoiden ja myöhemmin ruotsalaisten ja venäläisten välisten sotien tuoneen suomalaisille kyvyn asialliseen epäluuloon toista etnistä ryhmää edustavaa kohtaan.

Miksi muinaissuomalaiset heimot (suomalaiset, hämäläiset ja karjalaiset) eivät onnistuneet torjumaan lännestä tulevia ruotsalaisia ja idästä tulevia slaaveja? Mitä se olisi edellyttänyt?

Jos vertaa liettulaisiin niin he pystyivät torjumaan lännestä (saksalaiset ja puolalaiset) ja idästä (Novgorod tms.) tulleet valloitusyritykset ja pysyivät itsenäisenä valtiona 1500-luvulle asti kunnes muodostivat kaksoismonarkian Puolan kanssa. Se taas oli voimassa 1700-luvun lopulle asti. Liettualaiset olivat pakanakansa 1400-luvulle asti jolloin he omaksuivat kristinuskon omasta aloitteesta. Miten he onnistuivat tuossa mutta suomalaiset eivät?

Valkea kirjoitti...

Vieras,

sodat tapahtuvat vain harvoin, ja ne ovat suuria poikkeuksia elämässä. Etninen kilpailu tapahtuu joka päivä ja liittyy kaikkeen ihmisten toimintaan, suunnitelmiin, tavoitteisiin, unelmiin, ajattelutapoihin, kulttuuriin, tapoihin, jne. Jälkimmäinen muokkaa ja valikoi ihmisiä siten paljon enemmän kuin ajoittaiset sodat. Suomalaisillakin on etnosentrisyyttä ja suomalaiset preferoivat implisiittisesti jonkin verran toisia suomalaisia, mutta kuitenkin selvästi vähemmän kuin esim. muslimeilla/muslimit.

Anonyymi kirjoitti...

Valkea, päätin luetuttaa sinulla alla olevan Kumitontun jutun ja siellä olevat kommentit. En viitsi toistaa kysymyksiäni täällä koska ne ovat jo tuolla kommenteissa.

http://murphyssoninlaw.blogspot.fi/2015/02/pitaako-suvaitsemattomia-suvaita.html

Ihmettelen sitä jos juutalaisyhteisöt mielistelevät liberaalia eliittiä. Luulevatko juutalaiset että liberaali eliitti takaa heidän turvallisuuden ja pitää muslimit loitolla? Ruotsi ja Ranska ovat selvimmät esimerkit siitä ettei liberaalista eliitistä ole takaamaan juutalaisten turvallisuutta. Noista lähtee kiihtyvällä tahdilla juutalaisia Israeliin koska Israel on ainoa joka kykenee takaamaan turvallisuuden.

Luulisi että juutalaiset ovat vihoviimeinen ryhmä jonka kannattaisi mielistellä liberaaleja, puhumattakaan että olisivat itse liberaaleja.

Aihe esiintyy myös Ykän blogissa:

http://yrjoperskeles.blogspot.fi/2015/01/antero-larvanen-ja-antisemitismi.html

http://yrjoperskeles.blogspot.fi/2015/02/natsiksi-tulkitut.html

Valkea kirjoitti...

Vieras,

Nadbornikin kommentit on todennäköisesti selitettävissä seuraavilla syillä:

a) Juutalaiset ovat perinteisesti olleet diasporassa poliittisesti enimmäkseen internationalistisia liberaaleja, koska heille on kehittynyt luulo siitä, että he voivat olla turvassa vain monietnisessä ja monikulttuurisessa maassa. Sellaisessa maassa ei luulon mukaan pysty syntymään yhtenäistä tai muuten merkittävää rintamaa juutalaisia vastaan. Niinpä monet juutalaiset ovat kannattaneet Euroopassa avointa maahanmuuttoa ja siten itsensä vaiheittaista etnistä puhdistusta Euroopasta muslimien toimesta. Omissa yhteisöissään ja omassa maassaan Israelissa juutalaisilla on taipumus olla etnosentrisiä nationalisteja.

b) Väkivaltaiset muslimit aiheuttavat uhkaa juutalaisille, joten joillakin juutalaisilla on taipumus pyrkiä mielistelemään heitä ja osoittamaan, että juutalaiset ovat todellisuudessa muslimien puolella. Tällä tavalla he yrittävät lepyttää muslimeita ja päästä heidän suosioonsa.

c) Monilla juutalaisilla on tarve näyttää valtaapitäville liberaaleille, että he ovat kunnollisia ja konformistisia liberaaleja, jotta he saavat mahdollisimman paljon myötätuntoa, suojelua ja tukea valtaapitäviltä. Tätä tarvetta korostaa se, että monet liberaalit ovat lähtökohtaisesti anti-Israelilaisia ja sen johdannaisena jossain määrin myös anti-juutalaisia.

Anonyymi kirjoitti...

Nadbornik ja muut juutalaisten johtajat ajavat sellaista politiikkaa, jonka he arvelevat olevan strategisessa mielessä hyväksi juutalaisille.

Suomalaisten olisi korkea aika ymmärtää, että afrikkalaiset ja arabit eivät ole ainoita, jotka kannattavat maahanmuuton lisäämistä ja monietnisyyttä, vaan tuo on tyypillistä kaikille ei-valkoisille uskonnosta riippumatta. Ongelma ei ole pelkästään islamilainen maahanmuutto, vaan ihan kaikki maahanmuutto.

Nadnornikin asenne monikulttuurisuuteen on todennäköisesti täysin erilainen, kun on Israel kyseessä.

Valkean kommentti oli hyvä.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Muuten Valkea,

Olet kirjoittanut, että suomalaisten kannattaisi perustaa endogaamisia, kristinuskoon pohjautuvia yhteisöjä. Oletko jo osa sellaista? Jos et, niin oletko ottanut asian puheeksi kotiseurakunnassasi ja lähipiirissäsi/perheessäsi ja jos olet, niin millainen on ollut vastaanotto?

Rukoillaan, että suomalaiset nyt ihan oikeasti heräävät näiden asioiden suhteen. Noiden yhteisöjen perustamisen lisäksi olisi tärkeää muuttaa kansalaisuuslainsäädäntöä etnisen taustan huomioon ottavaan, tiukempaan suuntaan. Olen aiemmin heittänyt oman ehdotukseni sen suhteen.

Kommentoija

Samppa kirjoitti...

"en käsitellyt kirjoituksessani sinua, vaan liberaaleja yleisesti,"

Niin ja minun vastaukseni oli se, että kirjoituksesi koskee liberaaleista kehittelemääsi olkiukkoa, ei sellaista, jonka juuri kukaan liberaali tunnistaisi itsekseen. Selvästikin keskustelu kanssasi on mahdotonta, koska sinulla on se defenssimekanismi päällä, josta kirjoitat kohdassa (8). Vilkaisin niitä linkittämiäsi mammuttijaaritteluja liberaalien illuusioista, mutta ne olivat sitä samaa kuin tämäkin, eli omaa kehitelmääsi liberaalista olkiukosta, sen sijaan, että koittaisit ottaa selville, mitä liberalismi oikein tarkoittaa. Jotenkin tuntuu, että sotket sosialismin ja liberalismin.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

vaikutan siihen suuntaan sekä täällä että elävässä elämässä. Rukoillaan ja ollaan rauhallisin mielin.

Valkea kirjoitti...

Samppa,

seuraavalla videolla Harvardin yliopistossa koulutuksensa saanut ex- Wall Streetin sisäpiiriläinen Damon Vrabel selittää tiivistetysti miten ja millä periaatteilla liberaali systeemi toimii. Liberaalilla ideologialla ja periaatteilla, kuten ihmisoikeuksilla, "suvaitsevaisuudella", LGBT -oikeuksilla tms. on vain välineellistä arvoa tukemassa tätä raha-valtasysteemiä:

https://www.youtube.com/watch?v=96c2wXcNA7A

Valkea kirjoitti...

... Jos jotkin muut periaatteet ja ideologia ajavat jossain tulevaisuuden tilanteessa paremmin liberaalin eliitin raha- ja valtatavoitteita, liberaalit periaatteet ja ideologia heitetään pois ja korvataan yhteiskunnallisesti katsoen nopeassa tahdissa muilla periaatteilla ja uudella ideologialla.

Ps. Tiedän hyvin sosialismin ja liberalismin erot ja yhtäläisyydet.

Anonyymi kirjoitti...

''Suomalainen mies pitää usein merkittävämpänä vastustajanaan toista suomalaista miestä, jolla on melko samanlainen ekolokero kuin hänellä itsellään (resurssikilpailu), kuin erilaisen etnisen ryhmän ulkomaalaista jäsentä, joka uhkaa viedä suomalaisen naisen mm. aggressiivisella machismolla, ja ryhmän tiiviillä ja aggressiivisella yhteistyöllä (etninen kilpailu), mutta jolla on sellainen ekolokero, joka ei näytä uhkaavan suomalaista.''

Tarkoitatko tuolla erilaisella ekolokerolla esim. erilaista ammattia ja tulotasoa? Ajatteleeko suomalainen insinööri alitajuisesti, että ei tuo pitserian pitäjä nyt mikään uhka ole. Tulkoot vain tänne tekemään ruokaa. Tosin suomalaisia naisia on naitu ulkomaille jo kymmeniä tuhansia joten luulisi suomalaisen miehen nyt vihdoinkin heräävän?

''...on kehittynyt samanlaisten yksilöiden välistä kilpailua, ei sellaista erilaisten ryhmien välistä kovaa kilpailua, jossa pienetkin etniset erot on otettu voimakkaasti huomioon ryhmä- ja yksilötason etnisessä yhteistoiminnassa ja kilpailussa. Monet suomalaiset ovat siten luonnostaan liian "sokeita" etnisille eroille.''

Tarkoitatko noilla pienillä etnisilä eroilla seuraavia asioita: erilaisen uskonnollisen taustan paljastava asuste kuten päähine (vaikka muu vaatetus olisi länsimaalainen); erilaisen etnisen ja mahdollisesti myös uskonnollisen taustan paljastava nimi (vaikka ulkonäkö muistuttaisi valkoista eurooppalaista ja voisi käydä jopa suomalaisesta); erilaisen etnisen taustan paljastava aksentti (vaikka ulkonäkö voisi käydä suomalaisesta); pelkkä tieto, että henkilö kuuluu eri etniseen ryhmään riippumatta tämän ulkonäöstä jne?

Tuli mieleen tästä aiheesta: eräs miespuoliselle henkilölle kuuluva nimimerkki on ihmetellyt Hommaforumilla jo pidemmän aikaa, että miksi niin moni suomalainen nainen on kiinnostunut mustista miehistä, vaikka musta nainen ei juurikaan kiinnosta suomalaista miestä (pitkälti ulkonäöllisistä syistä). Hän on kysynyt, että miksi suomalainen nainen ei näe mustaa miestä kuten suomalainen mies. Näkeekö suomalainen mies mustan miehen siis jonkinlaisena harmittomana, hassun näköisenä hemmona, joka ei uhkaa häntä parinvalinnassa?

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

tarkoitan kaikenlaisia etnisiä, kulttuurillisia, kielellisiä, uskonnollisia, jne. eroja.

Tarkoitan erilaista ammattia ja tulotasoa.

Länsi-afrikkalainen mies on keskimäärin tyhmempi, lyhytjänteisempi ja maskuliinisempi kuin valkoinen mies. Tämä maskuliinisuus vetää joitain suomalaisia naisia, useimmiten alaluokan naisia, puoleensa. Musta nainen on myös keskimäärin maskuliinisempi kuin valkoinen nainen. Siksi mustat naiset eivät juurikaan vedä puoleensa suomalaisia miehiä.

Anonyymi kirjoitti...

Valkea,

''Omissa yhteisöissään ja omassa maassaan Israelissa juutalaisilla on taipumus olla etnosentrisiä nationalisteja.''

Katsoin yksi päivä yhden jakson Simon Schaman juontaman Juutalaisten tarinasta. Schama oli Israelissa ja haastatteli yhtä konservatiivijuutalaista, joka sanoi, että: ''Maailmaan tulee rauha vasta, kun juutalaiset saavat vapaasti päättää, missä asuvat. Se logiikka (jonka mukaan maan on oltava avoin myös muille etnisille ryhmille kuin kantaväestölle), joka pätee Eurooppaan ja muuhun maailmaan, ei päde Pyhään Maahan. Pyhä Maa on aina ollut poikkeus. Pyhä Maa on vain juutalaisille. Näin on aina ollut.''. Hänen mielestään Israelin pitäisi ulottua muinaisen Daavidin valtakunnan alueelle. Eli vain juutalaisille (Eurooppa olkoon taas kaikille) ja huomattavasti nykyistä laajemmat rajat. Aikamoinen sekopää, ei voi muuta sanoa.

Schama huomautti, että eikö sama logiikka päde myös palestiinalaisiin. (Palestiinalaiset ja juutalaisethan ovat lähtöihin samasta isästä, Abrahamista. Iisak-pojasta saivat alkunsa juutalaiset ja Ismaelista arabit. Molempien juuret ovat Pyhällä Maalla ja sen logiikan mukaan yhtä oikeutettuja siihen). Juutalainen vastasi Schaman kommenttiin, ettei hän tiedä mitä sanoa. ''Kumman juuret ovatkaan syvemmät?''.

Kerran eräässä dokumentissa (Amerikka juutalaisten ruorissa) amerikkalaisen juutalaisjärjestön johto tuskaili maailman välinpitämätöntä suhtautumista Israeliin ja kuinka kukaan ei halua tukea sitä. Mietin, että niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. Jos tuomitsee etnosentrismin ja kantaväestön erityisoikeudet muiden kansojen (kuten eurooppalaisten kohdalla, lukepaapa Jerusalem Postia tms.), niin on turha odottaa muilta enää tukea omalle kansalleen samassa asiassa. On turha odottaa muiden antavat itselleen sitä, mitä ei itse anna muille. Vain narsisti kuvittelee jotain muuta.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

''Niinpä monet juutalaiset ovat kannattaneet Euroopassa avointa maahanmuuttoa ja siten itsensä vaiheittaista etnistä puhdistusta Euroopasta muslimien toimesta.''

Ihan mielenkiinnosta, millainen vaikutelma sinulla on Suomen (ja yleensäkin pohjoismaiden)juutalaisista, varsinkin tässä asiassa? Luin kerran nimimerkki Magnustinin kirjoittaman kommentin Hommalla, jossa hän sanoi, että Suomen juutalaiset ovat perinteisesti kannattaneet oikeistoa (esim. Kokoomus oli huomattavasti isänmaallisempi muutama vuosikymmen sitten), seka-avioliittoja kantasuomalaisten kanssa on ollut paljon ja myös kristinuskoon kääntymistä. En tiedä hirveästi Suomen juutalaisten historiasta, mutta minulla on utuinen mielikuva, jonka mukaan tuo pitää ainakin jossain määrin paikkansa. Tiedän ainakin yhden politiikassa (tosin ei eduskunnassa) vaikuttavan Suomen juutalaisen, joka ihan oikeasti vastustaa nykyistä kehitystä maahanmuutossa (ja toisen, joka yritti eduskuntaan tai kaupunginvaltuustoon ja jolla oli/on samantyyppiset mielipiteet), mutta en osaa sanoa, että mitä he noin muuten ajattelevat yleisesti ottaen.

Amren-sivustolla kerran eräs ranskalainen kirjoitti, että armenialaiset, ashkenazit, sefardit ja Levantin ihmiset syrjäyttivät maahanmuutollaan ja syntyvyydellään kantaranskalaiset tietyillä alueilla ja nämä kyseiset etniset ryhmät myös suhtautuivat empaattisesti marokkolaisten ja muiden pohjois-afrikkalaisten Ranskaan muuttamiseen(vaikka omissa kotimaissaan armenialaiset, juutalaiset, syyrialaiset ja libanonilaiset ovat äärimmäisen etnosentrisiä, eivätkä anna kansalaisuuksia tms. ulkoryhmille).

Luin kerran eräästä paikasta, että toisen maailmansodan aikana Ranskan algerialaiset piilottelivat juutalaisia natsimiehittäjiltä (esim. moskeijoissa), mikä säästi monen juutalaisen hengen. Sama tapahtui Balkanilla. Juutalaisten ja muslimien välit Euroopassa olivat tuohon aikaan jos eivät erityisen lämpimät niin varmasti ainakin asialliset, joten tuokin varmasti vaikutti jossain määrin esim. Ranskan juutalaisten maahanmuuttoasenteisiin. Israelin perustamisen jälkeen kaikki muuttuikin eikä monikulttuurisuus enää edistänyt heidän turvallisuuttaan...

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Valkea,

Olisi mielenkiintoista kuulla näkemyksesi Suomen ja Pohjoismaiden juutalaisista. Onko heidän suhtautumisessaan maahanmuuttoon jne. mielestäsi eroja verrattuna muihin Euroopan juutalaisiin?

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

sinä kiinnität liikaa huomiota, erityisesti länsimaisten yhteiskuntien osalta, erilaisten toimijoiden identiteetteihin, erityisesti juutalaisiin, ja liian vähän huomiota liberaalin systeemin insentiivi-rangaistusrakenteeseen. Liberaali systeemi on suhteellisen vakaasti sellainen kuin se on riippumatta siitä minkälaisia toimijoita sitä pyörittää. Liberaali systeemi samanaikaisesti pakottaa, houkuttelee, kannustaa, ohjaa, opettaa ja velvoittaa liberaalin systeemin palveluksessa ja alaisuudessa toimivia ihmisiä tiettyihin liberaaleihin muotteihin ja käytäntöihin. Esim. suomalainen liberaali systeemi on hyvin vastuskykyinen sille muutokselle, että ihmiset potkaisevat vaaleissa suuren osan "suomalaisvastaisista, valehtelevista ja korruptoituneista poliitikoista" pois eduskunnasta ja äänestävät "suomalaisista välittävät, rehelliset ja lahjomattomat poliitikot" eduskuntaan, tai sille, että suuri osa "huonoista" virkamiehistä vaihdetaan toisiin "parempiin" virkamiehiin. Jos suomalaiset virkamiehet korvattaisiin suurelta osin muslimivirkamiehillä, kaikenlaiset ongelmat, väärinkäytökset, korruptiot ja patologiat lisääntyisivät, mutta liberaalin systeemin luonne säilyisi siitä huolimatta pitkään liberaalina. Liberaalien byrokratioiden muutos islamilaiseen suuntaan on hidas prosessi.

Valkea kirjoitti...

... Itseasiassa liberaali systeemi tuottaa kollektiivisesti helposti sellaisia vaikutuksia, joita kukaan tai lähes kukaan yksittäinen systeemissä toimiva ihminen ei halua. Liberaali systeemi kokonaisuutena ei ole riippuvainen yksittäisten ihmisten tahdosta, tavoitteista, arvoista tai identiteeteistä.

Anonyymi kirjoitti...

"sinä kiinnität liikaa huomiota, erityisesti länsimaisten yhteiskuntien osalta, erilaisten toimijoiden identiteetteihin, erityisesti juutalaisiin, ja liian vähän huomiota liberaalin systeemin insentiivi-rangaistusrakenteeseen."

Juu, todennäköisesti. Tosin en usko, että länsimaissa mikään yksittäinen ryhmä on yksin vastuussa nykykehityksestä. (Toki valkoisten johtajat ovat itse eniten syyllisiä siihen).

"Itseasiassa liberaali systeemi tuottaa kollektiivisesti helposti sellaisia vaikutuksia, joita kukaan tai lähes kukaan yksittäinen systeemissä toimiva ihminen ei halua."

Juu, totta tämäkin. Ihmisen psykologia vain on siitä kummallinen juttu, että propagandalla jne.(joka nyt käy erityisen kuumana ja intensiivisenä turvapaikanhakijoiden suhteen) on kyky saada suuri(n) osa ihmisistä toimimaan vastoin heidän etujaan. Kuvailit uusimmassa kirjoituksessa hyvin, mistä se johtuu.

Kommentoija

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto