Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

tiistai 12. toukokuuta 2015

Perussuomalaisten parhaimmat mahdollisuudet hallituksessa

Hyvät perussuomalaiset / perussuomalaiset poliitikot, seuraavassa joitakin niistä syistä joiden vuoksi Perussuomalaisten kannattaa ajaa voimakkaita uudistuksia, voimakasta uudistuspolitiikkaa hallituksessa ollessaan:

Suomi on syvässä lamassa ja hallituksen on pakko tehdä suuria leikkauksia. Jos hallitus ei leikkaa, syvenevä laman kierre jatkuu, ja ihmiset rankaisevat siitä seuraavissa vaaleissa. Jos hallitus leikkaa, mutta ei tee sen lisäksi hyödyllisiä uudistuksia, ei yhdistä leikkauksia voimakkaisiin yhteiskuntaa kehittäviin ja parantaviin uudistuksiin, se häviää seuraavat vaalit, koska ihmiset rankaisevat leikkaamisesta. Perussuomalaisilla ei siten ole mitään hävittävää, mutta kaikki voitettavana voimakkaita uudistuksia tehdessään. Jokainen positiivinen uudistus on suomalaisten ja sitä kautta perussuomalaisten voitto.

Lisäksi hallituksen positiiviset saavutukset tulevat enemmän Perussuomalaisten kuin Keskustan ja Kokoomuksen ansioksi. Perussuomalaiset eivät ole jämähtäneet sellaiseen pysähtyneeseen politiikkaan, vanhoihin käytäntöihin ja hyvä veli -kytköksiin, joihin vanhojen puolueiden toiminta perustuu. Perussuomalaisilla on tarve näyttää kykynsä, joten he ovat psykologisesti valmiit tekemään suuria tekoja ja muutoksia. Perussuomalaisten kannattajat ja poliitikot ovat luonteeltaan 'aggressiiviseen' nykytilanteen muutokseen pyrkiviä, joten heillä on muita puolueita suurempi kyky ja potentiaali muutokseen (tämä on varmasti liberaalien mielestä paradoksaalista, mutta sellaista elämä on).

Kuvitelkaapa sellaista tilannetta, että hallituksessa olisi Perussuomalaisten sijasta Sdp. Tuloksena olisi ollut samanlaista pysähtynyttä politiikkaa kuin aina ennenkin, kun vanhat puolueet olisivat noudattaneet vanhoja pysähtyneitä kaavojaan. Nimenomaan Perussuomalaisten mukanaolo hallituksessa tekee suuren muutoksen mahdolliseksi. Nekin, jotka suhtautuvat perussuomalaisiin lähtökohtaisesti negatiivisesti ovat taipuvaisia tähän. Jos X odottaa Y:ltä pelkästään negatiivista, mutta saakin häneltä yllättäen jotain positiivista, se on suurempi positiivinen asia, suurempi positiivinen yllätys verrattuna siihen, että X suhtautuu Z:taan neutraalisti tai positiivisesti, ja saa häneltä yllättäen jotain positiivista. Siksi Y:n positiivisuus näyttää, osittain vastoin hänen tahtoaankin, X:stä suuremmalta kuin samansuuruinen Z:tan positiivisuus. Näiden tekijöiden takia perussuomalaisten kannattaa käyttää jokainen tilaisuus hallituksessa voimakkaiden uudistusten ajamiseen. Hyviä uudistuksia perussuomalaisille ovat mm. seuraavat:

1) Yrittämisen edistäminen, ja sitä kautta työllisyyden, tuotannon ja hyvinvoinnin lisääminen. Byrokratian, yrittämisen esteiden ja verotuksen vähentäminen kaikkialta, kautta linjan. Paisuneen julkisen sektorin pienentäminen, josta säästyvät rahat pyritään ohjaamaan mahdollisimman suurelta osin veronkevennyksiin. Leikkaukset on syytä aloittaa ja niitä on tehtävä eniten kansalaisten kannalta haitallisimpiin ja turhimpiin sektoreihin, eli maahanmuuttoteollisuuteen ja kehitysapuun.
Tällä hetkellä sellaisille ihmisille maksetaan paljon julkisia tukia, jotka tulisivat ihan hyvin omillaan toimeen. Kun ihmisiltä karsitaan julkisia tukia, on pyrittävä siihen, että heille annetut veronalennukset korvaavat menetyt tuet niin, että taloudellinen lopputulos on mahdollisimman lähellä plus-miinus nollaa tai jopa positiivinen.

Yrittämiseen liittyvän koulutuksen ja harjoittelun lisääminen ylä-asteen ja lukion opetussuunnitelmiin, niin että jokainen vähintään normaaliälyinen kansalainen pystyy koulusta valmistuessaan perustamaan yrityksen ja pyörittämään sitä. Koulutuksen aikana koululaiset voivat yksin tai yhdessä perustaa pieniä todellisia tai virtuaalisia yrityksiä (mieluummin todellisia), joita he johtavat ja hallinnoivat.

Yritysten innovatiivisuutta, kekseliäisyyttä ja vientiä on pyrittävä lisäämään. Monet suomalaiset yritykset ovat liian byrokraattisia ja hierarkisia; liian paljon ylhäältä käskytettyjä; liian vähän työntekijöiden kyläyhteisömäiseen miellyttävään ja tehokkaaseen yhteistyöhön ja oma-aloitteisuuteen panostavia; liian tottuneita suljettujen tai rajoitettujen markkinoiden vähäiseen kilpailuun; liian jäykkiä ja kankeita; liian kaavamaisia; liian tottuneita siihen, että kohtuullisen tai siedettävän hyvä tuote kelpaa; jne. Hallituksen on osaltaan edistettävä sitä, että yritykset tuottavat mahdollisimman paljon innovatiivisia laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä tuotteita, jotka käyvät kaupaksi kaikkialla maailmassa, ts. edistettävä yritysten globaalia kilpailukykyä.
Voimakas vientisektori vähentää kotimarkkinoiden suhteellista merkitystä, ja siten kotimarkkinayritysten poliittista painetta lisätä voittojaan kepulikonstein maahanmuuton avulla (Pysyvästi sosiaalituella elävä anti-sosiaalinen maahanmuuttajakin lisää esim. kauppakeskuksen asiakkaiden määrää, ja siten sen omistajien voittoja. Tällaisten maahanmuuttajien avulla kotimarkkinayritys saa hyödyn, mutta sosialisoi kustannukset ja haitat kansalaisille).

Yrityskulttuurin luomisessa kannattaa ottaa mallia esim. Israelin innovatiivisesta yrityskulttuurista. Siellä pienille innovatiivisille start-up yrityksille järjestetään paljon riskirahoitusta, ja niiden perustamiselle ja toiminnalle on luotu hyvät edyllytykset. Huonosti meneviä yrityksiä ei kuitenkaan tueta julkisilla varoilla. Viiden vuoden kuluessa yli puolet yrityksistä menee konkurssiin, ja siten vain parhaat yritykset jäävät henkiin. Konkurssin seuraukset ovat yrittäjälle kohtuullisia (häntä ei esimerkiksi muserreta ikuisen velkataakan alle, ja hän voi palata nopeasti tuottavaan ja kannattavaan työhön). Konkurssia ei myöskään pidetä häpeällisenä polttomerkkinä, joka haittaa työllistymistä tai liiketoimintaa, vaan päinvastoin opettavaisena ja kokemuksia lisäävänä tapahtuma. Usein konkurssin tehnyttä yrittäjää suositaan työnhaussa, jos nähdään, että hän on oppinut virheistään ja lisännyt siten osaamistaan ja tietouttaan. Sellaisella yrittäjällä, joka ei ole kokenut konkurssia, saattaa olla yrittämiseen liittyviä harhaluuloja ja puutteellisia tietoja. Israelissa on sen hyvän yrityskulttuurin ansiosta paljon menestyviä ja tuottoisia high-tech yrityksiä. Monet kansainväliset suuryritykset tekevät niiden kanssa yhteistyötä päästäkseen osalliseksi niiden osaamisesta ja menestyksestä, joka tietysti samalla hyödyttää paljon myös israelilaisia.

Näillä toimilla vähennetään samalla yritysten ja kaupankäynnin karkaamista Eestiin ja muualle maailmalle.

Käytännön yrittämiseen laajalti perehtyneitä henkilöitä, kuten Pauli Vahtera, kannattaa vähimmilläänkin käyttää hallituksen konsultteina näissä asioissa.

2) Huippukoulutuksen ja huippututkimuksen edistäminen. Suomella on kohtuullisen hyvä tasalaatuinen koulutusjärjestelmä, mutta Suomessa on suhteellisen vähän erikoislahjakkaille tarkoitettuja kouluja, tutkimusmahdollisuuksia, työuria, jne. tarjolla, nimenomaan sellaisia, jotka tähtäävät tuottavan työn lisäämiseen tai tukemiseen (eli poislukien turha tai haitallinen politisoitunut ja sosialistinen tiede ja tutkimus). Yksi nero voi tuottaa taloudellista hyötyä, etuja ja hyvinvointia enemmän kuin miljoona tavallista ihmistä. Nerojen ja muiden huippuälykkäiden saavutuksia ei tietenkään voi tuottaa mahtikäskyllä, mutta heidän löytämiselleen, tukemiselleen, kehittymiselleen ja toiminnalleen voidaan luoda hyvät edellytykset.

3) Korkean teknologian ja robottien laaja käyttöönotto, kehittäminen, hankkiminen ja suosiminen yhteiskunnassa. Tässä suhteessa voidaan ottaa oppia Japanista, joka on kehittänyt ja ottanut laajasti käyttöön korkeaa teknologiaa ja robotiikkaa. Robotit ja korkea teknologia tekevät joitain ihmisten töitä, tehostavat ihmisten toimintaa tai auttavat yksittäisiä ihmisiä tekemään monien ihmisten työt. Robotteja ja korkeaa teknologiaa voidaan käyttää esim. vanhustenhoidossa apuna nostoissa, liikutteluissa, lisävirikkeiden antamisessa dementiapotilaille, tms.; automaattisissa pyörä- ja autohotelleissa, joissa hissit nostavat ja siirtelevät kulkuvälineitä säilytyspaikoilleen, ja jotka ovat siis eräänlaisia parkkipaikkoja; etäyhteyksillä suoritetuissa leikkauksissa (leikkaava lääkäri on Kuopiossa ja suorittaa internet-yhteyden ja robottikäsien avulla leikkauksen Helsingissä); lääkkeiden käsittelyissä ja annostuksissa; erilaisissa kauko-ohjatuissa sodankäyntivälineissä lentokoneista tankkeihin; jne. Robottien ja korkean teknologian avulla maahanmuuttajien tarve työelämässä vähenee. Maahanmuuttajat ovat menneen ajan huono low-tech menetelmä nykyisen high-tech yhteiskunnan ongelmien ratkaisemiseen. Suuren viennin, robotiikan ja korkean teknologian yhdistelmä on suurelta osin auttanut Japania pitämään maahanmuuton lähellä nollaa, ja se vähäkin koostuu lähes pelkästään japanilaisille läheisistä etnisistä ryhmistä. Japanin yrityskulttuuria meidän ei kuitenkaan pidä kopioida, se on kohtuullinen, mutta liian kankea ja keskitetty.

Jne.

28 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=0C2XnBgiidM

vieras kirjoitti...

Ennen kuin edes luen kirjoituksen, ilmoitan että palasin tänään reissulta asunnolleni. Reissun aikana vältin tarkoituksellisesti kotimaan asioiden seuraamista.

Jos uusi hallituskabinetti pohjautuu kolmikkoon Kepu+Persut+Kok niin se herättää tiettyä positiivista mielenkiintoa. Itse olisin toivonut pohjaksi Kepu+Persut+Kok+Krist mutta menkööt noin. Enemmistöhallitus saadaan tuolla Kepu+Persut+Kok ryhmityksellä. Kaikkein parasta noissa hallitusneuvotteiluissa on se etteä RKP:tä ei ole otettu niihin mukaan. Se on jo sinänsä erään sortin ihme. Mitä itse arvelet siitä? Jos vaikka pakkoruotsi saataisiin poistettua? Mukavana plussana on se että myöskään vihreitä ei otettu mukaan.

Mölytköön Rkp ja vihreät oppositiossa ja pitäköön seuraa SDP:lle ja Vasemmistoliitolle. Jos kristilliset tukevat oppositioasemastaan huolimatta persuja niin kelpaa sekin.

vieras kirjoitti...

Minkälainen on juutalaisten keskinäisten suhteiden ja verkostojen merkitys Israelissa toimivien yritysten kohdalla? Onko eri toimaialoilla toimivilla yrityksillä eri tavat vai onko niissä kaikissa jokin yhtäläisyys?

Miten ne ilmenevät sellaisissa toiminnoissa kuten tutkimus & tuotekehitys, ostotoiminta, myyntitoiminta, mitä tehdään itse ja mitä ulkoistetaan muille, markkinointi, jakelu ja tavarantoimitus, kotimaankauppa vai ulkomaankauppa?

Entä miten se näkyy semmoisissa kuten yrityksen omistusrakenne, yrityksen johtaminen, henkilöstön rekrytointi ja henkilöstöjohtaminen?

Onko kyseessä pelkkä ydinbisnes vai onko myös sivubisneksiä? Jos on sivubisneksiä niin pidetäänkö ne mukana vai myydäänkö ne pois jos eivät sovellu liikeideaan vaikka olisivatkin voitollisia?

Anonyymi kirjoitti...

''Suuren viennin, robotiikan ja korkean teknologian yhdistelmä on suurelta osin auttanut Japania pitämään maahanmuuton lähellä nollaa, ja se vähäkin koostuu lähes pelkästään japanilaisille läheisistä etnisistä ryhmistä. Japanin yrityskulttuuria meidän ei kuitenkaan pidä kopioida, se on kohtuullinen, mutta liian kankea ja keskitetty.''

Saksa on toiminut toisin jo 1950-luvulta alkaen ja toimii edelleen. Seurauksena on massiivinen maahanmuutto maista, joiden mediaaniälykkyys on 10-20 pistettä kantasaksalaisia alemmalla tasolla. Aluksi maahanmuutto varmasti piristää taloutta, mutta kun työtilanne heikkenee, on jäljellä työttömien maahanmuuttajien massat, jotka elävät sosiaalietuuksilla.

Yhdellä Japanilla on enemmän viisautta kuin monilla Euroopan mailla yhteensä.

Japanilaiset taitavat olla myös hyvin tietoisia eri etnisten ryhmien välisistä psyykkisistä eroista? Vaikka he kohteliaina ihmisinä eivät otakaan sitä puheeksi esim. länsimaalaisten kanssa asioidessaan. Japanilaiset ymmärtävät, että maahanmuutolla on pitkäaikaisia vaikutuksia moneen muuhunkin asiaan kuin talouteen.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Olisi muuten mielenkiintoista lukea joskus blogikirjoitus kristinuskosta. Millaista on/olisi sellainen kristinusko, joka perustuu aidosti Jeesuksen esimerkkiin ja miten kristinuskoa on vuosisatojen kuluessa muokattu hallitsijoiden yms. tarpeiden mukaiseksi pois alkuperäisestä? Miten nykypäivän eliitti yrittää hyödyntää kristinuskoa ja kääntää kirkkoa omille tavoitteilleen myötämielisiksi? Miksi varsinkin monet eurooppalaiset ovat hylänneet sen?

Esim. käsky kääntää toinen poski ei tarkoita sitä, mitä useimmat ihmiset luulevat sen tarkoittavan. Myös lähimmäisellä on paljon suppeampi merkitys, kuin monet raamattua lukevat luulevat olevan.

Kommentoija

Tiedemies kirjoitti...

Muutama sananen:
1) Perussuomalaiset eivät halua edistää yrittämistä muuten kuin palopuheissa, koska perussuomalaisten käsitys ideaalisesta elinkeinorakenteesta on olennaisilta osin sama kuin SDP:llä.
2) Perussuomalaiset vieroksuvat luontaisesti kaikenlaista koulutusta ja pitävät sitä epäilyttävänä. Erityisen haitallisena he pitävät erilaisia asiantuntijuuksia.
3) Perussuomalaiset vastustavat automaatiota em. syistä.

vieras kirjoitti...

Miksi Saksa, Ranska ja Britannia ottivat ulkomaista työvoimaa nimenomaan Afrikasta ja Lähi-idästä (johon myös Turkki käytännössä kuuluu) joiden kulttuurit poikkeavat merkittäväsi? Olivatko kanta-asukkaat hienohelmoja joita ei kiinnostanut tehdä hanttihommia?

Mikse esim. eurooppalaisen kulttuurin maista jotka olivat tuolloin köyhempiä kuten Suomi, Irlanti, Norja, Kreikka, Portugali, Espanja sekä Jugoslavia. Osasta Keski-Eurooppaa sekä koko Itä-Euroopasta ei voinut saada mitään koska se kuului Neuvostoblokkiin.

Ne puoli miljoonaa suomalaista jotka 1945-1980 muuttivat Ruotsiin, ne kaikki olisivat voineet mennä Saksaan. Noiden suomalaisten mukautuminen olisi ollut helpompaa kuin se oli turkkilaisten, muiden lähi-itäläisten ja afrikkalaisten kohdalla.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

tervetuloa takaisin. Toivottavasti matka sujui hyvin. Rkp:n poisjättäminen hallituksesta oli eräs merkki siitä, että muutoksen tuulet puhaltavat. Pyritään omalta osaltamme vaikuttamaan siihen, että pakkoruotsi saadaan poistettua tämän hallituskauden aikana, jotta suomalaisten kielivalikoima laajenee, jolloin esim. viennin ja kansainvälisen yhteistyön edellytykset paranevat.

Israelilainen yrityskulttuuri yhdistää 'anarkistisen' individualismin ja yhteistyön erikoisilla tavoilla. Israelilaisten yritysten työntekijöillä on taipumus kyseenalaistaa kaikki ja väitellä kaikesta, "Miksi me teemme näin", Miksi me emme tee noin", "Meidän pitää kokeilla tuota", Tämä on väärin ja se pitää korjata", "Miksi sinä olet minun esimieheni", "Haluan toisen esimiehen", jne. Tämä jatkuva väittely ja keskustelu on luovaa ja innovatiivista, ja samalla hiukan erikoisella tavalla yhdistävää. Nimenomaan läheisiksi koettujen ihmisten kanssa väitellään, koetetaan löytää aina uusia parempia tasapainotiloja, kehitetään toinen toistaan, tehdään väittelemällä yhteistyötä, ja lujitetaan ystävyyttä tai työkaveruutta.

Tämä on israelilaisen luovuuden, yhteistyön, ystävyyden ja yrityskulttuurin perusta. Tällaisen luovan yrittämisen seurauksena Israelissa ei ole mitään yhtä korkean teknologian yritystoiminnan kaavaa tai mallia, vaan päinvastoin siellä on tavallaan melkein kaikki toimivat yritystoiminnan mallit käytössä, ja nekin ovat jatkuvan parhaimpia valitsevan kokeilun ja evoluution kohteena. Israelin korkean teknologian yritysten toimintamallit muodostavat monipuolisen ja monenlaisiin uusiin tilanteisiin ja vaatimuksiin vastaamaan pystyvän ekosysteemin, tarpeiden ja tavoitteiden mukaan herkästi reagoivan ja muuttuvan yritysten verkoston.

Valkea kirjoitti...

... Israelilaiset yritykset ovat keskimäärin selvästi verkostoituneempia ja laajempaa yhteistyötä tekeviä kuin suomalaiset yritykset.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

japanilaiset ovat paljon suuremmassa määrin tietoisia psyykkisistä eroista kuin länsimaalaiset, ja siellä niihin suhtaudutaan vakavasti. Siellä ei myöskään rajoiteta sananvapautta siten, että se estäisi sellaisista eroista puhumisen.

Noista Kristinuskon puolista on aiheellista kirjoittaa. Olen siirtymässä liberaalien käsittelystä enemmän sosiaalisten aiheiden ja Kristinuskon käsittelyyn. Tällä hetkellä on kuitenkin niin monta kirjoitusten luonnosta odottamassa, että Kristinuskon käsittely siirtyy ensi syksyyn. Sosiaalisten aiheiden määrä lisääntyy jo jonkin verran aiemmin.

Valkea kirjoitti...

Nim. Tiedemies,

sinä olet ennakkoluuloinen, ja sinulle on muodostunut väärä kuva perussuomalaisten todellisuudesta. Ehkäpä se on ymmärrettävää, koska olet riippuvainen median vääristyneestä ja valheellisesta tiedonvälityksestä. Seuraavassa on kaksi linkkiä, jotka on valittu sillä perusteella, että ne ovat viimeksi huomion kohteeksi tulleita tähän aiheeseen liittyviä informaatioita. Ensimmäisessä perussuomalainen kansanedustaja Simon Elo puhuu siitä, että menoja täytyy karsia ja luovaa yrittämistä täytyy edistää ja lisätä (esim. tietokonepeliteollisuutta). Toisessa perussuomalainen ex-kansanedustaja ja vaikuttaja puhuu yrittämisen puolesta pitkälti samansuuntaisesti kuin minäkin:

http://areena.yle.fi/1-2763551

http://reijotossavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/195038-yrittaminenyrittajyys-hallituksen-karkihankkeeksi

Valkea kirjoitti...

Vieras,

Saksa, Ruotsi ja Ranska ottivat paljon maahanmuuttajia lähi-idästä ja Afrikasta sen takia, että ne olivat lietsoneet itsensä vasemmistolaisten ja tiettyjen oikeistolaisten ideologioiden avulla sellaiseen kuvitelmaan, että etnisyydellä ja etnisillä eroilla ei ole mitään merkitystä, ja toisaalta siksi, että ne olivat alkaneet arvostaa muille haittaa aiheuttavaa lyhyen tähtäimen henkilökohtaista etua enemmän kuin yhteistä lyhyen ja pitkän tähtäimen etua, toisin sanoen ihmiset eivät enää pyrkineet jalostamaan itseään hyveelliseen ja paheita karsivaan suuntaan. Tämän jälkeen kysymys oli vain siitä, että millä syiden ja motiivien kombinaatioilla poliitikot avasivat rajat; lisää veroja maksamatonta ja palkkoja polkevaa halpatyövoimaa; lisää asiakkaita byrokratioille; lisää asiakkaita kotimarkkinayrityksille; lisää asuntorakentamista maahanmuuttajien avulla; lisää äänestäjiä vasemmistopuolueille, jne.

Valkea kirjoitti...

... Lisäksi mainittakoon liittyen kommenttiin at 10.18, että Simon Elo kannatti haastattelussa menojen leikkaamista nimenomaan fiskaali-konservatiivisilla periaatteilla.

vieras kirjoitti...

Kysyin Professorilta muutaman kysymyksen. Miten itse olisit vastannut noihin?

http://professorinajatuksia.blogspot.fi/2014/11/jyvaskylan-dosentti-ehdottaa.html?showComment=1414895947917#c8343954321186732982

http://professorinajatuksia.blogspot.fi/2014/11/jyvaskylan-dosentti-ehdottaa.html?showComment=1414938756034#c8480532261186327228

Oletko kirjoittanut joskus tieteestä, tiedemiehistä, akateemisista instituutioista ja niiden toiminnasta?

Olet jossain sanonut että tiede on korruptoitunut johtuen siitä että se on liberaalien hallussa. Miksi tiede, tieteenalat, akateemiset instituutiot ovat liberaalien hallussa? Onko näin ollut aina vai onko se tapahtunut liberaalin eliitin tietoisten pyrkimysten kautta? Onko tällä pyritty hakemaan "tieteellisiä" perusteluja liberaalien toiminnalle?

Joskus yritettiin laatia rotuoppeja tietellisillä keinoilla. Myöhemmin eliitti halusi että olisi tieteellisiä perusteluja sille ettei ole etnisiä eroja ja ettei ole mitään rotuja. Ihmisyksilöitä ne tiedemiehetkin ovat. Heilläkin on perhe ja asuntolaina sekä "oma elämä". Jos menee eliitin kelkkaan kyytiin, niin silloin voi saada etuisuuksia.

Ruotsinkieliset tiedemiehet kirjoittavat myönteisesti Ruotsin vallan ajasta. Kielteisesti tai edes realistisen neutraalisti kirjoittavat vain jotkut suomenkieliset tiedemiehet.

Tiede perustuu tai sen pitäisi perustua epäilyyn ja tilapäisyyteen. Kuitenkin tieteestä välittyy sellainen kuva että se olisi lyöty lukkoon ja kanonisoitu.

Nykyään yritän pitää suodatinta käynnissä jos kukaan tiedemiehen asemassa, varsinkin auktoriteettiasemassa oleva henkilö sanoo jotain. Jos sellainen sanoo jotain, sen ensisijainen tarkoitus on turvata oman toimialan määrärahat ja saada niitä lisää. Yleinen taktiikka rahan saamiseksi on liioitella oman toimialan ongelmia ja luoda uhkakuvia. Ratkaisu on tietysti turvata rahat ja vielä parempi ratkaisu on antaa lisää rahaa.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

Kirjoitin linkitetyssä kirjoituksessa: "Valtio pyrkii useimmiten palkkaamaan mahdollisimman paljon intellektuelleja palvelukseensa. Intellektuellit saavat vapailta markkinoilta suhteessa vähemmän työtarjouksia kuin valtiolta, ja ne ovat keskimäärin epävarmempia ja/tai lyhyempiä. Ihmisillä on rajoitetusti tarvetta intellektuellien tarjoamille palveluksille. Intellektuellit kammoavat usein itsensä ja työnsä myymistä tai markkinoimista, ja pitävät sitä itseään halventavana. Niinpä valtio näyttäytyy intellektuelleille monin tavoin houkuttelevampana kuin markkinat, ja siksi he elävät ja toimivat symbioosissa valtion kanssa."

Intellektuellit puhuvat ja kirjoittavat pakonomaisesti redistribuutiosta, ajattelevat pakonomaisesti redistribuutiota, koska intellektuellit vetävät aina tavalla tai toisella itselleen paljon rahaa redistribuutiovirroista. Intellektuellit saavat eniten ja varmimpaa työtä erilaisilta julkisilta tai julkisrahoitteisilta byrokratioilta; kuntien byrokratioilta, valtioiden byrokratioilta, kansainvälisiltä byrokratioilta, kansalaisjärjestöjen byrokratioilta (jotka ovat valtion, yritysten, säätiöiden, kansalaisten jne. rahoittamia), jne. Siksi intellektuellien tuotanto on voimakkaasti politisoitunutta sosialistiseen / vasemmistolaiseen suuntaan. Tarkoitan tässä erityisesti kovien tieteiden ulkopuolisia intellektuelleja, joiden työlle on suhteellisesti vähemmän kysyntää vapailla markkinoilla; näiden intellektuellien sosialistisuus vaikuttaa eniten tieteentekijöiden politiikkaan yleisellä tasolla ja värittää siten myös kovien tieteiden tieteentekijöiden poliittisia näkemyksiä.

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2013/04/demokratiaa-vastaan.html

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2014/05/intellektuellien-virheita.html

vieras kirjoitti...

Tässä blogissa jotkut kommentaattorit ovat ihmetelleet sitä miksi käytät sanaa "liberaali" tai "liberaali eliitti" tms. Itsekin olen sitä pitemmän aikaa kummastellut. On tehnyt mieli kysyä miksi et käyttäisi termiä "kommunistit", "sosialistit" tai "vasemmisto". Totesit joillekin että se olisi liian rajaava, koska sitä ei edusta vasemmisto yksinään.

Jokin aika sitten minulle selvisi että tuon termin tarkoitus on kuvata sitä että koko polittinen kenttä ja koko eliitti eri muodoissaan on vasemmistolaistunut. "Liberaalit" tai "liberaali eliitti" tarkoittaa siis poliittiset puoluerajat ylittävää ja koko eliitin kattavaa vasemmistolaistunutta kokonaisuutta. Onko oikea päätelmä? Pähkäilin sitä kommentissa jonka esitin tuolla Pekan Porstuassa:

http://pekanporstua.blogspot.fi/2015/04/avoin-tyohakemus.html?showComment=1429658042146#c5895035031006267296

Miltä kommentti vaikutti?

Valkea kirjoitti...

Vieras,

viime päivät on ollut melko kiireistä ja ongelmallista aikaa, joten taisin unohtaa kommentin olemassaolon. Kun puhun liberaaleista niin tarkoitan taloudellista ja poliittista vasemmistolaisuutta ja voimakkaasti vasemmistolaisuudella värittynyttä oikeistoa. Ne kattavat melkein koko poliittisen kentän, ja niihin liittyy arvoliberalismi. Arvoliberalismi ei kuitenkaan arvosta vapautta, vaan on hyvin rajoittavaa ja tukahduttavaa, joten sekin on valhe, niin kuin melkein kaikki muukin liberaalissa politiikassa.

Tom Kärnä kirjoitti...

Tuollaista "liberalismia" voisi mielestäni kuvata nimityksellä ääliöliberalismi.

vieras kirjoitti...

Valkea, onko USA:ssa mustia konservatiiveja? Heitä ei taida olla montaa prosenttia konservatiiveista eikä heidän osuus mustista ole iso. Thomas Sowell on ainoa jonka tiedän nimeltä mainiten.

Musta konservatiivi ja kristitty ei taida olla kovin yleinen yhdistelmä. Ne mustat jotka ovat konservatiiveja ja kristittyjä, poikkeavatko he muista konservatiiveista mitenkään muuten kuin ihonvärin osalta?

Miksi musta konservatiivi ja kristitty on käytännössä tilastopoikkeama? Johtuuko se siitä että USA:n mustien mielestä opiskelu ja työnteko on alistumista valkoiseen valtaan ja "acting whitey"-meininkiä? Tuollainen asenne ei suosi opiskelua, työtä eikä meritokratiaa. Tällöin mustaihoinen, joka on sekä konservatiivi että kristitty, joka opiskelee, tekee työtä ja ansaitsee saavutuksensa meritokraattisesti, joutuu hankaluuksiin oman viiteryhmänsä kanssa ja häntä pidetään rotupetturina. Pitääkö arvaus paikkansa?

Valkea kirjoitti...

Vieras,

mustia konservatiiveja on suhteellisen vähän. Usein vaaleissa yli 90% mustista äänestää liberaaleja. Itsekään en tunne nimeltä kovin montaa mustaa konservatiivia, mieleen tulevat lähinnä Thomas Sowell, Allen West, Herman Cain, Clarence Thomas ja Michael S. Steele, joista Sowell on mielestäni merkittävin. Tuossa alempana on lista mustista konservatiiveista, ylivoimaisesti suurin osa niistä on minulle täysin tuntemattomia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Allen_West_%28politician%29

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_African-American_Republicans

Mustista suurin osa on kristittyjä, ja konservatiiviset mustat ovat useimmiten kristittyjä, se on normaalia. Mustien kulttuurissa on sellaisia mainitsemasi tyyppisiä piirteitä, jotka haittaavat opiskelua ja työntekoa. Ne selittyvät suurelta osin mustien keskimäärin valkoisia lyhyemmällä aikapreferenssillä, suuremmalla anti-sosiaalisuudella ja vähäisemmällä älykkyydellä, mutta toisaalta myös liberaaleilla sosiaalisilla ohjelmilla ja arvoliberalismilla, jotka ovat kouluttaneet mustia sosiaalitukiriippuvuuteen, passiivisuuteen, vastuuttomuuteen, holtittomuuteen ja autettavana olemiseen. Ennenkuin suuret sosiaalitukiohjelmat käynnistyivät 1960-luvun puolivälissä, mustat menestyivät paremmin koulussa ja työelämässä, ja heidän keskuudessaan oli vähemmän sosiaalisia ja rikollisuuteen liittyviä ongelmia.

Anonyymi kirjoitti...

Aiheesta toiseen...Mielenkiintoinen linkki:

http://www.huffingtonpost.com/sandy-goodman/bad-for-the-jews-bad-for-america_b_7425212.html?ncid=txtlnkusaolp00000592

Ja taas toiseen aiheeseen...

''Saksa, Ruotsi ja Ranska ottivat paljon maahanmuuttajia lähi-idästä ja Afrikasta sen takia, että ne olivat lietsoneet itsensä vasemmistolaisten ja tiettyjen oikeistolaisten ideologioiden avulla sellaiseen kuvitelmaan, että etnisyydellä ja etnisillä eroilla ei ole mitään merkitystä''

Kyseisten maiden päättäjät ja intellektuellit myös uskottelivat, että mitään etnisiä eroja ei ole, ainakaan psykologisten omianisuuksien osalta. Kaikki etniset ryhmät ovat ''samanlaisia''.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

liberaalit juutalaiset esittelevät konservatiivisista juutalaisista aina mieluiten sitä köyhintä osaa, eli joitakin hasidiryhmiä (on myös taloudellisesti menestyviä hasideja). He eivät esittele niitä ortodoksijuutalaisten yhteisöjä, jotka ovat taloudellisesti menestyviä. Juutalaisten tärkeisiin sääntöihin kuuluu se, että jokaisella juutalaisella tulee olla jokin käytännöllinen ammatti, myös rabbeilla. Vaikka juutalaisilla on kaikenlaisia sääntöjä kaikenlaisiin tilanteisiin, ja heillä on mahdollisuus noudattaa erilaisten tilanteiden ja tarpeiden mukaan vaihtelevia sääntöjä (elävä Toora ja Talmud), niiden kuitenkin odotetaan noudattavan tiettyjä funktionaalisuuden hyveitä. Jotkut hasidiryhmät ovat siten tavallaan osittain kumonneet omalta kohdaltaan suotavana pidetyt juutalaiset säännöt. Esim. modernit ortodoksijuutalaiset opiskelevat usein yliopistossa; ovat menestyviä liikemiehiä, ammatinharjoittajia tms.; ovat järkevällä valikoivalla tavalla vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa; jne.

Valkea kirjoitti...

... Kirjoitan 2 kirjoitusta, ja sen jälkeen kirjoitan kristinuskoa käsittelevän kirjoituksen, todennäköisesti kesäkuun jälkipuoliskolla.

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaa lukea tämä juttu ja myös kaikki kommentit. Siis IHAN kaikki. Niissä on mielenkiintoista tietoa. Arvellaan esim. että tämä kehitys liittyy jollain tavalla Usa:n ja Japanin vapaakauppaneuvotteluihin.

http://www.amren.com/news/2015/05/miss-japan-ariana-miyamoto-faces-backlash-because-of-her-skin-colour/

Eräässä kommentissa sanotaan: ''Is this part of NAFTA, TPA or TPP? Or is it it’s own AGENDA.''

Ja toinen vastaa:''Actually, you may be on to something. Not in this particular case of the “beauty queen,” but in the Japanese government and Japanese elites suddenly pushing immigration and pushing it on the populace as a magic elixir to sure all economic ills. The neo-liberal Abe administration is pushing TPP hard, even harder than Obama has been, and TPP reportedly will allow free movement of labor between signing countries, such as Vietnam, Peru, Japan, and the US. So, if signed, tons of Vietnamese and Peruvians will head to Japan. And, it just so happens that the Japanese government amended immigration laws in about May of 2014 to allow this all to happen, even before any approval of TPP.''

Kommenttiosasto sisältää muutakin mielenkiintoista. Oletko huomannut, että joskus Amrenin sivuilla kaikkein kiinnostavin tieto sisältyy kommentteihin? Ei niinkään itse artikkeliin?

Kommentoija

vieras kirjoitti...

Mikä on sinun arvio siitä että narsismi, psykopatia ja macchiavellismi on laitettu samaan pakettiin ja sille on keksitty nimi "dark triad", tumma kolmikko?

http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_triad

Monet ovat kuulleet ilmaisut "narsismi", "psykopatia" ja "macchiavellismi" mutta veikkaan etteivät ehkä tiedä siitä "paketista" jonka ne muodostavat yhdessä. Mihin sillä pyritään että ne ovat samassa paketissa ja ne esitetään nimenomaan pakettina eivätkä toisistaan irrallisina? Onko niissä keskenään joitain päällekkäisyyksiä toistensa piirteiden osalta?

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

japanilaiset tekevät, sanovat ja kirjoittavat kaikenlaista, jonka perusteella näyttää siltä, että he myöntyvät kaikenlaiseen ja ovat kaikesta samaa mieltä, mutta lopulta eivät sitten käytännössä toteuta sitä kaikenlaista, vaan vain sen osan joka on heille itselleen edullista. Sama toimii kaikissa japanilaisten käymissä neuvotteluissa ja sosiaalisissa kanssakäymisissä. Ihmettelisin suuresti, jos japanilaiset poikkeaisivat tästä toimintamallista.

Amrenin kommenteista voi toki löytyä hyödyllistä tietoa.

Anonyymi kirjoitti...

''japanilaiset tekevät, sanovat ja kirjoittavat kaikenlaista, jonka perusteella näyttää siltä, että he myöntyvät kaikenlaiseen ja ovat kaikesta samaa mieltä, mutta lopulta eivät sitten käytännössä toteuta sitä kaikenlaista, vaan vain sen osan joka on heille itselleen edullista.''

Toimisivatpa suomalaiset ja muutkin eurooppalaiset samalla tavalla! On typeää uhrautua muiden puolesta, varsinkin kun ne muiden kohtaamat ongelmat ovat enimmäkseen heidän itsensä aiheuttamia.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Vieras,

niistä puhutaan joskus yhdessä, koska ne ovat jossain määrin samanlaisia vaihtelevassa määrin anti-sosiaalisia ja normaaleja ihmisiä enemmän suunnitelmalliseen ja suunnittelemattomaan pahantahtoisuuteen ja/tai rikollisuuteen taipuvaisia persoonallisuustyyppejä. Niille on yhteistä mm. itsekeskeisyys; paisuteltu ja/tai etuoikeutettu minäkuva (jälkimmäisestä esimerkkinä se, että henkilö kokee muiden ihmisten olemassaolon tarkoituksena itsensä ja omien tarpeidensa palvemisen, muut ovat vain itseä palvelevia instrumentteja); vähäinen empatia tai empatian puute (heillä on usein ns. kylmä empatia); avoin aggressiivisuus ja/tai sisäinen aggressiivisuus; manipulointi, juonittelu, ja valehtelu; ihmisten hyväksikäyttö; tunnekylmyys; kova kilpailuhenkisyys; vähäinen aito sosiaalisuus, mutta usein taitava teeskennelty sosiaalisuus; pyrkimys dominointiin ja/tai johtaviin asemiin; katumuksen ja syyllisyydentunteiden vähäisyys tai puuttuminen; jne.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto