Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

sunnuntai 31. toukokuuta 2015

Valkoisten etuoikeudet ja rasismi (edit)

Valkoisten etuoikeudet + rasismi (white priviledges + racism)? Huijaus, jolla taloudellisesti etuoikeutetut valkoiset luokat levittävät syytöksen etuoikeuksista kaikkien valkoisten keskuuteen, myös köyhimpien valkoisten keskuuteen, ja oikeastaan eniten köyhimpien valkoisten keskuuteen. Köyhät valkoiset ovat tyytymättömimpiä; he esittävät eniten syytöksiä etuoikeuksista etuoikeutetuille valkoisille; he esittävät suurimpia poliittisia vaatimuksia tilanteen korjaamiseksi karkeilla omaisuuden pakkolunastuksilla ja uusjaoilla, jotka johtaisivat talouden romahdukseen; jne. Köyhät valkoiset eivät pysty intellektuaalisesti puolustamaan kaunopuheisia ja monimutkaisia valkoisten etuoikeudet -syytöksiä vastaan, eivätkä pysty tulkitsemaan niiden sisältöä auki paljastaakseen huijauksen. Köyhille valkoisille jää vain epäselvä tunne, että heitä syytetään aiheettomasti etuoikeuksista, joita heillä ei ole.

Valkoinen etuoikeutettu intellektuelli tavallaan sanoo, "Älkää syyttäkö minua etuoikeuksista, minähän puhun niitä vastaan, minä en ole syyllinen, kaikki valkoiset ovat syyllisiä, ja oikeastaan nuo alaluokan valkoiset ovat kaikkein syyllisimpiä, katsokaa kuinka rasistisia ne ovat, rasismi on paha, rasistiset valkoiset yrittävät saada itselleen ansaitsemattomia etuoikeuksia rasismillaan ja he nauttivat joka päivä suurista ansaitsemattomista valkoisuutensa tuomista etuoikeuksista vaikka eivät olisi rasistisiakaan, tuijottakaa vain kiinteästi rasistista ja etuoikeutettua valkoista alaluokkaa ja tuomitkaa se ankarasti, älkääkä vain huomatko minua ja minun etuoikeuksiani, minä olen ihan näkymätön ja tuomitsen teidän kanssanne kauhean ja syyllisen rasistisen ja etuoikeutetun valkoisen alaluokan." Näin etuoikeutettuun valkoiseen luokkaan kohdistuva yhteiskunnallinen syytös ei pelkästään kumoudu, vaan kääntyy ylösalaisin ja kohdistuu niihin valkoisiin, joilla etuoikeuksia ei juurikaan ole. Valkoinen etuoikeutettu luokka ei pyri eikä pysty poistamaan täysin itseensä kohdistuvia syytöksiä ja vaatimuksia; se pyrkii säätelemään ja kontrolloimaan niitä, ja kohdistamaan suurimman osan huomiosta, syytöksistä ja vaatimuksista valkoiseen alaluokkaan.

Tämä on epärehellinen, typerä ja dysfunktionaalinen tapa hoitaa tällainen tilanne. Valkoinen etuoikeutettu luokka saa toki lyhytaikaista ja pintapuolista poliittista helpotusta, mutta ei edes yritä ratkaista pinnan alla olevia todellisia ja perustavaa laatua olevia ongelmia, ja tuo mukanaan pahempia ongelmia, kuten kyseenalaistamattoman maahanmuuton, ja länsimaisen itsetunnon ja itseluottamuksen heikkenemisen. Tällaisia ratkaisuja tehdään myöhäisvaiheen taantumuksellisessa demokratiassa, jossa paheelliset kansalaiset ja ryhmät kilpailevat enää siitä, kuka saa itselleen eniten etuja muiden kustannuksella, ja jossa rikkinäistä, väärin toimivaa ja lahoa systeemiä yritetään korjata teipillä, valheellisilla kulisseilla ja ulkokuoren kiillotuksilla.

Ongelmana tässä prosessissa on myös se, että itse itselle annettu kontrolloitu ja säädelty häpeä ja syyllisyys käynnistävät suurimmalta osin niitä samoja aivoalueita, jotka käynnistyvät normaalin mielihyvän ja palkitsevuuden yhteydessä, ts. paradoksaalisesti tahallisesti itselle sälytetty häpeä ja syyllisyys tuottavat mielihyvää ja palkitsevat. Siten valkoiselle liberaalille valkoisten syyllistämisestä voi tulla itsetarkoitus, nautinnon lähde, jonka aiheuttamat negatiiviset seuraukset ovat toissijaisia tai jopa merkityksettömiä. 

13 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

Edit on seuraavan kappaleen lisääminen kirjoituksen loppuun:

"Ongelmana tässä prosessissa on myös se, että itse itselle annettu kontrolloitu ja säädelty häpeä ja syyllisyys käynnistävät suurimmalta osin niitä samoja aivoalueita, jotka käynnistyvät normaalin mielihyvän ja palkitsevuuden yhteydessä, ts. paradoksaalisesti tahallisesti itselle sälytetty häpeä ja syyllisyys tuottavat mielihyvää ja palkitsevat. Siten valkoiselle liberaalille valkoisten syyllistämisestä voi tulla itsetarkoitus, nautinnon lähde, jonka aiheuttamat negatiiviset seuraukset ovat toissijaisia tai jopa merkityksettömiä."

Valkea kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=1Y1ZLBDh5qE

Yksi Turkkulaanen kirjoitti...

Minulla ainakaan häpeä tai syyllisyys eivät tuota minkäänlaista mielihyvän suuntaistakaan. Noiden lipilaarien täytyy siis olla jo aivojensa rakenteesta alkaen todella pervoja! Tunnen kovaa myötähäpeää, niin pahaa että oikein vatsaa kääntää ja oksettaa kun ajattelenkin tapaamiani liberaaleja; sisältä asti sairaita.

Täytyykin katsoa jos jostakin löytyisi Bablon levyjä! Hieno tulkinta vanhasta klassikosta.

Valkea kirjoitti...

Yksi Turkkulaanen,

Mukava kuulla, että pidit Bablon tulkinnasta.

En ehkä sanoisi liberaaleista ihan niin voimakkaasti. Mainitsemi tutkimus on tehty tavallisilla ihmisillä, joita ei ole valittu poliittisten näkemysten perusteella. Suurin osa liberaaleista on normaaleja ja psyykkisesti terveitä henkilöitä. Syyllisyys ja häpeä ovat tunteita, jotka ohjaavat ihmisiä esim. korjaamaan sosiaalisia suhteita; korjaamaan sosiaalisen ryhmän silmissä alentunutta sosiaalista statusta; poistumaan sosiaalisesta ryhmästä, jossa oma status on muiden silmissä "myrkyttynyt"; tms. Syyllisyyden ja häpeän aiheuttama psyykkinen tuska syntyy siitä, että muut ihmiset ajattelevat jostain henkilöstä negatiivisesti, suhtautuvat häneen negatiivisesti ja kohtelevat huonosti; tai henkilö ajattelee tai pelkää muiden ihmisten ajattelevan ja suhtautuvan niin, jos ei muuten niin saadessaan jossain vaiheessa selville mitä henkilö on tehnyt; tai henkilö voi kokea muita ihmisiä vastaan rikkomisesta oma-aloitteisesti empaattisesti syyllisyyttä vaikka olisi todennäköistä, että kukaan ei saisi tietää. Psyykkinen tuska ohjaa siis pyrkimään tavalla tai toisella korjaamaan vahingoittuneet sosiaaliset suhteet tai poistumaan sellaisten piiristä. Lisäksi häpeä ja syyllisyys ovat signaaleja muille siitä, että henkilö on motivoitunut korjaamaan vahingoittuneen tilanteen tavalla tai toisella; tunteet vähentävät ihmisellä olevia vaihtoehtoja, jolloin on uskottavampaa, että ihminen toimii sosiaalisesti korjaavalla tavalla. Kun ihminen tuottaa itse itselleen kuviteltua häpeää ja syyllisyyttä, määrää milloin hän sitä tuottaa, kuinka paljon, kenelle hän suuntaa sen, milloin hän lopettaa, jne., ja kaiken lisäksi millaisia takaportteja hän itselleen jättää kuvitellusta syyllisyydestä ja häpeästä vapautumiseen ja oman statuksensa nostamiseen, kuvitellusta syyllisyydestä ja häpeästä jää jäljelle vain tunne niistä vapautumisesta ja sosiaalisen tilanteen korjautumisesta, jolloin se tuottaa mielihyvää. Ne valkoiset, joille valkoinen liberaali intellektuelli suuntaa syyllistämisensä ja häpäisemisensä, kokevat sen ulkopuolelta vaikutusvaltaiselta sosiaaliselta taholta tulevina hallitsemattomina syytöksinä ja häpäisemisinä, joista heillä ei ole kunnollista keinoa vapautua, ja joita he eivät pysty kunnolla korjaamaan. Vaikka he olisivat liberaalien sääntöjen mukaan toimivia liberaaleja, he tuntevat todennäköisesti silti vähintään jonkin verran psyykkistä tuskaa syyllistämisen ja häpäisemisen takia. He kokevat psyykkistä painetta toimia yhä enemmän liberaalien sääntöjen mukaan ja tehdä yhä enemmän liberaalien toivomia tekoja, jotta he voivat vähentää psyykkistä tuskaansa, joka on tietysti liberaalin intellektuellin tarkoituskin; pakottaa muut tiettyjen tunteiden avulla toimimaan haluamallaan tavalla.

Valkea kirjoitti...

... On tietysti mahdollista, että jotkut liberaaleista ovat masokisteja, jotka nauttivat negatiivisten tunteiden ja negatiivisten sosiaalisten tilanteiden tuottamisesta itselle, mutta he ovat todennäköisesti pieni vähemmistö, poikkeus. Mutta kieltämättä he voivat olla erittäin motivoituneita toimissaan, ja siten heillä voi olla paljon negatiivista vaikutusta suhteessa heidän määräänsä.

Vasarahammer kirjoitti...

Pieni googletus tuotti tuloksena seuraavanlaisen jutun valkoisesta etuoikeudesta.

https://feministi.wordpress.com/2009/09/14/etuoikeuden-kasite-syrjinnanvastaisessa-keskustelussa/

Siitä pääsee sisälle liberaalin ajattelun ytimeen.

Mukana on myös hauska sarjakuva, jossa demonstroidaan nuorelle pojalle, miten valkoinen etuoikeus vaikuttaa.

Yksi Turkkulaanen kirjoitti...

Valkea: Ehkä jotkut transferoivat omat häpeän tunteensa muihin asioihin, ja sen takia alkavat liberaaleiksi. Minun veljeni on korkeakoulutettu, hyvin toimeentuleva liberaali, johtavassa asemassa. En kyllä usko että hänellä olisi mitään viiteryhmää joka hänet olisi torjunut. Hänellä on jotkin aivan toiset syyt uskoa "valkoisen miehen velkaan". Oma äitini uskoo joihinkin liberaaleihin juttuihin, ainakin ulkonaisesti, koska se on muodikasta. Syitä on niin monenlaisia.

Vasara: Kiitos linkistä, hyvä sarjakuva antaa enemmän miettimisen aihetta kuin 800-sivuinen akateeminen analyysi.

Valkea kirjoitti...

Edit, muutaman lauseen muuttaminen seuraavaan muotoon:

"Valkoinen etuoikeutettu luokka ei pyri eikä pysty poistamaan täysin itseensä kohdistuvia syytöksiä ja vaatimuksia; se pyrkii säätelemään ja kontrolloimaan niitä, ja kohdistamaan suurimman osan huomiosta, syytöksistä ja vaatimuksista valkoiseen alaluokkaan."

Valkea kirjoitti...

Vasarahammer,

kiitoksia informaatiosta.

Valkea kirjoitti...

Yksi Turkkulaanen,

syyt liberaalin ideologian kannattamiselle ovat moninaisia, kuten mainitset ja riippuvat kustakin henkilöstä ja hänen sosiaalisesta, yhteiskunnallisesta, taloudellisesta ja tiedotuksellisesta ympäristöstä; ts. näiden vuorovaikutuksesta. Olen käsitellyt moninaisia syitä liberaalin ideologian kannattamiselle monissa aiemmissa kirjoituksissani, yhdessä kirjoituksessa tulee usein käsiteltyä vain yhtä osa-aluetta.

Tuli mieleeni, että tuota häpeä ja syyllisyys -teemaa muistuttaa monien ihmisten elämästä tuttu ilmiö, joka tekee em. asian paremmin ymmärrettäväksi. Henkilöllä on taipumus kertoa muille itsestään hiukan halventavia leikkimielisiä vitsejä ja vähätellä silloin tällöin itseään. Hän kontrolloi ja säätelee kuinka paljon ja milloin hän niitä kertoo. Kontrolloidut ja hallitut sisäsyntyiset asiat tuntuvat ihmisistä paremmilta kuin hallitsemattomat ja ennustamattomat ulkopuolelta tulevat asiat. Henkilön tarkoituksena on pienellä itsensä alentamisella tavallaan sanoa muille ympärillään, "Katsokaa, minä alennan itseäni hiukan, minä en pyri olemaan teidän yläpuolellanne, enkä pyri dominoimaan teitä, olen samalla tasolla teidän kanssanne, minä jaan kaiken teidän kanssanne, jaan surut, ilot, huolet, vaikeudet, onnistumiset, menestymiset, jne., minä olen hyvä ystävä." Henkilön tarkoituksena on vahvistaa sosiaalisia siteitä em. puheillaan. Mutta jos joku kertoo samantyyppisen vitsin henkilöstä, tai alentaa tai vähättelee häntä yhtä paljon kommentillaan, henkilö suuttuu. Tällöin henkilö kokee sen oman sosiaalisen asemansa uhkaamisena ja vähentämisenä, loukkauksena, kunnioituksen puutteena, hyökkäyksenä henkilön persoonaa vastaan, hallitsemattomana ja kontrolloimattomana ulkopuolisena tekijänä, josta ei tiedä mihin negatiiviseen se johtaa, jollei sitä lopeteta heti alkuunsa, jne. Siten pohjimmiltaan samalla informaatiolla voi olla henkilöön hyvin erilaisia ja/tai vastakkaisia psykologisia vaikutuksia sen mukaan sanooko henkilö sen itse, vai sanooko sen joku muu.

Anonyymi kirjoitti...

Ahneudella ei ole mitään rajaa. Suomalaiselle merkkaa eniten raha, ei muiden suomalaisten tulevaisuus. Huoneistomarkkinointi Oy on myynyt strategisen tontin, joka sijaistee armeijna ampuma-alueen läheisyydessä. Huoneistomarkkinointi Oy:n edustaja aavistelee itsekin, ettei se mene ihan tavalliseen käyttöön, mutta se ei heitä hetkauta:

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015060219794984_uu.shtml

''Ampuma-alueen läheisyyden lisäksi kaupasta tekee toteutuessaan erikoisen myös se, että nykyisin retkeilijöiden suosiossa oleva ranta-alue on jäämässä aitojen alle. Kauppa on tarkoitus toteuttaa lokakuun alkuun mennessä.

- Eivät ainakaan mitään virkistysaluetta suunnittele. Uskon, että sinne pistetään aita ympärille ja sinne ei varmasti kukaan kävele sen jälkeen, Korimo sanoo.''

Venäläisomistus + aidat + strateginen sijainti. Mikähän siellä tulee olemaan niin salaista? No varmaan se, että se todennäköissti tulee Venäjän tiedustelupalvelun käyttöön. Suomalaisen kapeakatseinen itsekkyys on surullista.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

tämä todennäköisesti estää sen:

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015060319800346_uu.shtml

Anonyymi kirjoitti...

''Köyhät valkoiset ovat tyytymättömimpiä; he esittävät eniten syytöksiä etuoikeuksista etuoikeutetuille valkoisille; he esittävät suurimpia poliittisia vaatimuksia tilanteen korjaamiseksi karkeilla omaisuuden pakkolunastuksilla ja uusjaoilla, jotka johtaisivat talouden romahdukseen; jne. Köyhät valkoiset eivät pysty intellektuaalisesti puolustamaan kaunopuheisia ja monimutkaisia valkoisten etuoikeudet -syytöksiä vastaan, eivätkä pysty tulkitsemaan niiden sisältöä auki paljastaakseen huijauksen. Köyhille valkoisille jää vain epäselvä tunne, että heitä syytetään aiheettomasti etuoikeuksista, joita heillä ei ole.''

Kehen nuo omaisuuden pakkolunastukset, joita köyhät valkoiset esittävät, sitten oikein kohdistuisivat? Rikkaisiin valkoisiin? Köyhä valkoinen siis kokee syytökset epäreiluiksi, mutta kokee siitä huolimatta, että myös maahanmuuttajille on jaettava enemmän ja alkaa vaatia tuollaisia lunastuksia? Korvaako köyhä verbaliikan puutteen kiihkeydellä? Onko tässä jotain samaa, kuin Venäjän tilanteessa ennen bolsevikkivallankumousta? Köyhät alkavat nousta rikkaita vastaan?

Esim. Suomen itsenäisyyspuolueella on hyviä pointteja, mutta he eivät silti suostu oikein myöntämään, että maahanmuutto näillä volyymeillä ja varsinkin humanitäärinen sellainen, on iso ongelma. He suuntaavat huomion finanssieliitin aikaansaamiin ongelmiin, EU:n päätöksenteon ongelmiin ja Suomen itsenäisyyden vähenemisen ja ymmärtävät, että kansallisvaltioita yritetään lopettaa, mutta he eivät silti suostu myöntämään, että myös maahanmuutto on ongelma. Toki he huomaavat jotkut maahanmuuton aikaansaaneet syyt, mutta he eivät suostu huomaamaan kaikkia. He näkevät maahanmuutto-ongelman ydinongelman siinä, että kun Suomeen tulee lisää porukkaa, niin kakkua ei voi jakaa kaikille. Ja syyttävät siitä rikkaita suomalaisia. Kaikki ongelmat siis johtuvat taloudesta ja rikkaiden pahuudesta.

Kommentoija

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto