Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

perjantai 12. kesäkuuta 2015

Ministeri Orpo ja Eu:n pakolaistaakanjako (edit)

Kirjoitin seuraavan kommentin Facebookiin. Facebookin kielellis-kulttuurilliseen ympäristöön soveltuen käytin hiukan värikkäämpää kieltä kuin blogikirjoituksissani:

Hyvät lukijat,

Suosittelen lukemaan tämän kirjoituksen kokonaan, koska minulla on tärkeää sanottavaa. Hyvän politiikan luominen on suurelta osin huonojen poliittisten sitoumusten, velvollisuuksien, käytäntöjen ja sopimusten vastustamista. Sinulle maahanmuutto on todennäköisesti suurimmalta osin reagoimista siihen todellisuuteen, joka sinua ja muita suomalaisia ympäröi, ja reagoimista maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyviin uutisiin ja informaatioon. Poliitikoille maahanmuutto on suurimmalta osin ihmisoikeussopimuksia (jotka ovat selkokielellä mm. byrokratioiden, liberaalin eliitin ja maahanmuuttoteollisuuden oikeuksia); liberaalien välisiä vakiintuneita taloudellisia ja poliittisia vastavuoroisuuksia ja käytäntöjä; Eu:n, länsimaiden ja muiden kansainvälisten ryhmien sitoumuksia, velvollisuuksia, käytäntöjä ja sopimuksia; jne.

Ne määrittelevät suurelta osin sen mitä poliitikon mielestä voi tehdä, pitää tehdä, ei saa tehdä, ei voi tehdä, täytyy ehdottomasti tehdä, on suotavaa tehdä, jne. Poliitikot reagoivat edellä mainittuihin asioihin tunteilla ja rationaalisuus on suurimmalta osin tunteiden orja, tunteita jälkeenpäin selittelevä ja oikeuttava tekijä. Vertauskuvallisesti huonot poliittiset sitoumukset tms. ovat poliitikkojen epäjumalia, saatanoita, jotka kuiskuttavat selkien takaa määräyksiään poliitikkojen korviin ja houkuttelevat heitä lankeamaan kaikenlaisiin synteihin ja pahuuteen. Kun huonot poliittiset sitoumukset tms. on kerran saatu synnytettyä, ne alkavat elää omaa elämäänsä; ne laajentavat lonkeroitaan kaikkialle, jos se vain vähänkin on niiden luonteelle ominaista; ja niistä ja niiden vaikutuksista on hyvin vaikeaa päästä eroon.

Ihmisoikeussopimukset ovat olleet länsimaiden vitsauksena 1940-luvulta lähtien Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen poliittisten lehmänkauppojen tuloksena. Suomen tabuilla suojattu maahanmuutto ja maahanmuuttoteollisuus ovat pitkälti ihmisoikeuksien syytä. Pakkoruotsi on vähentänyt suomalaisten kielten osaamisen kirjoa 1970-luvun alusta lähtien vain sen takia, että Rkp otettiin mukaan hallitukseen, eikä pakkoruotsista ole päästy sen jälkeen eroon, vaikka selvästi suurin osa suomalaisista vastustaa sitä. Suomi liittyi Ottawan miinasopimukseen vuonna 2011, ja nyt kun suomalaiset tarvitsisivat Venäjän aggressiivisen politiikan takia kipeimmin kaikenlaisia maamiinoja, poliitikot levittelevät Ottawan sopimuksen takia kyvyttöminä käsiään. Jne.

Poliittiset sitoumukset tms. syrjäyttävät poliitikkojen mielissä kansan tahdon, silloinkin kun kansa on objektiivisesti rationaalinen ja oikeassa. Vaikka 98% kansasta vastustaisi jotakin huonoa asiaa, poliitikot voivat vetäytyä poliittisten sitoumusten tms. selän taakse ja puhallella toimettomina käsiinsä. Pahat ja syntiset poliitikot rakastavatkin sen takia poliittisia sitoumuksia tms.; ne tekevät kansan tahdosta merkityksettömän ja kaappaavat kaiken poliittisen vallan korruptoituneelle poliittiselle eliitille. Poliittisen eliitin tahdosta tulee poliittisten sitoumusten tms. myötä kuin poliittinen luonnonvoima.

Kaikki huonon ja pahan poliittisen sitoumuksen tekijät materialisoituvat Eu:n pakolaistaakanjaossa. Se alkaa näennäisesti siten, että se ei muuta mitään (Suomi ottaisi aluksi pakolaisia jo olemassaolevien kiintiöidensä mukaisen määrän), mutta se on alusta saakka massiivinen vallansiirto suomalaisilta Eu:lle. Kun pakolaistaakanjako saadaan vakiintuneeksi käytännöksi, Eu alkaa vaatia yhä suurempien pakolaismäärien vastaanottamista. Kun kansa herää pakolaistulvaan, ja alkaa vastustaa sitä, poliitikot kieltäytyvät kuuntelemasta, koska sitoumukset ja sopimukset velvoittavat jne. Eu:n tavoitteet ovat byrokraattisen imperiumin tavoitteita. Imperiumin luonnollisiin tavoitteisiin kuuluu tehdä imperiumin kansat poliittisesti merkityksettömiksi, hajautuneiksi ja tilkkutäkkimäisiksi, jolloin ne eivät pysty muodostamaan yhteisiä poliittisia rintamia imperiumin politiikkaa ja valtaa vastaan, ja jos ne yrittävät, ne on helppo pelata erilaisilla suorilla tai epäsuorilla keinoilla toisiaan vastaan. Lisäksi imperiumi yrittää maksimoida valtaansa lisäämällä kansalaisten määrää maksimaalisen paljon maahanmuutolla. Näiden imperiumeille ominaisten tavoitteiden mukaisesti Eu:n kannalta ideaali vaihtoehto on se, että suomalaiset jäävät omassa maassaan pieneksi vähemmistöksi sekavien, pääasiassa afrikkalaisten ja lähi-idästä kotoisin olevien ryhmien alle. Siksi Eu:n pakolaispolitiikka tarkoittaa keskipitkällä aikavälillä suurella todennäköisyydellä suomalaisten vaiheittaista hukuttamista maahanmuuttajatulvan alle.

Tässä voidaan nähdä myös Kokoomuksen Troijan hevonen Perussuomalaisille. Jos perussuomalaiset ovat mukana luomassa tällaista hallitsematonta maahanmuuton helvetinkonetta, perussuomalaisten maahanmuuttokriittinen uskottavuus tuhoutuu ikuisiksi ajoiksi, ja Kokoomus saa haluamansa maahanmuuttopolitiikan ilman, että kukaan pystyy vastustamaan sitä. Aina kun perussuomalaiset kritisoivat maahanmuuttoa, ei tarvitse muuta kuin osoittaa olemassa olevaa Eu:n pakolaistaakanjakoa, ja perussuomalaisten sanat kuihtuvat heidän suihinsa. Tällainen saattaa johtaa myös lisääntyvään perussuomalaisten sisäiseen jakautumiseen ja ehkä lopulta hajoamiseen. Kaikki nämä tekijät satavat suoraan vanhojen puolueiden laariin.

Kuinka paljon Eu:n pakolaistaakanjakoa kannattaa vastustaa? Kuin sinun elämäsi riippuisi siitä, koska sinun elämäsi riippuu siitä. Kertokaa tästä kaikille, levittäkää tietoa ja luokaa perussuomalaisiin poliitikkoihin niin paljon poliittista painetta, että heidän on pakko tehdä kaikkensa sen estämiseksi. Sovittuun hallitusohjelmaan kuuluu se, että Eu:n pakolaistaakanjakoa ei hyväksytä, ja perussuomalaisilla ei ole mitään syytä antaa periksi tässä asiassa.

Eu-komissio ei pysty pakottamaan taakanjakoa Suomelle. Sen valta on mitätöntä niin kauan kuin sille ei anneta valtaa. Eu:n pakolaistaakanjako voi syntyä vain hallituksen omasta kieroutuneesta tahdosta.

Kiitokset Jussi Hallaaholle, Mikael Lithille ja muille perussuomalaisille, jotka ovat jo avoimesti ryhtyneet vastustamaan ministeri Orpon ehdotusta pakolaistaakanjakoon osallistumisesta.

http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/orpo%20ylella%20suomi%20taipuu%20pakolaiskiintioihin-37280

32 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=NlprozGcs80

Valkea kirjoitti...

Edit on puuttuvan linkin lisäys.

Anonyymi kirjoitti...

Yritän levittää tätä tietoa ja asiaan liittyviä linkkejä ainakin muutamille ihmisille. Suomalaisten olisi parempi erota EU:sta kokonaan, koska EU yrittää aikaansaada juuri tällaisia huonoja sopimuksia (TTIP, taakanjako jne). Ihmisten palauttaminen takaisin Afrikkaan ja pakolaisleireille ja veneiden tuhoaminen ovat ainoat tavat lopettaa tämä touhu. Ja pakolaisten ottamisen lopettaminen kokonaan.

Kuten sanoit, niin tällaiset sopimukset eivät toimi ''väliaikaisena helpotuksena'' vaan pahentavat tilannetta ja moninkertaistavat Eurooppaa kohti lähtevät ihmismäärät.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Olin heti harmissani siitä ettei Perusuomalaiset saaneet sisäministerin salkkua. Toivoin hallitusneuvottelujen aikana sellaista salkkujakoa että Keskusta saa 6 ministeriä, Perussuomalaiset 5 ja Kokoomus 5. Halusin Perussuomalaisille valtiovarainministerin tai ulkoministerin, sisäministerin, oikeusministerin, puolustusministerin sekä opetusministerin salkut. Loput salkut menisivät Kepulle ja Kokoomukselle.

Perussuomalaisten täytyy pysyä lujina, ja persujen maahanmuuttokriittisten täytyy taivutella loput persut näkemyksensä tueksi.

Kepun toiminta on jäänyt hämäräksi. Jos katson asiaa maahanmuuttokriitisen persun tavoin, niin tuntuu siltä että Kepua on helpompi suostutella. Kepulle ei ole siinä määrin tärkeää saada maahanmuuttajien ääniä kuin Sdp:lle, Vasemmistoliitolle, Vihreille ja Rkp:lle. Kepu ei myöskään ole havitellut halpatyövoimaa, orjatyövoimaa tai pimeää työvoimaa, niinkuin Kokoomus ja Rkp tekevät. Syynä voi olla se etteivät maanviljelijät tarvitse maatiloille töihin halpatyövoimaa.

Maaseutukunnat eivät kiinnosta maahanmuuttajia joten Kepu ei ole siinä määrin nähnyt hyödylliseksi kosia maahanmuuttajia hallitsemiinsa kuntiin. Jokunen mamuehdokas oli Kepullakin mutta niillä ei ollut mitään merkitystä. Kepu onnistui pääsemään suurimmaksi puolueeksi kun maaseudun kunnat ovat edelleen sen vahvimpia tukialueita. Persuilla on sinäsä tasainen kannatus maan eri osissa. Persut eivät kuitenkaan saaneet maaseudun valtikkaa Kepulta. Se olisi ollut edellytys sille jos haluaa suurimmaksi.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

hyvin tehty. Nyt viimeisimpien uutisten mukaan ministeri Orpo on hiukan peruutellut puheitaan, mutta epäselväksi jää yrittääkö hän vielä jossain vaiheessa yksin tai Kokoomuksen edustajana saada Suomea sitoutumaan Eu:n taakanjakosysteemiin. Jos siihen sitoudutaan, ei ole mitään hyötyä siitä, vaikka ensimmäisinä vuosina otettaisiin vain 10 / henkilöä vuosi. Systeemin käynnistyessä se pahenee vaiheittain vuosien kuluessa katastrofaalisiin mittoihin. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että taakanjakoon ei osallistuta, ja on perussuomalaisten velvollisuus pitää siitä kannasta kiinni. Kaikki valttikortit ovat tässä suhteessa perussuomalaisten käsissä, kunhan he vain toimivat oikein.

Eu on jatkuva Damokleen miekka eurooppalaisten pään yläpuolella, ja sen takia on vähimmilläänkin tärkeää saada siihen pysyviä desentraloivia ja byrokratiaa vähentäviä muutoksia aikaiseksi.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

erityisesti maahanmuuttoasioista vastaava sisäministeri olisi ollut tärkeää saada perussuomalaiselle maahanmuuttokriittiselle. Nyt siinä on huonoin mahdollinen henkilö. Perussuomalaiset olisivat todennäköisesti saaneet sisäministerin salkun, jos olisivat Soinin johdolla halunneet, mutta Soinille maahanmuuttokriittisyys on lähinnä väline hänen oman valtansa lisäämiseksi, joten hänelle oli melko yhdentekevää mitä salkkuja perussuomalaiset saavat, kunhan hän sai itselleen mieluisan ulkoministerin salkun.

Keskustalle maahanmuutto ei ole niin tärkeää kuin useimmille urbaaneille puolueille, mutta kun Keskustan johdossa ei ole maahanmuuton vastustusta, ja useimmat urbaanit puolueet ovat erittäin maahanmuuttomyönteisiä, Keskusta saa maahanmuuton kannattamisesta ilmaisen poliittisen pelikortin, jota se voi käyttää neuvotteluissa muiden puolueiden kanssa etuja saadakseen. Keskustan johto ja tukijat haluavat päästä jaolle maahanmuuttoteollisuuden tuotoista, ja maahanmuuttajien kulutuksesta. Keskustalaisissa kunnissa on pakolaisten vastaanottokeskuksia, joista ihmiset valuvat suuriin kaupunkeihin. Jokainen sosiaaliturvan varassakin elävä maahanmuuttaja on yksi ruokittava suu lisää, joka lisää maatalouden ja ruokateollisuuden tuottoja. Jne.

Vasarahammer kirjoitti...

Orpo on tyypillinen moderni kokoomuslainen eli työkokemusta ei ole vaan kannukset on hankittu puolue- ja järjestötyössä.

"Eu on jatkuva Damokleen miekka eurooppalaisten pään yläpuolella, ja sen takia on vähimmilläänkin tärkeää saada siihen pysyviä desentraloivia ja byrokratiaa vähentäviä muutoksia aikaiseksi."

EU ei tietääkseni koskaan ole luovuttanut kerran keskushallinnolle siirrettyä valtaa takaisin kansallisvaltioille. EU:n uudistaminen ei ole realistista.

Taakanjakoa ei kukaan halua paitsi niiden maiden edustajat, jonne pakolaisia virtaa. Suomen pelastukseksi tässä asiassa koituu EU:n kyvyttömyys tehdä päätöksiä.

Toisaalta EU:lta on turha odottaa järkeviä päätöksiä kuten esimerkiksi pakolaisten ohjaamista kolmansiin maihin pakolaisleireihin. Sen sijaan mereltä pelastetut tuodaan Euroopan Unionin alueelle, mikä on todella typerää. Meren ylitykset ja samalla ihmissalakuljettajien bisnes loppuvat siinä vaiheessa, kun mahdollisuutta päästä EU-alueelle ei käytännössä ole.

Anonyymi kirjoitti...

Pohjois-Afrikan kautta kulkevat turvapaikanhakijat, pakolaiset ja muut onnenonkijat (pakolainen on sellainen jolle on myönnetty pakolaisstatus) ovat enimmäkseen muslimeja. Tästä kävi mielessä että heitä voisi koota niihin kolmansiin maihin jotka ovat islamilaisia. Kokoamisleirejä voitaisiin perustaa Saudi-Arabiaan, Arabiemiirikuntiin, Omaniin, Qatariin, Bahrainiin, Turkkiin, Azerbaidzaniin, Iraniin, Pakistaniin, Turkmenistaniin, Kazahkstaniin, Uzbekistaniin, Tajikistaniin, Kirgistaniin, Afganistaniin, Malesiaan, Indonesiaan ja Bruneihin. Ekstrana vielä Kurdistan ja Kiinan uiguurialue.

Jostain syystä EU ei ole mitenkään vaatinut eikä pyytänyt edes lahjuksia tarjoten että nuo islamilaiset maat ottaisivat Pohjois-Afrikan kautta kulkevia.

Anonyymi kirjoitti...

Soini on herännyt asian tiimoilta tai joku on herättänyt hänet.

http://timosoini.fi/2015/06/maahanmuuton-paatosvaltaa-ei-pida-antaa-komissiolle/

Valkea kirjoitti...

Vasarahammer,

Eu ei varmastikaan itse luovuta valtaansa kenellekään, mutta se ei voi sille mitään, jos ja kun jäsenvaltiot ottavat itselleen takaisin sille annettua valtaa. Eu:n valta on 90% psykologista ja kuviteltua suomalaisten ja muiden eurooppalaisten ihmisten mielissä, ja 10% todellista. Kun suomalaiset pääsevät eroon siitä 90%, sen 10% sivuuttaminen ja kiertäminen tulee olemaan helppoa. Ideaalitilanteessa, jos Eu säilytetään, Eu muutetaan pelkäksi talousliitoksi, jolla on suhteellisen hitaasti muuttuvat säännöt, ja ei ollenkaan pysyvää byrokratiaa. Vielä parempi vaihtoehto on lakkauttaa koko Eu.

Psykiatri Philip Zimbardon järjestämä Stanfordin vankilakoe kuvaa sitä kuinka voimakas ihmisten psykologinen usko valtaan on. 24 psykologisesti tavallista ja tervettä nuorta jaettiin arpomalla vartijoiksi ja vangeiksi. Vaikka kyseessä oli koe, josta he olisivat voineet milloin tahansa omasta tahdostaan poistua vain ilmoittalla, karata, vastustaa simputusta ja psykologista kiusaamista, suorittaa vallankumouksen (usein kaksi kokematonta vartijaa oli yli kymmentä vankia vastassa), tms., muutaman vuorokauden kuluttua suurin osa heistä oli alistunut alistettuun osaansa, eivätkä he uskoneet voivansa poistua tai karata kokeesta samalla tavalla kuin oikeassa vankilassa oleva vanki voi ehkä ajatella vastaavaa, ei vaikka heille tarjoutui useita tilaisuuksia siihen kuin tarjottimella, esimerkiksi kun heille järjestettiin tapaamisia sukulaistensa tai ystäviensä kanssa, papin kanssa ja lakimiehen kanssa, jne. He sisäistivät roolileikin kuvitteelliset valtasuhteet ja niihin liittyvät roolit niin perusteellisesti, että ne muuttuivat todellisiksi ja täysimääräisesti vaikuttaviksi heidän mielissään, toiminnassaan ja elämässään.

Eu:n vallassa on paljon samaa.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

Kommentoin Soinin lausuntoa seuraavasti:

Timo Soinilta, ehkä hiukan yllättäen, vahva, tärkeä ja hyvä kannanotto suomalaisten päätösvallan puolesta Eu:n pakolaistaakanjakoa vastaan. Toisessa linkitetyssä artikkelissa Soini kehottaa Väyrystä osoittamaan kirjeensä Kokoomuksen Orpolle ja Keskustalle, jotka tietysti sinällään ovat oikeita osoitteita, koska sieltähän Suomen huono maahanmuuttopolitiikka suurelta osin tulee, mutta Väyrysen vetoomus voidaan nähdä myös implisiittisenä kunnianosoituksena; Perussuomalaiset nähdään ainoana puolueena, joka kykenee saamaan aikaan hyviä muutoksia maahanmuuttopolitiikkaan, ja jonka puoleen täytyy kääntyä, kun Suomi täytyy pelastaa.

http://timosoini.fi/2015/06/maahanmuuton-paatosvaltaa-ei-pida-antaa-komissiolle/

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015061519864310_uu.shtml

***

Islamilaisia maita on paljon, ja ne olisivat parhaimpia kohteita muslimimaahanmuuttajille.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä seuraava on pelkkää jossittelua, mutta kun harrastin tätä hallitusneuvottelujen ajan niin kerron sinullekin jotain.

Hallitusneuvottelujen aikana toivoin persuille noita yllä mainittuja viittä salkkua. Tällöin hallituskabinetissa olisi pitänyt olla 16 ministeriä siten että Keskustalla on 6, Perussuomalaisilla 5 ja Kokoomuksella 5. Tämä jako vastaisi puolueiden keskinäisiä voimasuhteita. Yritin käyttää mielikuvitusta ja miettiä miten Keskustan ja Kokoomuksen salkut olisi jaettu. Verrattuna oikeaan hallitukseen, pilkoin kaksi salkkua kun 14 piti saada 16:ksi. Olisin muuttanut tiettyjen salkkujen nimityksiä mutta helpottamisen vuoksi käytin samoja nimikkeitä. Päädyin tähän:

Keskusta (6): pääministeri, liikenne- ja viestintäministeri, maatalous- ja ympäristöministeri, kunta- ja uudistusministeri, perhe- ja perusturvaministeri, työministeri

Perussuomalaiset (5): ulkoministeri, sisäministeri, puolustusministeri, oikeusministeri, opetusministeri

Kokoomus (5): valtiovarainministeri, elinkeinoministeri, sosiaali- ja terveysministeri, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, kulttuuri- ja urheiluministeri

Pähkäilin pitäiskö persuilla olla opetusministeri että saisi pakkoruotsin pois, vai sosiaali- ja terveysministeriö että sen SOTE:n saa jotenkin raiteilleen. Valitsin sitten opetusministerin. Nuo neljä ensimmäistä ovat tärkemimmät. Jos persut olisivat saaneet nuo viisi, niin sen jälkeen Keskusta ja Kokoomus olisivat saaneet jakaa loput salkut niin kuin tahtovat. Olisin tarjonnut Keskustalle ja Kokoomukselle nuo mitä keksin tuohon, siten että salkut "sopivat" puolueiden toimenkuvaan.

Jäi tässä mietityttämään että tällöinkin Keskustalla ja Kokoomuksella olisi niitä salkkuja jotka antaisin mieluummin persuille, mutta jos saisi valita hypoteettisesti vain viisi niin noilla menisin liikkeelle.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

kyllä, erityisesti sisäministerin salkku olisi ollut kriittisen tärkeä perussuomalaisille, koska hänen vastuualueeseensa kuuluu maahanmuutto. Myös Eu:n pakolaistaakanjakoasiassa sisäministeri on keskeisessä roolissa, vaikka se on osittain osa kansainvälistä politiikkaa.

Anonyymi kirjoitti...

Muuten, mitä ajatuksia tämän ryhmä toiminta ja arvot herättävät sinussa?

www.nkusa.org

Eikö se ole hieman ristiriidassa joidenkin Mooseksen lain kohtien kanssa? Reza Aslanin kirjoittamassa Kapinallinen, Jeesus Nasaretilaisen aika ja elämä -kirjassa kerrottiin, että Mooseksen laissa on kohta, jossa sanotaan, että vierasmaalaiset saa karkottaa pyhältä maalta eikä heidän kanssaan pidä tehdä liittoa.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija

Babylonian Talmud antaa ortodoksijuutalaisille laajat valtuudet toimia erilaisilla tavoilla. Neturei Karta -juutalaiset kuuluvat siihen mahdollisuuksien spektriin, jonka juutalainen laki sallii.

Hyvää ja rauhallista Juhannusta Kommentoija ja muut lukijat.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvää Juhannusta :)

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1435028365693.html

''Uhri kertoi, että tapahtuman jälkeen oli mennyt 'viikko muissa maailmoissa'. Hän ei ollut uskaltanut kulkea julkisissa paikoissa. Tekopaikan näkeminen ahdisti häntä.''

''Ainakin kaksi kertaa joku pojista erkani ryhmästä, otti juoksuaskelia ja kävi lyömässä häntä voimakkaasti pakaralle.

– Lyöntien yhteydessä (uhri) oli huutanut vastaajille, etteikö heillä ollut mitään kunnioitusta, käräjäoikeus selostaa.''

Oikeuden mukaan kysessä ei ole törkeä teko! Voi vain kuvitella miten järkyttävää tuollainen on. Miksi suomalaiset päättäjät antavat tälläisen jatkua? Ja vielä vähättelevät tällaista? Miksi suomalaiset päättäjät (perussuomalaisia lukuunottamatta) eivät halua puolustaa suomalaisen naisen kunniaa?

Paljastettu.fi -sivustolla on paljon kirjoituksia, joissa valkopestään ulkomaalaisten rikollisuutta. Ainakin kaksi kirjoittajaa ovat ihan kantasuomalaisia, vaaleahiuksisia miehiä (Panu Höglund ja Sakari Timonen). Yhdessä kirjoituksessa todetaan, että kun erilaiset ''muuttujat'' otetaan huomioon (asuinalue, tulotaso jne), tiettyjen ulkomaalaisryhmien yliedustus raiskauksissa on ''vain'' 5-kertainen. Kyseinen kirjoittaja ei pohdi lainkaan sitä, että ehkäpä ne psyykkiset ominaisuudet (ei siis yhteiskunta), jotka aiheuttavat huono-osaisuuden, aiheuttavat myös huonon itsekontrollin ja taipumuksen rikollisuuteen. Maahanmuuttajien rikollisuus on heille lähinnä huono-osaisuuteen kytkeytynyt ongelma, jonka todellisia, psykologisia syitä he eivät halua myöntää.

Minulla on hieman teorioita siitä, miksi kantasuomalainen (tai ylipäätänsä eurooppalainen) mies suhtautuu tuolla tavalla maailmaan:

1. Mies on harvoin seksiobjekti tai seksuaalisen ahdistelun uhri. Puhumattakaan raiskauksesta. Ulkomaalaiset naiset eivät seuraa (esim. kauppakeskuksissa tai kadulla) tai ahdistele valkoista, liberaalia miestä. Valkoisen miehen ei tarvitse pelätä ulkomaalaisten naisten takia turvallisuutensa puolesta. Vaikka valkoinen, liberaali mies tietäisikin, että maahanmuutto aiheuttaa ongelmia, hän ei välitä niistä niin paljon, koska hänen ei tarvitse pelätä henkilökohtaisesti (seksuaalisen) koskemattomuutensa puolesta. Oma, itse koettu, subjektiivinen elämänkokemus merkitsee enemmän kuin muiden (esim. oman etnisen ryhmän naisten) kohtalot.

2. Valkoisen, liberaalin miehen empatia on sirpaleisempaa kuin vaikkapa arabimiehen empatia. Arabi tuntee empatiaa lähinnä omaa etnistä ryhmäänsä (tai omaa klaaniaan ja heimoaan, enemmän kuitenkin sukuaan kohtaan). Valkoisen liberaalin (ei konservatiivin) empatia on sirpaleisempaa, ja koska se on sirpaleisempaa, ei hän kykene vetämään tarpeellisia rajoja oman ryhmänsä ja muiden ryhmien väliin.

Koska hän ei kykene/halua kyetä vetämään rajoja oman ja muiden ryhmien väliin, hän on haluton myöntämään, mistä maahanmuuttajien rikollisuus johtuu. Hän on myös haluton myöntämään, että tietyillä etnisillä ryhmillä on muita enemmän taipumusta rikollisuuteen, koska hän ei kykene tunnetasolla hahmottamaan, että on ylipäätänsä erilaisia ryhmiä ja eroja niiden välillä. Hän näkee ihmiset liikaa yksilöinä eikä kykene ymmärtämään tunnetasolla keskiarvoja ja miten ne vaikuttavat kaikkeen.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Valkea, kävin mainostamassa Jyrki Virolaisen blogissa sitä yhtä kommenttia jossa kerroit afrikkalaisen ja arabiraiskajaan psykologisista motiiveista.

http://jyrkivirolainen.blogspot.fi/2015/06/954-tapanilan-raiskaustapaus.html

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

kun arabien ja afrikkalaisten raiskaustilastoja ikä-, sukupuoli-, tulotaso- jne. vakioitiin, ne muuttuivat 17 -kertaisista 13 -kertaisiksi, eivät 5 -kertaisiksi. Nämäkin ovat siinä mielessä keinotekoisia muutoksia, että ne eivät kuvaa katujen ja lähiöiden todellisuutta.

Valkea kirjoitti...

Vieras, jos linkitit jonkin minun kirjoitukseni, niin nähtävästi Virolainen on sensuroinut sen kommentin. Tyypillinen liberaali.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015062719940227_uu.shtml

Suomalaisen virkamiehen, poliitikon (ja ehkä myös tavallisen kansalaisen) yksi pahimpia (ainakin identiteettiin) liittyviä pelkoja on, että meidät samaistetaan maailmalla Baltian maihin. Suomi ei halua tulla yhdistetyksi Baltiaan ja muihin Itä-Euroopan maihin, koska niillä on alhaisempi status kuin Skandinavian mailla. Itä-Euroopan maat ovat joutuneet muiden sortamiksi ja niiden vähestöä on tuhottu; niissä on paljon köyhyyttä ja monilla ihmisillä kolminumeroinen kuukausipalkka; niistä muutetaan rikkaimpiin maihin; niissä juodaan paljon alkoholia ja käytetään huumeita; monet niiden naisista ovat joutuneet seksiorjiksi Länteen, Lähi-itään ja Aasiaan; niillä ei ole hienoja maailmankuuluja brändejä kuten kuningashuone, Ikea, H & M jne.

Yksinkertaisesti niihin ei liity mielikuvia moderniudesta, vauraudesta, korkeasta statuksesta, edellä olemisesta, muiden kansojen ihailun ja esimerkin kohteena olemisesta ja edistyksestä. Itä-Euroopan mailla on ollut Skandinaviaa huonompi status tietääkseni ainakin sadan vuoden ajan. Noin sata vuotta sitten suomalaisten ja balttilaisten ajateltiin kuuluvan skandinaaveja rumempaan itä-balttilaiseen rotuun. Suomalaiset rotututkijat (ainakin osa) todistelivat kovasti, ettemme kuulu siihen tai ainakin osa meistä kuuluu ylväämpään skandinaavirotuun.

Edellä mainituista syistä suomalaisesta poliitikosta ja vikamiehestä on kauhean noloa, jos hän ulkomailla esim. kokouksessa vuorovaikuttaa länsi-eurooppalaisten, amerikkalaisten jne. kanssa ja nämä yhdistävät Suomen Itä-Eurooppaan ja ajattelevat, että Suomella on enemmän yhteistä Itä-Euroopan kuin muiden Pohjoismaiden kanssa.

Tämä johtaa siihen, että suomalaisen poliitikon työhön vaikuttaa liikaa se, mitä muut ajattelevat meistä. Suomalainen poliitikko ja virkamies ovat valmiita menemään niin pitkälle statuksen paranemisen toivossa, että lakien ja asetusten sisältö päämääräksi tulee pikemminkin se, miten ''hyvältä'' niiden ''lopputulos'' näyttää tilastoissa muun maailman silmissä kuin mikä on oikeudenmukaista, anti-sosiaalista käytöstä ehkäisevää, järkevää ja moraalisesti oikein. Kun vankien ( ja siten virheellisesti rikosten, etenkin väkivalta- ja seksuaalirikosten) määrä näyttää pieneltä tilastoissa, antaa sen kuvan Suomesta ja Suomen virkamiehistä edistyksellisinä, hyviin päätöksiin kykenevinä, esimerkkillisinä ja turvallisuutta edistävinä.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Jos vankien määrä kasvaa tai on prosentuaalisesti suurempi kuin jonkun esimerkkinä olevan korkeastatuksisen maan (kuten Norjan, Ruotsin tai Ranskan), se ei intellektuen mielestä johdu siitä, että rikolliset saavat heille kuuluvan rangaistuksen vaan siitä, että ideologia ja poliitikot ovat epäonnistuneet Suomen statuksen rakentamisessa. Ideologian, virkamiesten, politiikan, yhteiskunnallisen kehityksen ja arvojen epäonnistumista ei kuitenkaan olla valmiita tietoisesti myöntämään. Tämä ei siis johda ideologian, politiikan ja arvojen korjaamiseen, vaan lakien ja asetusten löysäämiseen, ettei kenenkään tarvitsisi myöntää (ainakaan ulkomaille), että Suomen yhteiskunta ja status on kehittymässä huonoon, matalamman statuksen maiden suuntaan ja Suomi on epäonnistumassa.

Jos vankien määrä pienenee (etenkin seksuaalirikoksista tuomittujen), se parantaa Suomen ja Suomea ohjaavien virkamiesten statusta mahdollisesti (ja intellektuellien toivon mukaan) ainakin joidenkin korkean statuksen lähinaapurien silmissä.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Tuli muuten mieleen kaksi esimerkkiä statuksesta:

Lensin kerran yhden balttilaisen lentoyhtiön koneella Liettuaan. Kyseisen lentoyhtiön lehdessä oli samantyyppisiä juttuja Liettuasta kuin Finnairin lehdessä on Suomesta. (Esimerkkejä miten hieno, edistyksellinen, omalla tavallaan ihmeellinen kyseinen maa on jne). Lehdessä nimettiin kaikki Baltian maat ja Suomi oli yksi niistä (kuuluen pohjoiseen Itä-Eurooppaan, mkitä termiä käytettiin Suomen sijainnista, ei Pohjoismaita). (Eli Viro, Latvia, Liettua ja Suomi). Suomi on näköjään kyseisen maan silmissä korkeamman statuksen maa. Suomi taas ei ikimaailmassa halua (tai ole historissakaan halunnut) identifioitua Baltiaan tai Itä-Eurooppaan vaan Skandinaviaan ja Pohjoismaihin. Oulua mainostetaan pohjoisen Skandinavian pääkaupunkina, koska Fennoskandialla (oikea termi) on pienempi status ja se on vähemmän tunnettu termi jne.

Asuessani Itä-Euroopassa pakistanilainen kämppikseni oli aivan ihmeissään, kun kerroin, että myös Euroopassa ja Suomessa tapahtuu raiskauksia, myös puskaraiskauksia. Hän oli aivan ihmeissään, eikä meinannut uskoa sitä. Hän kertoi, että monet luulevat hänen kotiseudullaan, että Eurooppa on niin rauhallinen ja edistyksellinen paikka, ettei täällä ole edes rikollisuutta. Statuksen rakentaminen on siis onnistunut, mutta sen ylläpidolla on kallis hinta.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

''Utriaisen mukaan Suomessa annettiin toisen maailmansodan jälkeen korkeampia raiskaustuomioita ja historian kuluessa ne ovat vaihdelleet. Viimeisin kriminaalipoliittinen suuntaus on ollut, että vankilukua on haluttu laskea.

- Suuntaus lähti 60-luvulla siitä, että vankilukumme oli Itä-Euroopan tasoa, emme kuuluneet Länsi-Eurooppaan. Se haluttiin pohjoismaiselle tasolle ja se tehtiin lainsäädäntömuutoksilla. Silloin laajennettiin ehdollisen vankeuden käyttöalaa ja sen seurauksena vakiintui käytös, että rangaistusasteikossa käytetään yleensä vain alinta neljäsosaa, Utriainen selvittää.''

Suomi halusi ''kuulua'' ''Länteen'', maksoi mitä maksoi.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Suomi ei ole varsinaisesti Pohjoismaa koska Skandinavian niemimaa ulottuu vain johonkin osaan Suomea. Pikemminkin Suomi on Pohjois-Eurooppaan tai Koillis-Eurooppaan kuuluva maa. Pituuspiirin perusteella se on yhtä idässä kuin osa Itä-Euroopasta joten siinä mielessä se on myös Itä-Eurooppaa. Ei siinä Pohjois-, Koillis- eikä Itä-Euroopassa ole

Vuosisatojen ajan ollaan oltu tekemisissä eri suuntien kanssa joten sanonta "idän ja lännen välissä" pitää paikkansa. Vähän kuin Armenia, paitsi että sillä on hallinnollisesti pitempi historia itsenäisenä valtiona. Joskus olen miettinyt että miksei suomalaisilla ole semmoisia vastaavia juttuja kuin armenialaisilla on, kuten ikivanha etninen kristillinen kirkkokunta ja muita vanhoja perinteitä. Lisäksi armenialaisilla on selvä käsitys ja taju itsestään ja siitä keitä he ovat. Armenialaisilla on luja sisäinen yhtenäisyys joka on pitänyt heidät kasassa kaikkina aikoina ja kun on ollut hankaluuksia kaikkien ilmansuuntien kanssa.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

Suomen liberaaleilla päättäjillä on huono itsetunto. He pelkäävät sitä, mitä muualla meistä sanotaan ja ajatellaan, ja he ovat hyvin konformistisia liberaaliin kansainväliseen konsensukseen, mitä se sitten sattuu milloinkin olemaan. Sitten he syyttävät muita suomalaisia virheellisesti siitä mitä itse ajattelevat ja tekevät. Suomen päättäjien on opittava kulkemaan omaa tietään ylpeästi, itseensä luottaen ja itseään arvostaen, tai enemmänkin, on valittava sellaisia päättäjiä johtopaikoille. Liberalismi kannustaa implisiittiseen heikkoon itsetuntoon.

Anonyymi kirjoitti...

Valkea,

No niinpä. Se mikä on hyväksi suomalaisille on paljon tärkeämpää kuin se, mitä muut ajattelevat meistä. Sitä paitsi ne muut Lännen ulkopuolella (ja sisällä) ajavat joka tapauksessa omia etujaan, hyvinkin aggressiivisesti.

Muuten, tässä allekirjoittamisen arvoinen addressi. Levitetään tätä esim. Facebookissa ja selitetään (ainakin lyhyesti) esimerkeillä, miksi Suomen pitää erota EU:sta (maahanmuutto, TTIP-sopimus, EU:n todellinen alkuperä). Luin muuten Hommalta, että George Soros oli yksi Välimeren pelastusoperaation tehostamista vaativan aloitteen allekirjoittajista.

http://www.adressit.com/keskustelu/1475

http://www.kansanuutiset.fi/kulttuuri/kirjat/3069699/suurpankit-ovat-kuin-mafia-sanoo-ilkka-remes

USA:n pääomapiirit siis olivat aloitteentekijöinä EU:n perustamisessa...Kas kummaa.

http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2015/06/28/ay-liike-suomen-on-oltava-usan-puolella/20158129/12

USA:n arvot = plutokraattien etuja puolustavat ''arvot''.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Tuo "mitä ne meistä ajattelee" vaikuttaa olevan enimmäkseen liberaalien vaiva. Se ilmenee yksilöillä ja ryhmissä joissa he toimivat.

Mikä on psykologinen tausta ja selitys sille "mitä ne meistä ajattelee"-moodille? Mistä se on "keksitty" ja miksi se on olemassa? Jos sellainen on, miten siitä pääsee eroon?

Anonyymi kirjoitti...

Vieras,

''Mikä on psykologinen tausta ja selitys sille "mitä ne meistä ajattelee"-moodille? Mistä se on "keksitty" ja miksi se on olemassa? Jos sellainen on, miten siitä pääsee eroon?''

Kyseisillä poliitikoilla ei ehkä ole tarpeeksi korkea itsetunto (ainakaan sen jälkeen, kun he ovat päässeet huippuvirkaan ja vuorovaikuttamaan isompien maiden kanssa). He myös ihailevat isompia, korkean statuksen maita niin paljon, että apinoivat niitä miettimättä sen apinoimisen huonoja puolia. (Esim. USA ja sen monikulttuurisuus). Voisikohan yksi syy olla myös se, että kyseiset poliitikot tietävät, että heidän päätöksillään on huonot seuraukset, mutta he eivät ole psykologialtaan tarpeeksi rohkeita toteuttamaan uusia vaihtoehtoja tai riitelemään kenenkään kanssa (edes oman kotimaan liberaalien, joiden status on eliitin silmissä matalampi kuin jollain USA:n suurlähettiläällä tms)?

En tiedä pääseekö siitä kaikkien kohdalla koskaan eroon, koska USA:n ihailu on niin syvällä ja ''meidän on osoitettava kuuluvamme Länteen''.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Valkea,

Kyseinen todistaja otti myös laupiaan samarialaisen esimerkiksi ja sanoi, että Jeesus oli siinä mielessä ''radikaali'' ja ''erilainen'', että hän auttoi myös ei-juutalaisia tosinkuin muut tuon ajan juutalaiset. Mutta eihän tuo ole mitenkään ristiriidassa esim. Babylonian Talmudin kanssa? Muita ryhmiä voi toki auttaa, kunhan se apu ei ole haitaksi omalle ryhmälle/kansalle.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Vieras,

suomalaisilla poliitikoilla on kova halu päästä sellaiseen poliittiseen ryhmään (Eu) mukaan, jonka he kokevat olevan statuksessa korkeampi kuin heidän oma poliittinen ryhmänsä (Suomen eduskunta). Kääntäen he pelkäävät jäävänsä sellaisen ryhmän ulkopuolelle. He arvostavat myös Eu:n auktoriteetteja korkeammalle kuin kotimaisia poliittisia auktoriteetteja. Siitä on eroon pääseminen vaatii monien tekijöiden yhteisvaikutusta ja riittävästi aikaa; Eu:n delegitoimista ihmisten mielissä (Eu:n epäonnistumiset, tehottomuus, neuvostoliittolaisuus, jne.), vaihtoehtoisia hyveellisiä kanavia statukselle, kilpailevia yhteiskunnan järjestämiseen liittyviä malleja (esim. markkinatalous), kristinuskon vaikutuksen lisääntymistä, kansalaisten taholta tulevaa lisääntyvää poliittista painetta, jne.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

kyllä Jeesuksen lisäksi myös juutalaisten ja Babylonian Talmudinin mukaan voi auttaa muita ryhmiä, kunhan se ei koidu oman ryhmän vahingoksi. Suurin osa juutalaisten hyväntekeväisyydestä kohdistuu juutalaisiin, mutta he auttavat myös ei-juutalaisia.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto