Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

torstai 4. kesäkuuta 2015

Sukupuolenvaihtaja Bruce Jenner / Caitlyn Jenner ja liberaali symbolismi (edit)

Bruce Jenner ja Caitlyn Jenner
Yhdysvalloissa 1970-luvun maskuliininen kymmenottelija ja olympiavoittaja Bruce Jenner on "vaihtanut sukupuoltaan", ja on nyt Caitlyn Jenner. Maskuliinisesta miehestä tuli feminiininen nainen, joten muutos on siltäkin kannalta suuri. Liberaalit ovat innostuksesta sekaisin, ja Jenner sai miljoona Twitter -seuraajaa nopeammin kuin kukaan ennen häntä, hiukan yli neljässä tunnissa. Barack Obamalta meni Obaman presidenttiehdokkuuden alkuaikoina samaan neljä ja puoli tuntia. Jennerin tapaus on sinänsä merkityksetön, mutta miksi hän on symbolisesti niin tärkeä liberaaleille, miksi hän on liberalismin symboli ja maskotti, liberaali muoti-ilmiö? Miksi liberaalit tekevät sukupuolenvaihtajista, joilla on keskimäärin paljon psyykkisiä ongelmia ja jotka ovat leikkausten, hormonihoitojen ja muiden prosessien jälkeenkin keinotekoisia miehiä tai naisia, ja usein hiukan tai melko groteskeja ulkonäöltään, liberalismin tärkeimpiä symboleja? Erityisesti muutos miehestä naiseksi näyttää olevan esteettisesti vaikeaa; Caitlyn Jenner on sukupuolenvaihtajien joukossa kauneimmasta päästä. Tarkoitukseni ei ole tässä kritisoida sukupuolenvaihtajia, heillä on useimmiten riittävästi ongelmia jo omasta takaa; tarkoitukseni on ainoastaan pohtia heidän suhdettaan liberaaliin ajatteluun ja symbolismiin.

1930-luvulla rikkaat miehet saattoivat esim. rakentaa pilvenpiirtäjiä valtansa symboleiksi. Ihmisten suuremmalla pituudella on taipumus edesauttaa dominoivaa sosiaalista asemaa. Parempi sosiaalinen status on korkeampi sosiaalinen status, ja huonompi sosiaalinen status on alhaisempi sosiaalinen status. Hyvä moraali on korkea moraali. Pahaa ja huonomoraalista henkilöä saatetaan kutsua esim. kieroksi käärmeeksi, alhaiseksi matelijaksi tai selkärangattomaksi nilviäiseksi. Vauva, joka ei vielä hallitse itseään ja omaa elämäänsä, konttaa; osaava ja kykenevä aikuinen mies kulkee pystyasennossa, korkeammassa asennossa. Parempi sotilasstrateginen asema on useimmiten korkeammalla sijaitseva paikka, ja huonompi on useimmiten alempana sijaitseva paikka. Parhaat saavutukset ovat korkeimpia saavutuksia. Voittaja seisoo muiden yläpuolella palkintokorokkeella, tai taistelutantereella kaatuneiden yläpuolella. Jne. On helppo nähdä minkä takia ihmiset pitävät useimmiten emotionaalis-rationaalisesti korkeampia asioita parempina. Se käsitys ihmisillä on jo osittain valmiiksi ohjelmoituna syntyessään, mutta heidän sosiaaliset vuorovaikutuksensa ja elämänkokemuksensa vahvistavat ja lisäävät korkeuden preferointiin liittyviä hermoratoja. Pilvenpiirtäjiä on nähty symbolisesti taivaita halkovina falloksina; raketteina, jotka ovat valmiina kohoamaan vielä korkeammalle; mahtavina hirviöinä, joilla on tuhansia silmiä, seisovina suurina miehinä; valtavina valtikkoina tai voimaa henkivinä nuijina kaupungin yläpuolella; tms. Tietysti korkeat pilvenpiirtäjät ovat melkein aina myös insinööri- ja rakennustyön taidonnäytteitä, ja useimmiten merkkejä rakennuttajansa suuresta omaisuudesta.

Miksi pilvenpiirtäjät tai muut vastaavat korkeat asiat eivät kelpaa liberalismin symboleiksi ja maskoteiksi?

Sukupuolenvaihtajien rooli liberalismin symboleina on kaksijakoinen. Tärkeämpi, liberaalien intellektuellien ja vallanpitäjien sisäisten keskustelujen symbolismi on se, että sukupuolenvaihtajat edustavat ihmisten ja siten maailman maksimaalista muutosta. Sukupuolenvaihtajat luovat illuusion siitä, että intellektuellit ja vallanpitäjät voivat muokata tahdollaan, vallallaan ja osaamisellaan  (välikäsien kautta) ihmisiä rajattoman paljon, vaikkapa muuttaa heidän sukupuolensa toiseksi. Tämä valaa liberaalin eliitin uskoa siihen, että se pystyy muuttamaan kaikkia maailman ihmisiä niin paljon, että heistä tulee liberaaleja, yhden koko maailman kattavan liberaalin maailmanvaltion kansalaisia, liberaalin vallan alaisia; valaa uskoa siihen, että liberaali utopia on mahdollista toteuttaa, että vaikeimmatkin ihmiset, esimerkiksi sotaisat ja taantumukselliset muslimit, on mahdollista muuttaa säyseiksi, kunnollisiksi, tottelevaisiksi ja edistyksellisiksi liberaaleiksi. Lisäksi sukupuolenvaihtaja on alkujaan ja ihmisten suorittamien muutosoperaatioiden seurauksena erilainen ihminen kuin normaalit ihmiset. Liberaali valta haluaa kattaa kaikki erilaisimmatkin maailman ihmiset, olivatpa he erilaisia luonnostaan, kulttuurillisesti ja/tai ihmisten muutosoperaatioiden seurauksena. Pilvenpiirtäjät ovat symbolisesti valtaa korostavaa, dominoivaa, maksimaalisen näkyvää, käskevää ja jossain määrin aggressiivista symbolista valtaa. Liberaali valta haluaa olla näkymätöntä, huomaamatonta ja sisäänsä sulkevaa, ja että sitä luullaan hoivaavaksi, huolehtivaksi, sallivaksi, hymyileväksi, suvaitsevaiseksi, jne. Pilvenpiirtäjät eivät sovi sellaiseen imagoon ollenkaan.

Bruce Jenner Olympialaisissa
Toisen kansalaisille suunnatun sukupuolenvaihtajasymbolismin tarkoitus on uskotella kansalaisille, että he ovat vapaita, että he voivat omalla tahdollaan muokata itsensä ja kehonsa sellaiseksi kuin he haluavat, muuttaa itseään niin paljon kuin haluavat. Kansalaisten kaikki vapauteen ja omaan tahtoon liittyvä huomio ja aktiivinen toiminta pyritään suuntaamaan omaan itseen ja pieneen henkilökohtaiseen elämänpiiriin. Sellainen, useimmiten puuhasteleva ja harrasteleva, vapaus ja tahto on liberaalien vallankäyttäjien kannalta harmitonta ja merkityksetöntä, koska se ei esim. kyseenalaista valtarakenteita ja valtaideologiaa, ja siksi ihmisten vapaa aika ja energia on hyvä suunnata sellaiseen. Sukupuolenvaihtaja toimii muutoksen ja erilaistumisen arvostettuna ja juhlittuna esikuvana ja ideaalina kansalaisille. Se kannustaa ja rohkaisee kansalaisia muuttumaan ja erilaistumaan, kilpailemaan siinä kuka muuttuu ja erilaistuu eniten, ja tukemaan toisiaan muuttumisessa ja erilaistumisessa; ts. esikuva ohjaa pyrkimään sukupuolenvaihtajan erilaisuustasoa kohti, samalle tasolle tai jopa ylittämään sen. Jos ja kun kansalaiset muokkaavat itseään erilaisiksi, monista ihmisistä tulee erilaisia suhteessa luonnollisiin viiteryhmiinsä. Kun sosiaalisten ryhmien jäsenet ovat muutostoimiensa takia liian erilaisia, kuin ulkopuolisia toisilleen, he eivät sovi yhteen, jolloin ryhmillä on taipumus hajota ja ihmiset atomisoituvat. Vallanpitäjien on helpointa hallita, säädellä ja käskyttää atomisoituja yksittäisiä kansalaisia. Siksi liberaali valta pyrkii kansalaisten atomisoimiseen. Erilaistuneet ihmiset toivovat, että heidän erilaisuuttaan siedetään ja suvaitaan, jolloin he ovat taipuvaisempia kannattamaan myös liberaalia koko maailman erilaisuuden kattavaa "suvaitsevaisuutta". Sukupuolenvaihtajien konformistinen juhliminen ja ylistäminen kouluttaa kansalaisia sietämään, suvaitsemaan, arvostamaan, kunnioittamaan, mielistelemään ja liehittelemään myös monenlaista muuta erilaisuutta, myös sellaista erilaisuutta johon kansalaisten on luonnostaan vaikeaa suhtautua positiivisesti ja helppo suhtautua negatiivisesti. Kun kansalaiset ovat valmiita muuttamaan itseään kaikenlaisilla satunnaisilla tavoilla ja ovat jatkuvassa muutoksen tilassa, he ovat alttiimpia muuttumaan myös liberaalin eliitin vallankäyttöön liittyvien manipulointien ohjaamana, valmiimpia muuttumaan siten kuin liberaali eliitti kulloinkin haluaa. Suurin osa liberaaleista ei tiedä edes näistä kansalaisille suunnatuista symbolismeista mitään. Heille on tärkeintä olla konformistisia ja osoittaa kaikille olevansa hyviä liberaaleja; juhlia, ihailla, suvaita ja arvostaa muiden liberaalien mukana sitä mihin liberaalit auktoriteetit ihmisten tunnemaailman kulloinkin kohdistavat.

Konservatiivina en arvosta juuri mitään vallan symboliikkaa. Minulle pilvenpiirtäjä on kaunis tai ruma korkea rakennus, ja sukupuolenvaihtaja on vain sukupuolenvaihtaja. Minua kiinnostaa enemmän se mihin etniseen ja kulttuurilliseen ryhmään sukupuolenvaihtaja kuuluu, ja minkälainen hän on ihmisenä.

*****

Ps. nimimerkki Vasarahammer kiinnitti huomiotani siihen, että Caitlyn Jennerin ulkonäköä on paranneltu paljon kuvankäsittelyllä Vanity Fairin kuvassa. Siltä vaikuttaa esimerkiksi seuraavan kuvan perusteella, vaikka kauneusleikkaukset ovat saattaneet parantaa tilannetta jonkin verran:

Caitlyn Jenner

36 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=dvNXF7aGP2s

Vasarahammer kirjoitti...

Jennerin ulkonäkö sukupuolenvaihdoksen jälkeen on todellisuudessa yhtä groteski kuin muilla vastaavan operaation tehneillä. Vanity Fairin kansikuvassa hänen miesmäiset piirteensä on piilotettu kuvankäsittelytekniikalla.

Jenneristä ei voi puhua ilman tosi-tv -sarjaa Keeping up the Kardashians, jota on lähetetty vuodesta 2007. Jennerin elämästä transseksuaalina tehdään myös tosi-tv -sarja. Epäselvää on, miten paljon julkisuus ja tosi-tv -sarjasta saatava raha ovat vaikuttaneet miehen päätökseen vaihtaa sukupuolta 66 vuoden kypsässä iässä

Liberaalissa yhteiskunnassa tosi-tv kohdistaa ihmisten mielenkiinnon näille itselle merkityksettömiin ihmisiin ja heidän elämäänsä, joka monesti on yhtä todellista kuin elokuvallinen fiktio.

"Kansalaisten kaikki vapauteen ja omaan tahtoon liittyvä huomio pyritään kiinnittämään omaan itseen ja pieneen henkilökohtaiseen elämänpiiriin."

Mielestäni tosi-tv kiinnittää ihmisten huomion toisiin ihmisiin, yleensä menestyneisiin julkkiksiin ja heidän henkilökohtaiseen elämänpiiriinsä, joka tosin on televisiota varten lavastettu ja käsikirjoitettu.

Valkea kirjoitti...

Edit on tekstin hiontaa ja muutoksia tekstiin (valmis 5.6. klo 15.17).

Valkea kirjoitti...

Vasarahammer,

lisäsin kommenttisi perusteella totuudenmukaisemman kuvan Caitlyn Jenneristä tekstin loppuun.

Korjasin tekstiä seuraavaan muotoon: "Toisen kansalaisille suunnatun sukupuolenvaihtajasymbolismin tarkoitus on uskotella kansalaisille, että he ovat vapaita, että he voivat omalla tahdollaan muokata itsensä ja kehonsa sellaiseksi kuin he haluavat, muuttaa itseään niin paljon kuin haluavat. Kansalaisten kaikki vapauteen ja omaan tahtoon liittyvä huomio ja aktiivinen toiminta (eli ei esim. passiivinen TV:n katselu) pyritään suuntaamaan omaan itseen ja pieneen henkilökohtaiseen elämänpiiriin. Sellainen, useimmiten puuhasteleva ja harrasteleva, vapaus ja tahto on liberaalien vallankäyttäjien kannalta harmitonta ja merkityksetöntä, koska se ei esim. kyseenalaista valtarakenteita ja valtaideologiaa, ja siksi ihmisten vapaa aika ja energia on hyvä suunnata sellaiseen."

Valkea kirjoitti...

Edit, kaksi kuvaa lisätty tekstiin.

Valkea kirjoitti...

Edit, seuraavan lauseen lisäys:

"Kun kansalaiset ovat valmiita muuttamaan itseään kaikenlaisilla satunnaisilla tavoilla ja ovat jatkuvassa muutoksen tilassa, he ovat alttiimpia muuttumaan myös liberaalin eliitin vallankäyttöön liittyvien manipulointien ohjaamana, valmiimpia muuttumaan siten kuin liberaali eliitti kulloinkin haluaa."

Tiedemies kirjoitti...

En nyt ihan tavoita tätä. Minä näen Jennerin tapauksen pikemminkin ajankuvana siitä, että kaikki on karnevalisoitu ja sinänsä melko traaginen ihmiskohtalo (transseksuaalisuus) on muutettu showksi. Twitterit ja vastaavat huhumyllyt ovat osa tätä ajankuvaa, ihmiset voivat nyt elää 24h sirkusfriikkien keskellä ja taivastella kääpiöitä, miekannielijöitä, parrakkaita naisia, voimamiehiä, jne jne. Näitä nähdäkseen ei tarvitse mennä sirkukseen. Ja kaiken muun lisäksi jokaisella tällaisella on tarina kerrottavana ja tuote myytävänä.

Mikään "liberaali eliitti" ei tässä ole kenenkään ajatus- tai arvomaailmaa muokkaamassa mihinkään suuntaan, vaan sekä "konservatiivit" pinkkeine pyssyineen ja läskimahoineen että "liberaalit" hamppupipoineen ja makkaratukkineen voivat kukin taivastella nyt toisiaan samanlaisina sirkusfriikkeinä.

Itse en oikein tajua tätä touhua. On sympaattista ja varsin viihdyttävää kun ihmiset pyrkivät etsimään "totuutta" jonkun tällaisten juttujen takaa tai "valtarakenteita" tms, mutta mitään salattua merkitystä tai ohjailua ei valitettavasti ole olemassakaan. Se on kaikki vaan omassa päässä. Loputon merkitysten ja salattujen motiivien kaivelu tekee lopulta ihmisestä pähkähullun.

Anonyymi kirjoitti...

Valkea, lähetin äsken sähköpostin ja myös jokin aika sitten.

Valkea kirjoitti...

Nim. Tiedemies,

sinulle liberaalien innostuksen ja viehtymyksen ilmentymät ja kohteet näyttävät satunnaisilta kollektiivisten emotionaalisten reaktioiden tuloksilta, ehkä hiukan joidenkin liberaalien ennakko-oletusten värjäämiltä. Politiikka on pohjimmiltaan moraalista väittelyä, joihin erilaiset intressit ovat kiinnittyneet ja mukautuneet. Liberaali professori George Lakoff kuunteli aikanaan konservatiivisten poliitikkojen puhetta televisiosta, ja hämmentyi siitä, että hän huomasi, ettei ymmärrä miksi he kannattavat sitä mitä he kannattavat ja mitä konservatiivisten politiikan osa-alueilla on tekemistä toistensa kanssa. Mitä tekemistä esimerkiksi aseenkanto-oikeuden kannattamisella on abortin vastustamisen tai perinteisen avioliiton kannattamisen kanssa. Niinpä hän otti asiasta selvää, ja sen tuloksena syntyi mm. kirja Moral Politics.

Lakoff ei pystynyt nousemaan omien poliittisten näkemystensä yläpuolelle (tai tarkemmin sanottuna ei edes halunnut), joten hän päätyi luomaan konservatiivien näkemyksistä karikatyyrin negatiiviseen suuntaan ja liberaalien näkemyksistä karikatyyrin positiiviseen suuntaan. Niille, jotka pystyvät karsimaan kirjasta sen puolueellisuuden, kirja on hyödyllinen. Muille kirja todennäköisesti vahvistaa jo olemassa olevia ennakkoluuloja. Itsepetoksellisista valheistaan huolimatta se antaa valikoivalle lukijalle hyödyllistä tietoa siitä, että konservatiivinen ja liberaali ajattelu muodostavat koherentteja kokonaisuuksia; että ne ovat yhteydessä ihmiselämän peruselementteihin, kuten perhe-elämän eri rooleihin ja tapoihin hahmottaa maailmaa (kts. myös Lakoffin Metaphors We Live By); että konservatiivinen ja liberaali ajattelu tuottavat loogisesti tietynlaisia seurauksia omaan elämään, ja poliittiseen suuntautumiseen ja toimintaan; jne.

Siten konservatiivinen ajattelu ja politiikka tuottavat loogisesti tietynlaista symbolismia, ja liberaali ajattelu ja politiikka tuottavat loogisesti omanlaistaan symbolismia. Lakoff oli suurelta osin oikeassa kun hän sanoi, että jokaisella ihmisellä on sekä konservatiivinen, että liberaali poliittinen moraali, kyse on vain siitä kumpi painottuu enemmän, ja missä ja kuinka merkityksellisissä tilanteissa ne aktivoituvat. Lakoffin mukaan liberaali voi eläytyä konservatiiviseen moraaliin ja 'käynnistää' konservatiivisen moraalin itsessään esim. katsomalla Arnold Schwarzeneggerin elokuvia. Lakoffin osittain virheellisten karikatyyrien mukaan konservatiivinen moraali on ankaran isän moraalia ja liberaali moraali on hoivaavien vanhempien moraalia. Todellisuudessa tutkimusten mukaan konservatiivisissa perheissä on enemmän sekä fyysisiä että sanallisia hellyydenosoituksia kuin liberaaleissa perheissä, siitä huolimatta, että niissä käytetään hiukan enemmän pieniä fyysisiä rangaistuksia, kuten tukkapöllyjä. Lisäksi liberaalien "hoivaavuus" on enimmäkseen valtiolle ulkoistettua "hoivaavuutta", joten se liittyy vain osittain liberaalien perheisiin.

Salaamisesta ei kannata tässä yhteydessä tehdä suurta numeroa. Tarkoitan sillä vain sitä, että ihmisille jätetään kertomatta asioita, eivätkä he oma-aloitteisesti ymmärrä niiden taustoja ja logiikkaa. Tieto on kyllä saatavilla, mutta se on "kätkettynä" enimmäkseen suuriin erikoistuneiden alojen monimutkaisiin informaatiomassoihin, joista tavalliset ihmiset eivät saa sitä suodatettua ja koottua itselleen. Se voitaisiin melkein yhtä hyvin varustaa "huippusalaista" -leimoilla ja kätkeä salaisiin kassakaappeihin.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

pyrin vastaamaan sinulle torstaina tai perjantaina.

Anonyymi kirjoitti...

''Tieto on kyllä saatavilla, mutta se on "kätkettynä" enimmäkseen suuriin erikoistuneiden alojen monimutkaisiin informaatiomassoihin, joista tavalliset ihmiset eivät saa sitä suodatettua ja koottua itselleen.''

Mikä olisi esimerkki tällaisesta suuresta, erikoisalan informaationmassasta tai -lähteestä?

''Erilaistuneet ihmiset toivovat, että heidän erilaisuuttaan siedetään ja suvaitaan, jolloin he ovat taipuvaisempia kannattamaan myös liberaalia koko maailman erilaisuuden kattavaa "suvaitsevaisuutta". Sukupuolenvaihtajien konformistinen juhliminen ja ylistäminen kouluttaa kansalaisia sietämään, suvaitsemaan, arvostamaan, kunnioittamaan, mielistelemään ja liehittelemään myös monenlaista muuta erilaisuutta''.

Erilaisuus ja suvaitseminen ovat asiasanoja. Ihmiset yritetään saamaan hyväksymään ja suvaitsemaan kaikki, mitä eliitti käskee epäsuorasti suvaita.

Asiasta (tavallaan) toiseen. HS:n sivuilla oli yksi päivä hyvä juttu kehitysapuasiantuntijasta Paul Collierista. Hänen mukaansa:

1. EU:n kannattaisi käännyttää tänne tulleet turvapaikanhakijat takaisin pakolaisleireille ja turvapaikkojen antamisen sijaan pyrkiä panostaamaan siihen, että noilla leireillä on ihmismäiset olot.

2. Tällä hetkellä esim. Unicef kohtelee leireillä olevia ''pakolaisia'' kuin lapsia eväten heiltä esim. oikeuden työntekoon. Ihmisille pitäisi luoda työpaikkoja noille leireille (esim. yhden leirin lähellä on teollisuusalue) ja heille pitäisi luoda niille opiskelumahdollisuuksia, jotta heidän olisi myöhemmin helpompi palata kotimaihinsa. (Halla-aho on kirjoittanut, että noille leireille olisi tärkeää luoda työmahdollisuuksia ja panostaa muutenkin niiden oloihin).

3. Maahanmuuton taloudellinen hyöty rikkaille maille on loppujen lopuksi hyvin pieni ja sekä rikkat että köyhät maat hyötyisivät siitä, jos maahanmuuttoa rikkaisiin maihin rajoitettaisiin.

4. Liian suuri maahanmuutto rikkoo yhteiskunnan koheesiota ja ihmisten yhteenkuuluvuutta ja vähentää sosiaalista luottamusta.

5. Sekä maahanmuuton kannattajat että vastustajat juuttuvat välillä liikaa omiin poteroihinsa, eivätkä näe aina kokonaiskuvaa.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Muuten, jokin aika sitten uutisissa oli juttua Burmasta budhalaisten sortoa paenneesta islaminuskoisesta vähemmistökansasta. Uutisten mukaan Indonesia, Malesia ja Thaimaa antavat kyseisille ihmisille turvapaikan vuoden ajaksi sillä ehdolla, että kansainvälinen yhteisö auttaa heidän jälleensijoittamisessaan vuoden jälkeen. (Toisin sanoen: he eivät ota ainuttakaan pakolaista vaan muu maailma, ehkä Eurooppa, joutuu majoittamaan heidät. Ainakin muuta maailmaa painostetaan vastaanottamaan heidät).

Indonesia on maailman suurin muslimivaltio, mutta siitä huolimatta he eivät ole valmiita antamaan kansalaisuuksia tai turvapikkaa muutamalle tuhannelle islaminuskoiselle aasialaiselle. Asukkaita on yli 200 miljoonaa (!) joten muutama tuhat aasialaista pakolaista tuskin hirveästi horjuttaisi etnistä tasapainoa, toisin kuin monissa Euroopan maissa.

Myös Malesiassa on paljon muslimeja, mutta vastaus on sama. Kaikille Aasian maille (olipa kyseessä Japani, Thaimaa, Indonesia, Intia tai mikä tahansa) on tyypillistä voimakas nationalismi ja etninen tietoisuus. Edes humanitaarinen hätä ei ole heidän mukaansa syy horjuttaa sitä. Kaikki ei-valkoisten pyörittämät yhteiskunnat ajavat ensi sijassa omaa, etniseen harmoniaan ja taloudellisiin näkökulmiin pohjautuvia etujaan. On hullua, että Eurooppa ei toimi samoin.

Tässä on yksi surullinen esimerkki humanismin ja maahanmuuton vaikutuksista Suomessa:

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015060919832683_uu.shtml

Onkohan yksi syy kyseisten Aasian maiden suhtautumiseen se, että jos he kerran avaavat ovensa pakolaisille, heitä painostetaan tekemään niin myös jatkossa? Ja jos he eivät enää otakaan, niin sitten heitä syytetään ''populismista''?

Huomasit varmaan, että yhtäkään noiden maiden hallituksista tai poliitikoista ei kuvailtu ääri-oikeistolaisiksi, populistiseiksi, rasistisiksi tai muukalaisvihamielisiksi, vaikka he antoivat noidenkin paattien ajelehtia rantojensa edustoilla viikkojen ajan (samalla monet ihmiset ehtivät nääntyä nälkään ja janoon niissä), ennen kuin antoivat niiden tulla maihin? Ja silloinkin vasta kovan kansainvälisen painostuksen jälkeen.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Voisikohan se, että esim. Indonesian hallintoa ei kuvailla muukalaisvihamieliseksi johtua siitä, että Indonesiassa on (Wikipedian mukaan) yli 300 toisistaan erottuvaa etnistä ryhmää ja yli 700 puhuttua kieltä? Ja jännitteet näiden eri etnisten ryhmien välillä (esim. malawien ja kiinalaisten) ovat olleet välillä aikamoiset. Koska Indonesia on jo eliitin näkökulmasta etnisessä ja sosiaalisessa mielessä ''tarpeeksi'' epäyhtenäinen maa, miljardöörien omistamat uutistoimistot, lehdet, uutiskanavat jne. eivät koe tarpeelliseksi painostaa Indonesiaa lisäämään etnistä ''monimuotoisuuttaan'' ja Indonesia ei kohtaa samanlaista painostusta kuin vaikkapa Suomi?

''A sense of Indonesian nationhood exists alongside strong regional identities.[148] Social, religious and ethnic tensions have triggered horrendous violence.[149][150][151] Chinese Indonesians are an influential ethnic minority comprising 3–4% of the population.[152] Much of the country's privately owned commerce and wealth is Chinese-Indonesian-controlled.[153][154] Chinese businesses in Indonesia are part of the larger bamboo network, a network of overseas Chinese businesses operating in the markets of Southeast Asia that share common family and cultural ties.[155] This has contributed to considerable resentment, and even anti-Chinese violence.''

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Olen usein kummastellut miksi islamilaisista maista tulevat maahanmuuttajat, siirtolaiset, turvapaikanhakijat, pakolaiset, turvapaikanhakijat tms. eivät siirry tai heitä ei ohjata islamisiin maihin. Tarkoitan öljyrikkaita arabimaita sekä Irania, joihin he voisivat uskontonsa puolesta sopeutua.

Blogisti ja kommentaattori Oinomaos kirjoitti noista Burman muslimikansallisuudesta. Kyseessä on rohingya-kansallisuus.

http://samapatuo.blogspot.fi/2015/05/yle-rohingyat-sita-rohingyat-tata.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_people

Burman ja Thaimaan suurin uskonto on buddhalaisuus.

http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Burma
http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Thailand

Indonesian ja Malesian suurin uskonto on islam.

http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Indonesia
http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Malaysia

Indonesiassa ja Malesiassa on historiallista perua olevia kiinalaisia. Heidän keskuudessa islam on pieni uskonto.

http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Indonesians
http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysian_Chinese

Singaporen etninen ja uskonnollinen koostumus on eri kuin Malesian ja Indonesian puolella. Se lienee syy siihen että Singaporella on diplomaattisuhteet Israelin kanssa, kun taas Indonesialla ja Maleisialla ei ole.

http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Singapore
http://en.wikipedia.org/wiki/Israel%E2%80%93Singapore_relations

http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia%E2%80%93Israel_relations
http://en.wikipedia.org/wiki/Israel%E2%80%93Malaysia_relations

http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia%E2%80%93Singapore_relations
http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia%E2%80%93Singapore_relations

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

esimerkiksi em. tieto on piiloutunut mm. kognitiivisen psykologian, poliittisen filosofian, antropologian ja sosiologian tietomassoihin.

Collierin sanomisiin sen verran korjausta, että maahanmuuton kokonaisvaikutukset ovat selvästi negatiivisia. Collier väittää, että kaikki osapuolet ovat olleet väärässä, jotta hän voi esiintyä maltillisena ja puolueettomana keskitien kulkijana. Onnea hänen tavoitteilleen, mutta maahanmuuttokriittiset ovat olleet alusta saakka oikeassa.

Itäisessä ja kaakkois-Aasiassa toimitaan yleisesti järkevämmin kuin länsimaissa. Indonesian jättäminen rauhaan maahanmuuton suhteen ei johdu sen diversiteetistä, vaan sen toiseudesta + etäisyydestä suhteessa länsimaihin, ja vähäisemmästä kehitysasteesta.

Tiedemies kirjoitti...

Ongelmana tässä on minusta se, että me emme tavoita toistemme näkemyksiä oikein kunnolla. Minä kyllä koen ymmärtäväni struktuurit ja mekanismit joita kuvailet, mutta mielestäni ne vain eivät vastaa sitä todellisuutta joka on ns. tuolla ulkona.

En esimerkiksi kiistä sitä, että Jennerin tapaus ja koko henkilö on nostettu liberaalien suvaitsevaisuuspuheessa jonkinlaiseksi toteemieläimeksi, jota kaikkien odotetaan suvaitsevan. Tämä toistuu jatkuvasti "suvaitsevaisuutta" vaativaa puhetapaa ilmentävissä kirjoituksissa ja puheenvuoroissa, ja se näkyy toki myös esimerkiksi USA:n politiikassa siinä miten tästä asiasta "kiistellään".

Minä en kuitenkaan näe tässä yhtään mitään suunnitelmallista tai hegemonista, vaan ainoastaan sirkuksen joka pyörii päivästä toiseen suunnilleen samanlaisena, keissejä erottaa lähinnä se kuinka pitkälle ja missä määrin näissä asioissa rikotaan jokin "raja-aita".

Sivumennen sanoen, tämä homma on Suomessa tehty jo vuosia sitten vielä shokeeraavammin kun siitä yhdestä papista tuli sittemmpin Marja-Sisko. Tämän rinnalla joku olympiaurheilijan transseksuaalisuus on mitätön shokkiarvoltaan. Se, että siitä on tullut kansainvälinen uutinen liittyy enemmän siihen että Jenner on ollut hieman pinnalla sen jonkun takapuoltaan keikuttelevan tosi-TV-perheen yhteydessä. Ja juuri tämä sirkusfriikki-aspekti tässä on minusta oikeasti keskiössä.

Se, missä olen eniten eri mieltä, on ylipäätään jonkin "eliitin" olemassaolo näiden merkitysten tuottamisessa. Pikemminkin minusta näyttää siltä, että tämä koko sekamelska kumpuaa täysin spontaanisti isoksi sontamyrskyksi lähinnä siitä syystä että näihin toteemeihin suhtautuminen on kahtiajakoista. National Review:ssä oli käsittääkseni jo ehditty julistaa että transseksuaalit ovat syy siihen että ydinperhe on hajonnut.

Seriously. En edes kykene parodioimaan yhtään ketään tässä asiassa. En edes kykenisi keksimään minkäänlaista karikatyyriä joka vetäisi tämän "keskustelun" osapuolten näkemykset äärimmilleen ilman, että joku olisi ihan tosissaan vielä äärimmäisemmin aidosti sitä mieltä. Enkä puhu nyt mitenkään yksipuolisesti, vaan sama pätee aivan yhtä lailla "konservatiivien" ja "liberaalien" puheenvuoroihin.

Minulle tämä näyttäytyy lähinnä naurettavana, tympääntyneiden, rikkaiden(*) länsimaisten pseudointellektuellien keskinäisenä nokitteluna ja leikkinä, joka on jo kauan sitten menettänyt kaiken kosketuspinnan mihinkään sellaiseen todellisuuteen joka eläisi jotenkin jossain muualla kuin sosiaalisessa mediassa yms bittivirrassa.

(*) so. ihmisten joiden materiaalinen hyvinvointi on sillä tasolla että heidän on etsittävä elämäänsä jotain muuta sisältöä kuin hengissäpysyminen ja perheensä elättäminen.

Anonyymi kirjoitti...

Voi hyvänen aika...

http://kioski.yle.fi/omat/vantaalaismiehella-on-kaksi-vaimoa-ja-han-haluaa-lisaa

Arvasin heti, että mikä etninen ryhmä on kyseessä. Ja näitä vaan roudataan Suomeen!

Norja uhrautuu, Aasian maat eivät. Norja antaa turvapaikan 8000 syyrialaispakolaiselle vuoteen 2017 mennessä:

http://yle.fi/uutiset/tuoreimmat/

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Mielenkiintoinen artikkeli tässäkin.

http://uk.businessinsider.com/sara-harberson-explains-why-asian-american-students-get-rejected-2015-6?r=US

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Nim. Tiedemies,

sinä et todennäköisesti lue minun mainitsemiani kirjoja, joten olisi hyvä, että saisit minun tarkoittamani informaation tiiviissä blogikirjoitusten muodossa. Sellainen oli kyllä olemassa vielä n. vuosi sitten australialaisen Mark Richardsonin Oz Conservative -blogissa. Hän oli kerännyt vaikuttavan määrän informaatiota liberaalien intellektuellien ideologisesta ajattelusta ja sen vaikutuksesta sekä heihin itseensä, että muihin ihmisiin. Valitettavasti hän lähti käsittääkseni työasioiden takia tauolle blogimaailmasta, ja jostain syystä teki blogistaan yksityisen. Monet konservatiivit ovat kritisoineet Markin ajattelemattomuutta.

Pintapuolisesti Caitlyn kohu lähti siitä, että Jenner on tunnettu mediapersoona Yhdysvalloissa urheilijamenneisyytensä, tosi-TV esiintymistensä ja julkkiselämänsä takia, ja se yhdistyi siihen, että hän "vaihtoi" sukupuoltaan, ja esiintyi suositussa ohjelmassa. Mutta Yhdysvalloissa suuri määrä julkkiksia ja he esiintyvät joka päivä lukuisissa ohjelmissa, mutta harvoin niistä syntyy liberaalien keskuudessa niin suurta kohua kuin Caitlynin tapauksessa. Miksi liberaalit reagoivat sillä tavalla juuri Caitlyniin? Paljon pohjatyötä, paljon mielipiteiden ja ajattelun muokkausta on tehty, jotta niin tapahtuu. Suurimmalla osalla liberaaleista ei ole mitään tietoa siitä, miksi sukupuolenvaihtaja on heille itselleen ja liberaaleille yleensä niin tärkeä symboli. He vain seuraavat intellektuellien luomia liberaalin ajattelun malleja, jotka ovat aikojen kuluessa levinneet ja suodattuneet lukuisten kanavien kautta yksinkertaistetussa muodossa liberaaleille massoille. Monet liberaalin ajattelun perusperiaatteet voidaan jäljittää 1700-luvun lopun filosofeihin, mutta nykyisessä muodossaan liberaali ideologia on 1900-luvun ja 2000-luvun liberaalien intellektuellien tuote. Siinä ei ole mitään sattumanvaraista, että liberaalien suurimmiksi symboleiksi valikoituu juuri tietynlaisia tarkkaan rajattuja henkilöitä.

En minäkään pidä sattumanvaraisesti ihmisiä sankareina, esikuvina tai symboleina, vaan minulla on tietyt periaatteet, joiden mukaan pidän tiettyjä henkilöitä sellaisina ja toisia en. Tavallaan on mahdollista tietää melko tarkkaan millaisista henkilöistä voi tulla minun sankareitani, esikuviani tai symboleitani. Ainoa ero keskivertoihmisiin on se, että minä tiedän missä, miksi ja milloin minun omaksumani periaatteet ovat syntyneet ja kehittyneet.

Liberaalit ovat välittäneet sinulle jälleen kerran väärää tietoa konservatiivien kirjoituksista. Kävin katsomassa läpi National Reviewn aiheeseen liittyvät kirjoitukset, ja yhdessä kirjoituksessa transseksuaalisuuden korostamista pidettiin vain yhtenä lukuisista keinoista, joilla vasemmistolaiset ovat pyrkineet heikentämään perheinstituutiota. Joka on tietysti pelkkä toteamus.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

Monet islamilaiset maat ovat suhteellisen valikoivia maahanmuuton suhteen tai ne suhtautuvat kielteisesti maahanmuuttoon. Muslimit näkevät usein aiheellisesti toiset muslimit potentiaalisina ongelman aiheuttajina, ja lisäksi muslimit eivät usein täytä niitä työnteon, tietojen ja taitojen vaatimuksia, joita muslimeilla on. Siksi esim. Persianlahden islamilaiset pienvaltiot ovat ottaneet paljon työvoimaa Intiasta ja kaakkois-Aasiasta. Heille ei anneta kansalaisuutta, eikä juuri mitään oikeuksia. Kun he ovat työnsä tehneet, heidän täytyy poistua maasta.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

kiitos linkeistä. Ei muuta lisättävää kuin se, että valkoiset ovat suhteessa pääsykoetuloksiinsa jne. syrjityin ryhmä yliopistojen opiskelijavalinnoissa, mutta sitä ei liberaaleissa medioissa mainita. Aasialaisiakin syrjitään, mutta vähemmän kuin valkoisia.

Anonyymi kirjoitti...

''Kiitos linkeistä. Ei muuta lisättävää kuin se, että valkoiset ovat suhteessa pääsykoetuloksiinsa jne. syrjityin ryhmä yliopistojen opiskelijavalinnoissa, mutta sitä ei liberaaleissa medioissa mainita. Aasialaisiakin syrjitään, mutta vähemmän kuin valkoisia.''

Taas nähdään, että liberalismi ja tasa-arvo aate eivät johda tasa-arvoon, vaan nimenomaan syrjintään. ''Positiivinen syrjintä'' on pelkkää syrjintää. Tuli mieleen yksi toinenkin esimerkki ''tasa-arvosta''. Olen huomannut, että feministiaktivistit ajavat ''kulttuurisensitiivistä'' näkökulmaa sairaanhoitoon. Esimerkkejä: musliminaisella on oltava oikeus naislääkäriin varsinkin gyneasioissa. Muslimia ei saa riisua turhaan. Suurin osa ihmisistä loukkaantuu ja/tai ahdistuu, jos heitä riisuu turhaan. Useimmat suomalaisnaiset haluavat riisuutua miehen edessä vain, jos kyseinen mies on oma kumppani. On tutkittu, että suurin osa suomalaisnaisista ei halua yhteissaunoa miesten kanssa ja kolmasosa ei edes naisten kanssa (tai olla muutenkaan alasti). Myös suomalaiset ovat häveliästä kansaa. Miksi femakot eivät siis aja tuota samaa oikeutta kantasuomalaisille naisille?

Muistan, kuinka ollessani ylä-asteella sai esittää nimettömänä toiveita koulun suhteen. Rehtori kertoi kyselyn tuloksista aamunavauksesssa. Moni vastaaja oli toivonut suihkuverhoja suihkutiloihin. Rehtori arveli, että kyseessä olivat tytöt. No, niitä ei tullut. (Koulussani ei ollut yhtään muslimia tai maahanmuuttajaa. Kaikki olivat 100 % kantasuomalaisia). Vastaavia esimerkkejä on myös muualta Suomesta.

Suurin osa naisista (etnisestä taustasta riippumatta) halua naislääkärin. Feministit eivät siis aja tasa-arvoa tai sitä, että kaikkia ihmisiä kohdeltaisiin yhtä kunnioittavasti ja ihmisarvoisesti, vaan sitä, että toisilla on erityisoikeus kunnioittavaan kohteluun (VIP-asiakkaat)ja toisilla ei. Femakot ovat yksi Suomen haitallisimmista otuksista.

Edellä oleva on vain yksi monista esimerkeistä, miten ''tasa-arvoaktivistit'' ajavat epätasa-arvoa. Tasa-arvo = epätasa-arvo ja tiettyjen ryhmien suosiminen muiden kustannuksella.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Haluisin lisätä tähän että oikea termi on sukupuolen korjaus ei vaihdos :)

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

noinhan se menee. Nykyisin liberaalin eliitin ensimmäisiä tehtäviä uutta politiikkaa luotaessa on keksiä sille jokin harhaanjohtava nimitys, usein sellainen, joka kääntää politiikan merkityksen päinvastaiseksi kuin sen todellisuus. Kas kun maahanmuuttopolitiikkaa ei ole jo nimetty maanvirkistyspolitiikaksi tms.

Valkea kirjoitti...

Anonyymi,

ei sukupuolenvaihtajien sukupuolta korjata. Ei heidän sukupuolielimissään ole mitään vikaa. Heillä on psykologinen häiriö, ja heidän sukupuolielimensä muutetaan kirurgisesti vastaamaan pintapuolisesti heidän psykologista häiriötään. Sukupuolenvaihtaja on sekin tarkalleen ottaen virheellinen termi. Oikeasti heidän sukupuolielimensä eivät muutu toisen sukupuolen sukupuolielimiksi; niistä tehdään vastakkaisen sukupuolen elimien toimimaton tökerö jäljitelmä.

Jos kommentoit vielä, niin suosittelen käyttämään jotain nimimerkkiä.

Tiedemies kirjoitti...

Minä väitän, että mitään "kohua" tms ei tästäkään olisi tullut, ellei olisi olemassa koko joukko sellaisia ihmisiä -- kuten Valkea nähtävästi itse --jotka vain vaivoin pystyvät peittelemään inhoaan transseksuaalien kohdalla. Osa ei edes yritä, vaan aivan avoimesti perustaa omat tekstinsä ja "argumenttinsa" siihen vastenmielisyyteen jota transseksuaali herättää.

Transseksuaali pelottaa ja inhottaa konservatiivia, koska tämän olemassaolo uhkaa selkeitä rajanvetoja, rooleja, järjestystä, sanalla sanoen, hygieniakoodia, joka on konservatiiville erittäin tärkeä. Myönnän avoimesti että koen vaistomaista tarvetta pilkata konservatiiveja tästä, mutta kyse ei ole vihamielisyydestä tai aggressiosta tai muustakaan sellaisesta, vaan huvituksesta, hienoisesta hermostuneisuudesta, ja jopa jonkinasteisesta myötätunnosta.

Olen varsin vakuuttunut, että olet oikeilla jäljillä siitä, että Jennerin ympärillä pyörivä kohu todellakin on luotu ja suunniteltu ja pohjustettu, mutta tämän jutun motiivit ovat paljon banaalimmat kuin mitä "syvällinen" analyysi voi tavoittaa. Vanity Fair myy hyvin näillä jutuilla, samoin TV-ohjelmat saavat paljon katsojia ja mainostuloja, Jenner kelpaa nyt mainoskasvoksi kaikenlaisille uusille parfyymeille, koristeille ja muulle tilbehöörille jota tässä karnevaalissa kaupitellaan ihmisille jotka haluavat esittää olevansa "progressiivisia".

Konservatiivien reaktio tällaiseen marginaaliseen ilmiöön on kuvaava. Se tuo mieleeni ystäväni -- joka muuten on arvomaailmaltaan verraten konservatiivinen -- joka tuli kerran kotipihaani valkoisissa housuissa. Olin ulkona kouluttamassa koiriani, jotka juoksivat vapaasti pihassa, ja toinen koiristani juoksi tervehtimään vierasta, ja kosketti likaisella tassullaan vieraan housunlahjetta. Tämä henkilö oli hyvin pahastunut tästä ja piti tapausta erittäin epämiellyttävänä ja hän oli silminnähden ahdistunut tahrasta housun lahkeessa; valkoiseen kankaaseen oli tullut kurainen tassunjälki hieman niljan yläpuolelle.

Konservatiivinen ajattelu on mielenkiintoista. Se perustuu ajatukselle siitä että tietynlaiset kategoriat ja abstraktiot ovat todellisempia ja rikkumattomampia ja että ihmisen velvollisuus on suojella näitä kategorioita. Douglasin "Puhtaus ja Vaara" nousee aina mieleeni kun näen konservatiivien reaktioita transseksuaalisuuden tai homoseksuaalisuuden kaltaisten asioiden noustessa julkisuuteen.

Tämä ei toki rajoitu konservatiiveihin, sillä moderneilla liberaaleilla ja "progressiivisilla" on aivan samanlaisia kategorioita ja rajanvetoja. Esimerkiksi joidenkin liberaalien ystävieni hygieniakäsitysten mukaan minä olen saastunut ja mielipiteeni ovat vääriä ja "äärioikeistolaisia", koska käyn dialogia ja pyrin ymmärtämään konservatiivista ajattelua. On myös kategorioita jotka heille ovat pyhiä ja tabuja on paljon, kuten vaikkapa nyt tiettyjen maahanmuuttajaryhmien suorittamat raiskaukset tai muut vastaavat ikävät, maailmankuvaan sopimattomat tosiasiat.

Siksi on hupaisaa nähdä, että käytännössä ei ole mitään "todellista" poliittista hyvää tai parempaa, eikä ole mitään todellisia kategorioita vaan kaikilla on vain tietyt rajat ja jokin mikä näissä rajoissa ja "selkeissä" raameissa osuu väärään kohtaan, on aina "epäpuhdasta".

Valkea kirjoitti...

Nim. Tiedemies,

sinulla on taipumus yrittää tässä blogissa paljastaa minun salattuja ajatuksiani tai kirjoitusteni salattuja merkityksiä. Tämä blogi on kuitenkin perustettu juuri sen takia, että siinä käsitellään mitään salaamatta avoimesti ja rehellisesti kaikkia niitä asioita, joita siinä käsitellään. Kirjoitin kirjoituksessani:

"Jennerin tapaus on sinänsä merkityksetön, mutta miksi hän on symbolisesti niin tärkeä liberaaleille, miksi hän on liberalismin symboli ja maskotti, liberaali muoti-ilmiö? Miksi liberaalit tekevät sukupuolenvaihtajista, joilla on keskimäärin paljon psyykkisiä ongelmia ja jotka ovat leikkausten, hormonihoitojen ja muiden prosessien jälkeenkin keinotekoisia miehiä tai naisia, ja usein hiukan tai melko groteskeja ulkonäöltään, liberalismin tärkeimpiä symboleja? Erityisesti muutos miehestä naiseksi näyttää olevan esteettisesti vaikeaa; Caitlyn Jenner on sukupuolenvaihtajien joukossa kauneimmasta päästä. Tarkoitukseni ei ole tässä kritisoida sukupuolenvaihtajia, heillä on useimmiten riittävästi ongelmia jo omasta takaa; tarkoitukseni on ainoastaan pohtia heidän suhdettaan liberaaliin ajatteluun ja symbolismiin."

Siinä on rehellinen näkemykseni sukupuolenvaihtajista; he ovat usein epäesteettisiä, erityisesti miehestä naiseksi itseään muuttavat. Jotkut onnistuvat hyvin, ja lopputulos voi olla yllättävän hyvä jäljitelmä. Tämä näkemys perustuu niihin sukupuolenvaihtajiin, joita olen nähnyt kaduilla, videoissa ja valokuvissa, joten tarkkoja onnistumisprosentteja en pysty tässä suhteessa antamaan. Tässä blogissa suhtaudutaan aina yleisellä tasolla myötätuntoisesti psyykkisesti sairaisiin ja niihin, joilla on psyykkisiä häiriöitä, ja yritetään useimmiten auttaa heitä, mutta samalla heitä kuvataan rehellisesti. Esim. narsistien, epävakaiden persoonallisuuksien ja psykopaattien sosiaaliset vaikutukset ovat usein negatiivisia, joten se näkyy sellaisenaan heihin liittyvissä kirjoituksissa. Jos joku haluaa heistä valheellisen siloitellun ja miellyttävän kuvan, hänen täytyy lukea jotain muuta sivustoa. Sama rehellisyys pätee transseksuaalien psyykkisiin ongelmiin, ulkonäköön ja uuden sukupuolen toimimattomaan jäljitelmäluonteeseen.

Transseksuaalit olivat kirjoituksessa oikeastaan sivujuonne suhteessa liberaaleihin. Transseksuaalit joko eivät ole ongelma tai he ovat pienen pieni ongelma verrattuna liberaaleihin. Se, että liberaalit tekevät transseksuaaleista ideaalin, ei ole transseksuaalien vaan liberaalien aiheuttama ongelma. Konservatiivisen näkemyksen mukaan meidän tulee kannustaa, suosia ja edistää hyvyyttä ja erinomaisuutta toisissamme. Ideaalien ja symbolien tulee olla sellaisia, että ne edistävät näitä tavoitteita. Transseksuaalit ovat ideaalina tavallaan samanlaisia kuin jalaton mies on juoksijaideaalina; hän ei pysty täyttämään tehtäväänsä ja todennäköisesti ohjaa ihmisiä väärään suuntaan. Transseksuaali voi suorittaa työnsä hyvin, kohdella läheisiään ja kanssaihmisiään hyvin, auttaa suomalaisia nousemaan korkeammalle tasolle, edistää suomalaisten asioita, jne., ts. hän voi edistää hyvää ja erinomaisuutta suomalaisissa, ja olla hyvä ihminen. Itseasiassa kun ottaa huomioon transseksuaalien keskimäärin huonot lähtökohdat, heidän tekemänsä hyvä on usein arvostettavampi kuin samansuuruinen normaalin ihmisen tekemä hyvä, ja heille kuuluu siitä asianmukainen kiitos ja arvostus. Siinä on tiivistetysti minun konservatiivinen näkemykseni transseksuaaleista.

Sinä pystyt nim. Tiedemies säilyttämään paremmin mielenrauhasikin, kun et lähde kehittelemään tekstieni pohjalta virheellisiä tulkintoja.

Valkea kirjoitti...

Masha Gessen, LGBT -aktivisti ja intellektuelli:

"I agree that we should have the right to marry, but I also think equally that it is a no-brainer that the institution of marriage should not exist. . . Fighting for gay marriage generally involves lying about what we’re going to do with marriage when we get there, because we lie that the institution of marriage is not going to change, and that is a lie. The institution of marriage is going to change, and it should change, and again, I don’t think it should exist."

Tiedemies kirjoitti...

En yritä esittää mitään sen kummempia "tulkintoja". Transseksuaalisuudesta heräävä keskustelu on minusta vaan huvittavaa. Lienemme samaa mieltä siitä, että ilmiö on "todellisuudessa" melko harvinainen ja sellaisena olisi kovin vähäpätöinen ellei tästä olisi niinkin suurta mediasirkusta. Epäilen, että olemme myös samaa mieltä siitä, että kaikenkaikkiaan ilmiö on harvinainen ja olisi hyvä että sukupuolen korjaus/vaihdos/muuttaminen (miksi ikinä tahdot sitä kutsua; minulla ei ole tarvetta progressiiviseen sanamagiaan tässä yhteydessä) nähtäisiin puhtaasti psykiatrisena, kirurgisena, jne kysymyksenä, joka ratkaistaisiin tavalla joka tuo yksilölle parhaan lopputuloksen tämän henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta.

Minä näen asian niin, että koko progressiivinen/konservatiivinen debatti on turha ja olemassa lähinnä siksi että Vanity Fair ja vastaavat roskamediat voivat myydä ja saavat mainostuloja, katsojia, jne, ja että yhtäältä tämä antaa progressiivisille mahdollisuuden signaloida omaa erinomaista suvaitsevaisuuttaan ja toisaalta konservatiiveille mahdollisuuden nousta barrikaadeille tätä kauhistelemaan.

Amerikkalainen debatti aiheesta on politisoitunut ja polarisoitunut tavalla joka ei palvele oikeastaan millään muotoa kummankaan osapuolen julkilausuttuja päämääriä. Sellaisten ihmisten mielipiteet, jotka kokevat vastenmielisyyttä ja inhoa näistä ilmiöistä, eivät muutu vähemmän jyrkiksi sillä että roskalehdissä esitetään fotoshopattuja kuvia post-op transseksuaaleista, eivätkä progressiiviset toisaalta ala kannattaa "perhearvoja" vaikka joku huumeriippuvainen "konservatiivi" radio-ohjelmassa huutaisi kuinka vaahtosuisena että perheinstituutio rapautuu.

Tämä ei minun mielenrauhaani millään muotoa uhkaa. Minä pidän koko tapausta banaalina ja naurettavana. En pidä transseksuaalisuutta minään poliittisena asiana, ja on jotenkin pähkähullua että siitä on tehty sellainen. Minun mielikuvani asiasta on suunnilleen se, että joku konservatiivi on joskus ilmaissut vastenmielisyytensä, minkä seurauksena progressiiviset ovat nostaneet älämölön, minkä seurauksena konservatiivit pitävät älämölöä, minkä seurauksena... jne, ja toisaalta koska LGBT-ihmisillä on paljon psykologisia ongelmia johtuen paljolti yhteiskunnan negatiivisesta suhtautumisesta, ja koska progressiiviset näkevät heidät "uhriryhmänä" (mielestäni tosin oikeutetusti, mutta se on eri asia, eikä suoraan liity tähän), asia pidetään poliittisessa keskustelussa. Kyse on keinosta näyttää ryhmäuskollisuutta.

Konservatiiveille tekisi hyvää vaieta asiasta, koska asiasta keuhkoaminen ei johda mihinkään. Koen sympatiaa konservatiivien huolenaiheita kohtaan, mutta en vain yksinkertaisesti usko että se politiikka jota näistä huolenaiheista koetetaan johtaa, on järkevää tai toteuttamiskelpoista. Tämä ongelma ei ole konservatiivien yksinoikeus, myös ns progressiivisilla on tällaisia ongelmallisia, hyvää tarkoittavia mutta täysin järjettömiä poliittisia agendoja.

Yritän sanoa tässä, että ryhmittyminen näihin kahteen leiriin, joita tässäkin kirjoituksessasi uusinnat ja tuet osaltasi, on vahingollista aidon ymmärryksen saavuttamiseksi. Minä haistan palaneenkäryä aina kun jokin asia polarisoituu. Silloin yleensä kaikki osapuolet ovat täysin pihalla.

Anonyymi kirjoitti...

"I agree that we should have the right to marry, but I also think equally that it is a no-brainer that the institution of marriage should not exist. . . Fighting for gay marriage generally involves lying about what we’re going to do with marriage when we get there, because we lie that the institution of marriage is not going to change, and that is a lie. The institution of marriage is going to change, and it should change, and again, I don’t think it should exist."

Eivätkö nuo ihmiset osaa ajatella mitään muuta kuin itseään ja omaa ''etuaan''? Ovatko he liian narsistisia tajuamaan, että millaisia vaurioita tuollaiset tavoitteet saavat aikaan yhteiskunnassa? Jos Venäjällä on tuollaisia ''ihmisoikeusaktivisteja'', niin ei ole yhtään ihme, että Putin on säätänyt tiettyjä lakeja heidän propaganda minimoimiseksi.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Guardianin kustantaman tutkimuksen mukaan (jossa käytiin läpi yli 100 tutkimusta) sukupuolenvaihtoleikkaukset ovat hyödyttömiä, eivätkä poista niitä psyykkisiä ongelmia, joita transseksuaaleilla on ennen leikkausta. Kirjoitukseen on ennustettavasti otettu sukupuolenvaihtoleikkaus -aktivisti Christine Burns tekemään damage control -työtä, mutta hänen puolueellisilla näkemyksillään ei ole merkitystä.

http://www.theguardian.com/society/2004/jul/30/health.mentalhealth

https://en.wikipedia.org/wiki/Christine_Burns

Sukupuolenvaihtoleikkauksia tehdään liikaa sen takia, että liberaali poliittinen ilmapiiri, mediasuitsutus ja aktivismi lietsovat monia transvestiittejä / transseksuaaleja niihin. Ihmisten motivaatiot, mieltymykset, arvostukset, tavoitteet jne. ovat suurelta osin sosiaalisesti konstruoituja. Liberaalien politiikasta hinnan maksavat ne lukuisat transseksuaalit, joille leikkauksesta on psykologista haittaa, ja jotka ovat sen takia erittäin ahdistuneita, masentuneita tai itsemurhaan taipuvaisia, sekä ne veronmaksajat, jotka tämän kalliin prosessin / henkilö enimmäkseen kustantavat. Mutta tällaiset asiat eivät tietysti liberaaleja kiinnosta. Monille transvestiittisyys olisi täysin riittävä, sopiva, psykologisesti hyvä ja edullinen vaihtoehto.

Lisäksi ihmiset tarvitsevat paremmin ideaaleiksi sopivia ihmisiä ideaaleiksi. Yhteiskunnan jäsenten on tuettava toistensa hyvyyttä ja erinomaisuutta. Samalla vältämme mm. seuraavanlaisen liberaalin totalitarismin. Liberaali vallankumous on alkanut jo syödä omia professorejaan ja intellektuellejaan:

http://www.vox.com/2015/6/3/8706323/college-professor-afraid

Anonyymi kirjoitti...

"Samalla vältämme mm. seuraavanlaisen liberaalin totalitarismin. Liberaali vallankumous on alkanut jo syödä omia professorejaan ja intellektuellejaan:

http://www.vox.com/2015/6/3/8706323/college-professor-afraid"


Miksi keskittyä tietyn käsitteen tai käsiteparin varaan nojaamiseen, mikäli se ei selitä jotain tiettyä - tarkemmin käsiteltävää - ilmiötä. Se voi selittää osan ilmiöistä ihan tarkasti, ja osan kohdalla se nyt vain voi toimia nimeämisenä totutulla käsitteellä väärään paikkaan. Säästön periaatteen ymmärtäisin muutoin, mutta kaikki energia: se on juuttumista. Vai onko tässä nyt jokin universaali katsontakantojen sota kyseessä? Se ei vain toimi esimerkiksi professuuriuden aikana, mikä toimi ennen. Tähän on syynä internet ja sitä kautta saatu informaatio. Informaatio ei ole informaatiota (tai tietoa tarkemmin, tästä on kiistelty), jos se toistetaan ikään kuin uutena. Minkä sille mahtaa tilanteessa, jos professori vaikka nojaisi sen varaan, että hän toisi informaatiota – löytäisi kenties katkeran maailmankuvalleen sopivan selityksen sieltä ja rakkaiden käsitteidensä parista, mihin se ei kuuluisi.

-U

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

LGBT -aktivismi käynnistettiin itsekeskeisenä projektina, eikä se ole siitä mihinkään muuttunut. Sekin on sujunut monilta osin huonosti, kuten esim. homoseksuaalien keskuudessa valtavat mittasuhteet saanut AIDS -epidemia osoitti. LGBT -intellektuellien ajattelussa on havaittavissa myös kaunoja, pelkoja, kostonhimoa ja ylimielisyyttä heteroseksuaaleja kohtaan.

Valkea kirjoitti...

-U,

eli tarkemmin sanottuna? Tuon voi tulkita monilla tavoilla.

Anonyymi kirjoitti...

Halusin ilmaista huoleni käsitteiden varaan nojautumisen totuutta vääristävistä vaikutuksista. (Muu oli turhaa, hetki oikea).

-U

Anonyymi kirjoitti...

Jos vielä selventäisin. Ajatellaan, että joku kritisoisi voimakkaasti konsulttitopoksia. Tämä olisi aivan esimerkillistä ja rohkeaa toimintaa, koska niitä todellakin käytetään liikaa, ne ovat haitallisia ajattelulle ja totuudelle, ja niiden yleisen suosittavuuden vuoksi niihin - ja niistä huomauttamiseen - liittyy paljon vallankäytöllisiä piirteitä. Jos konsulttitopoksista kritisoimista nimityksellä "konsulttitopos" käytetään väärään paikkaan, jossa ilmiö nyt vain tulisi selittää toisin, jotta se olisi lähempänä totuutta, niin miltä tällainen toteamus siinä kohdassa kuulostaisi? Totutun nimityksen tai käsitteen käyttämiseltä väärään paikkaan, ja sanalla sanoen, konsulttitopokselta. Tarkoitan, että tietyt käsitteet voivat olla erinomaisen osuvia tiettyjä ilmiöitä kuvaamaan, mutta niihin liiallinen kiinnittyminen voi vääristää totuutta, jos toisessa kohdassa erinomaisen selitysvoimaista käsitettä käytetään väärän kohdan selityksenä. Tarkoitan, että tähän tulisi kiinnittää huomiota ennen kaikkea puhuttaessa hyvin yleisellä tasolla ja vaikkapa käsitteitä kuten "liberaali vallankumous", liberaali tai konservatiivi käyttäen. Ne ovat yleisyydestään huolimatta erittäin osuvia ja kuvaavia usein ja ennen kaikkea säästön periaatteen mukaisia (mielestäni se on käsitteiden käytön yleiseen edullisuuteen kuuluvia periaatteita, mutta ei siitä sen enempää).

-U

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto