Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

lauantai 18. heinäkuuta 2015

Hyviä tekoja suomalaisia kohtaan

Internetissä spekuloidaan sillä mikä on syynä Suomen huonoon maahanmuutto- ja Kreikka-politiikkaan. Syyllisiä ovat kuulemma poliitikot, Eu, suurpankit, jne., ja onhan se suurelta osin tottakin. Mutta eräs merkittävä syy on jäänyt käsittelemättä; se mikä on huonointa suomalaisissa. Kerron tapauksesta, joka on tapahtunut minulle, mutta josta olen muuttanut hivenen yksityiskohtia.

Alakerran naapuri on jostain syystä alkanut säännöllisesti poraamaan, hakkaamaan vasaralla ja sahaamaan sähkösahalla 24.00 - 4.00 välisenä aikana huoneistossaan. Se on häirinnyt melkein kaikkien rapun asukkaiden unta. Lähden puhumaan hänen kanssaan. Sanon kohteliaasti ja rauhallisesti, että melu on häirinnyt rapun asukkaita ja että talon järjestyssäännöt velvoittavat asukkaita suhteelliseen hiljaisuuteen 22.00 - 8.00 välisenä aikana. Voisiko naapuri naapuri tehdä puu- ja metallitöitä päiväaikaan? Silloin se ei joko aiheuta haittaa asukkaille tai aiheuttaa sitä suhteellisen vähän. Naapuri katsoo minua muutaman sekunnin tyrmistyneenä, ja alkaa kiljumaan täyttä huutoa, "Sinä yrität aina viedä minulta kaiken hyvän, sinä yrität aina viedä minulta kaiken hyvän! (Naapuri huutaa irrationaalisesti tunnekuohun vallassa. Hän on asunut alakerrassa kolme vuotta, ja viimeaikaista yöllistä askartelua lukuunottamatta naapuri ei ole aiheuttanut minulle tai muille asukkaille mitään ongelmia. Olen ollut häneen yhteydessä vain siten, että olemme tervehtineet nähdessämme ja puhuneet ajoittain ystävällisesti ja lyhyesti niitä näitä säästä ja joskus hiukan talon tapahtumista. En ole vienyt, enkä yrittänyt viedä häneltä koskaan yhtään mitään.) Sinä itse huudatat musiikkia täydellä volyymilla joka yö, ja se häiritsee kaikkia! Minä valitan sinusta isännöitsijälle! (Hätävalhe, jonka naapuri keksi omasta päästään päästäkseen lyömään minua sanallisesti, ja päästäkseen tasoihin vaatimuksissa / "uhkauksissa". Sanon, että asian kierrättäminen isännöitsijän kautta sopii minulle oikein hyvin. Naapurit tukevat minun tilannekuvaustani, mutta eivät sinun väitteitäsi.) Naapuri jatkaa huutoaan vielä hetken aikaa samaan tyyliin. Puhdin vähennyttyä hän rauhoittuu hiukan. Ehdotan hänelle vielä kaikille osapuolille sopivaa ja hyvää ratkaisua, mutta hän on liian vastentahtoinen. Asia selvitellään ja ratkaistaan lopulta isännöitsijän kautta. Yöllinen puu- ja metallitöiden tekeminen loppuu. Myöhemmin käy ilmi, että naapuri kantaa kaunaa ja yrittää kostaa tekemällä kaikenlaista pientä jäynää, mm. yrittämällä levittää minusta selän takana valheita muille asukkaille. Mitä tapahtui?

Naapuri ei tehnyt puu- ja metallitöitä sen takia, että hän olisi halunnut tahallaan aiheuttaa ongelmia muille asukkaille tai tehdä pahaa muille asukkaille. Hän ei ollut pahantahtoinen henkilö. Hänessä oli joitakin narsistisia piirteitä, hän oli itsekeskeinen ja jossain määrin solipsistinen, hän teki omia juttujaan muista välittämättä, ja hän oli suhteellisen välinpitämätön sen suhteen, mitä hänen toimensa aiheuttivat muille. Hän vältti oma-aloitteisesti tekemästä monia sosiaalisesti häiritseviä asioita todennäköisesti sen takia, että koki sen olevan osa hänen muista erottautuvaa identiteettiään; toisin sanoen hän vältti useimmiten häiritsemästä muita enemmänkin itsekeskeisistä minäkuvaan liittyvistä syistä kuin sen takia, että hän ottaisi muut ihmiset huomioon ajattelussaan ja toiminnassaan, tai olisi sosiaalinen, lämmin ja hyväntahtoinen henkilö.

Kaikki menee sellaisten ihmisten kanssa pintapuolisella tasolla hyvin niin kauan kunnes he tekevät puolivahingossa jotain niin paljon muita ihmisiä häiritsevää, että joku esittää heille sosiaalisen yhteiselämään liittyvän vaatimuksen, heidän toimintaansa liittyvän vaatimuksen. Sosiaaliset vaatimukset ovat heille valtavia loukkauksia, ja musertavan suuria ja raskaita vaatimuksia. Sosiaaliset vaatimukset asettavat kyseenalaiseksi kaiken sen mitä he ovat ja mitä heillä on; heidän itsemääräämisoikeutensa; heidän sosiaalisen statuksensa; heidän miehuutensa ja kyvykkyytensä; heidän oikeutensa nautintoihin, mielihyviin ja omiin järjestelyihinsä; heidän oikeutensa omaisuuteensa, jne. Heistä tuntuu, että heidän koko elämänsä ja kaikki energiansa ryöstetään heiltä, jos he joutuvat ilman omaa aloitettaan, joidenkin toisten ihmisten pyynnöistä tekemään jotain toisten ihmisten puolesta, ja siksi he vastustavat sellaisia irrationaalisesti, sokeasti ja raivoisasti. Heistä tuntuu tuntuu, että heidän sosiaalinen luottamuksensa muihin on petetty, ja yhteisymmärrys ja (pintapuolinen) ystävyys on rikottu. Heistä tuntuu, että heidän henkilökohtaisia sosiaalisia rajojaan on loukattu verisesti, heidän reviirilleen on hyökätty oikeudettomasti, ilman mitään syytä tai tekosyiden verukkeella. He ovat pitkään kohtuuttoman vihaisia, kaunaisia, katkeria ja kostonhimoisia, ja suorittavat vastatoimiaan täynnä tunnetta valheellisesta ja kieroutuneesta oikeudenmukaisuudesta ja tilien tasoittamisesta.

Mistä tullaankin siihen, että kuvitelkaapa tuollaisten henkilöiden sosiaalista elämää. Sellaisia henkilöitä on Suomessa paljon ja hiukan lievempiä versioita vieläkin enemmän. Ihmisten arkipäiväisessä sosiaalisessa kommunikoinnissakin on nykyään paljon vihaista, katkeraa ja kaunaista sivaltelua. Ne, jotka eivät halua osallistua sellaiseen, vetäytyvät solipisistisiin tai sosiaalisiin miellyttäviin illuusioihin tai utopistisiin ideologioihin. Ihmisten keskimääräinen sosiaalisten vaatimusten kestokyky on heikko. Ihmiset ovat useimmiten itsekeskeisiä ja heissä on usein narsistisia piirteitä. Hyvän tekeminen toisille koostuu enimmäkseen sosiaalisesta poseeraamisesta tai symbolisista merkityksettömistä eleistä. Harvat tuntuvat ottavan aidosti huomioon toiset ihmiset. Ihmiset kyllä puhuvat toisten ihmisten huomioon ottamisesta, mutta sitä käytetään enimmäkseen välineellisesti muiden ihmisten psykologiseen kiristämiseen, jotta heiltä saadaan itselle rahaa, palveluksia, ystävällisyyttä, yksipuolista periksiantamista, sopeutumista omiin tavoitteisiin, jne. Itse he eivät ole valmiita vastavuoroisuuteen, valmiita vastaaviin tekoihin, suhtautumisiin ja myönnytyksiin. Tämä turmelee muiden huomioon ottamista ihmisten mielissä; se aletaan nähdä yhä enemmän pelkkänä manipulointina. Sosiaaliset suhteet ovat useimmiten pintapuolisia, heikkoja ja ohuita, usein myös lähisukulaisiin. Paradoksaalisesti tällaisessä ympäristössä myös kollektiivinen sosiaalinen konformismi kukoistaa. Niihin auktoriteetteihin, jotka koetaan voimakkaiksi, suhtaudutaan useimmiten kiltisti, nöyrästi ja alistuvaisesti, vaikka auktoriteetit käyttäisivät todistettavasti asemaansa väärin ja konformisteja vastaan. Se vähemmistö, joka sellaisia auktoriteetteja vastustaa, lyö niitä usein voimattomalla sanallisella raivolla, jonka tarkoituksena enemmänkin purkaa negatiivisia tunteita kuin saada jotain konkreettista aikaiseksi.

Vähintään 70% suomalaisista on vaihtelevassa määrin maahanmuuttokriittisiä, mutta vain alle 20% ihmisistä äänestää maahanmuuttokriittistä puoluetta tai vaatii poliitikoiltaan maahanmuuttokriittisyyttä. Se, että sellainen löyhä alle 20% kollektiivi on olemassa tässä maassa, on melkein kuin Jumalan ihme. Mitä tässä maassa tarvitaan, että suomalaiset voidaan lyödä hajalle, keskenään eripuraisiin ja yhteensopimattomiin pieniin kuppikuntiin? Eipä paljon mitään. Riittää, että esim. vähän vihjaillaan, että maahanmuuttokriittisyys on marinaa ja narinaa, eli toisin sanoen turhia, inhottavia ja rasittavia sosiaalisia vaatimuksia. Tai että maahanmuuttokriittiset ovat hankalia ja rasittavia ihmisiä. Tai että maahanmuuttokriittiset aiheuttavat sosiaalisia ongelmia. Tms. Entisen naapurini kaltaisten ihmisten sankat armeijat pitävät sen jälkeen huolen, että suomalaisten sosiaalinen kokonaisuus hajoaa sirpaleiksi kuin auton tuulilasi kovassa nokkakolarissa. Suomalaisten rikki mennyttä sosiaalista kokonaisuutta ei ole vielä tähän mennessä kukaan pystynyt korjaamaan.

Sellaiset ihmiset valitsevat itsensä kaltaisia ihmisiä poliitikoiksi, ja jos joku poliitikko ei sopeudu siihen muottiin, häneen kohdistetaan kova sosiaalinen paine mukautua. Oikeastaan poliitikot ovat usein pidemmälle vietyjä versioita kansalaisista. Siksi monet suomalaiset valitsevat vaaleissa esim. Stubbin, tyylikkään, pintapuolisen, sisällyksettömän ja energisen itsekeskeisen narsistin. Jos poliitikko ei ole jo valmiiksi korruptoitunut, kansalaiset korruptoivat hänet vaatimuksillaan.

Syvälliset, merkitykselliset ja kestävät sosiaaliset suhteet, ja rikas ja antoisa sosiaalinen elämä vaatii sitä, että normaaleihin sosiaalisiin vaatimuksiin suhtaudutaan leppoisasti, hyväntahtoisesti ja jouhevasti. Jokainen joustaa vuorollaan, se ei ole keneltäkään pois, ja kaikki saavat siitä sosiaalista hyvää. Aidosti sosiaalisille ihmisille on ilo ja onni tehdä muille hyvää, on ilo ja onni tehdä muut tyytyväisiksi. Aidosti sosiaalisilla ihmisillä on myötätuntoa, rakkautta, empatiaa, ymmärrystä, hyväntahtoisuutta ja anteeksiantoa toisiaan kohtaan. Me suomalaiset tarvitsemme enemmän todellisen ja virtuaalisen elämän hyviä sosiaalisia tekoja toisiamme kohtaan, yli niiden rajojen, jotka meitä tällä hetkellä erottavat. Kristityt ovat varmasti motivoituneempia toimimaan niin, mutta kaikki voivat toimia hyväntahtoisemmin toisiaan kohtaan.

On suomalaisissa paljon hyvääkin, selvästi suurin osa. Sitäpaitsi meitä on muokattu tahallaan ja tahattomasti huonoon suuntaan, me olemme tällä hetkellä huonoimmillamme, ja me pystymme paljon parempaan. Tämä on minun kansani, ja minä haluan elää ja kuolla suomalaisten keskuudessa riippumatta siitä mitä hyvää tai pahaa Suomessa tapahtuu. Minä haluan tehdä hyviä tekoja suomalaisille, ja auttaa heitä parhaan kykyni mukaan. Toivottavasti sinä tunnet samoin.

26 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=wfnqDdpp9cs

Tiedemies kirjoitti...

Analyysi on mielenkiintoinen esimerkkiä myöden, mutta en voi olla ajattelematta että tarkalleen sama paralleeli olisi voitu esittää täysin päinvastaisen mielipiteen perusteluna ja havainnollistamisena. Eli, esittää että maahanmuuttokriittisyys on itseasiassa piittaamattomuutta sosiaalisista säännöistä (vasaran paukuttamista keskellä yötä) ja kun maahanmuuttokriittisille esitetään sosiaalisia vaatimuksia, kuten se että rasistinen solvaaminen pitää lopettaa, nämä saavat raivareita ja heittäytyvät hankaliksi aivan kuten esimerkin naapuri.

Tämä ei ole perustelu mistään, eikä vastaväite sille mitä esität. Sensijaan totean, että analyysisi on käännettävissä täysin päinvastaiseksi ja se toimii aivan yhtä hyvin.

Valkea kirjoitti...

Nim. Tiedemies,

kiitos, mutta tällä kertaa tulkitsit kirjoitukseni toisin kuin olin sen tarkoittanut. Ensinnäkin kirjoituksessa mainitun naapurin ei ole tarkoitus kuvata symbolisesti tai reaalisesti liberaalia, jonka voisi sitten kääntää ylösalaisin konservatiiviksi tai maahanmuuttokriittiseksi. Toiseksi kirjoituksen on tarkoitus kiinnittää huomiota kahteen asiaan: 1) erottaa toisistaan toisistaan sosiaalinen (esim. sosiaalinen vaatimus; henkilökohtainen, yhteisöllinen, suhteellisen tasa-arvoinen ja usein vähäisten henkilömäärien välinen) ja poliittinen (esim. poliittinen vaatimus; useimmiten kollektiivinen; hierarkinen; melko persoonaton, mutta yleensä samaistettavissa tai paikallistettavissa joihinkin henkilöihin, ideologioihin ja/tai organisaatioihin). Ihmisillä on taipumus sekoittaa sosiaalinen ja poliittinen keskenään, ja muodostaa poliittisia mielipiteitään sosiaalisten tekijöiden perusteella, ja sitten sosiaalista käyttäytymistään poliittisten mielipiteiden perusteella. On epäoptimaalista muodostaa poliittinen kantansa sosiaalisten tekijöiden perusteella, etenkin jos ihmiset ovat epäsosiaalisia ja yliherkkiä sosiaalisuuden suhteen. 2) kiinnittää huomiota suomalaisten tämänhetkiseen epäsosiaalisuuteen, joka turhaan jakaa suomalaisia ja luo haitallisia ristiriitoja suomalaisten välille, sekä kartoittaa jonkin verran keinoja paremman sosiaalisuuden, yhteisöllisyyden, yhteistyön ja poliittisen yhteistyön saavuttamiseksi. Sovelsin näitä maahanmuuttokriittisiin, mutta niitä voidaan soveltaa halutessaan melkein kaikkiin Suomessa tavattaviin ryhmiin. Tältä osin kirjoitukseni oli tavallaan epäpoliittinen.

Anonyymi kirjoitti...

Levitetään näitä linkkejä ihmisten keskuuteen. Arabit ja afrikkalaiset eivät ole ainoita, jotka kusettavat Suomen maahanmuuttojärjestelmää, vaan ihan samaa tekevät myös venäläiset ja albanialaiset.

https://www.facebook.com/arre.kougappi/posts/10203088190086278?_fb_noscript=1

http://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2015/07/12/jokainen-ihminen-on-laulun-arvoinen-2/

''Ei liene kenellekään epäselvää, että Suomessa turvapaikan saaneet viime kuussa venäläiset homot ovat turvapaikkashoppaajia. Jos joku luulee toisin, alkakoon tekemään lujempaa töitä, ja ilmoittakoon sitten koska venäläishomojen määrä on Suomessa riittävä.
Venäjällä homoturvapaikkashoppaajia varten netissä on ohjeita miten pitää käyttäytyä turvapaikkahaastatteluissa ja mitä saa, ja mitä ei saa kertoa viranomaisille. Johdonmukaisuus ja todisteet keksityistä "viranomaisvainoista" kehotetaan hankkimaan etukäteen ja käyttämään rahaa todisteiden hankkimiseen, jotta turvapaikka olisi varma. Usein taustalla voi olla tahallinen provosointi ja "otetaan turpaan" tarkoituksella, koska tiedetään, että tämä on pääsyliippu onnelaan, missä elintaso on turvattu.''

Jutussa kerrotaan myös, kuinka inkeriläisinä esiintyvät venäläiset kusettavat Suomen viranomaisia ja kuinka venäjän kielisessä internetissä on ohjeet sitä varten.Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Suomen kansalaisuus pitäisi ottaa pois kaikilta jotka ovat saaneet sen vuoden 1970 jälkeen ja muuttaa kansalaisuuslakeja tiukempaan suuntaan.

Vain ne saisivat pitää kansalaisuuden, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

1.) Molemmat vanhemmat ovat syntyneet Suomessa ja heillä on Suomen henkilöpaperit.

2.) Molempien vanhempien (siis vanhempien ja isovanhempien osalta) puolelta on katkeamaton Suomen kansalaisuuksien ketju vuosilta 1918-1980.

Kansalaisuus pois kaikilta muilta ja vain niille mahdollisuus saada se, joiden osalta toinen vanhempi täyttää edellä mainitut ehdot.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Jos jostain löytyy vanhoja Suomen lakeja, netistä tai kirjastosta niin voisi katsoa missä määrin vanhoja kansalaisuuslakeja voisi ottaa käyttöön sellaisenaan tai melkein. Autonomian aika 1809-1917, sotien välinen aika 1917-1939, sodanjälkeinen aika 1945 vuoteen 1984. Minkälaisia lait olivat 1970-1984 kun Eila Kännö oli ulkomaalaistoimiston päällikkö.

Kansalaisuuksien asemasta voidaan myöntää oleskelulupia, joita voidaan uusia hakemusten perusteella harkinnan mukaan. Ei kuitenkaan toistaiseksi voimassa olevia oleskelulupia, vaan 3 kuukauden - 5 vuoden mittaisia. Tähän sisältyy se ajatus että maahanmuutto olisi mahdollista korvata työlupajärjestelmällä. Valkea taisi jossain aiemmassa blogitekstissä tai sen kommentissa ehdottaa työlupajärjestelmää. Työluvassa taitaa olla samanaikaisesti oleskelulupa.

Jos joku jaksaa niin voisi tarkistaa minkälainen on Japanin lait kansalaisuuksien, työlupien ja oleskelulupien osalta. Voisiko niitä omaksua sellaisenaan tai melkein?

Valkea kirjoitti...

Lisättäköön vielä, että nim. Tiedemiehen esittämä kuvaus maahanmuuttokriittisistä on liberaalien yleisin tapa tulkita maahanmuuttokriittisiä, eli toisin sanoen heidän mukaansa maahanmuuttokriittisyys on (pelkkää) huonoa sosiaalista käytöstä, johon ei liity asiallisia ja perusteltuja näkökantoja. Juuri sellaista virheellistä ajattelutapaa kritisoin kirjoituksessani.

Anonyymi kirjoitti...

Ihan muutama seikka: TM:n kommentti oli kyllä jostain muualta, vaikka häneltä olen monesti lukenut hyvääkin kommentointia. Valkea, olet jossain ketjussa kommenteissa tai omassa blogissasi kirjoittanut, että olisi hyvä, jos nuoret jotenkin järjestelmällisesti ryhmämerkeissä tai vastaavasti kilpailisivat keskenään moraalisista teoista: näit että tämä olisi moraalia ruokkivaa, se ei sitä ole, päinvastoin esim. kirjoittamasi rohkeus hyveenä vähenisi. Moraalinen teko voi olla immoraalisuuden siemen, jos näin mystisesti muotoilisi. Viimeisenä ja tärkeimpänä: en pidä siitä tavasta, kuinka taloudellis-poliittiset intressit ihmisestä tuottavana välineenä saavat usein liian korostuneen vallan ihmisarvon suhteen, esim. äo-tutkimukset sun muut. En ole naiivi, vaan tiedän, että markkinavetoisessa lieassamme raha pois maahanmuutosta on rahaa vanhuksille, koulutukselle jne. ja tiedän, että lukitaidottomuus on myrkkyä kulttuurillemme ja olen kai tätä myöden melko myötäilevästi omien ongelmieni kanssa kriittisesti maahanmuuttoon suhtautuva, varsinkin islamin suhteen, vaikka minulla ei heidän kanssaan ole mitään ongelmia ollutkaan. Kuitenkin, minusta on huolestuttavaa, kuinka Halla-Ahon tätä korostaessa on ollut ilmassa tietynlainen "älyllisen paremmuuden" luontainen paradigma. Hommaa katselin tässä taannoin, ja, sanotaan suoraan, äo69:t kritisoivat tietämättömillä faktoilla, että tuossa varmaan älyllisesti pullistelee joku äo80. On kuin lukisi jostain älyllisten punttien nostelusta, ihan kummasta suunnasta vain. Kyseessä on oikeastaan sama laaja toiston ja yhteenkuuluvaisuuden teema, johon en saa otetta muuten kuin ehkä sanallisina toistumina, kun käsitteet ottavat vallan kohteestaan, enkä siihenkään kovin analyyttisesti. Kiitos kuitenkin ennen kaikkea ajatuksia herättävistä kirjoituksistasi, ja toivotaan että silmäsi saavat uutta eloisuutta.

-U

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

kiitos linkeistä. Maahanmuuttopolitiikan kiristämiseen voidaan käyttää monenlaisia implisiittisiä tai eksplisiittisiä keinoja, tärkeintä on hyvä lopputulos. Yksi mahdollisuuksista on kuvailemasi tyyppiset kriteerit.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

olen ehdottanut aiemmin työlupakäytäntöä maahanmuuttoon. Siinä on se hyvä puoli, että silloin kaikki voittavat. Liberaalit saavat lisää asiakkaita yrityksille ja byrokratioille, ja lisää poliittis-taloudellista painoarvoa maailmalla. Maahanmuuttokriittiset ovat tyytyväisiä, kun maahanmuuttajat koostuvat keskimäärin paremmin sopeutuvista ihmisistä, eivätkä he muuta pitkällä tähtäimellä Suomen etnis-kulttuurista ja poliittista tasapainoa. Maahanmuuttajat koostuvat sillä järjestelyllä pelkästään työssäkäyvistä ihmisistä. Kun työluvalla Suomessa olleet ovat työjaksonsa tehneet (se voi enimmillään kattaa koko työuran) he lähtevät perheinensä pois. Työluvalla maahan tulleet kokevat, että kyseessä on reilu ja oikeudenmukainen sopimus, jonka ehdot he tiesivät etukäteen, ja jonka he allekirjoittivat. Maahanmuuttajat saavat työstään keskimäärin paljon rahaa verrattuna heidän kotimaihinsa ja elävät suuren osan elämästään hyvässä maassa. Eläkepäiviä he viettävät sitten rikkaina kotimaissaan tai jossain muussa maassa, joka ottaa heidät vastaan.

Anonyymi kirjoitti...

Olisiko tuo työlupakäytöntö semmoinen että työnantajan vastuulla on järjestää työluvan haltijalle asunto sekä kustantaa kaikki palvelut kuten terveydenhuolto ja lasten koulunkäynti? Tai sitten työnantajan pitää maksaa niin suurta palkkaa että työluvan haltija voi sillä kustantaa ne. Kummin päin vaan.

Näin vältettäisiin se etteivät ulkomaan kansalaiset rasita julkista taloutta ja sen varassa pyöriviä julkishallinnon palveluita. Julkisen sosiaaliturvan tulisi olla kansalaisuusperusteinen, samoin kunnan vuokra-asunnot sekä julkisen sektorin palvelut. Tai, voi julkisia palveluita käyttää ulkomaan kansalainenkin, mutta vain sillä ehdolla että veloitetaan markkinahintainen taksa, se mitä se maksaisi vapailla markkinoilla. Ehkä näin saadaan ulkomaan kansalaiset suosiolla ohjattua yksityiseen terveydenhuoltoon ja yksityiskouluihin tms.

Valkea kirjoitti...

-U,

ole hyvä. Hyvä, että kirjoitukset ovat antaneet ajattelemisen aihetta. Moraalisen kilpailun ei pidä olla ainoa moraalisuuden motiivi, mutta se on väistämättä yksi niistä. Moraalin motiiveissa on kyse tasapainosta. Jos moraalilla ei ole muita motiiveja kuin kilpailu, kilpailu tuhoaa moraalin. Jos moraalinen kilpailu on sopivasti rajattu tietyille alueille tai vain osa jonkin moraalisen toiminnan motiiveista, siitä on hyötyä. Miehet kilpailevat esim. ainakin jossain määrin rohkeudesta ja kunniasta sodassa, onnettomuustilanteissa tms., ja he voivat tehdä siinä samalla monta hyvää tekoa, pelastaa monia, tehdä urotekoja, jne. Muita moraalisen toiminnan motiiveja ovat (osittain päällekkäisiä) esim. kirjoituksessa mainitut myötätunto, rakkaus, empatia, ymmärrys, hyväntahtoisuus jne. (tunteet ja sosiaalisuus); uskonto; velvollisuudet; moraalisten tekojen tekeminen vain niiden itsensä vuoksi; periaatteet; lojaliteetti omaa ryhmää kohtaan; auktoriteettien kunnioittaminen; lapsuudessa opitut tavat; jne.

Moraalinen teko voi olla moraalittomuuden siemen. Kirjoitin toisaalla: "Taolaisen yin ja yang -filosofian mukaan jokaisessa voitossa on tappiota ja tappion siemeniä, jokaisessa rikkaudessa on köyhyyttä ja köyhyyden siemeniä, jokaisessa hyvyydessä on pahuutta ja pahuuden siemeniä, jne. Mitä enemmän äärimmilleen jokin asia viedään, sitä enemmän se alkaa sisältää vastakohtiaan. Siksi esimerkiksi kiinalaiset yritykset eivät välttämättä pyri olemaan tuottoisimpien kolmen yrityksen joukossa vaan vaikkapa 5. tai 7. 1. - 3. menevät helposti kilpailussaan, ahneudessaan, vallanhimossaan, sokeudessaan, jne. äärimmäisyyksiin ja järjettömyyksiin, ja kilpailevat ja sössivät itsensä hengiltä. 5. tai 7. voittaa siten lopulta pitkällä tähtäimellä. Sanoisin, että länsimaisten yrittäjien, poliitikkojen, tiedemiesten, toimittajien ja arkkitehtienkin (esim. Le Corbusier ja kumppanit) hulluus, typeryys ja järjettömyys johtuu pitkälti tästä ilmiöstä."

Jatkuu ...

Valkea kirjoitti...

Osa 2.

Älykkyys on liberaalien keskuudessa kiistanalainen sen takia, että liberaalit materialistit eivät pysty keksimään mitään muuta konkreettista ja sisäsyntyistä ihmisarvon syytä kuin älykkyyden. Jos ihmisellä ei ole rajoittavia psyykkisiä ongelmia, älykkyys on liberaalissa yhteiskunnassa melko varma kultainen pääsylippu, joka takaa hyvät tulot ja hyvän aseman; ystäviä, rahaa ja vaikutusvaltaa. Vähäinen älykkyys johtaa useimmiten huonoihin tuloihin ja huonoon yhteiskunnalliseen asemaan. Kun eri etnisillä ryhmillä on erilaisia keskimääräisiä älykkyysosamääriä, se asettaa eri ryhmät automaattisesti erilaiseen asemaan liberaalissa yhteiskunnassa. Peitelläkseen tätä paljasta totuutta ja suojellakseen globaaleja valtatavoitteitaan (kaikki ihmiset pitää yhdistää liberaalin vallan alle), liberaalit ovat kehittäneet älykkyyden ympärille tabuja, valheita ja itsepetoksia. Samanaikaisesti liberaalit mainostavat kuitenkin itseänsä muita ryhmiä älykkäämpänä ryhmänä ja perustelevat asemaansa oletetulla korkeammalla älykkyydellään. Tämä USAsta lähtöisin oleva valhe perustuu valikoiviin ja suppeisiin otoksiin liberaaleista ja konservatiiveista; jos tarkastellaan kaikkia USAn konservatiiveja ja liberaaleja, konservatiivit ovat keskimäärin älykkäämpiä kuin liberaalit. Liberaalien suhtautuminen on levitetty ja levinnyt laajalti ihmisten keskuuteen. Ihmisistä tuntuu sen seurauksena, että älykkyys on jollain tavalla saastunut, kiistanalainen, vaarallinen, paha, ilkeä, törkeä tms. aihe tai tekijä, jos se liitetään ihmisiin ja ihmisryhmiin, mutta samalla kiinnostava, tärkeä, haluttu ja arvostettu. Minä en pyri hallitsemaan toisia etnisiä ryhmiä, enkä halua hallita niitä, joten älykkyys ei ole minulle lähtökohtaisesti tabu, paha, kiistanalainen, tms. aihe tai tekijä; se on yksi tekijä muiden joukossa, joka tulee ottaa huomioon. Älykkyydellä on potentiaalisesti monia hyviä, huonoja ja pahoja vaikutuksia. Jos älykkyys ei yhdisty moraaliseen hyvyyteen, sillä on lähes automaattisesti huonoja ja pahoja vaikutuksia. Jos se yhdistyy moraaliseen hyvyyteen, sillä on useimmiten monia hyviä vaikutuksia. Ihmisarvo ei voi perustua älykkyyteen, olen siitä sinun kanssasi samaa mieltä.

Mukava kuulla, että olet huomannut maahanmuuttokriittisyyden tärkeyden.

Anonyymi kirjoitti...

Opetusvideo: mikä tässä videossa on moraalitonta, koska kaikki järkevät katsojat näkevät, että kukaan järkevä ihminen ei lähtisi tuollaisen hyypiön matkaan, joka huijaa autonsa toiseksi. Johtopäätökseni on, että johdattelevan ”psykologisen” kokeen reaktioita katsellessa ihmiset ovat, no, helposti johdateltavissa moraaliin perustuen täysin harhapoluille:

https://www.youtube.com/watch?v=qDdZHIuAzVQ

-U

Anonyymi kirjoitti...

Valkea,

Muuten, tuli mieleeni, että olisikohan kaikkein paras ratkaisu lopettaa nuo meripelastusoperaatiot kokonaan ja antaa muutamien laivojen ihmisineen painua pohjaan? Jos niin kävisi, niin sana kuuluisi ja ihmiset eivät enää uskaltaisi lähteä ylittämään Välimerta, koska se ei kannattaisi. Toki ne, jotka pääsisivät rannalle, palautettaisiin samantien Pohjois-Afrikkaan. Mitä ajattelet ideasta? Kyseessä on kuitenkin laiton maahantunkeutuminen Eurooppaan, vieläpä ihmisiltä, jotka eivät ole koskaan tehneet mitään eurooppalaisten hyväksi. Pikemminkin päinvastoin.

Voitaisiin myös rakentaa jonkinlainen ''merimuuri'' Euroopan vesirajalle, jonka läpi ei kertakaikkiaan pääsisi. Ei pelastusta, vain este, jonka läpi ei kertakaikkiaan pääse. Vaihtoehdot tunkeutujille:

a) painutte pohjaan
b) palaatte takaisin

Italia on yksi niistä maista, jotka dumppaavat vastuun muille. He eivät ota ainuttakaan pakolaista tässä ''taakanjakosysteemissä''.

On eurooppalaisten kannalta moraalisesti väärin, että ihmisiä houkutellaan tulemaan tänne noiden operaatioiden avulla. Niiden avulla kun pääsee yli 90 % todennäköisyydellä Euroopan rannalle.

Se merellä oleva muuri voisi olla sellainen, että se avataan aina erikseen, muuten se on kiinni. Vähän kuin portit kartanon pihaan. Se olisi varmasti mahdollusta toteuttaa, onhan nykyaikana vaikka mitä tekniikkaa.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Vieras kirjoitti:

''Jos joku jaksaa niin voisi tarkistaa minkälainen on Japanin lait kansalaisuuksien, työlupien ja oleskelulupien osalta. Voisiko niitä omaksua sellaisenaan tai melkein?''

Luen yhtä Japania käsittelevää kirjaa ja siinä ei hirveästi kerrota tuosta prosessista, mutta se kerrotaan, että Japanin kansalaisuuden saaminen on hyvin, hyvin monimutkainen prosessi. Vie tietääkseni useamman vuoden. Muistaakseni Japani ei myöskään hyväksy kaksoiskansalaisuutta?

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

http://www.yle.fi/tekstitv/images/P135_01.gif

CIA (jota ovat aina ohjailleet ja ohjailevat edelleen Amerikan suurpääomapiirit ja miljardöörit ja joka tutkivien toimittajien mukaan rahoittaa toimintansa huumekaupalla) oli muuten myös EU:n perustamisen taustalla. Linkitin aiemmin tähän liittyvän jutun. Olen tullut siihen lopputulokseen, että Natoon ei kannata liittyä. Tuolle järjestölle ei pidä antaa yhtään enempää valtaa Suomessa kuin mitä sillä jo on.

Uusi, ''upea'', maailmanjärjestys. Kaikki kansat ''suloisen'' sekaisin yhdessä. Paitsi yksi. Salaliittoteoreetikot eivät ole aivan väärässä, vaikka he aliarvioivat Euroopan päättäjien typeryyden ja statuksen tarpeen merkityksen.

CIA järjestää jatkuvasti vallankaappauksia ja sotia ympäri maailmaa ja sotkee asiat.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

http://www.rt.com/usa/194992-cia-crack-scandal-webb/

http://www.kansanuutiset.fi/kulttuuri/elokuvat/2046822/talouden-%E2%80%9Dammattitappaja%E2%80%9D-paljastaa-hallinnan-keinot

Tätä ei kerrota noissa linkeissä varmaan, mutta yksi syy USA:n hyökkäykselle Afganistaniin oli se, että talibanit tuhosivat unikkopellot, joiden kasveista tehdään heroiinia. Ilmeisesti CIA rahoittaa operaationsa paitsi kokaiini- myös heroiinikaupalla. Kun ottaa huomioon, mitä kaikkea moraalitonta kyseinen jäjestö on tehnyt, niin en epäile hetkeäkään, etteikö se olisi myös valmis hukuttamaan Eurooppaa laittomiin afrikkalaisiin, jos saa siitä rahaa. Hehän tuon Syyrian, Irakin ja Libyan sodatkin aloittivat. Miten he kehtaavat valehdella puolustavansa Länttä, vaikka he tuhoavat Länttä?

''– Maailmanlaajuista imperiumia kontrolloivat hyvin harvat miehet. Kutsun heitä korpokraateiksi (corporatocracy). He ovat suurten yhtiöiden, pankkien ja hallituksen johtajia ja yleensä sama mies on tätä kaikkea.

MacNamaran tehtävä kaikissa kolmessa roolissaan oli sama, edistää amerikkalaisen liike-elämän etuja, korpokratiaa.''

''John Perkins kertoi olevansa kotoisin tiukan moraalisesta kalvinistisesta perheestä, mutta aikoinaan NSA viekoitteli hänet aikamme suurimmilla huumeilla – seksillä, vallalla ja rahalla. Ja niiden varassa koko systeemi toimii hänen kokemustensa perusteella myös maailmanlaajuisessa mitassa.''


Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

http://mikkoelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/188039-ron-paul-usa-ja-eu-suunnittelivat-ja-tukivat-vallankaappausta-ukrainassa

Linkitit joskus Damon Vrabelin videon. Hän on puhunut näistä samoista asioista, mutta hieman eri sanoin. Pääpointit ovat joka tapauksessa samoja.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

-U,

tuossa videossa leikitellään selvästi sillä, että kun naisilla on taipumus vaatia kumppaniltaan resursseja perheen / lasten ylläpitoa varten. Tämä on tietysti järkevää, mutta liberaalissa yhteiskunnassa tätä naisten taipumusta on monien naisten kohdalla lietsottu äärimmäisyyksiin. Lisäksi naisilla on taipumus pyrkiä saamaan itselleen mies, joka on ominaisuuksiltaan ylempänä; myös tätä taipumusta on lietsottu äärimmilleen. Siten kaikin puolin keskinkertaiset tai keskiarvon alapuolella olevat naiset haluavat kumppaniltaan suurta rikkautta ja kaikenlaisia huippuominaisuuksia, koska he näkevät sellaista jatkuvasti televisiossa ja internetissä, ja lukevat sellaisista lehdistä, mikään vähempi ei riitä. Miehillä on taipumus valita itseään tasossa alempana oleva nainen, joten miehet eivät ole yhtä alttiita kuin naiset liian koviin kumppanivaatimuksiin. Niinpä suuri osa naisista on tuomittu ikuiseen tyytymättömään sinkkuelämään, samoin kuin suuri osa miehistä. Videon piilokamerassa nainen olisi todennäköisesti ollut valmis melkein mihin tahansa saadakseen Ferrarimiehen, mutta kun paljastui, että hänellä on sellainen auto, joka vastaa naisen omaa tasoa, hän ei ollut kiinnostunut. Toki myös petos auton suhteen vaikuttaa asiaan, mutta kuvittele tilanne toisin päin; mies olisi istunut huonomman auton etupenkillä ja nainen ei olisi ollut kiinnostunut hänestä, mutta kun mies olisi osoittanut, että Ferrari on hänen omistamansa auto, nainen olisi kiinnostunut miehestä välittömästi petoksesta huolimatta, ainakin tuo nainen ja hänen kaltaisensa naiset.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

ei meidän tarvitsisi rakentaa muuria, toimia vain samoin kuin Australia toimii ja laiton maahanmuutto loppuisi kuin seinään, samoin kuin siitä syntyvät hukkumiskuolemat.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

on tietysti selvää, että USA ei ole puhdas pulmunen, se on vaarallinen ja haitallinen imperiumi. Mutta meillä on vieressämme Venäjän imperiumi, joka on meille vaarallisempi ja haitallisempi, ja paljon lähempänä, paljon merkityksellisempi Venäjän valtatavoitteille. Niinpä meidän kannattaa valita Naton resurssit turvaksemme. Pienillä mailla on usein kansainvälisessä politiikassa vain huonoja vaihtoehtoja valittavana. Meidän ainoa tavoitteemme ja velvoitteemme kansainvälisessä turvallisuuspolitiikassa tulee olla se, että me säilymme hengissä ja itsenäisinä. Moraali lentää siinä hommassa ja tässä tilanteessa valitettavasti roskikseen, meillä ei ole varaa korkeisiin moraalisiin närkästyksiin.

Anonyymi kirjoitti...

Kuka se sanoi jonkun blogin kommenttiosassa että USA on liittolaisena parhaimmillaan epäluotettava ja vihollisena pahimmillaan petollinen. Mitä arvelet tuollaisesta toteamuksesta?

Kävi mielessä kannattaisiko alkaa kaveeraamaan Kiinan ja Intian kanssa? Israel on huomannut ettei USA eikä muu "länsi" tue niin paljon kuin ennen, vaan päinvastoin. Näin se on huomannut että pitää etsiä uusia yhteistyösuuntia. Venäjä ei siihen käy koska on arvaamaton, mutta Intia ja Kiina käyvät paremmin.

USA on möhlinyt muidenkin kanssa. USA:n tuki Muslimiveljeskunnalle on johtanut siihen että Egyptin nykyhallinto on ottanut etäisyyttä USA:aan ja lähestynyt Venäjää, ja ehkä Kiinaakin.

Jokin aika sitten Saudi-Arabia vaihtoi joitakin tiedustelutietoja mieluummin Israelin kuin USA:n kanssa, vaikka saudit eivät tunnusta Israelia. Saudit eivät tykkää siitä kun USA on neuvotellut Iranin kanssa.

Anonyymi kirjoitti...

''Pienillä mailla on usein kansainvälisessä politiikassa vain huonoja vaihtoehtoja valittavana. Meidän ainoa tavoitteemme ja velvoitteemme kansainvälisessä turvallisuuspolitiikassa tulee olla se, että me säilymme hengissä ja itsenäisinä. Moraali lentää siinä hommassa ja tässä tilanteessa valitettavasti roskikseen, meillä ei ole varaa korkeisiin moraalisiin närkästyksiin.''

Juu, olen samaa miltä. Oma etu on oltava suomalaisilla aina numero 1. Minua vain ärsyttää noiden pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ottaminen ja kansalaisuuksien yms. antaminen heille, vaikka suurin osa maailman maista ei ota heitä. Minua ärsyttää suomalaisten uhrautuminen muiden edun nimissä. USA:n toiminta ärsyttää siksi, että he ovat olleet aiheuttamassa näitä sotia, jotka tuovat heitä tänne.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Vieras, pyrin vastaamaan torstaina tai perjantaina, jos kaikki sujuu niinkuin pitää. Rakennustyömaa ja remontti aiheuttavat tällä hetkellä ongelmia.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

USAn toiminta esim. Vietnamin sodassa ja monissa etelä-Amerikan maissa on ollut petollista ja kieroa, osittain sisäpoliittisten paineiden ja kiistojen, ideologis-poliittisen höyrypäisyyden, ja imperialistisen itsekkyyden ja lyhytnäköisyyden takia. Etelä-Vietnam ei olisi koskaan kaatunut, jos Yhdysvallat olisi jatkanut sen tukemista. Lisäksi Vietnamin sotaa käytiin strategisesti typerällä tavalla, mm. antamalla sisäpoliittisten paineiden ohjata sodankäyntiä. Pohjois-Vietnamin kommunistien laaja hyökkäys etelä-Vietnamiin sodan loppupuolella oli pelkkää etelä-Vietnamin puolustuksen testausta, jään koittelemista kepillä, ja se olisi kuihtunut nopeasti alkuunsa, jos USA olisi jatkanut aseiden toimittamista ja normaalia sotilaallista toimintaa. Kun USA veti tukensa etelä-Vietnamilta kriittisessä vaiheessa, etelä-Vietnam ja sen puolustus joutuivat sekasortoon, ja kommunistit pääsivät siten valloittamaan koko maan lähes esteettä.

Jos Suomi olisi Natossa, en odottaisi USAlta ja muilta Nato-mailta joukkojen lähettämistä Suomeen Suomen joutuessa hyökkäyksen kohteeksi, vaan kaikenlaisten sotaan liittyvien resurssien lähettämistä Suomeen. Vaikka näiden resurssien lähettäminen loppuisi jossain vaiheessa, ne saattavat hyvinkin olla Suomen kannalta ratkaisevan tärkeitä, sellaisia joilla saadaan aikaiseksi de facto voitto tai ratkaisematon pattitilanne, jolloin Suomi säilyttää itsenäisyytensä. Siksi USAn mahdollisesta Suomen pettämisestä huolimatta näen Nato-jäsenyyden tärkeänä Suomelle. Naton tuki + pettäminen on parempi kuin ei tukea ollenkaan. Ja mahdolliseen pettämiseen täytyy varautua sotilaallis-poliittisissa strategioissa, suunnitelmissa ja varotoimenpiteissä etukäteen.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto