Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

tiistai 8. syyskuuta 2015

Rakastakaa toisianne kuin sukulaiset


Hyvät lukijat,

Rakennustyömaan / remontin aiheuttamat haitat ovat vähentyneet pahimmasta jaksosta ja jos lupaukset pitävät paikkansa, vajaan kahden viikon kuluttua niiden aiheuttamien ongelmien pitäisi muuttua ajoittaisiksi. Jos ongelmat ovat riittävän vähäisiä, vastaan lähipäivinä viime viikkojen aikana tulleisiin kommentteihin. Seuraavassa on kolme Facebook -kommenttiani. Ensimmäinen kommentti edustaa sitä aihetta (liberaalit), jonka käsittelyä pyrin tulevaisuudessa vähentämään, toinen ja kolmas kommentti kuuluvat tärkeimmän sisältönsä osalta niiden aiheiden joukkoon, joita aion käsitellä tulevaisuudessa enemmän.

***

Liberaalien ajattelun virheellisyys syntyy suurelta osin siitä, että heillä on, sanokaamme, typistettyjä ratkaisuja kaikkiin ongelmiin. Tarkoitan tällä vaikkapa sitä, että he kuvittelevat jonkin hädän tai ongelman, tai ehkä he joskus havaitsevat jonkin todellisen hädän tai ongelman, sitten he haluavat auttaa, ja sen perusteella he keksivät jonkin siististi leikatun ja staattisen ratkaisun sille, "auttavan ja hyvän ratkaisun". Voisimme lähteä analysoimaan sellaista ajattelua seuraavasti:

1) Elämässä, yhteiskunnassa ja yleensä havaitsemassamme todellisuudessa ei oikeastaan ole ratkaisuja. On vain rajallisia resursseja ja niiden allokointeja. Jos resurssit sijoitetaan johonkin tiettyyn asiaan, ne ovat poissa toisista asioista. Ne asiat joihin resursseja eli rahaa, aikaa, energiaa, työtä jne. ei sijoiteta, ovat vaihtelevassa määrin menetyksiä, vaihtoehtoiskustannuksia. Järkevä ja rationaalinen ihminen kartoittaa eri vaihtoehdot parhaansa mukaan mielessään, punnitsee ja vertailee vaihtoehtoja keskenään, arvioi hyötyjä, potentiaalisia hyötyjä, menetyksiä ja potentiaalisia menetyksiä mielessään, ja tekee sen perusteella mahdollisimman järkevän valinnan tai resurssiallokoinnin. Samalla hän on tietoinen siitä, että vaikka hän tekisi optimaalisen valinnan, hän joka tapauksessa menettää monenlaisia asioita toteutumatta jääneinä vaihtoehtoina. Jos henkilö sijoittaa resursseja tehokkaampaan ja nopeampaan autoon, ne resurssit ovat poissa auton turvallisuudesta, tai lomamatkasta, tai suuremmasta asunnosta, tai tarvittavasta hammashoidosta, tai lasten tarpeellisesta lisäopetuksesta, tai jostain näiden kombinaatioista, jne. ad infinitum. Liberaalit eivät juuri koskaan punnitse ratkaisuissaan eri vaihtoehtoja mielessään. Heillä on voimakas median synnyttämä ajankohtainen emotionaalinen mielikuva, josta syntyy voimakas emotionaalinen paine, jolle on vain yksi ehdoton emotionaalista painetta lievittävä ratkaisu. Ja huomenna on jokin muu median luoma emotionaalinen mielikuva, paine ja välttämätön ratkaisu. Jne. ad infinitum. Tämä liberaalien henkinen ruletti pyörii niin kauan kuin media kehtaa pyörittää sitä (ja kyllähän se kehtaa), tai kunnes ihmiset viisastuvat niin paljon, että he kykenevät itsenäiseen ja parempaan mediasta riippumattomaan ajatteluun.

2) Sanotaan, että liberaalit haluavat jonkin ratkaisun, vaikkapa X määrän elintasopakolaisia pakolaiskeskukseen Y. Tämä ratkaisu prosessoituu useimmiten heidän mielissään siten, että aika tavallaan pysähtyy siihen kun X määrä elintasopakolaisia on saatu pakolaiskeskukseen Y. Mitään ei tapahdu sen jälkeen heidän mielissään, ellei oteta huomioon huomisen mediakohun aihetta, kasvoiltaan hiukan epämuodostunutta hellyttävää ulko-mongolialaista vauvaa, joka voi joutua syrjityksi yhteisössään, elleivät suomalaiset liberaalit lähetä hänelle niin paljon avustuksia, että hän pääsee kosmeettiseen korjaavaan leikkaukseen. Meidän muiden on kuitenkin kysyttävä, "Mitä sitten tapahtuu?" ja kun siihen on vastattu, on toistettava samaa kysymystä yhä uudelleen kunnes mahdollisimman monet potentiaaliset tapahtumien ketjut on saatu kartoitettua kauas tulevaisuuteen. Ts. mitä sitten tapahtuu? - vastaus - mitä sitten tapahtuu? - vastaus - mitä sitten tapahtuu? - vastaus - jne. Näin todellinen elämä toimii. Monet elintasopakolaisiin ja pakolaisiin liittyvistä kehityskuluista ovat negatiivisia; on slummiutumista, radikalismia, ääri-uskonnollisuutta, työttömyyttä / sosiaalitukien varassa elämistä / huonolaatuista työntekoa, heikkoa koulumenestystä, rikollisuutta, syrjäytymistä, sopeutumiskyvyttömyyttä, jne. Usein nämä kehityskulut pahenevat sukupolvien edetessä. Meidän on otettava ne analyyseissamme ja päätöksissämme huomioon.

Tämä on hyvin kiusallista liberaaleille. Liberaalit haluavat usein ummistaa silmänsä näiltä negatiivisilta asioilta; salata ja kieltää ne itseltään ja muilta; jättää ne käsittelemättä; selitellä ne pois tai olemattomiin, tai vähätellä niitä; sensuroida ne; rangaista, tuomita, painostaa ja kritisoida niitä, jotka niistä puhuvat; valehdella ja vääristellä positiiviseen suuntaan; kertoa valikoivasti vain positiivisista asioista; jne. Liberaaleissa on keskimääräistä enemmän narsistisia piirteitä; he haluaisivat nähdä itsestään ja toimistaan pelkästään positiivisia asioita, ja haluaisivat pakottaa muut näkemään heistä ja heidän toimistaan vain positiivisia asioita. Liberaalit haluavat nähdä itsensä keskimääräistä enemmän pysyvästi hyvinä, kaikissa toimissaan onnistuvina, kaikkia auttavina universaaleina hyväntekijöinä, moraalisesti ylivertaisina, muita sivistyneempinä ja parempina, jne. Se joka tuo esille liberaaleihin tai heidän toimiinsa liittyviä negatiivisia asioita, pilaa liberaalien hyvän tunnelman, pahoittaa ja katkeroittaa liberaalien mielen. Koska liberaalien elämän tarkoituksena on tuottaa itselleen hyvää mieltä ja poistaa tai estää pahaa mieltä, realistinen kommentoija syyllistyy liberaalien mielestä suureen syntiin, liberaalien elämän pilaamiseen. Sitäpaitsi monet liberaalien elinkeinoista ovat enemmän tai vähemmän riippuvaisia jatkuvista positiivisista tunnelmista, ja liberaalien menestykseen ja hyvyyteen liittyvistä mielikuvista. Suurelta osin siksi liberaalit vastustavat todellisuutta, kritisoijia, toisinajattelijoita, negatiivisia ja vaikeita asioita, jne. niin intensiivisesti ja sitkeästi.

No, todellisuus on sitä mitä se on ja sillä on taipumus pakottaa. Liberaalienkin on pakko käsitellä ajoittain negatiivisia asioita, ja toisaalta myös konservatiivit ajavat liberaaleja nurkkaan, ja pakottavat heitä kohtaamaan negatiivisia asioita. Mitä liberaali tekee, kun hänet on riisuttu alastomaksi kaikista valheista, vääristelyistä, selittelyistä, vähättelyistä, jne., ja hän joutuu kohtaamaan selkä seinää vasten ajettuna alastoman totuuden, sanotaan vaikkapa maahanmuuttajarikollisuuden. Hän sanoo, että siihen pitää heittää (lisää) verorahoja ja (lisää) byrokraatteja. Mitään muuta hänessä ei ole. Vaikka liberaalia piruparkaa kidutettaisiin, mitään muuta hänestä ei lähtisi irti. Syvin totuus liberaalista on hänen latteuksiensa tylsistyttävää toistoa. Liberaalin korttitalo sortuu jälleen kerran siihen, että analysoimme vaihtoehtoiskustannuksia ja kysymme kerta toisensa jälkeen, "Mitä sitten tapahtuu?" (tai kun byrokraatit ovat kyseessä, kysymme kerta toisensa jälkeen myös, "Tapahtuuko yhtään mitään?" ja "Tapahtuuko liian vähän?" ja "Tapahtuuko vääriä asioita?" ja "Syntyykö toimista negatiivisia sivuvaikutuksia?"). Onko mikään ihme, että miellyttävät ja kauniit valheet ovat monella tavalla niin tärkeitä ja välttämättömiä liberaaleille?

3) Rajataan kolmatta kohtaa hiukan. Karsitaan pöpeimmät ja fanaattisimmat liberaalit pois laskuista, ne jotka ovat empaattisissa yhteyksissä kaikkien kasvien, kaikkien ihmisten ja koko maailman tunnevärähtelyjen kanssa; ne jotka lukivat koskettavan lehtiartikkelin, ja lähtivät saman tien ilman suunnitelmia, rahaa, tietoja ja taitoja Ouagadougoun slummeihin kymmeneksi vuodeksi "auttamaan"; liberaalit hipit, joiden äärimmilleen viedyt "humaanit, sallivat ja rajattomat" ajatukset ja vaatimukset ovat täysin irrallaan todellisuudesta, jne. Normaalit ja selväjärkiset liberaalit saattavat käyttää edellä mainittuja sopivasti suodatettuina ja muokattuina median jutuissa eräänlaisina liberaaleina "huippu-urheilijoina" silloin kun tarvitaan inspiroivia kertomuksia liberaalista uhrautuvuudesta, liberaalista empaattisuudesta, liberaalista sallivuudesta, tms., mutta suhtautuvat heihin todellisessa elämässä vieroksuen, ja eivät koskaan nimittäisi sellaisia henkilöitä mihinkään vastuullisiin tehtäviin, siitä huolimatta, että sellaisten henkilöiden ajattelussa on paljon yhtymäkohtia tavallisten liberaalien ajatteluun.

Kaikille ihmisille on jossain määrin vaikeaa ymmärtää oman talouden, osaamisalueen ja elämänpiirin ulkopuolisia asioita ja toimia niissä vastuullisesti. Tämä näkyy esim. niissä ristiriidoissa joita ihmisten demokraattisten vaatimusten ja maksuvalmiuksien välillä on. Vaatimukset ovat ylimitoitettuja ja maksuvalmiudet alimitoitettuja. Liberaalit poikkeavat tästä trendistä suurempaan negatiiviseen suuntaan mm. seuraavien osittain päällekkäisten syiden vuoksi:

Liberaalit elävät kuplassa enemmän kuin muut. Liberaalit vaativat toisiltaan suoraan tai epäsuorasti enemmän konformismia kuin muut. Liberaalien ideologis-poliittinen liikkumavara on muita kapeampi. Liberaalit ottavat yleisesti palautetta vastaan lähinnä toisilta liberaaleilta. Liberaalit eivät ole juurikaan kiinnostuneet ei-liberaalien palautteesta tai ei-liberaalien informaatiosta. Liberaalit ottavat muita vähemmän suoraa palautetta maailmasta, todellisuudesta, yhteiskunnista, ihmisistä, jne. He haluavat edellisistä palautteen usein liberaalien auktoriteettien suodattimien kautta, joiden puolueellisuus on melkein aina samantyyppinen. Liberaalit ottavat muita vähemmän kriittistä palautetta omista epäonnistumisistaan ja poliittisesti sensitiivisistä asioista. Yritysten, erehdysten, virheiden ja onnistumisten kautta evolutiivisesti oppiminen on tärkeä kehittymisen väylä. Liberaalit ovat rajoittaneet sitä itseltään monilta osin.

Liberaalit lietsovat keskuudessaan positiivista henkeä, he esim. vakuuttelevat toisilleen olevansa rohkeita puhuessaan loppuunkaluttuja asioita seksistä, joiden sanominen yhtä rohkeaa kuin tervehtiminen; he nostattavat optimismiaan tuhansin liioittelevin vastavuoroisin internetviestein; heidän sokerinen empaattisuutensa herättää ulkopuolisissa vaivaantuneisuutta, jne. Positiiviseen henkeen eivät sovi negatiiviset, ongelmalliset, kiusalliset tai kriittiset asiat. Positiivisen hengen rikkova liberaali on hiukan kuin rikollinen. Muut ihmiset väittelevät usein keskenään. Liberaalit eroavat muista siten, että he väittelevät vähemmän. Usein he eivät nosta korjaavaa informaatiota ollenkaan esille, hymistelevät vain positiivisesti keskenään.

Liberaaleilla on de facto vallan monopoli länsimaissa, on ollut jo pitkään. Se tekee liberaaleista ylimielisiä ja välinpitämättömiä monenlaisten asioiden suhteen, ja tuo vanavedessään paljon logiikkaan ja rationaalisuuteen liittyviä ongelmia.

Näiden syiden vuoksi liberaali kunnanjohtaja sanoo, että kun valtio maksaa kunnalle maahanmuuttajien kulut, se ei maksa mitään ja liberaaleilla ei ole asiasta mitään huomautettavaa; kun liberaalit käynnistävät valtion laajoilla sosiaalitukiohjelmilla sodan köyhyyttä vastaan, köyhyyden pitkäaikainen väheneminen ensin pysähtyy ja sitten köyhyys moninkertaistuu alkuperäisestä, eivätkä liberaalit kykene keskusteluillaan ja toimenpiteillään muuttamaan näitä kehityskulkuja; kun euron ja siihen liittyvien yhteisvastuiden on todettu vuosien ajan olleen kalliiksi käyvä taloudellinen virhe ja pakkopaita, liberaalit jatkavat, usein vilpittömästi uskoen, euron kehumista; jne. ad infinitum.

***

Nykyajan länsimaiset naiset ja miehet ansaitsevat oman yksinäisyytensä ja tyytymättömyytensä. Vanhoina aikoina ihmiset sopeutuivat parisuhteissa toisiinsa ja kasvoivat yhteen. Kun on tutkittu tietyissä maissa, joissa on vielä jäljellä järjestettyjen avioliittojen instituutio, järjestettyjen avioliittojen onnellisuutta ja onnistumista, on havaittu, että nämä avioliitot ovat keskimäärin onnellisempia ja onnistuneempia kuin länsimaisten ihmisten avioliitot. Järjestetyissä avioliitoissa useimmiten kaksi toisilleen tuntematonta tai puolituntematonta ihmistä määrätään vanhempien käskystä yhteen. Länsimaisten odotusten mukaan tällaisten avioliittojen pitäisi olla epäonnistuneita ja surkeita, mutta vastoin odotuksia useimmiten käy juuri toisinpäin. Puolisot ovat kyllä ensin hiukan varautuneita ja pallo hukassa, mutta ajan kuluessa he muotoutuvat toisiinsa sopiviksi ja heistä tulee onnellisia ja tyytyväisiä. Länsimaisilla ihmisillä on pareilleen idealistisia ja usein täydellisyyttä vaativia spesifejä vaatimuksia, joita kukaan ei voi lopulta täyttää, ei edes se henkilö, joka aluksi näyttää täyttävän kaikki odotukset.

Koska miehet pyrkivät ja naiset valitsevat, naisilla on tässä asiassa suurempi vastuu. Kun miehet huomaavat miten kieroutuneet "peli" ja "parisuhdemarkkinat" toimivat, heillä on taipumus lyödä kaikki hajalle. Kaikenlaisten huijarien, teeskentelijöiden, lyhyiden suhteiden ritarien ja hyväksikäyttäjien määrä lisääntyy. Samoin kuin sellaisten miesten määrä, jotka vetäytyvät pornovideoiden ja oman käden luotettavan seksin maailmaan. Nämä kaikki toimintamallit ovat kuitenkin kokonaisvaltaisen elämän kannalta epätyydyttäviä sekä miehille, että naisille.

***

Monet ovat epätoivoisia maahanmuuttopolitiikan suhteen. Perussuomalaiset olivat yksi vaalien suhteellisista voittajista, ja pääsivät hallitukseen. Siitä huolimatta maahanmuuttajien määrä on lisääntynyt moninkertaisesti edeltävistä vuosista hallitsemattomiin mittoihin. Suomen tuhoaminen kiihtyi, ja meidän vaaleissa ilmaisemallamme tahdolla ei ole ollut mitään merkitystä.

Kyse ei ole sattumasta, vaan kotimaisen ja ulkomaisen liberaalin eliitin suunnitelmallisesta toiminnasta ja tahdosta. Jonkin verran on vaikuttanut myös se, että perussuomalaiset ovat tiettyjä poikkeuksia lukuunottamatta olleet liian ponnettomia.

Eräs vallan ominaisuuksista on se, että vallanpitäjät pystyvät valtansa avulla toteuttamaan tavoitteitaan vastoin muiden ihmisten tahtoa ja vastustusta. Italialaisen poliittisen tieteilijän Gaetano Moscan (1858-1941) mukaan todellisuudessa suhteellisen pienet eliitit hallitsevat aina yhteiskuntia riippumatta siitä minkälainen poliittinen järjestelmä ja ideologia niissä on, mukaanlukien demokratiat. Tämä sääntö pätee erityisesti nykyisissä byrokratioiden manageroimissa yhteiskunnissa. Eliittien valta perustuu niiden muita parempaan organisointikykyyn, niiden käytössä oleviin laajoihin valta-, raha- ja materiaaliresursseihin, ja niiden tehokkaaseen ja fokusoituneeseen sisäiseen organisoitumiseen.

Mitä sanoisin tällaisessa tilanteessa? Mitä meidän tulisi tehdä?

Kun liberaalin eliitin politiikasta karsitaan kaikki retoriikka ja illuusiot pois, siitä jää jäljelle se, että liberaali eliitti pyrkii rikastumaan ja saamaan enemmän valtaa muun yhteiskunnan kustannuksella, huonontamalla kaikkien muiden elämää ja olosuhteita. Liberaalilla eliitillä on itsekäs motiivi yhteiskuntamme tuhoamiseen, ja on mahdollista, että me emme pysty estämään sitä.

Liberaali eliitti on pahantekijä ja väärintekijä. Raamatun profeetat moittivat pahoja hallitsijoita, tuomitsivat väärintekevät hallitsijat. Vaikka me emme yllä profeettojen tasolle, meillä on profeetallinen ja majesteetillinen tehtävä. Meidän tulee kertoa parhaan kykymme mukaan hallitsijoille totuus heistä itsestään. Meidän tulee kertoa kaikille totuus hallitsijoista ja heidän teoistaan. Voi olla, että liberaali eliitti saa tavoittelemansa voiton, mutta me myrkytämme sen loppuun saakka totuudella ja tuomitsemisella. He eivät koskaan pääse eroon totuudesta ja tuomioista. Kun yhteiskuntamme on menettänyt järkensä ja muuttunut hulluksi, meidän velvollisuutenamme on säilyttää viisaus ja järkevyys, niin että ne eivät koskaan katoa, riippumatta siitä mitä pahaa yhteiskunnassa tapahtuu. Viisaus ja järkevyys ovat aikanaan uuden hyvän kukoistuksen siemen.

Tuhoaminen on helpompaa kuin rakentaminen ja liberaali eliitti pystyy vallallaan tuhoamaan paljon enemmän kuin me pystymme korjaamaan ja rakentamaan uutta. Voi olla että liberaali eliitti tuhoaa meidän yhteiskuntamme, mutta se ei pysty tuhoamaan meidän suomalaisia yhteisöjämme, jos me rakennamme niitä. Luokaa siis hyviä ja kestäviä suhteita välillenne; tehkää hyviä tekoja toisillenne; auttakaa ja tukekaa toisianne, ja tehkää laaja-alaista yhteistyötä; olkaa myötätuntoisia toisianne kohtaan; olkaa kiitollisia ja vastavuoroisia toisianne kohtaan; olkaa ystävällisiä toisianne kohtaan; rohkaiskaa ja innostakaa toisianne; ohjatkaa ja kehottakaa toisianne hyvään; neuvokaa toisianne parhaan kykynne mukaan; sivistäkää itseänne ja toisianne, ja hankkikaa kaikenlaisia hyödyllisiä tietoja ja taitoja; rakastakaa toisianne kuten sukulaiset rakastavat toisiaan, ja olkaa lempeitä ja armahtavaisia toisianne kohtaan; ja olkaa hedelmällisiä ja täyttäkää maa lapsillanne. Voi olla että liberaali eliitti muuttaa vertauskuvallisesti meidän yhteiskuntamme tuhansiksi kiloiksi roskaa ja jätettä, mutta meidän luomamme yhteisöt ovat kuin muutaman kilon painoinen timantti siihen verrattuna. Meidän pienempi timanttimme on paljon arvokkaampi ja tärkeämpi kuin heidän suurempi roskansa ja jätteensä.

Ja lopuksi toivon, että mahdollisimman moni teistä antaa elämänsä Jumalan käsiin. Jumalallinen hyvä voittaa maallisen pahan.

16 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=wcmMDvE0d-Q

Anonyymi kirjoitti...

" Heillä on voimakas median synnyttämä ajankohtainen emotionaalinen mielikuva, josta syntyy voimakas emotionaalinen paine, jolle on vain yksi ehdoton emotionaalista painetta lievittävä ratkaisu.

Meidän muiden on kuitenkin kysyttävä, "Mitä sitten tapahtuu?" ja kun siihen on vastattu, on toistettava samaa kysymystä yhä uudelleen kunnes mahdollisimman monet potentiaaliset tapahtumien ketjut on saatu kartoitettua kauas tulevaisuuteen."

Ongelma on juuri tuo: osa ihmisistä saa juuri nyt mielettömän hyvänolontunteen, kun Suomi ottaa kiintiöpakolaisia ja turvapaikanhakijoita ja ihmiset pääsevät antamaan heille ilmaisia tavaroita ja olemaan "hyviä" ihmisiä, "oikeuden ja hyvän" puolella "pahaa" vastaan.

Suurin osa noista ihmisistä ei kuitenkaan ajattele sitä, miten nuo päätökset ottaa tänne afgaaneja, iranilaisia (joista monet esiintyvät afgaaneina), pakistanilaisia (joista myös monet esiintyvät afgaaneina), palestiinalaisia (joista osa esiintyy syyrialaisina), syyrialaisia, irakilaisia, somaleja jne. vaikuttavat vuosikymmenien päähän. Miten se vaikuttaa suomalaisten prosentuaaliseen osuuteen väestössä? Entä eri etnisten ryhmien välisiin suhteisiin ja yhteiskunnalliseen harmoniaan? Entä suomalaisten älykkyyteen? Miten maahanmuuttajien määrän jatkuva lisääntyminen lopulta kumuloituu? Ranska on hyvä esimerkki siitä, kuinka vähemmistöt eivät pysy kauan hellittävinä vähemmistöinä, vaan alkavat ottaa vastasyntyneissä jo enemmistön aseman; sekin johtuu mm. kumuloitumisen vaikutuksesta.

Sekin on harmi, että monet eivät tiedä, mistä suurin osa maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista oikeasti johtuu. Onneksi kuitenkin 700 000 suomalaista (tutkitusti) tietää jo jotain eri etnisten ryhmien välisistä älykkyysosamääräeroista (Suomen Kuvalehden tutkimus, jota Kaleva vähän aikaa sitten kauhisteli: "Suomessa on 700 000 rasistia"). Ollaan kiitollisia tuosta 700 000:sta.

Turvapaikanhakijoiden puolustaminen antaa heidän puolustajilleen varmaan myös tunteen siitä, että he ovat "voittajien" puolella.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos muuten tästä blogista. En muista olenko aiemmin kiittänyt tästä, mutta mielestäni tämä on paras suomenkielinen blogi, jota olen koskaan lukenut. Toki on muitakin hyviä esim. Takkirauta, mutta mielestäni tämä on paras, koska tässä pohditaan laajasti varsinkin psykologian vaikutusta ihmisten käyttäytymisessä, valinnoissa jne. Toivottavasti jatkat kirjoittamista vielä pitkään.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

"Liberaalilla eliitillä on itsekäs motiivi yhteiskuntamme tuhoamiseen, ja on mahdollista, että me emme pysty estämään sitä."

Itse ajattelen myös niin, että vaikka esim. maahanmuutto- ja kansalaisuuslakeja ei saataisi juuri nyt muutettua oikeaan suuntaan, niin on mahdollista, että se onnistuu joko hyvällä tai pahalla vuosien tai vuosikymmenien päästä (esim. kun myös liberaaleille tulee tarpeeksi kova paine nähdä todellisuus sellaisena kuin se on ja myös heidän on pakko toimia).

Vrt. Israel. Siellä katsotaan asioita vuosikymmenien/vuosisatojen tähtimellä ja pidetään tavoitteesta tiukasti kiinni. Se kansa ei lannistu nykyhetken asioista, vaan pitää katseen lopullisissa tavoitteissa, on pitänyt kotimaansa suhteen jo 2000 vuoden ajan.

Muistetaan myös rukoilla. Rukoilen päivittäin ja osa rukouksista liittyy Euroopan maahanmuuttopolitiikkaan.

"
Nykyajan länsimaiset naiset ja miehet ansaitsevat oman yksinäisyytensä ja tyytymättömyytensä. Vanhoina aikoina ihmiset sopeutuivat parisuhteissa toisiinsa ja kasvoivat yhteen."

Tällä hetkellä ihmisillä on ohuet suhteet ja verkostot muihin ihmisiin, joten television ja viihteen ja kaiken siellä näkyvän rooli vaikuttaa suuresti varsinkin naisten toivomuksiin. Kumppanin haku on myös melko individualistista puuhaa (toisin kuin noissa kulttuureissa, joissa koko suku osallistuu siihen), joten sekin tuo oman haasteensa. Energia on jaettava niin monen asian kesken: työelämä (tai työnhaku, jos työtä ei ole), kumppanin etsintä...Kaikki on hoidettava yksin. Pitäisi miettiä mikä on oikeasti tärkeää, pysyä hyvällä tavalla kohtuudessa ja etsiä oikealla tavalla. Ei mikään helppo tehtävä kaikille.

Kommentoija

Vasarahammer kirjoitti...

Olen itse lueskellut ja miettinyt, mikä se liberaalien helmasynti oikein on? Pelkkää tarkoituksellista pahuuttaan he tuskin tuhoavat yhteiskuntaa, vaikka liberaali politiikan tulokset ovat enimmäkseen huonoja.

Politiikan tulosten heikkouteen vaikuttaa tässäkin kirjoituksessa mainittu lyhytnäköisyys ja taipumus ajatella, että jos teko on moraalisesti hyvä, se riittää. Liberaali ei pysty käsittelemään tilannetta, jossa moraalisesti hyvä teko johtaa katastrofaaliseen lopputulokseen.

Lisäksi liberaali on kyvytön käsittelemään kritiikkiä silloin, kun se tulee moraalisesti heikkotasoisemmalta henkilöltä eli ei-liberaalilta. Liberaali näkee itsensä moraalisesti korkeatasoisempana toimijana kuin vanhentunutta moraalikäsitystä edustavan ei-liberaalin.

Liberaali myös pyrkii ratkaisemaan sellaisia asioita, joita ei realistisesti voi ratkaista eli ne ovat liberaalin ongelmanratkaisukyvyn ulottumattomissa. Liberaali on jossain määrin kyvytön ymmärtämään resurssien rajallisuutta ja byrokratian ongelmanratkaisukyvyn rajoja. Liberaalilla on taipumus tavoitella mieluummin utopistista ratkaisua kuin realistisesti saavutettavissa olevaa.

Liberaali ajattelee, että koska hän edustaa maailmanhistorian moraalisesti korkeatasoisinta edistyksellisyyttä, kaikista muistakin tulee lopulta hänen kaltaisiaan riippumatta esim. etnisestä ja uskonnollisesta taustasta. Koska liberaali itse edustaa kaikkea hyvää, liberaalin kanssa samaa viiteryhmää edustavan ei-liberaalin täytyy olla jollain tavalla paha tai psyykkisesti vajavainen, koska hän ei ajattele kuin liberaali.

Johtopäätöksenä sanon, että liberaalin helmasynti on itsensä ylentäminen ja kyvyttömyys tunnustaa omaa rajallisuutta ja sitä, että liberaali ei ole oikeasti moraalisesti korkeatasoisempi ihminen kuin ei-liberaali.

Anonyymi kirjoitti...

On jo aiemmin pitänyt esittää kiitokset kirjoittajalle hienosta blogista. Kirjoituksiesi seurauksena lukemiseni on lisääntynyt muutenkin. Kiitos.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

sinä kommentoitkin niin hyvin, täydentävästi ja kattavasti, että eipä minulle jäänyt oikeastaan mitään lisättävää. Ja kiitos kiitoksista. Jos Luoja suo, jatkan kirjoittamista vielä pitkään. Päivittäinen rukoilu on tärkeää, ja erityisesti tietysti silloin kun tilanne on huono ja uhkaava.

Valkea kirjoitti...

Vasarahammer,

hyviä pointteja.

"Liberaali ajattelee, että koska hän edustaa maailmanhistorian moraalisesti korkeatasoisinta edistyksellisyyttä, kaikista muistakin tulee lopulta hänen kaltaisiaan riippumatta esim. etnisestä ja uskonnollisesta taustasta. Koska liberaali itse edustaa kaikkea hyvää, liberaalin kanssa samaa viiteryhmää edustavan ei-liberaalin täytyy olla jollain tavalla paha tai psyykkisesti vajavainen, koska hän ei ajattele kuin liberaali.

Johtopäätöksenä sanon, että liberaalin helmasynti on itsensä ylentäminen ja kyvyttömyys tunnustaa omaa rajallisuutta ja sitä, että liberaali ei ole oikeasti moraalisesti korkeatasoisempi ihminen kuin ei-liberaali."

- Tuohon ensimmäiseen kappaleeseen lisään, että tuosta samasta mielenlaadusta syntyy myös liberaalin globaali lähetystehtävä. Liberaali massaihminen, joka on konformistinen kopio, kuvittelee usein olevansa moraalisesti erittäin korkeatasoinen ja poikkeuksellinen hyvyydessään tai vähintään selvästi keskivertoa parempi, tai joskus jopa täysin ainutlaatuinen ja parhainta moraalista luokkaa. He eivät uskalla sanoa tätä ihan suoraan, mutta se tihkuu kaikista heidän sanoistaan, asenteistaan, suhtautumisistaan, minäkuvistaan, jne. Sellainen ihminen kokee voimakasta emotionaalista tarvetta ja velvollisuutta muuttaa maailmaa mahdollisimman liberaaliin suuntaan, muutenhan hänen paremmat, poikkeukselliset, erinomaiset tai ylivertaiset kykynsä jäisivät käyttämättä. Käyttämättömyys olisi samalla tavalla emotionaalisesti ahdistavaa ja kammottavaa kuin se, että ihminen ajattelisi olevansa maailman älykkäimpien ihmisten joukkoon kuuluva, hänen päänsä olisi täynnä hänen merkittäviksi, mullistaviksi, poikkeuksellisiksi tai erittäin tärkeiksi kokemia ajatuksia, mutta hän ei voisi koskaan kirjoittaa niistä, puhua niistä tai muuttaa niitä johonkin käytännölliseen muotoon.

Konservatiivien keskustellessa liberaalien kanssa näkymykset ja mielipiteet juuttuvat usein tiettyihin juoksuhautoihin. Jos ja kun konservatiivi alkaa havaita liberaalissa ylivertaisuussyndrooman merkkejä, voi olla hyvä keskeyttää asiasta keskusteleminen ainakin hetkeksi ja kertoa liberaalille ystävällisesti, että hän on tavallinen, samanlainen kuin lukemattomat muut liberaalit, suoranainen kopio liberaaleista kliseistä, ja hänen kykynsä, resurssinsa ja statuksensa eivät riitä yläpuolelta alaspäin saarnaamiseen, ja hän saa olla kiitollinen jos hänen annetaan puhua tasa-arvoiselta tasolta.

Valkea kirjoitti...

Anonyymi,

kiitos. Mukava kuulla, että kirjoitukseni ovat lisänneet lukemistasi. Ihmisten sivistyksen edistäminen onkin juuri yksi tämän blogin tarkoituksista.

Anonyymi kirjoitti...

Yksi syy monen ihmisen "empaattiseen" reaktioon on yksinkertaisesti sekin, että suuri(n) osa ihmisistä käyttäytyy sopulilauman tavoin ja kannattaa sitä aatetta, joka kulloinkin sattuu olemaan valtavirtaa sen enempää kyselemättä, etenkin naiset. Kun yhteiskunnan tuuli kääntyy, niin monen (ainakin 40 - 45 %) liberaalin mielipide vaihtuu siinä samalla. Propagandan yksi tehokeino on toisto toiston perään ja sitä media kovasti tekeekin, varsinkin Saksassa.

Muuten, huomasin yksi päivä Facebookissa ennenolinpakolainen-nimisen kampanjan. Siinä mm. eräs vietnamilaisnainen kertoo olevansa huolestunut siitä, millaiseksi maahanmuuttokeskustelu on Suomessa muuttunut ja totetaa sen itsestäänselvyyden, etteivät kaikki maahanmuuttajat ole rikollisia, vaikka osalla onkin kummat ruokatottumukset ja tavat. Onko se todellakin niin vaikeaa käsittää, että mitä tarkoittaa, kun tietyt ryhmät ovat yliedustettuina rikosten tekijöinä! Siis yliedustettuina. Mietin myös, että mites on tuon Vietnamin laita, kun on kyse asenteista afrikkalaisia, Lähi-itämaalaisia jne. kohtaan? Jos hän on huolestunut asenteista, niin miksi ei mene parantamaan omaa kotimaatansa?

Eräs Suomessa koulutettu chileläismies vaati uutisissa Suomea ottamaan lisää pakolaisia ja kauhisteli suomalaisten asenteita. Miksei hän vaadi Chileä ottamaan afrikkalaisia, syyrialaisia, afgaaneja jne? Helppo olla "humaani", kun kyse ei ole oman etnisen ryhmän maasta.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

noin se menee, ja monet maahanmuuttajat ovat yhtä paljon liberaalien puijaamia kuin liberaali kantaväestökin. Vietnamilaiset, chileläiset jne. maahanmuuttajat kuuluvat keskimäärin monin tavoin maahanmuuton suurimpiin häviäjiin. Jos he toimisivat viisaasti, he vastustaisivat maahanmuuttoa yhdessä suomalaisten kanssa. On muuten monia maahanmuuttajia, jotka vastustavat maahanmuuttoa. Minulla on useita sellaisia FB-kavereina, ja vielä enemmän näen heitä FB-kommentoijien joukossa. Maahanmuuttajien joukossa on paljon viisaitakin ihmisiä. Liberaali media valehtelee antamalla ymmärtää, että kaikki maahanmuuttajat kannattavat maahanmuuttoa, ts. valehtelee tuomalla julkisuuteen yksipuolisesti pelkästään sellaisia maahanmuuttajia, jotka kannattavat maahanmuuttoa.

Anonyymi kirjoitti...

Todella mielenkiintoinen artikkeli:

http://www.returnofkings.com/70425/research-suggests-that-a-womans-body-incorporates-dna-from-the-semen-of-her-casual-sex-partners

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Toinen hyvä artikkeli. Olen itsekin pohtinut useasti samaa asiaa. Miksi Eurooppa ja muut valkoiset maat uhrautuvat, kun Etelä-Korea, Kiina, Pohjois-Korea, Japani, Taiwan, Persianlahden maat, Israel jne. pitävät yhteiskuntansa homogeenisina ja puhtaina?

http://www.returnofkings.com/70467/only-white-countries-are-expected-to-let-in-hordes-of-illegal-migrants

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

Return of the Kings vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä ihmisten pariutumiskäytäntöjen vaikutuksista alustavista ja epätäydellisistä banaanikärpäsiin ja koiriin liittyvistä tutkimuksista. Suosittelen odottamaan enemmän ihmisiin liittyviä tutkimuksia samasta aiheesta ennen johtopäätöksien tekemistä. Irrallisia suhteita harrastavaa naista kannattaa toki välttää jo pelkästään sen vuoksi, että hänellä on useita huonoja psykologisia taipumuksia, jotka periytyvät enemmän tai vähemmän jälkeläisille, ja jotka lisäävät riskiä mm. siitä, että omaksi jälkeläiseksi luultu lapsi on todellisuudessa jonkun ulkopuolisen miehen hedelmöittämä.

Kirjoitan jossain vaiheessa siitä, miksi Japani on psykologisesti ja kulttuurillisesti etnosentrinen, mutta eurooppalaiset eivät, mutta minulla on kyllä useita artikkeleita hautumassa ennen sitä.

Anonyymi kirjoitti...

"Kirjoitan jossain vaiheessa siitä, miksi Japani on psykologisesti ja kulttuurillisesti etnosentrinen, mutta eurooppalaiset eivät, mutta minulla on kyllä useita artikkeleita hautumassa ennen sitä."

Varmasti hyviä kirjoituksia luvassa. Yksi asia mikä minulle tulee Japanin suhteen mieleen on se, että toisinkuin länsimaisessa kulttuurissa, japanilaisessa yhteiskunnassa/kulttuurissa uskotaan edelleen, että oma kansa on erityinen (niin geneettisesti, arvoiltaan kuin kulttuuriltakin), jopa muihin Itä-Aasian maihin verrattuna. Ainakin ennen opetettiin, että jopa suoranainen herrarotu. Japanissa myös tiedostetaan ja myönnetään eri etnisten ryhmien väliset psyykkiset erot ja japanilaiset tietävät myös intuitiivisesti, että jos maahan otettaisiin pysyvästi suuri määrä valkoisia, mustia tai muita rotuja/etnisiä ryhmiä, niin yhteiskunta muuttuisi kaikilla tavoilla erilaiseksi. Tämä ajatusmalli ulottuu eliitistä tavallisiin kadunmiehiin.

Länsimaissa ihmisiä painostetaan uskomaan, että etnisyytemme, arvomme, kielemme, historiamme jne. eivät ole mitään erityistä. Olemme "biomassaa", jonka voi aina vaihtaa/sekoittaa/laimentaa toiseen "samanlaiseen biomassaan". Toki syitä on monia muitakin, mutta tuo on varmasti yksi.

Japani on myös todella varovainen historiansa käsittelyn suhteen. Japani ei halua edelleenkään käsitellä esim. koulujensa historian oppikirjoissa esim. toisessa maailmansodassa toimeenpanemaansa aasialaisnaisten seksiorjuuttamista tai Kiinassa tapahtuneita verilöylyjä (sen sijaan Japani kuvataan uhrina, jota vastaan käytettiin atomipommeja), koska Japani tietää, että jos se alkaa katua liikaa ja tekee menneiden anteeksi pyytelystä kiinteän/pysyvän osan identiteettiään ja olemassaoloaan, sille voi käydä kuten Saksalle. Saksa ei kykene vetämään tarpeellisia rajoja (kirjaimellisesti) pakolaisten ja maahanmuuttopolitiikan suhteen, eikä puolustaa etnisiä etujaan, eikä myöntää, että myös saksalaiset ovat erityinen kansa (monellakin tavalla), koska saksalaisten etninen ja kulttuurinen erityisyys oli niin kiinteä osa Hitlerin aatemaailmaa ja kansallissosialistien aatetta. Etnisyyttä koskevia kysymyksiä leimaa liikaa historian painolasti, eikä Saksa osaa vetää rajoja menneisyyden ja nykyisyyden suhteen.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

nuo ovat tärkeitä pointteja, joidenkin "pinnan alapuolisten tekijöiden" hyviä lopputuloksia ja seurauksia. Mitä meidän ja heidän sisäiset tekijänsä ovat, jotka tuottavat niin radikaalisti erilaista ja päinvastaista suhtautumista, ajattelua, toimintaa ja politiikkaa? Voimmeko muuttua enemmän japanilaisten suuntaan, ja mitä se meiltä vaatii? Näihin pyrin vastaamaan sitten aikanaan kirjoituksessani.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto