Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

sunnuntai 4. lokakuuta 2015

Tiedotus lukijoille

Olen todennäköisesti seuraavat noin kaksi viikkoa poissa, joten en julkaise kommentteja, en vastaa kommentteihin, enkä kirjoita blogikirjoituksia. Toivon, että jatkatte poissaollessani maahanmuuttotulvan tilkitsemistä muilla foorumeilla. Siunausta ja menestystä toimillenne.

36 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=lUup5OzH4XA

Jukka Aakula kirjoitti...

Hyvä kun sanoit. Ihmettelin nimittäin mihin olet hävinnyt Facebookista.

Anonyymi kirjoitti...

Lukemisen arvoinen teksti, jota kannattaa levittää. Suomen olisi korkea aika erota EU:sta. Jäsenyyden lieveilmiöt pahenevat pahenemistaan.

http://blogit.iltalehti.fi/alan-salehzadeh/2015/10/17/turkin-viisumivapaus-on-askel-vaaraan-suuntaan/

"Turkin nykyisen hallituksen harjoittamaan politiikkaan kuuluu halu suojella etnisiä turkkeja ja läheisiä sukukansoja kaikkialla maailmassa, hieman kuten Venäjä tekee Ukrainassa. Tällä hetkellä kaikki turkin sukukansat kuten Kaukasian azerit ja turkmeenit saavat helposti Turkin kansalaisuuden. Mikäli Turkille myönnetään viisumivapaus, on otettava huomioon että myös nämä ryhmät pääsevät entistä helpommin EU:n alueelle.

Lisäksi usean Turkin naapurimaan kansalaiset, kuten iranilaiset, saavat matkustaa Turkkiin ilman viisumia. Jos he haluavat Eurooppaan, helpottuu heidän tulonsa huomattavasti nykyiseen verrattuna."

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

En ole katsonut vielä tätä dokumenttia, mutta veikkaan, että se on katsomisen arvoinen. Ennen katsomista veikkaan, että YK:n takana on joku suursijoittaja, jonka valtatavoitteisiin tällainen globaali byrokratia sopii vallan mainiosti. YK:han on viime aikoina painostanut Eurooppa ottamaan lisää pakolaisia. Ei puhettakaan Persianlehden maiden, Japanin, Kiinan, Israelin tms. vastuusta. Vain ja ainoastaan Eurooppa!

https://www.youtube.com/watch?v=gdLO63cgHgY

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Jukka Aakula,

hyvä, että joku on kiinnostunut läsnäolostani tai poissaolostani. :)

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

hyvä kirjoitus Salehzadehilta.

Filmi oli niin huonolaatuinen ja häiriöinen, että jätin sen katsomisen kesken. John Birch Society on keskittynyt jo pitkään Yhdistyneiden Kansakuntien kritisoimiseen, ja pitää sitä Uuden Maailmanjärjestyksen keskuksena. Yhdysvaltain liberaali eliitti varmaankin suunnitteli joskus aikoinaan Yhdistyneiden kansakuntien käyttämistä globaalien valtatavoitteidensa välineenä, mutta vuodet ovat osoittaneet, ettei siitä ole sellaiseen. Se on liian Yhdysvaltain vastainen, riitainen, hajanainen, korruptoitunut, liian muslimipainotteinen, liian heikko ja kyvytön, täynnä ei-liberaaleja diktaattoreja ja muita itsevaltiaita, jne. Yhdysvaltain liberaali eliitti ei ole sitonut itseään pysyvästi mihinkään (potentiaaliseen) globaaliin valtarakenteeseen. Se heittää kunkin tilanteen mukaisia improvisoituja parhaalta näyttäviä tavoitteita, menetelmiä, sopimuksia ja byrokratioita ilmaan, ja katsoo mikä toimii ja tarttuu ja mikä ei, ja etenee sen pohjalta niin pitkälle kuin pääsee. Tällä hetkellä Eu ja pohjois-Amerikan liitto, ja niiden lähentyminen (TTIP), ilmastonmuutos, globalisoituva talous yleisesti, valtioiden velkaantuminen ja värivallankumoukset eri puolilla maailmaa ovat liberaalin eliitin välineitä Uuden Maailmanjärjestyksen saavuttamiseksi. 'Huomenna' välineet voivat vaihtua taas uudestaan.

Anonyymi kirjoitti...

Jokaisessa maassa on eliitti, siis se kokonaisuus jonka osatekijöitä ovat poliittinen eliitti (valtaeliitti), talouseliitti (rahaeliitti) ja sivistyseliitti (kulttuurieliitti).

Miten on toteutettu se että etnosentrisyys läpäisee Japanissa tai ylipäätään itäisessä Aasiassa kaikki

- yhteiskuntaluokat eli alaluokan, keskiluokan ja yläluokan, kansankerrokset asunnottomasta puliukosta aina keisariin asti, sekä kaikki siltä väliltä

- eliitin osatekijät eli valtaeliiti, talouseliitti ja kulttuurieliitti

- työntekijät kaikissa ammattiryhmissä ja toimialoilla, työnantajat kaikilla toimialoilla, siivoojasta aina pörssiyhtiön toimitusjohtajaan asti

- byrokratiat eli julkishallinnon instituutiot, hallintoportaat valtion, alueiden ja kuntien hallinnot, niissä työskentelvät alaiset ja johtajat

- vallankäytön elimet, eli vallan kolmijako-opin mukaaan lainsäädäntövallan (parlamentti), toimeenpanovallan (hallitus ja presidentti/monarkki) ja tuomiovallan elimet (tuomioistuimet)

- jos on puolueita, niin parlamenttipuolueet ja niiden harjoittama politiikka

Etnosetnrisyys pitää sisällään ymmärräyksen siitä että on olemassa etnisiä eroja. Siinä on oltava ymmärrys ja itsetietoisuus siitä keitä itse ollaan ja minkälaisia ollaan. Ryhmällä ja siihen kuuluvalla yksilöllä on oltava vahva etninen identiteetti jota ei pysty mitenkään horjuttamaan eikä särkemään. Se selviää hyvien ja huonojen aikojen läpi ja erityinen merkitys sillä on selviytymisessä huonojen aikojen läpi.

Etnosentrisyydessä on varmaan se miten muodostetaan suhteet ja verkostot oman entnisen ryhmän sisällä. Sitten on sekin minkälainen suunnitelma ja toteutus on siinä miten suhteet muodostetaan toisiin etnisyyksiin, keiden kanssa kannattaa olla tekemisissä ja keiden kanssa ei.

Juutalaisilla ja armenialaisilla tuo on varmaan pisimmälle jalostunut, se voi johtua siitä että kummallakin on etninen uskonto. Ovatko juutalaiset ja armenialaiset verrattavissa kiinalaisiin tai japanilaisiin? Juutalaiset ja armenialaiset eivät ole yksiselitteisesti aasialaisia, koska niiden ydinalueet ovat eräänlaista välimaastoa "idän" ja "lännen" välillä.

Anonyymi kirjoitti...

Tuohon edelliseen unohdin kysyä että ovatko liberaali systeemi, liberaali valta ja liberaali eliitti vain länsimaisia ilmiöitä? Siis sellaisia joita ei esiinny länsimaiden ulkopuolella eikä ole ikinä esiintynytkään? Joka paikassa on oma eliitti ja on aina ollut, mutta länsimaiden ulkopuolella ne eivät ole liberaaleja.

Länsimaisella liberaalilla eliitillä on harha siitä että heidän systeemi olisi käytössä kaikkialla, vaikka se onkin vain lokaali. Heillä on jokin pakkomielle universalisoida oma systeeminsä. Liberaali eliitti ei tiedä eikä tajua mitä etnosentrisyys tarkoittaa, joten siksi heillä voi olla vaikea käsittää, tai suostua käsittämään, että jossain muualla on toisenlaista.

Anonyymi kirjoitti...

Olen miettinyt, että mahtaakohan Turkki pyrkiä EU:n jäseneksi myös seuraavista syistä:

1.) Kurdien syntyvyys Turkissa on huomattavasti suurempi kuin turkkilaisten ja kurdien syntyvyys on selvästi yli uusiutumisrajan. Jos Turkki pääsisi EU:n jäseneksi tai saisi ainakin viisumivapauden, se voisi dumpata köyhät kurdit rikkaammpiin EU-maihin, mikä parantaisi turkkilaisten demografista asemaa Turkissa. Kurdienhan vaikutus näkyy jopa politiikassa:

The inevitable victory of the Kurdish womb:
http://atimes.com/2015/06/the-en/

"Turkey’s Kurdish areas in the East had a fertiity rate of 3.65 in 2013, according to Turkey’s central statistical bureau, about double that of the “European” West and the Anatolian center. As I argued in my 2011 book How Civilizations Die, some time in the next generation or so, half the military-age men in Turkey will come from families whose first language is Kurdish."

http://www.aamulehti.fi/Ulkomaat/1194985876543/artikkeli/kurdit%20astuivat%20esiin%20turkin%20politiikassa.html

"HDP:ssa korostetaan naisten sekä etnisten ja muiden vähemmistöjen oikeuksia. Puolueen ehdokkaina oli muun muassa sukupuolivähemmistöihin kuuluvia."

Vähemmistöjen oikeuksia? Ei ihme, että sulttaanilla on kiire dumpata nuo ja kaikki muutkin vähemmistöt Eurooppaan.

2.) Turkki voisi dumpata mailleen tulleet pakolaiset kuten syyrialaiset rikkaampiin EU-maihin, mikä lisäisi muslimien valtaa EU:ssa ja antaisi heille lisämahdollisuuksia painostaa eurooppalaisia, mutta myös vähentäisi vähemmistöjen määrää Turkissa parantaen jälleen turkkilaisten asemaa Turkissa.

Rukoillaan, että EU hajoaa ja Turkista ei ehdi tulla sen jäsentä.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Goldman on arvellut Euroopan matalan syntyvyyden johtuvan osittain toisen maailmansodan aiheuttamasta kulttuurisesta itseinhosta, erityisesti saksalaisten kohdalla ("Germans will never forgive Jews for Auschwitz." "Europeans will never forgive Jews for Auschwitz.") Nuo ovat sarkastisia vitsejä, joilla viitataan juutalaisten tuhoamisen aiheuttamaan itseinhoon ja Lännen itseluottamuksen laskuun. Hän on huomannut muslimimaahanmuuton tuhoisuuden Euroopalle ja tuonut esiin sen huonoja ilmiöitä useissa kirjoituksissa.

http://atimes.com/2015/10/more-horrible-than-rape/

http://atimes.com/2015/09/why-not-leave-germany-to-the-migrants/

Hän on myös pohtinut kristinuskon ja juutalaisuuden eroja ja suhdetta maailmaan ja sen tapahtumiin ottaen esimerkiksi vakaumuksellisen kristityn Angela Merkelin. Goldmanin mukaan on muistettava, että Merkel ei ole ainoastaan saksalainen, vaan myös vakaumuksellinen kristitty, jonka usko on lähtöisin lapsuudesta.

Goldmanin mukaan kristitty liittyy kirkkoon ja sen yhteisöön yksilönä (as an individualist) ja kristinuskon Jumala on joku abstrakti, kaukainen olento. Juutalaisuuden Jumala taas on konkreettisempi Jumala. Jumala, jonka kanssa Aabrahan ja Mooses puhuivat. Juutalaisuus on hyvin yhteisöllinen uskonto jossa niin edesmenneet, nykyiset kuin myös tulevat sukupolvien ketjut juhlistavat Israelin kansan perintöä ja jonka jokainen jäsen (myös syntymätön) oli osa seurakuntaa jo aikojen alussa, Siinai-vuorella.

Myös suhtautuminen hyvään ja pahaan eroavat toisistaan. Kristityt kysyvät, miksi pahoja asioita tapahtuu hyville ihmisille. Juutalaisuuden mukaan Jumala jätti luomistyön tarkoituksella kesken ja maailman epätäydelliseksi ja kaoottiseksi, jotta ihmisestä itsestään tulisi Jumalan partneri luomistyössä, luoden itse maailmasta paremman paikan. Radikaali vapaus mahdollistaa niin radikaalin hyvän kuin myös radikaalin pahan ja on ihmisen itsensä valittavissa, kumman hän valitsee. Juutalaisuus antaa ihmisille suuremman vapauden valita. Islamistit tietävät kuinka manipuloida länsimaalaisten tunteita.

Yhden kirjoituksen otsikossa hän kysyy sarkastisesti, miksi emme jättäisi Saksaa maahanmuuttajille. Goldman toki tietää ja myöntää, että sellainen Saksa olisi kovin erilainen Saksa kuin tämä nykyinen. Kysymyksen tarkoitus on alleviivata sitä tosiasiaa, että saksalaisten maan tulee joka tapauksessa perimään joku kansa (kysymys on vain siitä, että kuka). Jos saksalaiset itse eivät tee tarpeeksi lapsia, joku toinen etninen ryhmä/etniset ryhmät tekevät ne heidän puolestaan.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Vieras,

kyseessä ei ole pelkästään jonkinlaiseen suunnitelmaan perustuva toteutus, vaan sanoisin, että tärkein vaikuttava tekijä ovat heidän psykologiset taipumuksensa. Japanilaiset esim. havainnoivat ja tulkitsevat maailmaa erilailla kuin me. He ottavat paljon enemmän huomioon sosiaalisen kokonaisuuden kuin eurooppalaiset, ja lisäksi toisella tavalla. Jos esimerkiksi johtajan alainen on tyytymätön, ja jättää työpaikkansa, japanilaisella johtajalla on taipumus pohtia, miten hän voi kehittää ja parantaa itseään ja työyhteisöään, jotta työntekijät olisivat tyytyväisempiä ja pysyisivät työpaikassa, ja miten työyhteisön yleistä yhteishenkeä ja yhteistoimintaa voitaisiin lisätä, kun taas eurooppalaisella johtajalla on taipumus ajatella suunnilleen niin, että työntekijä oli surkea, inhottava ja ongelmallinen (riippumatta siitä oliko niin todellisuudessa), ja niitä kuluja, vaivoja ja ongelmia, joita hänelle itselleen koituu uuden sopivan työntekijän hakemisesta, valintaprosesseista ja työhön koulutuksesta / opastamisesta. Toisin sanoen japanilaisella on taipumus keskittyä sosiaaliseen yhteisöönsä ja sen korottamiseen, kun taas eurooppalaisella on taipumus keskittyä melkein solipsistisesti omaan itseensä ja oman itsen kohottamiseen suhteessa muihin, joko itseä kohottamalla ja edistämällä, tai painamalla muita alaspäin, estämällä, hidastamalla, haittaamalla, haukkumalla, halventamalla, tms. muita. Japanilaisten elämässä painottuu sosiaalinen yhteistyö, ja yhteisön kilpailu muita yhteisöjä vastaan, eurooppalaisten elämässä painottuu (kansalle ja yhteiskunnalle) tuhoisa, haitallinen ja välinpitämätön yksilöiden kilpailu yksilöitä vastaan. Toki muitakin vaikuttavia psykologisia, kulttuurillisia, taloudellisia, jne. tekijöitä on, mutta aihe on niin laaja, että minun täytyy jättää se myöhempään blogikirjoitukseen.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

liberalismia on ollut jossain muodossa melkein kaikkialla maailmassa. Liberalismi on byrokratioiden ja imperiumien lyhytnäköinen, ja kansoja ja yhteiskuntia kuluttava keino ajaa valtatavoitteita, tehostaa niiden toimintaa, ja saada niille tottelevaisia, tasalaatuisia ja helposti muokattavia palvelijoita ja alamaisia, joiden ainoa lojaalisuus kohdistuu byrokratioihin ja imperiumeihin, ja jotka ovat kaikin tavoin täysin riippuvaisia niistä. Länsimaisen liberalismin erottaa kuitenkin muista maailmalla esiintyneistä liberalismeista sen äärimmäisyys, suunnitelmallisuus, järjestelmällisyys, tehokkuus (liberaalin ideologian näkökulmasta katsottuna), jne., sekä voimakkaiden yhteisöllisten, yhteiskunnallisten, poliittisten ja taloudellisten vastavoimien puute tai heikkous (joka on suurelta osin mahdollistanut länsimaisen liberalismin kehittymisen pehmeäksi totalitarismiksi).

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

1) kohdasta samaa mieltä. 2) Turkin johto näkee itsensä menneiden aikojen Turkin imperiumin perillisenä, joten se todennäköisesti näkee Turkkiin muuttaneet syyrialaiset viime kädessä oman valtansa ja painoarvonsa lisääntymisenä, vaikka syyrialaiset pakolaiset aiheuttavat Turkissa yhteiskunnallisia ja taloudellisia ongelmia, ja tavalliset turkkilaiset suhtautuvat heidän maahanmuuttoonsa hyvin kielteisesti, ja avoimella tavalla. Näiden tekijöiden takia Turkki haluaa dumpata Eurooppaan vain ne syyrialaiset ja muut pakolaiset, joihin sen resurssit eivät riitä tai jotka ovat muulla tavoin ongelmallisia, esim. rikolliset ja muut sopeutumattomat. Lisäksi Turkki havittelee kansalaisilleen vapaata liikkuvuutta lisätäkseen turkkilaisten yhteisöjen ja siten Turkin vaikutusvaltaa eurooppalaisten maiden sisäpolitiikassa. Erdogan onkin kulkenut ympäri Eurooppaa puhumassa sen puolesta, että turkkilaiset yhteisöt säilyttäisivät turkkilaisen identiteetin ja kansallisuuden ensisijaisena, eivät assimiloituisi ja säilyttäisivät kaksoiskansalaisuutensa. Turkilla / turkkilaisilla yhteisöillä on voimakas vaikutus esim. Hollannin ja Saksan vaaleissa ja politiikassa.

Jatketaan Eu:n vastaista työtä rukousten auringonpaisteen alla.

Anonyymi kirjoitti...

Turkkilaiset ovat sunneja. Miten he suhtutuvat syyrialaisiin sunni-arabeihin? Heitä on siis paennut Turkin puolelle. Onko arabimailla tai Iranilla jotain roolia Turkin suhteen? Vaikka enemmistö arabeista on sunneja ja turkkilaisista käytännössä kaikki, niin minkälaiset ovat heidän etniset ja poliittiset suhteet? Azerbaidžanin asukkaat eli azerit ovat kielellisesti hyvin lähellä turkkia, mutta enemmistö azereista on shiioja. Mikä merkitys tuolla on?

Sitä pitää rukoilla ettei Turkkia oteta EU:n jäseneksi ja että EU lakkautettaisiin. ETA on jo olemassa ja se takaa kaupalliset edut. ETA voisi sitten tehdä tullisopimukset ulkopuolisten, kuten Venäjän tai Turkin jne. kanssa.

Tullisopimus Turkin kanssa voisi olla semmoinen mikä riittää puhtaaksi kauppasopimukseksi. Sen tyyppinen millainen Sveitsillä tai Norjalla on nyt EU:n kanssa.

Pitäiskö tässä tosissaan toivoa kurdeille sitä Kurdistanin valtioita, joka lohkaistaisiin Turkin, Syyrian, Irakin ja Iranin osista? Tämä heikentäisi Turkkia ja Irania.

Armeniassa on edelleen Venäjän maavoimien ja ilmavoimien joukkoja, vaikka Armenia itsenäistyi. Se on ehkä ainoa keino estää Turkkia tai Irania hyökkäämästä sinne.

Onko tuossa Turkin toiminnassa jotain mitä voi tulkita Raamatun valossa, kuten profeettojen ennustukset VT:n puolella sekä Ilmestyskirja UT:ssä? Googin arvellaan olevan henkilö joka hallitsee Venäjää, jolla on Raamatun kartoissa nimet Roos ja Maagog. Turkin kohdalla lukevat Mesek, Tuubal, Goomer ja Toorgama.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

Goldman on tietysti monessa asiassa oikeassa, mutta oikein ymmärrettynä kristinusko on yksi juutalaisuuden haaroista. Ei ole kristittyä tai juutalaista Jumalaa, on vain yksi Jumala. Juutalaisuuden näkemykset ja opetukset ovat relevantteja myös kristityille. Meidän on palattava Jeesuksen sanoihin ja sitä kautta juutalaisuuteen, kuorittava kristillisyydestä historian aikana siihen kertyneet painolastit, virheet ja suoranaiset järjettömyydet.

Anonyymi kirjoitti...

Merkel ei takuuvarmasti ole vakaumuksellinen kristitty. Jos olisi, hän lukisi usein Raamattua ja tuntisi sen hyvin. Muuten hän olisi nuiva ja kannattaisi rajavalvontaa ja rajatarkastuksia.

Viktor Orban on kristitty, tarkalleen ottaen kalvinisti. Kalvinistit eivät ole lällyjä vellihousuja. Voi olla sekin että kommunismin aikana kristinuskon harjoittaminen oli riskialtista ja se pakotti kristityt todella panostamaan uskoonsa ja vakaumukseen. Ehkä se jalosti kyvyn toimia vaaratekijöitä vastaan. Paikkakunta, Budapestin naapurissa sijaitseva kunta, jossa majailin keväällä, siellä oli useita kirkkorakennuksia ja seurakuntia, katolisten, kalvinistien ja luterilaisten.

Raamattu on nuiva kirja. Apostolien teot 17:24-27 (Raamattu 1933,38)

24. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,
25. eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.
26. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,
27. että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;

http://www.kotipetripaavola.com/Raamatunnakokulmiamaahanmuutosta.html

Anonyymi kirjoitti...

"Meidän on palattava Jeesuksen sanoihin ja sitä kautta juutalaisuuteen, kuorittava kristillisyydestä historian aikana siihen kertyneet painolastit, virheet ja suoranaiset järjettömyydet."

Suurin osa myös suomalaisista kristityistä on ymmärtänyt raamatun ja kristinuskon aivan väärin, koska he eivät tunne juutalaisuutta ja Jeesuksen ajan kristinuskoa. He eivät tiedä mitä alkuperäinen kristinusko on eivätkä he ymmärrä millainen pintakerros kaikkea turhaa on tarttunut mukaan. Niinpä he esim. tulkitsevat irrallisia Raamatun lauseita miten sattuu ja lisäävät niihin omia nykyhetkeen liittyviä utopistisia toiveitaan, unelmiaan ja haaveitaan.

Yksi esimerkki. Erään lehden mielipidepalstalla oli seuraavan kaltainen kirjoitus nimimerkillä yläkerta tiesi jälleen paremmin: "Ja Herra sanoi: minä lähetän teidät maahan. Maahantulijat maksavat meidän ja tulevien sukupolvien syömävelat."

(En muista miten tuo tarkalleen meni, mutta idea oli suunnilleen tuo).

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

"26. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,"

Jehovan todistajien mielestä tuo on syy olla vastustamatta maahanmuuttoa. Koska määrä-ajat...

Valkea, koska olet perehtynyt juutalaisuuteen enemmän kuin minä, niin mitä mieltä olet kohtalosta? Ja edellä mainitusta lainauksesta? Googletin does judaism believe in destiny ja tulokseksi tuli useampia sivustoja esim. tämä:

http://www.jewishboston.com/Ask-A-Rabbi/blogs/5324-ask-a-rabbi-does-judaism-believe-our-fate-is-determined-on-rosh-hashanah-and-yom-kippur

"The decree is not a capricious declaration of destiny, but recognition that our deeds create and shape reality. They are not just historical events, but as creatures of habits, our actions in the past are a pretty good indicator of our behavior going forward. In other words, our destiny, if we are not careful, may well be determined by our past.

But the machzor, or High Holiday prayer book, goes on to say that we can cause the evil decree to pass over us. If we change ourselves and how we act in the world, we can alter the future we have created for ourselves. Through repentance, prayer and works of charity, or, in other words, practices of self-reflection, personal improvement and service to the world, we can transform ourselves and the course we are on. Unitani tokef and the High Holidays are really a reminder that the past does not have to be our destiny and that our actions do matter."

Esim. kabbalaan, joka on osa juutalaisuutta, kuuluu tietääkseni ajatus, jonka mukaan ihmiset aktiivisesti muovaavat maailmaa valinnoillaan. Luin eräästä kabbalaa käsittelevästä kirjasta juutalaisen tarinan, jossa Jumala oli säätänyt erään miehen kuolemaan tiettynä ajanjaksona, mutta hänen hyvät tekonsa aikaansaivat sen, että hän sai lisää elinaikaa. Hänen 'määrä-aikaansa' jatkettiin, koska hän muutti käytöstään.

Eurooppalaisilla on juuri nyt todella matala syntyvyys, vaikka kantaväestö haluaisi enemmän lapsia. (Ainakin naiset). Tämän kehityksen ei kuitenkaan tarvitse jatkua tällaisena.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Vieras,

ei millään pahalla Petri Paavolan kirjoitusta kohtaan, mutta se on suurimmalta osin hölynpölyä, suurelta osin hänen käyttämiensä kristittyjen Vanhojen Testamenttien takia. Kaikki kristityt Vanhat Testamentit pitäisi heittää roskalaatikoihin, koska ne ovat täynnä tahallisia tai tahattomia karkeita käännösvirheitä ja ottaa käyttöön ortodoksijuutalaisten käyttämät Vanhat Testamentit. Kristittyjen Vanhojen Testamenttien virheistä herää myös kysymys siitä, kuinka paljon tahallisia tai tahattomia käännösvirheitä Uudessa Testamentissa on?

Paavolan lainaama virheellinen kohta:

3 Moos 19:

33 Kun muukalainen asuu luonasi teidän maassanne, älkää sortako häntä.

34 Muukalainen, joka asuu teidän luonanne, olkoon niinkuin maassa syntynyt teikäläinen. Rakasta häntä niinkuin itseäsi, sillä tekin olitte muukalaisina Egyptin maassa. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

35 Älkää tehkö vääryyttä tuomitessanne älkääkä käyttäessänne pituus-, paino- tai astiamittaa.

36 Olkoon teillä oikea vaaka, oikeat punnukset, oikea eefa-mitta ja oikea hiin-mitta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka vein teidät pois Egyptin maasta.

Seuraavassa on ortodoksijuutalaisten Vanhan Testamentin oikea ja alkuperäinen teksti samasta kohdasta:

When a stranger sojourns with you in your land, you shall not taunt him. 34The stranger who sojourns with you shall be as a native from among you, and you shall love him as yourself; for you were strangers in the land of Egypt. I am the Lord, your God. 35You shall not commit a perversion of justice with measures, weights, or liquid measures.36You shall have true scales, true weights, a true ephah, and a true hin. I am the Lord, your God, Who brought you out of the land of Egypt. 37You shall observe all My statutes and all My ordinances, and fulfill them. I am the Lord.

http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9920#v=33

Sojourn tarkoittaa väliaikaista vierailua. Tuo kohta ei koske maahanmuuttajia, vaan maassa väliaikaisesti vierailevia muukalaisia, esim. liikemiehiä, tavarankuljettajia, lomamatkailijoita, tms.

Aina Vanhaan Testamenttiin viitatessa on tärkeää käyttää ortodoksijuutalaisten Vanhaa Testamenttia. Käyttäkää myös toimintoa, jolla tekstiin lisätään rabbien arvokas selventävä tai täydentävä kommentointi:

http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8165

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

kuten linkittämässäsi kirjoituksessa mainittiin, juutalaisten ja siten myös oikeaoppisen kristityn tulkinnan mukaan Jumala loi maailman epätäydelliseksi ja keskeneräiseksi sen takia, että ihmiset saavat osallistua luomistyöhön ja vaikuttaa maailman tapahtumiin ja tulevaisuuteensa. Tämä mahdollistaa hyvän, mutta myös radikaalin pahan. Ihmiset ovat kuitenkin viime kädessä vastuussa teoistaan Jumalan edessä, joka on oikeudenmukainen, tekojen suhteessa oikeutta jakava tuomari. Rangaistusten puolella ei siten ole ikuisia tai äärettömiä rangaistuksia, koska ne eivät olisi oikeudenmukaisia.

Anonyymi kirjoitti...

Tuossa herää se kysymys millä kielellä Raamattua kannattaa lukea, siis VT:tä ja UT:tä. Hepreaa ja kreikkaa osaa aika harva. Jos haluaa englanniksi lukea niin mitkä ovat hyvät käännökset?

Vanhoja suomennoksia on täällä:
http://www.finbible.fi/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luokka:Suomalaiset_raamatunk%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6kset

Uutena käännöksenä on semmoinen kuin Raamattu Kansalle joka on jonkilaisena talkootyönä tehty.

Anonyymi kirjoitti...

"Sojourn tarkoittaa väliaikaista vierailua. Tuo kohta ei koske maahanmuuttajia, vaan maassa väliaikaisesti vierailevia muukalaisia, esim. liikemiehiä, tavarankuljettajia, lomamatkailijoita, tms"

Huomaa jälleen kerran, että miten radikaalisti yksi ainut käännösvirhe voi muuttaa tekstin merkitystä. Sojourn tarkoittaa yhden nettisanakirjan mukaan oleskella, oleskelu.

Reza Aslan on kuvaillut Jeesuksesta kertovassa kirjassaan sitä, miten Raamattua on muokattu tietoisesti tiettyyn suuntaan Jeesuksen ajan jälkeen. Esim. Jeesuksen ja hänen seuraajansa Jaakob-veljen merkitystä on pienennetty ja Paavalin merkitystä suurennettu jne.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Vieras,

tuo linkittämäni Vanha Testamentti englanninkielellä on "as good as it gets". Uuden Testamentin suhteen en vielä tiedä mikä on paras käännös. Niitä on paljon erilaisia. Tällä hetkellä käytän Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuoden 1992 käännöstä, mutta olen aika varma, että parempiakin on.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

sojourn = stay somewhere temporarily / a temporary stay.

Jeesuksen merkityksen vähentäminen ja Paavalin merkityksen korostaminen sopii hyvin vallanahneille vallanpitäjille. Paavali poikkesi Jeesuksen opetuksista sellaiseen suuntaan. Paavali oli välttämätön kristinuskon leviämiselle. Meidän täytyy olla kiitollisia hänelle, mutta samalla huomattava hänen virheensä ja puutteensa, suodatettava hänen opetuksiaan Jeesuksen opetusten valossa. Paavalia on pidettävä ensisijaisesti aluksena, joka kuljetti itseään arvokkaampaa lastia mukanaan, ja joka laitetaan nyt sivuun, jotta arvokkain voi vapaasti kasvaa kukoistukseensa.

Anonyymi kirjoitti...

"Toisin sanoen japanilaisella on taipumus keskittyä sosiaaliseen yhteisöönsä ja sen korottamiseen, kun taas eurooppalaisella on taipumus keskittyä melkein solipsistisesti omaan itseensä ja oman itsen kohottamiseen suhteessa muihin,"

Luin eräästä Japania käsittelevästä kirjasta, että vuorovaikutettaessa ulkomaalaisen kanssa japanilaiseen kulttuuriin kuuluu se, että japanilainen mollaa omaa maataan tyyliin työttömyys ja köyhyys vain lisääntyvät ja kehuu vastapuolen maata. Siis alentaa itsensä ja ylentää toisen. Tässä on kuitenkin kyse vain kohteliaisuudesta ja kirjassa mainittiin, että suomalainen käsittää tämän yleensä aivan väärin, ja kirjoittaa sitten ymmärtämättömyydessään suomalaiseen mediaan, kuinka Japanissa ihannoidaan Suomea.

Onkohan tuo yksi (pieni) lisätekijä, joka vääristää länsimaisen eliitin kuvaa itsestään? Länsimaiset luulevat olevansa ihailun kohteita, maailman ykkösiä, joita muut tulevat apinoimaan, vaikka oikeasti monissa kohteliaisuuksissa on kyse vain ystävällisyydestä eikä länsimaalainen ymmärrä, ettei hän oikeasti ole mikään esikuva esim. japanilaisille? Suomalaisille varsinkin merkkaa paljon mitä muut ajattelevat ja siksi suomalaisilla poliitikoilla on kova psykologinen paine toimia tavalla, joka lisää "arvostusta" "muun maailman" silmissä.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Onko niin että japanilaiset (tai itäaasialaiset) osaavat näytellä vuorovaikutustilanteissa joissa ovat tekemisissä ei-japanilaisten kanssa? Tuollaisessa tilanteessa länsimaalaiset eivät osaa näytellä mukana, siis esittää roolia. Se sijaan he ottavat todesta vastaanottamansa viestinnän, mistä syystä heille muodostuu virheellisiä ja harhaisia käsityksiä.

Tarkoitan itäaasialaisilla myös kiinalaisia, korealaisia, mongoleja, vietnamilaisia, thaimaalaisia, laosilaisia, kambodzalaisia, burmalaisia, filippiiniläisiä, niitä kansoja jotka ovat "kiinalaisen näköisiä".

Tuohon voisi laittaa myös malaijit ja indonesialaiset mutta ne ovat enimmäkseen muslimeja joten vertailen niitä mieluummin niihin etnisyyksiin jotka ovat muslimeja.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

tuo on yksi lisätekijä. Oikeastaan juuri liberaalille eliitille merkitsee eniten mitä muut ajattelevat, poislukien Suomen kansa. He sitten yrittävät levittää ja tartuttaa samaa heikkoutta kansalaisiin pitämällä sitä itsestäänselvyytenä; lietsomalla sitä; kiinnittämällä siihen jatkuvasti huomiota; yrittämällä heikentää suomalaisten itsetuntoa ja identiteettiä; vertaamalla suomalaisia epäedullisesti muihin; jne.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

siinä ei ole kyse niinkään japanilaisten näyttelykyvystä, vaan siitä, että he ovat japanilaisessa kulttuurissa oppineet lapsesta saakka reagoimaan, tuntemaan, ajattelemaan ja toimimaan japanilaisille ominaisilla tavoilla. Japanilaisten luontaiset psykologiset taipumukset ovat sille perustana. Kun japanilainen kehuu liberaalia, vaikka pitää hänen politiikkaansa typeränä ja tuhoisana, kyse on kohteliaisuudesta, jolla hän pelastaa vieraan kasvot. Japanilaiset säilyttävät kirkkaana mielissään sen miten asiat todellisuudessa, ts. japanilaisilla on eurooppalaisia vähemmän taipumusta alkaa uskoa omia valheitaan, kohteliaisuuksiaan, julkisia kulissejaan, esiintymisiään jonain muuna kuin mitä on, jne.

Anonyymi kirjoitti...

En tiedä liittyykö tämä tähän mutta kyselin Yrjön ja Kumitontun blogissa pitäisikö toivoa Donald Trumpia seuraavaksi Amerikan presidentiksi.

http://yrjoperskeles.blogspot.fi/2015/09/kaljupaisia-uutishavaintoja-osa-lxiv.html?showComment=1441230765033#c149139123916023499

http://yrjoperskeles.blogspot.fi/2015/09/mitas-me-jarjestaytyneet-rikolliset.html?showComment=1443036766047#c2015880503189764439

http://murphyssoninlaw.blogspot.fi/2015/10/neekeriorjuus-palaa-takaisin.html

Anonyymi kirjoitti...

Ted Cruz saa kannatusta Tea Party-liikkeen keskuudessa ja osalta konservatiiveja. Cruz vastustaa aborttia ja homoliittoja. Hän puolustaa Israelia. Hän on aika nuori mikä hieman epäilyttää onko tarpeeksi kova pää jota tarvitaan kovissa paikoissa.

Anonyymi kirjoitti...

Sitä piti kysyä että onko kiinalaisilla, korealaisilla ja muilla edellä mainituilla aasialaisilla kansallisuuksilla samanlainen tapa hahmottaa asioita, tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä kuin japanilaisilla on? Onko noilla muilla samanlainen tilannetaju ja menettelytapa kuin japanilaisilla?

Valkea kirjoitti...

Vieras,

Donald Trump on paras ehdokas. Hän on niin rikas, että hänellä on varaa kustantaa tarvittaessa koko vaalikampanjansa itse. Se tekee hänestä suhteellisen riippumattoman ja itsenäisen. Muut ehdokkaat joutuvat ruinaamaan rahaa rikkailta lahjoittajilta. Se tekee heistä rahoittajien sätkynukkeja. Trump kannattaa laittomien siirtolaisten palauttamista ja uusien saapumisen estämistä, joka parantaa maahanmuuttopolitiikkaa ja tuo maahanmuuttopolitiikan pitkästä aikaa oikeasti osaksi politiikkaa. Trump ei kannata demokratian viemistä, eikä ole interventionisti, joten hän aiheuttaa todennäköisesti vähemmän kansainvälisiä ongelmia kuin edeltäjänsä.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

samantyyppisiä, mutta jonkin verran eroja on. Esimerkiksi pohjois-kiinalaiset ovat individualistisempia kuin etelä-kiinalaiset ja japanilaiset. Yhteisöllisyydessään etelä-kiinalaiset ja japanilaiset muistuttavat enemmän toisiaan, tosin Japaniin levinneet liberaalit vaikutteet ovat lisänneet japanilaisten individualistisuutta. Perustana oleva japanilaisten perinteinen kulttuuri ja japanilaisten taipumukset muistuttavat kuitenkin enemmän etelä-kiinalaisia. Pohjois-kiinalaisetkin ovat tietysti paljon yhteisöllisempiä kuin suomalaiset tai muut eurooppalaiset, joten heidän individualisminsa on vain suhteellista. Korealaiset ovat jossain pohjois-kiinalaisten, ja etelä-kiinalaisten ja japanilaisten välimaastossa.

Anonyymi kirjoitti...

Meinasin laittaa kiinalaisten kohdalla vielä maininnan ulkokiinalaisista eli ulkomaiden kiinalaisista. Jotkin ulkokiinalaiset yhteistöt ovat vanhoja. Miten arvioisit niitä yhteisöllisyyden ja individualismin osalta?

https://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Chinese

Minkälaisia nuo muut aiemmin mainitut aasialaiset kansallisuudet ovat?

Onko juutalaisten kohdalla yhteisöllisyyden ja individualismin suhde riippuvainen siitä onko uskonnollinen, siis ortodoksi tai konservatiivi, vai sitten maallistunut, ateisti, liberaali, vasemmistolainen tms.?

Valkea kirjoitti...

Vieras,

ulkokiinalaiset ovat monissa maissa hyvin yhteisöllisiä ja suurelta endogamisia, esim. Malesiassa ja Singaporessa. Niin on ollut melkein alusta saakka kun he muuttivat ulkomaille, heti kun kiinalaisia yleensä ja kiinalaisia vaimoja oli riittävästi. He opiskelevat usein kiinaa ja pitävät yllä kiinalaista kulttuuria. He opiskelevat ja tekevät töitä ahkerasti, ja menestyvät yleensä paremmin kuin kantaväestö. He toimivat usein välimiestehtävissä, kauppiaina, liikemiehinä ja asiantuntijoina, samalla lailla kuin juutalaiset, armenialaiset, libanonilaiset kristityt ulkomailla, jne. Siksi ulkokiinalaiset ovat herättäneet samalla tavalla vastustusta kuin juutalaiset.

Kiinalaiset, korealaiset ja japanilaiset muistuttavat monella tavalla psykologisilta taipumuksiltaan ja kulttuuriltaan toisiaan, vaikka erojakin on. Ahkeria; päämäärätietoisia; älykkäitä; yhteisöllisiä; täsmällisiä, tarkkoja ja siistejä (silloin kun sitä tarvitaan); jne. Kulttuuria on siirtynyt paljon niiden välillä. Kiina on ollut tavallaan itä-Aasian keskusvalta, joten kulttuurin virta on suuntautunut useimmiten Kiinasta Koreaan ja Japaniin. Itä-Aasian maat ovat saaneet paljon kulttuurillisia ja uskonnollisia vaikutteita myös Intiasta. Vietnam, Kamputsea, Laos ja Thaimaa ovat saaneet paljon vaikutteita kiinalaisilta. Ne ovat tavallaan trooppisempi versioita kiinalaisista, huolettomampia ja rennompia, ei ihan niin ahkeria ja älykkäitä, ei ihan niin tarkkoja ja huolellisia silloin kun sitä tarvitaan, jne. Filippiinit ovat saarelaisina kehittyneet omaan trooppiseen suuntaansa, vaikka he ovat saaneet vaikutteita Aasian mannermaalta. Lisäksi filippiiniläiset ovat saaneet voimakkaita vaikutteita espanjalaisilta ja amerikkalaisilta kolonialisteilta, jotka hallitsivat pitkään Filippiinejä. Esim. filippiiniläisten macho-kulttuuri on espanjalaista perua. Myanmar on siirtymä- ja risteyskulttuuri kiinalaisen ja intialaisen kulttuurin välissä.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

juutalaiset ovat keskimäärin sitä yhteisöllisempiä mitä konservatiivisempia, ortodoksisempia ja uskonnollisempia he ovat. Sekulaarit ja ateistiset liberaalijuutalaiset ovat kaikkein individualistisimpia, ja heillä on taipumus sukupolvien edetessä assimiloitua melkein kokonaan tai kokonaan ympäröivään kulttuuriin.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto