Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

keskiviikko 6. huhtikuuta 2016

Miksi Paavi pesee maahanmuuttajien jalkoja, mutta Jeesus pesee opetuslastensa jalkoja?

Paavi pesee ja suutelee kuvassa muslimien ja muiden turvapaikkaturistien jalkoja. Paavin tarkoituksena on jäljitellä Jeesuksen toimia:

(Johanneksen evankeliumi) "1 Pääsiäisjuhla oli jo tulossa, ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta Isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti.

2 He olivat kokoontuneet aterialle, ja Paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskariotin pojan, sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. 3 Jeesus tiesi, että Isä oli antanut kaiken hänen valtaansa ja että hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen. 4 Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellavaliinan. 5 Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla.

6 Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi: "Herra, sinäkö peset minun jalkani?" 7 Jeesus vastasi: "Tätä, minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät." 8 Pietari sanoi hänelle: "Sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani!" Jeesus vastasi: "Jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani." 9 Silloin Simon Pietari sanoi: "Herra, älä pese vain jalkojani, pese myös kädet ja pää." 10 Tähän Jeesus vastasi: "Se, joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua, hän on jo puhdas.* Ja te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki." 11 Jeesus tiesi, kuka hänet kavaltaisi, ja siksi hän sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita. 12 Pestyään heidän jalkansa Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille: "Ymmärrättekö te, mitä teille tein? 13 Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette: sehän minä olen. 14 Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. 15 Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille. 16 Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. 17 Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat."

Jalkojen pesu on erityinen opettavainen teko, joka on osoitettu omalle etniselle ryhmälle, oman juutalaisen yhteisön lähimmille jäsenille. Sen tarkoitus on opettaa opetuslapsille se, että ryhmän johtajat eivät saa erottautua ryhmästä omaksi erilliseksi ryhmäkseen, jonka intressit alkavat erottautua muusta ryhmästä. Ryhmän johtajien on siksi samanaikaisesti oltava hiukan parakdoksaalisesti johtajia ja opettajia, ja ryhmän palvelijoita. Näin oma etninen yhteisö säilyy tiiviinä, yhtenäisenä ja voimakkaana. Jeesus oli nähnyt juutalaisten keskuudessa sen minkälaiseen turmiolliseen tilanteeseen johtajien, fariseusten, eriytyminen muista juutalaisista johtaa:

(Matteuksen evankeliumi) " Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen: 2 "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. 3 Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. 4 He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. 5 Kaiken minkä tekevät he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut, 6 he istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla 7 ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi.

8 "Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. 9 Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa. 10 Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus. 11 Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. 12 Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan."

Tämä kohta toistaa saman opetuksen kuin jalkojen pesu. Jeesuksen tarkoituksena ei ole poistaa tai kumota hierarkioita tai johtajien asemaa. Hänen tarkoituksenaan on modifioida johtajien toimintaa, suhtautumista ja intressejä, modifioida suhtautumista oman yhteisön jäseniin yleisesti ja suhtautumista toisiin johtajiin (johtajien välinen statuskilpailu on usein kovaa ja armotonta).

Vuorisaarnassa Jeesus sanoo:

1. "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi; 2. sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. 3. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? 4. Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: 'Annas, minä otan rikan silmästäsi', ja katso, malka on omassa silmässäsi? 5. Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä. 6. Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä.
7. Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.
8. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. 9. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää, 10. taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? 11. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat! 12. Sen tähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat. 13. Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; 14. mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. 15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. 16. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? 17. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. 18. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.
19. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.
20. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.

21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'. 24. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka rakensi huoneensa kalliolle. 25. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. 26. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka rakensi huoneensa hiekalle. 27. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri." 28. Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa, 29. sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin heidän kirjanoppineensa."

Jeesus siis sanoi: "Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä." Jeesus kieltää juutalaisia kohdistamasta  opetuksiaan, hyväntekeväisyyttä, anteeksiantoa, oikeudenmukaisuutta, jne., juutalaisen yhteisön ulkopuolisiin. Jeesus käytti ei-juutalaisista vertauskuvallisia nimityksiä koira ja sika, kuten voimme havaita kanaanilaisnaisen tapauksesta. Vain oman yhteisön tähteitä saa antaa riittävän oikeamielisille ja hyväntahtoisille ulkopuolisille:

"21 Lähdettyään sieltä Jeesus meni Tyroksen ja Sidonin seudulle. 22 Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi: "Herra, Daavidin Poika, armahda minua! Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni." 23 Mutta hän ei vastannut naiselle mitään.

Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät: "Tee hänelle jotakin. Hän kulkee perässämme ja huutaa." 24 Mutta Jeesus vastasi: "Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten." 25 Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: "Herra, auta minua!" 26 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiranpenikoille." 27 "Ei olekaan, Herra", vastasi nainen, "mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia." 28 Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Suuri on sinun uskosi, nainen! Tapahtukoon niin kuin tahdot." Siitä hetkestä tytär oli terve."

Paavi toimii vastoin Jeesuksen opetuksia ja esimerkkiä. Suurin osa maahanmuuttajista tulkitsee Paavin teon heikkouden ja tyhmyyden osoituksena. Monissa maahanmuuttajien kulttuureissa heikkouteen ja tyhmyyteen suhtaudutaan halveksien ja inhoten, ja niitä hyväksikäytetään niin kauan kuin ne jatkuvat. Paavi heikentää teollaan kristittyjä ja kristinuskoa. Jalkojen pesu voidaan tulkita oikein vain oikeanlaisessa kristityssä kontekstissa, tiiviin kristillisen yhteisön sisällä. Paavi osoittaa teoillaan, että hän ei ole kristitty. Paavi kuuluu samaan maallistuneiden liberaalien joukkoon kuin Suomen luterilaisen valtionkirkon edustajat. Paavi on juuri sellainen omasta yhteisöstään ja kristityistä eriytynyt johtaja, joista Jeesus varoitti.

Kun kaikenlaiset liberaalit johtajat ovat eriytyneet kansoistaan ja toimivat niitä vastaan, on vahvistettava omia yhteisöjä kaikilla tasoilla, ruohonjuuritason yhteisöistä kansallisiin yhteisöihin saakka, toisin sanoen on toimittava samalla tavalla kuin Jeesus samassa tilanteessa.

31 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Olet joskus todennut, että kristinuskon opit velvoittavat pysymään optimistisena loppuun saakka. Päteekö tuo myös ihmisten henkilökohtaiseen mikroelämään, ei vain suuriin yhteiskunnallisiin kysymyksiin? Siis siihen, että miten yksittäinen ihminen luottaa elämänsä sujuvan?

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Ruukinmatruunan kommenttiosastosta löytyi tällainen kommentti. Mitä ajattelet?

'Onkohan tuossa edes kyse mistään pelkästä veronkierrosta? jotenkin tuntuu että tämä netistä löytyvä skenaario kuulostaisi uskottavammalta.'

"Veroparatiisiyhtiöiden omistajien tilejä on suurissa eurooppalaisissa pankeissa, joihin heille maksetaan palkkioita mm. lobattujen hankkeiden läpiviemisestä poliittista asemaansa sekä suhteitaan ja valtaansa hyväksikäyttäen. Tileille maksetut varat ovat suomeksi sanottuna lahjuksia, joita tilinomistaja voi sitten käyttää, niin ettei varojen olemassaolo paljastu Suomen veroviranomaisille, eikä millekään muullekaan taholle.

Juuri äsken vuoti julkisuuteen lista sadoista suomalaisista yksityishenkilöistä ja yrityksistä, joilla tällainen tili on. Tilejä käytetään veronkiertoon ja kaikenlaisten palkkioiden salaamiseen, kuten esimerkiksi lahjuksina saatujen varojen kätkemiseen. Tilin käyttäjä voi nimittäin vingutella tiliin kytkettyjä luottokortteja Suomessakin mielin määrin, eikä kenellekään paljastu tuo hänen rahaliikenteensä. Viisasta tietenkin olisi, ettei tee tililtä suoria siirtoja suomalaiseen pankkiinsa, koska ne verottaja saa aina selville.

Mutta lahjonta toimii näin: Sinulla on jollakin tavalla valtaa vaikuttaa johonkin asiaan, jonka läpivieminen olisi minulle varsin hyödyllistä. Tarjoamani pienen kahvituokion tai vaikkapa runsaan illallisen aikana paljastuu, kun oikein sinua kutittelen, että kyllä sinulle raha kelpaa. Sovitaan, että jos sinä ajat minun toivomani asian läpi, luovutan sinulle Cayman saarille perustetun Matti Meikäläinen Ltd -nimisen yrityksen, jolla on tili saksalaisessa Hansa Pankissa. Jos nyt sanot että: "Joo, minä vien asian läpi", niin minä siirrän sille tilille, tässä sinun silmiesi edessä, kännykälläni miljoona euroa. Sinä sanot "Joo!" ja minä teen tilisiirron kännykälläni, jolta saman tien näytän Matti Meikäläinen Ltd:n Hansa Pankin tilin saldon. Sinä haukot henkeä, kun näytöllä seisoo summa 1.000.000 €! "Kelpaako?" minä kysyn ja sinä nyökyttelet naama punaisena. Sitten minä näpyttelen sinulle tilinkäyttöoikeuden sekä pyydän pankkia lähettämään sinulle Visa ym. tiliin sidotut kortit. Lobbaamani asian valmistuttua, esimerkiksi Museohirvitys Helsingin Kauppatorille, maksan sinulle toisen kerran miljoona euroa tälle samalle tilille. Sinä nyökyttelet päätäsi silmät seljällään.

Kun näin pitkälle on päästy, minä vihjaisen että pitäisi myös saada pidettyä Suomen rajat auki muslimimatuille vuoden verran, ja kysyn olisiko sinulla siihen valtaa. Sinä sanot että: "Totta helvetissä on!" jolloin minä kerron, että maksan sinulle siitä 20 miljoonaa euroa Hansa Pankin tilillesi, puolet etukäteen ja puolet vuoden kuluttua. Sinä haukot henkeäsi ja me lyömme kättä päälle. Jos hoidat hommasi kuten lupasit, me emme ehkä enää koskaan tapaa, mutta rahat tulevat tilillesi, jonka salasanat ym. luovutan sinulle siinä rupattelutuokiomme päätteeksi. Niin, ja kaikki muutkin lobbaajat voivat maksaa samalle tilille sinun palveluksistasi.

Näin se homma toimii, eli pyrkikää vaikka mepeiksi Europarlamenttiin, sillä siellä pyörii eniten varakkaita lobbaajia."

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

kyllä, mutta tarkemmin sanottuna kristillinen optimistisuus on kristillinen velvoite sekä yksityisessä, että yhteiskunnallisessa elämässä. Liberaalit esimerkiksi ovat parantumattoman yltiöoptimistisia liberaalilla ja maallisella tavalla, ja juuri sellaisen optimistisuuden kristinusko kieltää. Liberaaleilla on positiivinen ihmiskuva, jonka mukaan (kaikki) ihmiset kehittyvät jatkuvasti liberaaliin suuntaan ja ovat lähes täysin yhteiskunnan ohjattavissa sosiaalisilla konstruktioilla. Kristityillä on traaginen ihmiskuva, ja jokaista henkilöä velvoitetaan ohjaamaan itseään ja ottamaan itsestään vastuu kristillisten oppien puitteissa.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

Kommentoin tietovuotoa toisaalla seuraavasti:

"Putinin lähipiiri; Islannin pääministeri (Suurpankit yrittivät pakottaa Islannin valtiota vastaamaan Islannissa toimivien yksityisten pankkien tappioista ja veloista. Islanti kieltäytyi ryhtymästä suurpankkien orjaksi.); itä-eurooppalaisia valtionjohtajia; ja arabi- ja muslimimaiden johtajia (joiden maista tulee paljon rahoitusta terroristi- ja jihad- organisaatioille). Kaikki ovat länsimaisten liberaalien ja suurpankkien julkisia tai kulissien takaisia inhokkeja. Vain yksi tapaus liittyy epäsuorasti, ja ei poliittisin tai taloudellisin kytköksin, länsimaiseen johtajaan, luomassa mielikuvaa siitä, että tietovuoto on "puolueeton". Tietovuoto horjuttaa sen kohteiksi joutuneiden poliittista ja taloudellista asemaa. Tietovuoto tapahtui melko pian Belgian terrori-iskujen jälkeen, jotka kohdistuivat Euroopan liberaalin eliitin hermokeskukseen.

Kaiken tämän perusteella voimme tehdä valistuneen arvauksen siitä, että tietovuoto on todennäköisesti länsimaisen liberaalin eliitin tilaama, ja jonkin länsimaisen tiedustelupalvelun järjestämä, eräänlainen liberaalin eliitin terrori-isku inhokkejaan, uhkaajiaan ja vastustajiaan vastaan, "Jos te iskette meitä vastaan, me horjutamme teidän valtaanne." Liberaali eliitti on tietenkin vähintään yhtä korruptoitunut ja yhtä paljon veroparatiisien kautta veroja kiertävä kuin heidän tietovuotonsa kohteet, mutta eliittien kannalta tietovuodossa on kyse vain siitä kuka tekee mitä ja kenelle."

Myös tästä saa lisätietoa:

https://www.craigmurray.org.uk/archives/2016/04/corporate-media-gatekeepers-protect-western-1-from-panama-leak/

Mitä tulee tuohon lainaamaasi kommenttiin, en tiedä tarkkaan kaikkia keinoja, millä veroparatiisit ja veronkierto toimivat, mutta epäilen, että se ei ole noin helppoa kuin Ruukinmatruunan blogissa kommentoiva henkilö esittää. Rahaliikenne ja rahansiirrot tulevat useimmiten tavalla tai toisella näkyviin viranomaisille, kyse on vain siitä, että ne saadaan tavalla tai toisella näyttämään laillisilta; sellaisilta, että niitä on jo verotettu, niitä ei saa enää verottaa ja/tai niitä saa verottaa vain vähän. Usein rahat voidaan veronparatiisin kautta tulouttaa tavaroina, asuntoina tai etuina edunsaajalle, esim humpuukiparatiisiyritys vuokraa tai omistaa luksusauton, ja antaa sen ilmaiseksi edunsaajan pysyvään käyttöön, koska hän on humpuukifirman omistaja tai sen "palveluksessa", tms.

Valkea kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=_nptZREcGN0

Anonyymi kirjoitti...

"Kommentoija,

kyllä, mutta tarkemmin sanottuna kristillinen optimistisuus on kristillinen velvoite sekä yksityisessä, että yhteiskunnallisessa elämässä. Liberaalit esimerkiksi ovat parantumattoman yltiöoptimistisia liberaalilla ja maallisella tavalla, ja juuri sellaisen optimistisuuden kristinusko kieltää. Liberaaleilla on positiivinen ihmiskuva, jonka mukaan (kaikki) ihmiset kehittyvät jatkuvasti liberaaliin suuntaan ja ovat lähes täysin yhteiskunnan ohjattavissa sosiaalisilla konstruktioilla. Kristityillä on traaginen ihmiskuva, ja jokaista henkilöä velvoitetaan ohjaamaan itseään ja ottamaan itsestään vastuu kristillisten oppien puitteissa."

Tarkoitatko tällä seuraavaa: kristitty luottaa Jumalaan, koska kistitty tietää, että hän ei ole Jumala, eikä voi vaikuttaa maailmaan yhtä tehokkaasti kuin Jumala. Toki hän voi tehdä jotain (joskus aika paljonkin), mutta Jumalalla on ylin valta. Jumala voi tehdä mitä tahansa, ihminen ei. Kristitty tekee parhaansa, mutta ei kuitenkaan stressaa turhasta. Stressaaminen on merkki siitä, että hän ei luota Jumalaan ja haluaa itse hallita kaikkea.

Kristitty on tietoinen ihmisen heikkouksista (millaisia ne ovat) ja siitä, että ihminen on vajavainen, ja se on yksi syy, miksi hän pyrkii elämään Jumalan oppien mukaan ja tekee parhaansa, että myös hänen lähipiirinsä elää Jumalan oppien mukaan. Raamattu ottaa huomioon ihmisen vajavaisuuden ja opastaa häntä hyvään elämään.

Onko liberaali optimismi myös seuraavanlaista: maailma muuttuu automaattisesti koko ajan paremmaksi paikaksi ilman, että ihmisillä on pysyvää moraalikoodistoa, jonka mukaan toimia.

"Kaiken tämän perusteella voimme tehdä valistuneen arvauksen siitä, että tietovuoto on todennäköisesti länsimaisen liberaalin eliitin tilaama, ja jonkin länsimaisen tiedustelupalvelun järjestämä, eräänlainen liberaalin eliitin terrori-isku inhokkejaan, uhkaajiaan ja vastustajiaan vastaan, "Jos te iskette meitä vastaan, me horjutamme teidän valtaanne." Liberaali eliitti on tietenkin vähintään yhtä korruptoitunut ja yhtä paljon veroparatiisien kautta veroja kiertävä kuin heidän tietovuotonsa kohteet, mutta eliittien kannalta tietovuodossa on kyse vain siitä kuka tekee mitä ja kenelle."

Todennäköisesti. En ole kauheasti seurannut tuohon asiaan liittyviä uutisia, mutta jostain kumman syystä en muista nähneeni, että joku suuren luokan liberaali (tyyliin George Soros tms.) olisi jäänyt kiinni tuollaisesta. Kas kummaa.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Muuten, Valkea, koska olet perehtynyt minua enemmän esim. Talmudiin, niin kertoisitko sen perusteella, mitä tiedät Saatanan toimintatavoista? Olet varmaan huomannut, että nykymaailmassa on paljon elämäntaito-opettajia. Yksi näiden opettajien opetuksista on usein, että maailmassa ei ole mitään absoluuttista hyvää tai pahaa. Se mikä on hyvää tai pahaa on kiinni vain ja ainoastaan näkökulmasta. Esim. ei ole hyviä ja huonoja tapoja tienata rahaa. Se, että auttaa ajamaan jonkun maan lamaan toiminnallaan keinottelulla (ja rikastuu sillä itse, kun muut köyhtyvät) on ihan yhtä hyvä tapa ansaita rahaa kuin mikä tahansa muu. Tärkeintä on, että ihminen itse on onnellinen. Muilla ei niin ole väliä.

Voisivatko tuollaiset opetukset olla alunperin peräisin Saatanasta? Ajatus, jonka mukaan ei ole mitään moraalikoodistoa, jonka mukaan elää, on varmaan helpompi tapa saada ihmiset tottelemaan itseään, kuin käskeä heitä tekemään suoraan jotain pahaa? Pyrkiikö Saatana vieroittamaan ihmiset Jumalasta ja hänen opeistaan erilaisilla tavoilla?

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

Jumala vaikuttaa ihmisten elämässä tavoilla, joita emme useimmiten itse tiedä. Esterin kirjassa ei mainita kertaakaan Jumalaa, mutta Esterin nimi viittaa siihen, että Jumala vaikuttaa koko ajan taustalla piilossa tapahtumien kulkuun. Jumalan suuntaan orientoituneet voivat luottaa siihen, että Jumala vaikuttaa positiivisesti heidän elämässään. Vaikka kristitty tuhoutuisi maanpäällisessä elämässä, hän luottaa Jumalan lupaukseen kuolemanjälkeisestä elämästä. Siellä korvataan runsain mitoin kristityn kokemat ongelmat ja vastoinkäymiset.

Liberaaleilla on sekä näkyviä, että näkymättömiä moraalikoodistoja. Liberaali ideologia, ihmisoikeudet, liberaali 'suvaitsevaisuus', liberaali hoiva-ajattelu, jne. ovat enemmän tai vähemmän näkyviä. Enemmän tai vähemmän näkymättömiä ovat lakikirjoihin upotettu liberalismi, psykologian de facto moraalin korvikkeena (Liberaalit yrittävät psykologian avulla perustella miksi on psykologisesti oman ja muiden edun mukaista käyttäytyä liberaalilla tavalla ja välttää käyttäytymästä ei-liberaalilla tavalla. Toki tämäkin voi olla joskus räikeän läpinäkyvää, mutta eivät läheskään kaikki silloinkaan huomaa sitä), liberaali filosofia, liberaali sosiologia, liberaalit sanattomat odotukset ja 'itsestäänselvyydet', liberaali avoimuus henkilökohtaisissa asioissa (Jos kaikki henkilökohtainen raahataan julkisesti näkyväksi, kuultavaksi, keskusteltavaksi, arvioitavaksi, terapioitavaksi, korjattavaksi, tuomittavaksi, jne., kenellekään ei jää ei-liberaaleja, ehkä liberalismiin vihamielisesti tai vastustavasti suhtautuvia salaisuuksia sieluunsa), jne.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

liberaali moraalikoodisto on melkein kokonaan liberaalin eliitin intressien mukaan muokkautuva ja kaksinaismoralistinen. Esim. liberaalien käymät sodat ovat aina ihmisoikeussotia; liberaalit vaativat maahanmuuttajien pakkosijoittamista monien kansalaisten asuinalueille, mutta kulissien takana liberaalien liljanvalkoiset asuinalueet ja asuintalot ovat ok kunhan niistä ei puhuta julkisesti; liberaalit sanovat puolustavansa mustia ja ajavansa heidän etujaan, mutta liberaali politiikka on tehnyt mustista sosiaalitukiriippuvaisia, dysfunktionaalisia, aviottomia, vastuuttomia ja rikollisia; jne.

Saatana on valehtelija, harhaanjohtaja, huijaaja, houkuttelija, pettäjä, jne. Saatanalle tärkeintä on johtaa ihmiset pois orientaatiosta Jumalaa kohti, tärkeämpää kuin ihmisten tuhoaminen. Saatana ei välttämättä halua, että ihmiset palvovat Saatanaa. Saatanaa palvovat tunnustavat epäsuorasti Jumalan olemassaolon ja vallan, ja Saatana ei halua edes sellaista tunnustusta. Saatanaa palvovilla on pyyntöjä ja odotuksia Saatanan suhteen, ja he saattavat vertailla Saatananpalvontaa Jumala-orientaatioon. Saatananpalvojat voivat tulla tyytymättömiksi Saatanaan ja kääntyä sen luonnollisena seurauksena Jumalaa kohti. Saatanaa palvovat vaistoavat tai tietävät Saatanan vaikutuksen ja voivat yrittää pyristellä vastaan. Siksi ihmisten ateismi on Saatanan mielestä parempi kuin ihmisten Saatananpalvonta. Kun ihmiset ovat ateisteja, he ovat kääntyneet poispäin Jumalasta, ja eivät ole tietoisia Saatanan läsnäolosta. Silloin ihmiset eivät pysty juurikaan vastustamaan Saatanan vaikutusta. Saatana saa lähes vapaat kädet manipuloida, houkutella ja harhaanjohtaa ihmisiä. Saatanan tavoitteena on tehdä tyhjäksi Jumalan luomistyön tarkoitus, Jumalan suunnitelmat, Jumalan tarjoukset ja ohjeet ihmisille.

C.S. Lewisin kuvaus Saatanasta Screwtape Letters -kirjassa on taiteellinen ja osin humoristinenkin, mutta se kuvaa silti suurimmalta osin hyvin sitä millainen Saatana on. Näyttelijä John Cleese esittää Saatanaa seuraavassa Screwtape Letters -äänikirjassa:

https://www.youtube.com/watch?v=SBxpcGfznos&list=PLA8BAC9375345E6C7

vieras kirjoitti...

Onko tämmöinen sivu tuttu?

http://jormajaakkola.fi/

Sivuston mukaan EU-jäsenyys toteutettiin hallitusmuodon vastaisesti ja näin ollen myös EMU-jäsenyys. EU on paljolti pääsyyllinen siirtolaiskriisiin ja talouskriisiin, koska päätösvalta on Brysselissä, missä päätettiin ettei EU:n jäsenmailla ole rajavalvontaa eikä rajatarkastuksia. EMU eli yhteisvaluutta tarkoittaa sitä että sen jäsenillä ei ole omaa valuuttaa eikä näin ollen omaa keskuspankkipolitiikkaa, valuuttapolitiikkaa eikä korkopolitiikkaa.

Valtion oman päätosvallan tunnusmerkkejä ovat valtionrajat, joilla se ylläpitää rajavalvontaa ja rajatarkastuksia. Toinen merkki omasta päätösvallasta on oma kelluva valuutta ja sitä hallinnoiva keskuspankki.

Anonyymi kirjoitti...

"Paavi toimii vastoin Jeesuksen opetuksia ja esimerkkiä. Suurin osa maahanmuuttajista tulkitsee Paavin teon heikkouden ja tyhmyyden osoituksena. Monissa maahanmuuttajien kulttuureissa heikkouteen ja tyhmyyteen suhtaudutaan halveksien ja inhoten, ja niitä hyväksikäytetään niin kauan kuin ne jatkuvat."

Katson erästä äsken Ylellä näytettyä dokumenttia afgaaninaisesta, joka on työskennellyt kotimaassaan toimittajana. Hän haluaisi työskennellä edelleen ja hänen alkuperäinen haaveensa oli olla poliitikko. Rukoilen, että hän saa hyvän elämän (ja haluamansa uran) omassa kotimaassaan, joss hän ainakin dokumentin teon hetkellä asui.

Naisen siskon kihlattu (vai oliko se aviomies?) asuu Ruotsissa. Veikkaan, että hänet on vienyt sinne (Ruotsiin verrattuna) matala elintaso. Kun katson heidän elämäänsä dokumentista, niin se vaikuttaa paikallisen mittapuun mukaan ihan hyvältä elämältä.

Sisko näyttää dokumentin päähenkilölle kuvia/videokuvaa miehensä asunnosta. Päähenkilö kysyy, että maksaako hän vuokraa vai annetaanko hänen asua siellä. Sisko kertoo, että Ruotsin valtio on järjestänyt hänen miehelleen asunnon ja maksaa sen vuokran. Päähenkilö on yllättynyt positiivisesti. En usko, että afgaanit tekisivät itse koskaan mitään vastaavaa ulkoryhmille.

Ulkomaille matkustamiseen suhtaudutaan dokumentin tekijän (joka on kertojaäänenä) mukaan ylipäätänsä negatiivisesti, koska siellä asuu huonomoraalisia ja -tapaisia ja vääräuskoisia ihmisiä. Oma huomautukseni: matkustaminen ja kansainvälisyys on kuitenkin ok, kun ulkoryhmiltä voi lypsää rahaa ja saada turvapaikan. Kansainvälisyys on siis kovin valikoivaa.

Dokumentin päähenkilön sulhanen joutui lainaamaan rahat, voidakseen järjestää tarpeeksi komeat häät. Afganistanilaisen ajattelun mukaan "vain huonoilla tytöillä on vaatimattomat häät." Tulee mieleen, että kuinkahan moni afgaani lähtee Eurooppaan yksinkertaisesti saadakseen häänsä maksetuksi? Mikäs olisi sen helpompi ja nopeampi tapa saada ne maksetuksi, kuin lähteä Eurooppaan?

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos muuten tuosta linkistä.

Muuten Valkea,

Koska sinäkin olet varmaan jo (aika päiviä sitten) eronnut valtionkirkostamme niin haluan kysyä, että mikä sai sinut eroamaan? Oliko se kirkon suhtautuminen maahanmuuttoon, vai jokin muu asia?

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Muuten, millaisia ajatuksia tämä kirjoitus herättää?

https://sarastuslehti.com/2016/04/12/nuoret-vihaiset-miehet-vastaan-isis-soturit/

Kommentoija

vieras kirjoitti...

Muisututtaako euroraha mielestäsi sitä kun Saksassa toteutettiin valuuttauudistus v. 1990 kun DDR eli "itä-Saksa" liitetiin liittotasavaltaan eli "länsi-Saksaan".

DDR-markat vaihdettiin D-markkoihin vaihtosuhteella 1:1.
Ne mitkä oli aiemmin merkitty DDR-markoissa kuten palkat, hinnat, vuokrat, velat jne. muutettiin D-markkoihin numeraalisesti samoina, vain valuutan nimi vaihtui. Se oli poliittisesti päätetty asia eikä perustunut valuuttojen todelliseen vaihtosuhteeseen. Todellinen vaihtosuhde oli ollut mustassa pörssissä suunnilleen 1:5 ja 1:10 välillä. Yhden D-markan hinta oli mustassa pörssissä pyörinyt 5 ja 10 DDR-markan välillä.

Oletko muuten kirjoittanut jotain mustasta pörssistä täällä blogissasi? Miten arvioisit mustan pörssin toimintaa ja sen mekanismeja? Harmaalla taloudella ja pimeällä työllä estetään eliittiä ja sen alaista byrokratiaa saamasta enempää rahaa.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

kiitos selostuksesta. Minut sai eroamaan valtionkirkosta sen koko liberaali paketti, käytännössä valtionkirkon kristinuskosta luopuminen.

Traditionalistien muslimien kanssa veljeily voi tuntua aluksi mukavalta verrattuna liberaaleihin, mutta siitä joutuu jonain päivänä maksamaan kovan hinnan. Muslimien suhteet ulkoryhmiin perustuvat useimmiten voima- ja valtatasapainoihin. Niin kauan kuin muslimeilla on vähemmän valtaa kuin liberaaleilla, he voivat hyvinkin muodostaa itselleen edullisia liittoja traditionalistien kanssa, jos traditionalistit eivät estä muslimien tavoitteita (tämä on ensimmäinen alistuminen muslimeille). Kun muslimien itsenäinen vaikutusvalta kasvaa ja traditionalisteja ei enää tarvita, siitä on voimakkaita negatiivisia seurauksia traditionalisteille. Kaikki muslimien sopimukset ei-muslimien kanssa ovat väliaikaisia.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

Suomen markka liitettiin liian korkealla kurssilla euroon, mutta tämä ei ole se suurin ongelma, vaan se, että valuutta ei jousta ja elä myöhemminkään suhdanteiden mukaan. Maiden, alueiden ja maailman taloudelliset tilanteet, suhdanteet ja suhteet muuttuvat ja valuutan olisi suotuisaa elää niiden mukaan (kelluva valuutta).

Jos ja kun byrokratiat ja verotus paisuvat kohtuuttomiksi, ja/tai kilpailijat toimivat lisääntyvässä määrin harmaan ja mustan talouden piirissä, harmaa ja musta talous antavat tärkeitä etuja ja kohtuullistavat tilannetta suhteessa byrokratioihin ja kilpailijoihin.

vieras kirjoitti...

Muslimit vastustavat homoliittoja ja abortteja ja heillä isä on todellakin perheen pää eikä sille sanota vastaan. Se saattaa ensi alkuun kuullostaa houkuttelevalta konservatiivin ja traditionalistin mielesäsä. Kuitenkaan sen takia kannata veljeillä heidän kanssa.

"Kaikki muslimien sopimukset ei-muslimien kanssa ovat väliaikaisia." Tämä on mainittu Koraanissa ja haditheissa. Muhammedin esimerkin mukaan sopimus vääräuskoisen kanssa on aina tilapäinen. Sopimuksen saa rikkoa heti kun tulee tilaisuus.

Oletko muuten lukenut Koraania tai haditheja suomeksi? Tai, onko haditheja edes suomennettu. Koraanin suomennoksia on kolme, vuosilta 1942, 1957 ja 1995. Eka käännettiin englannin kautta, toinen ja kolmas suoraan arabiasta. Sitä epäilen onko uusin suomennos kaunisteltu tarkoituksena huijata liberaaleja.

Anonyymi kirjoitti...

Ruukinmatruunan blogissa oli tällainen nimimerkki INTP101:n kirjoittama kommentti. Mitä ajattelet siitä? Kommentoit aiemmin naisten liittoutumista dominoivempien ulkoryhmien kanssa, mutta mitä ajattelet tuosta Putin-jutusta ja hänen mahdollisesta alitajuisesta syystä nostaa Venäjä suurvallaksi? Kun maa pyrkii suurvallaksi, niin onko kyseessä pohjimmiltaan pitkälti valloittaa naapurien naaraat ja levittää geenejä laajemmalle?

"Nuoriso, työttömät ja me marginaaliryhmiin kuuluvat kuten INTP101 kärsivät tästä eniten joten mitä väliä? Saahan hyväosaiset paremmat asemat huudella omista ansioistaan kun me muut taannumme ryysyköyhälistöksi.

Vaikka suomi sotkisi asiansa täysin ja koko maatakaan ei enää jää niin feministit voivat aina pelastaa itsensä menemällä suurvalta-asemaan päässeiden maiden miesten kiusaksi. Jos siis tajusivat hypätä ajoissa Britti, Saksalainen tai Jenkki miehen kelkkaan. Maan ja yhteiskunnan katoaminen on suurimmaksi osaksi vain miesten ongelma, koska feministit pystyvät pelastamaan itsensä.

Putini on kyllä siinä mielessä fiksu johtaja, että pyrkii saamaan Venäjän suurvalta-asemaan ja siten parantamaan Venäläisten miesten osakkeita feministi markkinoilla. Feministin seksuaalisuus ei kykene vastustamaan houkutusta kun suurvalta-asemaan päässeen maan miesten teräskengät taas kopisuttavat tannerta ja lakeripuvut liehuvat. Tasa-arvossa feministit hylkäävät aina oman maansa ja lähtevät toteuttamaan fantasiaansa suurvalta-asemassa olevien maiden miesten kanssa. Putinille ei merkitse mikään muu mitään kuin se, että Venäläiset miehet pääsevät suurvalta-asemaan ja saavat maailman feministien ehdottoman huomion ja rakkauden osakseen.

Suomen aseman tässä pelissä paljastaa se, että Suomalaisen miehen on haettava vaimo thaimaasta asti ennenkuin löytyy maa minkä maan naiset kokevat omaan tasoonsa nähden Suomen olevan ns. suurvalta asemassa. Suurvalta-asema on aina suhteellinen ei absoluuuttinen. Tosin se, että Thaimaassa Suomen koetaan olevan suurvalta-asemassa ei ole Suomen ansiota vaan eurooppalaisten entisten imperialistimaiden, mutta sitä Thaimaalaiset naiset eivät alhaisemman sivistystasonsa takia tiedä.

Suomalainen nuori mies on kyllä mennyttä, koska täällä tehdään kaikki mahdollinen, että hänet saadaan näyttämään mahdollisimman huonolta suhteessa siihen miten feministien seksuaalisuus toimii päästyään täysin vapaaksi."

Kommentoija

vieras kirjoitti...

Siis euron hinta markoissa (5,94573) oli halvempi kuin olisi pitänyt. Koska markka lukittiin tuolla kurssilla euroon, se aiheutti pysyvästi hankalan tilanteen. Spekulointia, koska oli turmiollista ylipäänsä liittyä yhteisvaluuttaan, koska euro ei ole taloudellinen valuutta vaan poliittinen valuutta. Mutta mikä olisi ollut optimaalinen euron markkahinta, jonka olisi voinut lukita? Olisiko se ollut esim. 6,5 - 7,5 markan hinta?

Valkea kirjoitti...

Vieras,

kalliimpi euron vaihtokurssi olisi tehnyt suomalaisista tuotteista euromääräisinä edullisempia, ja parantanut siten suomalaisten tuotteiden vientimahdollisuuksia ulkomailla. Mutta vienti- ja tuontitalous on dynaaminen prosessi, jossa ei ole yhtä oikeaa kurssia kaikiksi ajoiksi. Esimerkiksi jos vienti käy kuumana, on hyvä, että kurssi kallistuu jonkin verran. Optimaalisen lukitsemiskurssin kysyminen on siten melkein kuin sen kysymistä, mikä yksi ruokalaji olisi niin terveellinen, että ihmisen ei tarvitsisi syödä mitään muuta kuin sitä. Jotta ihmisen ruokavalio on terveellinen, sen on oltava riittävän monipuolista.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

olen lukenut Koraanin kokonaan ja arvovaltaisimmat Hadithit osittain.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

Venäjän kaltaista imperiumia johdetaan rahan ja vallan periaatteiden mukaan, siinä eivät tavallisten venäläisten seksuaaliset tarpeet ja tavoitteet useimmiten kovin paljon paina. Tottakai seksuaalisuus vaikuttaa jollain tavalla taustalla tai etualalla melkein kaikkien ihmisten motiiveihin, ja Putinkin haluaa parantaa venäläisten syntyvyyttä, mutta tämänkin tavoitteen Putin näkee varmastikin enemmän Venäjän poliittisen ja taloudellisen painoarvon säilymisen ja lisäämisen kannalta kuin eksplisiittisesti seksuaalisiin tavoitteisiin liittyvänä.

vieras kirjoitti...

Taisin jo viisi vuotta sitten todeta että jos muslimin pitää muuttaa johonkin, niin sitten vain islamilaiseen maahan. Tämä käsitykseni ponnahti päähäni uudestaan kun siirtolaiskriisi puhkesi.

Minä olen kummastellut ja muualla eri yhteyksissä on kummasteltu sitä miksi Persianlahden öljymaat eivät ole ottaneet vastaan Syyriasta ja Irakista paenneita. Miksi esim. YK ja EU eivät ole vaatineet Persianlahden öljymaita (Saudi-Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, Arabiemiirikunnat, Oman ja Iran) ottamaan heitä kontolleen? On todettu että Saudi-Arabia ja Iran ovat tukeneet Syyrian sisällissodan osapuolia, niin heidän tulisi tämän perusteella ottaa vastuuta Syyriasta paenneista. YK ja EU ovat todenneet, jos ylipäätään ovat mitään todenneet julkisesti, etteivät nuo maat ole allekirjoittaneet "kansainvälisiä sopimuksia" joten niiltä ei voi vaatia tuollaista. Esim. Saudi-Arabia ei ole allekirjoittanut Geneven pakolaissopimusta.

Herää epäilys, miksi Persianlahden öljymaat ovat valmiita kustantamaan moskeijoiden ja "kulttuurikeskusten" jne. rahoittamista ulkomailla, mutteivät käytä vastaavia rahasummia Syyriasta paenneiden ylöspitoon. Jokin epäilys herää tästä. Jokin tässä mättää.

Persianlahden öljymaat ovat heti Syyrian ja Irakin naapurissa, joten niihin ei ole pitkä matka mennä. Jos olot rauhoittuvat kotiseudulla niin paluu olisi nopeampi. Persianlahden öljymaat ovat ökyrikkaita ja niillä olisi rahaa millä kustantaa ylöspito. Kieli, etnisyys ja uskonto olisivat samanlaiset, kulttuuri myös. Tämän perusteella voisi olettaa että olisi helppo sopeutua. Sunnit menisivät Persianlahden arabimaihin ja shiiat Iraniin.

Pitääkö paikkansa, etteivät Persianlahden öljymaat luota Syyriasta ja Irakista paenneisiin koska epäilevät Daeshin, Al Nusran, Al Qaidan ja muiden aseellisten ryhmittymien olevan soluttautuneina noiden paenneiden joukossa? Ne maat eivät siis halua että nuo ryhmittymät muodostaisivat turvallisuuriskiä heidän maissaan, puhumattakaan että joutuisivat yhteenottoihin niitä vastaan.

Anonyymi kirjoitti...

Muuten, millaisia ajatuksia herättää Pentti Linkola?

https://sarastuslehti.com/2016/04/21/pentti-linkolan-haastattelu-osa-2/

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Valkea,

Olet tutustunut islamiin ja sen teksteihin, muttet kuitenkaan valinnut islamia. Sanoit eräässä kommenttiketjussa, että yksi syy on se, että koet Jumalan olevan lempeä isä, jolla ei ole tarvetta nähdä ihmisiä orjinaan/Jumalalla ei ole valtatarpeita ihmisten suhteen. Joidenkin oppineiden mukaan islamiin kuuluu ajatus kalifaatista ja nationalismin hylkäämisestä. Siis muslimaiden pitäisi liittyä yhteen globaaliksi kalifaatiksi, jossa ei ole rajoja.

Käytännön elämässä muslimit ovat kuitenkin hyvin tarkkoja oman klaanin ja heimon rajojen suhteen, vaikka kyseessä olisi monietninen valtio. Toisaalta, islam ei kiellä endogamiaa, mutta joidenkin oppineiden mukaan kuitenkin kannustaa eksogamiaan muiden muslimien kanssa, jotta "rasismi" saadaan kitkettyä ja ummasta tulee yhtenäisempi.

Onko tuo suhde nationalismiin ja ajatus kalifaatista yksi syy, miksi et valinnut islamia? Vaikka jotkut rikkaat saudit jne. rahoittavat Isisiä, he eivät kuitenkaan halua rajatonta islamilaista valtiota oman alueensa sisälle. Eiväthän he ole edes suostuneet ottamaan vastaan islaminuskoisia Syyrian pakolaisia, vaikka heidät on ajettu pois kotiseuduiltaan osittain saudien rahoilla.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Vieras,

Persianlahden maat yrittävät välttää kaikenlaisia Syyrian ja Irakin maahanmuuttajiin liittyviä ongelmia, taloudellisia, poliittisia, kulttuurillisia, etnisiä, uskonnollisia, jne., ei pelkästään terrorismiin liittyviä. Ne ovat itseasiassa monessa suhteessa melko epävakaita jo nyt.

Anonyymi kirjoitti...

"Persianlahden maat yrittävät välttää kaikenlaisia Syyrian ja Irakin maahanmuuttajiin liittyviä ongelmia, taloudellisia, poliittisia, kulttuurillisia, etnisiä, uskonnollisia, jne., ei pelkästään terrorismiin liittyviä. Ne ovat itseasiassa monessa suhteessa melko epävakaita jo nyt."

Katsoin kerran hyvän klipin YouTubesta, jossa eräs englantia puhuva huiviton nuori syyrialaisnainen selitti sodan syitä. Hän kertoi, ketkä kaikki osapuolet ovat sen taustalla. Iran, Usa (Ja EU?), Venäjä ja Persianlahden maat eivät ole ainoita, vaan myös Israel on yksi osapuoli. Varmaan siksi, että Syyria on uhannut Israelia useasti Israelin olemassaolon aikana (esim. Kuuden päivän sota) ja Assadin epäiltiin kehittävän yhdinasetta Israelia vastaan. Muistan nähneeni lehtijuttuja epäilyttävistä rakennuksista Syyriassa. Pitäisi löytää se video, koska se oli todella hyvä.

Hän myös sanoi, että Persianlahden maat eivät ota vastaan Syyrian pakolaisia muun muassa siksi, että Levantin arabit ovat erilaisia niin kulttuurin kuin etnisen taustankin puolesta. He myös pelkäävät, että mukana tulisi terroristeja, jotka horjuttaisivat esim. Saudien kuningashuonetta.

Eikö terroriryhmien tukeminen ole äärimmäisen tyhmää toimintaa rikkailta arabeilta? Tietääkseni esim. Saudi-Arabia on varsin korruptoitunut maa, jossa pelkkään kuningassukuun syntyminen takaa 3000 euron kuukausielatuksen. Kyseisessä maassa ei myöskään menesty, ellei omaa oikeita yhteyksiä eliittiin.

Jihadistiryhmiin kuulemma liitytään, koska maailma tuntuu epäoikeudenmukaiselta. Eivätkö rikkaat arabit tule ajatelleeksi, että nuo ryhmät saattavat hyvinkin syöstä myös heidät vallasta? He varmaan itsekin edustavat jihadistien silmissä tietynlaista rappiota ja epäoikeudenmukaisuutta.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Vieras,

"Herää epäilys, miksi Persianlahden öljymaat ovat valmiita kustantamaan moskeijoiden ja "kulttuurikeskusten" jne. rahoittamista ulkomailla, mutteivät käytä vastaavia rahasummia Syyriasta paenneiden ylöspitoon."

Rikkaat arabimaat haluavat sekä syödä kakun että säästää sen. Kyse on oman vaikutusvallan ja valta-alueen laajentamisesta (etninen, kulttuurinen, uskonnollinen, poliittinen, jne.) ja toisen etnisen ryhmän tilan/alueen haltuun ottamisesta. Arabimuslimit ja ylipäätänsä muslimit haluavat ottaa hallintaansa valkoisen, kristityn miehen Euroopan. He ulkoistavat mielellään pakolaisten huolehtimisen eurooppalaisille, koska se vähentää heidän omaa taakkaansa ja huonontaa eurooppalaisten elinoloja.

Arabimaat ottavat kansainvälisyydestä rusinat pullasta. Arabi tietää, että kun toiseen etniseen ryhmään kuuluvalle arabille antaa vähän, hän on tyytymätön ja vaati kohta lisää. Röyhkeys kasvaa syödessä. Saudit ja muut Persianlahden päättäjät eivät halua huonontaa omien kantaväestöjensä elinoloja ja asemaa. He eivät siksi anna juuri kansalaisuuksia ulkopuolisille, eivätkä ulkopuoliset saa myöskään ilmaista elatusta, terveydenhoitoa, koulutusta, jne. Vauraus kuuluu vain omalle kansalle.

Saudeissa on mustia islaminuskoisia afrikkalaisia, jotka kerjäävät kaduilla ja ovat jääneet maahan laittomasti pyhiinvaelluksen jälkeen. No, kerjätä saa niin kauan kuin ei jää kiinni laittomasta maassaolosta. Kun siitä jää kiinni tulee äkkilähtö Afrikkaan. Ja siellä Saudeissa ei ole Amnesty Internationalia itkemässä perään!

Siis valkoinen mies kyykkyyn ja alueet haltuun.

Herää kysymys: miksi monet eurooppalaispäättäjät eivät ollenkaan ymmärrä intuitiivisesti tätä kaiken alulle panevaa, alkukantaista puolta maahanmuutosta ja kansainvälisyydestä? Tätä evoluutiobiologista/liskoaivopuolta/eläimellistä apinamieltä meissä ihmisissä? Reviiriä,elintilaa ja siihen liittyviä asioita? Sisäryhmiä ja ulkoryhmiä? Valloittamista?

Johtuuko se siitä, että niin moni päättäjä on nykyään nainen, eikä naisten osa ole ollut taistella, sotia ja metsästää heimonsa puolesta?

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

Linkola on liian äärimmäinen kannanotoissaan. Me emme voi kääntää kelloa taaksepäin, ja ryhtyä kaikki elämään luontaistaloudessa. Luontoa on syytä suojella, mutta se on tehtävä, jollain muulla tavalla kuin Linkolan metodeilla. Lisäksi Linkolalla tuntuu olevan melkoista tilkkutäkkiä mielipiteet. Tämä oli ihan hyvä, "Jokainen on omalla reviirillään. Jotkut tutkimusmatkailijat ja hyvät reportterit riittävät. Ne käyvät kertomassa, miltä milläkin maailman äärellä näyttää. Ei tarvitse lähteä täältä pällistelemään eikä sieltä tulla tänne."

Mutta naurattavaakin tuossa tekstissä kyllä oli, "Kun poliitikko kuuntelee kansaa, peli on heti pelattu" ja "Miten voidaan varmistaa, että yhtä ahnetta, teknisesti kyvykästä ja lisääntymishaluista otusta kuin ihminen ei synny uudestaan? Niin, se olisi mielenkiintoinen kokeilu. Lainsäädännöllä, kurilla ja kielloilla, pakolla ja sorrolla sitä voisi kokeilla."

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

Islamissa pystyy kyllä ihan hyvin säilyttämään etnisen ryhmänsä ja pitämään yllä endogamiaa. Eksogamia ei ole velvoite, se annetaan mahdollisuutena, jonka voi valita. Nämä eivät kuitenkaan ole riittäviä syitä valita Islamia.

vieras kirjoitti...

Saudi-Arabian toiminta tuli mieleen kun huomasin Eduskunnan täysistunnon pöytäkirjasta PTK 44/2016 vp poimitun puheen kohdan:

"Arvoisa puhemies! Vielä sen verran: Mekan lähellä on pyhiinvaelluspaikka, jossa on ilmastoidut teltat yli 2 miljoonalle pyhiinvaeltajalle. Nämä ovat huippuolosuhteet, ja täysin tyhjänä lähes koko vuoden. Miten nämä pakolaiset, jotka puhuvat myös suvaitsevaisuudesta ja kaikista näistä, eivät mene sinne leireille, eivätkä ne toiset islamilaiset maat ota sinne niitä islamisteja, tai mitä ovatkin, vaan ne tuodaan tänne? Siinä on joku niin sanottu korruptio ehkä takana."

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_44+2016+2.aspx#16.31Hakkarainen

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto