Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

keskiviikko 20. syyskuuta 2017

Euroopan unioni ja poliittinen ruoska hallitsemisen välineenä

Miksi Euroopan unioni haluaa niin paljon muslimeja Eurooppaan? Muslimien työllistyminen ja usein sosiaaliturvalla rahoitetut tulot ovat keskimäärin niin heikkoja, että halpatyövoima ja lisäkuluttajien haaliminen selittävät vain osittain liberaalia maahanmuuttopolitiikkaa.

Mitkä ovat muslimien tärkeimpiä osaamisalueita, jotka erottavat heidät "edukseen" muista etnisistä ryhmistä?

Muslimit ovat muihin ryhmiin verrattuna aggressiivisia, tyytymättömiä, epäluuloisia, jossain määrin paranoideja ja ryhminä itsekeskeisiä; muslimit on helppo lietsoa väkivaltaan; muslimit ovat laajan organisoituneen ja lain ulkopuolisen väkivallan käyttäjiä; muslimit eivät assimiloidu, vaan säilyvät erillisinä ryhminään; muslimit ovat vaikeasti hallittavia vallanpitäjille; jne.

Eu on kehittymisvaiheessa oleva imperiumi, ja pyrkii tulevaisuudessa olemaan yhä enemmän täysimittainen imperiumi. Imperiumin hallitseminen on aina vaikeaa. Paikalliset toimijat, kansat ja vallanpitäjät voivat suhteellisen helposti kiertää keskusvallan päätöksiä, määräyksiä ja lakeja, tai jättää kokonaan noudattamatta niitä ja toimia omien lakiensa mukaisesti. Paikalliset vallanpitäjät voivat jopa erota imperiumista, kuten kävi Britanniassa ja on osittain käymässä itä-Euroopassa. Imperiumin toiminnan pelkkä koordinoiminenkin on vaikeaa ilman riittävää pakkovaltaa.

Yhdysvallat ja suuret eurooppalaiset valtiot ovat jo pitkään käyttäneet kansainvälisessä valtapolitiikassa ulkomaiden erilaisia vähemmistöjä ja tyytymättömiä ryhmiä poliittisina ruoskina vastustajiksi, sopeutumattomiksi tai tottelemattomiksi katsomiaan vastaan. Niillä on vankka kokemukseen perustuva osaaminen siitä miten sellaisia ryhmiä voidaan lietsoa, kouluttaa, rahoittaa, organisoida ja aseistaa toimintaan. Poliittisten ruoskien toiminta voi olla strategisesta tilanteesta riippuen rauhanomaista (esim. Gene Sharp, Politics of NonViolent Action, vol. 1, 2, 3), täysimittaista sotaa (esim. mujahediinien sota Neuvostoliiton joukkoja vastaan Afganistanissa), tai jokin niiden välimuoto tai sekoitus.

Kun poliittinen ruoska -metodi on toiminut niin hyvin kansainvälisessä valtapolitiikassa, samaa metodia voidaan käyttää myös laajan valtion tai imperiumin sisäisessä politiikassa.

Jos ajattelemme Eurooppaan päästettyjä muslimeja kehittämisvaiheessa olevina poliittisina Damokleen miekkoina paikallisten päättäjien ja kansojen pään yläpuolella, muslimien maahanmuutto on loogista imperiumin politiikkaa. Jos paikalliset toimijat venyttävät imperiumin liekaa liian pitkälle, imperiumi voi lietsoa, rahoittaa ja organisoida poliittisen ruoskan toimintaan, ja ajaa maan tarvittaessa myös laajamittaiseen väkivaltaan, kaaokseen ja sisällisotaan.

Englanti on liian vaikutusvaltainen ja itsenäinen, Eu on vielä liian heikko, kansalaisten vapauksista on vielä liian paljon jäljellä ja Britanniassa kasvava poliittinen ruoska on vielä liian varhaisessa vaiheessa, jotta poliittista ruoskaa olisi voitu käyttää Englantia vastaan. Mutta jos ja kun kaikki valta keskitetään Eu:lle, valtiot heikentyvät ja muuttuvat pelkiksi Eu:n etäpäätteiksi, kansalaisten vapaudet tukahdutetaan kaikissa merkityksellisissä asioissa ja maahanmuuttajien ryhmät ovat kasvaneet kaikkialla valtaviksi massoiksi, poliittiset ruoskat muuttuvat tehokkaiksi poliittisiksi välineiksi.

Eu imperiumin valtapolitiikan kannalta hyvää ovat potentiaalisesti mm. seuraavat asiat a) Muslimien väkivalta ja muu rikollisuus, sekä terrorismi, kunhan nämä yhdistetään liberaalin median propagandaan, ja liberaaliin koulutukseen ja kasvatukseen. Liberaali disinformaatio kouluttaa kantaväestöjä reagoimaan muslimien väkivaltaan ja terrorismiin passiivisen alistuneesti ja de facto hyväksyvästi parhain päin selitellen. Kun kansalaiset sisäistävät tämän ajattelu- ja tuntemismallin, he reagoivat herkästi poliittisen ruoskan sivalluksiin alistumalla passiivisesti. Sellaiset kansalaiset ovat ihanteellisia Eu -kansalaisia. b) Imperiumin perustaminen ja ylläpitäminen on eräänlaista poliittista epävakaata uhkapeliä, kuin politiikka olisi perustettu heiluvan keinulaudan päälle. Kun näin on joka tapauksessa, Eu:n päättäjien on parempi olla keinulaudan tasapainopisteessä päättämässä mihin suuntaan keinulauta heilahtaa. Tai käyttääkseni toista vertausta, jos imperiumin politiikka on joka tapauksessa kuin villi tiikeri, on parempi ratsastaa tiikerillä kuin olla sen syötävänä. Hallitse kaaosta lisäämällä kaaosta, ohjaamalla sitä ja käyttämällä sitä hyväksesi. c) Kun Euroopan maat syöksyvät liiallisen maahanmuuton myötä kaaokseen, dysfunktionaalisuuteen ja väkivaltaan, eivätkä paikallisten päättäjien hallintoresurssit riitä ratkaisemaan ongelmia, ne tulevat täysin riippuvaiseksi siitä avusta, jonka Eu voi antaa. Paikalliset päättäjät joutuvat pysyvästi kerjäämään apua Eu -päättäjiltä. Tämä on se hallintosuhde, jonka Eu haluaa viime kädessä muodostaa paikallisiin päättäjiin.

31 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

Kommentoin toisaalla seuraavasti.

Tavalla tai toisella punavihreät nimittävät itseään liberaaleiksi Suomessa ja kaikkialla muuallakin länsimaissa. Jopa Keskusta määrittelee itsensä arvoiltaan ja politiikaltaan liberaaliksi puolueeksi.

Eihän heillä tietysti kovin paljon vapauden (liberty) kanssa ole tekemistä, ellei yksityiselämään käpertynyttä huikentelua lasketa sellaiseksi. Tarkalleen ottaen liberaalit ovat multikulttuurisia sosiaalidemokraatteja.

Fasistit ja kansallissosialistit olivat militaristisia ja imperialistisia sosiaalidemokraatteja, joilla oli marxilaispohjainen ideologinen tausta. He vain olivat korvanneet taloudellisen luokkasodan kansojen luokkasodalla. Oikeutetut fasistiset kansakunnat olivat tavallaan kokonaisuudessaan työläiskansakuntia suhteessa kapitalistisiin ja imperialistisiin omistajaluokan valtioihin, kuten Englanti ja modernimmalla tavalla Yhdysvallat. Fasistien vallankumous ja kansojen luokkatasa-arvo oli tarkoitus toteuttaa valloittamalla siirtomaita itselle ja perustamalla omia imperiumeja.

Liberaaleilla on yhteiset progressiiviset ja vasemmistolaiset juuret fasistien kanssa. Rooseveltin New Deal intellektuellit ja byrokraatit ihailivat avoimesti Mussolinin fasisteja, ja Italian fasistit ihailivat avoimesti Rooseveltin politiikkaa, joka oli maksimaalista fasismia, jonka Yhdysvaltain järjestelmä ja perustuslaki sillä hetkellä sallivat. Molemmat lainasivat toisiltaan politiikkaa, ideologiaa ja toimintatapoja.

Poliittis-moraalisesti traditionaalisilla konservatiiveilla on täysi Haidtin moraalikirjo, perinteisillä työväen sosiaalidemokraateilla on näennäisesti koko moraalikirjo, mutta siinä jokainen moraalin osa-alue on kumottu, ja ohjattu palvelemaan vasemmistollaisia tavoitteita. Esim. lojaalisuus, joka kumpuaa aidoista yhteisöistä, tiiviistä yhteisön jäsenten välisistä sosiaalisista suhteista ja yhteishengestä on perinteisillä vasemmistolaisilla suunnattu poliittisen, atomisoiduista yksilöistä koostuvan ja ylhäältä johdetun kollektiivin ylläpitämiseen ja palvelemiseen. Perinteisten vasemmistolaisten mukaan yhteisöllistä, välittävää ja lojaalia on esim. maksaa korkeita veroja sosiaalidemokraattiselle valtiolle.

Liberaalit, ja vihreät siinä avant-garde joukkona, eivät enää vääristele moraalia, kuten työväenluokka -sosiaalidemokraatit. He ovat pudottaneet suuren osan moraalikirjosta pois ja käyttävät typistettyä moraalia. Siihen kuuluvat hoiva- ja vahingoittamismoraali, oikeudenmukaisuus- ja väärintekomoraali, ja vähäisemmässä ja vääristyneessä muodossa pyhyys- ja rappiomoraali. Suuri osa liberaalien järjettömyyksistä johtuu tästä typistämisestä.

Anonyymi kirjoitti...

Valkea,

Mikä on mielestäsi islamin pohjimmainen ongelma? Mikä tekee islamista väkivaltaisen ja muslimeista anti-sosiaalisia? Juutalaisuuteen kääntyminen on pitkä ja vaikea prosessi, mutta islamiin kääntyminen on nopeaa ja helppoa. Juutalaisuuteen kääntyvältä vaaditaan paljon, mutta islamiin kääntyneeltä vähän, mitä tulee esim. pyhien tekstien tutkimiseen ja osaamiseen. Juutalaisuuteen kääntymiseen vaaditaan kova motivaatio.

Kun esim. Talmudia tutkii tarpeeksi syvällisesti, niin huomaa, että juutalaisten toiminnan ja ajatusten kirjo on laaja. Islamiin hyväksytyksi tulemiseen voi riittää yksinään se, että lähtee sotimaan ja terrorisoimaan ihmisiä jonnekin kaukaiseen maahan. Islamiin kääntyminen on melko tynkäistä verrattuna juutalaisuuteen. Islamiin kääntymiseen riittää, että tietää ja hyväksyy islamin viisi peruspilaria.

Onko islamin yksi ongelma siis se, että toisinkuin juutalaisuus, siihen astuminen ei edellytä yhtä monipuolista filosofista pohdiskelua ja eri näkökulmien pohdintaa? Onko islam liian helppo uskonto? Vai olisivatko nykymuslimit kuitenkaan juuri sen erilaisempia, vaikka he tuntisivat uskontonsa tekstit (myös hadithit) yhtä laajasti kuin juutalaiset tuntevat Talmudin? Tietääkseni khalifit ovat olleet varsin väkivaltaisia ja vallanhaluisia johtajia, ja tietääkseni he ovat esikuvia muslimeille. Onko tämä yksi ongelma islamissa? Jo esikuvat, ne joita jäljitellään, ovat brutaaleja, eivätkä kannusta filosofiseen pohdiskeluun?

Onko yksi syy sekin, että muslimit ja islam ovat ehdottomia sen suhteen, että vain islam on ainoa oikea uskonto ja tie. Juutalaisten opetusten mukaan taas kuka tahansa ei-juutalainen, joka noudattaa Nooan seitsemää lakia, voi pelastua. Juutalaisten asenne ei-juutalaisia kohtaan (ääriryhmiä lukuunottamatta) on hieman armollisempi?

Muuten, hyvä kirjoitus.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoin toisaalla.

Miksi liberaalit harjoittavat sanojen eliminointia ja "neutralisointia", sekä siihen liittyvää tukahduttamista?

Se perustuu ranskalaisen vasemmistoradikaalin Jacques Derridan ajatuksiin siitä, että ajattelun kategoriat ovat itsessään syrjiviä, ja ne täytyy siksi dekonstruoida ja poistaa.

Joka kerran kun ihminen esimerkiksi ajattelee ja lausuu sanan 'eduskunnan puhemies', hän vahvistaa niitä mielleyhtymiä, joiden mukaan mies ja tietyt arvovaltaiset tehtävät kuuluvat yhteen. Kun nämä mielleyhtymät, ajattelumallit ja näihin liittyvät tunnereaktiot vahvistuvat ja muuttuvat toistuviksi tavoiksi ja kokemisen malleiksi, ne johtavat puolueellisuuteen, ja siten syrjiviin valintoihin ja käytäntöihin. Tämä tapahtuu useimmiten ilman, että henkilö tiedostaa olevansa puolueellinen tai syrjivä. Liberaalien pyrkimyksenä on eliminoida piilevä rakenteellinen puolueellisuus, jonka on tarkoitus johtaa sukupuolten, etnisten ryhmien, uskonnollisten ja uskonnottomien, jne. tasa-arvoon.

Liberaalien ajattelutapaan liittyy monia ongelmia, mutta käsittelen niistä tässä muutamia.

Kategorioiden oletettu estävä vaikutus on suurimmalta osin puppua. Vaikka eduskunnan toimintaa johtaa puhemies, puhemiehenä oli vielä äskettäin Maria Lohela. Palomiehinä toimii monia naisia. Sana liikemies ei ole estänyt lukuisia naisia toimimasta yritysten johtajina. Joillain tieteen aloilla naisia on enemmistö, vaikka tiedemiehet ovat tiedemiehiä. Jne.

Sikäli kuin sellaista miehiin liittyvää puolueellisuutta on, joka lisää miesten määrää yhteiskunnan johtotehtävissä, ja tietyissä rasittavissa, vaativissa ja vaikeissa tehtävissä, se on hyvä asia. Miehet sopivat ominaisuuksiensa takia naisia paremmin tiettyihin tehtäviin, ja siksi on hyvä asia, että he ovat niissä yliedustettuina. Esim. johtotehtäviin miehet sopivat naisia paremmin sen takia, että miehet ovat keskimäärin päättäväisempiä, dominoivampia, enemmän systeemi- ja järjestelmäajatteluun painottuvia, enemmän tarvittavia riskejä ottavia, ymmärtävät paremmin suurten ryhmien ja organisaatioiden toimintaa, uhrautuvampia (aika, energia, muista vaihtoehdoista luopuminen, joissain tapauksissa terveyden ja hengen uhraaminen, jne.), jne. Naisilla on taipumus johtotehtävissä mallintaa, elleivät he ole poikkeuksellisen miehekkäitä, johtamisen keinoja ja tavoitteita naisen avioliitto- ja perhe-elämän tarpeista.

Liberaalit kauppaavat "sanamagiaansa" tasa-arvotavoitteilla. Tasa-arvo on jo itsessään huono tavoite ajattelevalle ihmiselle, mutta liberaalien malli erottuu kehnoudellaan. Liberaalien tavoitteena on tehdä lähes kaikki muu ihmisten hyvinvoinnissa, turvallisuudessa, työllistymisessä, menestyksessä, sosiaalisessa statuksessa, avioitumismahdollisuuksissa, jne. merkityksettömäksi, paitsi älykkyys, raha ja valta. Kun mitkään muut tekijät eivät kohtuullista ja tasapainota niitä, kuilu, eriytyminen ja epätasa-arvo eliitin ja muiden välillä kasvaa. Keskivertonaista ei hyödytä millään tavalla se, että jokin nainen on päässyt kauneudellaan, päättäväisyydellään ja/tai osaamisellaan "tasa-arvoisesti miesten kanssa" jonkin suuren yrityksen johtajaksi, jos keskivertonainen asuu vähitellen slummiutuvalla maahanmuuttaja-alueella, käy kahdessa huonopalkkaisessa työssä saadakseen rahat riittämään, on stressaantunut ja nääntynyt, joutuu käyttämään ylikuormitettuja ja heikentyviä julkisia terveyspalveluja, jne.

Neuvostoliiton tyrannia ei olisi ollut mahdollista ilman tasa-arvoa. Juuri se, että kaikki tavalliset ihmiset saatiin painettua tasa-arvoisesti pohjatasolle, mahdollisti Neuvostoliiton eliitin nousemisen niin korkealle muiden yläpuolelle. Kun valta oli todellisuudessa lähes ainoa merkityksellinen asia yhteiskunnassa ja kilpailevia tai tasapainottavia valtakeskuksia ei ollut, Neuvostoliiton eliitti pystyi tekemään ihmisille mitä tahansa, mukaanlukien massiivinen murhaaminen.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

kiitos. Vaikka Islamissa on monia haaroja, melkein kaikkia niitä yhdistää yksioikoinen filosofis-uskonnollinen ajattelutapa. Tämä ei tietenkään estä niitä joutumasta konfliktiin keskenään, pikemminkin päinvastoin. Perehtyminen Islamiin ei muuta tätä tilannetta, elleivät sitä tutkivat suhteuta uskontoa siihen kontekstiin, joka oli 600 -luvulla. Suurin osa muslimeista ei tiedä kovinkaan paljon siitä mitä Islam opettaa.

Islam on monessa suhteessa ehdottomampi ja joustamattomampi kuin Juutalaisuus suhteessa oman uskonnon ulkopuolisiin. Islamissa keskeistä on vallan ja organisoinnin maksimoiminen. Juutalaisuudessa pyritään kehittämään ihmistä, hänen hyveellisyyttään, osaamistaan, viisauttaan ja oikeudenmukaisuuttaan, sekä juutalaista yhteisöä, sen yhteishenkeä ja yhteistoimintaa. Jokainen juutalainen on velvoitettu osallistumaan tähän prosessiin opiskelemalla, keskustelemalla, auttamalla ja toimimalla.

Vasarahammer kirjoitti...

Itse yritin jossain vaiheessa miettiä, missä islamissa lopulta mentiin vikaan ja olisiko islamilla ollut mahdollisuus kehittyä toiseen suuntaan.

Yksi asia, jossa islam selkeästi meni vikaan oli literalismi eli se, että Koraani on sellaisenaan Allahin sanaa ja että islamilainen laki syrjäyttää itsenäisen moraalisen pohdiskelun. Moraali muuttui hiljalleen Koraanista ja perimätiedosta johdetun opin kirjaimelliseksi noudattamiseksi ja kaikenlainen filosofinen pohdiskelu hiljalleen tukahdutettiin muilta osin, kuin se koski Koraania ja perimätietoa.

Yksi negatiiviseen kehitykseen eniten vaikuttaneista hahmoista oli Ibn Taymiyyah.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Taymiyyah

Allahin kaikkivoipaisuus on islamissa keskeistä. Mitkä tahansa havaintoihin ja tieteelliseen teoriaan perustuvata luonnonlait rajoittavat Allahin kaikkivoipaisuutta.

Toki voidaan sanoa, että islamin perustaja oli sotapäällikkö ja täten täysin erilainen kuin kristinuskon keskeinen hahmo Jeesus. Ehkä tässä oli se syy, miksi islam kääntyi kirjaimellisen opin noudattamisen suuntaan. Oma vaikutuksensa on myös ympäristöllä, jossa islam syntyi, eli sotaisten, keskenään eripuraisten ja epäluuloisten arabiheimojen asuttamalla alueella.

Islam oli myös alkumenestyksensä vanki. Islam oli toki lakiuskonto mutta sen keskeinen innovaatio oli uskonnollinen pyhä sota, joka oikeutti impearialismin, ryöstelyn ja raiskaamisen ja teki näistä asioista pyhiä velvollisuuksia, kun niitä suoritetaan Allahin puolesta.

Islam on sekä sotilaallista imperialismia että kulttuuri-imperialismia. Jälkimmäinen näkyy parhaiten siinä, miten islamin kääntyneet kansat pakotetaan hylkäämään oma aiempi kulttuurillinen identiteettinsä jahihilyana ja omaksumaan arabi-islamilainen identiteetti. V.S. Naipaul on kutsunut islamia pahimman laatuiseksi kulttuuri-imperialismiksi.

Bernard Lewis taas luonnehti islamin kolmea keskeistä epätasa-arvon elementtiä eli uskovan ja uskottoman, miehen ja naisen sekä isännän ja orjan välistä suhdetta. Islamilainen laki estää sen, että muslimilla ja uskottomalla voisi koskaan olla samanarvoinen asema islamin hallitsemassa yhteiskunnassa.

Vasarahammer kirjoitti...

"Miksi liberaalit harjoittavat sanojen eliminointia ja "neutralisointia", sekä siihen liittyvää tukahduttamista?"

Itse olen ymmärtänyt, että sanalla "liberaali" tarkoitetaan ensisijaisesti sellaista, jonka ajattelu perustuu postmoderniin filosofiaan. Siinä sanat ovat "vallan väline" ja tämä puoli on tärkeämpi kuin asiat, joita sanoilla kuvataan.

Postmodernistit kieltävät objektiivisen todellisuuden ja keskittyvät sanoilla konstruoituun todellisuuteen ja sen manipulointiin, jotta vähemmistöt ja heikommassa asemassa olevat saisivat paremmin äänensä kuuluviin.

Vaikka postmodernismi edustaa vasemmistolaisuutta, siltä puuttuu positiivinen visio yhteiskunnasta toisin kuin marxilaisilla, joiden tavoite oli sinänsä rationaalinen vaikkakin perustui virheellisille lähtöoletuksille.

Postmodernismit pyrkivät purkamaan "alistavia valtarakenteita", jollaisiksi he katsovat esimerkiksi avioliiton, heteronormatiivisuuden, perheen ja kirkon. He edustavat pohjimmiltaan nihilismiä ja heidän menestyksensä on lähinnä seurausta perinteisen marxilaisuuden epäonnistumisesta.

Tunnetuimmat postmodernistiset filosofit ovat kaikki äärivasemmistolaisia. Silti postmodernistinen ajattelu on levinnyt kaikkiin valtapuolueisiin. Yleensä kaikki yhteiskunnallisia tieteitä lukevat altistuvat opiskeluaikana postmodenistien ajatuksille.

vieras kirjoitti...

Rasismiliberaali on kuvaava nimitys heistä jotka ovat mukana RHC:n ja Rasmuksen toiminnassa. Miten muuten voi havaita motiiveja sille mitä he puhuvat keskusteluketjuissaan tai toimivat käytännössä.

Valkea kirjoitti...

Kirjoitin muualla:

Niin, lanseerasin tuossa edellisessä kommentissa lonkalta luoden uudissanan, rasismilberaali.

Rasismiliberaalia voisi tyypitellä seuraavasti: Pakonomaisen kiinnostunut rasismiksi epäilemistään asioista ja rasisteiksi epäilemistään henkilöistä. Kiihottuu rasismista ja rasisteista huomattavan paljon sekä omin avuin, että muiden kanssa yhdessä. Kiihottuessaan epäilyt muuttuvat helposti jopa paranoidisiksi.

Nostaa puutteellista itsetuntoaan etsimällä useimmiten kohteekseen niitä, jotka ovat hänen vastustajiksi kokemiensa henkilöiden joukossa alkoholisoituneimpia, syrjäyneimpiä ja verbaalisesti rajoittuneimpia. Ei juuri koskaan käy vuorovaikutteista keskustelua vertaistensa kanssa "rasismista" tai maahanmuutosta, koska joutuisi sellaisessa kanssakäymisessä melkein aina alakynteen. "Keskustelee" yksisuuntaisesti luomiensa stereotyyppisten olkiukkojen kanssa, ja "tuhoaa" ja nujertaa niitä.

Kannattaa sananvapauden tukahduttamista tai lakkauttamista, mutta harvoin suoraan. Yleensä hän käyttää sen verukkeena mukavalta tai "järkevältä" kuulostavia termejä, kuten "kohtelias keskustelu", "vastuullinen sananvapaus", "vihapuheen vähentäminen", "asiallisen keskustelun suosiminen", "huomioon ottavan keskustelukulttuurin ylläpitäminen", tms.

Ei useimmiten aja omaa intressiään keskipitkällä tai edes lyhyellä tähtäimellä. Mielikuvat ja emotionaaliset pyrkimykset ovat tärkeämpiä kuin todellisuus. Hänelle tärkeätä ei ole niinkään se mitä maahanmuuton myötä tapahtuu, vaan se, että hän uskoo liberaalin propagandan ohjaamana olevansa hyvä tai parempi ihminen, ja kuuluvansa korkeampaan sosiaaliseen luokkaan kuin missä hän todellisuudessa on. Tämä peittää alleen sen, että hän on useimmiten tavallinen keskiverto ihminen, joka on kaiken lisäksi poikkeuksellisen lattea ja sisällyksetön, koska hän on korvannut aidon kiinnostuksen ja asioihin perehtymisen muille luomansa mielikuvan manageroinnilla.

On riippuvainen ns. unelmahötöstä ja emotionaalisesti liikuttavista asioista. Liikuttava kuva ja tarina yhdestä kuolleesta lapsesta televisiossa on hänelle tärkeämpi kuin kymmenen tuhatta käytännön elämässä tapettua tai murhattua.

Anonyymi kirjoitti...

" Islamissa keskeistä on vallan ja organisoinnin maksimoiminen."

Millä tavalla tämä näkyy, etenkin organisoinnin maksimoiminen? Mitkä ovat yksittäisiä käytännön elämän esimerkkejä?

"Perehtyminen Islamiin ei muuta tätä tilannetta, elleivät sitä tutkivat suhteuta uskontoa siihen kontekstiin, joka oli 600 -luvulla."

Voisiko tilanne muuttua jossain määrin sillä, että kiinnitettäisiin huomio siihen hetkeen, jona kyseinen kohta syntyi? "Tämä kirjoitettiin 600-luvulla tilanteessa jossa...Siksi se ei välttämättä sovellu sellaisenaan tähän päivään."

Mielestäni muslimien ongelma on sekin, että muslimit antavat liikaa painoarvoa joillekin ulkoisille asioille, kuten huivin käytölle esimerkiksi oman yhteiskuntansa (esim.Somalian) kehittämisen tai hyvien tapojen osoittamisen sijaan. Islam on melko ulkokultainen uskonto käytännön elämässä. Pauli Vahtera on kirjoittanut siitä, kuinka jotkut Suomeen "turvapaikanhakijoina" tulleet ovat kertoneet vastaanottokeskuksen henkilökunnalle tulleensa Suomeen tehdäkseen Suomesta islamilaisen maan.

Siis oma yhteiskunta on aivan persläpi, jossa kaikki asiat ovat aivan rempallaan, ja ovat tulleet muka Suomea korjaamaan. Menisivät hoitamaan ensin sen oman maansa kuntoon! Juuri tällaiset jutut ovat islamin ongelma.

"Keskivertonaista ei hyödytä millään tavalla se, että jokin nainen on päässyt kauneudellaan, päättäväisyydellään ja/tai osaamisellaan "tasa-arvoisesti miesten kanssa" jonkin suuren yrityksen johtajaksi, jos keskivertonainen asuu vähitellen slummiutuvalla maahanmuuttaja-alueella, käy kahdessa huonopalkkaisessa työssä saadakseen rahat riittämään, on stressaantunut ja nääntynyt, joutuu käyttämään ylikuormitettuja ja heikentyviä julkisia terveyspalveluja, jne."

Ja toisinpäin: syrjäytynyttä, työtöntä, nettipornoon ja kännykkäpeleihin koukussa olevaa miestä tuskin kauheasti lohduttaa ajatella/hyödyttää mitenkään se, että suurin osa pörssiyhtiöiden johdossa olevista on miehiä, jne. Hän ei todellakan ole sukupuolensa takia mitenkään "etuoikeutettu".

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

"Ei useimmiten aja omaa intressiään keskipitkällä tai edes lyhyellä tähtäimellä. Mielikuvat ja emotionaaliset pyrkimykset ovat tärkeämpiä kuin todellisuus. Hänelle tärkeätä ei ole niinkään se mitä maahanmuuton myötä tapahtuu, vaan se, että hän uskoo liberaalin propagandan ohjaamana olevansa hyvä tai parempi ihminen, ja kuuluvansa korkeampaan sosiaaliseen luokkaan kuin missä hän todellisuudessa on."

Jokin aika sitten julkaistiin kirja, jossa määriteltiin yläluokka uudella, laajemmalla tavalla. En ole lukenut sitä, mutta tietääkseni sen pointti oli se, että ihmisen sosiaalinen luokka ei määräydy niinkään tulo- ja elintason mukaan, vaan myös kiinnostuksen kohteiden, koulutuksen ja sen, mihin luokkaan hän kokee kuuluvansa.

En ole varma oliko se kirja Laura Kolben Yläluokka. Ainakin tämän arvostelun perusteella on:
"Alipalkattuna pätkätyöläisenä on tosin vaikea hahmottaa itseään osaksi yläluokkaa tai eliittiä, vaikka akateeminen koulutus minulla onkin. Varmaan moni muukin kirjassa mainituista ryhmistä epäilee eliittiin kuulumistaan."

https://kirjavuori.blogspot.com/2015/01/laura-kolbe-ylaluokka.html

Kokoomustakin äänestävät varmaan monet persaukiset, pätkätöissä käyvät pienituloiset, koska he haluavat uskoa, että kyseinen puolue ajaa heidän etuaan, ja kokoomuksen äänestäminen tekee heistä "yläluokkaa". Tai sitten aivan tavallinen töissä käyvä ja korkeasti koulutettu, mutta roiman asuntolainan omaava keskiluokkainen perheenisä äänestää kokoomusta, koska kokee, että kyseisen puolueen äänestäminen on merkki kuulumisesta johonkin "parempaan".

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Hyviä kysymyksiä.

V.P. kirjoitti toisaalla:

Elämme maassa jossa vastuullisena käytöksenä lasten vanhemmilta pidetään näiden ohjaamista kansainväliselle uralle. Tämä on sievistelevä tapa ilmaista että meillä säällisenä elämäntavoitteena pidetään pääsemistä helvettiin täältä.

Kysymys kuuluu, voiko tuollaisella ARVOPOHJALLA varustettu porukka mitenkään päättää omista asioistaan? Jos kaikkien suunnitelmat ovat pakosuunnitelmia?

Valkea kirjoitti...

Osa 1.

Vasarahammer,

hyviä selostuksia.

Voisimme luoda maailmankatsomuksellisesti seuraavanlaisen janan. Liberaalien mukaan maailma ja ihmiset ovat lähtökohtaisesti universaalisti hyviä. Jos liberaalit joutuvat pitkin hampain myöntämään, että maailmassa on jotain pahaa, se on vain välivaihe tai alhaisempi kehitystaso, joka on joko matkalla kohti universaalia hyvyyttä tai joka kuihtuu hiljalleen pois universaalin hyvyyden tieltä.

--- Sinä ehkä hiukan toivoisit, että maailma olisi universaalisti hyvä, mutta olet kuitenkin ennenkaikkea realisti, joten näet maailmassa olevan hyvän ja pahan sellaisina kuin ne ovat. Sen verran universaalin hyvän toive kuitenkin vaikuttaa, että kun maailmassa on jotain pahaa, se on poikkeus hyvän normista, ja vaatii siten selityksen siitä mikä meni pieleen. Realistina et kuitenkaan elättele toiveita muslimien pitkäkestoisesta ja/tai laajasta reformista.

--- Minun maailmankatsomukseni mukaan hyvä ja paha ovat maailman normaaleja piirteitä. Pahan olemassaolo itsessään ei vaadi kovin kummoisia selityksiä, se on yksi elämänmuodoista ja elämänvoimista. Tarkempaa selitystä vaatii vain se, miksi kukin hyvä tai paha kehittyi juuri sellaiseksi kuin se kehittyi. Maailma ei tule koskaan olemaan ilman molempia, ilman hyvää ja pahaa, niin kauan kuin Jumala ei puutu ratkaisevasti tapahtumien kulkuun. Hyvän tehtävänä on omalta osaltaan työskennellä sen puolesta, että hyvä säilyy ja voittaa, sekä tässä maailmassa, että kuolemanjälkeisessä. Hyvä voi työskennellä kaikkien niiden kanssa, jotka edistävät näitä tavoitteita. Hyvä näkee ulkopuolisen hyvän hyvät puolet, vaikka heidän maailmankatsomuksensa eroaisivat huomattavasti toisistaan. Hyvä näkee realistisesti myös pahassa olevan hyvän, koska pahakaan ei tule toimeen ilman osittaista hyvää.

--- Muslimit, jos he noudattavat Islamia, näkevät ei-islamilaisen maailman universaalisti pahana, eikä se voi heidän mukaansa mitenkään olla hyvää tai muuttua hyväksi, ellei se käänny islamiin. Jos muslimit ovat heikkoja suhteessa ei-muslimeihin, he odottavat omaa vahvistumistaan ja ei-muslimien heikkenemistä. Silloin muslimien voima on erottautumista, puhtaana pysymistä, oman alueen ja/tai ekolokeron puolustamista ja käytännöllisiä, mutta väliaikaisia sopimuksia ei-muslimien kanssa. Tämä on se perustaso, joka muslimien tulee säilyttää kaikissa tilanteissa ja kaikkina aikoina. Jos muslimit ovat riittävän vahvoja suhteessa ei-muslimeihin, silloin perustason päälle tulee dominointi, voimankäyttö ja ekspansiivisuus. Muslimien pyrkimyksenä on silloin nostaa uhkavaatimuksilla, dominoinnilla ja voimankäytöllä ei-muslimit suoraan muslimeiksi, tai karkottaa, alistaa tai tappaa heidät.

Jatkuu ...

Valkea kirjoitti...

Osa 2.

Tästä näemme, että liberaalit ja muslimit ovat maailmankatsomuksellisesti ääripäitä, toistensa peilikuvia.

Liberaalit uskovat lähes ehdoitta universaaliin hyvään. Liberaalit uskovat olevansa hyvyyden jalostunein ja tärkein keskus, ja heidän tehtävänsä "jalostaa ja nostaa" muu maailma mahdollisimman lähelle heidän "hyvyyttään", toisin sanoen tehdä muusta maailmasta liberaaleja. Pyrkimys muun maailman "jalostamiseen ja nostamiseen" liberaaleiksi on liberaalien mielestä yksi tärkeimmistä osoituksista heidän "hyvyydestään". Vaikka liberaalit voivat olla liberaaleja "uskovaisia", liberalismi on pohjimmiltaan ateistinen maailmankatsomus, joten kaiken liberaalien "hyvyyden" on synnyttävä ja saatava oikeutuksensa maallisista teoista. Liberaalit kuluttavat ja eliminoivat vastustajiaan ensisijaisesti "pehmeillä" keinoilla, manipuloimalla, propagandalla, liberaalilla "koulutuksella", rakenteellisella suosimisella ja syrjimisellä, suostuttelemisella, viihteellä, huomion kiinnittämisellä epäolennaiseen, insentiiveillä ja pienillä rangaistuksilla, jne.

Muslimit uskovat lähes ehdoitta universaaliin oman itsensä ulkopuoliseen pahaan. Muslimit uskovat, että heillä on melkein monopoli hyvyyteen, vain kirjan kansoilla on jonkin verran epätäydellistä ja viime kädessä kelpaamatonta muslimien ulkopuolista hyvyyttä. Muslimit uskovat hyvyytensä ja hyvän oikeutuksensa tulevan Allahin ja muslimien tekojen symbioosista ja harmoniasta, siitä, että muslimit toteuttavat Allahin tahdon. Kun hyvän katsotaan tulevan ensisijaisesti Allahin puolella olemisesta, sitä ei tarvitse osoittaa, oikeuttaa tai perustella juuri ollenkaan maallisilla hyvillä teoilla ei-muslimeille. Muslimit käyttävät, jos voivat, ensijaisesti kovia keinoja.

Liberaalit ja muslimit uskovat oman ideologiansa olevan lopullinen ratkaisu koko maailmalle (final solution), tosin liberaalit objektiivisesti arvioiden paljon naivimmin, typerämmin ja lapsellisemmin.

Me olemme siinä välissä.

Liberaalien uskomusten mukaan Trumpin valinta presidentiksi oli mahdotonta, ja sen todennäköisyys oli kuulemma "tasan 0 prosenttia". Kaikesta huolimatta 'black swan' -toteutui ja Trump valittiin presidentiksi. Liberaalit uskovat puolisalaisesti keskuudessaan oman ideologiansa ylivertaisuuteen Islamiin verrattuna, ja että liberaalien "edistys" ei voi kulkea taaksepäin, toisin sanoen liberaalit uskovat, että liberaalit ja liberalismi voittavat Islamin. Jos Islam voittaa liberalismin, se on vain yksi 'black swan' lisää, jota liberaalit eivät pystyneet käsittämään ja ennustamaan; se on vain paljon isompi 'black swan' kuin Trumpin valinta presidentiksi, koska liberalismi loppuu Islamin voittoon.

Valkea kirjoitti...

... Osa 3.

Maallinen tapa nähdä se, että muslimien ei tarvitse juuri ollenkaan perustella, osoittaa ja oikeuttaa "hyvyyttään" ei-muslimeille ennen voimankäyttöä on se, että riittävän tehokkaalla muslimien voimankäytöllä on taipumus syrjäyttää, kumota ja eliminoida ne motiivit, jotka olivat ei-muslimien toiminnassa ja elämässä ennen muslimien voimankäyttöä. Kun muslimien ei tarvitse juurikaan pohjustaa hyväntekemisellä, suostuttelulla, insentiiveillä, tms. voimankäyttöään, se säästää muslimien resursseja, aikaa ja energiaa, ja on tavallaan kustannustehokasta. Muslimit voivat käyttää kaiken energiansa oman ryhmänsä vahvistamiseen. Voimankäyttö on myös siinä mielessä tehokasta, että ei-muslimit ovat saattaneet satoja vuosia suostutella, kouluttaa, houkutella, manipuloida, jne. omaa ryhmäänsä toimimaan tietyllä tavalla, mutta muslimien voimankäyttö ja uhkavaatimukset voivat pyyhkiä niiden vaikutuksen päivässä pois.

Valkea kirjoitti...

Vierailija,

motiiveja on tietysti monenlaisia, konformismi yleiseksi koettuun tai oman viiteryhmän normiin; halu esiintyä hyvempänä tai parempana kuin on; välinpitämättömyys; työn, tehtävän tai aseman asettama pakko; typeryys, tietämättömyys, herkkäuskoisuus tai helppo emotionaalinen manipuloitavuus; rahanahneus ja/tai taloudelliset intressit; sosiaalisten sanktioiden pelko; jne. Vaatisi varmaankin kirjan verran tekstiä, jotta voisi kuvata miten nämä voivat kussakin tapauksessa käydä ilmi. Vaikka sadalla ihmisellä olisi samat motiivit, sanotaan vaikkapa pääasiassa konformismi, sen perusperiaatteet voivat ilmetä jokaisella eri tavalla heidän kirjoituksissaan, jos se ilmenee ollenkaan. Suureen osaan ihmisten kirjoituksista liittyy salaamista, asioiden kertomatta jättämistä ja vääristelyä; jonkinasteista teeskentelyä; itselle edullisten asioiden korostamista ja liioittelua; korostettua kirjoitusten "teknisyyttä ja abstraktiutta", jotta paljastaa itsestään mahdollisimman vähän; omien motiivien piilottamista johonkin suureen tarkoitukseen tai ideologiaan; jne.

Heidän pidemmän aikaa havainnoiduista kirjoituksistaan voi sitten rivien välistä päätellä heidän motiivejaan. Esimerkiksi jos ripittää kokoomuslaista voimallisesti hänen vasemmistolaisuudestaan, jonka jälkeen hänellä on säännöllisesti taipumuksena ripittää sijaistoimintona ja purkautumistienä voimallisesti vihreitä heidän vasemmistolaisuudestaan (vahvistaa haavoitettua oikeistolaisuuttaan ja ulkoistaa vasemmistolaisuuden syyllisyyden toisaalle), hän on todennäköisesti suhteellisen herkkä sosiaalisille rangaistuksille.

Jos henkilö uskoo vastoin tosiasioita ja logiikkaa melko lapsenomaisesti ja sokean herkkäuskoisesti, ja samalla takertuen ja ehkä kiivaastikin puolustaen auktoriteetteja tai liberaalin median luomaa mielikuvaa yleisestä mielipiteestä, hänellä on todennäköisesti huomattavaa taipumusta konformismiin ja auktoriteettien tottelemiseen, ellei kyse ole silkasta typeryydestä, ja älykkyyden ja hahmotuskyvyn puutteesta.

Jne.

Valkea kirjoitti...

Kommentoin toisaalla.

Ihmiskunnan historia on pitkälti taistelua tyynnyttävien, tyydyttävien ja harhaanjohtavien omien ja kollektiivisesti jaettujen harhakuvien puolesta. Totuudenpuhujat ja realistit ovat useimmiten olleet enemmän tai vähemmän vainottuja tai syrjittyjä.

Naiset ovat sille erityisen alttiita. Raskaus ja lapsenhoito ovat vaativia ja energiaa kuluttavia tehtäviä. Naisella on taipumus vaatia mieheltään sen, että hän pystyy luomaan naisen ympärille turvalliselta ja rauhoittavalta tuntuvan "kuplan", eristämään hänet ympäristön stresseiltä, puutteilta ja uhkilta. Mies on suojamuuri naisen, ja rasittavan, kitsaan ja uhkaavan ympäristön välillä. Yleensä on luultu, että tähän tehtävään kuuluu lähinnä käytännöllisiä tehtäviä, kuten naisen puolustaminen aggressiivisilta ulkopuolisilta miehiltä, resurssien hankkiminen, "pesän" rakentaminen, naisen ajoittainen helliminen, jne.

Mutta osa tätä tehtävää on myös suloisten valheiden kertominen naiselle. Mies ei saa mielellään tuoda ulkomaailman stressejä kotiin esim. purkautumalla työpaikalla ilmevästä lomautusuhasta tai korostamalla liikaa ympäristön turvallisuusuhkia. Miehen on hoidettava ne asiat itse tai yhdessä muiden miesten kanssa, ja pidettävä samalla yllä miellyttävää perhekuplaa. Jos ongelmista on pakko kertoa realistisesti sellaisenaan, se on syytä tehdä niin, että ongelmien sanotaan olevan hallinnassa, joten naisen ei tarvitse huolestua, kunhan muistaa tehdä miehen määräämät asiat X ja Y. Jos mies ei tajua tällaisia toimintamoodeja itse, naisen äänekkäät protestit ja riidat "ongelmien kaatamisesta minun päälleni" opettavat ne hänelle.

Tällainen on naiselta ymmärrettävää ja suurimmalta osin järkevääkin toimintaa perhetasolla, mutta se muuttuu ongelmaksi, kun se siirretään politiikkaan. Naisten politiikka koostuu suurimmalta osin henkilökohtaisten ja perhetarpeiden siirtämisestä lähes sellaisenaan politiikkaan.

Nainen äänestää myös sukupuolielimellään miehekkyyden puolesta. Jos miehet ovat riittävän tyhmiä ja/tai heikkoja päästämään vieraita miehiä sosiaalisten ja valtiollisten rajojen sisälle terrorisoimaan, tekemään rikoksia, elämään vapaamatkustajina, viemään naisia, viemään sosiaalisia asemia ja työpaikkoja, jne., naiset tulkitsevat tämän alitajuntaisesti omien miestensä heikkoudeksi ja vieraiden miesten vahvuudeksi. Tämä johtaa seuraavanlaisiin reaktioihin:

Tyytymättömään katkeruuteen ja halveksintaan omia miehiä kohtaan, kun he eivät hoida miesten tehtäviään ja pidä naisille tyydyttäviä kuplia yllä. Naisten itsenäisyyden, ja oman ansaitsemisen ja osaamisen korostamiseen ("Minä luon itse oman kuplani ja teen sen tarvittaessa ilman miehen apua, mutta olen katkera siitä, jos joudun tekemään sen yksin ja ehkä en pysty siihen." Muutettavat muuttaen sama kollektiivisella tasolla.). Vieraiden miesten hyvien puolien korostamiseen (Tämä on osittain kostoa omille miehille miesten tehtävien hoitamatta jättämisestä, vieraiden miesten hieromista omien miesten kasvoihin). Vieraiden miesten maahanmuuton kannattamiseen ("Ehkä heissä on jotain kyvykästä kun omat miehemme eivät estä heitä pääsemästä tänne ja tekemästä sitä mitä he tekevät. Ja nyt kun miesten määrä lisääntyy, miehet kilpailevat meistä enemmän.").

Vihreiden kannattajista 2/3 on naisia. Edellisistä voi osaltaan johtaa vihreiden politiikan osatekijät (tai liberaalin politiikan osatekijät), feminismin; poliittisen korrektiuden / poliittisesti sensitiiviset aiheet ja tabut / "vihapuhe" -sanktiot; liberaalin maahanmuuttopolitiikan; etnopositiivisuuden; valkoisten / eurooppalaisten miesten syyllistämisen ja halveksimisen; tasa-arvopolitiikan; moraalisen löystymisen, ja roolien ja identiteettien hämärtämisen; jne.

vieras kirjoitti...

Miten arvioisit Katalonian tilannetta? Jos otetaan huomioon yleispolitiikka, hallinto, historia, perinteet, kulttuuri, etnosentrismi ja regionalismi, pienvaltiona toimimisen edut niin olisiko Katalonian itsenäisyys toivottava? Samalla Katalonia pääsisi eroon EU:sta ja eurorahasta jos se olisi sen verran älykäs ettei yrittäisi liittyä niihin.

Herää kuitenkin kysymys olisiko Katalonian harjoittama maahanmuuttopolitiikka löysempää kuin Espanjan nyt harjoittama? Vai olisiko mahdollisuus kireämpään maahanmuuttopolitiikkaan, kun päättäisi itse rajavalvonnasta ja passintarkastuksista?

Diplomaattisesti totean että toivon rauhanomaista ratkaisua Kataloniaan.

Valkea kirjoitti...

Vieras, kommentoin toisaalla Katalonian tilannetta. Se todennäköisesti vastaa yleisellä tasolla kysymyksiisi.

Yhdysvaltojen hallinto rahoittaa ja varmasti myös kouluttaa Soroksen kautta Katalonian itsenäisyyttä ajavia ryhmiä (kts. linkitetty artikkeli). Kyllähän se tiedettiin, että Katalonian vasemmistolaiset ajavat Katalonian itsenäisyyttä, mutta nämä yhteydet tahraavat itsenäisyysprojektia pahemmin.

Motiivit Yhdysvaltojen toiminnalle? Yhdysvallat on ajanut kiihkeästi Euroopan yhdentymistä ja Euroopan integroimista Yhdysvaltojen talouteen, ja Kiinan, Venäjän ja niiden liittolaisten geopoliittinen ja taloudellinen kilpailu on lisännyt Yhdysvaltojen paineita.

Euroopan unionin sisäiset kiistat, yhteensovittamattomat näkemykset, päätöksentekoprosessin kankeus ja päätösten suhteellisen helppo kansallinen kumoaminen ovat heikentäneet sitä. Britannian ero Euroopan unionista, Turkin liittymisen kariutuminen ja pohjois-Afrikan taloudellisen integroitumisen heikkous ovat vähentäneet unionin potentiaalista kokonaisvaltaa.

Mikä on Yhdysvaltojen näkökulmasta Euroopan unionin ongelma? Liian monta lähes tasavahvaa suurta valtiollista vaikuttajaa, jotka luovat pattitilanteita ja päätösten vesittymisiä. Ratkaisu? Vahvista ja tue Saksan valta-akselin (erityisesti Saksa ja Ranska) dominoivaa asemaa unionissa, ja heikennä ja jaa kaikkia muita. Yhdysvaltojen kannalta ideaalissa tilanteessa Saksa lähes sanelee päätökset muille ja muut joutuvat seuraamaan Saksaa.

Jos Katalonia itsenäistyy ja liittyy Euroopan unioniin, kuten on tarkoitus, Espanjan asema ja vaikutusvalta unionissa heikentyvät, ja Saksan suhteellinen valta voimistuu. Yksi suuri Saksan kilpailija on poissa pelistä. Tältä kannalta katsottuna Britannian ero Euroopan unionista ei välttämättä ollut huono asia; Britannia oli liian itsenäinen ja erillinen, liian tasavahva Saksan kanssa ja liian haluton lisäintegroitumiseen. En ihmettelisi jos Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin taustavoimat, eli suurpankit ja suuryritykset olisivat rahoittaneet ja ohjanneet kulissien takana myös Brexitiä.

Britanniaa, Turkkia ja pohjois-Afrikkaa ei ole tarkoitus jättää pysyvästi Euroopan unionin ulkopuolelle. Kun nykyisestä Euroopan unionista on kehittynyt lähes yhtenäinen suurvaltio, em. valtioiden ja alueiden on melkeinpä pakko tavalla tai toisella integroitua tiiviisti Euroopan unioniin. Silloin Britanniakaan ei ole enää tasavahva neuvottelukumppani unionin kanssa, vaan suhteellisen pieni valtio, joka joutuu pitkälti ottamaan sen mitä annetaan.

Vaikka itsenäisyys on yleisesti hyvä asia, tässä tilanteessa konservatiivien ei kannata lähteä Katalonian itsenäisyyden tukemiseen mukaan.

http://www.voltairenet.org/article198106.html

vieras kirjoitti...

Republikaanipuolueen eliitti on kytköksissä suureen rahaan. Se varmaan haluaa että EU:sta tulisi yksi valtio. Demokraattipuolue haluais samaa mutta syyt ovat enemmän ideologisia, kun demokraattipuolue on vasemmistolaistunut verrattuna Bill Clintonin aikoihin 20-25 vuotta sitten.

Mitä Yhdysvaltain hallinto edes tarkoittaa? Näitä ovat ulkopolitiikassa Valkoinen talo, kongressi (edustajainhuone ja senaatti), ulkoministeriö, puolustusministeriö, CIA. Lisäksi Donald Trumpin neuvonantajien joukossa on erimielistä porukkaa, mikä aiheuttaa sen että Trump joutuu valitsemaan kenen mukaan päättää.

Kansallismieliset kuten Trump, ja konservatiivit kuten Ted Cruz ovat todenneet Brexitin olevan hieno juttu. He nähtävästi ymmärtävät "isänmaiden Euroopan" idean.

vieras kirjoitti...

Mitä arvelet sitten Irakin Kurdistanin kansanäänestyksestä? Jos arvointiperusteina ovat yleispolitiikka, hallinto, talous, historia, perinteet, kulttuuri, etnosentrismi? Alueella on oma hallinto, talous ja armeija joten se on siinä mielessä valtion kaltainen. Valtiona toimiminen edellyttää siihen tarvittavia instituutiota ja sellaisia on.

Irak, Turkki, ja Iran sekä Syyria vastustavat sitä. Syynä on se että Irakin lisäksi Turkilla, Iranilla ja Syyrialla on kurdialueet ja ne epäilevät noiden pyrkivän eroon. Kurdivaltio olisi tulppa Turkille, arabimaille ja Iranille, varsinkin jos se kattaisi sekä Irakin, Turkin, Iranin ja Syyrian kurdialueet.

Toisin kuin Katalonialla, niin Irakin kurdialueella on oma armeija, joten äänestystä ei yritetty estää voimakeinoilla. Eikä sinne ole vielä taidettu hyökätä.

Kurdistan on asujaimistoltaan yhtenäinen mutta olosuhteet ja poliittiset suuntaukset ovat erilaisia eri kurdialueilla. Olisko parempi että Irakin kurdialue menee omalla tahdillaan ja muut kurdialueet omilla tahdeillaan? Sen sijaan että muodostettaisiin yksi Kurdistan, muodostettaisiin neljä kurdivaltiota tai vähintään itsehallintoaluettta jotka olisivat keskenään läheisessä yhteistyössä?

Jos kurdivaltio on rauhallinen ja se menestyy niin Suomessa ja muualla ulkomailla olevat kurdit voisivat muuttaa sinne.

Anonyymi kirjoitti...

"Nainen äänestää myös sukupuolielimellään miehekkyyden puolesta. Jos miehet ovat riittävän tyhmiä ja/tai heikkoja päästämään vieraita miehiä sosiaalisten ja valtiollisten rajojen sisälle terrorisoimaan, tekemään rikoksia, elämään vapaamatkustajina, viemään naisia, viemään sosiaalisia asemia ja työpaikkoja, jne., naiset tulkitsevat tämän alitajuntaisesti omien miestensä heikkoudeksi ja vieraiden miesten vahvuudeksi."

Ongelma eivät ole pelkästään vieraat miehet, vaan myös vieraat naiset ja heidän lapsensa. Somalinaiset synnyttävät somalilapset, afgaaninaiset afgaanilapset, jne. Naisilla on hyvin tärkeä osuus ryhmänsä uusintamisessa ja demografisissa muutoksissa. Yksi maahanmuuttokriittisen liikkeen ongelma on ritarillinen "tulkoot, kunhan otetaan naisia ja lapsia" -ajattelu. Lähi-idän ja Afrikan maista tulleissa populaatioissa myös naiset ovat kantaväestä rikollisempia ja tekevät kantaväestöä todennäköisemmin esim. myymälävarkauksia.

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201710042200438421_u0.shtml

"Kun naistarkastaja pyysi nähdäkseen neljän nuoren matkaliput, nämä alkoivat käyttäytyä uhkaavasti. Nuoret kiroilivat ja huusivat, että heillä kaikilla oli liput. He haukkuivat tarkastajia kovaan ääneen rasisteiksi.

Bussikuskin mukaan nuoret olivat nousseet bussiin rehvakkaasti mitään lippua näyttämättä. Kun miestarkastaja kysyi yhdeltä nuorelta asiaa, hänelle annettiin kaksi matkakorttia ja yksi passi. Kahdella nuorella ei ollut voimassaolevaa matkalippua."

Intuitioni kertoo, että kyseessä ovat somalit.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Valkea,

Onko maahanmuuton ja nykymenon yksi ongelma se, että koska monet suomalaiset asuvat edelleen melko homogeenisella maaseudulla, niin monille suomalaisille maahanmuuttoa ei tavallaan "ole olemassa"? Monet suomalaiset eivät muuta äänestyskäyttäytymistään eivätkä ajattele näitä asioita syvemmin, koska heidän oma elinympäristönsä on niin turvallinen ja homogeeninen vielä?

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Vieras,

ehkä on parempi, että on vain yksi Kurdistan siellä missä se nyt on, koska kaikkien kurdialueiden uusjaosta voisi syntyä liian suuri uusjako. Se lisäisi alueen epävakautta entisestään, ja vaikeuttaisi ja hidastaisi kriisien ratkaisemista. Kriisit lisäisivät Eurooppaan suuntautuvia pakolaisvirtoja.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

tuo on yksi maahanmuuttovyyhden keskeisistä ongelmista. Kyse ei ole pelkästään maaseudeusta vaan myös monista pienistä ja keskisuurista kaupungeista, sekä suurempien kaupunkien liljanvalkeista -alueista. Ja kun ensikäden tietoa ei ole, sitä saadaan liberaalista mediasta, ja me tiedämme millaista se on.

Valkea kirjoitti...

En nyt kättelyssä usko, että Lappalainen olisi käynyt lääkärin vastaanotolla tämän johdosta 500 kertaa, mutta harmistuneena heittona ymmärrettävä. Lukemattomat käynnit johtuvat siitä, että home- tai bakteerivaurioista seuraavia epätyypillisiä allergioita ei vieläkään lueta virallisesti sairauksiksi. Siksi sairastuneita pompotellaan sairaanhoitosysteemissä loputtomasti paikasta toiseen, leimataan hankaliksi asiakkaiksi lukuisten käyntien takia ja lopuksi kaikki selitetään jollain hatusta reväistyllä psyykkisellä diagnoosilla.
Homevaurioita korjataan Suomessa useimmiten "mahdollisimman halvalla", joten allergisoituneen Lappalaisen kannattaa vain lakata käymästä kyseisessä koulussa. Home on vuosien aikana puskenut tilat täyteen homeitiöitä, joille ei korjauksessa tehdä mitään, ja niitä pölisee tiloissa jopa useiden vuosien ajan. Tavallista on myös kuivata homeen tai bakteereiden vaurioittamia alusrakenteita, ja sitten laittaa siihen päälle muovimatto, maalia, tms. Alusrakenteet ovat kuitenkin vuosien aikana kyllästyneet täyteen myrkkyjä. Myrkyt ovat useimmiten erittäin läpäiseviä, ja ne menevät heittämällä läpi muoveista ja maaleista. Usein myrkyt vielä reagoivat muovin tai maalin kemikaalien kanssa ja muodostavat uusia myrkkyjä. Syntyvät myrkkycocktailit ovat erittäin sairastuttavia home- ja kemikaaliallergisille.

Suomessa rakennusten homeongelmiin liittyy kolme ongelmaa:

a) Hometta pidetään yleisesti hiukan normaalia hankalampana "lian" lajina, ja hankalana vain siksi, että hometta ei saa normaalipesulla pois ja sillä on taipumus kasvaa ja levitä. Rakennuksista vastaavilla henkilöillä ja asukkailla on usein taipumus tuijottaa kasvavia homeita tyhjin ymmärtämättömin tai välinpitämättömin silmin, sikäli kuin niihin kiinnetetään ollenkaan huomiota. Homeiden annetaan muhia ja kasvaa vuosien ajan, ja sitten kun melkein kaikki ovat sairaita, on jo liian myöhäistä. Kaikenlaista vähemmän merkityksellistä asukkaat korjaavat usein intohimoisesti kuluista välittämättä, "keittiön kaappien ovissa on pieniä kulumia, kaapit täytyy uusia kokonaan, "lavuaarien hanat ovat vanhahtavia, laitetaan hanat, lavuaarit ja saniteettitilojen sisustus kokonaan uusiksi", "joissakin sisäovissa on käytön jälkiä, uusitaan kaikki sisäovet", jne. Jos rakennusten potentiaalisia homekohteita tarkastettaisiin säännöllisesti ja homeet poistettaisiin heti kun ne havaitaan, homekustannukset ja homeista ihmisille aiheutuvat ongelmat vähenisivät radikaalisti.

b) Taloja rakennetaan usein kiireellä, liian halvalla ja osaamattomalla ulkomaisella halpatyövoimalla, jolloin talot ovat jo valmistuessaan homeessa tai homehtuvat suhteellisen nopeasti käyttöönoton jälkeen.

c) Home- ja bakteerivaurioiden korjaaminen on useimmiten puolittaista. Jos esim. betoni on vettynyt pitkän ajan kuluessa homeisesta nesteestä, homebetoni pitää poistaa kokonaan tai suurimmalta osin ja korvata se uudella. Pelkkä betonin kuivaaminen ei riitä. Korjaamisen jälkeen huoneistojen kaikki pinnat tulisi imuroida ja pyyhkiä lattiasta kattoon itiöiden määrän vähentämiseksi. Huoneiston ilmanvaihtoa ja tuuletusta on lisättävä. Rakenteiden korjaus ja niihin liittyvä käyttö on suunniteltava niin, että uusia vesivaurioita ja niistä seuraavia home- ja bakteerivaurioita ei synny. Aina kun vettä pääsee rakenteiden sisälle, siellä alkaa lyhyessä ajassa kasvamaan bakteereita ja/tai homeita.

http://m.iltalehti.fi/kotimaa/201710062200441331_u0.shtml

Valkea kirjoitti...

Mitkä ovat liberaalien päävalheita?

Konservatiivien nimittely fasisteiksi, natseiksi, ihmisvastaisiksi, tms. Kun liberaalit luovat nimittelyllään valheellista viholliskuvaa konservatiiveista, he oikeuttavat samalla moraalisesti muut valheensa, eivätkä ne silloin aiheuta omantunnontuskia tai kognitiivista dissonanssia. Muut valheet perustuvat psykologisesti päävalheille. Päävalheet antavat vapaat kädet muille valheille ja tekevät niistä miellyttävän, oikeudenmukaisen ja hyvän tuntuisia.

Konservatiivit voivat ajatella tilannetta siltä kannalta, että jos olisimme toisessa maailmansodassa sotimassa neuvostoliittolaisia vastaan, neuvostoliittolaisille valehteleminen ei aiheuttaisia minkäänlaisia ristiriitoja moraalin kanssa, päinvastoin se olisi oikeudenmukaista, ja muita suojelevaa ja auttavaa hyväntekemistä. Se olisi kunniakas velvollisuus.

Liberaalit pyrkivät päävalheillaan samanlaiseen mielentilaan. Tästä voi päätellä mitä liberaalit ajattelevat esim. valehdellessaan maahanmuuttajista ja maahanmuutosta.

vieras kirjoitti...

Mitä tarkoitit vastauksella että olisi paras olla vain yksi Kurdistan? Siis että vain Irakin Kurdistan olisi oma valtio, ja etteivät kolme muuta Kurdistania muuttuisi omiksi valtioikseen? Vai tarkoititko että olisi parempi että olisi yksi Kurdistan joka kattaisi kaikki neljä kurdialuetta?

Kurdin kieli on iranilainen kieli. Iranilaisia kieliä on useita. Miten arvioisit iranilaisia kieliä puhuvia etnisiä ryhmiä ja niiden toimintaa yhteisöinä? Onko näiden etninen kilpailu verrattavissa Lähi-idän vastaavaan? Osa kielistä on Lähi-idässä mutta osa menee idemmäksi.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Iranilaiset_kielet

Valkea kirjoitti...

Vieras,

tarkoitin sitä, että kovin paljon rajoja ei enää lähdettäisi muuttamaan nykyisen Kurdistanin ympäristössä. Jos niitä pyritään muuttamaan Turkin, Iranin, Syyria ja Irakin alueilla, siitä tulee todella suuri ja kaoottinen "sirkus". Emme tarvitse enää yhtään pakolaisaaltoa siltä suunnalta. Kurdien kannattaisi keskittyä nyt eniten oman valtionsa rakentamiseen hyväksi paikaksi elää ja sen puolustuksen kehittämiseen.

En tunne seikkaperäisesti iranilaisia yhteisöjä, mutta niiden toiminta ja periaatteet vastaavat pitkälti lähi-idän alueen muiden yhteisöjen vastaavia.

Valkea kirjoitti...

Kuuluisa Hollywoodin elokuvatuottaja Harvey Weinstein on vain jäävuoren huippu Hollywoodin vaikuttajien harjoittamassa naisten ahdistelussa, seksiin kiristämisessä ja raiskaamisessa.

Kun Hollywoodin näyttelijät usein osallistuvat kaikenlaisten epärealististen ja vahingollisten liberaalien "unelmien" ja utopioiden kannattamiseen, kyseessä on suurelta osin ns. psykologinen siirtymä. Kaikki Hollywoodin sisäpiireissä työskentelevät ja liikkuvat tietävät, että elokuvabisnes on likaista ja moraalisesti turmeltunutta, ja tavallista on, että hyväksikäyttö tai rikokset osuvat ennemmin tai myöhemmin myös omalle kohdalle. Silti juuri kukaan ei uskalla puhua niistä, koska kaikki pelkäävät menettävänsä nykyiset ja tulevat työpaikkansa tai yhteistyömahdollisuutensa. Kaiken lisäksi on pakko näytellä yksityisesti ja julkisesti, että on hyvissä väleissä vastenmielisimpienkin henkilöiden kanssa, kaikki on hyvin ja elämä on julkisuudessa pelkkää glamouria ja hymyä.

Tämä synnyttää pakottavan sisäisen ristiriidan tai paineen, jota ei voi ratkaista, mutta jolle täytyy löytää jokin purkautumistie. Kun näyttelijät eivät pysty korjaamaan Hollywoodia suoraan, he pyrkivät korjaamaan "koko maailman". Jos koko maailma saadaan korjattua, Hollywood korjautuu siinä samalla. Näyttelijät ovat valmiita tarttumaan utopistisiin poliittisiin ja yhteiskunnallisiin oljenkorsiin. Ristiriita purkautuu siten melko epätoivoisella ja lapsellisella tavalla.

Näyttelijät luovat työkseen teeskentelemällä eräänlaista uutta sadunomaista todellisuutta ja he ovat mielipidevaikuttajia, joten se tekee heille todennäköisemmäksi ajatella, että he pystyvät sopivasti näyttelemällä ja agitoimalla toteuttamaan myös epärealistisia utopioita.
Seurauksena on se Hollywoodin liberaali aktivismi, jota usein näemme.

https://www.nytimes.com/2017/10/10/us/gwyneth-paltrow-angelina-jolie-harvey-weinstein.html

Valkea kirjoitti...

Minkä takia vasemmistolaiset uhkailevat tutkijaa sen takia, että hän julkaisi artikkelin, jossa todetaan, että kolonialismilla oli myös hyviä vaikutuksia, sekä kolonialismin aikana, että sen jälkeen, ja sillä voi tietyin ehdoin olla hyviä vaikutuksia myös nykyisin? Artikkeli ei sitä kerro, ja vasemmistolaiset uhkailijat eivät sitä tiedä. Melkein kaikki vasemmistolaiset vastustavat kolonialismia sen takia, että se on yksi niistä asioista, joita vasemmistolaisten tulee vastustaa.

Kolonialismin vastustaminen on leniniläinen ja bolshevistinen jäänne. Marxin teoriat ja ennustukset kapitalismin ristiriidoista ja luokkien vastakohtaisuuksista, ja niistä "väistämättä" seuraavista vallankumouksista ei ollut toteutunut Leninin aikoihin. Piti selittää miksi ihmiset voivat suhteellisen hyvin ja olivat tyytyväisiä kapitalistisissa yhteiskunnissa, eivätkä halunneet kommunistista vallankumousta.

Leninin mukaan se johtui siitä, että kapitalistiset yhteiskunnat olivat ulkoistaneet luokkaristiriidat kolonialismilla kehitysmaihin. Kun kapitalistinen riisto tapahtui räikeänä kehitysmaissa, vaurautta voitiin siirtää kehitysmaista niin paljon länsimaisiin yhteiskuntiin, että melkein kaikki länsimaiset ihmiset pääsivät nauttimaan enemmän tai vähemmän omistajaluokan eduista. Kärjistämällä luokkaristiriitoja kehitysmaissa luokkaristiriidat saatiin laimennettua niin paljon länsimaissa, että vallankumoukset muuttuivat vaikeasti toteutettaviksi, elleivät peräti mahdottomiksi.

Siksi vasemmistolaisten tuli vastustaa kolonialismia aina ja kaikkialla. Kolonialismin lopettaminen johtaisi sortavien luokkaristiriitojen siirtymiseen takaisin länsimaihin, ja siitä seuraisi sosialistisia ja kommunistisia vallankumouksia.

Kun nykyisin länsimaiden kolonialismi on jo kauan sitten lakkautettu, se ei ole silti johtanut vallankumouksiin länsimaissa. Siksi vasemmistolaiset selittävät nykyisin vallankumousten puuttumista laajalla kirjolla sekalaisia teorioita, piilokolonialismilla; lähes näkymättömällä yhteiskunnan rakenteisiin pesiytyneellä epätasa-arvolla; sosiaalivaltion turvaverkoilla ja median "tissiviihteellä" (nykyinen muoto muinaisen Rooman massoille tarjoamasta leivästä ja sirkusviihteestä); patriarkaatin vallalla, valkoisten harjoittamalla implisiittisellä sorrolla; uskonnollisella luokkaristiriitojen mystifioinnilla; seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvällä syrjinnällä; jne.

http://quillette.com/2017/10/11/academic-article-withdrawn-following-serious-credible-threats-violence/

Anonyymi kirjoitti...

"Jos miehet ovat riittävän tyhmiä ja/tai heikkoja päästämään vieraita miehiä sosiaalisten ja valtiollisten rajojen sisälle terrorisoimaan, tekemään rikoksia, elämään vapaamatkustajina, viemään naisia, viemään sosiaalisia asemia ja työpaikkoja, jne., naiset tulkitsevat tämän alitajuntaisesti omien miestensä heikkoudeksi ja vieraiden miesten vahvuudeksi."

Kyse on myös siitä, että suomalainen (ja ylipäätänsä valkoinen) miespoliitikko ja miesvaikuttaja näkee suomalaiset naiset (ja miehet, ja ylipäätänsä valkoiset naiset ja miehet) lähinnä taloudellisina toimijoina, jotka ovat vaihdettavissa, mikäli nämä eivät lisäänny tarpeeksi tehokkaasti tai täytä muuten kylmän kliinisiä, taloudellisia tehokkuusvaatimuksia juuri sillä hetkellä. Sillä mitkä yhteiskunnalliset/arvomaailmalliset tekijät ovat johtaneet tilanteeseen, ei ole väliä. Sillä mitä suomalaiset naiset oikeasti haluavat, ei ole väliä. Sillä, mihin nuo "korjaamistoimet" (esim. maahanmuutto) johtavat, ei ole väliä.

Suomalaiset naiset haluaisivat 2.6 lasta (50 % vähintään 3), suomalaiset miehet paljon vähemmän (vain noin 30% vähintään 3). Noin neljäsosa nuorista miehistä ei halua lapsia lainkaan ja moni ei tiedä, haluaako ollenkaan. Vähintään 25 % miehistä pornonkäyttö on niin ongelmallista, että se haittaa muuta elämää. (Ja pornohan nostaa vaatimuksia naisten ulkonäön suhteen alitajuisella tasolla, miehen huomaamatta, koska mies "rakastelee" alitajuisesti koko ajan viehättävien/kauniiden naisten kanssa).HUOM! Luku on luultavasti suurempi,koska monet miehet, joille tuo on ongelma, eivät kehtaa myöntää kärsivänsä noin nolosta ongelmasta. ("Minä olen vain tällainen runkkari, joka avaa aina koneen työpäivän jälkeen...Eikä saa kontaktia oikeisiin naisiin.").

Länsimaalaiset seurustelusuhteet ovat lopputulosten suhteen (lasten määrä ja olemassaolo ja avioliittoon päätyminen) yleensä turhia, ja niiden lopputulokset myös epävarmoja. Islamissa ei varsinaisesti seurustella,vaan intiimielämä aloitetaan vasta avioliitossa, ja ensimmäinen lapsi pannaan alulle aika nopeaa.

Nykyisessä individualistisessa kilpailuyhteiskunnassa naisen mahdollisuudet kilpailla "tasaveroisesti" miesten kanssa ovat ehkä paremmat kuin 60 vuotta sitten, mutta naisen mahdollisuudet toteuttaa feminiinistä puoltaan äitinä huonommat. Individualismi ei tee Suomesta ja Euroopasta vahvaa, vaan hyvin heikon, monella eri tavalla. Mitä individualistisempi yhteiskunta, sitä vaikeampaa ihmisten on neuvotella keskenään, ja päätyä kolempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.

Suomalainen mies äänestää miespoliitikkoja, joiden mielestä suomalaiset naiset ja Suomen kansan voi vaihtaa, samaan aikaan, kun kuilu suomalaisten naisten toivoman ja saavan lapsiluvun välillä on valta (2.6 vs. 1.5). Samaan aikaan suomalainen nainen näkee, että on etnisiä ryhmiä, joissa miehet ja naiset puhaltavat yhteen hiileen, ja miehet siittävät naisilleen monta lasta ja ovat empaattisia omiaan kohtaan, siinä missä suomalaisten miesjohtajat näkevät "lähimmäisensä" lähinnä taloudellisen hyödyn lähteinä, etäisinä toimijoina. Suomalainen miespoliitikko on pahimman luokan aisankannattaja, selkärangaton, munaton vätys.

Suomalainen mies on usein/yleensä arka, eikä uskalla lähestyä viehättäviä naisia. Suomalaiset naiset tulkitsevat tämän niin, ettei heistä olla kiinnostuneita, ja kääntyvät ulkomaalaisiin miehiin. Suomalainen (ja ylipäätänsä eurooppalainen mies) vaikuttaa veltolta, aralta, hedoinistiselta ja aikaansaamattomalta. Lähimmäisistään välinpitämättömältä. Hyvissä yhteisöissä tuo ei olisi niin iso ongelma, koska ihmiset voisivat tutustua toisiinsa luontevalla tavalla.

Olisi kumma, jos edellä mainitut asiat eivät johtaisi etnopositiivisuuteen ja vieraiden miesten hieromiseen omien miesten naamaan.

Kommentoija

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto