Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

keskiviikko 13. syyskuuta 2017

Voisimmeko tulevaisuudessa erota Euroopan unionista ja ryhtyä Kiinan liittolaiseksi?Leonid Bershidsky, How Western Capital Colonized Eastern Europe.

https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-09-12/how-western-capital-colonized-eastern-europe

Linkitetty Bloombergin artikkeli kertoo tärkeimmästä tekijästä, jolla Eu kiristää ja pakottaa eurooppalaisia poliitikkoja toimimaan vastoin itsenäisiä näkemyksiään ja tavoitteitaan. Artikkelin ilmaisua lainatakseni myös Suomi on tällä hetkellä Eu:n siirtomaa. Jotta voisimme saavuttaa suuremman itsenäisyyden, riippuvuutta ulkomaisesta pääomasta on vähennettävä.

Kiina teki sen seuraavilla tavoilla.

Kiinalaiset ovat opiskelleet huolellisesti niitä tuotantomenetelmiä ja teknologioita, joita länsimaiset yritykset ovat käyttäneet ja tuottaneet Kiinassa, jolloin kiinalaiset ovat voineet lisääntyvässä määrin alkaa tuottamaan ja kehittämään niitä itse, esim. kiinalaisen puhelinten tuottaja Huawein ja sen tytäryhtiö Honorin menestys, ja ne lukuisat hiukan tuntemattomammat kiinalaisyritykset, jotka tuottavat kaikenlaista käyttökelpoista elektroniikkaa ja tietotekniikkaa.

Kun kiinalaisten yhteenlasketut voitot, tuotot ja palkkatulot tuotantotoiminnasta ovat kasvaneet erittäin suuriksi, kiinalaisista on tullut suuria sijoittajia sekä Kiinassa, että ulkomailla. Kiina ei ole enää ollenkaan niin riippuvainen ulkomaisesta pääomasta kuin ennen.

Kiina on panostanut voimakkaasti korkeaan koulutukseen.

Kiinan suhteellinen itsenäisyys ei synny siitä, etteikö Kiinassa olisi paljon ulkomaisia sijoituksia. Kiinan itsenäisyys syntyy siitä, että ulkomaiset sijoittajat eivät voi uhkailla Kiinaa sijoitusten pois vetämisellä Kiinan suurten pääomien ja korkean teknologisen osaamisen takia, sekä sen takia, että ulkomaiset sijoittajat ja markkinat ovat riippuvaisia Kiinan tuotannosta, pääomista ja osin markkinoistakin.

Itsenäisyys ei tarkoita sitä, että ulkomaisia sijoituksia yritetään estää pääsemästä maahan, vaan sitä, että oman maan itsenäisyyttä lisääviä tekijöitä lisätään, ja sitten kussakin tilanteessa kysytään mikä on tällä hetkellä suunnilleen maksimaalinen määrä ulkomaisia sijoituksia, joita voimme ottaa joutumatta riippuvaisiksi ulkomaisista sijoittajista. Itsenäisyys tarkoittaa aina valmiutta luopua jostain jonkin muun tärkeän saavuttamiseksi.

Itsenäisyys on osittain sellaista mitä rahalla ei voi ostaa, mutta itsenäisyyttä voidaan ajatella osittain myös rahana. Jos Eu:n annetaan pilata eurooppalaiset maat muiden tekijöiden ohella maahanmuutolla, hyvät, puhtaat, toimivat ja turvalliset asuinalueet ja kaupungit, jotka ennen kaikki saivat 'ilmaiseksi' oman etnisen ryhmän sosiaalisen olemuksen sivutuotteena, joudutaan monietnisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä hankkimaan kalliiden asuinalueiden kalliilla asunnoilla, yksityisillä turvallisuuspalveluilla, turvalaitteilla, korkeilla poliisikustannuksilla, rajoittamalla liikkumisenvapautta, valikoimalla niitä osto- tai virkistyspaikkoja, joihin voi mennä, jne. Rikkaastakin henkilöstä tulee sellaisessa systeemissä vanki kultaisessa häkissä.

Suurten pankkien, suurten yritysten ja suurten sijoittajien uskomusten mukaan Euroopan maiden kurjistaminen ja väkivaltaistaminen on kuitenkin erinomaista liiketoimintaa. Se minkä sai ennen ilmaiseksi, joudutaan kehitysmaa -Euroopassa hankkimaan kalliilla rahalla, joka lihottaa suurten yritysten ja sijoittajien voittoja.

Eu on suurten pankkien, suuryritysten ja suurten sijoittajien toimeenpano- ja pakkovaltaa käyttävä väline, jonka vähäisemmät etäispäätteet toimivat mm. suomalaisina poliitikkoina. Ei ole sattumaa, että Suomen pääministerinä on tällä hetkellä hyvä veli -verkoston tuki- ja korruptiorahoilla rikastunut Juha Sipilä. Hyvä veli -verkosto nosti Sipilän myös pääministeriksi. Kun Sipilä on kouliintunut Suomessa tukien ja korruption käyttäjäksi, hän sopeutuu hyvin Eu:n suurempien tukien ja korruption käyttäjäksi, suosijaksi ja edistäjäksi. Suomessa Sipilä tottui siihen, että viime kädessä hyvä veli -verkosto ohjaa häntä. Nyt Sipilä tottelee luontevasti suurempaa ja vaikutusvaltaisempaa Eu:n hyvä veli -verkostoa.

Eu:n kuristusotteen kiristyessä, Euroopan kurjistuessa ja Kiinan noustessa eurooppalaisten on kysyttävä olisiko Kiina tulevaisuudessa parempi kumppani tai liittolainen kuin Euroopan unioni? Kiinalla ei ole kansainvälisille liittolaisilleen ja kumppaneilleen mitään poliittisia vaatimuksia, riittää, että ne toimivat hyvinä kauppakumppaneina. Kiina tarjoaa liittolaisilleen näiltä tärkeiltä osin parempia ehtoja kuin julkisten kulissien takana diktaattorimainen Eu.

16 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

Ongelmana Eu:n ja Suomen suhteessa on se, että Eu on Suomen nykyisille päättäjille monopoli, johon heillä on joustamaton kysyntä. Sama pätee useisiin muihinkin Euroopan maihin. Sen takia Eu voi kohdella Suomea ja suomalaisia kelvottomalla tavalla.

Suomalaisten pitäisi kilpailuttaa kansainvälisiä poliittis-taloudellisia liittoutumia, ja valita niistä se, joka tarjoaa parhaimmat edut ja suurimmat vapaudet, parhaimman kokonaispaketin.

Valkea kirjoitti...

Kommentoin toisaalla seuraavasti.

Kyllä, minäkin kannatan kaikkien liberaalien sääntöjen ja tabujen rikkomista.

Hyvin harvoin kansalaisten tarvitsee varoa enemmistöjä. Useimmiten kansalaisille eliittivähemmistöt (kuten liberaali eliitti) ja toissijaisesti heidän hyödylliset idioottilaumansa ovat kaikkein vaarallisimpia.

Eugeniikka ja rodunjalostus ovat vasemmistolaisia / liberaaleja / progressiivisia aatteita. 1930 -luvulla vasemmistolaiset kannattivat yleisesti niitä. Siinä on tiettyä logiikkaa. Jos ja kun jollain ryhmällä on kiinteä kansallinen tai etninen ryhmä hallittavana, siitä ei poistu kilpailun seurauksena heikkoja yksilöitä ja tule vahvoja yksilöitä tilalle, eivätkä paremmat yksilöt lisäänny välttämättä luonnostaan enemmän kuin huonommat. Kaikki "raahautuvat" ryhmän mukana. Jotta ryhmää saadaan vahvistettua on suosittava korkeatasoisten yksilöiden lisääntymistä, ja vähennettävä heikompitasoisten yksilöiden lisääntymistä.

Koska liberaali politiikka on eugeenisen ja rodunjalostuspolitiikan jälkeläinen, näemme liberaalien politiikassa nykyisinkin vastaavia toimenpiteitä. Mustat ja useat muut vähemmistöt menestyvät heikosti opiskelussa ja työelämässä, joten heille järjestetään erikoiskoulutusta ja ylimääräisiä tehokursseja, heitä otetaan opiskelemaan selvästi alhaisemmilla arvosanoilla, heitä suositaan työnhaussa, heille annetaan kulttuurista koulutusta, jne. Näiden toimenpiteiden on tarkoitus jalostaa heikosti menestyviä vähemmistöjä paremmiksi, ja niiltä osin kuin se ei onnistu, peitellä huonommuutta suosimisella, tabuilla, etnopositiivisuudella ja puhekoodeilla. Voisimme nimittää jälkimmäisiä ihmisten mielikuvien "rodunjalostuspolitiikaksi". Vähemmistöjen kehittämisen ja heihin liittyvien mielikuvien muokkauksen yhteisvaikutuksen on tarkoitus saavuttaa mahdollisimman suuri "tasa-arvo" ja "tasalaatuisuus" etnisten ryhmien välille. Oletetun tasa-arvon ja tasalaatuisuuden toivotaan helpottavan yhteishengen tai vähintäänkin syrjimättömyyden syntymistä ryhmien välille, sekä edistävän rotujen sekoittumista, jolloin liberaaleille kiusalliset erot ryhmien välillä sulavat harmaaseen epämääräiseen massaan.

Suurin ero vanhojen aikojen ja nykyisten liberaalien rodunjalostuksen välillä ei ole niinkään politiikan muodoissa, vaan politiikan motivaatioissa.

Jatkuu ...

Valkea kirjoitti...

Osa 2.

Menneinä aikoina liberaalit pyrkivät pääasiassa vahvistamaan omaa kansallista ryhmäänsä ja sen yhteishenkeä.

Nykyiset liberaalit ovat identiteetiltään 'turisteja'. Liberaalin eliitin turistiutopia on sekä nykyisyydessä, että tulevaisuudessa, toisin sanoen turistiutopiaa voidaan toteuttaa jo nykyisinkin, mutta sitä pyritään lisäämään mahdollisimman paljon tulevaisuudessa. Liberaalin turisti-identiteetin olemus se, että hän ei kuulu mihinkään kansaan eikä kulttuuriin, hän on elämässään ikuisella kosmopoliittisella ja juurettomalla 'turistimatkalla', hän poimii kaikista maista ja kulttuureista rusinat pullista, ja hän välttää kaikkien maiden ja kulttuurien huonot puolet. Jos liberaalin eliitin jäsen on esimerkiksi maassa, joka on kehittymätön, toimimaton, saastainen, väkivaltainen ja ristiriitojen repimä, liberaalin eliitin jäsen viettää aikaansa puhtaassa ja hienossa viiden tähden hotellissa, joka on turvallinen, jossa palvelu pelaa, ja järjestys ja siisteys on moitteeton. Liberaali hankkii turistielämyksiä mm. tutustumalla paikallisiin taide- ja kulttuuriesineisiin, ja ostaa niitä väliaikaiseen kotimaahansa, ei välttämättä niinkään niiden taiteellisen arvon takia, vaan korostaakseen itselleen ja muille kosmopoliittista turisti-identiteettiään.

Liberaalin salaisena pelkona on se, että hän tietää olevansa hajuton ja mauton täysin vaihdettavissa oleva systeemin hammaspyörä. 'Teknistä' tietouttaan ja osaamistaan lukuunottamatta liberaali on tyhjä ihminen. Lukuisilla tuhansilla ihmisillä on sama standardisoitu koulutus ja samat konformistiset ajatukset kuin hänellä. Hänet voitaisiin milloin tahansa korvata kenellä tahansa vastaavalla hammasrattaalla. Kilpailu työpaikoista on kovaa, ja työntekijöitä kilpailutetaan ja karsitaan. Liberaali roikkuu usein turistiutopiassaan ohuen seitin varassa.

Ihmiset voivat kilpailla standardoidun 'teknisen' osaamisen lisäksi etnisellä, kulttuurisella ja uskonnollisella yhteishengellä, yhteistoiminnalla ja verkostoilla, sekä kaikenlaisilla epätyypillisillä tai epätavallisilla tiedoilla ja osaamisilla. Nämä ominaisuudet tai ominaisuuskokonaisuudet ovat usein sellaisia, että niitä ei ole kenelläkään muulla. Liberaalit kokevat ne suoraksi uhkaksi omalle asemalleen, niille tekijöille, joilla he ovat saaneet asemansa ja eksklusiivisen turistiutopiansa toteuttamiselle. Siksi liberaalit pyrkivät suoraan tai epäsuorasti tukahduttamaan, kuihduttamaan ja tuhoamaan niitä.

Koska hajuton, mauton ja vaihdettavissa oleva hammasratas ei pysty nostamaan yleistä asemaansa, hän kokee parhaimmaksi strategiaksi muiden painamisen paskaan. Kun muiden asuinalueet slummiutuvat, rikollisuus lisääntyy, terrorismi leviää ja dysfunktionaalisuus valtaa alaa, turvallisessa, siistissä ja hyvin toimivassa viiden tähden hotellissa majailevan liberaalin eliitin jäsenen turisti-identiteetti ja turismiutopia korostuvat ja tuntuvat saavan merkityksensä, raison d'etren. Liberaali toivoo, että kun hän on pystynyt toteuttamaan turistiutopiaansa levottomien Intian, Afrikan, lähi-idän ja etelä-Amerikan turisti ja expat -keitaissa, hän pystyy ikuisesti pakenemaan lisääntyvää epäjärjestystä, poliittista painetta ja väkivaltaa ympärillään.

Alitajuntaiset ja tiedostetut pelot motivoivat liberaalien politiikkaa. Liberaali on jonglööri, joka on saanut pitkän aikaa keilansa pysymään ilmassa, mutta keilojen määrä lisääntyy ja heittokuviot vaikeutuvat. Jonain päivänä keilat putoavat ja maailma polttaa liberaalin tuhkaksi.

Valkea kirjoitti...

Kommentoin toisaalla.

Juutalaisen viisauden mukaan paratiisin hyvän ja pahan tiedon puu ei ollut omenapuu, kuten monet uskovat, vaan viikunapuu. Eeva ja Aatami lankesivat syömällä viikunoita, ja kun he sen jälkeen alkoivat hävetä alastomuuttaan, he laittoivat viikunanlehdistä tehdyt suojat sukupuolielintensä päälle.

Tämä tarkoittaa sitä, että synnin korjaus ja hyvitys alkaa samasta lähteestä josta se on tullut. Synti rankaisee, ojentaa, opettaa ja ohjaa parempaan. Jumalalle omistautuneet tarttuvat opetukseen, yhdistävät sen pyhään viisauteen ja kiittävät Jumalaa synnin rankaisuista ja opetuksista.

Liberalismi ja maahanmuutto kumpuavat synnistä ja ovat syntejä (esim. liberaali moraali ja liberaalien kääntyminen omia kansojaan vastaan), joten voimme käyttää niitä lähtöalustoina, jotka ohjaavat meitä parempaan, ja kiittää niiden suomista opetuksista Jumalaa.

Juutalaisen viisauden mukaan Jumala loi sateen valmiiksi odottamaan satamistaan ja kasvit valmiiksi odottamaan kasvamistaan, mutta sade ei satanut eivätkä kasvit kasvaneet ennenkuin Aatami ymmärsi niiden merkityksen ja hyödyn ja rukoili sadetta.

Jumala loi ihmisen sekä tätä maailmaa varten, että kuoleman jälkeen ylösnostettavaksi ja tuomittavaksi.

Nämä tarkoittavat sitä, että Jumala loi maailmankaikkeuteen merkityksiä ja tärkeiden tarinoiden aihioita, joka avautuvat meille, kun pyrimme Jumalan yhteyteen ja toimimme hyvällä tavalla. Jumalaan luottaville maailmankaikkeus on Jumalan kautta elossa. Jumala on tehnyt tärkeimmän luomistyön. Me teemme oman pienen osamme luomistyöstä ja täydennämme Jumalan luomistyön omalta osaltamme. Jumalaan luottavan jokainen teko on merkityksellinen ja tuottaa maailmankaikkeuteen merkitystä. Jumala arvioi kuoleman jälkeen ihmisten tuottamat 'tarinat', ja tuomitsee oikeudenmukaisesti.

Valkea kirjoitti...

Kommentoin Irina Holman FB -seinällä alapuolelle tähtimerkkien jälkeen kopioitua listaa seuraavasti.

Hyviä neuvoja Warren Buffettilta, mutta ongelmana on Irina se, että Buffett saa sisäpiiritietoja niistä yrityksistä, joiden osakkeita hän ostaa, tai jotka hän usein ostaa ja sitten uudelleenjärjestelee mieleisellään tavalla. Buffett on itse maininnut tämän eräässä haastattelussa, ja hän totesi, että tavallisille ihmisille tuottoisimpia sijoituskohteita ovat passiiviset indeksirahastot, tai vastaava oma sijoittaminen. Niistä sitten karsitaan kerran vuodessa esim. huonoimmat 5 - 10% kerralla pois, ja korvataan ne paremmilla. Tämä kerran vuodessa toistuva toimenpide on ainoa, joka sijoituksille tehdään.

Etuina ovat mm. a) Vähäiset transaktio- ja hallinnointikustannukset b) Laajasti hajautettu salkku, joka vähentää riskejä ja volatiliteettiä c) Tarvittavan informaatiomäärän ja sen keräämiseen käytettävän ajan ja energian minimointi. Passiivinen indeksisijoittaminen mahdollistaa "tyhmän älykkyyden". Ei tarvitse ennustaa uutisia, joka olisi normaalisti menestyksen vaatimuksena niille, joilla ei ole sisäpiiritietoja. Ei tarvitse yrittää olla parempi kuin markkinat, joissa ammattilaiset, sisäpiiriläiset ja lisääntyvässä määrin automaattiset algoritmit havaitsevat, hyväksikäyttävät ja poistavat markkinoiden tehottomuudet sekunnin murto-osista muutamiin minuutteihin. Siinä vaiheessa kun tavallinen ihminen lukee asiasta jostain talouslehdestä, on useimmiten jo aivan liian myöhäistä. d) Tuotto on keskimäärin parempi kuin aktiivisten sijoitusrahastojen ammattilaisilla. Sijoitusammattilaiset pystyvät ilman sisäpiiritietoja ennustamaan talousuutisia huterosti ja epävarmasti n. 4 - 6 kuukautta tulevaisuuteen (Tarkoitan tällä sellaista ennustamista, josta on hyötyä sijoituksille. Ainahan voi ennustaa oikein jotain sijoitusten kannalta melko merkityksettömiä tai itsestäänselviä taloustapahtumia tai -tilanteita, kuten "Suomen talous ei ole konkurssissa vuoden kuluttua").

*****

Warren Buffetin sijoitusstrategia, mitkä näistä kriteereistä yhtiö täyttää?

1) Onko pörssiyhtiön liiketoiminta riittävän yksinkertaista ja ymmärrettävää?
2) Onko pörssiyhtiöllä esittää vakaa liiketoimintahistoria?
3) Onko pörssiyhtiöllä ja sen liiketoiminnoilla suotuisa pitkän aikavälin kasvunäkymä?
4) Toimiiko pörssiyhtiön johto järjen vai tunteen pohjalta?
5) Onko pörssiyhtiön johto vilpitön osakkeenomistajia kohtaan?
6) Toimiiko pörssiyhtiön johto itsenäisesti vai seuraako se kilpailijoiden tekemisiä?
7) Millainen on pörssiyhtiön oman pääoman tuottokyky?
8) Vastaako pörssiyhtiön raportoima nettotulos voitonjakokelpoista tulosta?
9) Saavuttaako pörssiyhtiö liiketoiminnassaan korkeat voittomarginaalit?
10) Onnistuuko pörssiyhtiö luomaan markkina-arvoa yritystoimintaan sijoitetuilla varoilla?
11) Mikä on pörssiyhtiön todellinen arvo eli pitkän aikavälin osingonmaksupotentiaali?
12) Miten pörssiyhtiön osakkeen nykyhinnoittelu eroaa todellisesta arvosta?

Valkea kirjoitti...

Kirjoitin toisaalla.

Olen viime aikoina kirjoittanut juutalaisten rabbien viisauksia tänne, ja tulevaisuudessa kirjoittelen lisää. Osa Fb -kavereistani on ateisteja ja agnostikkoja. Arvelen, että heidän suhtautumisensa näihin postauksiin voidaan jakaa suunnilleen seuraavasti a) Käsittämätöntä roskaa. Vaikka pyrkisimme ottamaan tuollaisen vakavasti, mitä väliä sillä on söivätkö Aatami ja Eeva omenoita vai viikunoita? Tieteessä, olipa se heikkotasoista tai hyvätasoista, sentään käsitellään melkein koko ajan relevanttia asiaa, eikä juurikaan muuta. b) Jaa-a, olisiko tuossa minun kaltaiselleni realpolitik -Machiavellille jotain jota voisi hyödyntää poliittisessa tai yhteiskunnallisessa manipuloinnissa? c) Satuja, joilla ei ole mitään merkitystä. d) Mielenkiintoista samalla tavalla kuin pienet tarinat ja kulttuurihistorialliset kertomukset.

Tähän vastauksena sanoisin seuraavaa a) Suurin osa juutalaisesta viisaudesta on valikoitunut ja koeteltu yli 3000 vuoden aikana vaihtelevissa ja vaikeissa olosuhteissa. Vaikka ateisti esim. ajattelee, että maailmankaikkeus on perustaltaan eloton, merkityksetön ja satunnainen systeemi, viisas ateisti ja uskovainen voivat silti olla samaa mieltä siitä, että kun juutalaisen viisauden mukaan maailmankaikkeus on Jumalan kautta melkein kuin elävä ja täynnä merkitystä, tämä on tärkeä asia, jolla on suuri merkitys ajattelulle, toiminnalle, yhteistoiminnalle, tavoitteille, ja yksilölliselle ja yhteisölliselle menestykselle. b) Vaikka tieteen tekninen ajattelu on tarpeellista, toimivaa ja hyvää, ja on ollut jossain muodossa olemassa varhaisimmista sivilisaatioista lähtien, lähes yksinomaisena ajattelutapana se vahingoittaa ajattelun prosesseja, suhtautumista erilaisiin asioihin ja elämää yleensä. Nykyihmisten ajattelulle tekee hyvää tutustua niihin erikoisiin elämänmakuisiin tapoihin, joilla juutalaisuudessa päästään totuuteen ja viisauteen. c) Älykäs ihminen pystyy soveltamaan juutalaisten oivalluksia moneen asiaan; omaan ja yhteisönsä elämään, tieteeseen, politiikkaan, talouteen, oikeuskäytöntöihin, jne., ja luomaan niiden pohjalta uusia oivalluksia. d) Ehkäpä tämä prosessi auttaa ateisteja ja agnostikkoja pidemmän ajan kuluessa huomaamaan, että uskonnossa on myös uskontona enemmän järkeä kuin he alunperin ajattelivat.

Valkea kirjoitti...

Minäkin olen käsi kädessä liberaalien kanssa neutraali-kiihkouden vallassa, joten suunnittelin uusia cutting edge -neutraaliuksia.

asiantuntijaneutraali = televisioon ei enää oteta automaattisesti päivystävää dosenttia haastateltavaksi, vaan sinne voidaan ottaa kuka tahansa, joka valitsee itselleen asiantuntijaidentiteetin ja samaistuu siihen.

viherneutraali = vihreää politiikkaa ei enää määritellä traditionaalisen ahdasmielisesti kuten ennen, vaan nyt ollaan avoimia ja suvaitsevaisia. vihreä politiikka voi olla Orbánin maahanmuuttokritiikkiä, alt-right monarkismia, konservatiivista moraalia ja ydinvoimamyönteisyyttä.

hygienianeutraali = likaisinkin juoppo voi vapaasti käyttää helsingin sanomien toimituksen vessoja. helsingin sanomien toimittajat lähetetään sensitiivisyyskoulutukseen, jossa he tunnustavat hygieniaan liittyviä etuoikeuksiaan ja vapautuvat pakkomielteisistä fiksaatioista siisteyteen.

rahaneutraali = suurpankkiirilla on enemmän rahaa kuin keskivertokansalaisella, mutta on vanhakantaisen sosialistista yrittää jakaa sitä verottamalla ja tulonsiirroilla. rahaneutraalissa yhteiskunnassa kahvipaketti maksaa tavalliselle kansalaiselle viisi euroa ja suurpankkiirille 5000 euroa. samaa periaatetta noudatetaan kaikessa hinnoittelussa.

Valkea kirjoitti...

Eräs nainen kyseli Facebookissa toimivia neuvoja nukahtamisen parantamiseksi. Seuraavassa muutama, joista voi olla hyötyä muillekin.

Älä katso tietokoneen, tabletin tai kännykän näyttöä 2 tuntia ennen nukkumista (sininen valokomponentti, kuvan värähtelytaajuus ja mahdollisesti nopeasti vilkkuvat videot, ohjelmat tms.). Älä tee viimeisen 2 tunnin aikana aivoilla mitään raskasta. Kuuntele aluksi esim. puheradiota, äänikirjaa, tms. Kuuntelu on parempi kuin katsominen, koska katsominen aktivoi 40% aivoista, mutta kuuntelu paljon pienemmän osan. Viimeisen 60 minuutin aikana kuuntele vain rauhallista ja rauhoittavaa musiikkia (älä katso niihin liittyviä videoita, vaikka ne olisivat rauhallisia). Laitan seuraaviin kommentteihin kaksi esimerkkiä siitä minkätyylistä musiikkia tarkoitan, mutta voit tietenkin valita itsellesi sopivat kappaleet.

Ps. Suosittelen välttämään kaikkia uni- ja nukahtamislääkkeita. Melkein kaikki niistä ovat aivoille haitallisia. Jos juot kahvia, juo sitä suhteellisen runsaasti herättyäsi heti aamupalan jälkeen, ja sen jälkeen enintään yksi kuppi klo 12 - 14. Sama koskee mahdollista väkevää kaakaota tai suklaata. Kaakao ja kahvi voimistavat toistensa piristävää ja nukahtamista estävää vaikutusta. Kahvissa piristävä ainesosa on pääasiassa kofeiini, suklaassa kofeiini ja teobromiini. Teobromiini poistuu elimistöstä hitaasti, joten väkevä kaakao tai suklaa estää nukahtamista useimmiten pidemmän aikaa kuin kahvi. Jos nukkumisongelmat ovat vaikeita, suosittelen luopumaan kahvista ja kaakaosta kokonaan.

Hermostolle tekee hyvää ja sen toimintaa tasoittaa omega-3. Suosittelen Lysi Omega-3 Forte -kapseleita kaksi kappaletta aamuisin aamupalan jälkeen. Niillä on mielialaa nostava vaikutus, joka on eräänlainen piristynyt tila, joten älä ota niitä aamun jälkeen. Oikein käytettynä omega-3 parantaa pidemmän päälle nukahtamista ja unen laatua.

***

Jani, sinä olet varmaankin perehtynyt erityisesti näyttöjen tekniseen puoleen. Oma pointtini on se, että aivot havaitsevat ja prosessoivat alitajuntaisesti näköhavaintojen informaatiota, jonka kesto on n. 1/100 sekunti, eli suunnilleen sama kuin nopeiden näyttöjen virkistystaajuus. Toisin sanoen hermosto varmuudella myös rasittuu näyttöjen kuvien 'välkehtimisestä' ja prosessoinnista. Jos havaintoaikaa lyhennetään vielä lyhyemmäksi, aivot eivät prosessoi havaintoja alitajuntaisesti informaationa, mutta hermosto voi silti stimuloitua ja rasittua 'kaoottisesti'.

https://www.youtube.com/watch?v=tO4dxvguQDk

https://www.youtube.com/watch?v=JTuCInbXnk0

Anonyymi kirjoitti...

Valkea,

" b) Vaikka tieteen tekninen ajattelu on tarpeellista, toimivaa ja hyvää, ja on ollut jossain muodossa olemassa varhaisimmista sivilisaatioista lähtien, lähes yksinomaisena ajattelutapana se vahingoittaa ajattelun prosesseja, suhtautumista erilaisiin asioihin ja elämää yleensä."

Olet linkannut uusimmissa linkeissäsi muun muassa tappajarobotteja ja ylipäätänsä teknologian kehitykseen liittyviä vaaroja käsitteleviin kirjoituksiin.

Kun tieteellisen teknisestä ajattelutavasta tulee ainut ajattelutapa (tai niin vahva, ettei mikään tasapainota sitä), niin onko vaarana juuri tuo, että ihmiset eivät pysähdy miettimään teknologiaan liittyviä vaaroja? Esim. teknologian kehitystä ja "eteenpäin menoa"(esim. nuo tappajarobotit, jotka muun muassa löytävät maalinsa kasvojentunnistusteknologian avulla) pidetään vain hyvänä asiana, mutta sen huonoihin puoliin ei havahduta, ennen kuin ihmiset jonain päivänä huomaavat itse olevansa kehittämänsä teknologian vankeja?

Toinen esimerkki on porno ja varsinkin virtualitodellisuusporno. Jos nykyinen porno on passivoinut yli neljäsosan miehistä saamattomiksi runkkareiksi, niin mitähän tuo tulee saamaan aikaan? Mitä ajattelet ylipäätänsä pornosta ja varsinkin virtuaalitodellisuuspornosta? Ymmärtävätkö ihmiset millaisia ongelmia porno on saanut aikaan yhteiskunnassa?

https://www.wired.com/2015/02/vr-porn/

"VR is more than just another iteration. It doesn’t just change the frame. VR erases it. It allows us to exist inside the environment. The NSFW possibilities are endless."

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

teknologinen ajattelu on putkimaisesti eteenpäin katsovaa, ja kun sillä pyritään vaihtelevanasteisen kiihkon vallassa ratkaisemaan milloin mitäkin ongelmaa tai "ongelmaa", se ei pysähdy pohtimaan sitä mitä menetetään tai vähennetään radikaalisti, tai niitä vaikutuksia tai sivuvaikutuksia, joita teknologialla on. Silloinkin kun teknologia on tarpeellinen ja väistämätön, esim. kun autot korvasivat hevoskärryt, ihmiset arvostivat liian vähän niitä positiivisia luonteeseen ja persoonaan liittyviä hyötyjä, joita vastuullisella hevosten hoitamisella, kasvattamisella ja käyttämisellä on.

Pornon ja virtuaalipornon täysi vapauttaminen ja suosiminen voidaan nähdä yhtenä keinona, jolla liberaali eliitti pyrkii virtuaalisesti kastroimaan ja tekemään hedelmättömiksi muita kotimaisia yhteiskuntaluokkia. Degeneroitunut liberaali eliitti on suhteellisen hedelmätön, ja pelkää, että muut kotimaiset yhteiskuntaluokat hukuttavat sen alleen korkeammalla syntyvyydellään. Tästä näkökulmasta pornon negatiiviset vaikutukset eivät ole 'bugi' vaan sisäänrakennettu ominaisuus. Koska liberaali eliitti ei näe maahanmuuttajia poliittisina kilpailijoina, vaan liberaalista eliitistä riippuvaisina poliittisina maskotteina (tämä näkemys on epärealistinen), liberaali eliitti ei vastusta samalla tavalla maahanmuuttajien korkeaa syntyvyyttä.

Anonyymi kirjoitti...

"Pornon ja virtuaalipornon täysi vapauttaminen ja suosiminen voidaan nähdä yhtenä keinona, jolla liberaali eliitti pyrkii virtuaalisesti kastroimaan ja tekemään hedelmättömiksi muita kotimaisia yhteiskuntaluokkia. Degeneroitunut liberaali eliitti on suhteellisen hedelmätön, ja pelkää, että muut kotimaiset yhteiskuntaluokat hukuttavat sen alleen korkeammalla syntyvyydellään. Tästä näkökulmasta pornon negatiiviset vaikutukset eivät ole 'bugi' vaan sisäänrakennettu ominaisuus. Koska liberaali eliitti ei näe maahanmuuttajia poliittisina kilpailijoina, vaan liberaalista eliitistä riippuvaisina poliittisina maskotteina (tämä näkemys on epärealistinen), liberaali eliitti ei vastusta samalla tavalla maahanmuuttajien korkeaa syntyvyyttä."

Yksi keino on sekin, että liberaali eliitti (ja varsinkin siihen kuuluvat naiset ja feministit) työntävät suomalaisia kotiäitejä väkisin työmarkkinoille vaikka aseella uhaten, ja samaan aikaan he puhuvat siitä, kuinka Suomi "tarvitsee" maahanmuuttoa syntyvyyden nostamiseksi. Siis tehdään kaikki mahdollinen (asunnot ahtaita kanankoppeja, jne.) että perheen perustaminen on mahdollisimman kallista ja kotiin jääminen vaikeaa, ja sitten "valitellaan" syntyvyyttä. Somalialaisille suurperheille kyllä etsitään isoja asuntoja.

Tähän liittyy yksi toinenkin puoli: feministit (siis ne miehen aivot syntymässä saaneet naiset, joilla on muita korkeampi testosteronipitoisuus ja uraan liittyvä kunnianhimo) pelkäävät, että mikäli kuka tahansa suomalaisperhe tulee toimeen yhden vanhemman palkalla, eikä naisten tarvitse enää käydä töissä, niin miehet alkavat suosia parinvalinnassa kotiäitiyteen ja ylipäätänsä äitiyteen panostavia feminiinisiä naisia. Naisten asema "taantuu", ja maskuliiniset feministit jäävät parinvalinnassa varsin heikoille. Tämä täytyy estää kaikilla mahdollisilla poliittisilla, taloudellisilla ja asennekasvatukseen kuuluvilla keinoilla.

Kun juuri kenelläkään suomalaisnaisella ei ole taloudellista mahdollisuutta hankkia suurperhettä ja jäädä kotiin hoitamaan lapsia, niin ei ole riskiä, että miehet alkavat suosia parinvalinnassa feminiisiä, kotiin jääviä naisia. Kaikki naiset pakotetaan vaikka väkisin työmarkkinoille ja (jossain määrin) samalle viivalle haluttavuudessa.

Esim. somali- ja kursinaiset eivät voi naida suomalaismiehiä (eivät edes niitä menestyneitä, joista feministit kamppailevat FEMINIINISTEN naisten kanssa), joten se, että he voivat valita perinteisen elämäntyylin, ei ole uhka. Eiväthän he kamppaile feministien kanssa menestyneistä, hyvätuloisista miehistä, vaan kuuluvat toiseen ekolokeroon.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

(Kantaväestön) miehet koulutetaan näkemään kotiäidit loisina ja ajattelemaan, että "minun rahoillanihan ei kukaan elä!". Nuoria rohkaistaan jo ala-asteelta lähtien pitkiin, turhiin ja mihinkään johtamattomiin seurustelusuhteisiin ja jo ala-asteikäisille näytetään, miten kortsu toimii. Suomalaisten suuri syntyvyys nähdään uhkana. Julkisuudessa puhutaan, kuinka "tasa-arvo ottaa pakkia", kun kotiäitejä on niin "paljon". Vaikka sitä ei erikseen sanota, ja virallisesti ollaan huolissaan "kaikkien" Suomessa asuvien naisten tasa-arvosta, niin käytännössä tuo "kotiäitiongelma" koskee vain kantaväestöä. Somalinaisten kotiin jääminen on vain yksi "islamin erityispiirre", ja osa islamilaista kulttuuria.

Myöskään elokuvissa ei juuri näe perheitä, vaan niissä näytetään, kuinka jo pitkälle aikuisikään ehtineet ihmiset aloittavat ja lopettavat turhia seurustelusuhteitaan.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Vielä maahanmuuttajista. Media hehkuttaa paljon Lähi-idän ja Afrikan väestöjen muuttamista Eurooppaan, mutta itä-aasialaisten kuten kiinalaisten muuttoa ei helpoteta eikä lobata samalla tavalla. Pelkääkö/aavistaako liberaali eliitti jotenkin alitajuisella tavalla, että mikäli esim. kiinalaisten määrä kasvaa Suomessa tarpeeksi suureksi, niin he voivat helposti haastaa liberaalin eliitin (ainakin akateemisessa maailmassa)?

Tietääkseni itä-aasialaisilla oli USA:sa vielä jokunen vuosikymmen sitten uhristatusta, mutta nyt sitä on vähemmän, koska he ovat miehittäneet eliittiyliopistot, ja heitä on alettu jopa syrjimään yliopistojen sisäänotossa. Onko syy juuri se, että eliitti kokee heidät uhaksi itselleen ja tietää, että kun heitä on tarpeeksi paljon, tarpeiksi korkeissa asemissa, tarpeeksi voimakkaalla etnosentrismillä/yhteistyöhengellä varustettuina, he voivat helposti pyyhkiä pois nykyisen eliitin?

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

hyvää pohdintaa. Laitan tuon ensimmäisen kommentin FBiin ja VKon. Laitetaanko "Nimimerkki Kommentoija kirjoittaa" vai "Eräs henkilö kommentoi seuraavasti"?

Itä-aasialaisten suhteen Yhdysvaltojen liberaalit ovat välikädessä. He ovat potentiaalisesti liberaalien valtaa uhkaavaa toiseutta, mutta toisaalta heillä on niin paljon osaamista, että heitä tarvitaan. Osaamisesta seuraa se, että heillä on paljon varallisuutta. Maahanmuutto kasvattaa itä-aasialaisten määrää koko ajan Yhdysvalloissa. Osaaminen + varallisuus + kasvava määrä = uhka länsimaisten liberaalien vallalle. Liberaalit pyrkivät ratkaisemaan tämän dilemman seuraavasti:

a) Itä-aasialaisia piilosyrjitään samansuuntaisesti oppilasvalinnoissa ja työnhaussa kuin valkoisia, vaikkakin vähemmän.

Itä-aasialaisille annettu julkisuus on välitilassa. Se ei ole läheskään niin negatiivista kuin valkoisia koskeva julkisuus, mutta ei myöskään niin positiivista kuin latinoille, mustille ja arabeille annettu julkisuus. Itä-aasialaisia koskeva julkisuus on pääosin suhteellisen neutraalia tai positiivista, mutta itä-aasialaisista saa kirjoittaa ilman liberaalien yleisesti sallimia syitäkin melko negatiivisesti (Esim. Japanin tiukka maahanmuuttopolitiikka tai Kiinan kasvava globaali valta vs. toimittaja ei henkilökohtaisista syistä pidä siitä, että itä-aasialaisilla on kulttuuriset tavat x ja y, tai ei pidä itä-aasialaisista yleensäkään).

b) Itä-aasialaisilta vaaditaan enemmän kuin muilta vähemmistöiltä. Esim. mustat saavat puhua ja tehdä melkein mitä tahansa, ja siihen ei puututa. Itä-aasialaisilta vaaditaan melko kilttiä assimilaatiota liberaaliin valtavirtaan. Tätä edesauttaa se, että itä-aasialaiset ovat luonnostaan melko konformistisia ja hyväkäytöksisiä.

c) Itä-aasialaisten maahanmuuttoa tasapainotetaan muiden ryhmien runsaalla maahanmuutolla niin että itä-aasialaisten potentiaalinen vallan kahmiminen vaikeutuu. Vähemmistöjä on niin monta, että ne ovat kokonaisuutena sirpaleisia. Itä-aasialaisten ryhmä-identiteettiä ja ryhmäytymistä ei suosita toisin kuin esim. mustien ja latinojen, ja sitä saatetaan jopa estää samansuuntaisesti mutta lievemmin kuin valkoisilla.

Jatkuu ...

Valkea kirjoitti...

Osa 2.

Affirmative action -mustilla ja latinoilla on tärkeä merkitys liberaaleissa organisaatioissa, vaikka heidän osaamisensa on heikkoa, tai itseasiassa juuri sen takia. Jo taistolaisten aikana käytettiin samaa metodia. Taistolaiset vaativat aikoinaan avoimesti oikeuslaitoksen politisoimista. Yhtenä keinona oli maallikkojäsenten lisääminen oikeusistuimen työtehtävissä. Tätä perusteltiin sillä, että ylemmistä luokista tulee paljon suurempi osuus tuomareista, asianajajista, syyttäjistä, jne. kuin työväenluokasta. Työväenluokasta tuli vain 7% em. toimihenkilöistä. Tavoitteena oli pyrkiä luokkien osuuksien "tasa-arvoon". Tähän päästäisiin kun työväenluokan osalta laskettaisiin sopivasti heidän pääsyvaatimuksiaan. Heillä ei useimmiten tarvitsisi olla edes asianmukaista ja vaadittavaa koulutusta ja osaamista, riittäisi, että he ovat osaavien ja kokeneiden (vasemmistolaisten) tuomarien tms. suorassa alaisuudessa ja ohjauksessa. Ja kun maallikkojäsenet valittaisiin poliittisesti, niin he olisivat tietenkin melkein aina vasemmistolaisia. Silmän lumeeksi voitaisiin valita joitain yksittäisiä yhteistoimintamies -oikeistolaisia miedoimmasta päästä.

Kun maallikkojäsenet eivät osaa ja ovat suorassa ohjauksessa, niin he eivät uhkaa vallassaolevien jyrkän linjan vasemmistolaisten tuomarien tms. valtaa; päinvastoin, maallikkojäsenet olisivat lisänneet ja laajentaneet heidän suoraa valtaansa oikeuslaitoksessa. Maallikkojäsenten osaamattomuus, ja riippuvuus valintaprosessissa ja työssään taistolaisista oikeustoimijoista olivat nimenomaan maallikkojäsenten "etuja" taistolaisten kannalta.

Osaamattomat ja riippuvaiset affirmative action mustat ja latinot laajentavat samalla periaatteella valkoisten liberaalien valtaa suurissa organisaatioissa Yhdysvalloissa, ja toimivat samalla itä-aasialaisten kasvavan vallan vastapainona (kasvava valta toisen kasvavan vallan vastapainona). Tämä 'valtahimmeli' ei kestä ikuisesti. Latinoille ja mustille kertyy koko ajan lisää kokemusta, verkostoja ja valtapääomaa 'valtapelissä'. He toimivat yhä enemmän itsenäisesti valtatehtävissä, ja ovat alkaneet syrjäyttää valkoisia merkittävistä valta-asemista, esimerkiksi yliopistojen hallintotehtävistä, savustamalla tai pelaamalla heidät ulos.

Anonyymi kirjoitti...

"hyvää pohdintaa. Laitan tuon ensimmäisen kommentin FBiin ja VKon. Laitetaanko "Nimimerkki Kommentoija kirjoittaa" vai "Eräs henkilö kommentoi seuraavasti"?

Vaikkapa "Nimimerkki Kommentoija kirjoittaa"

Kommentoija

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto