Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

sunnuntai 11. helmikuuta 2018

Demokraattinen keskustelu


Demokratia on periaatteessa keskusteleva ja neuvotteleva yhteiskunnallinen järjestelmä. Myös keskustelu ja väittely ovat eräänlaisia neuvottelun muotoja, vaikka niiden prosessit ja säännöt ovat vapaamuotoisempia, ja niiden tavoitteet yleisempiä tai epäselvempiä. Monipuolisesti asioita valottavilla ja tärkeitä asioita laajasti huomioon ottavilla neuvotteluilla pyritään pääsemään hyviin moraalisiin, poliittisiin ja taloudellisiin lopputuloksiin. Sananvapaus mahdollistaa laaja-alaisen vilkkaan keskustelun yhteiskunnassa. Jotta neuvottelut toimivat ja onnistuvat, osapuolten täytyy tunnustaa vastavuoroisesti neljä asiaa a) Kaikilla osapuolilla on tunnustettu ja hyväksytty asema b) Kaikilla osapuolilla on merkityksellistä ja tärkeää sanottavaa c) Kaikki pitävät rehellisyyttä ja totuudenmukaisuutta tärkeinä arvoina, ja niihin pyritään yleisellä tasolla (melkein aina myös yksittäistapauksissa). Rehellisyyden johdannainen on luotettavuus. d) Neuvottelujen lopputulokset ja niistä seuraavat toimenpiteet ovat ainakin osittain avoimia ja päätettävissä neuvotteluilla.

Liberaalit eivät hyväksy konservatiivien asemaa neuvottelujen osapuolena, ja työskentelevät siksi sen eteen, että konservatiivien olemassaolo jäisi väliaikaiseksi. Liberaalin koalition osapuolet eivät tee näin toisilleen. Liberaalien mielestä konservatiiveilla ei ole käytännössä mitään merkityksellistä ja tärkeää sanottavaa. Liberaalien kommunikointi konservatiiveista tai konservatiivien suuntaan on yksisuuntaista propagandaa, ja liberaalit ovat eristäytyneet lähes kokonaan liberaaliin informaatiokuplaan. Liberaalit pyrkivät päättämään asiat ilman konservatiivien panosta tai siten, että konservatiivien panos jää lopullisten lopputulosten kannalta merkityksettömän pieneksi, ts. konservatiivit saavat enimmillään hidastaa jonkin verran liberaalien tavoitteiden toteutumista, mutta eivät estää niitä tai korvata niitä muilla.

Jos liberaalia koalitiota pidetään isona kattopuolueena, jossa kaikki ovat tärkeimmistä asioista yhtä mieltä, mutta jossa on erilaisia alaosastoja, elämme yksipuoluejärjestelmässä, jolla on demokratian kulissit. Liberaalit ovat yhtä mieltä kansallisen ja kansainvälisen sosiaalidemokratian ylläpitämisestä; liberaalin eliitin sisäisestä hyvä veli -järjestelmästä, jolla jaetaan etuja, virkoja, urakoita, työtehtäviä, alueita ja etuoikeuksia; Suomen sulauttamisesta Eu:n liittovaltioon; siitä, että tärkeimmät päätökset tehdään viime kädessä suurten kaupunkien ehdoilla; maahanmuuttopolitiikasta; liberaalista identiteettipolitiikasta; jne. Tämän ulkopuolelle ei kovin paljon vapaata politiikkaa jää.

Näistä voimme johtaa liberaalien pääsääntöisen kommunikoinnin sisällöt ja muodot. Koska liberaalit yrittävät lakkauttaa konservatiivien poliittisen olemassaolon, heidän kommunikointinsa on tavallaan poliittista sodankäyntiä, jossa normaalit poliittiset lait eivät päde. Liberaalit katsovat, että heillä on sen vuoksi oikeus valehdella, vääristellä ja jättää kertomatta. Liberaalien kommunikaatio pyrkii osoittamaan, että konservatiivit eivät kelpaa demokraattisiksi keskustelun ja neuvottelun osapuoliksi, liberaalien poliittisiksi kumppaneiksi tai demokraattisen järjestelmän jäseniksi. Siksi liberaalit nimittelevät konservatiiveja a) Fasisteiksi, kansallissosialisteiksi, autoritaarisiksi, tms. "He pyrkivät ottamaan kaiken vallan itselleen, jolloin demokraattisia neuvottelun osapuolia ei ole, eikä siten demokratiaakaan. He ovat diktatuurin kannattajia. He pyrkivät alistamaan kaikki muut. He ovat vakava häiriö ja uhka demokraattisessa systeemissä. Fasistit ja kansallissosialistit tuhottiin toisessa maailmansodassa. Me kutsumme sinua tekemään saman poliittisesti konservatiiveille ja konservatiivisuuden ilmentymille, vaikka emme sano sitä aivan suoraan (dog whistle -politics). Suhtaudumme tukien tai sallivasti kaikkiin, jotka vastustavat tavalla tai toisella konservatiiveja." Tässä nimittelyssä on havaittavissa runsasta psykologista projektiota. b) Tyhmiksi, epäluotettaviksi, osaamattomiksi, järjettömiksi, hulluiksi, vastenmielisiksi, tms. "He eivät kykene olemaan keskustelun ja neuvottelun osapuolia, joten siksi sinun ei pidä keskustella heidän kanssaan. He eivät osaa hallita yhteiskuntaa, joten heille ei voi antaa yhteiskunnan johtotehtäviä. Jos he lupaavat jotakin, he rikkovat useimmiten lupauksensa. Jos he voittavat vaalit, he omivat kaiken vallan itselleen. Kun he häviävät vaalit, he eivät luovuta valtaansa pois. He ovat irrationaalisia ja arvaamattomia, ja voivat tehdä mitä tahansa. He ovat inhottavia, joten älä pidä heistä, samaistu heihin, kuulu heidän ryhmiinsä tai pidä heitä auktoriteetteinasi. Älä ota heitä ystäviksesi." Tällä nimittelyllä pyritään luomaan sosiaalista ja poliittista segregaatiota ja eriarvoisuutta. Liberaalit toivovat, että propagandan ja poliittisen segregaation paineessa konservatiivit tekevät lisääntyvässä määrin yksipuolisia myönnytyksiä ja antautuvat lopulta ehdoitta.

Vaikka liberaalit eivät osallistu demokraattisiin neuvotteluihin konservatiivien kanssa, demokratian kulissit täytyy säilyttää. Pseudo-neuvottelun virkaa liberaalissa järjestelmässä hoitaa molemminpuolinen reaktiivinen yksisuuntainen kommentointi. Liberaalit reagoivat siihen mitä konservatiivit sanoivat tai tekivät, ja konservatiivit reagoivat vastaavalla tavalla liberaaleihin. Kun mielipiteet muokkautuvat reaktiivisesti ja kommentit lentelevät koko ajan julkisuudessa, syntyy mielikuva vilkkaista demokraattisista keskusteluista ja neuvotteluista. Aidoissa neuvottelussa pitäisi kuitenkin tapahtua seuraavaa a) Kummatkin osapuolet pyrkivät rehellisesti ymmärtämään toista osapuolta ja ottamaan hänen näkökulmansa huomioon b) Näkökulmissa tapahtuu oppimista ja yhteistä kehittymistä, paikoin lähentymistäkin c) Kummankin näkemykset vaikuttavat politiikkaan ja lopputuloksiin.

Niin ei tapahdu. Keskustelijat eivät puhu juuri ollenkaan keskenään, vaan melkein aina toistensa ohi 'suurelle yleisölle'. Jos he joutuvat joskus keskustelemaan keskenään, he yrittävät pakottaa negatiivisen asenteensa tarttumaan 'suuren yleisön' mielestä vastapuoleen. Vastavuoroinen neuvottelu on aina toissijaista yksisuuntaiseen propagandistiseen tavoitteeseen nähden. Näkökulmat säilyvät pääpiirteissään ennallaan, ne muokkautuvat vain sen verran, että pystyvät vastaamaan viimeisimpään vastapuolen kommenttiin tai tekoon.

3 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

Suomen liberaali media yrittää vielä elätellä Trump - presidenttivaalit - Venäjä teoriaa, vaikka Atlantin takana se on saanut nöyryyttävän lopun. Tiedustelupalvelut yhdessä Demokraattipuolueen kanssa manipuloivat vaaleja valheellisilla väitteillä Trumpista ja niihin perustuvilla katteettomilla rikostutkimuksilla. Hillary Clintonilla on tuhteja korruptioon perustuvia Venäjäyhteyksiä, joilla mm. myyntiin viidesosa Yhdysvaltojen uraanintuotannosta Venäjälle. Clintonin Venäjä -diilit saattavat vaarantaa Yhdysvaltojen kansalliset edut.

Mutta mikä oikeastaan on liberaalissa kontekstissa ongelma siinä, että Venäjä tai joku muu maa osallistuisi Yhdysvaltojen vaaleihin? Liberaali mediahan on kertonut meillä päivin ja öin, että maiden väliset rajat ovat vanhentuneita ja haitallisia konstruktioita, jotka pitää purkaa. Kaiken pitää saada liikkua vapaasti rajojen yli, raha / pääomat, työvoima, ihmiset, kulttuuriset ja uskonnolliset vaikutteet, informaatio, jne. Se, että joku maa vaikuttaa jonkin toisen maan vaaleihin on vain yksi rajojen yli liikkuvan rahan, työn ja informaation muoto. Avointen rajojen väistämätön seuraus on, että koko maailma on vapaa osallistumaan halujensa ja kykyjensä mukaan minkä tahansa maan vaaleihin. Kun liberaalit valittavat muiden maiden harjoittamasta poliittisesta piilovaikuttamisesta, me voimme todeta, "Sitä niittää mitä kylvää. No borders, man."

Valkea kirjoitti...

Kesko on tottunut Suomessa puolisosialistiseen talouteen ja lähes duopolistiseen markkinoiden jakamiseen sulle-mulle menetelmällä S-ryhmän kanssa. Joutuessaan kilpailemaan Suomea vapaammilla markkinoilla Keskolla ei kertakaikkiaan ole tarvittavaa osaamista eli muuntautumis- ja reagointikykyä tilanteiden ja olosuhteiden mukaan; kustannuskilpailukykyä; markkinointitaitoja; organisatorista tehokkuutta; logististista osaamista ja erityisyyttä, joka erottaa sen edukseen muista kilpailijoista. Siksi Kesko on kuin kankea lahna, joka joutuu vapaammilla markkinoilla yhtäkkiä uimaan haiden keskellä. Se popsitaan nopeasti aamupalaksi ja kotimaahan ei ole muuta lähetettävää kuin ruotoinen raato.

Ps. Tiedän, että Venäjällä on vahva keskushallinto, joka osallistuu määräävällä tavalla talouden avainsektoreille, erityisesti energiantuotantoon. Lisäksi Venäjällä on enemmän korruptiota kuin Suomessa ja taloudessa on sellaisia markkinoiden ulkopuolisia riskejä, joita Suomessa ei ole. Tästä huolimatta Venäjällä on enemmän taloudellista vapautta kuin Suomessa.

https://m.kauppalehti.fi/uutiset/venalaislahde-kesko-poistumassa-venajalta-raskaat-tappiot-niskassaan/HVdyL4up

Valkea kirjoitti...

Toisaalla tarjottiin jälleen kerran virheellistä tulkintaa Jeesuksen vuorisaarnasta ja toisen posken kääntämisestä, joten tässä on sen oikea perinteinen juutalainen / rabbiininen tulkinta, joka on harmoniassa muiden samanlaisten kohtien kanssa Vanhassa Testamentissa:

"Jeesus puhui aina vertauskuvin. Siinä kohdassa (Matteus 5:39, toisen posken kääntäminen) viitataan rabbien mukaan Raamatun opeista ja käskyistä puhumiseen. Ne ovat usein kuin lyöntejä kuulijan kasvoille, esim. Raamatun profeetat luettelivat synkkiä tuomioita ja madonlukuja syntisille israealilaisille. Siitä huolimatta pitää kuunnella lisää, ottaa opikseen ja tehdä parannus. Lisäksi perinteisen juutalaisen näkemyksen mukaan myös maalliset ongelmat, esim. sodat ja luonnonkatastrofit, ovat osaltaan Jumalan kurituksia, lyöntejä kasvoille, jotka kehottavat luopumaan syntisestä elämästä ja tekemään parannuksen.

Kohdassa 5:40, puhutaan henkilöstä, joka yrittää oikeutta käymällä viedä toiselta paidan, jolloin on annettava viittakin. Sillä viitataan kiihkeään väittelyyn tai riitaan, jossa henkilö yrittää nujertaa toisen sanallisesti ja ottaa / varastaa häneltä hänen hyvät raamatulliset argumenttinsa. Tällöin hänelle on annettava vielä lisää hyviä raamatullisia argumentteja, koska ne ovat ehtymättömiä. Kun niitä levitetään muille ihmisille ne lisääntyvät ja lisäävät siten kaikkien hengellistä ja maallista rikkautta. Kohdassa 5:41 sanotaan, että jos joku vaatii sinua virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi virstaa, eli jos joku haluaa sinulta esim. tunnin ajan raamatullista opetusta, anna hänelle kaksi tuntia. Kohdassa 5:42 tehdään pienimuotoinen yhteenveto edellisistä kohdista, anna (raamatullisia opetuksia) sille joka sinulta pyytää, äläkä käännä selkääsi hänelle, joka haluaa lainata sinulta (raamatullisia opetuksia)."

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto