Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

lauantai 24. helmikuuta 2018

Taistolaisuuden ja liberalismin yhtäläisyyksiä

Vaikka 1970-luvun taistolaisten (stalinistien) ideologian sisältö on joiltakin osin erilainen kuin nykyinen arvoliberalismi, sen muodot ja rakenteet muistuttavat paljon nykyistä arvoliberalismia.

Joutuminen suomettumisen aikana sensuroiduksi ja poliittis-sosiaalisesti eristetyksi ja häirityksi muistuttaa konservatiivien / maahanmuuttokriitikoiden tilannetta nykyisin.

Taistolaiset käänsivät todellisuutta ylösalaisin kuten liberaalit nykyisin: Neuvostoliitto on rauhan ja pasifismin maa, "Neuvostoliiton pommitkin ovat rauhan pommeja" /  Neuvostoliitto on todellisuudessa aggressiivinen ja laajentumishaluinen militaristinen valtio; Neuvostoliitossa kaikki on hyvin, maa on demokraattinen, yltäkylläinen ja kaikin puolin teknologisesti kehittynyt maa / Neuvostoliitto on todellisuudessa takapajuinen, ankea ja tukahduttava totalitaristinen diktatuuri, jossa kehittynyttä on lähinnä sota- ja avaruusteknologia, joihin on panostettu suhteettoman suuri osa käytettävissä olevista resursseista; jne. Liberaali media esittää ongelmallisten ja takapajuisten etnisten ryhmien edustajia moderneina, kehittyneinä ja korkeasti koulutettuina. Jos liberaalit joutuvat kuvaamaan toiseudesta jotain negatiivista, he syyttävät siitä ulkopuolisia, historiaa ja olosuhteita, tai selittävät ongelmallisuuden muuten parhain päin tai pois (esim. emme voi tehdä arvoarvostelmia toiseuden kulttuureista länsimaisesta positiosta käsin, kaikki on suhteellista, poliittisesti korrekteista lähtökohdista toiseuden kulttuuri on parempi kuin meidän / heidän kulttuurinsa on autenttista, positiivista ja emotionaalisesti säihkyvää, toisin kuin eurooppalaisten tai suomalaisten kulttuuri).

Miksi liberaalit kääntävät toiseuteen liittyvää todellisuutta ylösalaisin? Tietysti lyhyen tähtäimen tavoitteena on saada kantaväestö hyväksymään massamaahanmuutto ja kantaväestön vähittäinen marginalisoiminen ja näkemään ne hyvinä asioina, mutta pidemmällä tähtäimellä sillä on hajottava tavoite. Kun liberaalit etuoikeuttavat toiseutta ja syrjivät kantaväestöä, niiden välille syntyy väistämättä poliittinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kilpailu. Uusia jakolinjoja syntyy myös ryhmien sisälle. Liberaalit seuraavat kilpailua vierestä osittain ulkopuolisina, osittain "tuomareina", ja toivovat, että kilpailu kuluttaa ja väsyttää ryhmät ja niiden politiikan sisällöt loppuun, ja tekee ne vastaanottavaisemmiksi liberaalille "puolueettomalle" ideologialle. Tällöin lopullisen poliittisen voiton korjaisivat lopulta liberaalit (Jacques Derridan postmoderni -metodi).

Taistolaiset tarvitsivat itselleen ylemmän auktoriteetin, Neuvostoliiton, opettajaksi, ohjaajaksi, tuomariksi, rahoittajaksi, manipuloijaksi, suojelijaksi ja erilaisten palkkioiden ja rangaistusten antajaksi. Liberaalit tarvitsevat itselleen ylemmän auktoriteetin, Euroopan unionin, opettajaksi, ohjaajaksi, tuomariksi, rahoittajaksi, manipuloijaksi, suojelijaksi ja erilaisten palkkioiden ja rangaistusten antajaksi.

Taistolaiset oli kommunistinen (vasemmistolainen) poliittinen liike, joka sai hurmoksellisia ja joukkopsykoottisia muotoja erityisesti intellektuellien, yliopisto-opiskelijoiden, toimittajien ja kulttuuriväen keskuudessa. Myös byrokraatit olivat taistolaisliikkeessä tärkeässä osassa. Liberaalit ovat sosiaalidemokraattinen, monikulttuurinen ja sosialistinen (vasemmistolainen) poliittinen liike, joka saa hurmoksellisia ja joukkopsykoottisia muotoja erityisesti  intellektuellien, yliopisto-opiskelijoiden, toimittajien ja kulttuuriväen keskuudessa. Byrokraatit muodostavat liberaalien poliittisen selkärangan.

Taistolaiset esiintyivät "heikompien" puolustajina voidakseen komennella "etuoikeutettuja" / valtaväestöä. Taistolaisille tärkeimpiä arvoja olivat "tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus". Taistolaiset olivat suuren redistribuution kannattajia. Liberaalit esiintyvät "heikompien" puolustajina voidakseen komennella "etuoikeutettuja" / valtaväestöä. Liberaaleille tärkeimpiä arvoja ovat "tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus". Liberaalit ovat suuren redistribuution kannattajia.

Taistolaisilla oli leimasanoja, joiden käyttämisellä pyrittiin tekemään niiden kohteesta poliittinen ja sosiaalinen paaria, jonka asiasta ja kohtalosta ei keskustella. Leimasanoja olivat mm. neuvostovastainen, oikeistolainen, rasisti, kolonialisti, militaristi, taantumuksellinen, jne. Taistolaisten täytyi osata oikeaoppisia avainsanoja ja fraaseja sisältävää kommunistista kieltä, joka muuttui vähitellen. Oikeaoppisen kielen uusimpia virtauksia täytyi seurata kuuluakseen etujoukkoon. Liberaaleilla on leimasanoja, joiden käyttämisellä pyritään tekemään niiden kohteesta poliittinen ja sosiaalinen paaria, jonka asiasta ja kohtalosta ei keskustella. Leimasanoja ovat mm. rasisti, homofobi, transfobi, islamofobi, ylivallan tavoittelija (tätä käytetään melkein aina sellaisesta ryhmästä, joka ei tavoittele ylivaltaa, ja on niin pieni, että sillä ei ole sellaiseen realistista mahdollisuutta), populisti, vihapuhe, jne. Liberaalien täytyy osata oikeaoppisia avainsanoja ja fraaseja sisältävää vasemmistolaista kieltä, joka muuttuu vähitellen, ja jonka kehittymistä täytyy seurata kuuluakseen etujoukkoon.

Molemmat liikkeet pyrkivät rikkomaan, purkamaan ja häpäisemään seksuaalisuuteen liittyviä traditionaalisia normeja. Liberaalit pyrkivät purkamaan traditionaalisia sukupuolirooleja ja luomaan fantasiasukupuoli-identiteettejä, joita muiden odotetaan pitävän sosiaalisesti ja kommunikaatiolla yllä.

Taistolaisilla oli jyrkät sosiaalisen ja poliittisen sisäryhmän ja ulkoryhmän rajat, ja he elivät sen aikaisessa vasemmistokuplassa, vaikka siihen aikaan informaatiokuplat eivät olleet aivan niin tiiviitä kuin nykyään. Taistolaisilla oli pieni korruptoitunut sisäpiiri, jonka keskuudessa tärkeimmät asiat päätettiin. Liberaaleilla on jyrkät sosiaalisen ja poliittisen sisäryhmän ja ulkoryhmän rajat, ja he elävät vihervasemmistolaisessa informaatiokuplassa. Liberaaleilla on pieni korruptoitunut hyvä veli -sisäpiiri, jonka keskuudessa tärkeimmät asiat päätetään.

Taistolaiset olivat osittain historiattomia; heille tärkeintä oli se selkeästi määritelty ja muuttumaton kommunistinen tulevaisuus, jonka he aikoivat rakentaa uudesta alusta lähtien. Heidän historiansa oli suurimmalta osin kommunistista ja yleisvasemmistolaista historiaa, mutta koska he olivat osittain vallan haastajia, heidän täytyi tuntea melko paljon myös muuta historiaa. Taistolaiset olivat siksi laajemmin sivistyneitä kuin nykyiset liberaalit. Taistolaiset pyrkivät silti hävittämään ei-kommunistista ja ei-vasemmistolaista historiankirjoitusta mm. muuttamalla oppikirjojen sisältöjä, vääristelemällä historiaa lehtiartikkeleissa, radiossa ja televisiossa, ja häpäisemällä julkisesti traditionaalista historiankirjoitusta ja traditioita.  Sikäli kuin liberaaleilla on historiaa, se on liberaalia historiantulkintaa, jonka mukaan ei-liberaali historia on enimmäkseen synkkää pimeyttä, kiihkoilua, alistamista ja kehittymättömyyttä, josta valistusajan jälkeen kehityttiin asteittain rationaalisesti progressiivisten voittojen kautta kohti nykyistä liberalismia. Suurimmalta osin liberaalit ovat kuitenkin melko historiattomia, heillä ei ole kunnollista käsitystä edes "liberaalista" historiasta. Liberaalien ajattelu painottuu glorifioituun nykyisyyteen (liberaalin vallan glorifiointi) ja vaihtuviin tulevaisuudenlupauksiin. Liberaaleille tulevaisuutta on se mikä tällä hetkellä sattuu olemaan eniten lupaava tulevaisuudenvisio, esim. jokin uusi teknologia, poliittinen toimenpide, rakennusprojekti tai lääketieteellinen hoito. Huomenna se voi olla jo aivan toinen. Usein tulevaisuudenvisioita kierrätetään taukojen jälkeen uudelleen.

Taistolaiset pitivät itseään poliittisesti erehtymättöminä. He eivät hyväksyneet korjauksia tai muutoksia politiikkaansa perusteisiin, ainoastaan käytännöllisiin yksityiskohtiin. Liberaalit pitävät itseään poliittisesti erehtymättöminä. He eivät hyväksy korjauksia tai muutoksia politiikkansa perusteisiin, ainoastaan käytännöllisiin yksityiskohtiin.

19 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

Edit, seuraavien lauseiden lisäys: "Molemmat liikkeet pyrkivät rikkomaan, purkamaan ja häpäisemään seksuaalisuuteen liittyviä traditionaalisia normeja. Liberaalit pyrkivät purkamaan traditionaalisia sukupuolirooleja ja luomaan fantasiasukupuoli-identiteettejä, joita muiden odotetaan pitävän sosiaalisesti ja kommunikaatiolla yllä."

Valkea kirjoitti...

Kommentoin alla linkitettyä Reijo Tossavaisen artikkelia seuraavasti.

"Geopoliittisten realiteettien mukaan Venäjä lähes pakotettiin hyökkäämään Ukrainaan ja Krimille turvatakseen satamansa ja laivojensa liikkumismahdollisuudet. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen Nato laajeni lupauksistaan huolimatta voimakkaasti ja ympäröi nyt Venäjän meriliikennereittejä kaikkialla. Venäjällä ei enää ollut varaa antaa Ukrainan ja erityisesti Krimin luisua Naton ja Eu:n vaikutusvallan piiriin, koska se oli antanut Natolle mahdollisuuden nitistää Venäjän kauppa-, kuljetus- ja sotalaivat satamiinsa melkein kaikkialla missä Venäjällä on ympärivuotisia satamia.

Huomatkaa, että jos joku Naton strategi voisi puhua avoimesti ja rehellisesti, hän tekisi tämän saman analyysin Venäjän motiiveista, koska kyseessä ovat objektiiviset tosiasiat korkean tason poliittisen ja sotilaallisen päätöksenteon piirissä.

Tämän takia Venäjän pakotteissa ei ole kysymys siitä rakastaako vai vihaako Putinia, tai siitä täyttääkö Venäjän johto, valtio ja yhteiskunta milloin mitäkin liberaalia standardia, vaan siitä kannattaako Venäjän kaltainen sotilaallinen suurvalta ajaa lisääntyvässä määrin nurkkaan, jonka seurauksena se ryhtyy ennustettavasti aggressioihin turvatakseen omalta kannalta "oikeutensa". Näiden tietojen valossa Venäjän nurkkaan ahdistaminen ei ole järkevää, erityisesti Suomelle ja Virolle, jotka ovat Ukrainan ja Krimin tapaan Venäjän elintärkeiden satamien potentiaalisia "portinvartijoita".

Lisäksi kaupan pakotteet vahingoittavat Suomen taloutta merkittävällä tavalla, paljon enemmän kuin muita Eu-maita. Kun Venäjä talouspakotteiden takia lisääntyvässä määrin tuottaa sen mitä ennen tuotiin Suomesta, pakotteiden purkamisen jälkeenkään Suomen vientiä ei enää tarvita tai haluta Venäjälle läheskään yhtä paljon kuin ennen. Kun Suomesta ei ole Venäjälle taloudellista tai muuta hyötyä, Suomi nähdään lisääntyvässä määrin pelkkänä sotilaallisena ja poliittisena uhkana. Se kannustaa venäläisiä aggressiiviseen suhtautumiseen Suomea kohtaan, ja lietsoo Suomen ja Venäjän välisiä konflikteja.

Sen takia Venäjä -pakotteiden nopea purkaminen on suotavaa."

http://beta.oikeamedia.com/o1-57000

Valkea kirjoitti...

Narsistit ovat vihaisia tai katkeria, jos joku yrittää viedä heiltä heidän (todellisia tai kuviteltuja, aina liioiteltuja) mainettaan, saavutuksiaan tai loistoaan vähäisessäkään määrin. Kuitenkin jos kaksi narsistia muodostaa pariskunnan ja heillä on selkeästi rajatut reviirit, joille kumpikaan ei astu, kumpikin voi suhteellisen helposti antaa toiselle hänen tarvitsemansa imartelun ja huomion. Sellaiset narsistipariskunnat tulevat hyvin toimeen keskenään ja muodostavat useimmiten pitkäaikaisia tai koko elämän kestäviä liittoja. Monissa muissa tapauksissa narsistien liitoilla on taipumus jäädä suhteellisen lyhytaikaisiksi.

Samalla tavalla vihamielisetkin etniset ryhmät voivat tulla hyvin toimeen keskenään, kunhan niillä on selkeästi rajatut reviirit, joille kumpikaan ei pysty astumaan. Silloin niiden on helppoa antaa toiselle sen tarvitsemia asioita, hyvät kauppasuhteet, sopivaa poliittista yhteistyötä, kulttuurivaihtoa, jne.

https://www.youtube.com/watch?v=E4sYVUpWJ3Q

Valkea kirjoitti...

Tanskassa kaksinkertaisia tuomioita ei anneta "poliittisista" rikoksista, vaan sellaisesta rikollisuudesta, joka vaikuttaa eniten ongelma-alueiden elämänlaatuun.

https://yle.fi/uutiset/3-10093193

Valkea kirjoitti...

Kommentoin Vasemmistoliiton Anna Kontulan seinällä vasemmistopoliitikkojen yhteisöllisyydellä ratsastamista seuraavasti:

"Tiedoksi, äärioikeistolaisuus on anarkokapitalismia. Myytti kansallissosialismin "äärioikeistolaisuudesta" syntyi toisen maailmansodan jälkeen kun Neuvostoliitto yritti tehdä propagandassaan mahdollisimman suuren pesäeron kansallissosialisteihin. Hitler oli puolueensa nimessä rehellinen, Hitlerin politiikka oli kansallista sosialismia, tarkemmin sanottuna militaristista ja imperialistista vasemman laidan sosiaalidemokratiaa. Hitler sai vielä 1930 -luvulla melko paljon tukea progressiiviselta vasemmistolta ympäri maailman, ja olisi saanut paljon enemmänkin, ellei hänen näkemyksensä juutalaisista olisi ollut niin jyrkkä. Mussolini, militaristisen ja totalitaristisen sosiaalidemokraattisen poliittisen suuntauksen luoja, sai vasemmistolaisilta varauksetonta ihailua ympäri maailman, mukaanlukien Roosevelt ja häntä lähellä olevat poliitikot.

Vielä pahemmaksi poliittinen harhaisuus menee sillä kun äärivasemmalla kaikki itselle tuntematon politiikka yritetään niputtaa myyttiseen äärioikeistoon.

Anarkokapitalismi on muuten suurimmalta osin ihan järkevää politiikkaa, se jäännösosa (valtion puuttuminen) tekee siitä vain vaikeaa toteuttaa kokonaisuudessaan käytännössä.

Perussuomalaisissa kukaan ei teeskentele, että politiikan individualistinen kollektivismi olisi oikeaa tai riittävää yhteisöllisyyttä, tai yhteisöllisyyttä ollenkaan. Oikeaa yhteisöllisyyttä on vain oikeissa pienyhteisöissä, ortodoksijuutalaisten yhteisöissä, suomalaisissa kyläyhteisöissä tai pienten kirkonkyläkaupunkien yhteisöissä, hutteriittien yhteisöissä, tms. Vain niissä toteutuu aidosti se lähimmäisenrakkaus, altruismi, empatia, välittäminen, auttaminen ja yhteenkuuluvuus, jolla vasemmistolaiset valeyhteisölliset poliittiset puolueet yrittävät ratsastaa. Ei vasemmistopoliitikko, joka puhuu välittämisestä ja lähimmäisenrakkaudesta, voi teistä välittää ja teitä rakastaa, kun hän ei edes tunne teitä, puhumattakaan mistään lähemmästä yhteydestä. Kuinka paljon te saitte viimeksi rakkautta ja välittämistä byrokraatilta, kun kävitte hakemassa Kelasta korvauksia tai Sosiaalivirastosta sosiaalitukea? Te olette asioitanne käsittelevälle byrokraatille pelkkä anonyymi nimi ja numero paperissa, joita käsitellään virallisten kaavojen mukaan satoja päivässä. Valtio ei pysty rakastamaan ketään."

Valkea kirjoitti...

Huolestuttavaa on mm. se, että ihmisten kyvyillä on taipumus surkastua robotisaation myötä. Tulevaisuudessa koittaa se päivä, että monet autojen "ajajat" eivät enää osaa ajaa autoa, he ovat täysin riippuvaisia robottiohjauksesta.

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/tasta-se-lahtee-robottiautot-tieliikenteen-sekaan-huhtikuussa/HjYPgiqc

Valkea kirjoitti...

Kommentoin alla olevaa artikkelia seuraavasti.

Pitää varmastikin paikkansa. Kokemusteni mukaan naiset kokevat toiset naiset keskimäärin ärsyttävämmiksi ja järjettömämmiksi kuin miehet, ja siitä seuraa keskimäärin tylympää suhtautumista. Usein naisia ärsyttävät muissa naisissa ne naisille tyypilliset piirteet, joita heissä itsessäänkin on, ja pohdittuaan asiaa he saattavat myöntää, että näin on. Jotkut toteavat, että naisia ei ole tarkoitettu sopimaan niin hyvin yhteen toisten naisten kanssa kuin miesten kanssa.

Luonnollisesti artikkelissa yritetään neutraloida tutkimuksen tuloksia sanomalla, että naisjohtajat valitsevat johtopaikoille enemmän naisia kuin miehet, mutta sillä ei ole välttämättä juurikaan tekemistä sen kanssa mitä naiset ajattelevat toisistaan ja miten naiset kohtelevat toisiaan. Naisjohtajat saattavat valita naisia johtopaikoille miesjohtajia enemmän sen takia, että heidän on helpompi hallita naisia kuin dominoivampia, kilpailuhenkisempiä ja omapäisempiä miehiä, ei sen takia, että naisjohtajat tulisivat henkilökohtaisella tasolla paremmin toimeen naisalaistensa kanssa (hallinta- ja kontrolliorientaatio). Miesjohtajat saattavat valita johtopaikoille pääsääntöisesti miehiä sen takia, että miehet ovat useimmiten naisia kykeneväisempiä sujuvaan ja tehokkaaseen tiimityöskentelyyn (tulosorientaatio).

https://www.hs.fi/tiede/art-2000005585087.html

Valkea kirjoitti...

Oli katastrofaalista idoottimaisuutta luovuttaa valta afrikkalaisille.

http://www.informationliberation.com/?id=58012

Valkea kirjoitti...

Nassim Taleb ja Daniel Kahneman keskustelevat antihauraudesta (antifragility), organisaatioista / ihmisistä, jotka vahvistuvat, oppivat tai saavat voittoja vastoinkäymisistä, rasituksista, ongelmista ja riskeistä.

https://www.youtube.com/watch?v=MMBclvY_EMA

Valkea kirjoitti...

Kommentoin alla linkitettyä artikkelia seuraavasti.

"Liberaali Newsweek yrittää painaa villaisella Etelä-Afrikan tapahtumia. Kiinnittäkää huomiota mm. seuraaviin:

a) Agri SAn mukaan valkoiset maanviljelijät omistavat 73% voittoa tuottavasta maasta. Tällä pyritään luomaan mielikuvaa siitä, että valkoiset maanviljelijät omistaisivat 73% viljelykelpoisesta (ja ehkä parhaimmasta) maasta, ja siksi he saavat maan tuottamaan. Todellisuudessa kuitenkin suurin osa valkoisten maatiloista on raivattu tuottamattomille alueille, jotka on vasta suurten ponnistusten jälkeen saatu muutettua maanviljelykseen sopiviksi, suoalueille, savanneille, kitukasvuisille ruohoalueille, jne. Nämä alueet eivät eroa oleellisesti muista Etelä-Afrikan alueista muuta kuin siinä, että valkoiset ovat muokanneet, kehittäneet ja parantaneet niitä paljon.

Etelä-Afrikka oli ennen valkoisten tuloa niin karu alue, että se oli lähes asumaton. Vasta valkoisten luoman vaurauden ja yltäkylläisyyden jälkeen suuri määrä mustia on muuttanut sinne muualta Afrikasta, koska valkoisten luona oli parempi elää kuin afrikkalaisten omilla alueilla. Liberaalin median kuvaamina "pahimpina" rotuerottelun aikoina suurin ongelma Etelä-Afrikassa oli massiivinen mustien maahanmuutto. Kohtuullinen määrä mustia olisi voinut elää melko leveästi valkoisten siivellä, mutta kun mustia muutti maahan liikaa, se johti siihen, että suuri osa mustista jäi suhteellisen köyhiksi, mutta kuitenkin keskimäärin paremmin toimeentuleviksi kuin muualla Afrikassa. Siksi hekin pysyivät Etelä-Afrikassa.

Lisäksi voiton tuottaminen maanviljelyksellä on kiinni osaamisesta, organisointikyvystä ja älykkyydestä, joita valkoisilla etelä-afrikkalaisilla on enemmän kuin mustilla, olipa kyse vientiin menevästä laadukkaimmasta tuotannosta tai kotimaan enimmäkseen massakulutukseen menevästä tuotannosta. Esim. maailmanlaajuisesti kuuluisat ja laadukkaat etelä-afrikkalaiset viinit ovat melkein kaikki valkoisten tuottamia.

Jos valkoisilta maanviljelijöiltä ryöstetään maat, seurauksena on samanlainen maanviljelyn alasajo kuin vastaavan maanryöstön seurauksena Zimbabwessa (entinen Rhodesia), jossa häädettyjen valkoisten poistuessa ennen suurta voittoa tuottavat maatilat muuttuivat autiotiloiksi tai tavallisiksi afrikkalaisiksi maatilkuiksi, joissa tuotetaan hengen pitimiksi ruokaa omalle perheelle. Afrikkalaiset eivät osanneet käyttää ja ylläpitää valkoisilta jääneitä laitteita, kastelujärjestelmiä, tuotantomenetelmiä, jne. Seurauksena oli nälänhätä ja Zimbabwen koko talouden romahdus.

b) Newsweek yrittää saattaa liberaalissa kontekstissa huonoon huutoon vetoomuksia valkoisten etelä-afrikkalaisten maahanmuutto-oikeuksien puolesta sen takia, että osa vetoojista puolustaa eksplisiittisesti valkoisia. Newsweek yrittää pitää yllä vallitsevaa liberaalia rotuerottelua, jossa kaikilla muilla etnisillä ryhmillä on oikeus puolustaa eksplisiittisesti omaa etnistä ryhmäänsä ja sen etuja paitsi valkoisilla. Lisäksi valkoisten odotetaan antautuvan ehdoitta muiden etnisten ryhmien ryöstöjen, murhien ja valtapolitiikan edessä. Valkoisten on poljettava tällainen politiikka säälimättä jalkojensa alle."

http://www.newsweek.com/thousands-sign-petition-asking-trump-allow-white-people-south-africa-migrate-826126

Valkea kirjoitti...

Tor on Yhdysvaltain hallituksen rahoittama projekti, joka ei suo käyttäjilleen minkäänlaista anonymiteettia vis-a-vis viranomaiset.

https://www.zerohedge.com/news/2018-03-02/tor-project-almost-100-funded-us-government-report

Valkea kirjoitti...

YouTube on ryhtynyt vainoamaan laajalla kirjolla konservatiiveja liberaalikonservatiiveista ortodoksikonservatiiveihin. Sensuroinnin käsikassaroina YouTube käyttää äärivasemmistolaisia järjestöjä, kuten SPLC ja ADL. Arvelen, että kulissien takana kampanjaa on valmisteltu pitkään. Osa kampanjaa on varmaankin ollut se, että konservatiiveille on viime aikoina tungettu voimallisesti vasemmistolle turvallisia puolikonservatiiveja oikeiden konservatiivien korvikkeeksi (esim. Jordan Peterson), jotta konservatiivit eivät lähtisi puhdistuksen takia sankoin joukoin pois YouTuubista. Jordan Petersonin luennot ovat toki hyviä ja informatiivisia, mutta hän ei kelpaa konservatiivien johtohahmoksi. Hän on menneiden aikojen liberaali, joka näyttää nykyisin jossain määrin konservatiiviselta sen takia, että liberaalit ovat siirtyneet niin paljon vasemmalle.

Selvästi suurin syyllinen sensurointiin on toki YouTube itse, mutta liberaalikonservatiivit ovat omalta osaltaan edesauttaneet tämän tilanteen syntyä. Liberaalikonservatiivit ovat kyllä ahkerasti puolustaneet sananvapautta ja vastustaneet sensurointia, mutta vain omaansa ja itsensä vasemmalla puolella olevien. He eivät koskaan ole puolustaneet itsensä oikealla puolella olevien sananvapautta eksplisiittisesti, ja laajaa sananvapautta joskus harvoin lyhyesti ja abstraktisti sivulauseessa. Itseasiassa he ovat useimmiten kritisoineet oikeistokonservatiiveja silloin kun he ovat joutuneet sensuurin hampaisiin.

Tämän takia liberaalikonservatiivien kanssa ei ole voitu luoda yhteistä sananvapautta puolustavaa rintamaa, joka olisi ollut merkittävä vastavoima vasemmiston sensurointipolitiikalle. Ehkäpä liberaalikonservatiivit odottivat erityiskohtelua liberaaleilta konservatiivikielteisen suhtautumisensa vuoksi, mutta sensuroijina toimiville punalippujen heiluttelijoille liberaalikonservatiivit ovat samanlaisia sensuroinnin kohteita kuin kaikki muutkin konservatiivit. What goes around comes around ja sitä niittää mitä kylvää.

Oikeastaan toivon, että YouTube onnistuisi kartoittamaan suurimman osan konservatiivisista sisällöntuottajista. Se pakottaisi konservatiivit perustamaan oman YouTubea vastaavan videokanavan. Silloin he eivät enää olisi liberaalien säädeltävinä ja heidän mielivaltansa alla. Se olisi aitoa itsenäistymistä ja kehittymistä. Sellaista suurta hyötyä varten olen valmis menettämään moneen kertaan ne edut, joita rampa YouTube (teoriassa) tarjoaa.

En kuitenkaan suosittele konservatiiveille YouTuben käytön lopettamista kokonaan. YouTubessa on mahdollisen puhdistuksen onnistumisen jälkeenkin saatavilla paljon hyödyllistä tietoa. Siitä valtaosa on joko poliittisesti neutraalia tai liberaaliin suuntaan puolueellista. Poliittisesti neutraalin tiedon voi käyttää sellaisenaan haluamallaan tavalla. Liberaalin informaation voi suodattaa mielessään ja muuttaa sen tukemaan konservatiivisia tarkoitusperiä. Liberaalit tulevat huomaamaan, että konservatiivisuus elää ikuisesti ja lopulta kaikki informaatio tukee konservatiiveja.

Ja onhan Tuubissa myös laaja kirjo musiikkia rentoutumiseen.

Päättäkäämme siten kirjoituksemme satunnaisesti valittuun informatiiviseen videoon:

https://www.youtube.com/watch?v=RBkgFyDupe8

Valkea kirjoitti...

Hyvää suomalaista työtä.

https://yle.fi/uutiset/3-10098485

Valkea kirjoitti...

Kommentoin toisaalla julkista terveydenhoitoa ja tunnekuohuihmisiä seuraavasti.

"Varoja ei ole loputtomasti, ja kun joudutaan tekemään priorisointeja, muodostamaan jonoja, eväämään joitain hoitoja, jne., aina on henkilöitä, joilla on traaginen kohtalo. Joku kuolee leikkausjonoon, joku ei saanut tarvitsemaansa terapiaa, joku sai riittämättömiä tai ei-uusimpia hoitoja, jne. Melkein kaikista näistä voidaan halutessaan tehdä koskettavia tarinoita, ja kun media on riippuvainen koskettavista tarinoista ja niiden tuomista lukijoista, media tekee niistä säännöllisesti koskettavia tarinoita. Psykologisesti ihmiselle yksi elävöitetty koskettava tarina on tärkeämpi kuin 1000 samanlaista ihmiskohtaloa, jotka ovat hänelle pelkkiä tilastonumeroita.

Tunnekuohuista huolimatta hoitopäätöksiä ei voi tehdä koskettavien tarinoiden vaan realiteettien, käytettävissä olevien resurssien ja niistä seuraavien prioriteettivalintojen perusteella. Valinnoilla traagisia kohtaloita pystytään vähentämään ja minimoimaan, mutta ei poistamaan. Minimoidulla traagisten kohtaloiden tasolla yhden traagisen kohtalon estäminen tuottaa suurella todennäköisyydellä suoraan tai epäsuorasti yhden tai useamman vastaavan traagisen kohtalon jossain muualla.

Median luoma lumetodellisuus pyrkii kouluttamaan ihmisiä siihen harhaluuloon, että heidän viimeisin median tuottama tunnekuohu on automaattisesti yhteiskunnallisesti tärkein ja toimenpiteitä vaativa asia. Media pyrkii luomaan vaihtuvien tunnekuohujen säätelemiä ihmismassoja, koska sellaisessa massademokratiassa median valta on suurin.

Tänään tunnekuohuihmiset ovat tuskaisen surullisia ja ärtyneitä 8-vuotiaan vaikeasti sairaan Millan traagisesta kohtalosta. He kirjoittavat sokean tunnekuohun vallassa sosiaaliseen mediaan, puhuvat kahvipöytäkeskusteluissa ja kotona, ja vaativat toimenpiteitä, mutta kun huomenna media ei enää kirjoita Millasta, vaan Puksu -nimisestä koiranpennusta, jonka entiset omistajat kohtelivat sitä kaltoin ja heittivät roskalaatikkoon, josta koiranpentu viime hetkellä pelastettiin ja hoivattiin kuntoon, tunnekuohuihmisten koko huomio ja hellien tunteiden kirjo siirtyy Puksuun. He viis veisaavat Millan kohtalosta. Parin viikon kuluttua he eivät muista Millasta mitään, vaikka hänestä kysyttäisiin nimi ja ikä mainiten, ja siinä vaiheessa Puksun lisäksi useampi muukin uusi kohde on lentänyt huomion ja muistin roskalaatikkoon.

Tästä huolimatta tunnekuohuihmiset pitävät itseään todella hyvinä ja muita parempina ihmisinä, heillähän on joka päivä tunnekuohuja ja niihin liittyviä "sosiaalisia" ja "moraalisia" myötätunnon, säälin, empatian, hoivaamishalun, surun, ilon, jne. tunteita. Tunnekuohuihmiset eivät koskaan saa mitään aikaiseksi, paitsi silloin kun liberaali media vedättää heitä heidän tunteistaan riittävän kauan ja sopivasti ajoitettuna (esim. vaalit) haluamaansa suuntaan. Tunnekuohuihmisille jatkuvasti vellovat tunteet toimivat aidon ja aikaansaavan sosiaalisuuden, yhteisöllisyyden ja yhteistyön korvikkeina. He ovat useimmiten melko atomisoituneita ihmisiä, joilla on suhteellisen vähän tai ei ollenkaan sosiaalisia suhteita."

Valkea kirjoitti...

Kommentoin lyhyesti suomalaisten liian alhaista syntyvyyttä Juho Eerolan seinällä.

"Liberaalien propagandan lapsi- ja perhevastaisuus kantaa hedelmää. Mutta ennen kurssin muuttamista suomalaisten on myös opittava tulemaan toimeen vähemmällä julkisella rahalla ja enemmällä keskinäisellä avulla. Japani selviää ennen kurssin muuttumista ilman maahanmuuttoa, ja niin tulee selvitä meidänkin. Mutta missä ovat radikaalit toimenpiteet syntyvyyden nostamiseksi? Kaikkea on kokeiltava, ja mieluiten samanaikaisesti. Verovähennykset lapsiperheille ovat täysin riittämättömiä keinoja, koska suurin este lasten hankkimiselle on ihmisten yksilöllinen ja sosiaalinen suhtautuminen elämään, perhe-elämään ja lapsiin. Juuri näiden muuttamiseen on panostettava eniten, mutta toki kaikkia muitakin keinoja on käytettävä. Perussuomalaisten on suotavaa olla tämän muutoksen ajamisessa kärkijoukossa."

LS kirjoitti...

Orlov - Better Nukes For A Safer Planet (2018-03)

Valkea kirjoitti...

LS,

toki voimakkaasti kantaaottava artikkeli, mutta Venäjän uusiin aseisiin liittyvät teesit voivat silti hyvinkin pitää paikkansa. Olisi mielenkiintoista tietää miten Yhdysvaltojen edustajat vastaavat niihin retorisesti.

Anonyymi kirjoitti...

"Tunnekuohuihmisille jatkuvasti vellovat tunteet toimivat aidon ja aikaansaavan sosiaalisuuden, yhteisöllisyyden ja yhteistyön korvikkeina. He ovat useimmiten melko atomisoituneita ihmisiä, joilla on suhteellisen vähän tai ei ollenkaan sosiaalisia suhteita."

Toisaalta sosiaalisten suhteiden puute ei ole oma valinta kaikkien kohdalla, ja on monia ihmisiä, jotka ovat yksinäisiä vastoin tahtoaan.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

on toki heitäkin.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto