Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on elokuu, 2011.

Freud ja demokraattinen kulttuurivallankumous

Freudin teorioiden analyysi ja kritiikki partikularistis-yhteisöllisestä ja kristillisestä näkökulmasta. From the discontinued site "The New Pantagruel: Hymns in the Whorehouse". Psychological Man: Eros and Ambition in Democratic Desire by Stephen L. Gardner In early June 2006, ISI Books is publishing a reissue of Philip Rieff’s Triumph of the Therapeutic. This will mark the 40th anniversary of the book’s 1966 release. An introduction is included by E. Lasch-Quinn, and there are two critical essays to be included, one by Wilfred McClay, and the following essay by Steven Gardner.     Although Freud denied the divine, he did not deny his own divine capacity—to theorize. Before theorizing was distinguished from theologizing, to theorize was considered a way of seeing God. Now it is considered merely a necessity, something men are compelled to do if they are to become god-like. –Philip Rieff, Triumph of the Therapeutic     This escape into a conceit of freedom, as if t

Laki ja yhteiskunnan toiminta

Yhteiskunnat vaativat toimiakseen sääntöjä. Valtiotasolla säännöt muotoutuvat laeiksi ja niihin liittyviksi byrokratioiden ja säännönmukaisten yhteiskunnallisten prosessien yhteiseksi yhteiskunnan säätelyksi. Lait koordinoivat yhteiskunnan toistuvia prosesseja keskenään yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi; määrittelevät sallitun, rajoitetun, säädellyn ja kielletyn; jakavat velvoitteita; allokoivat valtaa, oikeuksia, etuoikeuksia ja tehtäviä; määrittelevät rangaistukset kielletystä; toimivat ylimpänä ja kaikkia osapuolia sitovana maallisena riitojen ja ristiriitojen ratkaisijana, ja joko velvoittavat tai antavat mahdollisuuden käsitellä niitä oikeuslaitoksessa; osallistuvat suoraan ja epäsuorasti suotavan ja epäsuotavan käyttäytymisen ja moraalin määrittelemiseen; toimivat yhteiskunnallisena tyynnyttäjänä ja rauhoittajana rankaisemalla rikollisiksi määriteltyjä henkilöitä; aukaisevat tai sulkevat yhteiskunnallisia kehitysprosesseja; määrittelevät yhteiskuntaa suhteessa muihin yhteisku