Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2015.

Tarvitsemme hauraan yhteiskunnan (edit)

Kuva
Kuulostaako otsikon vaatimus erikoiselta? Jos ostamme auton, niin haluamme tietenkin mahdollisimman kestävän auton. Miksi samaa kestävyyden periaatetta ei kannata soveltaa nykyiseen yhteiskuntaan? Riski-analysoija Nassim Taleb on pyrkinyt edesauttamaan yhteiskuntien kestävyyden lisäämistä kehittämällä anti-hauraan (antifragile) käsitteen ja siihen liittyviä periaatteita. Suurimmalta osin markkinatalouteen perustuva systeemi on jo 'luonnostaan' erittäin kestävä ja anti-hauras, vaikka emme soveltaisi siihen Talebin periaatteita. Markkinatalous kestää tilanteiden ja tapahtumien mukaan joustavasti sopeutuen ja muuttuen suuria kriisejä, muutoksia, tuhoja, onnettomuuksia, kutistumisia, suurentumisia, lamakausia, ylikuumentumisia, hyökkäyksiä, vahingoittamisia, kilpailua, heikentymisiä, voimistumisia, tuotannontekijöiden siirtymisiä, jne. Auto (tai jokin muu ostettu tuote) ja yhteiskunta eroavat toisistaan siten, että auto ei useimmiten juurikaan muutu käyttöikänsä aikana, mut

Vähemmän kuin ihminen, enemmän kuin ihminen

Kuva
Pieni tilannetiedotus ensin. Remontin / rakennustyömaan haitat ovat nyt vähentyneet pahimmasta, mutta eivät kokonaan poistuneet. Haittojen pitäisi vähentyä tulevina viikkoina edelleen. Blogikirjoittelu ja kommentteihin vastaaminen on siksi edelleen osittain hankalaa. Tämän syyn takia seuraavassa  on määrältään kevyt, mutta sisällöltään melkein kokonaan vakavahenkinen kommentti internetin pinnallisilta umpikujilta. Seuraavan kirjoitukseni on tarkoitus olla pidempi ja kauttaaltaan vakava. Älkää kertoko tätä liberaaleille, mutta kun halveksunnan kohde on välinpitämätön ja/tai hän ilmaisee lietsovansa lisää halveksuntaa itseään kohtaan, sillä on taipumus psykologisesti vähentää halveksijoiden halua halveksuntaan. ;) *** Kommenttini Ruben Stillerin perussuomalaisia halventavaan artikkeliin Image-lehdessä: Minä olen perussuomalainen. Viimeisimmän HS-gallupin mukaan 70% suomalaisista haluaa kiristää maahanmuuttopolitiikkaa, jotta maahanmuuttotulva saadaan pysäytettyä. Olette siis li

Vasemmistoliberaalit ajattelun, keskustelun ja politiikan alkulähteitä muokkaamassa (edit)

Kuva
Liberaalille vallalle on tärkeää estää vallan vaihtuminen, ja siksi se on jo kauan aikaa sitten luonut tiedontuotantomenetelmillään semanttisia rakenteita ja järjestelmiä vallanvaihtoa vastaan sekä itselleen, että ei-liberaaleille, mutta erityisesti kuitenkin itselleen. Vallanvaihtoa tavoittelevien on purettava ja analysoitava em. rakenteet ja järjestelmät, ja kehitettävä niille tarvittavat vastaukset, oltava älykkäämpiä kuin intellektuellien vallankäytön 'juonet', ja muutettava ihmisten pitkälti automaattisiksi ja vaistomaisiksi muuttuneita liberaalien mallien mukaisia ajattelun ja tuntemisen tapoja. Annan tässä kirjoituksessa liberaalien taitavimmille olkiukkonäkemyksille konservatiiveista vapaat kädet, koska on tärkeää tietää minkälaisia uskomuksia liberaaleilla on konservatiiveista; millä perusteilla heidän mielensä on etukäteen myrkyttynyt konservatiivien suhteen niin, että he eivät ota informaatiota vastaan konservatiiveilta tai ottavat sitä vastaan vain tiettyjen va

Emouskomus ja tarrautuminen poliittisiin näkemyksiin (edit)

Kuva
Eräs perussuomalaisten emouskomuksista Miksi ihmiset tarrautuvat poliittisiin näkemyksiinsä? Siihen on useita poliittisia, sosiaalisia ja psykologisia syitä, mutta käsittelen tässä kirjoituksessa yhtä tärkeää syytä. Olette ehkä osallistuneet poliittisiin väittelyihin, ja huomanneet, että ihmisten poliittisten näkemysten muuttaminen on hidasta ja vaikeaa. Rationaaliset perustelut riittävät vain harvoin. Rationaalisten perustelujen yhdistäminen emotionaaliseen suostutteluun parantaa tilannetta, mutta tulokset ovat silti suhteellisen vähäisiä ja muutoksilla on taipumus tapahtua hitaasti ja/tai vaiheittain, ehkäpä joidenkin repivien emotionaalisten uutistapahtumien auttamana. Muutoksilla on myös taipumus jäädä usein osittaisiksi. Tärkeää hitausvoimaa tässä prosessissa voidaan nimittää emouskomukseksi. Melkein jokaisen henkilön poliittisella näkemyskirjolla on joko taipumus kummuta emouskomuksesta, tai emouskomus tekee muut siihen liittyvät poliittiset näkemykset hyväksyttäviksi ja oi

Miksi konservatiivien tekopyhyys on parempaa kuin liberaalien tekopyhyys

Kuva
William J. Bennett on valtavirtakonservatiivi (liberaali, jonka ajattelussa on mukana aitoa konservatiivisuutta). Hän on toiminut mm. George Bushin hallinnossa opetusministerinä. Bennett on kirjoittanut hyveisiin liittyviä kirjoja. Bennett on opettanut seminaareissaan hyveitä ja puhunut niiden puolesta. Hänen hyveisiin liittyvät kirjansa painottavat ehkä liikaa hyvää käytöstä, joka ei ole hyveiden olennaisin sisältö. Hyveet muodostavat jännitteisen tasapainon keskenään, ja muut hyveet voivat kumota hyvän käytöksen. Hyvä käytös ilman muita hyveitä on konformismia. Neuvostoliitto vaati kansalaisiltaan "hyvää käytöstä", mutta sen toiminta oli kaukana hyveellisyydestä. Sokrates käyttäytyi aikalaisten mukaan monilta osin "huonosti". Häntä kutsuttiin "paarmaksi", joka ärsytti ja vaivasi ihmisiä filosofisilla ja poliittisilla kysymyksillään ja pohdinnoillaan, ja herätti suuttumusta. Sokrates oli kuitenkin Ateenan hyveellisin kansalainen. Hyveellisyys vaatii kai