Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2018.

Tie Orjayhteiskunnasta Kommunismiin ja Kansallissosialismiin

Vasemmistoliberaaleilla on suurimmalta osin hallussaan länsimaisten yhteiskuntien "megafonit", media, oppilaitokset ja viihdeteollisuus. Vaikka viimeisen parinkymmenen vuoden aikana heidän yliedustuksensa niissä on kasvanut, heillä on ollut yliedustus niissä jo paljon pidempään. Lisäksi heillä on aina ollut muita voimakkaampi tarve ja taipumus vääristelyyn, valehteluun ja kertomatta jättämisiin. Keskimäärin mitä enemmän politiikka vahingoittaa ja rajoittaa ihmisiä, sitä enemmän tarvitaan valehtelua sen vastapainoksi. Koska mekin joudumme käyttämään suurelta osin liberaaleja tiedonlähteitä, myös meidän, vaikka emme ole vasemmistolaisia, käsityksemme historiasta, taloudesta ja politiikasta ovat monilta osin vääristyneitä. Monien ihmisten mielikuva ajan etelä-valtioiden vanhoista yhteiskunnista ja politiikasta on melko karikatyyrimainen, suurelta osin viihdeteollisuuden synnyttämä. Tämän voisi kiteyttää kuvitteelliseen parivaljakkoon Billy Bob ja Bubba. Billy Bob on näistä kah

Vanhan ja Modernin Orjuuden Yhtäläisyyksiä

Yhdysvaltojen Demokraattipuolue ja demokraatit kannattivat orjuutta ja siihen liittyvää segregaatiota ("one drop 'of black or other non-European ethnicity, and you are not white' rule", joka kiteytyi myöhemmin Jim Crow -laeiksi). Konservatiiveilla on taipumus ajatella, että demokraattien harjoittama orjuus oli ongelmallista, ja nykyiset demokraatit ovat ongelmallisia, mutta eri tavalla kuin vanhat. Kun vanhoina aikoina mustat olivat orjia, nyt demokraatit ovat nostaneet mustat tabujen suojaamiksi ja pakollista juhlintaa vaativiksi poliittisiksi toteemeiksi. Näyttää siltä kuin mustien poliittinen osa olisi kääntynyt ylösalaisin. Vai onko sittenkään? Mikä oli vanhoina aikoina orjuuden vastustajien ja kannattajien suhde Yhdysvalloissa, jo ennen kuin Demokraattipuoluetta ja Republikaanipuoluetta oli perustettu? Yhdysvaltojen perustajaisät vastustivat orjuutta ja pitivät sitä haitallisena, vaikka useat heistä omistivat orjia perinnön kautta. Perustajaisät halusivat jättä

Seksuaalisuuden hierarkiat

Kun liberaalissa yhteiskunnassa homoseksuaalit ovat yksi erityiskohdelluista ja suosituista ryhmistä, liberaalit osoittavat usein "hyveellisyyttään" liberaalissa kontekstissa sanomalla, "Minulla on ystävä, joka on homo" tai "Minulla on kavereita, jotka ovat homoja". Tämä sama käytäntö on pikku hiljaa levinnyt sellaisten konservatiivien keskuuteen, jotka eivät oikein ymmärrä mitä konservatiivisuus tarkoittaa, tai jotka luulevat, että jokin käytännöllinen tarve pakottaa sellaiseen. Esim. kun Perussuomalaisiin kuuluu homoja, homot täytyy integroida olemalla hiljaa homoista ja homoudesta, ja näkemättä ja kuulematta mitään heihin liittyvää, tai sitten sanomalla erilaisissa yhteyksissä, "meidänkin puolueessa on homoja", "minulla on kavereita, jotka ovat perussuomalaisia homoja", minä työskentelen säännöllisesti puolueessamme olevien homojen kanssa", tms. (Tämä ottaen huomioon, että Perussuomalaisiin kuuluu myös melko arvoliberaaleja henk

Vasemmistolaisen aktivismin ja konservatismin hybridi (edit)

Esipuhe alla linkitettyyn artikkeliin. Miksi vasemmistolaiset ja erityisesti vasemmistolaiset aktivistit ovat riippuvaisia valheista? Vasemmistolaisten aktivistien toiminta on sekoitus psykologista ja fyysistä kiristystä ja suostuttelua. Kiristys voidaan toteuttaa esimerkiksi estämällä kohteena olevien liikkumista, tai heidän pääsynsä työpaikalle tai konferenssiin; häpäisemällä ja nolaamalla levittämällä kiusallisia väitteitä ja järjestämällä häpäisevän teatteriesityksen kohteen toimitiloissa; valtaamalla vuokraamista, kunnostamista tai ostamista odottavan tyhjän talon omaan käyttöön; kieltäytymällä kollektiivisesti velvoitteista, maksuista, velan lyhennyksistä, armeijapalveluksesta, tms.; häiritsemällä ei-vasemmistolaisten esiintyjien puhetilaisuutta niin paljon, että se joudutaan keskeyttämään; ja kohdistamalla joukkoväkivaltaa ei-vasemmistolaiseen henkilöön. Kiristämällä kohteilta saadaan rahaa, etuja, tukea, myönnytyksiä, ilmaisia käyttöoikeuksia, huojennuksia velvoitteisiin, t

Taistolaisuuden ja vasemmistoliberalismin yhtäläisyyksiä

Kuva
Vaikka 1970-luvun taistolaisten (stalinistien) ideologian sisältö on joiltakin osin erilainen kuin nykyinen arvoliberalismi, sen muodot ja rakenteet muistuttavat paljon nykyistä arvoliberalismia. Joutuminen suomettumisen aikana sensuroiduksi ja poliittis-sosiaalisesti eristetyksi ja häirityksi muistuttaa konservatiivien / maahanmuuttokriitikoiden tilannetta nykyisin. Taistolaiset käänsivät todellisuutta ylösalaisin kuten liberaalit nykyisin: Neuvostoliitto on rauhan ja pasifismin maa, "Neuvostoliiton pommitkin ovat rauhan pommeja" /  Neuvostoliitto on todellisuudessa aggressiivinen ja laajentumishaluinen militaristinen valtio; Neuvostoliitossa kaikki on hyvin, maa on demokraattinen, yltäkylläinen ja kaikin puolin teknologisesti kehittynyt maa / Neuvostoliitto on todellisuudessa takapajuinen, ankea ja tukahduttava totalitaristinen diktatuuri, jossa kehittynyttä on lähinnä sota- ja avaruusteknologia, joihin on panostettu suhteettoman suuri osa käytettävissä olevista resur

Mitä Raamatun "toisen posken kääntäminen" oikeasti tarkoittaa?

Kuva
Jeesus puhui aina vertauskuvin. Jeesuksen vuorisaarnassa (Matteus 5:39) poskelle lyömisellä ja toisen posken kääntämisellä viitataan rabbien mukaan Raamatun opeista ja käskyistä puhumiseen, ja niistä oppimiseen. Ne ovat usein kuin lyöntejä kuulijan kasvoille, esim. R aamatun profeetat luettelivat synkkiä tuomioita ja kritiikkejä syntisille israealilaisille. Siitä huolimatta täytyy kuunnella lisää, ottaa opikseen ja tehdä parannus. Lisäksi juutalaisten rabbien mukaan myös maalliset ongelmat, esim. sodat, sairaudet ja luonnonkatastrofit, ovat osaltaan Jumalan kurituksia, lyöntejä kasvoille, jotka kehottavat luopumaan syntisestä elämästä ja tekemään parannuksen. Kohdassa 5:40 puhutaan henkilöstä, joka yrittää oikeutta käymällä viedä toiselta paidan, jolloin on annettava viittakin. Sillä viitataan kiihkeään väittelyyn tai riitaan, jossa henkilö yrittää nujertaa toisen sanallisesti ja ottaa / varastaa häneltä hänen hyvät raamatulliset argumenttinsa. Tällöin hänelle on ann

Demokraattinen keskustelu

Kuva
Demokratia on periaatteessa keskusteleva ja neuvotteleva yhteiskunnallinen järjestelmä. Myös keskustelu ja väittely ovat eräänlaisia neuvottelun muotoja, vaikka niiden prosessit ja säännöt ovat vapaamuotoisempia, ja niiden tavoitteet yleisempiä tai epäselvempiä. Monipuolisesti asioita valottavilla ja tärkeitä asioita laajasti huomioon ottavilla neuvotteluilla pyritään pääsemään hyviin moraalisiin, poliittisiin ja taloudellisiin lopputuloksiin. Sananvapaus mahdollistaa laaja-alaisen vilkkaan keskustelun yhteiskunnassa. Jotta neuvottelut toimivat ja onnistuvat, osapuolten täytyy tunnustaa vastavuoroisesti neljä asiaa a) Kaikilla osapuolilla on tunnustettu ja hyväksytty asema b) Kaikilla osapuolilla on merkityksellistä ja tärkeää sanottavaa c) Kaikki pitävät rehellisyyttä ja totuudenmukaisuutta tärkeinä arvoina, ja niihin pyritään yleisellä tasolla (melkein aina myös yksittäistapauksissa). Rehellisyyden johdannainen on luotettavuus. d) Neuvottelujen lopputulokset ja niistä seuraavat toi

Vaikenemisen laki

Kuva
Päättelin jo kauan sitten, että liberaali eliitti noudattaa eräänlaista 'omertaa' eli vaikenemisen lakia suhteessa kansalaisiin. He eivät paljasta edes sisäpiirin yleistä tietoa kansalaisille. He eivät osallistu tietojensa suhteen yhteistyöhön, oppimiseen, vertailuun tai kilpailuun kansalaisten kanssa. He eivät keskustele käytännössä juuri ollenkaan kansalaisten kanssa. Liberaali eliitti kommunikoi suoraan tai välikäsiensä kautta yksisuuntaisesti kansalaisiin päin jatkuvalla informaatio- ja propagandavirralla. Yanis Varoufakisin kirjaa Adults in the Room lukiessa kävi ilmi, että vaikeneminen on liberaalille eliitille merkityksellisempi kuin ajattelinkaan. Jos pidetään tarvittavaa vähimmäisosaamista itsestäänselvyytenä, vaikeneminen on liberaalin eliitin tärkein rekrytoimisen ja sisäpiiriin kuulumisen ehto, ja tärkein lojaalisuuden osoitus. Esimerkiksi jos toimittaja on yleisesti valmis julkaisemaan sen mitä liberaalin eliitin jäsenet tahtovat ja valmis jättämään julkaisem

Liberaali demokratia ja ahdinko poliittisena välineenä

Kuva
Liberaali demokratia on systeemi, jolla sosiaalidemokratiasta, ja sitä hallitsevasta kansainvälisestä plutokratiasta ja julkisesta byrokratiaverkostosta pyritään tekemään ikuisia. Liberaalissa demokratiassa voidaan melkein aina ennustaa politiikan vaihteluväli. Politiikka vaihtelee enemmän tai vähemmän keskipisteen ympärillä, jota voidaan kutsua sosiaalidemokraattiseksi keskiarvoksi. Liberaalin järjestelmän politiikan vaihtelu ei juuri koskaan ylitä sosiaalidemokratian rajoja, ja jos joskus ylittää, sillä on taipumus jäädä väliaikaiseksi. Politiikka palaa suhteellisen nopeasti vaihtelemaan sosiaalidemokratian rajojen sisällä. Liberaalin demokratian joustavuus on osin suunniteltu ja osin kehittynyt kestämään hyvin taloudellisia shokkeja, poliittista tyytymättömyyttä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia muutoksia, melko suuria taloudellisia eroja, sotia, luonnonkatastrofeja, jne. Pääoma- ja suuryrityskeinen markkinatalous ja suuret julkiset byrokratiat tuottavat suuren osan näistä ong