Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2020.

Empatian olemus ja kohdistuminen

Kuva
Empatia on ensisijaisesti, enimmäkseen ja intensiivisimmillään tarkoitettu kohdistumaan vauvoille ja pienille lapsille. Aikuiset ihmiset kuvaavat vauvoja esim. sanoilla ihana, pieni, suloinen, hellyttävä, rakastettava, avuton, tietämätön, osaamaton, kyvytön huolehtimaan itsestään, jne. Jälkimmäisiin sanoihin ei liity mitään negatiivista, päinvastoin ne lisäävät vauvan hellyttävyyttä ja kuuluvat vauvan luonnolliseen varhaiseen kehitysasteeseen. Vauvaan kohdistuva empatia ohjaa aikuisia auttamaan, suojelemaan, hellimään, halaamaan, rauhoittamaan, ruokkimaan, puhdistamaan, ohjaamaan, neuvomaan, jne. vauvaa, sekä kommunikoimaan ja leikkimään vauvan kanssa. Empatia kannustaa anteeksiantavuuteen, ymmärtämiseen, kärsivällisyyteen, rakastavaan suhteeseen liittyvään luottamukseen (mutta ei välttämättä luottamukseen siihen, että vauva osaa toimia oikein), jne. Vauva voi tehdä jotain huonoa, esim. tarttua uhkaavasti johonkin toimivaan sähkölaitteeseen, mutta vauva voi vain vähäisessä määrin toimi

Sanat ja sanaverkostot ajattelun ja tunteiden perustana

Kuva
Oikeistolaisilla / konservatiiveilla on objektiivisesti parempi ymmärrys asioista kuin vasemmistolaisilla, mutta vasemmistolaisten käännyttäminen on silti vaikeaa. Miksi? Laajalti kyse on siitä, että vasemmistolaiset hallitsevat suurimmalta osin yhteiskunnan "megafoneja" (media, koululaitos, yliopistot, kulttuuri ja viihde), joten he hallitsevat suurimmalta osin yhteiskunnassa käytettäviä sanastoja, ja siten ihmisten ajattelutapoja, asenteita ja ehdollistuneita emotionaalisia reaktioita. Vasemmistolaiset lataavat luonnollisesti luomansa poliittiset sanastot suosimaan vasemmistolaisia, ja tukahduttamaan oikeistolaisia / konservatiiveja, tai mukauttamaan heitä mahdollisimman paljon vasemmistolaisten vaatimuksiin, odotuksiin ja paineisiin. "Megafonien" ja poliittisten sanastojen mielten muokkauksella vasemmistolaiset pyrkivät voittamaan poliittiset erimielisyydet ja kiistat suurelta tai suurimmalta osin etukäteen, tai jopa kokonaan ennalta. Vakiintuneissa poliittisissa

Yhdysvaltojen mellakat poliittisina välineinä

Kuva
Demokraattipuolueen johto organisoi välikäsien kautta Yhdysvaltojen mellakat. Mikä on se poliittinen hyöty, jota Demokraattien johto odottaa? a) Mustien poliittinen mobilisointi tämän vuoden presidenttivaaleja varten. Vaikka mellakoiden varasteluihin, tuhopolttoihin, vandalismiin, väkivaltaan, jne. osallistuu vain osa mustista (mustilla olisi enemmän rikollisiakin 'varastossa'), mustien rikollisten ja mellakoijien näkökulmilla ja tavoitteilla on huomattavan laaja kannatus mustien keskuudessa, myös niiden joukossa, jotka elävät itse kutakuinkin lainkuuliaista elämää. Lopuista suurin osa ei kannata rikollisia ja rikollisuutta, mutta tulkitsee mellakat oikeutetuiksi ja hyviksi poliittisiksi mielenilmauksiksi, yhteiskunnallisiksi vaatimuksiksi, taloudellisen tyytymättömyyden purkauksiksi ja poliittiseksi painostukseksi. Rikollisia mustia on monilla Yhdysvaltojen mustilla alueilla paljon. Esim. Washington DCn suurimmalta osin mustien asuttamilla slummialueilla lähes 50 prosen

Vasemmistoliberaalin median kommunikaation metataso

Kuva
Jotta ymmärtäisimme paremmin vasemmistoliberaalia mediaa, meidän on perehdyttävä 1800 -luvun Ranskan psykiatristen sairaaloiden ja niissä työskentelevien psykiatrien toimintaperiaatteisiin (virallisesti lääkäreitä, joiden vastuulle on annettu psyykkisesti sairaat). Niinä aikoina psyykkisen sairauden aste määriteltiin usein rationaalisuuden mukaan, suunnilleen seuraavasti lievemmistä vakavampiin: a) Henkilön kuva todellisuudesta on kutakuinkin realistinen, mutta vääristynyt tulkinnoiltaan ja logiikaltaan voimakkaasti negatiiviseen tai positiiviseen suuntaan, erityisesti itsen suhteen. Siten esim. masentunut kuvailee hoitamansa omenapuun olemuksen ja sen kasvun prosessin realistisesti, mutta jos häneltä kysytään tuottaako hänen työnsä tuloksia, minkälaisen sadon omenapuu tuottaa syksyllä, masentunut ajattelee työnsä olevan lähes turhaa ja tulevan sadon olevan aivan varmasti surkea, jos sitä on ollenkaan. b) Henkilöllä on vaihtelevassa määrin harhaluuloinen ja/tai hallusinatorinen

Ongelmaostamisen ja tavaroihin tarrautumisen psykologiaa

Kuva
Psykologiselta kannalta ongelmaostaminen toimii useimmiten suunnilleen seuraavasti: Stressi, jännitys, ahdistus, turhautuminen, pettymykset, yksinäisyys, kyllästyminen, pitkästyminen, ärtymys, tms. alkavat kumuloitua. Ostamisesta on kehittynyt säännöllinen purkautumiskanava näille negatiiviseksi koetuille tunteille ja niistä seuraaville pidempiaikaisille huonoille mielialoille. Ostamaan lähteminen kauppakeskukseen tai tuotteiden etsiminen netistä on negatiivisista tunteista ja mielialoista vapauttavaa, ja positiivisella tavalla virkistävää, kiinnostavaa ja jännittävää. Matka, etsiminen ja/tai vertailu huipentuvat tavoitellun / halutun tuotteen valikointiin ja ostamiseen. Tästä prosessin päätöksestä seuraa hetkellisiä euforisia tunteita, jotka muistuttavat huumeista saatavia. Tuotteen valitseminen on usein joko impulsiivinen nopean emotionaalisen mielijohteen toteutus, tai huolellisen ja pitkällisen tutkimisen ja vertailun huipennus. Usein ostajalla on tunne siitä, että valikoitu t

Vapaus ja sananvapaus poliittis-symbolisina eleinä

Kuva
Kuvitellaan kaksi työntekijää, A ja B, jotka ovat hyviä ystäviä keskenään, ja jotka kilpailevat samasta ylenemismahdollisuudesta yrityksessä. A voittaa uuden johtajapaikan itselleen. On mahdollista, että ystävien kilpailu, ja toisen voitto ja toisen tappio, aiheuttaa jännitteitä ja ristiriitoja ystävyyssuhteeseen, ja voi pahimmillaan rikkoa sen. Siksi A pyrkii korjaamaan, tasapainottamaan ja palauttamaan ystävyyssuhteen ennalleen symbolisella eleellä, jonka molemmat osapuolet tietävät maan tapojen perusteella olevan sellainen. A tarjoaa johtajanpaikkaa Blle, kertoo luopuvansa siitä, jos B tahtoo, ja sanoo että B olisi ansainnut sen paljon paremmin kuin A itse. Bllä näyttää olevan tilanteessa täysi valinnanvapaus, mutta kulttuurin tapojen mukaan hänen odotetaan kieltäytyvän tarjouksesta. Siksi B kiittää Ata ystävällisestä tarjouksesta, mutta selittää, että ei hän tarvitse sitä johtajanpaikkaa, hänelle olisi siitä vain haittaa, tulisi vain liikaa ylitöitä ja kiireitä, Bllä on useita mu