Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on maaliskuu, 2015.

Emouskomus ja tarrautuminen poliittisiin näkemyksiin (edit)

Kuva
Eräs perussuomalaisten emouskomuksista Miksi ihmiset tarrautuvat poliittisiin näkemyksiinsä? Siihen on useita poliittisia, sosiaalisia ja psykologisia syitä, mutta käsittelen tässä kirjoituksessa yhtä tärkeää syytä. Olette ehkä osallistuneet poliittisiin väittelyihin, ja huomanneet, että ihmisten poliittisten näkemysten muuttaminen on hidasta ja vaikeaa. Rationaaliset perustelut riittävät vain harvoin. Rationaalisten perustelujen yhdistäminen emotionaaliseen suostutteluun parantaa tilannetta, mutta tulokset ovat silti suhteellisen vähäisiä ja muutoksilla on taipumus tapahtua hitaasti ja/tai vaiheittain, ehkäpä joidenkin repivien emotionaalisten uutistapahtumien auttamana. Muutoksilla on myös taipumus jäädä usein osittaisiksi. Tärkeää hitausvoimaa tässä prosessissa voidaan nimittää emouskomukseksi. Melkein jokaisen henkilön poliittisella näkemyskirjolla on joko taipumus kummuta emouskomuksesta, tai emouskomus tekee muut siihen liittyvät poliittiset näkemykset hyväksyttäviksi ja oi

Ihmisten riippuvuus median ajanvietteestä

Kuva
Sammakot nauravat medialle Professori Bruce Charlton on julkaissut valaisevan ja kekseliään mediaa käsittelevän minikirjansa 'Addicted to Distraction' internetissä. Teen siihen muutaman varauksen. Media on osa löyhästi ja multilateraalisesti koordinoitua liberaalia kansainvälistä järjestelmää. Viime kädessä kansainväliset suurpankit, jotka ohjaavat liberaalia globaalia taloutta, ohjaavat sumean logiikan rajoissa, ja monin pienin ja suurin keinoin myös mediaa. Mediat pyrkivät melko selkeästi määriteltyihin liberaaleihin ideologis-käytännöllisiin tavoitteisiin, jopa siinä määrin, että ne menevät todennäköisesti mieluummin konkurssiin kuin muuttavat linjaansa. Liberalismi on väline pyrkimyksissä kohti globaalia valtajärjestelmää, ja se voidaan milloin tahansa korvata toisella ideologialla, jos siitä on enemmän hyötyä valtatavoitteiden kannalta. Ideologiat ovat vaihtuvia, valtatavoitteet ovat pysyviä. Median toimittajien ajattelu voi olla yhtä paljon median 'soseuttamaa&#