Sanat ja sanaverkostot ajattelun ja tunteiden perustana

Oikeistolaisilla / konservatiiveilla on objektiivisesti parempi ymmärrys asioista kuin vasemmistolaisilla, mutta vasemmistolaisten käännyttäminen on silti vaikeaa. Miksi?

Laajalti kyse on siitä, että vasemmistolaiset hallitsevat suurimmalta osin yhteiskunnan "megafoneja" (media, koululaitos, yliopistot, kulttuuri ja viihde), joten he hallitsevat suurimmalta osin yhteiskunnassa käytettäviä sanastoja, ja siten ihmisten ajattelutapoja, asenteita ja ehdollistuneita emotionaalisia reaktioita. Vasemmistolaiset lataavat luonnollisesti luomansa poliittiset sanastot suosimaan vasemmistolaisia, ja tukahduttamaan oikeistolaisia / konservatiiveja, tai mukauttamaan heitä mahdollisimman paljon vasemmistolaisten vaatimuksiin, odotuksiin ja paineisiin. "Megafonien" ja poliittisten sanastojen mielten muokkauksella vasemmistolaiset pyrkivät voittamaan poliittiset erimielisyydet ja kiistat suurelta tai suurimmalta osin etukäteen, tai jopa kokonaan ennalta. Vakiintuneissa poliittisissa sanoissa ja sanayhdistelmissä on manipuloinnin kannalta se etu poliittiseen informaatioon verrattuna, että poliittinen vastustaja käyttää niitä joko huomaamattaan, eikä ymmärrä niiden vaikutusta omaan ajatteluunsa ja kommunikointiinsa, tai hänen on lähes pakko käyttää niitä tullakseen laajalti ymmärretyksi ja voidakseen heikentyneessä muodossa vaikuttaa toisiin ihmisiin. Poliittisen vastustajan on helpompi hylätä ja torjua vasemmistolaisten informaatio.

Muutamia esimerkkejä vasemmistolaisista poliittisista sanoista: Poliittinen korrektius, eli poliittinen oikeassaoleminen = Vasemmistolaisten harjoittama systemaattinen poliittinen valehtelu vasemmistolaisista syistä ja vasemmistolaisin tavoittein / Transfobia, eli sairaalloinen, liioiteltu ja irrationaalinen transseksuaalisten ja transvestiittisten ihmisten pelko = Kuka tahansa henkilö, joka ei hyväksy tai kannata täysin vasemmistolaisten transagendaa, tai jolla on siitä poikkeavia näkemyksiä / Jokainen maksaa oikeudenmukaisen osan, jokainen osallistuu hyvinvointivaltion ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden rahoittamiseen = vasemmistolaiset varaavat itselleen mielivaltaisen oikeuden verottaa valtion avulla ihmisiltä mielivaltaisen määrän rahaa. Kansalaisia vaaditaan pitämään sitä oikeudenmukaisena ja uskomaan vastoin tosiasioita, että verorahat tuottavat universaalisti hyviä ja tehokkaita lopputuloksia / Haavoittuva yhteisö, haavoittuvassa asemassa oleva yhteisö = Suurelta tai suurimmalta osin maahanmuuttajista tai ongelmavähemmistöistä koostuva asuinalue, jonka asukkaat elävät laajalti sosiaalitukien varassa, joilla on suuri todennäköisyys rikollisuuteen ja kiihkoiluun, ja jotka käyttävät runsaasti väkivaltaa yhteisön sisällä ja ulkopuolella, ts. heillä on korkea taipumus 'haavoittaa' muita / Jne.

Useimmiten tällaisilla sanoilla pyritään kääntämään todellisuus ylösalaisin, 'muuntamaan musta valkoiseksi', esim. tekemään paatuneesta rikollisesta viaton uhri, kaunistelemaan, siloittelemaan ja/tai häivyttämään jokin huono asia, tai mustamaalaamaan vastustajia ja heidän politiikkaansa. Vasemmistolaisten politiikkaan sisältyy väistämättä paljon huonoja asioita, joten he tarvitsevat paljon sanastoa sumuttamaan ihmisiä. Vasemmistolaisen median avulla vasemmistolaiset koordinoituvat puolipassiivisesti kollektiivisesti käyttämään kussakin tilanteessa, esiintymisessä tai sosiaalisessa kanssakäymisessä samoja poliittisia sanoja, joka tehostaa suuresti niiden yhteiskunnallista vaikutusta. Woke-sosialismin keskeinen osa on olla tietoinen (woke = herännyt, viittaa 'tiedostavuuteen') viimeisimmistä vasemmistolaisista sanoista ja sanayhdistelmistä, ja osata käyttää niitä oikeaoppisesti kaikissa tilanteissa, ts. poliittiseksi etujoukoksi itsensä ajattelevilta edellytetään aktiivista sanastojen ja fraasien opiskelemista ja sosialistisista asioista selvää ottamista. Tätä testataan puolivirallisesti sillä kykenevätkö woke-sosialistit osallistumaan asiantuntevasti sisäpiirin 'kielellä' käytyyn keskusteluun.  

Kun ihmiset ovat suurimmalta osin vasemmistolaisen informaation ja sanastojen sumuttamia, ongelmia ei tarvitse juurikaan ratkaista ja niitä voidaan halutessaan kasvattaa sumeilematta. Voimme sanoa, että vasemmistolaiset sanastot luovat politiikkaan huonoja insentiivejä, vaikeita päämies-agentti -ongelmia ja epäsymmetriseen informaatioon liittyviä vinoutumia. Vasemmistolaiset poliitikot ja vaikuttajat joutuvat suurelta osin myös itse vasemmistolaisten sanastojen harhaanjohtamiksi ja sokeuttamiksi, vaikka he kuvittelevat julkisuudelta salassa näkevänsä selkeästi todellisuuden vasemmistolaisten sanojen takana.

Jotta ymmärtäisimme paremmin sanojen toimintaa ja verkostoja, käytetään poliittisesti neutraaleja esimerkkejä:

Sijoitetaan sana 'lehmä' keskiöön. Jos ajattelemme sanaa lehmä, se tuo todennäköisesti tai helposti mieleen monia muita lehmään liittyviä asioita, jotka ovat lehmä -sanan ympärillä verkostoina; esim. niitty, ruoho, aitaus, kesäpäivä, aurinko kirkkaalla taivaalla, lehmän ammunta, maatila, maanviljelijä, meijeri, meijerin maitoauto, maito, juusto, lehmän sarvet, lehmän ruohoinen hengitys ja röyhtäys, sivuttain ellipsin muotoista rataa ruohoa jauhava suu, jne. Nämä sanat ovat enemmän tai vähemmän negatiivisesti tai positiivisesti emotionaalisesti latautuneita. Lehmä on useimpien ihmisten mielestä mukava eläin, joten lehmä herättää yleensä positiivisia tunteita. Jos ihminen kävelee lehmäaitauksen ohi, positiiviset tunteet motivoivat hänet ehkä tarjoamaan lehmille maukkaita lehtiä ja rapsuttelemaan niitä. Negatiiviset ja positiiviset tunteet motivoivat toimintaan, ajatteluun ja asenteisiin, tai joissain tapauksissa strategiseen passiivisuuteen, välttelyyn tai inaktiivisuuteen.

Mikä tahansa lehmää ympäröivän verkoston sanoista voidaan sijoittaa samalla tavalla keskiöön, jolloin se käynnistää lehmä-konstellaatiosta erillisen, mutta osittain päällekkäisen verkoston, esim. niitty saattaa tuoda mieleen maaseudun, nuoruudessa vietetyn kesäillan tyttöystävän kanssa, auringonlaskun, lintujen laulun, maaseudun aitaukset, lehmien kellojen kilinää ja ammuntaa vaimeana jossain kauempana, istumisen yhdessä ruoholla, jne. Ts. samaan verkostoon kuuluvilla sanoilla on taipumus enemmän tai vähemmän käynnistää toisiaan, mutta eroavaisuuksia on, jotka riippuvat verkostojen eroista, tilanteesta ja sisäisistä yllykkeistä, jotka laukaisevat sanan ajattelun. Tässä tapauksessa henkilö oli ehkä romanttisella tuulella, jolloin niitty laukaisi edellä mainittuja mielleyhtymiä, mutta jos niittyä olisi käsitelty tuotantotaloudellisessa kontekstissa, se olisi laittanut alulle hyvinkin toisenlaisen sanojen verkoston.

Lehmä -sana, joka on normaalisti ihmisille pääosin positiivinen, saattaa naisten nimittelyyn (jota herrasmiehinä tietenkin vältämme) käytettynä herättää monia negatiivisia mielleyhtymiä, huora, narttu, lutka, jne. Suunnilleen samanlaisia lehmiä ympäröivät sanastot voivat muuttua merkittävästi, jos ajattelemme esim. keskiaikaista lehmää tai nykyajan lehmää.

On siten mahdollista, että sanan positiivinen tai negatiivinen merkitys kääntyy jossain toisessa mielleyhtymässä tai kontekstissa kokonaan ylösalaisin, tai sanan positiivinen merkitys siirtyy johonkin kokonaan toiseen positiiviseen merkitykseen tai negatiivinen merkitys muuttuu joksikin kokonaan toiseksi negatiiviseksi merkitykseksi.

Siirrytään käytännölliseen ja poliittiseen:

Kuvitellaan, että oikeistolainen kertoo internetkeskustelussa neutraalisti, asiallisesti ja melkein oppikirjamaisesti markkinatalouden toiminnasta ja hyödyistä sosialistille. Oikeistolaisella markkinatalouden käsitteisiin liittyy runsaasti ja voittopuolisesti positiivisia merkityksiä, ja oikeistolainen pyrkii välittämään nämä positiiviset merkitykset sosialistille. Mutta pitkään jatkuneen politiikan, median, koululaitoksen, kulttuurin ja viihteen vasemmistopropagandan takia sosialistin markkinatalouteen liittyvät ajatus- ja tunneverkostot ovat 'saastuneita', hyvin negatiivisia. Mitä enemmän oikeistolainen kertoo markkinataloudesta, mitä enemmän hän luettelee markkinatalouden käsitteitä, sitä enemmän sosialistin negatiiviset tunteet käynnistyvät, esim. pankkien pääomat ja lainaaminen ----> kapitalisti, suuri riistäjä, alistaja, nöyryyttäjä, varas ja roisto / markkinatalouden informaatiojärjestelmä ---> hallitsematon, ohjaus puuttuu, suuria ongelmia, talouden romahdus, järjetön, mieletön / yrittäjä, visiot, keksinnöt, työ, rahoitus, riskit, organisointi, voitto ---> epärehellinen, kiero, laiska, elää työntekijöiden työllä tekemättä juuri mitään, ei maksa oikeudenmukaista määrää (ei maksa veroja läheskään niin paljon kuin sosialisti haluaisi), verorikollinen, ei tee omaa osaansa yhteiskunnassa, hyödytön, liikaa valtaa, voitto on riistoa, työntekijöiden tuottaman lisäarvon varastamista / jne.

Asiallisen ja neutraalin oikeistolaisen yllätykseksi sosialisti hiiltyy keskustelun edetessä yhä enemmän, ja keskustelu alkaa muuttua kasvavassa määrin sosialistin harjoittamaksi nimittelyksi, jolloin oikeistolainen joko lopettaa keskustelun ja jättää sosialistin muhimaan yksin katkeruudessaan, tai vastaa samalla mitalla. Riippumatta siitä kummin päin keskustelu päättyy, lopputulos on, että sosialisti joko pysyy kutakuinkin ennallaan tai hänen sosialisminsa pahenee. Mitä useammin, pidempään ja intensiivisemmin jotain tiettyä ajattelu-tunne -verkostoa käytetään, sitä vahvemmaksi ja pysyvämmäksi sillä on taipumus tulla (toki vahvistumisprosessilla on luonnolliset rajansa jollain tasolla).

Mitä oikeistolainen ja konservatiivi voi tehdä, mitä kannattaa asettaa tavoitteeksi, miten sosialistia voi käännyttää?

Sosialistin sosialismiin liittyvät ajattelu-tunne -verkostot ovat positiivisia, ja oikeistolaisuuteen ja konservatiivisuuteen liittyvät verkostot ovat negatiivisia. Tavoitteena on mahdollisimman suuressa määrin muuttaa molemmat verkostot päinvastaisiksi. Koko verkoston muuttaminen ei onnistu kerralla. On käytettävä strategioita, joilla sosialistin keskeisiä negatiivisia ja positiivisia sanoja kumotaan tai siirretään parempaan kontekstiin. Esimerkkejä strategioista:

(Huom. Tarkoitukseni on seuraavassa kuvata enemmän sanojen uudelleenmäärittämisen kehyksiä ja metodeja kuin luoda kattavaa sanaston uudelleenmäärittelyä. Uudelleenmääritettävät sanat valitaan yleisesti käytössä olevista keskeisistä sanoista, tietyssä tilanteessa käytössä olevista keskeisistä sanoista, tai tietylle sosialistille tai sosialistiryhmälle keskeisistä sanoista. Mitä koordinoidummin ja yhtenäisemmin oikeistolaiset ja konservatiivit käyttävät samoja uudelleenmääriteltyjä sanoja, sitä suurempi vaikutus niillä on. Esimerkiksi kohdassa c) uuteen kontekstiin siirrettäviä sanoja voivat sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden lisäksi olla välittäminen, huolehtiminen, luottamus, uskollisuus, ystävyys, rakkaus, lämpö, yhteistoiminta / yhteistyö, yhteistyössä on voimaa, vastavuoroisuus, auttaminen, kannustaminen, rohkaiseminen, hyväntekeväisyys, hyväntahtoisuus, suopeus, lempeys, ymmärtäväisyys, toisen asemaan asettuminen, toisten huomioiminen, toisten kuuleminen, toisten muistaminen, anteeksiantavaisuus, yhteishenki / ryhmähenki / joukkuehenki, yhteiset säännöt, yhteiset vastuut, yhteiset ongelmat, yhteiset haaveet, yhteiset tavoitteet, ottaminen mukaan yhteisöön / yhteistoimintaan, jne.)

a) Sosialistin myöntyminen kiistämättömään, itsestäänselvään ja/tai hyväksyttävään faktaan edeltää ikävän asian hyväksymistä, tai liittyy siihen läheisesti. Jos esim. käytämme vallitsevaa 'poliittinen korrektius' -termiä kuvaamaan vasemmistomedian systemaattista poliittista valehtelua ja strategista vaikenemista, sosialistilla on implisiittisesti suhteellisen vähän motivaatiota muuttaa näkemyksiään, koska vastapuolikin myöntää vasemmistolaisten olevan "poliittisesti oikeassa", poliittisesti korrekteja. Se on siksi korvattava termillä, jonka sosialisti voi hyväksyä ja johon hän voi myöntyä, mahdollisesti vähän pitkin hampain, mutta kuitenkin niin, että termi raivaa tietä lisäinformaatiolle, joka on viestin varsinainen 'hyötykuorma'. Sanomme: "Vasemmistomedia valehtelee systemaattisesti poliittisesti sensitiivisissä asioissa" tai "Tietyt aiheet ovat vasemmistomedialle poliittisesti sensitiivisiä, ja siksi se valehtelee niissä systemaattisesti" (Jälkimmäinen on parempi, koska 'sensitiivisyys' edeltää 'systemaattista valehtelua'). Sosialistin on vaikea kieltää kaikkialla näkyvää ja yleistä vasemmistolaisten liiallista poliittista sensitiivisyyttä, ja hän tuntee sensitiivisyyden ja sen seuraukset myös itsessään. Sensitiivisyys on "luonnollinen" syy ja motiivi valehtelulle. Sensitiiviset henkilöt reagoivat liian voimakkaasti mietoihinkin poliittisiin tilanteisiin, jotka eivät miellytä itseä, jotka koetaan poliittisesti 'uhkaaviksi', tai jotka eivät ole toiveiden ja odotusten mukaisia. Siksi sensitiiviset henkilöt tarvitsevat niihin suurta, mitä tahansa korjausta, mukaanlukien räikeä valehtelu.

b) Liitä sosialistin negatiiviseen sanaverkostoon positiivinen ja yllättävä asia, joka perustuu hänen omiin kokemuksiinsa. Esim. sosialistille kapitalismi / markkinatalous on kokonaisuutena negatiivisesti värittynyttä, mutta mitä todennäköisimmin hänellä on positiivisia kokemuksia esim. siitä päivittäistavarakaupasta, jonka hän pääasiassa valitsee arkiostostensa ostopaikaksi. Sosialistille voidaan kertoa, että menneiden aikojen kuninkaillakaan ei ollut lähellekään sellaista tuotteiden valikoimaa kuin tavallisessa supermarketissa on tarjolla jokaiselle asiakkaalle, ja paljon edullisemmin. Päivittäistavarakaupan valikoiman, palvelun ja edullisuuden ylläpitäminen vaatii paljon työtä, osaamista, organisointia, välineitä ja koneita. Jonkin yksittäisen tuotteenkin, esim. jaavalaisen kahvin, kasvattamiseen, kuljettamiseen, jalostamiseen, varastointiin ja myyntiin tarvitaan kokonaisuutena valtava määrä osaamista, laitteita ja koordinointia, ja se kaikki tapahtuu luonnostaan ilman keskusvallan määräyksiä ja ohjausta hintamekanismien informaation, eli insentiivien ja disinsentiivien ohjaamana (Vrt. klassinen kertomus lyijykynästä, joka vaikuttaa yksinkertaiselta tuotteelta, mutta jota kukaan yksittäinen ihminen ei pysty valmistamaan). Näin sosialisti voi valita lähikaupassaan kymmenistä tai jopa sadoista kahveista haluamansa hintaisen, laatuisen ja makuisen tuotteen. Hän saa mistä tahansa toiselta puolelta maapalloa kahvipaketin muutamalla eurolla, ja saisi vieläkin edullisemmin, jos verotus olisi matalammalla tasolla. Tämä on markkinatalouden suuri ihme ja hyöty, jota sosialisti ei ole tullut ajatelleeksi, ja toki vastaavaa liittyy melkein kaikkiin muihinkin markkinatalouden alueisiin. Edellä mainitun voi kertoa koskettavammin kirjoittamalla / puhumalla jonkin yksittäisen ja henkilöidyn kauppiaan työstä, jota hän tekee, jotta sosialistin asioiminen ja ostaminen olisi miellyttävää ja helppoa, valikoimat suuria ja oikea-aikaisia, ja hinnat edullisia tai sopivia (human interest -tarina). Tilanteeseen sopiva ja informaatioon lomittuva tunnepitoisuus on useimmiten vaikuttavampaa ja suostuttelevampaa kuin pelkkä kylmä informaatio tai faktat.

c) Löydä sosialistin positiiviseksi kuvittelemasta poliittisesta verkostosta perustaltaan positiivinen asia / tarve / tavoite, jota käytetään hyväksi sosialistisessa kontekstissa. Siirrä positiivinen asia / tarve / tavoite hyvään ja tyydyttävään kontekstiin. Esim. vasemmistolaiset esiintyvät sosiaalisina ja yhteisöllisinä, koska melkein kaikilla ihmisillä on voimakkaita sosiaalisia tarpeita. Ihmisten elämän tärkeimmät merkitykset syntyvät erilaisista sosiaalisista yhteyksistä. Vasemmistolaiset eivät kuitenkaan ole yhteisöllisiä, vaan kollektiivisia. Yhteisöissä ihmisillä on voimakkaita horisontaalisia sosiaalisia suhteita, yhteisöt ovat ihmisille sopivan kokoisia, hierarkiat ovat suhteellisen matalia ja yhteisö on pitkälti autonominen toimija. Suuressa kollektiivisessa joukossa on atomisoituja yksilöitä, joiden horisontaaliset siteet ovat heikkoja, kollektiivin hierarkiat ovat korkeita ja jyrkkiä, ja kollektiivia johdetaan massoina korkealta ja etäältä byrokraattisesta keskusvallasta. (Hyvässä) yhteisössä ihminen saa aidon sosiaalisen tyydytyksen, ja siksi ihminen on yhteisössä tyytyväinen ja rauhallinen. Kollektiivisuus muistuttaa juuri sen verran yhteisöä, että ihminen kuvittelee pystyvänsä saamaan siitä sosiaalisen tyydytyksen, mutta ei voi todellisuudessa koskaan sitä saavuttaa. Siksi kollektiivissa ihmisellä on taipumus eräänlaiseen poliittiseen riippuvuuteen. Kollektiivin jäsenet tulkitsevat sosiaalisen tyytymättömyytensä johtuvan siitä, että kollektiivin arvot, politiikka ja ideologia eivät ole vielä levinneet tarpeeksi laajalle, ja siitä, että kaikki ihmiset yhteiskunnassa ja maailmassa eivät ole vielä täysin samaa mieltä kuin kollektiivin jäsenet. Siksi kollektiiveilla on taipumus pakonomaiseen laajentumiseen ja pakotettuun samanmielisyyteen, ts. kollektiivi yrittää korvata aidon yhteisön sosiaalisuutta poliittisella ekspansiivisuudella, ja sosiaalisella ja yhteiskunnallisella konformismilla. Vaikka kollektiivi saavuttaisi kaikki tavoitteensa, se on silti sosiaalisesti epätyydyttävä ja epäonnistunut, kollektiivin jäsenten odottamaa täyttymystä ei koskaan tule. Vallanpitäjille kollektiivin sosiaalisuuden jäljittely ja pysyvä sosiaalinen epätyydyttävyys on kuitenkin tehokas poliittinen houkutin ja käyttövoima, ja väline erilaisiin tarkoituksiin. Konservatiivisuus suosii aitoja yhteisöjä. Sosialistille voidaan siten kertoa, että hänen tavoittelemansa sosiaalisuus ja yhteisöllisyys löytyy edellä mainittujen syiden takia konservatiivien piireistä.

d) Löydä sosialistin positiiviseksi kokemasta verkostosta pohjimmiltaan negatiivinen asia, jonka hän kokee turhauttavaksi, uhkaavaksi tai pettymyksiä tuottavaksi. Siirrä negatiivinen asia positiiviseen oikeistolaiseen / konservatiiviseen kontekstiin, jossa se voi saada pysyvän ja tyydyttävän ratkaisun. Esimerkki todellisesta elämästä. Vihreät houkuttelevat kannattajia luonnonsuojelulla ja luonnon arvostamisella. Useimmiten helsinkiläinen vihreiden kannattaja arvostaa Helsingin luontoa. Helsingin vihreiden johto koostuu kuitenkin tavallaan kaupunkisuunnittelijoista, joille kaupungin kasvu hinnalla millä hyvänsä on tärkein arvo, joka syrjäyttää luonnonsuojelun. Helsingin kasvattamiseksi vihreät tarvitsevat paljon maahanmuuttoa. Vihreät ovat keskeisessä osassa siinä, että Helsingin kaavoitus on suunniteltu louhimaan melkein kaikkia Helsingin vähäisiä luontoalueita, ja on odotettavissa, että sama prosessi jatkuu tulevaisuudessa niin kauan kun Vihreät ovat vallassa. Perussuomalaisilla ei ole pakonomaista tarvetta Helsingin kasvattamiseen ja kaiken tilan täyttämiseen tiiviisti asunnoilla. Perussuomalaisilla on enemmän luonnonsuojelullisia tavoitteita kuin vasemmistomedian luomista mielikuvista voi päätellä. Tarvittaessa Perussuomalaiset voivat pyrkiä esim. Helsingin harvempaan laajentamiseen Sipooseen päin. Suuret rakennuttajat ja vuokranantajat ovat korruptoineet vihreät, mutta ei perussuomalaisia. Jne. Ts. Helsingin luonnonsuojelullinen lopputulos on inhereistä syistä parempi perussuomalaisilla, tarvitaan vain tähän liittyvä mielikuvien muutos.

e) Vaihdetaan yleisesti vasemmistolaisia / sosialistisia poliittisia sanoja neutraaliin tai oikeistolaista logiikkaa suosivaan muotoon. Esim. kapitalismi ---> markkinatalous / paperiton ---> laiton maahanmuuttaja tai laiton maassaoleskelija / lykätty menestyminen ---> akateeminen epäonnistuminen tai reputtaminen, opintojen keskeyttäminen / vastustamme kaikkia auktoriteetteja ---> haluamme suuremman totalitaristisen valtion, joka päättää kaikesta ja huolehtii kaikista asioista / aktivistien mielenosoitus, suurimmalta osin rauhallinen mielenosoitus ---> vasemmistolaisen lauman järjestäytynyt katuväkivalta, vandalismi, häiriköinti ja ryöstely / reiluus, tasapuolisuus, tasa-arvoisuus, osallisuuden lisääminen, mahdollisuuksien edistäminen, voimaannuttaminen ---> vasemmisto haluaa itselleen ja suojattiryhmilleen muilta lisää rahaa ja etuoikeuksia ilman vastineita, ja haluaa syrjiä ja tukahduttaa enemmän ei-vasemmistolaisia ryhmiä / yhteiskuntavastuu ---> sosialistihallitus haluaa yrittäjien maksavan lisää veroja ja ottavan kannettavakseen raskaita yritystoiminnan ulkopuolisia tehtäviä ja velvoitteita, ja yrittäjien jatkavan silti sitä työllistämistoimintaa, jonka sosialistihallitus on tehnyt kannattamattomaksi ja mahdottomaksi / jne.

f) Tarinan tai kommentin kirjoittaminen, joka alusta melkein loppuun saakka myötäilee sosialistin näkemyksiä ja tunteita (olematta kuitenkaan kirjaimellisesti sosialistisia), mutta joka päättyy oikeistolaisiin keinoihin, lopputulokseen ja/tai johtopäätöksiin.

g) Markkinatalouteen liittyvien sanojen, jotka ovat sosialistille trigger sanoja, korvaaminen sosialistisilta kuulostavilta, mutta silti oikeistolaisilla sanoilla, esim. yrityksen toiminnastaan saama voitto ---> sosiaalisesti oikeudenmukainen palkkio tehdyistä keksinnöistä, visioista, työstä, organisoinnista ja strategisista suunnitelmista, sekä otetuista riskeistä ja vastuista / kapitalisti lainaa rahaa ---> lainanantaja antaa ihmisille vastikkeellista rahaa välttämättömiin menoihin tai kuluihin / ihminen voi rikastua ainoastaan ahneudella ja häikäilemättömyydellä ---> hän on vaurastunut työnteolla, osaamisella, sosiaalisuudella, ahkeruudella, tasapuolisuudella, järkevällä rahankäytöllä ( = sijoittaminen) ja säästeliäisyydellä (vauras ja vaurastuminen ovat sosialistille lievempiä sanoja kuin rikas ja rikastuminen) / jne.

Jne. 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Narsisti, narsismi ja narsistinen persoonallisuushäiriö (edit)

Michel Foucault, valta, psykiatria ja hulluus.

Pakkomielteet ja pakkotoiminnot / pakko-oireinen häiriö (edit)