Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

sunnuntai 29. syyskuuta 2013

Ilmoitus kirjoittamisen tauosta

Pidän jonkin aikaa taukoa kirjoittamisesta. Huonoimmassa tapauksessa tauosta tulee pysyvä. Kiitän lukijoita mielenkiinnosta.

Jumalan siunausta.

perjantai 20. syyskuuta 2013

Kiinalaiset valmistavat neroja eugeniikkaohjelmalla

 Samaan aikaan kun dogmaattinen usko ihmisten tasa-arvoon rajoittaa länsimaista tiedettä ja ohjaa sen tutkimaan pääasiassa suhteellisen kalliita kirurgisia- ja lääketerapioita, jotka parantavat jälkikäteen yksittäisten ihmisten tilannetta, kiinalaiset, jotka ovat vapaita sellaisista dogmaattisista rajoitteista, ovat ottaneet käyttöön uusimmat geenitutkimustekniikat, jotka ovat osa valtion sponsoroimaa eugeniikkaohjelmaa, ja jonka tavoitteena on saavuttaa merkittäviä parannuksia tulevissa kiinalaissukupolvissa.

BGI Shenzhen, joka tunnettiin Pekingin Genomiikka Instituuttina ennen vuotta 2008, on yksi maailman tärkeimmistä geenitutkimuskeskuksista. Se perustettiin vuonna 1999.

Alunperin se osallistui Ihmisen Genomiikka -projektiin Kiinan edustajana. Kun projekti oli suoritettu loppuun, BGI varmisti rahoituksen paikallishallinnolta lukuisiin genomiikan tutkimusprojekteihin ennen kuin se siirsi päämajansa Shenzeniin vuonna 2007. Siellä se perusti ensimmäisen kansalaisten hallinnoiman voittoa tavoittelemattoman tutkimusinstituutin Kiinaan. Vuonna 2008 BGI:n tunnustettiin virallisesti olevan valtion virasto, jolla on sekä yksityinen että julkinen olemus. Se saa rahoitusta sekä yksityisiltä sijoittajilta että Kiinan hallitukselta.

Vuonna 2010 perustettiin BGI Amerikka, jonka päätoimisto sijaitsee Bostonissa, ja BGI Eurooppa, joka sijaitsee Kööpenhaminassa. Yhtiön palkkalistoilla on yli 4000 tutkijaa, ja se tekee yhteistyötä viidentoista lääkeyhtiön kanssa, jotka kuuluvat kahdenkymmenen suurimman joukkoon. Se on nyt puolivälissä ohjelmaa, jonka kautta se tulee saamaan 1,5 miljardia dollaria rahoitusta Kiinan Kehityspankilta.

BGI:n Kognitiivinen Tutkimuslaboratorio työskentelee yhdessä Michiganin osavaltion yliopiston Stephen Hsun kanssa löytääkseen ihmisten älykkyyden geneettisen perustan. Äskettäin osana tätä projektia BGI:n tiedemiehet keräsivät DNA näytteitä 2000 maailman älykkäimmältä ihmiseltä, ja sekvensoivat heidän koko genominsa löytääkseen ja tunnistaakseen alleelit, jotka määräävät ihmisten älykkyyden. Ilmiselvästi he ovat lähellä tavoitettaan, ja kun he saavuttavat sen, BGI aikoo käyttää tietoa hyväkseen antamalla kiinalaisille vanhemmille mahdollisuuden valita älykkäimmillä geeneillä varustetut munasolut, joiden toivotaan lisäävän älykkyyttä 5-15 ÄO pistettä / sukupolvi useiden peräkkäisten sukupolvien aikana.

Viimeaikainen internet artikkeli totesi, että Hsun kiinnostus älykkyyden geneettiseen perustaan keskittyy erityisesti niihin tekijöihin, jotka erottavat nerokkaan pelkästään älykkäästä, lyhyesti sanottuna siihen "miten tehdä enemmän 'Einsteineja'".

"Kun tutkitaan tieteen ja teknologian historiaa, tulee väistämättä siihen johtopäätökseen, että ihmiset, jotka ovat selvästi keskimääräisen älykkyyden yläpuolella tekevät ratkaisevat läpimurrot ja synnyttävät suhteettoman suuren osan arvosta ihmiskunnalle", Hsu sanoi haastattelussa.Geoffrey Miller, joka on evoluutiopsykologi ja luennoitsija New Yorkin yliopistossa, on yksi 2000 maailman älykkäimmästä ihmisestä, jotka ovat antaneet DNA näytteensä BGI:n kognitiivisen tutkimusprojektin analysoitavaksi.

 Viimeaikaisessa artikkelissa Miller sanoi: "Kun Deng Xiaoping tuli valtaan 1970-luvun loppupuolella, hän siirsi kiinan hallituksen politiikan painopisteen talouden hallinnasta ihmisten määrän ja laadun hallintaan. 1990 he alkoivat tehdä laajoja synnytystä edeltäviä ultraäänitutkimuksia synnynnäisten vikojen löytämiseksi, ja nykyisin he käyttävät paljon rahaa ihmisten geenien tutkimukseen saadakseen selville mitkä geenit tekevät ihmiset älykkäämmiksi. Sain juuri sähköpostiviestin, jossa  sanottiin, että he ovat saaneet lähes valmiiksi BGI:n kognitiiviseen geeniprojektiin liittyvät sekvenssoinnit, siihen johon annoin oman geeninäytteeni. Tulokset ovat pian saatavilla.

He ovat enimmäkseen kiinnostuneita syntyperältään kiinalaisista ja eurooppalaisista. He rekrytoivat tieteellisten konferenssien kautta kasvotusten. Tutkimukseen osallistuakseen on tarjottava todisteita siitä, että on niin älykäs kuin sanoo olevansa. Heille on lähetettävä koko Curriculum Vitae, julkaisut joita on tuottanut, standardisoitujen testien tulokset ... sen tyyppisiä tietoja"

Kuvatessaan sitä miten projektin tuloksia todennäköisesti käytetään, Miller sanoi, "Kun tarvittava tieto ja muutamiksi soluiksi jakautuneita hedelmöitettyjä munasoluja on käytettävissä, voidaan kustakin hedelmöitetystä solurykelmästä ottaa yksi solu ja määrittää siitä syntyvä odotettavissa oleva älykkyys, jos se istutetaan naiseen ja siitä kasvaa ihminen.

Jokainen aviopari voi hedelmöittää isän spermalla useita äidin munasoluja laboratoriossa. Sen jälkeen munasolut voidaan testata ja analysoida mistä syntyy älykkäin lapsi. Lapsi on vanhempiensa lapsi samalla tavalla kuin normaalisti tehty lapsi, mutta se on yhtä älykäs kuin älykkäin lapsi jonka vanhemmat pystyvät synnyttämään tekemällä 100 lasta. Siinä ei käytetä geenimuuntelua tai lisätä uusia geenejä, siinä käytetään niitä geenejä, joita vanhemmilla on.

Vaikka se kasvattaisi keskimääräisen lapsen älykkyyttä vain viisi älykkyysosamääräpistettä, sillä on valtava vaikutus taloudelliseen tuottavuuteen, maan kilpailukykyyn, siihen kuinka monta patenttia he saavat, kuinka heidän yrityksiään johdetaan ja siihen kuinka innovatiivinen heidän taloutensa on.

Munasoluvalintaa käytetään käytännössä ehkä 5-10 vuoden kuluttua, mutta se voi olla valmis käyttöön jo parin vuoden päästä. Se riippuu siitä kuinka motivoituneita he ovat."

Kun Milleriltä kysyttiin voitaisiinko samaa prosessia käyttää muiden ominaisuuksien valintaan, kuten fyysisen kunnon, sairausresistenssin ja ulkonäön valintaan, Miller vastasi, "Ehdottomasti. Itseasiassa melkein minkä tahansa muun ominaisuuden kuin älykkyyden valitseminen on helpompaa. Me tiedämme, että älykkyys riippuu lukuisista geeneistä, kun taas fyysiset ominaisuudet, kuten hiusten ja silmien väri, riippuvat muutamista geeneistä. Fyysisen ulkomuodon valitseminen olisi suhteellisen helppoa, fyysisen viehättävyyden valitseminen on melko vaikeaa, ja persoonallisuuspiirteiden valitseminen olisi hiukan helpompaa kuin älykkyyden valitseminen. Kovaa työskentelemisen, impulsiivisuuden tason ja poliittisen liberalismin tai konservatiivisuuden valinta on helpompaa kuin älykkyyden valinta. Geenit vaikuttavat myös uskonnollisiin taipumuksiin jossain määrin."

Polttava kysymys, joka koskee jokaista lännessä on se pystymmekö välttämään tilanteen, jossa kiinalaiset pääsevät meidän edellemme evolutiivisessa kilpailussa ja käyttävät hyväkseen fyysistä ja älyllistä ylivoimaisuutta, joka BGI ohjelmasta seuraa. Miten länsimainen tutkimus vertautuu siihen tutkimukseen, johon kiinalaiset ovat ryhtyneet?

Miller toteaa, "Me olemme melko kaukana takana. Meillä on samat tekniset kyvyt, samat tilastolliset kyvyt analysoida tietoa, mutta he keräävät tietoa paljon laajemmassa mittakaavassa. He näyttävät kykenevän muuttamaan tieteelliset löydöt hallituksen politiikaksi ja kaupallisiksi geneettisiksi testeiksi paljon helpommin kuin me. Teknisesti ja tieteellisesti me voisimme tehdä saman, mutta me emme tee.

He sijoittavat myös valtavia määriä rahaa koulutukseen, he luovat uusia yliopistosysteemejä, jotka painottavat luovaa koulutusta. He lähettävät satoja tuhansia yliopisto-opiskelijoita Amerikkaan ja Eurooppaan nähdäkseen miten meidän koulutussysteemimme toimivat, jotta he voivat nostaa omat koulutussysteeminsä samalle tasolle ja korkeammalle.

Kiinan kommunistinen puolue ... palauttaa Kiinan sen ansaitsemalle oikeudenmukaiselle ja historialliselle paikalle ihmiskunnan keskeisenä kulttuurina. Eurooppa pääsi väliaikaisesti edelle, mutta he palauttavat luonnollisen tasapainon maailman väkirikkaimpana maana ... ja he eivät luota siihen, että Amerikka tai Eurooppa johtaa maailmaa oikealla tavalla sellaisissa asioissa kuin ilmaston lämpeneminen, tasa-arvo tai talouden tasapaino.

Huolimatta Kiinan massiivisuudesta kiinalaisella hallituksella ei ole vaikeuksia ylläpitää rajojaan samaan aikaan kuin länsimaat hukkuvat maahanmuuttajien tulvan alle, jotka tulevat maista, joissa on alhaisin keskimääräinen älykkyys. Ei-kiinalainen maahanmuutto Kiinaan on kielletty, ja kiinalaiset ovat säilyneet homogeenisinä ja hyvin asemoituneina hyötymään niistä eugeenisista metodeista, joista on keskusteltu tässä artikkelissa.

Kiinalainen hallitus arvostaa ihmisten ominaisuuksien geneettistä perustaa, erityisesti älykkyyttä, ja he käyttävät nykyistä taloudellista ja rahoituksellista voimaansa saavuttaakseen dominoivan aseman maailmassa.

Meidän lännessä on herättävä pikaisesti.

***

Kirjoitus on suomennos Western Spring -sivustolla julkaistusta artikkelista. Alkuperäinen artikkeli:


http://www.westernspring.co.uk/china-engineering-genius-babies/

torstai 19. syyskuuta 2013

Uutisia ja ajankohtaisohjelmia (edit)

Olen viime aikoina alkanut kuunnella enemmän radiota, lähes pelkästään ajankohtaisohjelmia, uutisohjelmia ja sekalaisia puheohjelmia. Uutisista ja useimmiten ajankohtaisohjelmistakin oppii vain vähän. Kuitenkin uutisten ja ajankohtaisohjelmien seuraamista pidetään yleisesti sivistykselle tärkeänä. Niillä näyttää olevan kolme pääasiallista tarkoitusta. 1) Ihmisten valmistaminen systeemin kannalta olennaisiin muutoksiin, pääasiassa valmistaminen hyväksymään ja tyytymään, ja jossain määrin varautumaan; esim. verot nousevat, palkat laskevat ja korot nousevat. Uutiset ja ajankohtaisohjelmat ovat jossain määrin kuin yhteiskunnallisten asioiden säätiedotuksia. Säätiedotukset kertovat meille minkälaisella pukeutumisella ja välineillä kannattaa varautua säähän, minkälaisiin tapahtumiin kannattaa osallistua ja mihin ei, minkälaisia tapahtumia kannattaa järjestää ja mitä ei, jne.  2) Keinotekoisen laajan globaalin näkökulman luominen, joka vastaa poliitikkojen ja taloudellisen eliitin valtatavoitteita. Uutisten ja ajankohtaisohjelmien ansiosta suomalaisten mielessä ei useinkaan ole se mikä on suomalaisten kannalta relevanttia. 3) Viihde. Koska uutisista oppii niin vähän merkityksellistä tietoa, tehtäväksi jää ajan kuluttaminen, huomion suuntaaminen johonkin emotionaalisesti viihdyttävään, usein human interest -tapahtumiin. Lisäksi ihmisillä on taipumus sekoittaa oma häilyvä ja lyhytkestoinen myötätuntonsa televisioruudun valopikseleitä tai radioääniä kohtaan omaksi moraaliseksi ylevyydeksi. Pyörremyrsky Texasissa, tulva Bangladeshissa, kuivuus Etiopiassa, kuolleita ja loukkaantuneita, avuntarvitsijoita ja pelastustyöntekijöitä. Uusi kännykkä julkaistiin; yhtiö meni konkurssiin Britanniassa ja työttömäksi joutuneilla on vaikeaa; ja kulttuuritapahtuma säväytti. Uutiset ja ajankohtaisohjelmat luovat ihmisten tavanomaiseen ja suurimmalta osin muuttumattomaan elämään tunnun siitä, että koko ajan tapahtuu jotain uutta ja merkittävää. Mielikuvia ja illuusioita edistyksestä ja vauhdista. Tämä on tärkeää yhteiskunnassa, jonka raison d'etre perustuu "progressiivisuudelle". Ilman uutisten ja ajankohtaisohjelmien samoja asioita hiukan eri muodoissa toistavia eläviä kuvia tai ääniä moderni elämä näyttäisi siltä kuin se todellisuudessa on; melko pysähtyneeltä.

Joskus uutiset ajankohtaisohjelmat kuitenkin yhdistyvät ihmisten tietoihin ja taitoihin sekä olemassaoleviin poliittisiin rakenteisiin siten, että niillä on merkitystä. Esim. Usa lisää kansalaistensa vakoilua, ja on odotettavissa, että sama leviää Suomeen. Suomalaiset valmistautuvat tähän lisäämällä erilaisten salausten, suojausten ja koodausten käyttöä. Samalla tätä trendiä vastustava poliittinen aktiivisuus lisääntyy.

Tyypillisiä liberaaleja radion puhekanavia, joissa on suhteellisen paljon uutis- ja ajankohtaisohjelmia:

http://www.npr.org/

http://www.bbc.co.uk/worldserviceradio

http://www.bbc.co.uk/radio4/

Yleltä vastaava kanava on Yle puhe:

http://areena.yle.fi/radio

Konservatiivisia radiokanavia, joissa on uutis- ja/tai ajankohtaisohjelmia:

http://townhall.com/talkradio

http://tunein.com/radio/Conservative-Talk-c57917/

http://www.plaintalkradio.com/

Kristillinen radiokanava:

http://www.ewtn.com/radio/

***

Ostin äskettäin CD ja CD mp 3 levyjä soittavan radio-CD soittimen. Tarkoitukseni on kuunnella sillä enimmäkseen äänikirjoja. Muistan luettua paremmin kuin kuultua. Tämä on todennäköisesti aika yleistä. Muistan luennot hyvin, mutta äänikirjat huonommin. Tämä johtunee siitä, että luennoissa puheella on hitaampi tahti ja siinä on pieniä taukoja silloin tällöin. Äänikirjoissa teksti luetaan useimmiten yhtä soittoa kuin juosten. Luentojen pienten taukojen aikana kuulija usein lyhyesti kertaa ja miettii sitä mitä on juuri sanottu. Äänikirjoissa ajatuksilla ja luetulla on taipumus mennä päällekkäin. Kuulija muistaa sen mitä miettii ja kertaa, mutta ei sitä mitä lukija samanaikaisesti sanoo. Huonoimmillaan suuri osa tekstistä on jäänyt pohdiskelujen alle. Ehkäpä sellaiset kuuntelijat, jotka eivät mieti ja pohdi kuultua muistavat äänikirjatyyppisen luennan paremmin. Toisaalta äänikirjojen selkeä, tasalaatuinen ja hyvälaatuinen lukijoiden ääni parantaa kuulemista ja muistamista. Pienistä ongelmista huolimatta suosittelen äänikirjoja eri muodoissaan. Ajan myötä niidenkin kuuntelemiseen ja muistamiseen harjaantuu paremmin. CD:llä olevien äänikirjojen valikoima on kohtuullinen, mutta selvästi pienempi kuin kirjojen. Suosittelen tutustumaan teitä kiinnostaviin aihealueisiin. Tässä muutama tietokirjaesimerkki:

http://www.adlibris.com/fi/product.aspx?isbn=006145785X

http://www.adlibris.com/fi/product.aspx?isbn=0062009931

http://www.adlibris.com/fi/product.aspx?isbn=1452606900

http://www.adlibris.com/fi/product.aspx?isbn=1400106028

http://www.adlibris.com/fi/product.aspx?isbn=1469085178

Itse olen ostanut tietoäänikirjoja ja kristillisiä äänikirjoja, joita aion kuunnella useamman kerran kokonaan.

Jos ostatte CD-radiosoittimen, suosittelen ostamaan sellaisen, jossa on normaaleiden CD-levyjen soitto-ominaisuuden lisäksi CD mp3 soittomahdollisuus. Yhteen CD mp3 levyyn mahtuu kymmenen kertaa enemmän luettua tekstiä kuin tavallisiin CD-levyihin. Se helpottaa käyttöä ja mahdollistaa pidemmät yhtäjaksoiset kuuntelukerrat. Joitain äänikirjoja voi ladata myös tietokoneelle tiedostoina. Tämä on kätevää, mutta käyttöjärjestelmän romahtaessa äänikirjat menetetään. Uskoakseni ne on suojattu varmuuskopiointia vastaan lisensioimattoman kopioimisen estämiseksi.

sunnuntai 8. syyskuuta 2013

Huomioita poliittisesta psykologiasta

Liberaalit johtavat yhteiskunnan muutosta liberaalimpaan suuntaan. Nimellisesti konservatiivit suhteuttavat useimmiten konservatiivisuudeksi sen mikä on tietyn etäisyyden päässä liberaaleista. Kun liberaalit liikkuvat liberaalimpaan suuntaan, konservatiivit seuraavat perässä ja säilyttävät suurimmalta osin saman etäisyyden liberaaleihin tai etäisyys kasvaa selvästi vähemmän kuin liberaalien liike liberaaliin suuntaan. Näin nimelliset konservatiivit muuttuvat yhteiskunnallisessa ajanlaskussa mitaten nopeasti liberaaleiksi historiallisilla ja objektiivisilla mittareilla arvioituna. Kun nimellisille konservatiiveille huomautetaan tästä asiaintilasta, he ovat hämmästyneitä ja närkästyneitä. Pieni etäisyys liberaaleihin saa heidät aidosti usein kuvittelemaan olevansa konservatiiveja. Ehkä räikeimpiä esimerkkejä tästä efektistä ovat nimellisesti konservatiiviset kristityt.

Yritysmaailmassa pyritään enemmän konkreettisiin saavutuksiin kuin politiikassa. Politiikassa pyritään enemmän valtaan ja valta-asemaan kuin konkreettisiin saavutuksiin. Jos konkreettisiin saavutuksiin tottunut yritysmaailman henkilö siirtyy politiikan puolelle, hän turhautuu usein politiikan konkreettisen toiminnan vesittymisiin, kompromisseihin, puolittaisuuksiin, jarrutteluihin, esteisiin, hidasteisiin ja pysähtymisiin. Politiikkaan valikoituu siten tietynlaisia henkilöitä, joille käytännön saavutukset ovat suhteellisen merkityksettömiä, ja valta ja valta-asema ovat suhteellisen merkityksellisiä tai kaikki kaikessa. Poliitikkojen tyypillisellä psykologisella profiililla varustettuja henkilöitä ei siten juurikaan haittaa se, että heidän työnsä konkreettiset saavutukset jäävät vähäisiksi, huonoiksi, puolittaisiksi tai että niitä ei ole ollenkaan. Tämä selittää osaltaan sen miksi politiikka on usein konkreettisilta saavutuksiltaan heikkoa tai huonolaatuista.

Politiikassa poliitikkojen persoonallisuus voi tulla esiin, toteuttaa itseään ja toimia selvimmin seuraavissa tilanteissa: 1) kun poliitikko on strategisesti tärkeässä asemassa 2) kun tilanne on epäselvä, epävakaa, uusi tai monimutkainen [toisin sanoen kun tilanteelle ei ole selviä edeltäviä ja velvoittavia päätöksiä, tilanteessa ei ole odotuksia tietynlaisesta toiminnasta ja tehtävä ei vaadi rutiinitoimenpiteitä] 3) kun tilanteeseen liittyy paljon symbolista ja emotionaalista merkitystä 4) kun tilanteessa vaaditaan spontaania toimintaa tai monimutkaista ja vaivalloista ajattelua. Oman persoonallisuuden toteuttaminen on emotionaalisesti palkitsevaa, antoisaa, mielenkiintoista ja positiivista. Poliitikot pyrkivät toteuttamaan persoonallisuuttaan politiikassa jos vain suinkin mahdollista. Kotimaan politiikka on usein rutiininomaista, siinä on paljon velvoittavia edeltäviä päätöksiä ja siinä on paljon odotuksia vakioidusta toiminnasta. Globaali ja Eu:n politiikka ovat suhteellisen uusia; niissä luodaan uusia poliittisia ja symbolisia rakenteita; niihin sisältyy epäselvyyksiä ja epävakautta; poliitikoilla on arpajaistyyliin silloin tällöin mahdollisuuksia päästä merkittäviin strategisiin asemiin päätöksiä tehtäessä; niissä vaaditaan usein luovaa ajattelua, spontaania toimintaa ja monimutkaista ajattelua; niihin sisältyy poliittiselle eliitille tärkeää symbolista ja emotionaalista merkitystä; jne. Näiden syiden takia poliitikot yliarvioivat kognitiivis-emotionaalisesti Eu:n ja globaalin politiikan merkitystä suhteessa kotimaan politiikkaan. Poliitikoille kotimaan politiikka on suhteellisen harmaata, tylsää, samoja raiteita kulkevaa, jotain josta pitäisi päästä mahdollisimman suurelta osin eroon, ja korvata se mahdollisimman suurelta osin antoisalla, merkitykselliseltä tuntuvalla ja mielenkiintoisella globaalilla ja Eu:n politiikalla.

Politiikassa ulkoisille vaikutteille altteimpia, lapsuutta lukuunottamatta, ovat nuoret (murrosikäiset ja nuoret aikuiset) ja, ehkä monille yllättäen, vanhat yli 60-vuotiaat. Nämä kaksi ryhmää ovat potentiaalisia muutosvoimia, alttiita poliittisten mielipiteiden ja toimien muutoksille. Nuorten poliittinen ajattelu on vielä selkiytymätöntä ja hakee uriaan, vanhojen poliittinen ajattelu muuttuu epävakaammaksi iän karttuessa, ja se avaa ovet muutokselle. Demokraattista muutosta ajavien kannattaa siten panostaa erityisesti nuoriin ja vanhoihin.

keskiviikko 4. syyskuuta 2013

Oikeudenmukainen maailma

Ihmisillä on taipumus vaistomaisesti nähdä muiden ihmisten kohtalot oikeudenmukaisina, ansaittuina ja asiaankuuluvina (Oikeudenmukainen maailma -bias). Esim: Koehenkilöt tutustetaan ensin kirjallisiin ja perusteellisiin kuvauksiin pintapuolisesti erilaisista, mutta pohjimmaltaan samanlaisista kuvitteellisista henkilöistä. Sen jälkeen ilmoitetaan, että puolia kuvitteellisista henkilöistä rangaistaan ja alennetaan statuksessa sattumanvaraisesti ja puolia palkitaan ja ylennetään statuksessa sattumanvaraisesti. Sen jälkeen koehenkilöitä pyydetään arvioimaan henkilöitä ihmisinä ja potentiaalisina yhteistyökumppaneina tai johtajina. Koehenkilöillä on taipumus nähdä kuvitteellisten henkilöiden uudet sosiaaliset asemat ansaittuina ja oikeudenmukaisina, ja koehenkilöt luokittelevat sattumanvaraisesti luokitellut huonommiksi ja paremmiksi uuden aseman mukaan.

Tämä taipumus pitää yllä status quota, mikä se sitten onkaan. Jos suurpankkiirit, psykopaatit/sosiopaatit tai huumeparonit pääsevät vallan huipulle, ihmisillä on taipumus nähdä se ansaittuna, oikeudenmukaisena ja hyvistä ominaisuuksista johtuvana sekä suoraan, että suhteessa hävinneisiin kilpailijoihin. Tämä vaikutus on riippumaton siitä kuinka kieroja, rikollisia, etukäteen järjestettyjä tai epäoikeudenmukaisia keinoja huipulle päässeet käyttivät.

Toisaalta paradoksaalisesti sama taipumus voi lisätä ei-eliittiin kuuluvien vihaa eliittiä kohtaan. Jos henkilö näkee eliittiin kuuluvien aseman ja toiminnan epäoikeudenmukaisena, ilman omia ansioita tai kykyjä saatuna, rikollisena, vääränä, epärehellisenä, epälegitiiminä jne., oikeudenmukainen maailma -bias luo kognitiivisen dissonanssin henkilön mieleen. Henkilö ei voi vähentää kognitiivista dissonanssia luomalla keskimääräisen näkemyksen ristiriitaisten elementtien välimaastoon, koska muuten hän laimentaa kriittistä asennettaan liikaa, ehkä lähes menettää sen. Hänen on korostettava, liioiteltava, voimistettava ja ehkä jopa keksittävä eliitin aseman rikollisuutta, epäoikeudenmukaisuutta, vääryyttä jne.; korostettava, liioiteltava ja voimistettava edelliseen liittyviä negatiivisia tunteita, kuten inhoa, vihaa, vastenmielisyyttä, tuohtumusta, katkeruutta jne.; ja minimoitava, vähäteltävä ja neutraloitava mielessään pyöriviä oikeudenmukainen maailma -taipumuksen synnyttämiä ajatuksia ja tunteita. Tämä voi osaltaan johtaa kaikenlaisiin ylilyönteihin, kuten mielikuvituksellisiin ja paranoidisiin salaliittoteorioihin; vihantäyteisiin ja katkeriin totalitaristisiin ja kollektiivisiin ideologioihin (esim. kommunismi); liian monen oman elämän negatiivisen tekijän selittämiseen eliitin negatiivisella toiminnalla, vaikka ne johtuvat omista toimista, puutteellisista kyvyistä ja tekemättä jättämisistä; jne.

Rehellisen ja totuudenmukaisen systeemin kritiikin on siten tasapainoilta kahden em. näkökulman välissä, kahden ääripään välissä.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto