Tekstit

Michel Foucault, valta, psykiatria ja hulluus.

Kuva
  "Ihmisten on tärkeää paikallistaa vallan olemus vallankäytön rajamaille, jossa se on aina luonteeltaan vähemmän laillista (tai laitonta)." "Mutta syylliset ihmiset ovat vain yksi rangaistusten kohteista, sillä rangaistukset on suunnattu ennen kaikkea potentiaalisia syyllisiä vastaan." "Politiikka ei ole sitä mitä se teeskentelee olevansa, kollektiivisen tahdon ilmaus. Politiikka hengittää vapautuneesti vain siellä missä kollektiivinen tahto on monitahoinen, epäröivä, hämmentynyt, sekava, ja itselleenkin hämäräksi ja epäselväksi jäävä." "Ei ole olemassa binaarista jakoa puhumisen ja vaikenemisen välillä; meidän on selvitettävä erilaiset tavat olla hiljaa." "Tavoitteena ei ole vapauttaa 'totuutta' kaikista valtasysteemeistä (joka olisi pelkkä kangastus, sillä 'totuus' on valtasysteemien tuote ja väline), vaan irrottaa totuuden valta sosiaalisista, taloudellisista ja kulttuurisista hegemonioista, joissa se operoi tällä hetkell

Maallisten tavoitteiden ja ihmisten olemuksen sovittamaton ristiriita

Kuva
Juutalaisen viisauden mukaan kasveissa on elämänvoimaa, jonka avulla ne kasvavat, elävät, kehittyvät ja lisääntyvät. Eläimissä on enemmän elämänvoimaa kuin kasveissa; niissä on intensiivinen elämänvoima, jonka vauhdittamana ne elävät, juoksevat, uivat, saalistavat, taistelevat, lisääntyvät, jne. Ihmisissä on vähemmän elämänvoimaa kuin eläimissä. Mikä erottaa ihmiset eläimistä? Eläimet ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä tai mukautuvaisia itseensä ja olemukseensa. Ihmisillä on voimakas tai pakottava tarve päästä itsensä 'tuolle puolen', ylittää itsensä ja elämänsä, suuntautua tai laajentua itsensä ja elämänsä ulkopuolelle, saavuttaa korkeampaa kuin itsensä ja elämänsä, jne. Kuvitellaan yksinkertaistettuna, että jokin maallinen poliittinen liike asettaa tavoitteeksi, "Kaikkien täytyy saada riittävästi ruokaa ja hyvä turvallisuus." Molemmista näistä on jossain määrin puutetta siinä yhteiskunnassa, jossa poliittinen liike toimii. Riittävä ruoka ja hyvä turvallisuus nostetaan

Empatian olemus ja kohdistuminen

Kuva
Empatia on ensisijaisesti, enimmäkseen ja intensiivisimmillään tarkoitettu kohdistumaan vauvoille ja pienille lapsille. Aikuiset ihmiset kuvaavat vauvoja esim. sanoilla ihana, pieni, suloinen, hellyttävä, rakastettava, avuton, tietämätön, osaamaton, kyvytön huolehtimaan itsestään, jne. Jälkimmäisiin sanoihin ei liity mitään negatiivista, päinvastoin ne lisäävät vauvan hellyttävyyttä ja kuuluvat vauvan luonnolliseen varhaiseen kehitysasteeseen. Vauvaan kohdistuva empatia ohjaa aikuisia auttamaan, suojelemaan, hellimään, halaamaan, rauhoittamaan, ruokkimaan, puhdistamaan, ohjaamaan, neuvomaan, jne. vauvaa, sekä kommunikoimaan ja leikkimään vauvan kanssa. Empatia kannustaa anteeksiantavuuteen, ymmärtämiseen, kärsivällisyyteen, rakastavaan suhteeseen liittyvään luottamukseen (mutta ei välttämättä luottamukseen siihen, että vauva osaa toimia oikein), jne. Vauva voi tehdä jotain huonoa, esim. tarttua uhkaavasti johonkin toimivaan sähkölaitteeseen, mutta vauva voi vain vähäisessä määrin toimi

Sanat ja sanaverkostot ajattelun ja tunteiden perustana

Kuva
Oikeistolaisilla / konservatiiveilla on objektiivisesti parempi ymmärrys asioista kuin vasemmistolaisilla, mutta vasemmistolaisten käännyttäminen on silti vaikeaa. Miksi? Laajalti kyse on siitä, että vasemmistolaiset hallitsevat suurimmalta osin yhteiskunnan "megafoneja" (media, koululaitos, yliopistot, kulttuuri ja viihde), joten he hallitsevat suurimmalta osin yhteiskunnassa käytettäviä sanastoja, ja siten ihmisten ajattelutapoja, asenteita ja ehdollistuneita emotionaalisia reaktioita. Vasemmistolaiset lataavat luonnollisesti luomansa poliittiset sanastot suosimaan vasemmistolaisia, ja tukahduttamaan oikeistolaisia / konservatiiveja, tai mukauttamaan heitä mahdollisimman paljon vasemmistolaisten vaatimuksiin, odotuksiin ja paineisiin. "Megafonien" ja poliittisten sanastojen mielten muokkauksella vasemmistolaiset pyrkivät voittamaan poliittiset erimielisyydet ja kiistat suurelta tai suurimmalta osin etukäteen, tai jopa kokonaan ennalta. Vakiintuneissa poliittisissa

Yhdysvaltojen mellakat poliittisina välineinä

Kuva
Demokraattipuolueen johto organisoi välikäsien kautta Yhdysvaltojen mellakat. Mikä on se poliittinen hyöty, jota Demokraattien johto odottaa? a) Mustien poliittinen mobilisointi tämän vuoden presidenttivaaleja varten. Vaikka mellakoiden varasteluihin, tuhopolttoihin, vandalismiin, väkivaltaan, jne. osallistuu vain osa mustista (mustilla olisi enemmän rikollisiakin 'varastossa'), mustien rikollisten ja mellakoijien näkökulmilla ja tavoitteilla on huomattavan laaja kannatus mustien keskuudessa, myös niiden joukossa, jotka elävät itse kutakuinkin lainkuuliaista elämää. Lopuista suurin osa ei kannata rikollisia ja rikollisuutta, mutta tulkitsee mellakat oikeutetuiksi ja hyviksi poliittisiksi mielenilmauksiksi, yhteiskunnallisiksi vaatimuksiksi, taloudellisen tyytymättömyyden purkauksiksi ja poliittiseksi painostukseksi. Rikollisia mustia on monilla Yhdysvaltojen mustilla alueilla paljon. Esim. Washington DCn suurimmalta osin mustien asuttamilla slummialueilla lähes 50 prosen

Vasemmistoliberaalin median kommunikaation metataso

Kuva
Jotta ymmärtäisimme paremmin vasemmistoliberaalia mediaa, meidän on perehdyttävä 1800 -luvun Ranskan psykiatristen sairaaloiden ja niissä työskentelevien psykiatrien toimintaperiaatteisiin (virallisesti lääkäreitä, joiden vastuulle on annettu psyykkisesti sairaat). Niinä aikoina psyykkisen sairauden aste määriteltiin usein rationaalisuuden mukaan, suunnilleen seuraavasti lievemmistä vakavampiin: a) Henkilön kuva todellisuudesta on kutakuinkin realistinen, mutta vääristynyt tulkinnoiltaan ja logiikaltaan voimakkaasti negatiiviseen tai positiiviseen suuntaan, erityisesti itsen suhteen. Siten esim. masentunut kuvailee hoitamansa omenapuun olemuksen ja sen kasvun prosessin realistisesti, mutta jos häneltä kysytään tuottaako hänen työnsä tuloksia, minkälaisen sadon omenapuu tuottaa syksyllä, masentunut ajattelee työnsä olevan lähes turhaa ja tulevan sadon olevan aivan varmasti surkea, jos sitä on ollenkaan. b) Henkilöllä on vaihtelevassa määrin harhaluuloinen ja/tai hallusinatorinen

Ongelmaostamisen ja tavaroihin tarrautumisen psykologiaa

Kuva
Psykologiselta kannalta ongelmaostaminen toimii useimmiten suunnilleen seuraavasti: Stressi, jännitys, ahdistus, turhautuminen, pettymykset, yksinäisyys, kyllästyminen, pitkästyminen, ärtymys, tms. alkavat kumuloitua. Ostamisesta on kehittynyt säännöllinen purkautumiskanava näille negatiiviseksi koetuille tunteille ja niistä seuraaville pidempiaikaisille huonoille mielialoille. Ostamaan lähteminen kauppakeskukseen tai tuotteiden etsiminen netistä on negatiivisista tunteista ja mielialoista vapauttavaa, ja positiivisella tavalla virkistävää, kiinnostavaa ja jännittävää. Matka, etsiminen ja/tai vertailu huipentuvat tavoitellun / halutun tuotteen valikointiin ja ostamiseen. Tästä prosessin päätöksestä seuraa hetkellisiä euforisia tunteita, jotka muistuttavat huumeista saatavia. Tuotteen valitseminen on usein joko impulsiivinen nopean emotionaalisen mielijohteen toteutus, tai huolellisen ja pitkällisen tutkimisen ja vertailun huipennus. Usein ostajalla on tunne siitä, että valikoitu t