Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

sunnuntai 30. maaliskuuta 2014

Ikuisen kevään kaupunki Medellin

Länsimaihin suuntautuvan massiivisen maahanmuuton vastapainoksi pientä maahanmuuttoa tapahtuu myös yllättäviin suuntiin. Lukijoille ei varmaankaan tulisi ensimmäisenä mieleen, että länsimaista muutetaan kansainvälisesti parhaiten huumekartelleista, väkivallasta ja kytevästä sisällissodasta tunnettuun Kolumbiaan. Suosituin kohde Kolumbiassa on Medellin, edesmenneen huumeparoni Pablo Escobarin kotikaupunki, ja sitä suosivat monisyiset asiat. Vaikka Medellin sijaitsee lähellä päiväntasaajaa, se sijaitsee keskimäärin yli 1500 metrin korkeudessa vuoristotasangolla vuorten ympäröimänä, ja siten sen keskimääräinen lämpötila on alempi kuin ympäröivillä merenpinnan tasolla sijaitsevilla seuduilla. Ilmankosteus on myös alempi, vähentäen lämmön painostavuutta. Medellinin keskilämpötila on läpi vuoden tasaisesti miellyttävän keväinen 21-22 C, lämpötilojen vaihtelujen pysyessä useimmiten maksimissaan 15-29 C välillä. Medellinissä on turvallisia ja hyviä asuinalueita, kuten Poblado ja Envigado, joiden murhaluvut ovat lähellä nollaa. Näillä alueilla on paljon poliiseja, sotilaita ja vartijoita luomassa turvallisuutta. Pobladossa ja Envigadossa asuu enimmäkseen eurooppalaistaustaisia ihmisiä. Alueiden asunnot, infrastruktuuri, palvelut, liikenneyhteydet, kommunikointimahdollisuudet (internet ja mobiili) ja standardit ovat lähellä eurooppalaista tasoa. Kauppakeskukset ovat isoja, palveluiltaan monipuolisia ja siistejä. Kaikki on edullista. Medellinin parhaalta alueelta Pobladosta saa vuokrattua suuren luksusasunnon n. 600-800 dollarilla /kuukausi, jonka päälle maksetaan n. 50 dollaria vedestä, jäteveden käsittelystä, kaasusta (jos sitä on) ja sähköstä. Todella suuren huippuasunnon saa 1000-1100 dollarilla / kuukausi. Asuntojen ostohinnat vaihtelevat usein 100 000 - 200 000 dollarin välillä. Asuintaloon ja vuokraan kuuluu ympärivuorokautinen vartiointi, hissit, sisäparkkitila autolle, uima-allas, sauna ja hyvin varustettu kuntosali. Sairaanhoito Medellinin parhaissa suunnilleen eurooppalaista tasoa olevissa sairaaloissa on edullista ja hyvälaatuista. Monet niiden lääkäreista ovat saaneet koulutuksensa länsimaissa ja Medellinin omat parhaimmat lääketieteelliset yliopistot ovat hyvätasoisia. Ruoka on monipuolista ja edullista sekä kaupoissa, että ravintoloissa. Esimerkiksi hedelmiä on saatavilla yli 200 lajiketta, suurin osa niistä paikallisesti kasvatettuja. Ravintolassa saa pihviaterian kahdelle juomineen 12-15 dollarilla. Medellinin bussit, metro ja taksit ovat moderneja, siistejä ja edullisia, ja niillä pääsee kätevästi, luotettavasti ja nopeasti sinne minne haluaa. Elokuvateatterit ovat moderneja ja edullisia, 3-4 dollaria/ elokuva. Julkisia palveluja kuten puistoja, kirjastoja, museoita, kulttuurikeskuksia jne. on suhteellisen runsaasti. Medellinin asukkaat ovat Kolumbiassa ja laajemminkin etelä-Amerikassa tunnettuja ahkeruudestaan, ystävällisyydestään ja yrittäjähenkisyydestään, ja kaupungin talouselämä on virkeää ja voimakasta. Medellinin tärkeimmät tuotannonalat ovat terästeollisuus; tekstiilien ja muotivaatteiden tuotanto; makeis- ja konvehtituotanto; ruoka- ja juomateollisuus; kemikaaliteollisuus; lääketeollisuus; öljynjalostus; maataloustuotanto yleisesti (Medelliniin kuuluvilla maaseutualueilla); ja kukkien kasvattaminen. Medellinissä on yli 30 yliopistoa tai yliopiston haaraosastoa. Medelliniä palvelee kaksi lähellä sijaitsevaa lentokenttää, Olaya Herrera ja Jose Maria Cordova, josta jälkimmäinen on kansainvälinen lentokenttä, ja johon on Medellinistä 45 minuutin matka. Lentomatkustus on Kolumbiassa niin edullista ja helppoa, että sitä kannattaa käyttää myös normaalisti maan sisällä matkustaessaan. Medellinin asukkaat puhuvat usein vain espanjaa, ja englannin kielen taito on suhteellisen vähäistä esimerkiksi Panamaan verrattuna, jossa melkein kaikki puhuvat espanjan lisäksi suhteellisen hyvää englantia. Espanjan osaaminen tai opetteleminen on siten suotavaa Medelliniin muuttajalle. Yrittäjille Medellinin verotus on Suomeen verrattuna suhteellisen vähäistä, mutta kuitenkin suurempaa kuin Panamassa, joka tunnetaan etelä-Amerikan yrittäjä-ystävällisimpänä ja vähiten verottavana maana.

Tavallinen keskituloinen suomalainen voi elää Medellinissä samalla tavalla kuin rikas kolumbialainen miellyttävässä ympäristössä, rikkaiden materiaalisilla ja palvelullisilla mahdollisuuksilla.

Medellinin rikollisuus keskittyy suhteellisen kaukana keski-kaupungin hyvistä alueista sijaitseviin barrioihin. Rikollisuus johtuu suurelta osin Medellinin räjähdysmäisestä väestömäärän kasvusta, kun maaseudun ja pienten kaupunkien väestö on muuttanut Medellinin, osittain myös maaseudun väkivaltaa pakoon. Köyhä väestö on usein rakentanut itselleen nopeasti ja suunnittelemattomasti suhteellisen huonotasoisia taloja, joista on syntynyt laajemmassa mittakaavassa slummeja niille tyypillisine ongelmineen. Huumekauppa, ja huumekartellien ja -jengien sodat ovat lisänneet väkivaltaa. Vuonna 1808 Medellinissä oli 15 347 asukasta, vuonna 1905 59 815 asukasta, vuonna 1951 358 189 asukasta, ja vuonna 2013 Metro-Medellinissä oli 3 529 100 asukasta. Slummien ongelmia on pyritty korjaamaan purkamalla huonotasoisia taloja ja rakentamalla parempia tilalle; parantamalla liikenneyhteyksiä; antamalla edullisia minilainoja ja yrittäjäkoulutusta yrittäjille; panostamalla laajoihin turvallisuusoperaatioihin; lisäämällä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia omissa asioissaan ja osallistumista omien yhteisöjensä toimintaan; parantamalla ja laajentamalla koulutusta ja koulutusmahdollisuuksia; rakentamalla kirjastoja ja kulttuurikeskuksia; parantamalla viemäröintiä ja kommunikaatioyhteyksiä; jne. Toimenpiteet on suunnattu ensijaisesti sinne missä ongelmat ovat olleet suurimpia. Medellinin rikollisuus on ollut yleisesti laskussa 1980-luvun huippuvuosista, mutta rikollisuudessa on ollut suuri piikkejä huumekartellien sotiessa keskenään. Murhia ja tappoja on  ollut viime vuosina usein n. 25 - 35 / 100 000 asukasta, mutta esim. vuonna 2009 murhia ja tappoja oli 110 / 100 000 asukasta.  Medellinissä tehtiin sinä vuonna yhteensä 2899 murhaa ja tappoa. Tätä voi verrata Suomen lukuihin 2,2 / 100 000 asukasta.

Yhdysvalloista Medelliniin muuttanut Russell Freeman kertoo videoissaan Medellinistä ja Medelliniin muuttamisen mahdollisuuksista:

https://www.youtube.com/watch?v=kbPesQnhsq4

https://www.youtube.com/watch?v=x_7B1uNWtbU

https://www.youtube.com/watch?v=SIBfOU2qFI8

https://www.youtube.com/watch?v=0bcBmenGXIE

https://www.youtube.com/watch?v=GajLEbtAYBc

lauantai 15. maaliskuuta 2014

Ajatuksia Ukrainan tapahtumien seurauksista (edit)

Ukrainan tapahtumat ovat nostattaneet voimakkaita tunteita, ja ne ovat herättäneet vilkasta keskustelua ja monin paikoin syvällistä ajattelua. Mielipiteiden kirjo ja näkökulmien asteikko on ollut poikkeuksellisen laaja, ja olen nähnyt hyviä perusteluja lähes kaikkien näkökulmien kannattajilta. On kannatettu pikaista Natoon liittymistä; on pidetty Putinia Neuvostoliiton johtajia vastaavana diktaattorina, joka uhkaa Venäjän ympärillä olevia maita; on ymmärretty perustellusti Putinia ja Putinin toimintaa; on korostettu Suomen Venäjän ja lännen välisellä harmaalla vyöhykkeellä tasapainoilun tärkeyttä; on asetettu Usan salaiset toimet Ukrainan vallankumouksen taustavoimana Putinin toimien vastapainoksi ja jossain määrin niiden oikeuttajaksi; on painotettu Suomen itsenäistä puolustusta ja Eu jäsenenä saatavaa diplomaattista ja muuta turvaa; on korostettu kansainvälisen lain tärkeyttä kansainvälisissä suhteissa, mutta toisaalta epäilty sen vaikutusta Venäjään; on oltu huolissaan Suomen talouden kytköksistä Venäjään ja siten toivottu, että taloussuhteita Venäjään ei rikottaisi pakotteilla; Ukrainalle on ehdotettu samanlaista asemaa harmaan vyöhykkeen välimaana kuin Suomella on perinteisesti ollut; jne. Ukrainan tilanne on sotkenut maailmanjärjestyksen, jolloin maailmaa ja politiikkaa täytyy järjestää uudelleen. Kaikilla on tunne siitä, että he voivat pelin uudelleenjärjestelyssä vaikuttaa poikkeuksellisen paljon uuteen poliittiseen kurssiin osallistumalla  keskusteluun ja sanomalla mielipiteensä. Keskustelun monipuolinen versoilu on vielä lisännyt ihmisten tuntua siitä, että merkittävä poliittinen sekasotku ja uudelleenjärjestely on käynnissä. Vanhat poliittiset rajalinjat ovat hämärtyneet sekä puolueiden sisällä, että niiden välillä, ja jopa perussuomalaiset ja vihreät ovat yllättäen voineet löytää toisensa samalta puolelta. Poliittisiin auktoriteetteihin ja mielipidevaikuttajiin on yritetty vaikuttaa kiihkeästi, jotta he omaksuisivat kunkin kommentoijan ajaman näkökulman.

Mikä on tässä tilanteessa todennäköisintä mitä tulee tapahtumaan Suomen politiikassa?

Intellektuellien, poliittisten vaikuttajien tai muuten riittävän älykkäiden näkökulmasta hyvien mielipiteiden runsaus sekoittaa, koska lukuisten näkökulmien joukosta on vaikea valita oikeaa tai parasta. Lisäksi tilanne on niin uusi ja siitä on niin vähän kokemusta, että vakiintunutta ja luotettavaksi kokemusten kautta havaittua tietoa ei ole käytettävissä. Myös poliittiselle kokonaiskuvalle tarpeellisia synteesejä on vaikea tehdä, koska mielipiteiden epäyhteensopivuuksia on usein vaikea sulauttaa riittävästi toisiinsa. Esimerkiksi jos ottaa riittävästi huomioon Venäjän vastaisten talouspakotteiden vaikutukset Suomen talouteen, on vaikea sulauttaa sitä länsimaiden voimakkaaseen ja aktiiviseen puolustavaan politiikkaan vis-a-vis Venäjä; tai jos tuntee, että Suomen Nato-jäsenyys on ainoa mahdollisuus, mutta katsoo samalla, että Venäjää ei pitäisi tarpeettomasti ärsyttää, näitä voi olla vaikea solmia yhteen; tai jos katsoo, että Suomi hyötyy Eu:n selän takana toimimisesta, mutta Suomella pitäisi olla oma aktiivinen puolustava politiikka vis-a-vis Venäjä, siitä voi syntyä kognitiivista dissonanssia; jne. Venäjän politiikkaan liittyy suuria riskejä Suomelle, ja ihmisillä on taipumus pyrkiä välttämään tai minimoimaan riskejä. Tällaisessa kokonaistilanteessa ihmisillä on taipumus pyrkiä selkiyttämään tilannetta turvautumalla psykologisesti helppoihin, lyhyellä tähtäimellä turvallisiin, ennustettaviin ja jo valmiiksi luotettuihin vaihtoehtoihin, valmiisiin auktoriteetteihin. Ja valmiit auktoriteetit turvautuvat helpoimpiin, lyhyellä tähtäimellä turvallisimpiin, ennustettavimpiin ja iskostuneimpiin olemassaoleviin toimintapoihin. Älykkäät pystyvät älyllään selittämään itselleen minkä tahansa valitun auktoriteetin, konformismin ja/tai politiikan parhain päin itselleen. Siten ajattelun, mielipiteiden ja jopa jossain määrin toiminnan räjähdyksestä huolimatta suomalaiset ajautuvat lopulta tekemään Eu:n selän takana sen vähimmän mitä siihen liittyy, ja noudattamaan muilta osin Suomen poliittisiin käytäntöihin jo Neuvostoliiton ajoilta iskostunutta myöntyväisyyspolitiikkaa suhteessa Venäjään. On siinä ja siinä, vaikuttavatko Ukrainan tapahtumat lisäävästi Suomen puolustusbudjettiin, Naton jäseneksi Suomi ei tule pyrkimään. Suomella ei tule olemaan voimakasta politiikkaa suhteessa Venäjään. Venäläisten maahanmuuton annetaan jatkua, jolloin Venäjällä on yhä enemmän intressejä puuttua Suomen sisäisiin asioihin. Venäjä on sanonut puolustavansa Venäläisten etuja kaikkialla maailmassa ja Venäjä käyttää Suomessa olevia venäläisiä poliittisena vipuna omien valtatavoitteidensa saavuttamiseksi. Venäjän imperiumitavoitteet sanelevat heidän valtatavoitteensa. Suomi ajautuu yhä enemmän Venäjän satelliitiksi. Sen minkä piti avata uusia mahdollisuuksia, muuttuu kangistuneimpien vanhojen vaihtoehtojen jatkamiseksi ja vahvistamiseksi. Se mikä alussa näytti edullisemmalta muutoksen suhteen, ei ole suotuisinta muutokselle, päinvastoin. Paradoksaalisesti suotuisinta muutokselle on pieni tai keskisuuri sekasorto ja riski, pieni tai keskisuuri avautuminen muutokselle ja uudelleenjärjestelylle, ei suuri sekasorto ja suuri riski, suuri avautuminen muutokselle ja uudelleenjärjestelylle.

Pidän todennäköisyytenä edellä mainituille kehityskuluille 90-95%.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto