Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

lauantai 28. kesäkuuta 2014

23 syytä valehtelemiselle ja/tai varastamiselle (edit)

Seuraavat syyt voivat olla enemmän tai vähemmän päällekkäisiä.

1) Varastaa tai valehtelee vain suhteellisen vähän, vaikka voisi varastaa ja valehdella enemmän, ja näin säilyttää itsestään kuvan rehellisenä, lainkuuliaisena ja hyvänä ihmisenä, mutta saa silti jonkin verran hyötyä varastamisesta ja valehtelemisesta (esim. valehteleminen työpaikkahakemuksissa, työpaikkahaastatteluissa, kertomuksissa omista saavutuksistaan jne).

2) Jos sisäryhmään A kuuluva henkilö X varastaa tai valehtelee, ja se on muiden sisäryhmään kuuluvien tiedossa tai tulee heidän tietoonsa, X voi toimia tahallaan tai tahattomasti esimerkkinä, ja varastamisen tai valehtelemisen psykologisena oikeutuksena muille A:n jäsenille.

Jos kilpailevaan ulkoryhmään B kuuluva henkilö varastaa tai valehtelee ja jää siitä kiinni tai se tulee muuten sisäryhmä A:n tietoon, se vähentää A:n jäsenten valehtelua ja varastamista, koska he haluavat erottautua moraalisesti parempina kilpailevasta ulkoryhmästä.

3) Kun lähes kaikki henkilö X:n sosiaalisen ryhmän jäsenet varastavat ja valehtelevat, ja hyötyvät siitä, X ei halua jäädä muista jälkeen, ja tekee samalla tavalla. Muiden sosiaalinen esimerkki toimii varastamisen ja valehtelemisen oikeuttajana, motivoijana ja kannustimena.

4) Henkilö X aloittaa pienestä varastamisesta tai valehtelemisesta ja etenee ajan kuluessa asteittain pienin lisäyksin suurempaan. X tottuu asteittain suurempaan varastamiseen tai valehtelemiseen, ja usein sen magnitudi hämärtyy ja näyttää hänelle pienemmältä tai vähemmän merkittävältä kuin se todellisuudessa on.

5) Kun henkilö X on yhden tai useamman asteen erossa varastamisen tai valehtelun kohteesta tai seurauksista, se on psykologisesti helpompaa ja sen magnitudi ja merkitys sumentuu. Esim. X:lle on psykologisesti helpompaa varastaa rahaa luottokorttihuijauksella kuin varastaa konkreettista setelirahaa, tai X:n on psykologisesti helpompi valehdella kun hän ei ole näkemässä sen negatiivisia seurauksia, jotka tapahtuvat jossain muualla sellaisten henkilöiden keskuudessa, joihin hän ei ole yhteydessä.

6) Henkilö X kostaa toisen henkilön, ryhmän, yrityksen, organisaation tms. kuvitellun tai todellisen loukkauksen, vahingonteon tai rikkomuksen varastamalla tai valehtelemalla.

7) Pakottavaksi koettu tilanne. Henkilö X pyrkii pelastamaan itsensä tai sosiaalisen ryhmänsä varastamalla tai valehtelemalla tukalassa tilanteessa.

8) Persoonallisuushäiriö, muu psykologinen häiriö tai muu psykologinen syy. Psykopatia, kleptomania, impulssikontrollihäiriö, ahdistuneisuushäiriö, pakko-oireinen häiriö, mytomania (pseudologia fantastica eli pakonomainen valehtelu), epävakaa persoonallisuus, jännityksen etsintä, tylsistymisen poistaminen jne. Nämä voivat ilmetä sykleinä, esim. ahdistuneisuushäiriöinen tuntee ahdistusta ja tarvitsee varastamisen tuomaa jännitystä ja sen jälkeistä helpotuksen tunnetta (jos ei jäänyt kiinni) ja hyvän asian saavuttamisen tunnetta (sai tavoittelemansa tavaran tms) lievittääkseen, syrjäyttääkseen tai poistaakseen ahdistusta. Myöhemmin varastamisesta seuraa ahdistuneisuushäiriöiselle usein syyllisyydentunteita, jotka aiheuttavat ahdistusta, joka johtaa jatkuessaan jossain vaiheessa uuteen varastamiseen, jne.

9) Tilaisuus tekee varkaan -varastaminen. Esim. joku henkilö tekee työpaikalla virheen, jonka seurauksena ylimääräinen määrä tavaroita Y päätyy henkilö X:lle. Muut yrityksen henkilöt eivät ole tietoisia tavaroiden Y olemassaolosta, kukaan ei ole niistä vastuussa, ja kukaan ei tarvitse niitä. X päättää impulsiivisesti ottaa tavarat itselleen. Tai henkilö X on kaupassa, ja hänellä on kassi ostoskärryissä. Muutama kärryihin laitettu tavara päätyy huomaamatta kassin taakse. Kassalla X luulee laittavansa kaikki tavarat ostoshihnalle, mutta kassin takana olevat tavarat jäävät kärryihin. Maksettuaan ostokset ja ollessaan laittamassa ostoskärryjä ostoskärryjonoon X huomaa kassin taakse jääneet tavarat. Hän ei toisaalta halua enää nähdä sitä vaivaa, että hän palaa uudelleen maksamaan tavarat ja toisaalta hän impulsiivisesti haluaa tavarat itselleen ilmaiseksi, kun ne kerran siinä jo valmiiksi ovat, joten hän sujauttaa ne ostoskasseihin muiden tuotteiden joukkoon.

10) Jyrkkä ero oman ryhmän sisäisen hyvän moraalin ja sen ulkopuolisen negatiivisen moraalin välillä. Sisäryhmässä henkilö X noudattaa rehellisyyttä, avuliaisuutta, vastavuoroisuutta, ystävällisyyttä jne. Ulkoryhmän jäseniltä X voi hänen sisäryhmänsä sääntöjen mukaan vapaasti varastaa, heille voi vapaasti valehdella, ja heitä voi muutenkin kohdella huonosti.

11) Robin Hood. Henkilö X kokee varastavansa pahalta kohteelta (ihminen, ryhmä, yritys, organisaatio tms) tai valehtelevansa pahalle kohteelle, auttaakseen jotakin hyvää tahoa (ihminen, ryhmä, yritys, organisaatio tms). Usein Robin Hoodiksi itsensä kokeva auttaa samalla myös itseään varastamisen tai valehtelun hyödyillä, ja joko oikeuttaa sen hyväntekeväisyydellään, tai pettää itseään ja kuvittelee oman hyödyn motiivin pienemmäksi kuin se todellisuudessa on.

12) Kun varastamisesta ja valehtelusta seuraavat sosiaaliset, taloudelliset ja/tai vapauteen liittyvät rangaistukset ovat vähäisiä ja epätodennäköisiä, se voi kannustaa ihmisiä varastamaan ja valehtelemaan. Tai kun yhteiskunta tai sosiaalinen ryhmä on liian anteeksiantavainen varastamisen ja valehtelemisen suhteen, se voi kannustaa ihmisiä varastamaan ja valehtelemaan.

13) Henkilö X pitää yllä sosiaalisia kulisseja (esim. mielikuvaa oman perheen korkeasta sosiaalisesta statuksesta) tai sopua ja rauhaa sosiaalisen ryhmän sisällä valehtelemalla.

14) Henkilö X varastaa ja valehtelee kilpaillessaan rahasta, statuksesta, työpaikoista ja vallasta. Kilpailu oikeuttaa ja motivoi varastamisen ja valehtelemisen hänelle.

15) Kun henkilö tuntee alemmuuden tunteita, hän voi pyrkiä parantamaan tai korjaamaan alhaiseksi koettua statustaan valehtelemalla ja varastamalla.

16) Kun harmaa, epäselvä tai epävarma alue oikean ja väärän välillä on laaja, se voi houkutella ihmisiä varastamaan ja valehtelemaan. Henkilö X esim. ajattelee, että voin ihan yhtä hyvin valehdella ja varastaa, kun on joka tapauksessa epäselvää mikä on oikein ja mikä väärin.

17) Kun johtaja X nimittää ympärilleen miehiä, jotka sanovat kaikkeen kyllä, myöntyvät kaikkeen mitä johtaja sanoo ja suhtautuvat positiivisesti kaikkiin johtajan esittämiin ajatuksiin, johtaja X luo ympärilleen sosiaalisen kuplan, joka voi oikeuttaa ja motivoida johtaja X:n varastamaan ja valehtelemaan, koska kaikki hänen ympärillään vakuuttavat johtajan toimivan oikein ja hyvin teki hän mitä tahansa. Yritykseen saattaa tällä tavoin muodostua varastamisen ja valehtelemisen kulttuuri, jossa lähes kaikki yrityksen johtavissa asemissa olevat pitävät sitä yllä ja osallistuvat siihen.

18) Kun henkilö X ajattelee nykyhetkeä ja itseään nykyhetkessä, ja ei ajattele tulevaisuuden mahdollisia seurauksia itselle ja omalle sosiaaliselle piirille, ja varmoja seurauksia yhteiskunnalle, hän varastaa ja valehtelee todennäköisemmin.

19) Varastaminen, valehteleminen ja/tai rahan hankkiminen valehtelemisella (huijauksilla, petoksilla, väärennöksillä tms) on henkilö X:n työ. Hän myy paljon varastamiaan tavaroita, koska ei tarvitse niitä, mutta haluaa niistä saatavat rahat.

20) Henkilö X saattaa ajatella, että hän auttaa varastamisen kohdettaan. Kun X esim. varastaa CD-levyn, jolla on yhtyeen Y musiikkia, X ajattelee auttavansa Y:n suosiota, mainetta, kuuluisuutta, menestystä ja rahanhankintaa kuuntelemalla Y:n musiikkia ja kommentoimalla sitä sosiaalisessa mediassa. X voi lisäksi rationalisoida varastamista ajattelemalla, että hän ei olisi ostanut Y:n CD-levyä, jos olisi joutunut maksamaan siitä.

Henkilö X voi pyrkiä valehtelemalla auttamaan valehtelemisen kohdettaan, esim. kehumalla ja ylistämällä Y:tä valheellisesti niin, että Y:n itsetunto paranee.

21) Henkilö X voi rationalisoida varastamista ja valehtelemista itselleen sillä, että varastamisen ja valehtelun kohde on ideologis-poliittisesti määriteltynä paha, ja ansaitsee varastamisen ja valehtelun.

22) Pelkkä hyöty. X varastaa tavaroita ja tuotteita saadakseen ne itselleen, mutta ei kuitenkaan tee sitä työkseen. X valehtelee aina kun siitä on hänelle hyötyä ja se on mahdollista.

23) Tuhlailun ja tappioiden peitteleminen tai korjaaminen. Henkilö X on tuhlannut rahojaan liikaa ostoksiin, juhlimiseen ja uhkapeleihin, ja hän on ottanut paljon velkaa, johon hänellä ei ole varaa. Hän pyrkii varastamisella korjaamaan taloudellista tilannettaan lähemmäs taloudellista omavaraisuutta. Hän on valmis ottamaan suuria riskejä päästäkseen taloudellisesta ahdingosta. Hän näkee varastamisen väliaikaisena pakollisena keinona, mutta jos hän ei saa taloudellista tilannettaan parannettua tarpeeksi, siitä voi tulla pysyvä keino. Henkilö X valehtelee koko ajan perheelleen ja sukulaisilleen salatakseen taloudellisia ongelmiaan.

16 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

http://vivas.fi/23-elainta-jotka-pilaavat-valokuvasi-tavalla-tai-toisella/

Anonyymi kirjoitti...

''10) Jyrkkä ero oman ryhmän sisäisen hyvän moraalin ja sen ulkopuolisen negatiivisen moraalin välillä. Sisäryhmässä henkilö X noudattaa rehellisyyttä, avuliaisuutta, vastavuoroisuutta, ystävällisyyttä jne. Ulkoryhmän jäseniltä X voi hänen sisäryhmänsä sääntöjen mukaan vapaasti varastaa, heille voi vapaasti valehdella, ja heitä voi muutenkin kohdella huonosti.''

Tulee mieleen esimerkiksi afroamerikkalaisten asenteet valkoisia kohtaan. Mustien väkivalta ja rikollisuus valkoisia kohtaan on tutkitusti huomattavasti yleisempää kuin valkoisten rikollisuus mustia kohtaan.

''12) Kun varastamisesta ja valehtelusta seuraavat sosiaaliset, taloudelliset ja/tai vapauteen liittyvät rangaistukset ovat vähäisiä ja epätodennäköisiä, se voi kannustaa ihmisiä varastamaan ja valehtelemaan. Tai kun yhteiskunta tai sosiaalinen ryhmä on liian anteeksiantavainen varastamisen ja valehtelemisen suhteen, se voi kannustaa ihmisiä varastamaan ja valehtelemaan.''

Tuosta tulee mieleen varsinkin Ruotsi. Luin joskus (hommafoorumille linkatun?) jutun, jossa haastateltiin erästä irakilaistaustaista nuorisorikollista. Sosiaalitanttojen ymmärrys ja ja heidän kanssaan käydyt keskustelut vain vi****ivat häntä ja saivat hänet halveksimaan Ruotsia entistä enemmän. Kunniakulttuurissa kasvanut arvostaa voimaa ja julkinen ruoskimisrangaistus + rankka työleiri olisi varmaan ollut ainoa oikea keino rangaista häntä. Ja karkotus kauan päälle.

''15) Kun henkilö tuntee alemmuuden tunteita, hän voi pyrkiä parantamaan tai korjaamaan alhaiseksi koettua statustaan valehtelemalla ja varastamalla.''

Olen miettinyt, että onkohan vähemmistöjen valkoisiin kohdistaman rikollisuuden yksi suurimmista syistä tämä. Älykkyysosamääräerot eri etnisten ryhmien välillä ovat isot ja esim. Suomessa on entistä vähemmän työpaikkoja ihmisille, joiden ÄO on alle 100 (tai alle 105...). Onkohan mahdollista, että nämä ryhmät tiedostavat erilaisuutensa alitajuisella tasolla varsin selkeästi ja samoin syyn valkoisten taloudellisesti/yhteiskunnallisesti paremmalle asemalle? Asian tiedostaminen tekee kuitenkin kipeää joten seurauksena on alemmuudentunne. Kukapa haluaisi myöntää, että toinen etninen ryhmä on paljon omaa älykkäämpi?

Esimerkkejä kullein kohdalle on paljon ja jokaisesta länsimaasta.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Ruotsista vielä...Olen saanut mediasta sellaisen käsityksen, että ruotsin feministipuolueen (johtajana Gudrun Schyman) kannatus on noussut. Aika mielenkiintoista ottaen huomioon maan väestökehityksen.

Olen miettinyt myös sitä, että miten ihmeessä joku jaksaa edelleen uskoa tuollaiseen aatteeseen, vaikka monet tieteelliset tutkimukset ovat todistaneet jo monta kertaa, että naisten ja miesten taipumus hakeutua eri aloille johtuu biologisista eroista. Myös moni muu naisten ja miesten ero johtuu biologiasta. Oikeastaan lähes kaikki. Miksi taistella esim. naisten saamiseksi yritysten johtoon, vaikka on ilmiselvää, että miehissä on enemmän hajontaa ja huippulahjakkuuksia? Ja suuremmat testosteronitasot, jotka auttavat kestämään paremmin työstressiä?

Jos feministit ovat oikeasti huolissaan esim. naisten eläkkeistä, niin miksi he eivät aja esim.sitä, että aviomiehen palkasta vähennettäisiin tietty prosenttimäärä kotirouvan eläkettä varten? Miksi taistella asioita vastaan, joiden ei kuulukaan muuttua?

Voisikohan yksi syy tuollaisen aatteen kannattamiseen olla se, että feministit eivät halua myöntää naisten olevan luonnostaan ''hieman'' avuttomampia verrattuna miehiin? Suurin osa naisista ei pärjää täysin vapaassa kilpailussa yksityisellä sektorilla miehiä vastaan ja ilman (lähinnä miesten) maksamia julkisia tulonsiirtoja suurin osa naisista joutuisi turvautumaan aviomiehen tai isän tilipussiin?

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija: "Onkohan mahdollista, että nämä ryhmät tiedostavat erilaisuutensa alitajuisella tasolla varsin selkeästi ja samoin syyn valkoisten taloudellisesti/yhteiskunnallisesti paremmalle asemalle? Asian tiedostaminen tekee kuitenkin kipeää joten seurauksena on alemmuudentunne. Kukapa haluaisi myöntää, että toinen etninen ryhmä on paljon omaa älykkäämpi?"

- Monet tiedostavat ja jotkut jopa haluavat muuttua esim. mustista valkoisiksi:

https://www.youtube.com/watch?v=tEvL7C3NOWY

Monille tiedostaminen aiheuttaa kaunaisuutta ja/tai ilmiön kiistämisen, usein molempia samanaikaisesti.

***

Feministinen ideologia, jolla on epärealistiset ja vääristyneet lähtökohdat ja tavoitteet, ajautuu väistämättä epätoivoiseksi todellisuuden vääristämiseksi pakkokeinoin ja räikeällä propagandalla.

Valkea kirjoitti...

Edit on pieniä muutoksia ja lisäyksiä tekstiin.

Anonyymi kirjoitti...

Mustat Pantterit (tuo oli muistaakseni sen ryhmän nimi) tosin levittävät nykyisin vihapropagandaa valkoisten lisäksi myös juutalaisia vastaan. Hehän ovat vielä valkoisiakin menestyneempiä, ainakin USA:ssa. Peiliin katsominen ja tosiasioiden myöntäminen on aina tuhat kertaa vaikeampaa kuin muiden syyttäminen.

Mustille olisi ollut paljon hyödyllisempää, jos tuokin järjestö olisi keskittänyt aikansa vaikkapa isän roolin vahvistamiseen mustien yhteisöissä ja rikollisuutta/antisosiaalista elämäntapaa ihannoivien asenteiden vastustamiseen.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Luin muuten yksi päivä Ritva Santavuoren kirjaa Rouva syyttäjä ja mafian lait (2000). Hän käsittelee siinä pitkälti samoja asioita kuin sinä kirjoituksissasi.

Santavuori muun muassa toteaa, että itänaapurillamme on ollut iso vaikutus Suomen rikoslainsäädäntöön, seksuaalikulttuuriin, liikennekulttuuriin, päihteidenkäytön tapoihin ja moneen muuhun asiaan.

Esimerkiksi 70-luvulla stalinismia ihailevat ihmiset pääsivät avainpaikoille suomalaisessa yhteiskunnassa. He myös vaikuttivat rikoslainsäädäntöön. Yksityisen omaisuuden suoja oli neuvostoajattelijoiden mukaan liian ylikorostettu ja julkisen omaisuuden suoja liian huono, joten yksityishenkilöiden omaisuuteen kohdistuvien rikosten tuomuoita lievennettiin ja julkiseen kohdistuneita kovennettiin. Tämän tarkoitus oli aiheuttaa pelkoa neuvostokansalaisissa. Ajateltiin myös, että hyvät, kunnon ihmiset oli laitettu vankilaan ja todelliset konnat olivat vapaalla jalalla. Tämä heijastui NL:sta myös Suomeen ja sen lakeihin.

Suomessa on naurettavan matalat tuomiot esimerkiksi seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Myös yksityishenkilön omaisuuden vahingoittaminen on huomattavasti vähemmän paha juttu lain silmissä kuin veronkierto. Suomen lepsut lait myös houkuttelevat esim.itä-eurooppalaisia huumekauppiaita ja -salakuljettajia, koska huumekaupasta joutuu usein lusimaan vain 2 vuotta ja sen jälkeen pääseekin taas tuhlaamaan ansaitsemiaan rahoja ja jatkamaan bisnestä. Myös olot vankiloissa ovat varsin hyvät.

Ulkomaalaiseen kohdistunut rikos merkitään automaattisesti viharikokseksi, vaikka kantasuomalaisia ei olisi mailla halmeilla. Kun muslimi raiskaa kristityn tytön niin sitä ei merkitä viharikokseksi. Siis jos se kristitty on kantasuomalainen. Eli kyseinen asetus on täysin moraaliton. Kantasuomalaiseen kohdistunut rikos ei ole koskaan lain mukaan viharikos, ulkomaalaiseen kohdistunut on aina viharikos.

Suomessa myös väitettiin varsinkin 90-luvulla, että täällä ei toimi itämafiaa. Näin ei kuitenkaan ole, minkä Santavuorikin todistaa.

Ulkomaalaiset laitetaan suomalaisten edelle asuntojonoissa jne.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Santavuori kuvaa myös muuttuneita asenteita huumeidenkäyttöä kohtaan. Ainakin kirjan kirjoitusaikana suuri osa pääkaupunkiseudun nuorista piti huumeidenkäyttöä ihan normaalina asiana.

Tämä ei ole sattumaa. Suuri raha nimittäin pyrkii lieventämään huumeidenkäyttöön liittyviä asenteita. Syy on se, että jos huumeet laillistetaan ja niiden käyttö hyväksytään yleisesti, niin se voi tuo valtavasti rahaa huumeita myyville tahoille (mafioille, diilereille, valmistajille...). Huumekauppa on muistaakseni ensimmäiseksi tai toiseksi tuottoisin ala maailmassa.

Ruotsissa on kerran 60-luvulla kokeiltu tiettyjen huumeiden laillistamista ja seuraukset olivat katastrofaaliset. Huumeet päätyivät laittomaan kauppaan ja esim. huumekuolemien määrä nousi jyrkästi. Myöskin Hollannin kokeilu on epäonnistunut täysin ja he tekisivät Santavuoren mukaan mitä tahansa palatakseen 24 vuotta ajassa taaksepäin. Kuten Santavuori toteaa, huumeiden laillistamisella ei pyritä parantamaa narkomaanien elämää, vaan rikastumaan.

George Soros on perustanut Open Society -instituutin, jonka yksi tarkoitus on vapauttaa/dekriminalisoida huumekauppa. Se pyrkii siihen viiden askeleen ohjelmalla, jonka viimeinen askel on huumeiden käytön ja myynnin dekriminalisointi. Sitä ennen muutetaan asenneilmastoa ja ihmiset saadaan ajattelemaan, että huumeet ovat normaali osa elämää, kuten tupakka ja alkoholi. Ihmiset saadaan ennen dekriminalisointia myös hyväksymään huumeiden käyttö.

Ovatko nuo lobbaajat miettineet ollenkaan, miten monet rikokset tehdään päihteiden käytön vaikutuksen alaisina?

Tuosta huumekaupan dekriminalisoinnista tulee mieleen seksikaupan dekriminalisointi esim. Saksassa. Sen piti vähentää ihmiskauppaa ja vaikka mitä, mutta vaikutus on ollut täysin päinvastainen. Ja onko kukaan tutkinut, miten se on vaikuttanut naisiin kohdistuviin asenteisiin, siihen miten miehet näkevät naiset?

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

kiitos referaatista. Olen lukenut tuon kirjan aikanaan vuosia sitten. Santavuori on yksi parhaimmista suomalaisen yhteiskunnan kommentoijista, ja olen hänen kanssaan lähes kaikesta samaa mieltä. Suomalaiset oikeuskäytännöt ovat epäoikeudenmukaisia mm. mainitsemistasi syistä. Suosittelen myös kirjaa 'Rouva Syyttäjän Paluu'.

Anonyymi kirjoitti...

Kuulin juuri uutisista, että Suomen kansalaisuushakemusten määrä on noussut. Top 3 maat hakijoiden alkuperän mukaan: 1.Venäjä. 2. Somalia. 3.Irak...Ei hyvänen aika!! Viime vuonna sen sai muistaakseni 86 % hakeneista eli lähes kaikki. Tervetuloa Suomeen ulkomaalaiset. Maksamme täällä maailman korkeimpia veroja (70 % tuloista alv.ym. mukaan lukien), jotta voisitte tehdä niin monta lasta kuin haluatte. Toki tuo ei ole ainut ongelma.

Suomen kannalta olisi paras, jos kansalaisuuden saamisen ykkös-/perusehto (jonka on pakko täyttää, olivat olosuhteet mitkä tahansa) olisi seuraava: henkilöllä on ainakin toisen vanhemman suvun puolelta oltava katkeamaton Suomen kansalaisena olon ketju vuosilta 1918-1955. Tai 1918-1965. Tai 1918-1980. Eli täysin ulkomaalaisille ei annettaisi niitä. Myös kaksoiskansalaisuus olisi laiton ja Suomen kansalaisuuden menettäisi, jos henkilöllä olisi myös toisen maan kansalaisuus.

Kellä olisi rohkeutta ajaa tuota aloitetta eteenpäin? Aluksi vaikka osoitteessa kansalaisaloite.fi? Tai jossain addressissa? Enemmistö suomalaisista haluaa rajoittaa maahanmuuttoa, mutta sitä ei rajoiteteta ilman tuollaisia radikaaleja toimia. Ei riitä, että sanotaan gallupeissa, että haluamme rajoittaa. Pitää toimia.

Olisi mielenkiintoista kuulla, kuinka moni suomalainen kannattaa ehdotustani? 35 %? 50 %? 55 % ? Pelkään, että monin pitää sitä natsahtavana, vaikka vastustaakin nykymenoa. Pelkään, että ihmiset eivät ymmärrä, mitä on oikeasti tehtävä ja mitkä ovat ne ydinmuutokset, jotka on muutettava, jotta nykymeno muuttuu. Tai että miksi juuri nuo vuodet ovat merkittävät ehdotuksessa.

Voin kuvitella Ilta-Sanomien gallupin nettilehden sivuilla: ''Pitäisikö Suomen kansalaisuuden saamisen riippua syntyperästä?''

Rukoillaan, että Euroopan kansalaisuuslait muuttuvat edellä mainitun kaltaisiksi kaikissa Euroopan maissa. Kellä on kansalaisuus on lopulta se asia, joka eniten merkitsee. Esim. Ranskassa 96 % algerialaisista äänestää vasemmistoa, joka ajaa kantaranskalaisille vahingollista politiikkaa.

Mitä ajatuksia sinussa herättää tuo kansalaisuuden myöntämiseen liittyvä ideani? Mikä noista kansalaisuusketjun vuosiyhdistelmistä olisi mielestäsi paras vaihtoehto?

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Jotkut tosin ovat ehdottaneet sosiaalitukien alasajoa esim.Viron tyyliin (sinnehän ei sen takia hae juuri kukaan), mutta siinä kärsisivät ahtaassa asemassa olevat kantasuomalaiset perheet. Ja joskus vuosi pari sitten uutisissa kerrottiin, kuinka Viron koululaiset näkevät kesälomalla nälkää, koska vanhemmilla ei ole varaa ostaa ruokaa ja ei ole kouluruokatarjoilua. Suomessa sitten sen takia laitettiin keräys pystyyn Viron koululaisten hyväksi.

Tuo äsken ehdottamani kansalaisuuslainsäädännön muuttaminen olisi kokonaisuudessaan paras vaihtoehto ehkä, mutta pelkään, että iso osa ihmisistä ei hahmota syy-seuraussuhteita tarpeeksi hyvin, jotta tukisi sitä.

Millaisia lainsäädäntöön tms. liittyviä ehdotuksia sinulla on maahanmuuton torppaamiseksi?

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

lopettaisin maahanmuuton käytännössä kokonaan, lukuunottamatta pientä asiantuntijoiden virtaa eurooppalaisista maista. Suomessa on jo nyt aivan liikaa ulkomaalaisia, ja suurin osa heistä yhteensopimattomia suomalaisten kanssa. Jos jokin yritys haluaa jotain harvinaista osaamista, jota Suomessa ei ollenkaan ole, se voi perustaa tytäryhtiön ulkomaille. Globalisaation aikana tällainen yritysten hajautettu toiminta on arkipäivää. Nyt maahanmuuttoa perustellaan suoraan tai epäsuorasti useimmiten halpatyövoimalla, byrokratioiden asiakkuuksilla (sosiaalinen maahanmuutto) ja vasemmistopuolueiden kannattajien määrän lisääntymisellä. Kaiken tällaisen maahanmuuton lopettaisin kokonaan. Moraaliset syyt maahanmuutolle ovat valheita ja/tai itsepetoksia. Lisäksi loisin maassa oleville maahanmuuttajille voimakkaita insentiivejä muuttaa takaisin kotimaihinsa, ja karkottaisin osan.

Mitä tulee ehdotukseesi, olen valmis kannattamaan mitä tahansa maahanmuuttoehdotusta, joka rajoittaa maahanmuuttoa käytännössä voimakkaasti. Maahanmuuton vähentäminen tai lopettaminen on tärkein poliittinen asia.

Anonyymi kirjoitti...

Kohtien 2 ja 3 sisäkkäisiin vaikutuksiin voitaisiin sanoa, että sisä- ja ulkoryhmän määritelmät tai pikemminkin toteutumat ovat vaikeita myös vahvasti yhteenkuuluvaisuutta kokevissa ryhmissä, mikäli taustalla ei ole jokin ulkoinen tekijä, joka oikeuttaa sisäisyyden. En oikein tiedä tällaisessa maallisessa tapauksessa, onko Jumala tai vastaava mahdollinen tällaisen saavuttamiseksi ilman eroamattomuutta jumalattomista. Toisin sanoen, tässä ajattelussa mahdollisesti kohtaa ongelman se, että kaikki uskoisivat. Toisaalta, jos maallisesta erottautumisesta puhutaan, silloin tulee ottaa ryhmän erottautuminen muista ryhmistä päämääräksi. Sinä olet ratkaissut ongelman etnosentrisesti, vaikkei kyseiseen biologiseen tai geneettiseen lähestymiseenkään ongelmatonta tapaa ole. Miten ratkaiset etnokeskeisyyden? Mikä on riittävä raja hyväksyä etnokeskeiseksi jäseneksi? Eli kai tivaan perinteistä kulttuurin ja genetiikan suhdetta määrittää sisäryhmä.

-U

Valkea kirjoitti...

- U,

suosittelen suomalaisille yleisesti individualistisesti (assortative mating) tai yhteisöllisesti harjoitettua endogamiaa. Jos ja kun suomalaiset muodostavat itsestään tietoisia yhteisöjä, endogamia tehostuu, vakiintuu ja muuttuu kestäväksi. Yksittäisiä Skandinavian etnisten ryhmien jäseniä mahtuu joukkoon.

Anonyymi kirjoitti...

''Suomalaiset oikeuskäytännöt ovat epäoikeudenmukaisia mm. mainitsemistasi syistä.''

Olisi mielenkiintoista lukea joskus artikkeli, jossa valaiset noita muita syitä.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

katsotaan mitä tapahtuu. Yksi iso artikkeli odottaa valmistumistaan, ja keskityn ainakin lähitulevaisuudessa siihen.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto