Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

perjantai 23. lokakuuta 2015

Vähemmän kuin ihminen, enemmän kuin ihminen

Pieni tilannetiedotus ensin. Remontin / rakennustyömaan haitat ovat nyt vähentyneet pahimmasta, mutta eivät kokonaan poistuneet. Haittojen pitäisi vähentyä tulevina viikkoina edelleen. Blogikirjoittelu ja kommentteihin vastaaminen on siksi edelleen osittain hankalaa. Tämän syyn takia seuraavassa  on määrältään kevyt, mutta sisällöltään melkein kokonaan vakavahenkinen kommentti internetin pinnallisilta umpikujilta. Seuraavan kirjoitukseni on tarkoitus olla pidempi ja kauttaaltaan vakava. Älkää kertoko tätä liberaaleille, mutta kun halveksunnan kohde on välinpitämätön ja/tai hän ilmaisee lietsovansa lisää halveksuntaa itseään kohtaan, sillä on taipumus psykologisesti vähentää halveksijoiden halua halveksuntaan. ;)

***

Kommenttini Ruben Stillerin perussuomalaisia halventavaan artikkeliin Image-lehdessä:

Minä olen perussuomalainen.

Viimeisimmän HS-gallupin mukaan 70% suomalaisista haluaa kiristää maahanmuuttopolitiikkaa, jotta maahanmuuttotulva saadaan pysäytettyä. Olette siis lisääntyvässä määrin yksin siellä punavihreässä kuplassa. Ehkäpä teidän on aika vähitellen viritellä viimeisiä juhlia, kuten uppoavassa Titanicissa aikanaan.

Oletteko muuten huomanneet, että kasvava määrä Suomessa asuvista maahanmuuttajistakin vastustaa voimakkaasti maahanmuuttotulvaa, heillä kun on tuhansien vuosien tuskalliset kokemukset monietnisyydestä ja monikulttuurisuudesta?

Stillerin artikkelissa pyritään perussuomalaisia rasistisesti halventamalla ja alaspäin painamalla nostamaan itseä ja lukijoita, tuottamaan mielihyvää ja lisäämään yhteishenkeä. Sama toistuu kommenteissa. Ei se minua haittaa, päinvastoin, lietson teitä vielä suurempaan rasistisuuteen, halveksuntaan, ylenkatseeseen ja inhoon suomalaisia kohtaan.

Liberaalissa rasistisuudessa on kyse on globaalin liberaalin kilpailun psykologiasta; atomisoidun yksilön täytyy olla menestyvä, voittoisa, älykäs, kaunis/komea, rikas, virheetön, haluttu, täydellinen, kaikkien ihailema ja arvostama, paljon saavuttanut, itsevarma, vahva, sitkeä, ahkera, jne. Hyvä ei riitä, koska vain paras voittaa. Liberaali universaali tasa-arvo vain pahentaa kilpailua, koska ihmisten on sen vallitessa vaikeaa säilyttää pieniä turvattuja yksilöllisiä ja/tai sosiaalisia etuoikeuksiaan. Ihmisiä mitataan, tutkitaan, testataan, haastatellaan, luokitellaan, kvantifioidaan ja määritellään, joten yhteiskunnan koneistojen edessä ihmiset riisutaan alastomiksi heidän itseään koskevista pienistä positiivisista, lohdullisista ja harmittomista illuusioistaan. Yhteiskunnan koneistot kertovat ihmiselle kilpailullisen 'totuuden' hänestä itsestään, jota hän ei voi väistää. Ihmiset ovat epätäydellisiä, vajavaisia, puutteellisia ja haavoittuvaisia, joten he jäävät jälkeen globaalin kilpailun vaatimuksista. Myös voittajat voittavat useimmiten vain yhdellä alueella, ja ovat puutteellisia muilla alueilla. Haastajat uhkaavat voittajaa jatkuvasti, ja viimeistään väistämätön iän kertyminen nujertaa parhaimmankin voittajan. Tappio ja luovutus odottaa tien päässä voittoisintakin mestaria.

Näiden olosuhteiden vallitessa ihmiset kokevat, että he tarvitsevat pärjätäkseen huonojen puoliensa salaamista; omien kykyjensä ja ominaisuuksiensa paisuttelua; valheita; moraalisia, taloudellisia, poliittisia, sosiaalisia, psykologisia, tms. kulisseja ja naamioita; pientä tai vähän suurempaa varastamista ja sääntöjen rikkomista; narsistista tai solipsistista itsekeskeisyyttä; kaksinaismoralismia; de facto välinpitämättömyyttä; jne. Sekä tietysti jonkin omiin tavoitteisiin sopivan ryhmän, jota haukkumalla ja halventamalla voi nostaa itseä ja omaa viiteryhmää. Kun liberaalit halventavat perussuomalaisia ja muita ei-liberaaleja suomalaisia, perussuomalaisista tulee vähemmän kuin ihmisiä, jolloin liberaaleista tulee suhteessa enemmän kuin ihmisiä. Liberaalit tarvitsevat valheellista mielikuvaa itsestään 'super-ihmisinä', loistavaa hyvyyttä, oikeudenmukaisuutta, ymmärrystä, älykkyyttä, viisautta, kykyä jne. säteilevinä henkilöinä, vain se täyttää liberaalien sosiaalisten piirien ja globaalin kilpailun vaatimukset. Halventaminen on helppoa ja kuka tahansa pystyy siihen; se vaikuttaa jokamiehen oikotieltä lähemmäs menestystä. Narsistisista mielikuvista huolimatta pinnan alla väreilee jo kohta uudelleen riittämättömyyden tunteita, pelkoja, huolia, häpeää, syyllisyyttä, stressiä, epävarmuutta ja/tai ahdistusta, joten lääkkeeksi tarvitaan yhä uusia melkein kuin ritualistisesti toistuvia halventamisia.

"Mikael", te sanotte, "tuota samaahan perussuomalaiset tekevät suhteessa maahanmuuttajiin." Te olette siinä osittain oikeassa. Löytyy sellaisia perussuomalaisia, joiden maahanmuuttoon tai maahanmuuttajiin liittyvä kritiikki perustuu osittain tai kokonaan edellä mainittuun prosessiin. Huomaatteko nyt, että vaikka yrititte erottautua perussuomalaisista painamalla heitä alaspäin, pintapuolisia sanoja karsimalla ja syvärakenteita tarkemmin analysoimalla te paljastuitte pohjimmiltaan samanlaisiksi kuin perussuomalaiset, tasa-arvoisiksi perussuomalaisten kanssa, samanlaisiksi vajavaisiksi ihmisiksi? Teidän kaikki halventamisenne valuvat hukkaan, se on varmastikin turhauttavaa?

Pitkään tätä kenttää kummaltakin puolilta seuranneena sanoisin kuitenkin, että keskimäärin perussuomalaisten/konservatiivien motiivit ovat altruistisempia, parempia ja rehellisempiä kuin liberaalien. Konservatiivit välittävät useimmiten aidosti suomalaisista ja he ovat aidosti huolissaan Suomen pitkän tähtäimen tulevaisuudesta. Konservatiivit välittävät liberaaleja vähemmän liberaalin statuskilpailun vaatimuksista, he ovat autenttisempia ja teeskentelemättömämpiä. Konservatiivit ovat vähemmän konformistisia silloin kun he näkevät, että asiat menevät huonoon suuntaan. Konservatiivit eivät useimmiten halua itselleen sellaisia henkilökohtaisesti hyödyttäviä taloudellis-poliittisia maahanmuuttointressejä, jotka vahingoittavat suomalaisia ja Suomea, ja heidän mielestään olisi kunniatonta peitellä sellaisia intressejä teeskennellyllä moraaliposeerauksella. Kun konservatiivit eivät halua itselleen taloudellis-poliittisia maahanmuuttointressejä, he eivät halua myöskään olla sellaisia omaavien henkilöiden hyödyllisiä idiootteja, kuten suurin osa liberaaleista on. Hyödylliset idiootit saavat maahanmuuttoon liittyvästä moraaliposeerauksesta ajoittaista ja hetkellistä psykologista hyötyä, mutta ovat useimmiten tavalla tai toisella maahanmuuton negatiivisten seurausten maksajia tai uhreja, kuten suurin osa suomalaisista.

Koostin seuraavaan artikkeliin Stilleriä paljon parempien, parhaimpien liberaalien poliittisten intellektuellien argumentteja konservatiiveja vastaan. Ehkäpä ne kiinnostavat teitä:

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2015/04/liberaalit-ajattelun-keskustelun-ja.html

***

http://www.image.fi/image-lehti/persu-on-suomen-syrjityimman-vahemmiston-jasen-kirjoittaa-ruben-stiller

3 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=YFVnVuTcz9I

Anonyymi kirjoitti...

"Liberaali universaali tasa-arvo vain pahentaa kilpailua, koska ihmisten on sen vallitessa vaikeaa säilyttää pieniä turvattuja yksilöllisiä ja/tai sosiaalisia etuoikeuksiaan."

Suomen työpaikat, sosiaalituki, kansalaisuus jne. Kaikki on oltava kaikkien saatavilla. Globaali tasa-arvo vaatii eikä voida tyytyä yhtään vähempään. Duunarit ja akateemiset, suomalaiset ja ulkomaalaiset jne. Kaikki samalle viivalle. Yhdenvertaisuus on kaiken A ja O. 75 % maailman maista tosin haistattaa sille pitkät...

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

juuri noin.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto