Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

maanantai 4. tammikuuta 2016

Väkivallaton ja inhimillinen poliittinen kommunikaatio


- Jumalaton ihminen on vihainen, ärtynyt, stressaantunut, epätoivoinen, peloissaan tai masentunut sen takia, että jotkin tietyt asiat tai ihmiset eivät ole hänen hallinnassaan. Jumalaan luottava ihminen on rauhallinen sen takia, että hän tekee parhaansa, ja tietää kaiken muun olevan Jumalan hallinnassa -

Tiedän erään äärivasemmistolaisen kommunistin. Hän oli lapsuudessaan omalla asuinalueellaan keskiarvoa köyhemmästä perheestä, mutta ei varsinaisesti köyhästä perheestä. Hänellä oli muita huonommat vaatteet, koulureput, polkupyörät, koulutarvikkeet, jne. Kaksi poikaa kiusasi häntä lähinnä sen takia läpi koko ala-asteen. Vaikka muut koululaiset eivät osallistuneet kiusaamiseen, he eivät juurikaan puolustaneet häntä. Useimmat eivät todennäköisesti olleet tietoisia kiusaamisen suuresta määrästä, koska kiusaaminen tapahtui eri paikoissa, ja usein muiden katseilta suojassa. Muiden puuttumattomuus ja passiivisuus kääntyi kuitenkin tuttuni mielessä aktiiviseksi hyväksymiseksi ja kannustamiseksi. Jos ihminen sanoo toiselle jotain ja odottaa vastausta, ja toinen vain tuijottaa hiljaa eikä vastaa, ihmisillä on usein taipumus tulkita sellainen negatiiviseksi suhtautumiseksi, ärtymykseksi, halveksunnaksi, suuttumukseksi, torjumiseksi, tms. Ehkäpä hän tulkitsi muiden passiivisuuden samalla periaatteella negatiiviseksi suhtautumiseksi. Ylä-asteella hän alkoi saada raivokohtauksia, jos joku yritti kiusata häntä, jolloin kiusaaminen loppui.

Ylä-asteella hän kiinnostui pakkomielteisesti kommunistisesta ideologiasta ja politiikasta. Hän luki paljon, ja hän on älykäs henkilö. Hän väitteli aikuistuessaan taitavasti ja asiallisesti melkein mistä tahansa poliittisesta aiheesta, mutta välillä hän sai poliittisia raivokohtauksia, ja esim. vaati huutaen kapitalistien ja porvarien tappamista, ja hekumoi nautiskellen ajatuksilla brutaalista väkivallasta. Vaikka hän pystyi perustelemaan taitavasti omat poliittiset näkemyksensä, kävi epäsuorasti selväksi, että hänen poliittiset näkemyksensä olivat suurimmalta kiusaamisesta johtuvien traumojen seuraus, hänen traumansa salaava pintarakenne, hänen traumojensa poliittinen rationalisointi. Kun hän vaati rauhallisesti ja asiallisesti rikkaiden ankaraa verotusta ja rajoituksia heidän toiminnalleen, tai julisti fanaattinen kiilto silmissään haluavansa murhata porvareita, hän taisteli tunnetasolla edelleen lapsuutensa itseään 'rikkaampia' kiusaajia vastaan. Kun hän vaati ehdotonta tasa-arvoa, hän tunnetasolla halusi hävittää ne statuserot, joita oli hänen ja muiden koululaisten välillä, ja jotka olivat kiusaajien kiusaamisen motiiveita. Kun hän puhui kaunopuheisesti tulonsiirroista, hän halusi tunnetasolla lievittää niillä lapsuuden häpeällistä suhteellista köyhyyttään tai hävittää sen kokonaan. Jne. Hän oli osittain tietoinen näistä motiiveistaan. Niiltä osin kuin hän oli tietoinen, hän pyrki salaamaan ne muilta ja itseltäänkin itsepetoksella. Kun hänelle sanottiin asiasta, hän kielsi sen ahdistuneesti ja epäuskottavasti. Hänelle olisi ollut liian tuskallista myöntää avoimesti itselleen ja muille häpeällisten ja ahdistavien lapsuuden tapahtumien määräävä vaikutus hänen elämäänsä ja ajatteluunsa. Koska hän ei voinut käsitellä kunnolla lapsuuden traumojaan, joista hänen politiikkansa pohjimmiltaan johtui, hänen politiikkansa oli monilta osin äärimmäistä, jäykkää ja riidanhaluista. Vaikka kaikki hänen poliittiset näkemyksensä osoitettaisiin kiistatta vääriksi ja huonoiksi, hän ei voisi luopua niistä, joustaa niistä tai antaa niiden suhteen periksi, koska silloin hänen mielessään haavoittuva lapsi jäisi julmien kiusaajien armoille ja tuhottavaksi.

Kyseinen kommunisti on keskimääräistä ihmistä huomattavasti traagisempi tapaus, mutta me kaikki ihmiset olemme vaihtelevassa määrin haavoittuvaisia, puutteellisia, vajavaisia, jne. Meillä on vaihtelevassa määrin traumoja, vaivaavia muistoja, pelkoja, huolia, ahdistusta, epävarmuutta, huonommuuden tunteita, häpeää, pakkomielteitä, tms. Tällaiset asiat ja niihin liittyvät tarpeet vaikuttavat meidänkin poliittisiin kantoihimme, mutta me emme pysty käsittelemään niitä poliittisilla areenoilla. Me pyrimme salaamaan ne tai emme ole kunnolla tietoisia niiden vaikutuksesta tai petämme itseämme niiden suhteen, eli saamme itsemme uskomaan, ettei meillä ole sellaisia tai ne ovat merkityksettömiä. Niinpä meidänkin politiikkamme voi olla jäykkää, joustamatonta, neuvottelemaan kykenemätöntä, sopuun kykenemätöntä, muilta ehdotonta antautumista vaativaa, aggressiivista, halveksivaa, haukkuvaa, vähättelevää, dehumanisoivaa, jne. Politiikka on usein suurelta osin suojaava kilpi inhimillisten heikkouksiemme ja tarpeittemme päällä. Pystymmekö näkemään ihmiset politiikan takana?

Väkivallaton ja inhimillinen kommunikointi on monella tapaa toimivampaa kuin vallitseva nykyinen poliittinen kommunikointi.

Milloin viimeksi omissa tai seuraamissanne väittelyissä on tapahtunut niin, että maahanmuuttomyönteinen vastapuoli myöntää teidän olevan oikeassa ja muuttaa poliittisia näkemyksiään teidän konservatiivisten ja/tai maahanmuuttokriittisten näkemysten mukaisiksi? Se on hyvin harvinaista. Sama pätee myös muutokseen toiseen suuntaan. Vaikka maahanmuuttomyönteinen joutuisi lopulta myöntämään, että hän on väittelyn aiheena olevassa asiassa väärässä, tai joutuisi vetäytymään väittelystä hiljaa ja hävinneenä, hän jatkaa melkein aina samojen maahanmuuttomyönteisten asioiden kannattamista. Hän vain siirtyy käyttämään argumentteina joitain muita kuin em. väittelyssä käyttämiään argumentteja, tai säätää ja muuttaa niitä niin paljon, että voi taas itse mielessään uskoa niihin. Joissain tapauksissa hän jatkaa uusissa väittelyissä samojen virheellisten argumenttien käyttöä. Poliittisissa väittelyissä käytetyt argumentit näyttävät päällepäin useimmiten siltä, että ne ovat henkilön todellisiä syitä ja motiiveja hänen poliittisiin näkemyksiinsä. Ne ovat kuitenkin useimmiten suhteellisen merkityksettömiä poliittisia pelinappuloita, joita voidaan tarvittaessa vaihtaa toisiin pelinappuloihin ilman, että poliittiset kokonaisnäkemykset muuttuvat, tai ilman, että poliittisten näkemysten perustana olevat motiivit ja syyt heikentyvät tai muuttuvat.

Minkälainen jokin maahanmuuttomyönteinen henkilö voisi olla ja miten hän suhteutuu maahanmuuttokriittiseen tai etnosentriseen henkilöön? Miten maahanmuuttokriittinen tai etnosentrinen henkilö voi samaistua inhimillisellä tasolla maahanmuuttomyönteiseen henkilöön? Miten heidän välilleen voi muodostua inhimillinen yhteys? Pidetään käsittely teoreettisella tasolla, ja käytetään kuvitteellista maahanmuuttomyönteistä henkilöä, joka on koostettu todellisen elämän henkilöiden piirteistä.

Maahanmuuttomyönteinen Juuso kuuluu taipumuksiltaan vähiten erilaisia eroja huomaavaan vähemmistöön. Hän ei ole koskaan kiinnittänyt juuri mitään huomiota etnisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin, kielellisiin, ulkonäköön liittyviin, tms. eroihin. Kun hän kiinnittää niihin huomiota, se on melkein aina positiivista. Erot edustavat hänelle lähes pelkästään virkistävää uutta tai mielenkiintoista. Etnosentrinen ja maahanmuuttokriittinen henkilö Mikko kiinnittää suhteellisen voimakkaasti huomiota eroihin sosiaalisissa piireissään, asuinalueellaan ja kotimaassaan, kahdessa jälkimmäisessä erityisesti jos ne kasvavat liian suuriksi, tietyn suhteellisen vähäisen rajan yli. Mikko voi kuitenkin samaistua Juusoon ainakin kahdella tavalla, eli ymmärtää Juuson tunteet ja suhtautumisen erilaisuuteen. Mikko on kotoisin itä-Suomesta. Jos hän matkustaa Pohjanmaalle, siellä puhutaan erilaista murretta, siellä on hiukan erilaiset kulttuuri ja tavat, siellä on hiukan erilainen keskimääräinen rakennustyyli, jne. Mikko kuitenkin näkee pohjalaiset samanlaisina suomalaisina kuin hän itsekin on, ja hän suhtautuu pieniin eroihin virkistävänä suomalaisen kulttuurikirjon rikkautena. Mikko siis suhtautuu muihin suomalaisiin suunnilleen samalla tavalla kuin Juuso lähes kaikkiin maailman ihmisiin. Mikko voi tämän perusteella sanoa ymmärtävänsä, mitä Juuso tuntee ja ajattelee. Toisaalta Mikko on etnosentrinen vain silloin kun erilaisuus tavalla tai toisella uhkaa tai vahingoittaa hänen etnistä ryhmäänsä, sosiaalisia piirejään, kotimaatansa, uskontoansa, kulttuuriansa ja asuinaluettaan. Kun Mikko matkustaa työ- tai lomamatkalle ulkomaille, hän suhtautuu ulkomaalaisiin useimmiten samalla tavalla kuin Juuso melkein kaikkiin maailman ihmisiin. Ulkomaanmatkoilla ulkomaalaiset eivät useimmiten uhkaa Mikon etnosentrisiä intressejä, joten hän nauttii siellä kulttuurieroista ja muista eroista samalla tavalla kuin Juuso. Mikko voi siten samaistua lähes täysin Juuson tunteisiin, ajatteluun ja suhtautumiseen vertaamalla ulkomaanmatkojen suhtautumistaan Juusoon suhtautumiseen.

Mikon on oikeastaan melko helppoa samaistua Juusoon. Juuson on jonkin verran vaikeampi samaistua Mikkoon, mutta sekin on mahdollista. Juuso on liberaali, ja hän on voimakkaasti polisentrinen (keksimäni sana). Juuso erottelee ja syrjii voimakkaasti poliittisten näkemysten mukaan. Hänellä on vain liberaaleja ystäviä ja hän tekee implisiittisesti ja eksplisiittisesti kaikkensa, että hänen sosiaalisiin piireihinsä ei pääsisi konservatiiveja. Hän vihaa konservatiiveja, ja hän tuottaa paljon konservatiiveihin kohdistuvaa vihapuhetta. Juuso voi samaistua Mikon etnosentrisyyteen ajattelemalla omaa suhtautumistaan konservatiiveihin ja joihinkin muihin ei-liberaaleihin ihmisiin, ja lieventämällä sitä hiukan.

Juuso on naimisissa ecuadorilaisen naisen kanssa. Juuso yhdistää mielikuvissaan vaimonsa voimakkaasti maahanmuuttonäkemyksiinsä. Jos hän vastustaisi maahanmuuttoa, hän samalla vastustaisi vaimonsa kaltaisia erilaisia ihmisiä, jolloin hän tuntisi vastustavansa omaa vaimoaan. Hän haluaa hyväksyä vaimonsa, jolloin hän kokee, että hänen on samanaikaisesti pakko kannattaa maahanmuuttoa ja hän haluaa kovasti kannattaa maahanmuuttoa. Lisäksi hän pelkää, että maahanmuuttokriittisyys luo sellaista suhtautumista, että hänen vaimonsa kaltaisia ihmisiä ja heihin yhteydessä olevia ihmisiä haukutaan, kohdellaan huonosti, syrjitään, jne. Tämä saa hänet osaltaan vastustamaan maahanmuuttokriittisyyttä. Mikko tietää, että lisääntyvä maahanmuuttajien määrä lisää rikollisuutta; etnisiä, kulttuurisia, uskonnollisia ja yhteiskunnallisia konflikteja ja ristiriitoja; terrorin uhkaa; yhteiskunnallista dysfunktionaalisuutta; jne. Mikko haluaa välttää sellaiset kehityskulut. Mikko ja Juuso voivat samaistua näissä asioissa toisiinsa empaattisesti siten, että kumpikin haluaa itselleen, läheisilleen ja laajemmin kansalaisten välille rauhaa, sopua, yhteisymmärrystä, yhteishenkeä ja positiivista suhtautumista, ja kumpikin pelkää ristiriitoja, konflikteja, ongelmia, negatiivista suhtautumista, väkivaltaa, syrjintää, jne., heillä on vain vastakkaiset näkemykset siitä miten nämä tavoitteet ylläpidetään tai saavutetaan.

Juuso on melko lihava, ja lapsena häntä ajoittain haukuttiin, kiusattiin ja suljettiin ystäväpiirien ulkopuolelle lihavuuden takia. Se satutti häntä ja jätti hänelle traumoja. Suurelta osin sen takia hänestä tuli tasa-arvon kannattaja. Hän on hyvin tietoinen mistä tekijöistä hänen tasa-arvon kannattamisensa juontaa, mutta hän ei koskaan kerro tai myönnä sitä julkisesti. Juuso haluaa, että ketään ei syrjitä, kiusata, suljeta ulkopuolelle tai kohdella huonosti hänen ominaisuuksiensa takia, olivatpa ne millaisia tahansa. Osaltaan siksi hän kannattaa myös maahanmuuttoa. Mikkoa kiusattiin ja haukuttiin lapsena hyvin harvoin, eikä hänelle ole jäänyt niistä traumoja, mutta hän tietää millaista se on, joten hän pystyy empaattisesti samaistumaan Juuson tunteisiin ja näkemyksiin.

Juusolla on myös pari muuta perustavanlaatuista syytä avoimen maahanmuuton kannattamiseen. Oleellista on ymmärtää, että myös niihin liittyen Mikko ja Juuso pystyvät samalla periaatteella samaistumaan toisiinsa empaattisesti, ja luomaan siten välilleen inhimillisen ymmärryksen, kommunikaation ja siteen.

Mikko ja Juuso kuvittelevat kumpikin toistensa sosiaalisten ja poliittisten näkemysten ja suhtautumisten johtuvan pahuudesta ja pahantahtoisuudesta; moraalisesta kelvottomuudesta ja huonoudesta; tietämättömyydestä ja typeryydestä / viisauden puutteesta; luonteen ja persoonan heikkouksista ja sairauksista; tahallisesta ilkeydestä ja kiusanteosta; jne. Väkivallattomaan ja inhimilliseen kommunikointiin kuuluu sen ymmärtäminen, että ihmiset voivat samaistua empaattisesti melkein kaikkiin toistensa näkemyksiin ja suhtautumisiin, ja löytää toisistaan useimmiten ne samat hyvät ja järkevät motiivit ja tarpeet täysin vastakkaisillekin näkemyksille.

Kun Juuso puolustaa avointa maahanmuuttoa kirjoituksillaan, hän ei koskaan mainitse sen tärkeimmiksi syiksi tai perusteluiksi ecuadorilaista vaimoaan, kiusatuksi joutumistaan, eroja huomaamatonta luonnettaan, tms. Hän puhuu aina maahanmuuton taloudellisista hyödyistä, eläkepommeista, huoltosuhteista, kulttuurin rikastumisesta, jne. Jos ja kun hänen näkemyksensä osoitetaan vääräksi, se ei vaikuta millään tavalla hänen maahanmuuttopolitiikkaansa. Hän vain muuttaa hiukan argumenttejaan, vaihtaa niiden painotuksia tai kombinaatioita, pudottaa niistä joitain asiainkohtia pois, lisää niihin joitain asiainkohtia, tms., ja jatkaa kuten ennenkin. Normaaleissa maahanmuuttoväittelyissä kukaan ei voi sanoa mitään sellaista, joka muuttaisi hänen maahanmuuttokantaansa, koska ne eivät koskaan käsittele hänen tärkeimpiä syitä sille.

Se, että samastuu toiseen empaattisesti ja ymmärtää häntä, ei tarkoita sitä, että hyväksyy kaiken sen mitä toinen tekee tai kannattaa.

Käsitellään henkilöä, johon voisi olettaa olevan vaikeampaa samaistua empaattisesti, koska hän on psykologialtaan selvästi erilainen kuin suurin osa meistä. Sanotaan, että kuvitteellinen maahanmuuttomyönteinen henkilö on älykäs psykopaatti, hänen nimensä on Samu, ja hän sanoo kannattavansa avointa maahanmuuttoa yleisten taloudellisten etujen ja avautuvien työpaikkojen takia. Todellisuudessa hän tavoittelee maahanmuuton avulla rahaa ja valtaa lähinnä itselleen. Joskus Samu puhuu ihmisoikeuksista, välittämisestä, auttamisesta, empaattisuudesta, lämpimästä suhtautumisesta, avoimista sydämistä, jne., mutta ne eivät merkitse hänelle henkilökohtaisesti mitään. Hän puhuu niistä vain saadakseen muut taivuteltua käyttäymiseen, joka lisää hänen henkilökohtaista hyötyään. Eroista huolimatta voimme samaistua Samuun, jos meillä on riittävästi tietoa hänestä. Melkein jokainen meistä (erityisesti miehistä) on joskus rikkonut sääntöjä ja/tai lakeja uhkista välittämättä; ollut kilpailuhenkinen ja päättäväinen; ollut vallanhimoinen, dominoiva ja kontrolloiva; toiminut rohkeasti ja/tai uhkarohkeasti; toiminut sosiaalisissa suhteissa kylmän laskelmoivasti ja ehkä hyväksikäyttävästi; tuntenut ahneutta ja toiminut ahneesti; toiminut röyhkeästi; ollut herkkä kunniastaan ja maineestaan; tuntenut murhanhimoista raivoa jotain henkilöä kohtaan; ollut fyysisesti ja/tai psyykkisesti väkivaltainen jotain henkilöä kohtaan; ollut julma, tyly tai välinpitämätön jotain henkilöä kohtaan; tuntenut itsevarmaa ylemmyyttä suhteessa muihin; nauttinut voittamisesta ja toisten ihmisten häviämisestä, nöyryyttämisestä ja/tai alistamisesta; toiminut impulsiivisesti hetken mielijohteesta; ollut itsekäs ja katsonut olevansa oikeutettu erityiskohteluun; jne. Psykopaatilla nämä ominaisuudet ovat todennäköisesti voimakkaampia, useammin ja jatkuvammin toistuvia, ja yksipuolisempia kuin useimmilla meistä. Lisäksi psykopaatilta joko puuttuu tiettyjä tunteita, mielialoja ja suhtautumistapoja, tai ne ovat heikompia tai typistyneempiä kuin useimmilla meistä. Tästä huolimatta pystymme omien kokemustemme perusteella ja niitä sopivasti muuntelemalla päättelemään ja tietämään suunnilleen mitä psykopaatti tuntee ja ajattelee, pystymme siten samaistumaan Samuun empaattisesti.

Viimeinen empaattisen samaistumisen esimerkki on helpoin, se-mitä-näet-on-suunnilleen-se-mistä-on-kyse. Esimerkkinä kuvitteellinen nainen, Sirkka. Hän on hyväntahtoinen, empaattinen, auttavainen ja sosiaalisesti mukautuva henkilö. Hän näkee liberaalisssa mediassa jatkuvasti koskettavia ja sydäntäsärkeviä tarinoita maahanmuuttajista. Liberaali media on Sirkan yhteiskunnallinen ja sosiaalinen "todellisuus", Sirkan silmät ympäröivään yhteiskuntaan. Liberaalissa mediassa ilmoitetaan maahanmuuttajien auttamismahdollisuuksista. Sirkka haluaa auttaa heitä, ja tekee niin. Sirkka tuntee olonsa hyväksi auttaessaan maahanmuuttajia, ja hän tuntee lämpöä ja myötätuntoa maahanmuuttajia kohtaan. Koska hän tuntee sillä tavalla, hän haluaa kannattaa myös maahanmuuttoa. Lisäksi Sirkka on huomannut kuinka ankarasti maahanmuuttokriittisiä kritisoidaan ja haukutaan liberaalissa mediassa. Hän pelkää liberaalin median "sosiaalista" tuomitsemista, joten hän ei uskalla normaalisti edes yksityisesti ajatella maahanmuuttokriittisiä ajatuksia. Joskus niitä kuitenkin lipsahtaa hänen tietoisuuteensa. Silloin Sirkka pelästyy, tukahduttaa maahanmuuttokriittiset ajatukset, ja toruu ja moittii itseään kovasti. Melkein kaikki meistä pystyvät samaistumaan Sirkan tunteisiin, suhtautumistapoihin ja ajatteluun empaattisesti.

Jne.

Meidän ei ole samaistuaksemme tarpeellista tehdä maahanmuuttomyönteisistä kokonaisvaltaisia diagnooseja tai psykologisia analyyseja, riittää, että pystymme samaistumaan niihin toistuviin tunteisiin, suhtautumisiin, tarpeisiin, jne., joita näemme, ja niihin joita pystymme päättelemään kaikesta häneen liittyvästä informaatiosta.

Miten väkivallaton ja inhimillinen poliittinen kommunikointi toimii ja millaisia periaatteita se noudattaa (osin päällekkäisiä)?

a) Väkivallaton kommunikointi ei ole psykologinen manipulointikeino. Siinä ei pyritä jollain psykologisella tekniikalla saamaan vastapuolta tekemään yksipuolisia myönnytyksiä, 'antautumaan' tai luovuttamaan, huijaamaan tai sumuttamaan, tms. Siinä pyritään samastumaan empaattisesti maahanmuuttoa kannattavaan, ymmärtämään häntä, luomaan häneen inhimillinen kommunikointisuhde, ja saamaan selville hänen motiivinsa ja tarpeensa. Sen jälkeen mietitään keinoja, joilla hänen tarpeensa voidaan täyttää tavoilla, jotka ovat vähemmän ongelmallisia tai ongelmattomia, ja jotka sopivat kummallekin osapuolelle. Samalla pyritään täyttämään omat tarpeet ja sovittamaan ne koherentisti yhteen maahanmuuttomyönteisen tarpeiden kanssa.

b) Väkivallatonta kommunikointia käytettäessä ei väitetä vastaan, ei pyritä kumoamaan sitä mitä vastapuoli sanoo, eikä käytetä hänestä halventavaa kieltä. Milloin olette viimeksi saaneet maahanmuuttomyönteisen muuttamaan näkemyksiään tai suhtautumistaan väittämällä vastaan tai kumoamalla hänen näkemyksiään? Niinpä, hyvin harvoin. Melkein aina sellaisissa tilanteissa vastapuoli vain porautuu syvemmällä bunkkereihin, ja uskoo mieluummin irrationaalisia, epäloogisia ja paikkansapitämättömäksi todistettuja asioita kuin kääntyy meidän näkemystemme kannalle. Siksi on parasta vain heijastaa sitä mitä maahanmuuttomyönteinen sanoo, esim., "Ymmärsinkö oikein, sinun mielestäsi maahanmuuttokriittiset ovat tyhmiä ja heidän talouspolitiikkansa on vääränlainen (toistamme lyhyesti sen millä tavalla maahanmuuttomyönteinen kuvasi meidän talouspolitiikkamme vääräksi)?" Hämmentynyt maahanmuuttomyönteinen vastaa esim., "Joo, kyllä, noin on." Heijastamalla hänen mielipiteitään me osoitamme, että me ymmärrämme sen mitä hän sanoo. Se ei tarkoita, että me olisimme samaa mieltä hänen kanssaan. Ihmiset haluavat tulla ymmärretyiksi ja he haluavat, että heidän kantansa myönnetään tai "myönnetään" jollain tavalla, vaikka sitten heijastamalla. Tämä avaa inhimillisen keskusteluyhteyden. Lisäksi se saa vastapuolen aloittamaan vastauksensa meille myöntymällä, sanomalla esim. "Joo, kyllä, noin on." Tällöin suhde meihin alkaa hyvin. Psykologisella ensivaikutelmalla on suhteellisen suuri merkitys siihen miten sen jälkeen tuleva kanssakäyminen ja kommunikointi sujuu. Kun maahanmuuttomyönteinen on myöntynyt jo kerran meidän sanomisillemme, hänen on helpompi myöntyä myös sen jälkeen yhden tai monta kertaa.

Jos maahanmuuttomyönteinen on aggressiivinen ja haukkuu meitä, sitä on suotavaa katsoa kuin ylä- ja ulkopuolelta, kuin joku ulkopuolinen. Me tiedämme, että hänen aggressiivisuutensa johtuu hänen tyydyttömistä tarpeistaan, toiveistaan ja/tai haluistaan, ja siitä, että asiat ja ihmiset eivät ole hänen hallinnassaan sillä tavalla kuin hän haluaa. Siksi hän yrittää dysfunktionaalisella ja ehkä epätoivoisella tai stressaantuneella tavalla saada meidät pakotettua haluamaansa muottiin ja järjestykseen. Voimme siten suhtautua häneen neutraalisti ja ymmärtäväisesti, ja heijastaa hänen ajatuksiaan ja kommenttejaan kuten muidenkin, jos haluamme niin tehdä.

b) Maahanmuuttomyönteisen näkemyksiä ei arvostella, kritisoida tai tuomita, edes osittain. Niistä ei välttämättä sanota edes tarkentamatonta positiivista arviota, esim. "Sinun se ja se näkemyksesi on erinomainen.", koska tähän voi sisältyä implisiittisiä velvoituksia, vaatimuksia ja standardien täyttämisen odotuksia, tms, jotka maahanmuuttomyönteinen voi kokea vaikeina tai rasittavina asioina. Jos haluat kehua jotain maahanmuuttomyönteisen näkemystä, se kannattaa tehdä siten, että kerrot millä tavalla hänen poliittisesta kannastaan tms. on ollut hyötyä sinulle ja/tai muille, ja millä tavalla se parantaa elämää, lisää turvallisuutta, antaa taloudellisia lisämahdollisuuksia, tms. Se on myös vakuuttavampi kehumistapa ja antaa maahanmuuttomyönteiselle enemmän itseensä ja sinuun liittyviä positiivisia tunteita. Kommunikointimme voi jatkua esim. seuraavalla tavalla, "Olen surullinen, että sinulla on ollut sellaisia kokemuksia maahanmuuttokriittisistä. Minulla on ollut toisenlaisia kokemuksia. Minä olen ollut enimmäkseen tekemisissä älykkäiden, lojaalien, auttavaisten, ystävällisten, ahkerien, jne. maahanmuuttokriittisten kanssa. Olen toki havainnut myös tyhmiä maahanmuuttokriittisiä." Me siis pahoittelemme ja otamme osaa siihen, että maahanmuuttomyönteisellä on ollut niin huonoja kokemuksia maahanmuuttokriittisistä, sitten me kerromme omista kokemuksistamme, jotka ovat toisenlaisia kuin hänellä. Hän ei voi kiistää meidän kokemuksiamme ja toisaalta hän on jo myöntynyt siihen, että me tunnustimme hänen kokemuksensa päteviksi, jolloin vastavuoroisuuden psykologia velvoittaa häntä. Kohtuullinen vastavuoroisuus on tarpeen. Lopuksi vielä myönnämme, että on olemassa sellaisia maahanmuuttokriittisiä, joista voi syntyä tai syntyy tyhmä vaikutelma. Myönnämme, että maahanmuuttomyönteinen on varmaankin tehnyt päteviä havaintoja joistakin maahanmuuttokriittisistä, vaikka emme sulje pois sitä, että puolueellisuus värittää hänen havaintojaan maahanmuuttokriittisistä, kuten se tietysti värittää myös maahanmuuttokriittisten havaintoja maahanmuuttomyönteisistä, mutta tutkimusten mukaan keskimäärin vähemmän kuin maahanmuuttomyönteisillä.

c) Samaistumme koko tämän prosessin ajan empaattisesti maahanmuuttomyönteiseen ja me olemme ehkä jo aiemmissa kontakteissa hänen kanssaan tehneet samoin joko tietoisesti tai vaistomaisesti. Yhdistämme sen kaikkeen meillä olevaan muuhun tietoon maahanmuuttomyönteisestä, jonka olemme (mahdollisesti) saaneet jo aiemmin ja jota saamme koko ajan lisää keskustelemalla, esim. onko hän naimisissa ecuadorilaisen naisen kanssa, onko hän rahanahne, minkälaiset sosiaaliset piirit hänellä on, onko hän auttavainen ihminen, tms. Pyrimme päättelemään mitkä hänen tärkeimmät  motiivinsa ja tarpeensa ovat. Lisäksi voimme kysyä suoraan ja ystävällisesti sellaisia kysymyksiä, jotka selittävät hänen tärkeimpiä syitä maahanmuuttomyönteisyyteensä, esim. "Sinä sanoit, että sinä kannatat maahanmuuttoa niiden ja niiden taloudellisten syiden vuoksi. Millaisia maahanmuuttajiin ja maahanmuuttoon liittyviä moraalisia, poliittisia ja sosiaalisia periaatteita sinulla on?" tai "Millaisina näet maahanmuuttajat ja miten suhtaudut heihin?" Kun tämä prosessi on edennyt riittävän pitkälle, me pyrimme keksimään parhaat mahdolliset keinot, joilla maahanmuuttomyönteinen voi täyttää tarpeensa, mitä ne sitten ovatkaan, ilman, että hänen täytyisi olla avoimen maahanmuuton kannattaja; niin että hänen maahanmuuttopolitiikkansa aiheuttaisi vähemmän vahinkoa ja ongelmia; tai niin, että hän voisi olla jopa maahanmuuttokriittinen. Lisäksi voimme pohtia ja sitten lausua ilmoille sen miten voimme erilaisin tavoin tulla maahanmuuttomyönteistä puoliväliin vastaan, ilman että muuttuisimme maahanmuuton tai haitallisen maahanmuuton kannattajiksi.

Jos maahanmuuttomyönteisellä on esimerkiksi ecuadorilainen vaimo, ja hän sanoo pelkäävänsä, että hänen vaimonsa joutuu huonosti kohdelluksi tai haukutuksi, tai voimme perustellusti olettaa niin, voimme sanoa, että 1)
Meillä on samoja turvallisuuden, rauhan ja ystävällisen kanssakäymisen tarpeita kuin hänelläkin, ja ymmärrämme häntä hyvin. 2) Emme kannata tai suosi hänen vaimonsa kaltoin kohtelua tai haukkumista 3) Tietynlainen maahanmuutto lisää rikollisuutta; rauhattomuutta; yhteiskunnallisia jännitteitä,  ristiriitoja ja konflikteja; slummiutumista ja asuinalueiden huononemista; yhteiskunnallista dysfunktionaalisuutta; kommunikoinnin heikentymistä; taloudellisia ongelmia; hyvinvointipalvelujen heikkenemistä; työttömyyden lisääntymistä; huonosti palkattujen töiden yleistymistä; jne. Paras tapa varmistaa sinun, ecuadorilaisen vaimosi ja teidän lapsienne hyvä, turvallinen ja taloudellisesti rikas elämä on lopettaa maahanmuutto käytännöllisesti katsoen kokonaan. Maahanmuuttajia on jo nyt paljon Suomessa ja se on keskittynyt mm. sille alueelle, jossa sinä asut. Koska monien maahanmuuttajaryhmien syntyvyys on selvästi suurempi kuin suomalaisten, heidän määränsä lisääntyy koko ajan suhteessa suomalaisiin, vaikka rajat laitettaisiin kiinni. Sinä pystyt varmasti nauttimaan ulkomaalaisista ravintoloista, kulttuuritarjonnasta, musiikista, seurasta, tms. jo nyt oikein hyvin, etkä menetä mitään, jos maahanmuutto pääpiirteiltään loppuu. Ja mikäänhän ei estä sinua matkustamasta loma- tai työmatkoille ulkomaille, tai muuttamasta haluamaksesi ajaksi ulkomaille, jos niin haluat. 4) Sananlaskun mukaan "Täydellinen on hyvän vihollinen". Maahanmuuttomyönteinen julistaa keskustelun aikana, että niin kauan kuin Suomessa on yksikin sellainen ihminen, joka voi kohdella huonosti hänen vaimoaan, hän on avoimen maahanmuuton kannattaja. Tämä tietysti kääntyy häntä itseään, hänen vaimoaan ja heidän lapsiaan vastaan, kuten voimme kohdasta kolme havaita. Lisäksi ei ole realistista ja järkevää pyrkiä täydellisen ystävällisiin, sopuisiin, tms. suhteisiin, vaan toimiviin suhteisiin. Liberaalit vihaavat maahanmuuttokriittisiä ja haukkuvat heitä paljon joka päivä. Maahanmuuttokriittiset pystyvät hyvin elämään sen kanssa, mutta liberaalien maahanmuuttopolitiikka vahingoittaa kaikkia, myös liberaaleja. Kun puolalaiset ja Puolan juutalaiset alkoivat muuttaa Yhdysvaltoihin, he vihasivat toisiaan, ehkä enemmän kuin mitkään muut kaksi etnistä ryhmää Yhdysvalloissa, ja elivät jyrkän erillisissä yhteisöissä, mutta samanaikaisesti he elivät kuitenkin paradoksaalisesti läheistä, ystävällistä, toisiinsa luottavaa ja symbioottista yhteiselämää. Puolalaiset kävivät aina luotettujen juutalaisten lääkärien luona ja käyttivät aina juutalaisten räätälien ja lakimiesten palveluja. Juutalaiset ostivat aina luotettujen puolalaisten tavaranvalmistajien, käsityöläisten, leipurien, lihakauppiaiden, jne. tuotteita. He toivottivat aina toisilleen hyviä juhlapyhiä, ja toivat merkkipäivinä toisilleen lahjoja ja osallistuivat juhlallisuuksiin. Jne. Yhteiskunnissa on aina vähintään jonkin verran vihaa, ristiriitoja ja jännitteitä. Meidän ei tule sokaistua niiden takia ja alkaa kannattamaan niiden takia äärimmäisiä asioita. Meidän on opittava elämään niiden kanssa, järjestettävä yhteiselämä niin, että voimme tulla ristiriidoista huolimatta hyvin toimeen keskenämme, pidettävä huolta siitä, että kommunikaatio toimii ja talous pyörii, ja että kaikki voivat elää mahdollisimman hyvää elämää, ja ennenkaikkea, että emme anna yhteiskunnan ongelmien ja dysfunktionaalisuuden kasvaa minkään syyn varjolla.

Rakentakaamme helppokulkuinen ja miellyttävä silta, jota pitkin maahanmuuttomyönteinen voi siirtyä vaivattomasti ja esteettömästi kannattamaan järkevämpää maahanmuuttopolitiikkaa. Ihmisillä on usein voimakas tarve nähdä historiansa, itsensä ja toimensa hyvinä ja parempina kuin ne todellisuudessa ovat. Tämä voi ilmetä esim. siten, että maahanmuuttomyönteinen kehittää ajattelustaan ja muutoksestaan fiktiivisen tarinan: Hän oli tajunnut jo pitkään, että maahanmuuttopolitiikkaa täytyy järkeistää. Hän ei ole koskaan ollut erityisen maahanmuuttomyönteinen, hän on aina ollut tavalla tai toisella maahanmuuttokriittinen. Se oli hän jo teki aloitteen keskustelujen aloittamisesta maahanmuuttokriittisten kanssa. Hän neuvotteli vaikeuksista huolimatta hyvät ja inhimilliset suhteet maahanmuuttokriittisten kanssa, ja kaikille hyvän lopputuloksen. Hän on aina ollut taitava diplomaatti ja luontaisesti hyvä poliitikko. Jne. Antakaamme tyytyväisinä, lempeästi ja rauhallisina hänen pitää kaikki maine, kunnia ja tarvittava tarina itsellään, hän tarvitsee niitä enemmän kuin me. Myötäilkäämme hänen tarinaansa ja minäkuvaansa. Ojentakaamme hänelle mainetta ja kunniaa. Ne tuottavat hänelle tyytyväisyyttä, hyvää oloa ja hyvän minäkuvan, järkevän ja tyydyttävän selityksen hänen muutoksellensa ja motivaatiota pysyä hänen nykyisissä näkemyksissään. Sellainen on osa normaalia ihmisyyttä.

Lopuksi on suotavaa ohjata myös maahanmuuttomyönteinen käyttämään väkivallatonta ja inhimillistä kommunikointia maahanmuuttokriittisten kanssa. Hän saa paljon paremmin tarpeensa tyydytettyä ja tavoitteensa saavutettua käyttämällä sitä. Väkivallattomalla ja inhimillisellä kommunikoinnilla kaikki voittavat.

Tämä oli yksi esimerkki siitä miten väkivallaton ja humaani kommunikaatio toimii. Jokainen henkilö ja keskustelutilanne on erilainen. Suosittelen soveltamaan tämän kirjoituksen tietoja ja periaatteita kuhunkin henkilöön ja keskustelutilanteeseen sopivaksi, ja improvisoimaan samassa inhimillisessä hengessä sen tarvittavan, jota kirjoitukseni ei kata.

***

Eräs kristitty rauhantekijä matkusti pienimuotoisen ja vihantäyteisen siviilien sodan alueelle. Hänet otettiin kiinni, ja annettiin erään väkivaltaisen miehen haltuun. Hän vei rauhantekijän syrjemmälle, sitoi hänet tuoliin kiinni, otti ison veitsen esiin, heilutti sitä rauhantekijän silmien edessä ja karjui hänelle, "Minä tapan sinut, minä lyön sinua tällä puukolla silmiin." Rauhantekijä katsoi häntä silmiin ja sanoi hänelle ystävällisellä ja lämpimällä äänellä, "Veljeni, sinä teet sen mitä sinun täytyy tehdä, mutta minä rakastan sinua joka tapauksessa." Puukkomies katsoi häntä vähän aikaa tyrmistyneenä ja paikalleen pysähtyen. Sitten hänen kätensä alkoi vapista ja lopulta hän heitti puukon kädestään. Hän kääntyi sanaakaan sanomatta ja alkoi kävellä poispäin. Vähän kauempana hänen nähtiin itkevän kävellessään. / Sellaista on väkivallaton ja inhimillinen kommunikointi. Todennäköisesti mikään muu kommunikointi ei voi saada aikaan nopeampaa ja suurempaa muutosta ihmisessä.

- Muutu sellaiseksi muutokseksi ja lopputulokseksi, jonka haluat saada aikaiseksi maailmassa -

33 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=XcATvu5f9vE

Anonyymi kirjoitti...

Tuli mieleen tavallaan yksi off-topicci. Olen miettinyt, että missähän määrin tätä massamaahanmuuttoa Eurooppaan hoidetaan EU:n ulkopuolelta. Pohdintani on tulos muun muassa seuraavista seikoista:

Uusimmassa Kauppasuomi-lehdessä on mielipidekirjoitus, jonka kirjoittaja kertoo marokkolaisten 80-luvulla tekemästä joukkoraiskauksesta. Kyseinen tapaus otettiin puheenaiheeksi Hantta Krausen ohjelmassa. "Mielipiteeni marokkolaisten 'perhejalokivien' amputaatiosta oli Hantta Krausen mukaan oikea toimenpide. Keskustelun yhteydessä totesin, että Suomen Punainen Risti on rikollisten maahantuontia harjoittava järjestö. Keskustelun saaman valtaisan huomion vuoksi esityksen uusinta kiellettiin 'poliittisesti sopimattomana'. Saamieni tietojen perusteella, asialla oli ollut presidentin kanslia, silloin presidenttinä oli Mauno Koivisto."

Oliko jostain suurlähetystöstä (kuten USA:n) hermostutti tällaiseen asiaan ja oliko joku taho painostanut Mauno Koivistoa toimimaan näin? Kuulostaa todella epäilyttävältä, että noin korkealta taholta kielletään tällainen.

Eräällä sivustolla (havaintoja uudesta maailmanjärjestyksestä) oli kuvakaappaus Ilta-Sanomien sivuilla olleesta jutusta (joka painettiin myös paperilehteen?), jossa (joku entinen Supon työntekijä tai johtaja?) kertoi, kuinka suomalaislapset joutuivat ollessaan eräällä nuortenleirillä Norjassa CIA:n hallusinogeenien koekaniineiksi. Homma loppui, kun Suomi puuttui asiaan. Kyseinen kohta hävisi nettilehden artikkelista, mutta kuvakaappus jäi jäljelle. Onneksi. Lupaan linkata tuon jutun, jos vielä löydän sen.

Kirjoitit aiemmassa ketjussa, että Itä-Aasian maat ovat allekirjoittaneet pakolaissopimukset lähinnä Lännen painostukssta. Olen varma, että USA on kohdistanut noihin maihin jonkinlaista taloudellista (tai muuta) painostusta, jotta se saisi ne allekirjoittamaan ne. Eräässä artikkelissa jonka linkkasin aiemmin kerrottiin, että esim. Japanin kohdalla vasta kova painostus sai sen allekirjoittamaan se. Millainenhan oli kyseinen painostus?

Kölnissä yli tuhat arabimiestä häiriköi saksalaisnaisia uuden vuoden yönä ja jotkut myös raiskattiin. Kyseisen tapauksen on arveltu tulleen organisoiduksi sosiaalisen median kautta. Olikohan kyseessä Venäjä ja FSB? Venäjä yrittää esiintyä "kristillisenä kansallisvaltiona", joka suojelee Länttä ja se tekee erilaista propagandaa tämän tueksi. Olisiko mahdoton ajatus, että Venäjä myös lietsoisi tällaisia kahakoita Euroopassa, jotta se voisi myöhemmin todeta: "Katsokaa nyt mihin USA:n touhu johtaa. Mutta ei hätää, me olemme 'kristillisiä arvoja kunnioittava kansallisvaltio.'".

Minusta tuntuu, että kulisseissa tapahtuu paljon kaikenlaista, mistä emme tiedä.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Tässä se mainitsemani linkki:

http://i.imgur.com/XEFzbip.jpg

Suojelupoliisin ex-päällikkö Seppo Tiitinen kertoo, että CIA:n toimintaan Suomessa jouduttiin puuttumaan.

"Joukko suomalaisia lapsia joutui tahtomattaan ja tietämättään CIA:n huippusalaiseen tutkimusohjelmaan, kirjoitti Helsingin Sanomat tammikuussa 1978.

Kyseessä oli MK-ULTRA-ohjelma, joka keskittyi ihmismielen hallintaan.

HS:N mukaan suomalaisia lapsia tarkkailtiin ja näille annettiin "vieraita aineita" kesäleireillä Norjassa ja Itävallassa vuosina 1959 ja 1960. Leirit järjestänyt Lasten kansainvälinen kesäkylä CISV-järjestö ei ilmeisesti tiennyt CIA:n puuhista. HS:n mukaan Suomesta oli leireillä ainakin kuusitoista 11-vuotiasta lasta, joista osa tuli Tampereelta.

Ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Tuovinen kirjoitti päiväkirjassaan, että UM:ssä ryhdyttiin toimenpiteisiin tietojen tuktua julki".

Toinen linkki:

"Tämä kyseinen artikkeli oli vain pelkästään tämän viikon maanantain (18.06.2013) Iltasanomissa ja siitä ei ollut internetissä mitään mainintaa, joka kertoo taas Suomen valtamedian linjasta näiden asioiden suhteen. On kuitenkin yllättävää, että entinen suojelupoliisin päällikkö uskaltaa pistää julkisuuteen näinkin arkoja tietoja, varsinkin tämän NSA:n skandaalin vanavedessä."

http://nwohavaintoja.blogspot.fi/2013/06/suomessa-tehty-salaisia-mk-ultra.html

Olisiko aivan mahdotos ajatus, että kyseinen organisaatio (CIA) painostaisi eurooppalaisia poliitikkoja hyväksymään massamaahanmuuton EU:n alueelle? Olli Immonen kirjoitti blogissan kerran, kuinka eräs hänen kollegansa kävi USA:n suurlähetystössä ja siellä sanottiin, että he eivät pidä Perussuomalaisista, koska he vastustavat EU:n liittovaltiokehitystä, maahanmuuttoa ja muita plutokraattien ajamia asioita.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2011/12/finland-and-american-intelligence

Suomen ja USA:n tiedustelun yhteistyöstä.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

On tietysti totta, että kulissien takana pelataan vaihtelevassa määrin likaista peliä, ja me emme tiedä siitä läheskään kaikkea.

Liberaali systeemi on monimutkainen. Kun sen toimintaa pyrkii selvittämään, huomaa, että siihen liittyvää tietoa on valtavasti, paljon enemmän kuin koskaan pystyy omaksumaan. Syntyy valintatilanne; mitä ihmettä minun pitäisi lukea, jotta saisin kaiken tarvittavan tiedon, ja kun minulle kertyy tärkeitä informaation paloja liberaalista systeemistä, miten ihmeessä voisin koota ne koherentiksi kokonaisuudeksi, kootuksi palapeliksi. Lisäksi on sitten kaikki se meiltä salattu tieto, josta saamme ajoittain eri kanavien kautta tietoa tai vihjeitä. Tämä synnyttää tilanteen, jossa tuntee, että tietoa on jatkuvasti liian vähän, riippumatta siitä kuinka paljon sitä hankkii; epävarmuuden siitä miten tietoa kootaan ja yhdistetään toisiinsa; pakonomaisen kiinnostuksen selvittää ja ymmärtää miten systeemi toimii: tarpeen löytää ja paljastaa "ratkaisevia" tietoja, jotka vihdoin aukaisevat liberaalin systeemin sotkuisen mysteerisolmun; jne. Tästä on psykologisesti lyhyt matka viehättymiseen salaliitoista, salaisuuksista ja juonitteluista, ja pyrkimykseen ratkaista niiden avulla liberaali arvoitus.

Länsimainen liberaali systeemi on kuitenkin aivan liian laaja ja suuri, hajanainen, ja liian erillisistä ja itsenäisistä osista koostuva, että sen toimintaa voitaisiin suuressa mittakaavassa selittää sillä, että joku vääntää kivuliaasti jonkun toisen kättä kulissien takana. Sellaista voidaan käyttää joissain tilanteissa spesifien tavoitteiden toteutumisen tehostamiseen tai tekemiseen todennäköisemmiksi, mutta jos liberaali systeemi perustuisi kokonaisuutena vastentahtoisten käden vääntämiseen, se sortuisi hyvin nopeasti siihen, että vastentahtoiset laahaisivat jalkojaan; toteuttaisivat asioita hitaasti ja huonosti; tekisivät toisin kuin käsketään kulissien takana ja aina kun silmä välttää; ryhtyisivät avoimeen passiiviseen ja/tai aktiiviseen vastarintaan; jne.

Liberaalin systeemin suurin "salaliitto", eli systeemiä koordinoiva ja ohjaava tekijä on liberaali koulutus. Todellisuudessa siinä ei tietenkään ole juuri mitään salaista, päinvastoin se on mitä suurimmassa määrin julkinen asia. Liberaalin koulutuksen opetusmetodit ja yksityiskohdat vaihtelevat jonkin verran maittain, alueittain ja paikoittain, mutta kaikki opettavat asioita samoista liberaaleista lähtöoletuksista; liberaaleista moraalisista periaatteista, yhteiskunnan organisatorisista periaatteista, taloudellisista periaatteista, työelämän järjestämisen periaatteista, poliittisista periaatteista, suhtautumisesta historiaan ja tulevaisuuteen, filosofisista periaatteista, jne. Melkein kaikki opetussuunnitelmat ja -materiaalit jättävät paljon ei-liberaaleja tai liberalismin ulkopuolisia asioita opettamatta tai kun ne opettavat, ne tekevät sen vääristellysti ja puutteellisesti, liberaaliin suuntaan puolueellisesti. Sen seurauksena monista älykkäistä ihmisistä kasvaa yksipuolisia idiot savant -liberaaleja. Kenen esimerkiksi tarvitsee vääntää kivuliaasti Juhana Vartiaisen kaltaisen kiihkoilijan kättä? Ei kenenkään, hän uskoo siihen ihan itse oman liberaalin taloudellisen koulutuksensa perusteella. Ensimmäinen kolossaalinen virhe hänellä on jo se, että hän ajaa tietynlaista politiikkaa ottaen huomioon pelkästään (makroekonomiset) taloudelliset asiat. Klassisen koulutuksen saanut ottaisi päätöksenteossa huomioon monipuolisesti yhteiskuntaan liittyviä asioita.

Jatkuu ...

Valkea kirjoitti...

Osa 2.

Mutta on salaliiton pahantahtoisissa ja ahneissa periaatteissa siinä mielessä hiukan tottakin vis-a-vis liberaali systeemi, että liberaalien "hyvyyden" kulissien takana on raaka ja paljas poliittinen ja taloudellinen bisnes. Lavasteiden takana liberaali julkinen moraali ei merkitse juuri mitään, se on vain väline rahan ja vallan maksimoimiseksi. Sitä muutetaan vallasta ja rahasta lähtevien tarpeiden mukaan, tarvittaessa nopeasti ja radikaalisti. Valkoinen työntekijä oli vasemmistoliberaalissa diskurssissa Neuvostoliiton hajoamiseen saakka valorisoitu ja kunnioitettu poliittinen etujoukko. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen valkoisesta työntekijästä tehtiin melkein yhdessä yössä halveksittu ja vihattu poliittinen paarialuokka. Ulkomaisesta ja kotimaisesta toiseudesta tehtiin etuoikeutettu ja ylistetty uusi poliittinen etujoukko. Se on liberaalien kiitos valkoisille työntekijöille kaikista heidän tekemistään töistä, poliittisesta lojaalisuudesta ja uhrauksista. Siinä on tiivistettynä liberaalien epälojaalisuuden valaiseva kuva. Kun toiseus on poliittisesti ja taloudellisesti hyväksikäytetty loppuun, heidät heitetään pois samalla tavalla, kuin pehmolelu tavarajunan pyörien alle. Vielä vuonna 2006-2008 liberaalit Hillary Clinton ja Barack Obama vastustivat homoavioliittoja, koska se oli poliittisesti edullista. Kun he alkoivat viime vuonna ajaa homoavioliittoja läpi, heidän puheistaan tuli jyrkän jakavia, ja he julistivat, että vain (liberaalien mustamaalaussanojen mukaan) moraalisesti kelvottomat homoja vihaavat homofoobikot ja rasistit voivat vastustaa homoavioliittoja. Voimmeko siten vetää tästä sen johtopäätöksen, että Hillary ja Obama olivat rasisteja ja homoja vihaavia homofoobikoita vielä vuosina 2006-2008? Jne.

Tässä vielä eräs esimerkki siitä miten raadollinen toiseusbisnes toimii liberaalin julkisen näyttämön takana:

http://www.socialmatter.net/2015/11/08/how-uncle-sam-will-move-blacks-to-the-burbs/

Anonyymi kirjoitti...

Miksi homoliittoja ajavat tahot eivät syytä muslimeja homovihasta, ja ylipäätään islaminuskoa homovastaisuudesta? Kun tiedetään mitä islamin opit Koraanissa ja haditheissa sanovat homoseksuaalisuudesta, mitä homoille tehdään islamilaisissa maissa jne. On älyllistä epärehellisyyttä tai muuten vaan kuperkeikan heittämistä jos tavoittelee samaan aikaan sekä homojen että muslimien suosiota, koska molempia ei voi saada.

Liberaalia ei siis voi käskemällä tehdä konservatiiviksi. Maahanmuuttomyönteistä ei saa käskemällä maahanmuuttokriittiseksi. EU- ja euromyönteistä ei saa käskemällä EU- ja eurokielteiseksi. Voiko lahjomalla saada? En tarkoita rahan antamista kuten "saat 100000 euroa jos ryhdyt maahanmuuttokriitikoksi" vaan jotenkin toisenlaisella suostuttelevalla menetelmällä?

Toisaalta epäilen että poliitikkojen maahanmuuttomyönteisyys voi olla korruptiota ja opportunismia, tavoitellen taloudellisia etuja itselleen ja viiteryhmälleen. Miten voi selittää sen että puhuu kuin konservatiivi ja maahanmuuttokriitikko, mutta äänestyksissä äänestää kuin liberaali maahanmuuttomyönteinen? Tällainen henkilö ei ehkä halua itsetarkoituksellisesti muuttaa maansa etnistä koostumusta toisenlaiseksi, vaan hakee hyötyjä. Päteekö tällaiseen henkilöön sitten vastalahjonta tai kiristys, mikäli haluaa hänet maahanmuuttokriitikoksi? Tarjotaan rahaa jos suostuu, mutta jos ei suostu, hänelle koituu hankalia seurauksia? Voisiko Juhana Vartiaisen lahjoa maahamuuttokriitikoksi? Jotenkin vaikuttaa siltä ettei ihan heti vaikka heittäisi pöydälle salkullisen euroseteleitä. Hän kun uskoo aidosti siihen puhumaansa hömppään. Onnistunut lahjonta edellyttäisi hyvää panos-tuotto-suhdetta että se kannattaisi tehdä.

Ehkä Valkea on huomannut Uuden Suomen blogien pitäjät ja kommentaattorit ovat enimmäkseen arvoliberaaleja ja maahanmuuttomyönteisiä sekä EU- ja euroyönteisiä, alkaen omistajasta ja päätoimittajasta joilla on suurin valta siellä. Herää kysymys ovatko nuo toivottomia tapauksia. Voiko heistä saada jollain tempulla konservatiiveja, maahanmuuttokriitikoita, EU- ja eurokielteisiä?

Jos Usarin blogia pitää sellainen joka on konservatiivi, tai ainakin EU- ja eurokriittinen sekä maahanmuuttokriitikko, niin tietyt liberaalit vakiokommentaattorit eksyvät niihin kommentoimaan. Näitä kommentoijia on väsyttävää lukea koska he joko jankkaavat niillä viesteillään tai sitten niitä ei muuten vaan saa tajuamaan millään asiapitoisilla viesteillä. Joitakin heistä voi vaivata myös olla semmoinen inhimillinen piirre kuten ylpeys ja arvovalta joka ei anna mahdollisuutta myöntää maahanmuuttokriitikon ja eurokriitikon olevan asiapitoisesti oikeassa. Jotkut taas uskovat oikeasti siihen mitä sanovat.

Yksi juttu vielä: lainoppineet. Minua kiinnostaisi tietää onko konservatiivisia, maahanmuuttokriittisiä ja EU- ja eurokielteisiä lainoppineita? Ainakaan he eivät näy eivätkä kuulu julkisuudessa. Onko syynä se että konservatiiviset tai "porvarilliset" lakimiehet menevät töihin enimmäkseen yksityiselle sektorille parempien palkkojen ja ylenemismahdollisuuksien takia? Tällöin siellä ei tapahdu varsinaista poliittista ja ideologista agendan ajamista mitä tapahtuu julkishallinnon byrokratiassa sekä medinäkyvyydellä. Mietiskelin noita lainoppineita Yrjön blogissa. Miten itse arvioisit?

http://yrjoperskeles.blogspot.fi/2015/08/aivan-tavallinen-vihavirtanen.html?showComment=1440545048285#c6048004292853144689

Anonyymi kirjoitti...

Mistä Juuso on saanut päähänsä sen että jos hän vastustaisi vapaata maahanmuuttoa, niin se toimisi hänen ecuadorilaista vaimoa vastaan? Miten se voisi toimia koska hän on jo maassa luvallisesti, ollut jo jonkin aikaa. Onko Juuso edes kysynyt vaimoltaan että kannattaako hän vapaata maahanmuuttoa? Mistä sen tietää vaikka vaimo vastustaisi? Tietääkö Juuso millaista maahanmuuttopolitiikkaa Ecuador harjoittaa? Ei varmaan erityisen vapaata, eikä se subventoi sitä mitenkään. Vaimolla olisi syy vastustaa vapaata maahanmuuttoa mm. sillä perusteella ettei halua kilpailijoita muista naisista varsinkaan Ecuadorista ja omasta etnisestä ryhmästään. Vähän kuin nainen joka haluaa olla työpaikan ainoa nainen että voisi kilpailuttaa miehet ja laittaa heidän paremmuusjärjestykseen. Tai jos työpaikalla on kaksi naista tai muutama nainen, mutta miehiä on moninkertaisesti jolloin heidät voi kilpailuttaa ja laittaa paremmuusjärjestykseen.

Minkä takia maahamuuttomyönteiset eivät ole hoksanneet sitä että jos haluaa nähdä ulkomaalaisia ja niiden kulttuureja ja tapoja, niin matkustaa ulkomaille niihin maihin joissa ne ovat. Oleilee siellä sitten jonkin ajan. Aikaisempina vuosikymmeninä ajateltiin ja toimittiin yleisesti noin. Ikään kuin maahanmuuttomyönteiset ovat laiskoja kun eivät jaksa itse mennä ulkomaille, vaan haluavat ulkomaalaiset tänne, ja haluavat ihmetellä ja lelliä heitä kuin maskotteja.

Anonyymi kirjoitti...

Valkea,

"Liberaalin systeemin suurin "salaliitto", eli systeemiä koordinoiva ja ohjaava tekijä on liberaali koulutus."

Näinhän se varmasti on. Ihmisille ei kerrota rehellistä totuutta esimerkiksi eri etnisten ryhmien eroista; reviirin merkityksestä ihmisille; sukupuolten eroista; arvojen ja aenteiden vaikutuksesta epigenetiikkaan (ihminen perii arvoja vanhemmiltaan ja lähiympäristöstään ja tarpeeksi pitkällä aikavälillä nämä muokkaavat myös tulevien sukupolvien psykologiaa ja käytöstä, oikeastaan jo ensimmäisen sukupolven käytöstä);monikulttuurisuuden todellisuudesta (liian suuri diversiteetti nakertaa ihmisten luottamusta toisiinsa ja monietnisiä yhteiskuntia vaivaa luottamuksen puute); jne. joten ihmisten saama kuva maailmasta on monella tavalla vino ja vajaa.

Ihmisille opetetaan pikemminkin kuinka asioiden "pitäisi" olla, ei kuinka ne okeasti ovat. Laaja ja rehellinen kokonaiskuva maailmasta puuttuu.

Kerrotaankohan uusimmissa koulukirjoissa sitäkään, että esim. Italian ja Ranskan oli pakko miehittää Pohjois-Afrikan maat, jotta valkoisten eurooppalaisten sieppaaminen orjiksi islamilaisiin maihin loppuisi? Jotta islamilaiset maat saatiin lopettamaan eurooppalaisten merimiesten sieppaaminen ja lunnasrahohen rikollinen kiristäminen hedän avullaan? Kerrotaanko sitäkään, että yli miljoona eurooppalaista siepattiin orjiksi islamilaisiin maihin ja suuri osa kuoli hyvin ankarissa ja epäinhimillisissä oloissa (esim. kaleeriorjat)? Kerrotaanko arabien ja muslimien harjoittamasta orjakaupasta, joka oli vielä laajempaa kuin eurooppalaisten harjoittama?

Olen miettinyt, että miksi Suomen miespäättäjät eivät tajua, kuinka idioottimaista on ottaa maahan kymmeniä tuhansia nuoria miehiä Lähi-idästä? Tuntuu, että ei ymmärretä/tiedetä/ haluta ymmärtää/ottaa selvää sen enempää sukupuolten välisistä eroista kuin etnisten ryhmien eroistakaan. Terve järki ja rehellinen totuus maailmasta puuttuu täysin.

Toinen juttu, joka vaikuttaa ihmisiin suuresti ja muokkaa mieltä on TV ja internet (YouTuben musiikkivideot jne.). Ihmiset eivät edes ymmärrä, miten paljon nuo vaikuttavat heihin.

Tuli muuten mieleen tuosta liberaalista koulutuksesta ja mediasta. Lenita Airisto kertoi yhdessä kirjassaan ajattelijasta, joka oli todennut suunnilleen seuraava: "Me ajattelemme, että propaganda ja mielipiteenmuokkaus kuuluvat lähinnä Neuvostoliiton ja Pohjois-Korean kaltaisiin maihin. Kuitenkin me kaikki olemme propagandan kohteena, kaikkien meidän mieltä muokataan."

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Valkea,

Kuten sanoit, niin on monia ihmisiä, joiden kättä ei edes tarvitse vääntää, koska he ovat jo valmiiksi (muun muassa koulutuksen aikaansaaman maailmankuvan ansiosta) oikeanlaisia. Mutta kysymys kuuluukin: ketkä kaikki vaikuttavat Euroopan oppikirjojen ja koulutuksen sisältöön? Euroopan Unionissa toimii muistaakseni yli 15 000 ammattilobbaria ja koulutuksen sektorilla on varmaan myös omansa. Ei tarvitse vääntää kaikkien käsiä, jos/kun kykenee vaikuttamaan:

a) mediaan ja sen sisältöön
b) koulutukseen, oppikirjojen sisältöön ja opetussuunnitelmaan

Kun onnistuu vaikuttamaan noiden sisältöön, niin iso osa ihmisistä nielaisee jo halutun koukun. Myöskään kaikkiin poliitikkoihin ei tarvitse vaikuttaa, riittää, että vaikuttaa joihinkin keskeisiin.

Luin Takkiraudan blogin kommenttiosastosta kerran (ilmeisesti jonkin opettajan kirjoittaman kommentin ja ei kovin kauan aikaa sitten), että uusimmat koulukirjat eivät kerro yhtään mitään ei-valkoisten harjoittamasta orjakaupasta, vain valkoisten tekemistä pahuuksista. Jos asia on tosi, niin ketkä tahot ovat lobanneet tällaisen sisällön koulukirjoihin? Ketkä ovat ne (pohjimmaiset kyseisen lobbaamisen rahoittavat) tahot, jotka haluavat eurooppalaisten tuntevan syyllisyyttä menneisyydestään ja saavan väärän kuvan historiastaan? Ketkä eivät hakua eurooppalaisten tietävän, että mekin olemme olleet ihan yhtä lailla uhreja kuten afrikkalaiset, juutalaiset jne?

Tulee mieleen myös uusin paavi. En usko, että kyseistä henkilöä on painostettu puhumaan Eurooppaan suuntautuvan massamaahanmuuton puolesta, mutta tulee mieleen, että ovatko jotkut tahot pyrkineet voimistamaan hänen positiivsta kantaansa vaikkapa ystävällisen, kahden keskisen keskustelun avulla? Jos Eurooppaan suuntautuva maahanmuutto ja pakolaisuus kiihtyy, niin se keventää muihin vauraisiin maihin kohdistuvaa painetta. Euroopassa olevia pakolaismassoja voidaan käyttää myös ulkovaltojen omiin tarkoitusperiin.

Muuten, Maailma ja paikat -blogi kirjoitaa myös Kölnin tapahtumista ja vaikuttaa, että kyseisen blogin kirjoittaja arvelee samaa kuin minä: massa-ahdistelua organisoi joku turvallisuuspalvelu (itse uskon FSB:n olevan osallinen).

Tosin en yleisesti ottaen jaa kaikkia blogistin näkemyksiä (Lähi-idän ja Afrikan miehet ovat ihan oikeastikin yliedustettuina seksuaalirikosten tekijöinä, kun otetaan huomioon sukupuolen, iän, kyseisen etnisen ryhmän edustajien lukumäärän, tulotason jne. kaltaiset muuttujat. Kyse ei siis ole propagandasta, vaikka blogisti tuomitseekin "roturealismin" ja kirjoittaa sen lainausmerkeissä joissakin postaksissaan.)

""Kuvaten 'koordinointitaktiikaksi' kutsumaansa käytöstä Shabani kertoi: 'katselin jonkin aikaa, kun kolme hyvinpukeutunutta miestä jakeli ohjeita. Kerran kolmen-neljän miehen ryhmä tuli heidän luokseen, sai ojeet ja lähetettiin väkijoukkoon. Sitten toinen neljän-viiden ryhmä tuli paikalle ja he viittoilivat tiettyihin suuntiin ja lähettivät heidät menemään."


Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

"Olen jo jonkin aikaa varoittanut, että tämä hybridisota tuodaan myös Euroopan maaperälle, kuten on jo parin vuoden ajan tapahtunut. Saksassa, Suomessa samoin kuin Pariisissa, Zürichissä, Malmössä, Brysselissä, Ateenassa ja monissa muissa eurooppalaisissa kaupungeissa olisi kiireesti ymmärrettävä, minkälaisesta toiminnasta tässä on kyse, ja mitä sillä pyritään saamaan aikaan.

Minua ei yllättäisi lainkaan mikäli Kölnin levottomuuksien organisaattoreiden tausta olisi Saddamin ja Assadin turvallisuuspalveluissa. Nämä, samoin kuin lukuisat Venäjän ja Itä-Euroopan entisten kommunististen turvallisuuspalvelujen työntekijät, ovat korviaan myöten sekaantuneet järjestäytyneeseen rikollisuuteen, mukaan lukien ihmissalakuljetus ja Euroopan kaupunkeihin suuntautuva huumekauppa. Eurooppaan laittomasti salakuljetetut siirtolaiset ovat jo matkansa järjestelyjen aikana tottuneet siihen, että heidän on sanottava ja tehtävä asioita, joita organisaattorit käskevät, eikä liikoja kysymyksiä ole syytä esittää."

Suomalaisten poliitikkojen olisi aika ymmärtää, että pakolaiset ovat turvallisuusriski siksikin, että ulkovaltojen on helppo masinoida heitä omiin tarkoituksiinsa (aikaansaamaan levottumuuksia, rikolliseen toimintaan, jne.).

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

"Mikäli tapahtumien takana olisi Da'ish tai jokin muu islamistinen organisaatio, on silloin syytä huoleen, sillä näiden koordinointi- ja mobilisointikyky Euroopassa osoittautuisi silloin olevan samalla tasolla kuin vihamielisten valtiollisten turvallisuuspalvelujen. Heillä olisi silloin myös vahva osa järjestäytyneen rikollisuuden verkostosta sellaisissa kaupungeissa, joissa kyseisiä verkostoja ovat perinteisesti hallinneet entisten kommunistileirin maiden turvallisuuspalveluihin kytkeytyneet ammattirikolliset. Islamistinenkin tutkintalinja on syytä ottaa vakavasti ja selvittää - varsinkin mikäli se johtaa mainittujen kahden ryhmän keskinäisten yhteyksien jäljille.

Muuan ääriliike, jolla on ollut vahva osuus Euroopan järjestäytyneessä rikollisuudessa, on kurdien PKK, johon Venäjä on jälleen viime aikoina voimakkaasti panostanut. Se on aiemmin pystynyt samanlaisiin koordinoituihin operaatioihin, kuten yhtäaikaiset polttopulloiskut Turkin lähetystöihin, konsulaatteihin, yrityksiin ja kulttuurikeskuksiin Wienissä, Baselissa, Salzburgissa, Hampurissa ja Helsingissä vuonna 2008. Vaikka yksi aiemmin linkitetyn artikkelin silminnäkijöistä kertookin nähneensä Kölnin riehujien joukossa myös kurdeja ja balkanilaisia, eivät epäilykset mielestäni tällä kertaa voi kohdistua mihinkään sellaiseen äärijärjestöön, joka rajoittuisi yhteen tiettyyn kansallisuuteen. Pidätettyjen kirjava tausta osoittaa taustalla olevan jotain kansainvälisempää."

Euroopan olisi aika sulkea rajat. Kyseisessä blogitekstissä on hyviä esimerkkejä monikulttuurisen rikollisuuden toiminnasta Euroopassa. Harmi ja kumma, että kirjoittaja pysyy silti liberaalina.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Kommentoija, tuo kommentti on kai peräisin täältä:

http://maailmajapaikat.blogspot.fi/2016/01/organisoidusta-naisten-ahdistelusta.html

Termien kanssa pitäisi olla tarkkana. Juridisesti sana "pakolainen" tarkoittaa henkilöä jolla on YK:n myöntämä pakolaisstatus. Jos ei ole pakolaisstatusta, ei ole pakolainen. Se että pakenee jostakin, ei tee ketään pakolaiseksi, ennen kuin on saanut pakolaisstatuksen. Sota, onnettomuus ja nälänhätä eivät käy perusteeksi myöntää pakolaisstatus. Pakolaisstatuksen saadakseen pitää olla henkilökohtainen vaino, eli jonkun pitää uhata henkilökohtaisesti tappaa hänet. Tuossakin on huijaamisen mahdollisuus kun on yleistä keksiä kaikenlaisia hurjia tarinoita. Tuossa pitää kyetä todistamaan että henkilö on se joka sanoo olevansa, ja että häntä uhkaa henkilökohtainen vaino, ja että kertomus pitää paikkansa eikä ole keksitty juttu.

Muut maahan saapuneet ovat sitten mitä ovat, turvapaikanhakija tai siirtolainen (ts. maahanmuuttaja). Kummassakin ryhmässä on enimmäkseen sosiaalisiirtolaisia eli onnenonkijoita jotka kulkevat helpon rahan eli sosiaaliturvan tai halpatyön ja pimeän työn perässä, tai vaikka tavallistenkin työmarkkinoiden perässä. Turvapaikanhakua käytetään yleisesti väylänä päästä käsiksi lailliseen siirtolaisuuteen eli käytännössä helppoon rahaan, kun "tavallisen" siirtolaisuuden kautta on hankalampaa. Turvapaikanhakija saa heti hakemuksen jättäessä kaiken ylöspidon joka paranee kun on saanut turvapaikan. Hakemuksen hylkääminenkään ei haittaa hakijaa koska hän saa usein muunlaisen oleskeluluvan ja sen oikeuttamat tuet ja palvelut.

"Tavallinen" siirtolaisuus kun olisi sitä että ensin pitäisi osoittaa kykenevänsa vastata toimeentulostaan, eli hankkia työpaikka ja tehdä työsopimus, sitten hankkia työlupa ja oleskelulupa sekä asunto. Nämä kriteerit täyttäviä ei ole varmaan montaa prosenttia maahan saapuneista. Turvapaikkamenettelyn kautta pyrkivät eivät varmasti täyttäisi näitä kriteerejä. Jos täyttäisivät, niin miksi edes hakisivat turvapaikkaa, kun voisivat hakea työtä tavalliseen tapaan, siten kuin edellä mainittiin.

Anonyymi kirjoitti...

vieras,

"Muut maahan saapuneet ovat sitten mitä ovat, turvapaikanhakija tai siirtolainen (ts. maahanmuuttaja). Kummassakin ryhmässä on enimmäkseen sosiaalisiirtolaisia eli onnenonkijoita jotka kulkevat helpon rahan eli sosiaaliturvan tai halpatyön ja pimeän työn perässä, tai vaikka tavallistenkin työmarkkinoiden perässä. Turvapaikanhakua käytetään yleisesti väylänä päästä käsiksi lailliseen siirtolaisuuteen eli käytännössä helppoon rahaan, kun "tavallisen" siirtolaisuuden kautta on hankalampaa."

Näinhän se on. Jotkut myöntävät jopa medialle tulleensa Suomeen lähinnä taloudellisista syistä.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija ja Vieras, minulla on kädet täynnä tehtävää, kaikki vapaa-aika menee. Pyrin vastaamaan huomenna. Sitä odotellessa voitte ehkä lukea seuraavan pienen arvioni 'Peruspomo' -kirjasta:

Kuuntelin tuossa äskettäin Timo Soinin äänikirjan 'Peruspomo'. Kolme asiaa erottui kirjasta erityisesti:

1) Soini on juuri sellainen liberaalin median käskyläinen kuin on arvioitu. Hän kyllä napisee, vähän vastustaa ja joskus osoittaa mieltäänkin liberaalin median perussuomalaisiin kohdistaman mustamaalauksen takia, mutta toisaalta hän pohjimmiltaan hyväksyy liberaalin median yleisenä todellisuuden kuvaajana, usein itsestäänselvänä ja kyseenalaistamattomana silloin kun mustamaalaus kohdistuu johonkin muuhun perussuomalaiseen kuin häneen itseensä. Vaalikampanjoiden aikaan hän vaikuttaa olevan altteimmillaan muokkaamaan mielipiteitään ja toimintaansa liberaalin median mielipiteiden suuntaan. Siitä on jäänyt pysyvää vaikutusta hänen mielipiteisiinsä. Soini ei ymmärrä liberaalin median valtaa itseensä samalla tavalla kuin tyrannimaisen komentajan alaisuudessa purnaava ja jupiseva sotilas, joka kuitenkin samalla tottelee hänen käskyjään melkein viimeistä piirtoa myöten. Kun hänelle sanotaan, että hän tottelee tyrannikomentajaa orjamaisesti, hän puuskahtaa närkästyneenä purnaustaan ajatellen, "Mutta minähän vastustan aina hänen käskyjään!"

2) Soini on jonkin verran maahanmuuttokriittinen, se käy rivien välistä ja paikoin melko suoraankin ilmi, mutta hän pelkää niin paljon liberaalin median maahanmuuttokriittisiin kohdistamaa mustamaalausta, että on ulkoistanut sen tehtävän muille. Hän toteaa mm. suunnilleen, että ne ovat osa legitiimejä kansan mielipiteitä, joiden on hyvä tulla kuulluiksi ja hän ei voi hyväksyä niiden tukahduttamista. Hän viittaa joihinkin maahanmuuton ongelmiin. Tämä järjestely puolueessa sopisi minulle. Ne ovat avoimesti maahanmuuttokriittisiä, joilla on rohkeutta ja jotka ovat perehtyneet asiaan. Puolueen puheenjohtaja voi olla maahanmuuton suhteen melko vaitonainen, jolloin hän ei profiloidu maahanmuuttokriittiseksi. Hän pysyy liberaalissa mediassa "puhtaampana". Se hajottaa liberaalien suhtautumista perussuomalaisiin, ja luo loogisia ja emotionaalisia ristiriitoja heidän mielipiteidensä välille ja sisälle. Tämä on hyvä poliittinen strategia. Mutta Soini ei pysähdy siihen. Soini lässyttää liberaalia suvaitsevaisuuspuhetta osoittaakseen liberaalille medialle kuinka ei-maahanmuuttokriittinen hän on. Hän haukkuu, vähättelee ja kritisoi aiheettomasti maahanmuuttokriittisiä. Hän julistautuu melko avoimen maahanmuuton kannattajaksi, vaikka toisaalla kirjassa maahanmuutto huolestutti. Kun liberaali media luo jonkin valheellisen ja vääristelevän kohun maahanmuuttokriittisen ympärille, Soini uskoo sen ja lyö puukon maahanmuuttokriittisen selkään. Kirjasta syntyy sellainen kuva, että Soini pyrkii maahanmuuttokriittisten vaikutuksen pienentämiseen Perussuomalaisissa. Tämä pyrkimys on perussuomalaisten omien mielipiteiden ja toiminnan takia onneksi jo epäonnistunut.

Jatkuu ...

Valkea kirjoitti...

Osa 2.

3) Kun Soini tulee valituksi hän hakeutuu sellaisiin tehtäviin, jotka ovat hänen mielestään mukavia, helppoja ja joissa tapaa kivoja kavereita, ei sellaisiin, jotka ajaisivat parhaalla tavalla perussuomalaisten etuja. Soinille vaalien kautta tulleet virat ja tehtävät ovat palkintoja, joiden tehtävänä on tuottaa hänelle nautintoa. Soini näyttää neuvottelevan ja jakavan myös muut poliittiset virat perussuomalaisille samalla periaatteella. Soinin ja muiden perussuomalaisten pitäisi olla valmis ottamaan vaikeinkin poliittinen virka vastaan, jos se on perussuomalaisten äänestäjien etu ja tahto, mutta näin ei Soinin vaikutuksesta tapahdu. Ilmankos perussuomalaiset saivat suurelta osin niin huonon salkkuvalikoiman hallitukseen perussuomalaisten etujen kannalta. Onneksi Hanna Mäntylä on tehnyt miehen työn, ja on pelastanut suurimmalta osin sen mitä tuolla salkkuvalikoimalla pelastettavissa on. Soinissa on niin paljon narsistisia piirteitä, että hän ei edes tajua kuinka huonolta tällainen kuuntelijasta kuulostaa, vaan hän pulputtaa kaiken tähän liittyvän avoimesti ilmoille.

Kaiken kaikkiaan Soini on erinomainen markkinointimies, mutta huono poliitikko ja puolueen puheenjohtaja. Hän sopii hyvin tekemään vaalityötä ja suunnittelemaan vaalistrategiaa (silloin kun liberaali media ei tanssita häntä), mutta ei johtamaan puoluetta tai toimimaan poliittisessa virassa. Johtajan pitää olla lojaali omilleen. Johtajan pitää aina ensin kuunnella omia, ja vasta sen jälkeen vihamielistä mediaa. Kun Soini kuuntelee ensin vihamielistä mediaa, tuloksena on useimmiten oikeudenkäynti, jossa on vain kaksi vaihtoehtoa. Joko perussuomalainen heitetään susille tai perussuomalainen heitetään susille.

Kaikesta huolimatta tai mm. juuri tämän takia kirja on kiinnostavaa ja suositeltavaa kuunneltavaa. Oli mukavaa kuunnella kerrontaa niistä poliittisista kohuista ja tapahtumista, joihin on itse aktiivisesti osallistunut, ja kiinnostavaa ymmärtää miten Soini on niistä kulissien takana ajatellut, vaikka ei olisikaan aina samaa mieltä.

Soinilla on monin paikoin sydän paikallaan, Soini on monin paikoin hyvä mies. Ehkäpä hänestä olisi tullut parempi mies jossain muussa vähemmän paineensietokykyä vaativassa tehtävässä, jossain missä hän ei olisi kovimpien poliittisten kiistojen ristitulessa.

https://kirja.elisa.fi/aanikirja/peruspomo

Valkea kirjoitti...

Vieras,

On normaalia, että mies haluaa puolustaa naistaan. Kun sitten Juuso reagoi henkilökohtaisesti ja naisensa kautta tunteella maahanmuuttokriittisiin, hänen mielessään muodostuu jossain määrin paranoidi kuva maahanmuuttokriittisistä. Tunteet myös lukitsevat hänet tiettyyn 'maailmankuvaan'. Juuso ei mene samalla tavalla rationaalisuudellaan paranoideja piirteitä sisältävän suhtautumisensa ulkopuolelle, kuin sinäkään et todennäköisesti ajattele juuri koskaan samalla tavalla kuin vihreä, joka pohdiskelee orgaanisia ruokia, uusiutuvia energialähteitä, ihmisoikeusaktivismia, jne. Ne ovat melkein kuin kiellettyjä alueita, vaikka niitä ei ole mitenkään eksplisiittisesti kielletty.

Maahanmuuttomyönteisillä on niin voimakas fiksaatio kansainvälisyyteen liittyvään vaihteluun ja pieniin nautintoihin, esim. tänään thaimaalaista ruokaa, huomenna kiinalaista ruokaa, ylihuomenna tiibetiläistä ruokaa, jne., että he kokevat sen hyvin tärkeänä. Heillä on tavallaan niin tyhjä pään sisäinen elämä, että he tarvitsevat kuin muotien tavalla muuttuvaa vaihtelua arkielämäänsä tunteakseen itsensä vitaaliseksi. Lisäksi kun heidän liberaalien esikuviensa ja auktoriteettiensa suuret ulkomaiset kotikaupungit kuten Pariisi, Lontoo, New York, Los Angeles, jne. ovat kansainvälisiä ja niissä on paljon diversiteettiä, Suomen liberaalit haluavat osoittaa, että he eivät ole yhtään "huonompia", että he ovat yhtä hyviä, ja haluavat sitten tehdä kotikaupungeistaan yhtä sekasotkuisia. Tietysti siihen pitää lisätä kaikki ne taloudelliseen ja poliittiseen hyväksikäyttöön liittyvät motiivit, jotka motivoivat heidän maahanmuuttopolitiikkaansa.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

on tietysti mahdollista, että viimeaikaisiin joukkoraiskauksiin ja -häirintöihin sekä ryöstöihin on vaikutettu joltain salaiselta valtiolliselta taholta, mutta kyllä näyttää siltä, että muslimit osaavat ja haluavat järjestää sellaisia ihan itse, kuten esim. seuraavat artikkelit kertovat:

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016011120941919_ul.shtml

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016011220945592_ul.shtml

http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/dagens%20polis-45235

Kuten tiedät, minä en juurikaan tutki tai perehdy salaisiin ilmiöihin, joten en välttämättä tunne sitä puolta kovin hyvin, mutta tässä muslimien omaan kulttuuriin perustuva, ja älykännyköillä ja/tai kaveripiireissä organisoitu laumatoiminta näyttää selvästi todennäköisimmältä vaihtoehdolta.

Valkea kirjoitti...

Tässä vielä lisää tietoa, joka viittaa muslimien oma-aloitteisuuteen:

http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/saksa_ahdistelu-45294

Anonyymi kirjoitti...

Kansankokonaisuus-blogissa on varmasti yksi alkuvuoden parhaimmista kirjoituksista. Täyttä asiaa. On ilmiselvää, että tekijät tietävät tasan tarkkaan, mitä tekevät. Surullista, että niin moni suomalainen kuvittelee muuta. Kyse on resurssien ja tilan valtaamisesta.

"Hyökkää ja raiskaa valkoinen nainen, käytä häntä niin kuin tahdot. Uutena vuotena tehkää taharrush gamai kaikkialla Euroopassa. Hyökätkää heidän naisiaan vastaan, näyttäkää, keitä olemme", kuului lehden mukaan viesti. Il Giornalen mukaan viestiä lähetettiin arabiaksi, englanniksi, saksaksi ja italiaksi."

Joukkoraiskaus ja kansanmurha ovat julkishyödykkeitä, niin ikävältä kuin se kuulostaakin.

Kommentoija


Anonyymi kirjoitti...

Edellä mainittu juttu selittää eniten asiaa mutta myös se, että koska "pakolais"massat ovat kasvaneet niin valtavaksi, niin röyhkeyskin kasvaa. Voisikohan kuitenkin myös seuraava asia selittää ilmiötä osittain:

Liberaalit ovat valehdelleet kehitysmaalaisille vuosikymmenten ajan, että he välittävät heistä ja että kehitysmaalaiset (ennen kaikkea arabimuslimit ja muslimit) kyllä pääsevät dominoivaan asemaan ja saavat haltuunsa resurssit, kunhan vain äänestävät heitä. Kehitysmaalaisille on kuitenkin valjennut vuosikymmenten mittaan, että oikeasti liberaalit eivät välitä sen enempää kehitysmaalaisista kuin omasta kantaväestöstäkään. (Tosin kehitysmaalaiset eivät voisi vähenpää välittää kantaväestön hyvinvoinnista, mutta heihin itseensä kohdistunut liberaalien petos kylläkin ottaa päähän ja se kostetaan).

Kehitysmaalaiset ovat vain väline liberaaleille liberaalien omien etujen ajamista varten. Joten nyt kantaväestölle kuuluvat naiset, elintila ja muut resurssit otetaan itselle väkivalloin.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Nuo linkit antavat aika selvän todisteen, että kyseessä on heidän oma toimintansa.

Tuli kuitenkin mieleen Venäjän propagandasta ja aktivoitumisesta. Siinä on se äärimmäisen hyvä puoli, että Suomen eliitti alkaa pikkuhiljaa tajuta, että jokaikinen pimitettu rikos-/ahdistelu-/maahanmuutto-ongelmajuttu kääntyy elittiä itseään vastaan (ja lisää riskiä Venäjän propagandan läpimenolle. Venäjähän on jatkuvasti muistuttanut Länttä siitä, että Länsi itse on ollut aiheuttamassa tätä kriisiä.).

Vaikka eliitti uskoisi ainakin osittain edelleen omiin valheisiinsa tai ainakin haluaisi uskoa niihin, niin heidän on pakko alkaa rajoittamaan maahanmuuuttoa ja puhumaan näistä ongelmista edes Venäjän propagandan tähden, jos ei mistään muusta syystä.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Puuttuuko Soinilta tietyt ominaisudet jotka ovat poliitikolle tarpeellisia: päättäväisyys, voimakastahtoisuus, vuorovaikutustaidot, ja oveluus? Sellaiset ominaisuudet kuten paineensietokyky, neuvottelutaidot ja tilannetaju sisältyvät noihin.

Olen arvellut moneen kertaan että Soini ei ole nuiva muttei varsinaisesti vapaan maahanmuuton kannattajakaan. Soini on opportunisti. Hän voi yhtä hyvin joko kannattaa tai vastustaa maahanmuuttoa, suhdanteiden mukaan.

Todennäköisesti Soini tajuaa maahanmuuttokritiikin ja myöntää sen pitävän paikkansa, ja on tietyllä aaltopituudella samaa mieltä. Ongelma on siinä että Soinilla on tarve saada hyväksyntä liberaalilta medialta ja vanhoilta puolueilta. Hän ei kuitenkaan meinaa tajuta ettei hyväksyntää voi saada vaikka mitä sanoisi ja tekisi. Ei vaikka kävelisi käsillä tai seisoisi päällä. Liberaalin median hyäksynnän saisi vasta kun perussuomalaiset lakkauttaisi itsensä, ja maksaisi toimittajille kaikki puoluetuet joita se on vuosien aikana saanut, korkojen kera.

Kuitenkin puoluepolitiikassa on ensisijaista toimia oman puolueväen mandaatilla eikä välittää muista. Omia puolustetaan ja tarvittaessa pistetään oma pää pölkylle omien puolesta. Muutkin puolueet tekevät noin.

Marko Hamilo on todennut perussuomalaisilla olevan puutteita mediataidoissa, ja siitä hän teki raportin ja piti esitelmän.

Jostain syystä Soiniilla on pelko että maahanmuuttokriittiset olisivat hänelle valtapoliittinen uhka joka suistaisi hänet puheenjohtajan paikalta. Kuitenkaan haahamuuttokriittiset eivät vaadi puolueen johtajuutta vaan edellytyksiä ja toimintavapauksia toteuttaa maahanmuuttokritiikkiä. Soinin ja nuivien pitäisi tehdä työnjako että Soini hoitaa puolueen johtamisen ja yleispolitikoinnin, ja nuivat hoitavat nuivailun.

Soini tottui toimimaan pienessä puolueessa jossa kaikki tuntevat toisensa, ja jossa on hyvä kaverimeininki. Puolue oli kaksi vaalikautta yhden edustajan puolue, ja toiset kaksi muutaman edustajan puolue. Hän tottui siihen että päättää itse kaikesta eikä siirrä valtaa ja vastuuta muille. Puolueen, piirien ja paikallisosastojen pyörittäminen jäi vaatimattaksi.

Puolue nousi hetkessä prosenttipuolueesta noin kahdenkymmenen prosentin tasolle. Tilanne oli uusi ja outo eikä siihen valmistauduttu. Tasainen nousu vaali vaalilta, pienpuolueesta keskisuureksi ja siitä suureksi jäivät kokematta. Kun se jäi kokematta, niin ei ollut tilaisuutta opetella toimimaan isommassa koossa eikä vakiinnuttaa toimintaa. Tämmöinen olisi tarvinnut aikaa parin kolmen vaalikauden ajan ennen ns. jytkyä. Ajat olivat "normaalimmat" joten olisi ollut parempi rauha kärsiä kasvukivut ja lastentaudit noissa oloissa.

Siihen kuuluu johtotehtävien ja muiden tehtävien delegointi puolueessa ja eduskuntaryhmässä sekä panostukset piirien ja paikallisosastojen työhön. Sitten on viestintä ja tiedotustoiminta ja ylipäätään julkisuudenhallinta, sekä puolueen sisälle että ulkopuolelle suunnattu. Jäsenasioissa olisi ollut tärkeää huomioida ettei puolueeseen pesiydy onnenonkijoita, jotka yrittävät hypätä voittajan kyytiin saadakseen nostetta uralleen tai vakoillakseen kilpailevan puolueen piikkiin. Olisi tarvinnut tehdä jäsenhakijoista ja varsinkin vaaliehdokkaiksi pyrkivistä taustaselvityksiä ja haastatella heidät sekä tehdä hyöty- ja riskiarviot.

http://yrjoperskeles.blogspot.fi/2014/03/kaljupaisia-uutishavaintoja-osa-l.html?showComment=1395320169473#c180967138198879800

http://yrjoperskeles.blogspot.fi/2015/07/lyhyt-ramatelma.html?showComment=1437653802144#c4699713070891370169

http://vasarahammer.blogspot.fi/2015/10/dinosaurus-horjuu.html?showComment=1444167442436#c3157109033800716139

Anonyymi kirjoitti...

Kommentojia, tuo kuuluu islamilaisen sodankäynnin keinovalikoimaan, jonka mallit löytyvät Koraanista ja haditheista. Vääräuskoisten ja ylipäätään vihollisten naiset ovat sotasaalista.

Patmoksen Juha Ahvio:

http://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/792/kolnin_uudenvuodenaaton_maahanmuuttajamiesjoukkojen_organisoimat_naisten_seksiahdistelut_eivat_ole_voineet_tulla_yllatyksena

Anonyymi kirjoitti...

Valkea,

Mitä ajatuksia tämä teksti herättää?

http://www.takkirauta.blogspot.fi/2016/01/feminismi-ja-kokkotesti.html

Etenkin nämä kohdat ja yhteys kristillisyyteen? Mikä on kristinuskon kanta tällaisiin testeihin suhtautumista kohtaan (nuo testit kuitenkin ovat tosiasia) vai onko sitä?

"Tässä on hirveä paradoksi: meidän kristillisessä kulttuurissamme miehiä ja poikia opetetaan olemaan mahdollisimman kohteliaita, hyväkäytöksisiä ja ritarillisia naisia kohtaan ja tottelemaan heitä, vaikka suuri osa naisista tosiasiallisesti halveksii tällaisia miehiä. Miehen törkeä ja röyhkeä käytös vetää naisia puoleensa kuin hunaja kärpäsiä. Ei ole sattumaa, että rikolliset, rentut ja nyrkkisankarit vetävät naisia puoleensa magneetin tavoin."

Tämä kuvaa Ruotsia paremmin kuin mitään muuta yhteiskuntaa. Oikea napakymppi:

"Niinpä länsimaiset miehet feilaavat säännöllisesti tuon feministien sh*t testin ja antavat enemmän ja enemmän periksi, suostuvat oman yhteiskunnallisen asemansa jatkuvaan huonontamiseen, antavat naisille koko ajan enemmän ja enemmän etuoikeuksia, syrjäytyvät ja lopulta yhteiskunta siirtyy kohti matriarkaattia. Tuossa kollektiivisessa sh*t testissä feilaaminen on itse itseään ruokkiva noidankehä: mitä enemmän miehet feilaavat sen, sitä julkeammaksi ja röyhkeämmäksi käy feministien käytös miehiä kohtaan. Feminismistit vaativat miehiltä lisää resursseja, lisää etuoikeuksia ja lisää miehiä syrjiviä lakeja, eivätkä lakkaa vaatimasta vaikka saisivat kaiken."

"Mutta samalla tämä valtapeli on äärimmäisen suisidiaalista. Naisvaltikka on murheen merkki: ruukinmatruuna pitää Tarja Halosen kakkoskautta itsenäisyyden ajan huonoimpana presidenttikautena. Tämä on myös syy, miksi naiset pääsääntöisesti ovat huonoja johtajia, mutta hyviä oikeita käsiä. Koska feminismi syntyy siitä, kun naishormonit kohtaavat vallanhimon, feministit eivät voisi niinkuin vähempää välittää siitä, miten koko länsimaisen yhteiskunnan käy tai miten heidän itsensä käy."

Olen aika lailla samaa mieltä naispoliitikoista. Mitä mieltä olet naispoliitikoista ja naisista päättämässä maahanmuutosta jne? Olisi parempi, että miehet päättäisivät isoista asioista kuten rikoslainsäädännöstä, maahanmuutosta, jne. Toki on myös heikkoja miehiä kuten Orpo ja Sipilä ja hyviä naispoliitikkoja, mutta keskiarvot ovat keskiarvoja.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Vieras,

Soinin käytöstä muokkaa todennäköisesti ihan tavallinen alttius taipua sosiaalisen paineen suuntaan (ihmisillä on taipumus tulkita median luoma psykologinen paine virheellisesti sosiaaliseksi paineeksi), Soinin narsistisiin piirteisiin liittyvä pyrkimys saada edes jonkin verran tunnustusta, kunnioitusta ja arvostusta liberaalilta medialta, rationaalinen laskelmointi, kun Soini yrittää tasapainoilla niiden poliittisten tekijöiden välillä, jotka vaikuttavat Perussuomalaisten toimintaan ja menestykseen, ja ehkä pyrkimys pedata jotain politiikan jälkeistä uraa, johon voi liittyä media tai mediassa toimiminen.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

em. suhteessa ideaali johtaja olisi vahvaluonteinen introvertti, joka toimii suurelta osin sisäisten impulssiensa ohjaamana, ja joka ei välitä muuta kuin välttämättömän verran liberaalin median mielipiteistä, eikä tarvitse siltä tunnustusta tai arvostusta. Miinuspuolena voi olla se, että hän ei olisi niin sosiaalinen, ulospäinsuuntautunut ja poliittisesti hyvä esiintyjä kuin Soini.

Anonyymi kirjoitti...

https://www.washingtonpost.com/world/europe/germany-springs-to-action-over-hate-speech-against-migrants/2016/01/06/6031218e-b315-11e5-8abc-d09392edc612_story.html?hpid=hp_hp-top-table-main_hatespeech-1101pm%3Ahomepage%2Fstory

Ei riitä, että Saksan media valehtelee asioista ja jätti kertomatta esim. Kölnin tapahtumista. (Mitähän muuta onkaan jätetty kertomatta vuosien/vuosikymmenien varrella, varsinkin niinä menneinä vuosikymmeninä kun ei ollut vielä internettiä, jossa puhua nimettömänä?) Edes tavalliset kansalaiset eivät saa kirjoittaa noista asioista sosiaalisessa mediassa. Rukoillaan, että kaikki viharikoslainsäädäntö heitetään roskakoriin koko Euroopassa.

Sitä paitsi: maahanmuuttajien kantaväestön naisiin kohdistama seksuaalinen väkivalta ja ylipäätänsä kantaväestöön kohdistama väkivalta on yhtä viharikosta.

Tuli vielä mieleen: montakohan arabia, somalia jne. on tuomittu saksalaisiin kohdistuvasta rasistisesta kirjoittelusta?

Toivottavasti TOR ja muut mustan internetin keskustelukanavat löytävät tiensä saksalaisten käyttöön.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

"But here in Germany, the government is effectively enforcing civility, taking aim at a surge of hate speech against refugees and Muslims."

Valehteleva liberaali media ei luonnollisestikaan ota puheeksi sitä törkeää viestiä, joka kiersi maahantulijoiden keskuudessa italiaksi, arabiaksi jne. ja jossa kehotettiin käyttämään ja raiskaamaan valkoisia naisia. Länsimainen "sananvapaus" ei ole loppujen lopuksi Venäjää kummempi. Ihan samanlaista valehtelua ja asioiden pimittämistä molemmat. Suomessa sentään Venäjän propaganda on lopultakin pakottanut ottamaan puheeksi turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten tekemät ahdistelut ja rikokset. Hyvä Venäjän propaganda!

"On tietysti totta, että kulissien takana pelataan vaihtelevassa määrin likaista peliä, ja me emme tiedä siitä läheskään kaikkea."

Olen varma, että Saksan viharikos- ja muuhun lainsäädäntöön on vaikutettu aika rankalla kädellä USA:n ja muiden ulkomaiden toimesta. Kun natsit hävisivät toisen maailmansodan, niin saksalaisia pakotettiin katsomaan keskitysleirielokuvia, joita vartijat olivat kuvanneet leireillä. Saleissa vartijat valvoivat, että kukaan ei kääntänyt päätään muualle. Jos käänsi, ei saanut päivän ruoka-annosta. Ihmisiä koulutettiin siihen, mikä oli oikein ja mikä väärin. Siis miehittäjät kouluttivat.

Nykyäänkin Saksassa on instituutio, joka valvoo ihmisten mielipiteitä ja kouluttaa "oikeaan" tapaan ajatella.

http://www.taloussanomat.fi/ihmiset/2014/01/18/liittoutuneet-saavat-yha-vahtia-saksaa/2014811/139

"Tutkija Josef Foschepoth kertoo, että Saksan omat tiedustelupalvelut on edelleenkin velvoitettu yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa. USA:n tiedustelupalvelut puolestaan voivat täysin laillisesti jatkaa täällä tiedustelutoimintaansa. Tätä koskevia sopimuksia ei ole tutkijan mukaan vieläkään mitätöity."

Saksalaiset eivät ole edelleenkään vapaa kansa, vaan ulkovallat voivat vapaasti loukata Saksan kansalaisten yksityisyyttä. Luonnollisesti Saksa ei voisi vakoilla mitään muuta valtiota samalla tavalla.

Kommentoija

LS kirjoitti...

@Kommentoija,

Siinä on se äärimmäisen hyvä puoli, että Suomen eliitti alkaa pikkuhiljaa tajuta, että jokaikinen pimitettu rikos-/ahdistelu-/maahanmuutto-ongelmajuttu kääntyy elittiä itseään vastaan

Bingo!

Kun jonkun maan päättäjät ovat sotkeneet oman maan asiat, on heillä kaksi tyypillistä keinoa kääntää kansalaistensa huomio heistä pois:

1] Todellinen tai kuviteltu ulkoinen uhka (yritetään luoda me vastaan ne -henkeä).

2] Annetaan kahden tai useamman maan sisäisen ryhmän nahistella keskenään (vrt. matut vs Soldiers of Odin).

Koska EU on epäluotettava, on syyllinen Suomen matu-ongelmaan vain ja ainoastaan Suomen hallitus/eduskunta. Hallitus tieten tahtoen jätti rajat auki syyskuusta lähtien. Kun suomalaisten tietoisuus asiasta kasvaa, alkavat syyttävät katseet siirtyä kohti hallitusta. Tämä siirtää hikoilun juuri oikeaan osoitteeseen eli Arkadianmäelle. Islannin esimerkki* on kuin Damokleen miekka. Suomalaisten tietoisuuden kasvattaminen tästä asiasta on hyvä strategia, ja tähän toivoisin itse kunkin osallistuvan omalla tahollaan.

*: Islannissa kansa sai tarpeekseen hallituksesta, ja marssi melkein kuin yhtenä kansana Islannin parlamenttiin ja fyysiseti poistivat hallituksen jäsenet sieltä. Tietääkseni ilman yhtään kuolonuhria.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

on totta, että Saksan yhteiskunta ja siihen liittyvät järjestelyt ovat kieroutuneita. Rukoillaan niin kuin kaikki riippuisi Jumalasta, ja toimitaan niinkuin kaikki riippuisi meistä itsestämme.

LS,

Islanti on hyvä esimerkki muille Euroopan valtioille.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä juttu:

http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/venaja%20eerola-45380

Suomen on käännytettävä välittömästi joka ikinen Venäjältä tullut. Muistetaanpa tämäkin: "Hän muistuttaa aikanaan ensimmäisten Suomeen tulleiden afgaanien ja somalien tulleen nimenomaan Venäjältä kommunismin romahtamisen jälkeen, "vaikka osa edellä mainituista kuului itse Neuvostoliiton tukijoihin".

Venäjä on ollut aiheuttamassa Suomen maahanmuutto-ongelma, koska Suomi ei ole sulkenut rajojaan.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

kiitos linkistä.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto